Ny klaffebru i Fredrikstad Kontrakt på 15 mill. til TS Electro Se side 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny klaffebru i Fredrikstad Kontrakt på 15 mill. til TS Electro Se side 9."

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr A full-range supplier of automation systems Ny klaffebru i Fredrikstad Kontrakt på 15 mill. til TS Electro Se side 9. Innhold På skinner med Lambertseterbanen. Les mer side 8. Hovedleverandør til VIV i over 10 år. Les mer side 12 og 13. God kontroll på Gardermoen Renseanlegg Les mer side 14. Gasskraft Verdifull biogass fra Solgård avfallsanlegg. Se side 4 og 5. TS på Messe Les mer side 16.

2 Totalleveranse av automasjo Vi håper gjennom denne utgave av i støtet å gi et inntrykk av aktuelle prosjekter, nyheter og kunder vi i TS Electro Engineering AS jobber med. Totalleveranse TS Electro Engineering AS ble etablert i 1982 med forretningsidéen: Totalleveranse av automasjons - systemer. Siden starten i 1982 har vår strategi vært mest mulig kunnskap om markedets automasjonsløsninger. Som totalleverandør tar vi ansvar for gjennomføring av prosjekter fra planleggingsfasen til anlegget er satt i drift og opplæring av driftspersonell er gjennomført. Bred erfaring fra mange bransjer Med 24 dyktige medarbeidere på laget og en omsetning på 40 millioner i 2009, har vi erfaring fra et stort antall applikasjoner i en rekke bransjer. TS Electro utfører oppdrag for kommunale og interkommunale oppdragsgivere og bedrifter i næringslivet, hjemme og ute. Vi leverer også til kunder som Statens Vegvesen og Kollektivtransportprod - Terje Sørlie, daglig leder uksjon AS. Kunden på laget Å ha kunden med på laget, har alltid vært fokus i TS Electro. Siden starten med vårt VA- konsept i 1990, har vi fått hundrevis av tips og ønsker som vi har forsøkt å Det er sjelden at alle 24 i TS Electro er samlet under ett tak. Våre fagfolk er stadig på oppdrag ute hos kunder. Her er en del av staben i et planleggingsmøte på huset. Fra venstre: Øyvind Kleppan, Jørn Rebner, Rune Broks, Yngvar Ødegård, Inge Kronstad og Jon Egil Ek. 2

3 nssystemer etterkomme. Resultatet er et produkt med mange fornøyde kunder og forhåpentlig et godt renommé i markedet. I vår FDV-modul for driftskontroll til VAanlegg og våre andre produkter er det således lagt stor vekt på brukervennlighet. Det menneskelige aspekt er tross alt kjernen i all virksomhet. Dynamisk driftskontroll Driftskontroll utviklet i CitectSCADA er alltid en sentral del av våre leveranser. Vi driver målrettet utviklings - arbeid for å imøtekomme kundens krav til funksjonalitet. Både prosessbilder, trendsystem og alarmhåndtering er under kontinuerlig utvikling, og vi kan nå tilby en drifts - kontroll med mange viktige forbedringer. Travle tider i tavleverkstedet. Nye store prosjekter har medført nyansettelser. I støtet som aldri før TS Electro er i støtet! Vårt aktivitetsnivå er høyere enn noen gang før. Finanskrise har vi ikke merket noe til. Tvert imot. Vi har fått mange nye, interessante oppdrag det siste året, både fra gamle og nye oppdragsgivere. Ett eksempel er komplett styringssystem for ny klaffebru mellom Fredrikstad og Kråkerøy. Det er vår største enkeltkontrakt noensinne, på hele 15 millioner. Den nye brua skal stå ferdig på vårparten i Vi har tidligere levert styringssystemer til klaffebruer i Tønsberg og Porsgrunn. For MOVAR IKS, eid av fem kommuner i Mosse regionen, har vi fått kontrakt på styringssystem til det nye renseanlegget på Hestevold i Råde. Vi har også fått jobben med oppgradering og utvidelse av drifts - kontrollsystem til Solgård avfallsanlegg. For Glitre IKS, som leverer drikkevann til store deler av Drammensregionen har vi levert automatiserings- og driftskontroll for Landfall vannbehandlingsanlegg. Vi har også ansvar for alle de andre anleggene til Glitre. I tillegg kan vi glede oss over stadig nye oppdrag for gamle kunder, som for eksempel Vestfold Interkommunale Vannverk, som vi har vært hovedleverandør til helt siden TS konsept for driftskontrollanlegg har fått et omfattende ansiktsløft i forbindelse med oppgradering av Citect til versjon Velkommen! Ta gjerne kontakt med meg eller en av mine kolleger om du har tips, idéer eller utfordringer du gjerne vil drøfte. Du er også velkommen med spørsmål om TS Electro og våre prosjekter. Vi snakkes! Terje Sørlie Daglig leder, TS Electro Engineering AS 3

4 Nye kontrakter fra MOVAR Solgård avfallsplass MOVAR IKS eies av fem kommuner i Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Selskapet ivaretar tjenester innen vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon, brann- og feiertjenester. MOVAR ble etablert i 1989 med forretningskontor i Rygge. Deponitanken har en kapasitet på 700 m 3 gass. Fakkelbrenneren i bakgrunnen. MOVAR driver ett regionalt avfallsanlegg; Solgård avfallsplass. Den ble etablert i 1978 og er utviklet til en moderne miljøbedrift med en rekke aktiviteter. Det skjer en stadig modernisering og forbedring av anlegget. Mye nytt Vi i TS Electro har fått oppdraget med en oppgradering av gammelt driftskontrollanlegg på Solgård avfallsplass, samt utvid - else av eksisterende. Vår leveranse består av mye nytt, blant annet 2 nye PLS er i fibernettverk og nytt driftskontrollsystem, sier prosjektleder Øyvind Kleppan, TS Electro. Et veldig spennende konsept! sier Freddy Tangen, sektorsjef renovasjon, MOVAR Deponigass - fra problem til ressurs Til Solgård kjøres husholdningsavfall fra eierkommunene. Når organisk materiale brytes ned dannes metangass. Gass i forbindelse med deponering av avfall Fra prosessanlegget på Solgård. (Fra v) Driftssjef Lars Didrik Kittilsen, driftsoperatør/planlegger Alfred Dumben og prosjektleder Øyvind Kleppan, TS Electro. 4

5 gassanlegg med horisontale brønner spredt utover deponiet. Disse samler opp deponigassen som føres til en samlestasjon hvor den blir brent av i fakkel og blir til vann og klimanøytral CO 2. Her suges gassen ut fra deponiet kalles deponigass. Den hentes ut, dvs gassen suges ut fra søppelfyllingen. Da fjernes et luktproblem, samtidig som deponigass blir til verdifull energi. Miljøgevinst Deponigass består hovedsakelig av metan, som er 20 ganger farligere for miljøet enn CO 2 når den går rett ut i lufta. På Solgård Avfallsplass er det et deponi - Før ble alt brent av. Nå brennes overskuddsgass, mens resten selges til et energiselskap, Mosseporten Miljøenergi AS. De sørger for energiutnyttelse og videre distribusjon til sluttbruker. Slik blir deponigassen verdifull energi og miljøet spares for skadelige utslipp. Audun Amundsen, daglig leder, Mosseporten Miljøenergi AS Fjernvarmeanlegget ved Mosseporten Miljøenergi AS Økonomisk gevinst Salg av biogass gir også et økonomisk bidrag som går tilbake til driften og dermed kommer MOVARS eierkommuner til gode. Gjennom at energien varmer opp vann som igjen distribueres som fjernvarme til forskjellige type institusjoner som sykehjem etc, spares også energiutgifter hos disse. Enda en økonomisk gevinst for MOVARS eierkommuner. Stort potensiale Det er mye å hente; Et anslag viser at søppeldeponiet på Solgård leverer 4,5 millioner m 3 deponigass i året. Det kan gi hele 8GWt/år, en betydelig energimengde om det blir utnyttet. Det er noe som MOVAR og Mosseporten Miljøenergi arbeider med. 5

6 Hestevold renseanlegg Nytt renseanlegg for Råde kommune Fra MOVAR har TS Electro fått enda et interessant oppdrag. Nå fra Vann og Avløpssektoren, som har ansvar for å produsere drikkevann og behandle avløpsvann for personer i Mosseregionen. For samme kunde har vi fra før levert nytt PLS- og driftskontrollanlegg til Fuglevik renseanlegg. Hestevold renseanlegg ble satt i drift i 1977 og senere modernisert. MOVAR overtok anlegget fra Råde kommune i Det skal nå settes ut av drift og rives. Nytt avløpsrenseanlegg bygges for å sikre effektiv drift, behandling av avløpsvann fra en økende befolkning og for å oppfylle nye rensekrav. Det nye anlegget vil stå ferdig i 2011, som et moderne, energieffektivt og fullautomatisert anlegg. TS Electro har fått kontrakten med å levere et helt nytt, komplett automatiserings- og driftskontrollsystem til det nye anlegget. Vi takker for tilliten! Prosjektleder Hans Wold, MOVAR, foran det nye anlegget som reiser seg. MOVAR/HESTEVOLD Renseanlegg for Råde kommune Styres av 2 stk Schneider M340 PLS systemer Redundant Citect løsning ved Fuglevik RA 2 stk lokale operatørterminaler Bygging av Hestevold RA i Råde kommune. 6

7 Nortura, Malvik Norges største storfe- og småfeslakteri åpnet sommeren Det har en årlig kapasitet på storfe og småfe og ligger i Malvik, Sør- Trøndelag. Til det nye renseanlegget, som behandler avløpsvann fra produksjonen, har TS Electro levert automatikkskap med PLS system type Siemens S7. PLS en står sentralt i systemet som både kommuniserer og koordinerer maskin- og prosessenhetene. Norturas prosjektleder Kjetil Toresen og formann vedlikehold Arnar Martinsen Glitrevannverket Glitrevannverket IKS drifter fire vannbehandlingsanlegg som forsyner personer i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Frogn, Røyken og en del av Sande med drikkevann. kjøre anlegget. Det skal derfor mye til for at Glitre ikke skal kunne levere drikkevann til sine kunder. Landfalltjern er hovedvannverket. Det har nå gjennomgått en total ombygging for å tilpasse både bygg, elektro og automasjon til nye krav. I tillegg til klordosering vil vannet bli UV-bestrålt for desinfeksjon. TS Electro har ansvar for automatisering og driftskontroll for alle anleggene til Glitre. På Landfalltjern har vi nå byttet til siste generasjons PLS fra Siemens. Anlegget består av to CPU er som styrer hver sin halvdel av anlegget. Dersom en PLS skulle falle ut, vil det være mulig for en operatør å kjøre anlegget manuelt med halv kapasitet. En overordnet PLS koordinerer de to PLS ene når anlegget er i auto. Selv om denne PLS skulle falle ut, vil operatøren fortsatt ha mulighet til å Gullhaug høydebasseng Nytt UV-anlegg ved Landfalltjern, installert

8 På skinner med TS Electro Systemer fra TS Electro bidrar til mindre sårbar og mer punktlig T-bane Nytt automasjonsanlegg TS Electro har levert PLS er og operatørterminaler til seks plattformer som erstatter dagens løsning med en sentral PLS til et distribuert PLS nett. Automasjonsanlegget har til oppgave å innhente signaler fra T-banens signalanlegg, styre lyssignaler og sporvekslere. Signaler og ordre sendes/mottas fra T-banens kontrollsenter på Tøyen. Reserveløsning i tillegg I tillegg leveres en reservekommunikasjonsløsning Godt pågangsmot og tunge løft! som gir operatøren mulighet til å hente opp skjermbildet fra operatørpaneler på hver plattform dersom nettverk eller kontrollsenter faller ut. Anlegget blir satt i drift høsten 2010, og TS har produsert PLS tavler som er klare for installasjon. Så langt har alt fungert greit. Kunde: Kollektivtransportproduksjon AS, Oslo. KTP prosjektet KTP er leverandør av kollektivtrafikk i Oslo Drifter både buss, trikk og T-bane Har ansvar for ombygginger og vedlikhold av trikk og T-bane Bygger i disse dager om signalanlegget for Lambertseterbanen 8

9 Ny klaffebru i Fredrikstad For Statens Vegvesen bygges ny 4-felts klaffebru mellom Fredrikstad og Kråkerøy som skal stå ferdig på vårparten Den skal avlaste trafikk på den gamle kjørebrua og en forholdsvis ny gangbru fra Begge skal fortsatt være i bruk, sammen med den nye. TS Electros største oppdrag noensinne! Vårt oppdrag utgjør leveranser for 15 mill. kr og omfatter styresystemer, driftskontroller og kamera - overvåkning med nødsamband og elektroinstallasjon. Vår største enkeltkontrakt hittil! Alle bruene skal styres fra Vegtrafikksentralen i Oslo, også med mulighet til å bli styrt lokalt. I tillegg til å styre fra PC skal hver bru kunne styres med trådløs betjening på brua. Hver bru skal ha et kameraanlegg med ca 10 kameraer pr. bru, totalt ca 30 kameraer, faste og bevegelige. Anlegget på den nye brua består av 3 Mitsubishi PLS i fibernettverk, som styrer signaler til motorene (4 x 110kW) og hydraulikken for å kjøre brua. Hydraulikkpumpene og motorene er styrt via frekvens - omformer over Profibus, sier prosjektleder Øyvind Kleppan i TS Electro. Totalt på alle bruene er det 7 PLS i nettverk. Bjørn Pettersen, Statens Vegvesens kontrollingeniør, elektro Fiskeheis på Næs Jernverksmuseum Knut B. Aall, Næs Jernverksmuseum (til h) hadde idéen da en tradisjonell fiskeheis var uaktuell på muséet. Han visste at TS Electro har god kompetanse om PLS teknologi. De forsto mine ønsker og beskrivelser umiddelbart og laget en helt suveren teknisk løsning til en rimelig pris. Fiskeheisen er styrt av en Mitsubishi FX2N PLS med et Beijer E200 panel til å lese data fra og til styring. Her kan man se posisjoner på ventiler, lese av nivået i røret fisken svømmer gjennom og tellere for fisk som passerer inn og ut av heisen. sier Rune Broks, TS Electro. 9

10 Husebybadet, Trondheim Her tilbys et 25 m idrettsbasseng, terapi - basseng på 12,5 m, plaskebasseng for de minste, vannsklie, boblebad, solsenger og garderober. TS Electro har levert PLS og SD anlegg til de nye renseanlegg for idretts- og terapibassengene. Fullautomatisert Vannet filtreres i fire sandfilter, og et eget anlegg bestråler vannet med ultrafiolette lys for fjerning av bakterier. Til faste tider renses filtrene med tilbakespyling. Renseanlegget er fullautomatisert og krever derfor ingen manuell betjening. Spylesekvensene utføres på natt, som gir mer stabil drift når svømmehallen er åpen. Nye automatikktavler med panel PCer for lokal betjening Videre er det installert varmepumpe i gråvannskretsen, nytt ventilasjonsanlegg og behovsstyrt sirkulasjon. Samlet gir dette en betydelig energigevinst. Driftsleder Torborg Duesten Blokkum Konsulent Bjørn Aas, Asplan Viak Asplan Viak v/ Bjørn Aas har stått for prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for prosjektet. Med betydelig erfaring fra VA markedet, har han overført løsninger som tidligere ikke har vært brukt i badeanlegg. Husebybadet Anlegget styres av PLS er type Melsec FX3U. I tavlefrontene er PC er med CitectSCADA programvare montert, konfigurert for lokal betjening, avlesning av måleverdier, driftsstatus, alarmer m.m. Serveren er plassert på driftskontoret der anlegget overvåkes. For rapportering av driftsdata og måleverdier er det web-baserte rapportsystem Gurusoft Report installert. 10

11 Noble Denton Sandefjord AS Automatikkskap fra TS Electro Noble Denton Sandefjord AS har stått for bygging av 4 CFUer for TS-Technology AS i Langesund, som har kontrakt med Iran Offshore Oil Company. CFU står for Compact Flotation Unit. TS Electro er underleverandør av automatikkskap med Mitsubishi FX3U PLS system for styring/regulering av modulene. innebygde rensetrinn. Teknologien er basert på flotasjonsprinsippet der små gassbobler bidrar til separasjonsprosessen. Flotasjonsprosessen opprettholdes ved hjelp av oppløst gass i vannet eller at gass injiseres i innløpsstrømmen til CFU en. Teknologien kan anvendes fra høye trykk og ned til under 0,5 bar og gir høy ytelse for rensing av produsert vann. Nyutviklet modellserie CFU TS-Technology i Langesund har som satsingsområde rensing av produsert vann i olje- og gassindustrien. Selskapet har knyttet til seg ekspertise i inn- og utland med bred og lang erfaring på området og har utviklet ny teknologi og en ny modellserie av CFU. Flotasjonsprinsippet Den nye generasjon CFU er basert på anlegg med kun en tank med flere Compact Flotation Unit Olje og gass separeres effektivt fra vannet, og rent vann kan enten gå over bord eller reinjiseres. Denne nye teknologien har oppnådd å fjerne oljedråper ned til d50 lik 2 mikron, som er en vesentlig forbedring fra tidligere CFU teknologier. Prosjektleder Alf Marius Arnesen, Noble Denton. TS Electro er kvalifisert som leverandør til energisektoren. Batteridrevet overløpsregistrering Mange kunder har kommet til oss med et ønske om en overløpsregistrering med varsling, uten å måtte grave ned elkabler for flere hundre tusen. Dermed tok vi i bruk en batteridrevet GSM-løsning med digitale inn- og utganger. Trond Løver. Enkel montering Systemet kan leveres slik at kunden kan montere det selv, sier Trond Løver. Forutsetningen er mobil - dekning i det aktuelle området. Du trenger ingen spesiell teknisk utdanning. Du trenger bare et sted å feste boksen. Registreringen kan også mottas på SMS Tønsberg kommune har en prototype i drift. Rolf Kristensen, fagansvarlig elektro i Tønsberg kommune t.v. sammen med Trond Løver. 11

12 Vestfold Interkommunale Vann Automasjons- og kontrollsystemer til VIV i over 10 år Det begynte i det små med ombygging av filterautomatikk i 1999, sier Yngvar Ødegård, prosjektleder hos TS Electro. Deretter ble en rekke utestasjoner bygget om og nye kommunikasjonsløsninger til vannverket ble etablert. Dette erstattet et gammelt fjernkontroll - anlegg som hadde vært i drift siden anlegget var nytt i Det tok skikkelig av da det ble behov for fullrensing ved vannverket på Seierstad Driftssjef John Hagen Larsen og avdelings - leder Yngvar Ødegård fra TS Electro (Farrisvannet). Nye krav Da det var ferdig, hadde myndighetene satt krav om en reservevannskilde. Da ble Eidsfoss VV bygget, og anlegget levert med tilhørende ledningsnett helt fra Eidsfoss til Tønsberg med full overvåkning. Det siste store nå er ny ledningstrasé fra Re kommune til Horten. Eidsfoss vannverk Da VIV så at reservevannskilden Akersvannet ikke lenger hadde ønskelig kvalitet, besluttet de å etablere Eikeren som drikkevannsforsyning. Pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg ble bygget. Sammen med nåværende Seierstad VV ved Larvik, vil Eidsfoss VV gi en sikker og fleksibel forsyning. Vannforsyningen for mennesker er sikret både når det gjelder leveringssikkerhet og vannkvalitet. Med 10 stk 47 mo Vestfold Interkommunale Vannverk Vannleveranse til ca PE 2 vannverk med 20 PLS systemer 55 overvåkede utestasjoner (pumpestasjoner, målekummer, ventilkummer) 2 redundante Citect IO server, 4 operatørstasjoner og 10 webklienter I pumpesalen på Seierstad er det installert 5 rentvannspumper, effekt fra KW 12

13 verk VIV Norgesmøllene UV-anlegg med stor kapasitet Vannkvaliteten i Eikeren er god. Derfor er det nok med mekanisk rensing til desinfisering. Vi har i 2008 installert et UV-system for fjerning av bakterier, dvs to store UVreaktorer på hver pumpelinje med en maksimal kapasitet på 400 l/sekund. TS Electro hovedleverandør TS Electro har vært hovedleverandør av automasjonsog kontrollsystemer til VIV i over 10 år. Vi har en svært god dialog. De er veldig løsningsorienterte og går for løsninger der sikkerheten står i sentrum, sier Yngvar Ødegård, prosjektansvarlig for VIV siden starten av samarbeidet. nitorer har driftspersonalet full oversikt Landets ledende produsent av mel og bearbeidede melprodukter har hovedkontor i Bergen og produksjonsanlegg i Trondheim, Skien og Bergen. Hvert av de tre mølleanlegg har bulkutleveringsanlegg med vekt og automatisk utlastning slik at sjåførene laster sine biler alene, til alle døgnets tider. Automasjons - løsningen er levert av TS Electro. Jon Egil Ek fra TS Electro og Dag Petter Berg, Norgesmøllene Ordrene sendes fra hovedkontoret som XML fil til det aktuelle anlegg. De lastes ned i en lokal SQL server. Sjåførene logger seg på og velger ordre for lasting. Er ikke ordren laget, eller om det er behov for tilleggsordre etter normal arbeidstid, kan det lages manuelt. Når alt er ferdig lastet, kommer automatisk fraktbrev, og hovedkontoret får en XML fil tilbake til ordre- og faktu - reringssystemet med data fra lastingen. Rapporter logges i den lokale SQL serveren, blant annet for produksjonsplanlegging. Alt er laget og programmert av TS Electro i CitectSCADA. Produksjonsanlegget til Norgesmøllene i Buvika, Sør-Trønderlag 13

14 Ny leveranse til Gardermoen renseanlegg TS Electro leverte nytt styringssystem til Gardermoen renseanlegg vinteren 2007/2008. Da skiftet vi ut hele PLSanlegget og leverte helt nytt drifts - kontrollanlegg. Det var et stort prosjekt hvor fem mann fra TS Electro var engasjert. For ikke å avvike fra utslippstillatelsen, var utskiftingene planlagt i minste detalj. Glycolvann fra rullebanene Renseanlegget mottar også vannet fra rullebanene for å fjerne glycol som flyene sprøytes med for å fjerne snø og is fra vingene. Alle måleverdier blir logget og presentert i rapportsystemet Gurosoft Report. Kontrollmyndighetene kan til enhver tid gå inn og hente ut rapportverdier. God kontroll Det er i anlegget lokalt i de forskjellige prosessom - rådene plassert et antall panel-pc er med samme funksjon som i kontrollrommet. Driftskontrollanlegget er levert med siste versjon av TS FDV slik at vedlikeholdsrutiner i detalj kan programmeres. Ny leveranse Nå skal det installeres nye sentrifuger og fortykkere. I den forbindelse må PLS anlegget omprogrammeres og tilpasses det nye utstyret. Driftsoperatør Jan Egil Tårneby t.v. sammen med Terje Sørlie ved besøk på anlegget Oversikten over anlegget er blitt bedre etter installering av 2 stk. 50 flatskjermer i kontrollrommet. 14

15 Flowtite TS Electro leverandør siden 1983 Flowtite AS er datterselskap av Saudi Arabian Amiantit Corporation, en av verdens største rørprodusenter. Vi har siden 1983 vært leverandør av automasjons - løsninger til en rekke selskaper innen gruppen, som produserer glassfiberarmerte polyesterrør. På programmet videre står oppgradering av programvare og PLS systemer på fabrikker i en rekke land, blant annet Polen, Tyskland, Qatar og Marokko. Ny produksjonslinje klar for Egypt En ny produksjonslinje for rør med diameter på opp til 4 m til fabrikken i Egypt er klar for installasjon. TS Electros leveranse omfatter automatikktavler, PLS- og servosystemer og produksjons - styringssystem basert på Citect programvare. Vi har også ansvar for å sette fabrikken i drift og bidrar med opplæring av personell. Til Flowtite har TS Electro levert styringssystemer world wide. Her fra en produksjonslinje i Mexico. Stort oppdrag for Jotne Hollung AS I forbindelse med omlegging til termofil drift av råtnetankene ved Nordre Follo renseanlegg skal det gjøres betydelige oppgraderinger av tekniske installasjoner. Som underleverandør til maskinleverandøren Jotne Hollung AS i Fredrikstad skal TS Electro stå for leveranse av el-installasjoner, hovedtavle og automatikkanlegg. Det skal i alt leveres 5 stk PLS systemer av typen Mitsubishi Q03 og 1 stk FX3U. Videre skal det leveres og programmeres 6 stk operatør paneler med 15 pekeskjermer for betjening lokalt i anlegget. Leveransen omfatter også en oppgradering av det eksisterende SD anlegget. Anlegget skal ferdigstilles i løpet av vinteren Systemtegning for Nordre Follo Renseanlegg 15

16 Møt oss på Miljø & Teknikk Kommunalteknikk 2010 Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS På Kommunalteknikk vil vi presentere vårt konsept for drifts- og fjernkontrollanlegg, som har SCADAprogramvaren Citect som plattform. Det omfatter også vår FDV modul som vi har utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Viktigst er et objektregister, servicelogg for service- og vedlikeholdspunkter, arbeidsplanlegger og en rapportmodul. Dessuten et kontakt- og leverandørregister med all nyttig informasjon og for å opprette kontakt etter behov. Våre kommunikasjonsløsninger basert på radio, fiber og GPRS vil også bli presentert. Vi ser frem til å møte deg på Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk på Lillestrøm oktober Du treffer oss på stand C02 06 Ønsker du å avtale tid for et bestemt tidspunkt kan du enten sende oss en mail på eller ringe Yngvar på Velkommen skal du være! Inge Kronstad, systemutvikler I form med TS Electro! I TS Electro er interessen blant de ansatte på topp når det gjelder å holde seg i form. Med eget bedriftsidrettslag har de en gunstig sykkelavtale som inspirerer til fysisk aktivitet. Mange sykler til jobben, deltar i turritt, går skirenn om vinteren og gjør seg bruk av treningstimer i studio som bedriften sponser. Bli med i trekningen av en terrengssykkel, verdi: kr ,- Lever visittkortet ditt på vår stand C02 06 Sykefraværet har gått drastisk ned. Nå er det praktisk talt null. TS ELECTRO ENGINEERING AS l Skolmar 19 l Postboks 1050 l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2008 TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Gardermoen renseanlegg TS Electro Engineering har levert nytt styringssystem til Gardermoen renseanlegg.

Detaljer

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 2-2009 A full-range supplier of automation systems www.tse.no...på skinner for TS Electro Vi jobber for tiden med oppgradering av Lambertseterbanen. Dessuten

Detaljer

Ny 3D teknologi fra TS Electro

Ny 3D teknologi fra TS Electro Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2011 A full-range supplier of automation systems www.tse.no Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer

Detaljer

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering

BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2014 A full-range supplier of automation systems www.tse.no BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering TS har satt fokus på presentasjonen

Detaljer

IndustrNr.2i-2009 Nyheter fra Industry Solutions www.siemens.no/industri Trondheim SmartCity Side 2 Felleskjøpet oppgraderer Side 3

IndustrNr.2i-2009 Nyheter fra Industry Solutions www.siemens.no/industri Trondheim SmartCity Side 2 Felleskjøpet oppgraderer Side 3 Industri Nr. 2-2009 Nyheter fra Industry Solutions www.siemens.no/industri Trondheim SmartCity Side 2 n Felleskjøpet oppgraderer Side 3 n Norske Skog Skogn Side 4 n Hafslund fjernvarme Side 6 n Leder Norsk

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 12/2006 TEKNIKK God jul og Godt nytt år! Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen Nå bygges Norges største biogassanlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad

desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad Leder Nok ett år går mot sin ende. Resultatmessig har det vært ett svært

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. September 2011

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. September 2011 fra Brødrene Dahl AS September 2011 Vannkraft renere blir det ikke Aldri har det vært sterkere fokus på grønn og miljøvennlig energi enn nå. Og grønnest av alt er fortsatt norsk vannkraft. Brødrene Dahl

Detaljer

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no

Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no Ren REN Info Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR 01 narvik var hver dag www.narvikvar.no 1 Innhold Vannavgiften reduseres... Varsel på telefonen... 3 Sliter med returpunktene... 4 Trøbbel for søppelbilen...

Detaljer

Partnership Siemens Building Technologies

Partnership Siemens Building Technologies s Partnership Siemens Building Technologies Innhold Hele SBT's virksomhet i Oslo samlet Side 2 Én samarbeidspartner gjør hverdagen enklere Side 3 Siemens sikrer Rikshospitalet Side 4 Performance Contracting

Detaljer

september 2006 Automatos 7. årgang Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad

september 2006 Automatos 7. årgang Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad september 2006 7. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Håper du har hatt en fin sommer og er klar for spennende dager på jobb i høst! Det er vi i Automation

Detaljer

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS 11 125 TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 9 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold fra Brødrene Dahl AS Februar 2013 En krukke gull ved enden av regnbuen? Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold VAKTSKIFTE I BRØDRENE DAHL Roger Lunde overtar sjefstolen fra Arne-Erik Olsen Norges

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 9/2007 TEKNIKK Temanummer: Vann og avløp Nytt fullrenseanlegg for drikkevann til Bergen sentrum Trusler og terror i Trondheim Annet: Kommuneplanarbeidet i Lofoten Skilt og reklame www.kommunalteknikk.no

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer