Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no"

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER Gardermoen renseanlegg TS Electro Engineering har levert nytt styringssystem til Gardermoen renseanlegg. TS Electro har gjort en utmerket jobb, sier driftsleder Peter Ørvik ved Gardermoen renseanlegg. Anlegget ble skiftet ut i 2007/2008 og var ferdig nå i vår. Vi har byttet ut PLS og erstattet driftskontrollanlegget, sier vår prosjektleder, Petter Thoresen. Les mer på side 4 og 5. Innhold Eidsfoss Vannverk Les mer side 2 og 3. Nyhet: Batteridrevet overløpsregistrering Les mer side 6 og 7. Møt TS-profilen. Les mer side 8.

2 Lederen Vi er stolte og glade over vår første utgave av i støtet. Vi håper gjennom dette å gi kunder og samarbeidspartnere et inntrykk av aktuelle produkter, nyheter og prosjekter vi i TS Electro Engineering jobber med. Vår intensjon er å gi ut to utgaver i året. Å ha kunden med på laget har alltid vært vårt fokus. Siden starten med vårt VA konsept i 1990, har vi fått hundrevis av tips og ønsker som vi har forsøkt å etterkomme. Resultatet er et produkt med mange fornøyde kunder og forhåpentlig et godt renommé i markedet. I den første utgaven av i støtet presenteres blant annet vår nye FDV modul for driftskontroll til VA anlegg. Utviklingen er gjort i tett dialog med våre kunder, med stor vekt på brukervennlighet. Det menneskelige aspekt er tross alt kjernen i all vår virksomhet. Utviklingen går i hurtigtogsfart fremover, og vi er i støtet som aldri før. Vi håper å møte mange av vår kunder og samarbeidspartnere på vår stand på Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk oktober. Vi gleder oss til å slå av en prat, kanskje du har idéer og tips vi kan ta med oss videre. Vi sees! Eidsfoss Vannv Med Eidsfoss vannverk ved Eikerens bredder er vannforsyningen for mennesker sikret både når det gjelder leveringssikkerhet og vannkvalitet. TS Electro har vært hovedleverandør av automasjons- og kontrollsystemer til VIV i de siste 10 år. Nytt på Eidsfoss Da VIV så at reservevannskilden Akersvannet ikke lenger hadde ønskelig kvalitet, besluttet de å etablere Eikeren som ny drikkevannsforsyning. Pumpestasjon Terje Sørlie Daglig leder Vår prosjektleder Yngvar Ødegård og Geir Sørlie i bakgrunnen, betrakter de nye UV-reaktorene i Eidsfoss vannverk.

3 erk og vannbehandlingsanlegg ble bygget, sier Yngvar Ødegård, TS Electro, vår prosjektansvarlig for VIV de siste 10 år. Sammen med nåværende Seierstad VV ved Larvik, vil Eidsfoss vannverk gi en sikker og fleksibel forsyning. UV-anlegg med stor kapasitet Vannkvaliteten i Eikeren er god, derfor er det nok med mekanisk rensing til desinfisering. Vi har nå Eidsfoss VV (VIV-Vestfold Interkommunale Vannverk) Byggeår pe Antall I/O ca stk redundante Q-CPU systemer (Q-R CPU) 6 stk Mitsubishi Q-CPU systemer med profibus og ethernett Citect Driftskontrollserver med redundans mot Seierstad VV i Larvik 2 stk Citect operatørplasser 2 stk E-panel plassert i prosessen Eidsfoss VV ved Eikeren i Vestfold installert et system for fjerning av bakterier i vannet, i form av et UV-anlegg. Oppstart for vannlevering var i januar 2008, sier Yngvar Ødegård. Det er nå installert 2 store UV-reaktorer på hver pumpelinje med en max kapasitet på 400 liter/sekund. TS Electro har samarbeidet med Wedeco i Tyskland om en god løsning på styring av UV reaktorene. Veldig god dialog med VIV TS Electro Engineering har svært god dialog med Vestfold Interkommunale Vannverk. De er veldig løsningsorienterte og går for løsninger der sikkerheten står i sentrum, sier Yngvar Ødegård.

4 Gardermoen renseanlegg Når det velges et slikt system, er det viktig at det velges et system og en leverandør som er dynamisk i forhold til utviklingen. Ellers blir man fort sårbar og akterutseilt. - Petter Thoresen. Driftsproblemer ordnes hjemmefra Det er blitt færre vaktfremmøter nå enn før. Det meste overvåkes og ordnes hjemmefra via vakt-pc n. sier prosjektleder Petter Thoresen, TS Electro. Før var dette veldig sårbart. Det var kritisk at kun én mann i ett firma kunne dette. Nå brukes et system som mange benytter. Det vil være et løpende behov for service, teknisk vedlikehold og bistand ved oppgradering. Det er bakgrunnen for at Ullensaker kommune besluttet å bytte ut det ca 10 år gamle PLS- og driftskontrollsystemet ved Gardermoen renseanlegg. God planlegging For et år tilbake vant TS Electro anbudskonkurransen om levering av nytt PLS- og driftskontrollsystem til Gardermoen RA, sier Thoresen. Det har Panel PC vært et stort prosjekt hvor 5 mann fra TS Electro har vært engasjert. For ikke å avvike fra utslippstillatelsen, har utskiftingene vært planlagt i minste detalj. Den lengste driftsstansen (planlagt) har vært på 2 ½ time. Gardermoen renseanlegg, Ullensaker kommune.

5 God kontroll Det som er spesielt ved dette renseanlegget er at anlegget også mottar vannet fra rullebanene for å fjerne glycol som flyene sprøytes med for å fjerne snø og is fra vingene. Alle måleverdier blir logget og presentert i rapportsystemet Gurosoft ReportVA. Kontrollmyndighetene kan selv til enhver tid gå inn og hente ut rapportverdier. Panel-pc er Det er i anlegget lokalt i de forskjellige prosess - områdene plassert 7 stk panel-pc er med samme funksjoner som i kontrollrommet. Driftskon- Peter Ørvik, driftsleder Gardermoen RA. trollanlegget er levert med siste versjon av TS FDV slik at vedlikeholdsrutiner i detalj kan programmeres. Les mer om FDV konseptet på side 6. TS Electro en ryddig samarbeidpartner! Vi har veldig gode relasjoner til TS Electro som leverandør. Vi har samarbeidet godt og satte opp en leverings- og fremdriftsplan da kontrakten ble inngått. Denne er fulgt opp på en ryddig måte. Avregning med tillegg og fradrag har også vært ryddig, sier Peter Ørvik, driftsleder ved Gardermoen renseanlegg. Konsulent har vært COWI v/terje Skattenborg. Gardermoen RA Byggeår pe Antall I/O ca stk Siemens S7 CPU PN/DP i Ethernet nettverk Citect Driftskontrollserver med redundant- og terminalserver 7 stk Panel PC 4 stk Klient PC Kontrakt med Elverum kommune Elverum kommune har valgt oss som leverandør av PLS og driftskontrollanlegg til rehabilitering av eksisterende kloakkrenseanlegg, opprinnelig bygd i 1978, sier prosjektleder Petter Thoresen, TS Electro. Anlegget blir bygget om til biologisk for å bedre rensingen og øke kapasiteten, med 40-50%, nå til pe. Anlegget lå helt opp mot kapasitetsgrensen. Petter Thoresen, TS Electro (til v) og Øyvind Mathisen, virksomhetsleder VA drift, Elverum kommune. Ombyggingen tas i etapper da anlegget skal være i drift hele tiden. Citect programvare og TS systemer installeres, som også gir full overvåkning av alle utestasjoner med kapasitet for stadige utvidelser. Konsulentselskap er COWI AS. Vi er fullt klar over at våre kunder ikke bare kjøper de tekniske løsninger av oss, men at de kjøper et tillitsfor - hold som skal vare over tid. Elverum kommune er for oss en ny og viktig kunde, og vi takker for tilliten, sier Petter Thoresen. Oppstartsmøte med representanter for Elverum kommune, konsulentselskapet COWI og TS Electro Engineering. Elverum RA Byggeår pe Etter rehabilitering pe 1 stk Siemens S7 CPU PN/DP med distribuert I/O på profibus Citect Driftskontrollserver med redundantterminalserver 2 stk Klient PC 62 stk utestasjoner

6 FDV konseptet TS FDV er et brukervennlig system for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. TS-FDV er helintegrert i TS Electro sitt driftskontrollsystem (Citect SCADA). Produktet utvikles kontinuerlig, i tett samarbeid med våre kunder, sier Inge Kronstad, som er systemutvikler i TS Electro. Det er jo de som vet best hvor skoen trykker, smiler han. Nyttige moduler TS FDV består av en rekke nyttige moduler tilpasset kundens behov for registrering og rapportering av kundens anlegg. De viktigste er et objektregister, servicelogg for service- og vedlikeholdspunkter, arbeids - planlegger og en rapportmodul. Dessuten et kontakt- og leverandørregister med all nyttig informasjon og for å opprette kontakt ved behov. Enkelt å implementere TS FDV baserer seg på kjente ting, som gjør det enkelt å implementere. Det er oppe og går på en dag og kanskje under det. TS FDV bygger på Citect, og det særegne er at det er integrert i dette. Vi leverer en pakke, der det ligger en database i bunn som kunden utfyller ut fra egne spesifikasjoner. Det er ikke innbakt i alle leveranser, men de aller fleste på vann- og avløpssiden velger å ta det med, sier Inge Kronstad. ) TS FDV er skreddersydd for å dekke våre kunders behov, sier Inge Kronstad. Sammen med Øyvind Kleppan har han stått for utvikling av konseptet.

7 Nyhet! Batteridrevet overløpsregistrering Mange kunder har kommet til oss med et ønske om en overløpsregistrering med varsling, uten å måtte grave ned elkabler for flere hundre tusen. Dermed tok vi i bruk en batteridrevet GSM-løsning med digitale inn- og utganger. Trond Løver. Dette er en nyhet, men alt er basert på eksisterende teknologi. Funksjonen er at når et overløp er oppstått, fås et signal. Så sendes dette via GSM til driftskontrollsystemet, eller til mobilen til vedkommende som har vakt, sier Trond Løver, som har vært ansvarlig for utvikling av nyheten i 2008 hos TS Electro. Bakgrunnen har vært henvendelser fra Mattilsynet i de aktuelle kommuner. Kundetilpasning Den sensoren som gir alarm om overløp, kan kunde - tilpasses. Slik kan systemet også brukes til mye annet, f eks registrering av vannmengder på enkle vannmålere med f eks Reed-kontakter. Det som er spesielt med vårt system er at alarmen kan sendes til én spesiell mobiltelefon i kommunen, f eks vakttelefonen, eller via drifts - kontrollsystemet. Vann- og værbestandig - med innbruddsalarm Boksen gir melding når batteriene trenger å bli byttet. Batteriets levetid er 5 år. Dessuten gir den et varsel om noen prøver å bryte seg inn. Utstyret leveres i en glass fiberarmert, vann- og værbestandig boks med nøkkel og lås. Når plastdekslet fjernes, eller brytes opp, går alarmen. Slik kan systemet også brukes til enkel overvåkning som f eks innbruddsalarm på dører når det ikke er strøm. Enkel montering Systemet kan leveres slik at kunden kan montere det selv, sier Trond Løver. Forutsetningen er mobildekning i det aktuelle området. Du trenger ingen spesiell teknisk utdanning. Du trenger bare et sted å feste boksen. Tønsberg kommune har en protype i drift. Rolf Kristensen, fagansvarlig elektro i Tønsberg kommune sammen med Trond Løver.

8 Fuglevik renseanlegg Fuglevik renseanlegg ble bygget i begynnelsen av 1990-årene. Eier er MOVAR, et interkommunalt selskap eid av fire kommuner i Mosseregionen. Eric Stenberg, driftsleder på Fuglevik RA og Øyvind Kleppan, TS Electro (bak). Dette var et bra anlegg, men med utdaterte løsninger ble det etterhvert behov for rehabilitering. TS Electro fikk jobben med å levere nytt PLS- og driftskontroll - anlegg, sier Øyvind Kleppan, TS Electro, som har vært prosjektleder. Det har vært en krevende jobb å bytte ut hele anlegget, som måtte være i drift hele tiden. COWI har vært konsulenter. Fuglevik RA Byggeår pe Antall I/O ca stk Telemecanique TSX premium i Ethernet nettverk Citect Driftskontrollserver og terminalserver 3 stk Klient PC TS-profilen Når han ikke er prosjektleder hos TS Electro, sitter Øyvind Kleppan kanskje på sin John Deere 551 hjemme på Kleppan gård i Stokke. Familiegård i 4 generasjoner. Han tok over sammen med kona for 5 år siden. En liten gård, med 100 mål korn og 100 mål skog. Fin avveksling til PC-knotting, som kona kaller det. Vi har gjort mye, revet den gamle låven og bygd ny. Installert flisfyringsanlegg som ble satt i drift i vinter. Med flis fra egen skog leveres varme til bolighuset, garasjen og verkstedet. God miljøprofil! sier Øyvind. Han dyrker jorda, tresker og gjør alt selv. Fin hobby! smiler han. TS ELECTRO ENGINEERING AS l Skolmar 19 l Postboks 1050 Haukerød l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 2-2009 A full-range supplier of automation systems www.tse.no...på skinner for TS Electro Vi jobber for tiden med oppgradering av Lambertseterbanen. Dessuten

Detaljer

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

Ny 3D teknologi fra TS Electro

Ny 3D teknologi fra TS Electro Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2011 A full-range supplier of automation systems www.tse.no Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer

Detaljer

BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering

BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2014 A full-range supplier of automation systems www.tse.no BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering TS har satt fokus på presentasjonen

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no Ren REN Info Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR 01 narvik var hver dag www.narvikvar.no 1 Innhold Vannavgiften reduseres... Varsel på telefonen... 3 Sliter med returpunktene... 4 Trøbbel for søppelbilen...

Detaljer

Fra glassfiberski til ringbanesystemer!

Fra glassfiberski til ringbanesystemer! 3. årgang - Desember 4l2002 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Fra glassfiberski til ringbanesystemer! Vi har utviklet emballasje, pakkemaskiner og systemer for

Detaljer

Smartere verktøy for enda flere brukere

Smartere verktøy for enda flere brukere Nr 8 2007 Morgendagens IKT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 20 ledende IKT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IKT-løsninger. Nettbaserte

Detaljer

mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad

mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Har du fått med deg reklamefilmene for Siemens som har gått på TV2 den siste tiden? En overivrig og

Detaljer

desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad

desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad Leder Nok ett år går mot sin ende. Resultatmessig har det vært ett svært

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Automatos. Innhold. Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender.

Automatos. Innhold. Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender. 5. årgang - November 4l2004 Automatos www.siemens.no/ad Innhold 2 3 4 5 5 6 7 7 8 Frekvensomformer for distribuert I/O Solar etablerer Industriorganisasjon Styresystemer på Glittre vannverk Ethernet på

Detaljer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer

Tverrbakken, 25.11.11. Styret informerer Tverrbakken, 25.11.11 Styret informerer 1. Hagen 2. Opprydding i sykkelbodene 3. Oppdatering og oppgradering av web-siden 4. Vurdering av vedlikeholdsprosjekter 5. Hjelpetiltak ved driftsstans i forbindelse

Detaljer

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet YEARS Nyhetsbrev no 3 // 2012 Sikker og ren kyst På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet Tar styringen Styreskap levert til Abu Dhabi SAMFERDSEL Scanmatic

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002

FINALISTEN. Men best av alt er kunnskapen GARANTI. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2002 Men best av alt er kunnskapen Finale Systemers fremste egenskap er deres kompetanse på regnskap det å lage programmer og forstå brukernes problemer.

Detaljer

september 2006 Automatos 7. årgang Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad

september 2006 Automatos 7. årgang Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad september 2006 7. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Håper du har hatt en fin sommer og er klar for spennende dager på jobb i høst! Det er vi i Automation

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Rogaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Stadig flere borettslag

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag og InfraNord. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag og InfraNord. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN Vi gir deg verden Honningsvåg turn- og idrettsforening og Nordkapp og omegn turlag er en av mange støttemottakere. Vi er utrolig takknemlige for støtten Repvåg Kraftlag gir til lokalsamfunnet,

Detaljer

Årsrapport 2004. Smartinger bruker buss

Årsrapport 2004. Smartinger bruker buss Årsrapport 2004 1 Smartinger bruker buss Innhold På god vei 3 Skal strekke oss lengre 4 5 Samarbeid og fornyelse 6 7 Smartinger bruker buss 8 9 Nøkkeltall 10 11 Ungdomskortet er knallbra 12 13 Ingenting

Detaljer

Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring

Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring 5. årgang - Mars 1l2004 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring som går over et stort område, og hvor en driftsstopp

Detaljer

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard.

FINALISTEN. Vokser i rekordfart. Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004. Spydspissen i IT-Norge. Vinn tur til Svalbard. FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as Mars 2004 Vokser i rekordfart Regnskapskontorkjeden Vekstra startet opp høsten 2003, og under et halvt år senere har de allerede 12 kontorer knyttet til seg.

Detaljer