TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving"

Transkript

1 TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

2 Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia ca brukere 320 lokasjoner 800 ulike applikasjoner 99,9% tilgjengelighet Et av verdens mest energieffektive datasenter og disaster site Ca 94 MNOK omsetning 2012

3 Noen kunder og referanser Offentlig sektor Helse Detaljhandel Energi Legevakt Finans / Advokater Andre

4 Vår ledestjerne Vi skal gi våre kunder en positiv opplevelse hver dag!

5 Vår visjon Store nok til å levere, men små nok til å bry oss 5

6 Markedsområder Offentlig sektor Kommuner Samhandlingsreformen Energi Direkte Partner Bedriftsmarkedet Direkte Partner

7 Tjenester ASP tjenester og IT drift Høy driftssikkerhet Tilgjengelig og sikkert Klientservice Aktiv forvaltning av klientutstyr Full fleksibilitet Komplett oversikt og kontroll Prosjekt og Rådgivning Prosjektledelse Konsulent

8 Geografisk utbredelse av selskapets kunder

9 Prosjekt og rådgiving Egen avdeling 6 erfarne prosjektledere Administrativ prosjektledelse nye og eksisterende kunder/leveranser Leveransekoordinering IKT-Strategi og handlingsplan for eierkommunene Generell rådgiving forbedringer, ressursutnyttelse, gevinstanalyser Kartlegging og forprosjekter - anbefalinger Anbudsbistand - kvalitetssikring Kravspek/tilbudsinnhenting Leverandører Avtaleforvaltning

10 Det var en gang Samhandlingsreformen

11 Utfordringene 4 kommuner som bidrar med sine helsetjenester/kompetanse Lillehammer Helsehus intermediær enhet og ø-hjelpsenger Ambulante team Tjenester på tvers av kommunegrenser Sykehuset Innlandet 4 kommuner med hver sitt journalsystem og database Store utfordringer knyttet til helseregisterlov ift tilgang til pasientopplysninger på tvers Meldingsutveksling løses bare en liten del av behovet Hvordan oppnå elektronisk samhandling med dette utgangspunktet? Hva betyr dette for bruken av Gerica?

12 Journalføring Lillehammer Smertelindring forvirring Amb team Hjemmetjeneste Fysio Per, 73, diabetes og overvektig

13 Kartlegging - forstudie Kommunene gjennomførte en forstudie høsten 2010 for å kartlegge kommunenes samhandlingsutfordringer i et IKT-perspektiv. Utfordringene ligger ikke minst i understøttelse av den interkommunale samhandlingen og pasienter som skal omfattes av både kommunenes pleie og omsorgstjeneste og den enkelte kommunes spesialtjeneste. Rapport forstudie TRUST IKT

14 Konklusjon i forstudien Forstudien avdekket store IKT-utfordringer i kommunene som sentrale myndigheter ikke har tatt inn over seg, og kommunene besluttet å iverksette prosjektet TRUST IKT for å etablere skalerbare og fremtidsrettede systemløsninger for å understøtte målsetningen med samhandlingsreformen. Dette løses best gjennom å etablere en felles database

15 Målsetning for IKT-støtte (Samhandlingsreformen) Den overordnede målsetningen er å etablere IKTløsninger med tilhørende organisering for å understøtte løpende tjenesteproduksjon og samhandling mellom kommunene, og spesialisthelsetjenesten. Teknologien skal legge til rette for at all nødvendig informasjon er tilgjengelig ved behov der hvor pasienten befinner seg for å ivareta sømløse pasientforløp

16 Noen som kjenner seg igjen?

17 Ny forskrift Ny forskrift Åpner for felles database og utveksling av journalopplysninger Forutsetter egen databehandleravtale

18 Så hva gjorde vi?

19 Organisering av TRUST-IKT

20 Resultatmål Etablere ny IKT-plattform for helseløsning, nødvendige sikkerhetstiltak etter risikovurdering og nødvendig IKT-tjenestenivå. Utrede og etablere nødvendige operative fellesfunksjoner for håndtering av data/journalansvar, systemadministrasjon og sikkerhetstiltak, samt ivaretagelse av rapporteringsbehov Etablere felles journalløsning for kommunene for å understøtte løpende tjenesteproduksjon, både i den enkelte kommune og mellom kommunene. Etablere meldingsutveksling med spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og eventuelle andre kommunale tjenester Etablere mobile løsninger for ambulante team og spesialister fra helseforetak Utrede og etablere løsninger for samhandling med pasienten og pårørende

21 Ny teknisk plattform Felles sentral løsning for fire kommuner En felles pasientjournal med en database Single sign on bruker skal kun oppgi brukernavn/passord en gang for å komme inn i Gerica Bruk av smartkort-teknologi Hjemmekontor/mobilt kontor med Helsenettløsning Skalerbarhet med tanke på utvidelse Felles Helsenett-integrasjon og aksess Enkel, rask og sikker autentisering for mange brukere pr terminal Kostnadseffektiv modell mhp lisenser, maskinvare og drift

22 Delprosjekt forvaltning Målsetning: Utrede og etablere nødvendige operative fellesfunksjoner for håndtering av data/journalansvar, systemadministrasjon og sikkerhetstiltak, samt ivareta kommunenes IKT-behov når det gjelder rapportering og økonomisk styring. Innvirkning på øvrige delprosjekt og hvordan kommunene velger å organisere seg etter at TRUSTprosjektet avsluttes

23 Avgjørende for å lykkes våre erfaringer Sikre god forankring i (kommune)ledelsen Etablere styringsgruppe Representere så mange kommuner som mulig, men ikke for stor Bestående av kommunalsjefer Ambassadører Klare mandater Motiverte prosjektdeltakere løsningsorienterte/ikke problemorienterte!! Bredt sammensatte prosjektgrupper Dedikerte personer må få avsatt tid til å jobbe med prosjektet Prosjektdeltakere med tillit i egen og de samarbeidende kommuner Etablere et eget forvaltningsprosjekt helt avgjørende Hva er konsekvenser med en felles journal? Etablere fast møtestruktur og område/verktøy for deling av informasjon Et fagsystem kan i stor bidra til en bedre fagutvikling og fokus på prosesser, rutiner og effektivisering Fra systemansvar til fagansvar

24 Hvorfor er forvaltningsprosjektet viktig? Dette handler om mye mer enn en teknisk sammenslåing Hvilke konsekvenser får det for den enkelte kommune at man får en felles journal? Systemansvarlig-rollen? Planlegging nye versjoner Opplæring Hvem blir Gerica-eier? Datakvalitet ansvar? Krav om felles rutiner hvem jobber med dette? Oppfylle en rekke krav iht lov, forskrift, Normen Databehandler Bredt sammensatt gruppe er viktig

25 Hva må kommunene tilfredsstille? Lover Helseregisterloven Personvern M.fl Forskrifter Helseinformasjonssikkerhetsforskriften Samtykkehåndtering Innsynsrettigheter og styring Beslutningsbasert tilgang Rolle- og tilgangsstyring for ansatte Helseregistre for formaliserte arbeidsfellesskap Personvern Databehandlingsansvarlig Åpner opp for journalopplysninger på tvers av kommuner Norm for informasjonssikkerhet med fakta-ark Eks: Styringssystem for informasjonssikkerhet Sikkerhetsrevisjon - sjekkliste

26 Ressurser Dette tar mye tid og engasjement! Krever at prosjektdeltakere fra kommunene får avsatt tid I tillegg prosjektleder IKOMM ble det ansatt en helsefaglig prosjektleder i 100 % Ikomm også hatt prosjektledelsen i forvaltningsprosjektet

27 Ikomm Helseflyt

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

MIGRERINGSPROSJEKTET

MIGRERINGSPROSJEKTET PROSJEKTFORSLAG MIGRERINGSPROSJEKTET VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

IKT-strategi for Stavanger kommune

IKT-strategi for Stavanger kommune IKT-strategi for Stavanger kommune Innhold IKT-strategi for Stavanger kommune.... 3 Innledning... 3 Visjoner og mål... 3 Kommunens visjon og verdier... 3 IKT og hovedmål... 3 Styringsmodell for IKT...

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger

BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig behandling av personopplysninger BEST Helse Nordstrand Postboks 104 Bekkelagshøgda 1109 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/01093-10/CGN 8. april 2014 BEST Helse Nordstrand pålegg om avslutning av urettmessig

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm

3-1 IKT. Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004. Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 3-1 IKT Presentasjon Symposiet elandet Norge 2004 Jo Inge Bræin Prosjektleder Ikomm 1 Agenda Bakgrunn for 3-1 prosjektet 3-1 IKT Ikomm IKS Organisering Delprosjekter Erfaringer 2 Fakta kommunene Gausdal

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet

Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veileder i informasjonssikkerhet ved tilknytning mellom kommuner, fylkeskommuner og helsenettet Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Utgitt med støtte av: Versjon

Detaljer

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Godkjent av: Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift ÅS kommune Dato 30.11.2012 RAPPORT 3/12 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet

Norm for informasjonssikkerhet Norm for informasjonssikkerhet Helse, omsorgs og sosialsektoren Utgitt med støtte av: Oslo, 2010 FORORD Stadig mer av arbeidet i helsesektoren er basert på elektronisk behandling av pasientenes opplysninger.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

NÅSITUASJONSBESKRIVELSE

NÅSITUASJONSBESKRIVELSE Vedlegg C NÅSITUASJONSBESKRIVELSE VERSJON 1.02 Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: 100216 Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: 21.05.2015 Prosjektets styringsgruppe

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer