Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Avslutning av arbeidsforhold - ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2786-3 13509/2014 20.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe 2012/ / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Side: 1 av 30

2 Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Bekreftelse på oppsigelse av 35% av 75% stilling - ersonalmappe / / Side: 2 av 30

3 Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Korrigering - ny sluttdato - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold ersonalmappe / / Tjenestebevis ersonalmappe / / Side: 3 av 30

4 Tjenestebevis ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Arbeidsavtale timelønn-stilling - ersonalmappe / / Arbeidsavtale - Timebetalt vikar - ersonalmappe / / Side: 4 av 30

5 Korrigert arbeidsavtale - stilling som avdelingssjef - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Side: 5 av 30

6 Arbeidsavtale - Seksjon for intensiv - Ferievikarar Klinikk for kirurgi Molde 2015/ / Arbeidsavtale - Klinikk for rehabilitering - ersonalmappe / / Arbeidsavtale - Nevrologisk avdeling Sengepost Molde - ersonalmappe / / Arbeidsavtale - timelønn - Tilsetting ikke utlyst stilling - Hud poliklinikk, Ålesund sjukehus 2015/ / Side: 6 av 30

7 Bekreftelse på oppsigelse av 20% stilling - ersonalmappe / / tlysingstekst Tilsetting ekstern utlysning - Klinikk for drift og eigedom/avdeling for støttefunksjonar/seksjons for servicetorg 2015/ /2015 Media Nettannonse på Legejobber.no Tilsetting ekstern utlysing - 100% fast stilling Lege i spesialisering(ls), Nevrologisk poliklinikk Ålesund sjukehus, Klinikk for rehabilitering 2015/ /2015 Frantz Arbeidsavtale - Medisinerstudent med lisens - Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling oliklinikk (Leger), Molde sjukehus 2015/ / Side: 7 av 30

8 Arbeidsavtale - Sekjson for intensiv og overvåkning - Tilsetting ekstern utlysning - 1 vikariat -2 faste st.- ntensivsykepleiere - Seksjon for intensiv Molde 2015/ / Arbeidsavtale timelønna - Seksjon for allmennteknikk Volda - Ferievikarer Volda sjukehus 2014/ / Arbeidsavtale - timebetalt - Seksjon for allmennteknikk Volda - Ferievikarer Volda sjukehus 2014/ / Arbeidsavtale - Kir.A - Ferievikarer Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Side: 8 av 30

9 Arbeidsavtale -Kir.A - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Kir. A - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Kir.A - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Kir.A - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Side: 9 av 30

10 Arbeidsavtale - Kir. A - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Kir. A - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Seksjon for intensiv - Ferievikarer Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Seksjon for intensiv - Ferievikarer Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Side: 10 av 30

11 Arbeidsavtale - Seksjon for operasjon og sterilsentral - Tilsetting ikke utlyst stilling - Timeavtaler - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Seksjon for operasjon og sterilsentral - Tilsetting ikke utlyst stilling - Timeavtaler - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - Spesialfysioterapeut - Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus 2015/ / Korrigering arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for prehospitale tjenester - Herøy A 2015/ / Side: 11 av 30

12 Forlenga arbeidsavtale Sporadisk vikar - Nevrologisk avdeling Sengepost - Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling Sengepost, Molde sjukehus 2015/ / Avslutning av arbeidsforhold - nnkjøpsseksjonen - ersonalmappe / / Arbeidsavtale - Kir. A og B - Tilsetting ikke utlyst stilling - Timeavtaler - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale - sporadisk vikar - Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling Sengepost, Molde sjukehus 2015/ / Side: 12 av 30

13 Arbeidsavtale Tilsetting ekstern utlysning - Teknisk vakt- Klinikk for drift og eigedom 2015/ / Arbeidsavtale - Kir. B - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2015/ / Arbeidsavtale- Ferievikarer Volda sjukehus 2014/ / Arbiedsavtale - Ferievikarer Volda sjukehus 2014/ / Side: 13 av 30

14 Arbeidsavtale - Ferievikarer Volda sjukehus 2014/ / Arbeidsavtale - Ferievikarer Volda sjukehus 2014/ / Arbeidsavtale Sporadisk vikar - Nevrologisk avdeling Sengepost Molde sjukehus - Tilsetting ikke utlyst stilling - Nevrologisk avdeling Sengepost, Molde sjukehus 2015/ / Arbeidsavtale - Sekjson for akuttmotak - Tilsetting ekstern utlysning - Spesialsykepleier/Offentlig godkjent sykepleier - Klinikk for kirurgi Molde 2015/ / Side: 14 av 30

15 Arbeidsavtale - Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin B, Molde 2015/ / Arbeidsavtale Tilsetting ikke utlyst stilling - Leger kir.avd - Klinikk for kirurg i- Ålesund 2014/ / Arbeidsavtale - Seksjon for akuttmottak - Tilsetting vidareføring av stilling - Klinikk for kirurgi Molde 2014/ / Arbeidsavtale Tilsetting ikke utlyst stilling - Leger kir.avd - Klinikk for kirurg i- Ålesund 2014/ / Side: 15 av 30

16 Arbeidsavtale Tilsetting ikke utlyst stilling - Leger kir.avd - Klinikk for kirurg i- Ålesund 2014/ / Arbeidsavtale Tilsetting ekstern utlysning - Sykepleier - Klinikk for kirurgi 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - Sykepleier - Klinikk for kirurgi 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Avdeling for radiologi, seksjon Ålesund 2014/ / Side: 16 av 30

17 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - Dialysen i Ålesund og satelittdialysen i Volda 2015/ / Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - Dialysen i Ålesund og satelittdialysen i Volda 2015/ / nvitasjon til dialogmøte 4. november mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal nvitasjon til dialogmøte 4. november mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal 2015/ / Kommunane i Møre og Romsdal NAV journalopplysninger - NAV journalopplysninger - A 2015/ /2015 NAV Forvaltning Møre og Romsdal Side: 17 av 30

18 Avslutning av arbeidsforhold - ersonalmappe / / Fylkesmannen- asrl 2 - klage Fylkesmannen- asrl 2 - klage - A 2015/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 f Risikovurdering erson Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 f Risikovurdering erson Side: 18 av 30

19 nnkalling til styremøte i Helse Møre og Romsdal HF 03. juni 2015 Styremøte 03. juni / / Styret i Helse Møre og Romsdal HF Høring - Referansekatalog over KT-standarder i helse- og omsorgstjenesten Høring - Referansekatalog over KT-standarder i helse- og omsorgtjenesten 2015/ /2015 Helsedirektoratet urring - Klage pasrl 2 - Klage A 2015/ / Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ / Side: 19 av 30

20 Klage - purring - Klage - A 2012/ / Samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden AML 10-5 (3) Arbeidstidsordning i henhold til aml 10-5(3) 2014/ / Arbeidstilsynet urring - spesialisterklæring NAV journalopplysninger A 2014/ /2015 NAV Nesset gangs purring - spesialisterklæring NAV - journalopplysninger A 2014/ /2015 NAV Molde Side: 20 av 30

21 NAV - legeerklæring NAV - legeerklæring A 2015/ /2015 NAV Molde Klage pasrl 2 Klage pasrl 2 A 2015/ /2015 Journalopplysninger - lov om barneverntjenester - Journalopplysninger - lov om barneverntjenester A 2015/ /2015 Fræna kommune Journalopplysninger - lov om barneverntjenester - Journalopplysninger - lov om barneverntjenester A 2015/ /2015 Fræna kommune Side: 21 av 30

22 Journalopplysninger - lov om barneverntjenester - Journalopplysninger - lov om barneverntjenester A 2015/ /2015 Fræna kommune Journalopplysninger Journalopplysninger A 2011/ /2015 Oslo niversistetssykehus (NRid:577850) nstitusjoner i Helse Midt-Norge RHF som ikke har rapportert NR-melding TSB 2015 Tilskudd - refusjon - rapportering - Norsk pasientregister - NR 2015/ /2015 Helsedirektoratet Sakkyndig vurdering Journalopplysninger - A 2015/ / Side: 22 av 30

23 Avklaring ang. pasienter med fristbrudd etter "gammel ordning" pr Ventetider - Fristbrudd - diverse 2011/ /2015 Helse Midt-Norge Fylkesmannen - tilsynssak - Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak - S 2015/ /2015 Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Bestilling av forlenga avtale for Barneavd. Ålesund Avtaler for tidligere fast ansatte - ensjonistavtaler Timelønnet/prosent Klinikk for barn og unge 2014/ / Fylkesmannen - asrl 2 - avslutning tilsynssak - Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak - A 2015/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 23 av 30

24 Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Advocator Advokatfirma AS NE-sak 2014/ sakkyndig vurdering - NE-sak 2014/ A 2014/ /2015 Norsk pasientskadeerstatning NE-sak 2014/ uttalelse og dokumentasjon - NE-sak 2014/ A 2014/ /2015 Norsk pasientskadeerstatning NE-sak 2013/ vedtak NE-sak 2013/ A 2013/ /2015 Norsk pasientskadeerstatning Side: 24 av 30

25 N2015/ vedtak - avslag - NE-sak 2013/ NE-sak 2013/ A 2013/ /2015 asientskadenemnda Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Gjensidige Forsikring ASA Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak Fylkesmannen - asrl 2 - tilsynssak - A 2015/ /2015 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avviksmelding - Avviksmelding - A 2015/ /2015 lstein legesenter Side: 25 av 30

26 Journalopplysninger - påminnelse - Journalopplysninger - A 2013/ /2015 Sunnmøre politidistrikt tbetalingsvedtak av (vedtaksref: ) Automatisk innrapportering frikort pasientreiser HMR 2015/ /2015 NAV Signert leieavtale nr Cisco utstyr - HMR Volda bibliotek Leieavtale - Cisco utstyr - HMR Volda bibliotek 2015/ /2015 De Lage Landen Finans Norge NF Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Side: 26 av 30

27 Avviksmelding - Avviksmelding - A 2015/ /2015 Bergan sykehjem Avviksmelding - Avviksmelding - A 2015/ /2015 Bergan sykehjem Avslutning av arbeidsforhold - Klinikk for kirurgi Molde - ersonalmappe / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Side: 27 av 30

28 Arbeidsavtale -Klinikk for kirurgi ersonalmappe / /2015 Journalopplysninger Journalopplysninger A 2015/ /2015 Sparebank 1 (NRid:577850) nstitusjoner i Helse Midt-Norge RHF som ikke har rapportert NR-melding TSB 2015 Tilskudd - refusjon - rapportering - Norsk pasientregister - NR 2015/ /2015 Helsedirektoratet Varsling om søksmål - Arbeidsforhold / /2015 Advokat Harald Stabell Side: 28 av 30

29 Oversendelse av forliksavtale Ny AMK sentral - Ålesund sjukehus 2014/ / Norconsult AS Oversendelse av forliksavtale Ny AMK sentral - Ålesund sjukehus 2014/ /2015 Norconsult AS Dokumentasjon/bekreftelse på godkjenning som psykologspesialist - ersonalmappe / /2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger - A 2015/ /2015 Side: 29 av 30

30 Oversender klage på vedtak om avslag på søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon i nevrologi gruppe - Helse Møre og Romsdal HF - Nevrologisk avdeling Molde Spesialistutdanning - Nevrologisk avdeling - Sak 2006/482 HSM 2011/ /2015 Helsedirektoratet Vedr Samhandlingsavtale Samhandling - Smøla kommune 2012/ /2015 Smøla kommune Vedr Samhandlingasavtale Samhandling - Averøy kommune 2012/ /2015 Averøy kommune Side: 30 av 30

Dok.dato: 05.05.2015. Dok.dato: 21.05.2015

Dok.dato: 05.05.2015. Dok.dato: 21.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.06.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - DS Søre Sunnmøre ambulant seksjon 2014/5138-23 11592/2015

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - ID 1520 - LIS - Avd. for fysmed.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - ID 1520 - LIS - Avd. for fysmed. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100% st. fast - D 1520 - LS - Avd. for fysmed. og rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal. Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 21.11.2013 16.01.

Offentlig journal. Yrkesskadeforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 21.11.2013 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2015 Yrkesskadeforsikring - 2013 - Forsikringssaker ansatte 2013/3644-8 13418/2013 NAV 21.11.2013 Journalkopi

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** *****

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ekstern utlysning - 100 % fast Bedriftssykepleier/bedriftspsykolog, Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale ***** ***** ***** Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.02.2015 Arbeidsavtale Tilsetting - ikke utlyst stilling - Klinikk for medisin - medisin 2 Ålesund 2015/27-10 2464/2015

Detaljer

Offentlig journal 2015/2656-4 17011/2015 09.07.2015 2015/403-48 17244/2015 03.07.2015 2015/403-49 17249/2015 03.07.2015 2014/4281-6 17628/2015

Offentlig journal 2015/2656-4 17011/2015 09.07.2015 2015/403-48 17244/2015 03.07.2015 2015/403-49 17249/2015 03.07.2015 2014/4281-6 17628/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2015 NE-sak 2015/06019 - NE-sak 2015/06019-2015/2656-4 17011/2015 Norsk pasientskadeerstatning 24.06.2015 Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin - "Aktiv hverdag" Dok.dato: 07.07.2014. Dok.dato: 25.11.

Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin - Aktiv hverdag Dok.dato: 07.07.2014. Dok.dato: 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Samarbeidsavtale og driftstilskot Samarbeidsavtale mellom Sunndal Kommune og Kliinikk for rus- og avhengigheitsmedisin

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11.

Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus, Klinikk for rehabilitering. Dok.dato: 20.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Forlenga arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling - Seksjon for kliniske støttefunksjoner Kristiansund sjukehus,

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/2001-2 11038/2015

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/2001-2 11038/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2015 Journalopplysninger - Journalopplysninger - 2015/2001-2 11038/2015 Gjensidige Forsikring ASA 28.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale: ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st, mellombels - LIS - Avdeling for Revmatologi

Offentlig journal. Arbeidsavtale: ***** ***** ***** Tilsetting ekstern utlysning - 100% st, mellombels - LIS - Avdeling for Revmatologi Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015 Arbeidsavtale: Tilsetting ekstern utlysning - 100% st, mellombels - LS - Avdeling for Revmatologi P 2014/5148-22

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 29.10.2012 22.10.

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 29.10.2012 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2115-3 10635/2012 ***** 22.10.2012

Detaljer

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2014 Klage Klage - 2014/1303-2 4670/2014 Ambulanse Midt-Norge Avd. Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** ***** Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes 2015/43-7 5167/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2015 Arbeidsavtale - Tilsetting ikke utlyst stilling- Klinikk for prehospitale tjenester, Vestnes A 2015/43-7

Detaljer

Offentlig journal. Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/453-3 3939/2012

Offentlig journal. Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/453-3 3939/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2012 Spesialisterklæring - Spesialisterklæring - 2011/453-3 3939/2012 Advokatene Hovde Journalopplysnigner -

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Gjenglemte gjenstander og papirer i vaskeritøy Avvik - Pasientinformasjon i vaskeritøy 2014/2295-5 17196/2014

Detaljer

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/269-2 3426/2015

Offentlig journal. Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** Journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** 2015/269-2 3426/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.02.2015 nnhold: 2015/269-2 3426/2015 05.02.2015 Eika Forsikring AS avdeling ersonforsikring nnhold: Vekselvis sommarstenging

Detaljer

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 13.05.2013 (vedtaksref:100002899142448) 2013 - Automatisk innrapportering frikort pasientreiser HMR

Offentlig journal. Utbetalingsvedtak av 13.05.2013 (vedtaksref:100002899142448) 2013 - Automatisk innrapportering frikort pasientreiser HMR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.05.2013 tbetalingsvedtak av (vedtaksref:100002899142448) 2013 - Automatisk innrapportering frikort pasientreiser

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011

Offentlig journal. Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219. Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 29.11.2011 21.11.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2011 Varsel om inndragning av kjennemerker - VB 3219 Bilforsikring 2011/274-5 5100/2011 21.11.2011 Molde trafikkstasjon

Detaljer

Offentlig journal. NPE-sak 2014/03314 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2014/03314 - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/3670-3 15721/2014

Offentlig journal. NPE-sak 2014/03314 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2014/03314 - ***** ***** ***** ***** ***** 2014/3670-3 15721/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 nnhold: NPE-sak 2014/03314 - ***** ***** ***** ***** ***** NPE-sak 2014/03314 - ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Stadfestelse av oppsigelse. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 09/451 2014/829-6 7854/2014 09.04.

Offentlig journal. Stadfestelse av oppsigelse. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 09/451 2014/829-6 7854/2014 09.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Stadfestelse av oppsigelse Personalmappe - - EPHRS 09/451 PR 2014/829-6 7854/2014 Offl 13, jfr. Fvl 13 Revisjon

Detaljer

Offentlig journal. Justering av tilskudd, kontrakter fra 2009. Ambulanse - Falck Emergency ANS 2011/126-5 6020/2011 21.12.2011 09.02.

Offentlig journal. Justering av tilskudd, kontrakter fra 2009. Ambulanse - Falck Emergency ANS 2011/126-5 6020/2011 21.12.2011 09.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2012 Justering av tilskudd, kontrakter fra 2009 Ambulanse - Falck Emergency ANS 2011/126-5 6020/2011 21.12.2011

Detaljer

Dok.dato: 27.03.2014. Dok.dato: 01.04.2014. Dok.dato: 01.04.2014

Dok.dato: 27.03.2014. Dok.dato: 01.04.2014. Dok.dato: 01.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.4.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Bestilling rullegardiner til møterom Glomstua - Fasadeprodukter AS nventar, utstyr - Molde behandlingssenter

Detaljer

Offentlig journal. Fylkesmannen - Pasrl 2 - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Fylkesmannen - Pasrl 2 - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.7.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015 Fylkesmannen - Pasrl 2 - klage - Fylkesmannen - Pasrl 2 - klage - - 2015/2826-10 18743/2015 2015/3007-4

Detaljer