Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke samhandling i den akuttmedisinske kjeden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke samhandling i den akuttmedisinske kjeden?"

Transkript

1 Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke samhandling i den akuttmedisinske kjeden? Per Christian Juvkam Leder Fag og fagsystemer, Fellesfunksjon ambulansetjenestens i Midt-Norge, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St O HF Tidligere fagdirektør Ambulanse Midt-Norge HF HEMIT Se også HelseMedisinTeknikk, siste utgave

2 Utviklingsarbeid og behov for Felles strukturert elektronisk journal inkludert prehospital journal Tilgjengeliggjøring og bruk av «big data» At nytteverdi overstiger rapporteringsbyrde Datakvalitet, standardisering og rutiner At data må gjøres tilgjengelige og kunne nyttes til forskning Juvkam HEMIT

3 Ambulansetjenesten fra transport til behandling Ambulansetjenesten en del av det akuttmedisinske nettverket «Alle» vet jo det» Therese B. Kirkesæther, Ambulanseforum

4 Nasjonal multifunksjonsmonitor integrasjon Corpuls 33 Sømløs transport av kritisk, biologisk pasientinformasjon langs hele kjeden Juvkam HEMIT

5 Akuttkjeden/nettverket/matrisen: Silo eller samhandling? Obs.poster KAD Akuttmottak AMK Ambulanse Legevakt/LVS Hjemme.. Sømløs transport av kritisk, biologisk pasientinformasjon langs hele kjeden Mads Gilbert 2014 Med tillatelse

6 Juvkam HEMIT

7 Nasjonalt målbilde EN journal, delt og vist etter behov Forsøk på oversikt

8 Figur3.2.1, Funktionel oversigtstegning for It-Sundhedsplatformen og dens omgivelser Patient Administration Herunder: - Master Patient Index - Demografi - Pårørende/værger - Kontaktpersoner (personale) - Henvisning/visitation - Indkaldelse - Indlæg/udskrivning - Skadestuemodtagelse - Ambulant besøg - Overflytning - Ventelister - Ydelsesregistrering -. Klassifikation & Terminologi Herunder: - Officielle og lokale klassifikationer samt opsætning/håndtering heraf til lokal brug - Terminologi Ekstern adgang Læseadgang: - Alle sundhedsfaglige aktører på tværs af sektorer - Patient og pårørende Option for Journalføring: - Almen praktiserende læger - Speciallæger - Øvrige ydergrupper Kerne services Aktiviteter, workflow og forløbsplanlægning Enkeltaktiviteter og sæt heraf, i planer, herunder: - Planlægning ud fra standardplaner - Bestilling (inkl. booking og rekvisitioner) - Undersøgelse - Behandling - Medicinering (ordination, dispensering, administration) - Plejeindsatser - Avancerede opsætningsværktøjer med regler og logik Personale, autorisation & organisation Herunder: - Brugere, roller & rettigheder (autorisation) - Organisation - Behandlingsrelation & samtykke - Håndhævelse af adgange Generel opsætning It-Sundhedsplatformen Klinisk information Herunder: - Fri tekst og struktureret tekst i notater - Strukturerede kliniske data i skemaer/tabeller - Oversigter - Resultater af undersøgelser og behandlinger - Vurderinger - Diagnoser - Optagelser af billede og lyd - Avancerede opsætningsværktøjer med regler og logik Resurser Herunder: - Håndtering af centrale resurser i organisationen, fx operationsstue, operationsleje, personale, sengeplads, rum - Regler og kriterier for tilgængelighed og anvendelse Herunder fx: - Rapporter - Beslutningsstøtte, logik & sammenhænge - Regler Støtte services Digital diktering Talegenkendelse Afregning (+/-) Beslutningsstøtte Proces- & logistikunderstøttelse Herunder: - Opgavelister - Indbakke - Notifikation - Oversigts-visninger Tværsektoriel kommunikation og samarbejde BI/DW Herunder: - Kvalitets-monitorering og -understøttelse - Rapportering og lister - Behandlingsmønstre - Resurse og kapacitetsudnyttelse Udveksling & kommunikation Herunder: - Services - Åbne snitflader: - CCOW/kontekstdeling - Publish/subscribe - Forespørgsler - Kommunikation - Overfør & Indberet - Breve, SMS, - Evt. output management & fjernprint - Værktøjer Kundens integrationsinfrastruktur Herunder: - Eksisterende og nye integrationsplatforme - Egne databærende komponenter (fx CPR) - Egne andre komponenter (fx OM) - Alternativt udnyttelse af It- Sundhedsplatformens integrationsfaciliteter - ETL - Adgang til national infrastruktur - Regler for overholdelse af referencearkitekturer, standarder og servicemål CPR/eCPR Organisation Brugere (AD/BAM/IdM) (Patient) National infrastruktur - National Serviceplatform NSP - FMK på NSP (aktuel) - MedCom/EDI (aktuel) - SKS og SOR (aktuel) - ApoTo (kommende) - NPI på NSP (kommende) - Sundhedsjournalen (kommende, baseret på NPI og NSP, afløser ejournal) - CPR og ecpr (på NSP, kommende) - CAVE (på NSP, kommende) - BRS (behandlingsrelation & samtykke, på NSP, kommende) Logistik & Indkøb/Lager - ApoVision - Sterilcentral - Fysisk & geografisk information - Patienttransport (kørsel) - Patient kost (catering) Parakliniske systemer Modtager rekvisitioner og afsender svar. Betegnes ofte også som producent-systemer Eksempler: - RIS/PACS/Billedbroker - EKG - Klinisk biokemi - Klinisk mikrobiologi - Patologi - Blodbank Specialespecifikke systemer Højt specialiserede kliniske systemer der ikke kan dækkes af funktionalitet sat op i It-Sundhedsplatformen Mulige eksempler: - Intensiv journal - Anæstesi journal - Onkologi - Akut og præhospital Administrative systemer Håndterer typisk områder som - Økonomi, sygesikring og afregning - HR, Løn, Vagtplan - Sagsstyring (ESDH) - Vejledninger, instruktioner og procedurer (VIP/D4,fx med dybe link) Ledelsesinformation (BI/DW) - Fælles Rapportering/Analyseportalen - Koncern Datawarehouse Medico - Opsamling af data fra medicoudstyr - Telemedicin Kliniske databaser og registre Kan være nationale og regionale. Data indberettes til disse med varierende frekvens og metode. Det drejer sig om bl.a. - Landspatientregister (LPR) - Sundhedsdatabank (SDB) - Afregningsdatabank (ADB) - Fødselsanmeldelse (kommune og kirkeministerium) - Cancer register - Dødsårsagsregister - Tvangsindlæggelser - (ejournal) Anbefaling Vi bør gå i gang med en nasjonal spek/anskaffelse uten at «det store nye systemet» er der med aksen AMK-ambulanse-akuttmottak som første skriftt mot full integrasjon = Visse systemer kan optionelt overtages af It-Sundhedsplatformen 8

9 Lang historie Litt om historien ifht datasett og EMR En svært protrahert prosess

10 Steintavler Er steintavler skadelige? Versjon 80-tallet og 2010

11 Litt om historien ifht datasett og EMR Datasamling «dispatch» (kodeverk CBD) Datasamling Akutt-mottak (kodeverk) Datasamling ambulansetjenesten (kodeverk)

12 Nasjonalt bilde - ymse initiativ Helsedirektoratet Forsøk på oversikt Helse Vest RHF Noddeland Vestre Viken 2013l an.no Nasjonal IKT Kontrollromsløsning/ny teknologi AMK 2014->

13 Utviklingsarbeid og behov for Felles strukturert elektronisk journal inkludert prehospital journal Ambulansetjenesten et svart hull Knapt systemer som virkelig understøtter arbeidsprosesser og samhandling Kjernejournal et velrettet slag i luften (?/!) Tilgjengeliggjøring og bruk av big data At nytteverdi overstiger rapporteringsbyrde Datakvalitet, standardisering og rutiner At data må gjøres tilgjengelige og kunne nyttes til forskning Juvkam HEMIT

14 Sparke inn en åpen dør? NAKOS i rapport til Akuttutvalget (2014): 7.2 Dokumentasjon, datafangst og beslutningsstøtte NAKOS anser at det mest presserende området å ta tak i nå, er tilgangen til valide og reliable data fra akuttmedisinsk drift og klinisk virksomhet. Dette er grunnlaget for viktige deler av forskning, kvalitetssikring og fagutvikling innenfor tjenesteområdene.

15 Utviklingsarbeid og behov for Felles strukturert elektronisk journal inkludert prehospital journal Tilgjengeliggjøring og bruk av big data Virksomhetsdokumentasjon ambulansetjenesten Hvorfor valgte AMN et simpelt system for virksomhetsdokumentasjon Demo Qlikview Hva er vår erfaring så langt? At nytteverdi overstiger rapporteringsbyrde Datakvalitet, standardisering og rutiner At data må gjøres tilgjengelige og kunne nyttes til forskning Juvkam HEMIT

16 Nettbrett+Bliksundweb/Ambustat Virksomhetsdokumentasjon Retningslinjer Sjekklister Kjøretøymodul Kompetansemodul Ambustat brukerveiledning

17 Data fra Ambustat i Qlikview daglig import med webservice

18 Beredskapsanalyse Responstid Ulstein N1176 A=07:00 M=06:00 90% =15:00

19 Beredskapsanalyse Ulstein Stasjon Kjørte Km Akutt Haster Vanlig Tot. ant. oppdrag % av totaloppdrag Møre og Romsdal ,84 % Møre og Romsdal 2014 (15.11) ,65 % Møre og Romsdal Ulstein Bil 2 Kjørte Km Akutt Haster Vanlig Tot. ant. oppdrag % av totaloppdrag Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2014 (15.11) Møre og Romsdal Fylke Fylke Utrykningstid Basert på data fra til Gjennomsnitt 07:00 Min 00:00 Maks 33:00 Median 06:00 90% av alle oppdrag innen 15:00

20 Utviklingsarbeid og behov for Felles strukturert elektronisk journal inkludert prehospital journal Ambulansetjenesten et svart hull Knapt systemer som virkelig understøtter arbeidsprosesser og samhandling Kjernejournal et velrettet slag i luften Tilgjengeliggjøring og bruk av big data Virksomhetsdokumentasjon ambulansetjenesten Demo Qlikview Hva er vår erfaring så langt? At nytteverdi overstiger rapporteringsbyrde Rapportering av relevante og meningsfylte data? Datakvalitet, standardisering og rutiner Svak kultur, uegnede verktøy, og «uoverstigelige» barrierer i kjeden Langsiktig og tålmodig arbeid If you try to have perfect data, you will never have anything done (Simon MacKenzie, NHS) At data må gjøres tilgjengelige og kunne nyttes til forskning Standardiserte, anerkjente datasett Lik bruk over hele fjøla Daglig virksomhet generere grunndata, suppleres modulært for nærmere definerte områder Juvkam HEMIT

21 Nasjonalt/felles løft Anbefaling

22 Anbefaling Kong Harald 1 Hårfagre kjempa her mot fleire småkongar, og vann over dei _i_hafrsfjord Regionale initiativ nasjonal løsning! Nasjonalt datasett Nasjonal kravspesifikasjon Nasjonalt anbud Kontrollromsløsning AMK Prehospital EPJ

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato

1 / 8 Foranalyse prehospitale IKT systemer Prosjektmandat GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE PROSJEKTETS NAVN... 4 1 PROSJEKTEIER... 4 2 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 4

Detaljer

Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA)

Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Referat NUFA-møte 6-7.mai 2015 Versjon 1.0 Godkjent i NUFA-møte 16-17. september Formål Dato, sted Deltakere Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) 6-7.mai 2015. Thon Hotel Airport Gardermoen

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010. Helse Midt-Norge

Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010. Helse Midt-Norge Handlingsplan for strategisk bruk av IKT 2008-2010 Helse Midt-Norge Versjon 1.0 7.12.2007 Innhold 1 Forutsetninger...3 1.1 Om handlingsplanen...3 2 Mål og tiltak...4 2.1 Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Detaljer

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014.

22.4.2015 Side: 1 / 8. OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. 22.4.2015 Side: 1 / 8 1. Status for IKT OUS har utarbeidet en områdeplan IKT for OUS 2015-2019 i 2014 som også var vedlegg til styresak 66/2014 18. desember 2014. Denne investeringsplanen er utledet fra

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Nasjonal helse-og sykehusplan

Nasjonal helse-og sykehusplan Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013

Detaljer

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Saksnummer: 2004 / 2 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forprosjekt Akutt Telemedisin Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Bergen, februar

Detaljer

Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF

Resultat av spørreundersøkelse fotodokumentasjon i Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Strandveien 1, 7502 Stjørdal Telefon 72 82 18 00 Org.nr: NO 998 308 615 www.ambulanse-midt.no Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468TRONDHEIM Vår ref. Deres ref.

Detaljer

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013

Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde. ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Ambulansetjenesten i Midt-Norge - status og utfordringsbilde ved adm.dir Håkon Gammelsæter styreseminar, Stjørdal 13. mars 2013 Agenda Kort om etablering av virksomheten Prioriterte områder i 2013 Utfordringsbildet

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407 7694/2013 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.09.13 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Vi

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter. 23. februar 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter. 23. februar 2011 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter 23. februar 2011 InnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 Trondheim Telefon: +47 93 00 88 78, Fax: +47 93 07 08 00, www.innomed.no 2 RAPPORT

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer

Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Aktører og samhandlingskjeder status og utfordringer Versjon 1.1 Dato: 10.09.2009 KITH Rapport 09/09 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling i helse-

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i

McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i Forord McKinsey & Company, Norge (McKinsey) har på oppdrag fra Den norske legeforening gjennomført en uavhengig analyse vedrørende IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge. McKinsey utarbeidet

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer