Ny klaffebru i Fredrikstad Kontrakt på 15 mill. til TS Electro Se side 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny klaffebru i Fredrikstad Kontrakt på 15 mill. til TS Electro Se side 9."

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr A full-range supplier of automation systems Ny klaffebru i Fredrikstad Kontrakt på 15 mill. til TS Electro Se side 9. Innhold På skinner med Lambertseterbanen. Les mer side 8. Hovedleverandør til VIV i over 10 år. Les mer side 12 og 13. God kontroll på Gardermoen Renseanlegg Les mer side 14. Gasskraft Verdifull biogass fra Solgård avfallsanlegg. Se side 4 og 5. TS på Messe Les mer side 16.

2 Totalleveranse av automasjo Vi håper gjennom denne utgave av i støtet å gi et inntrykk av aktuelle prosjekter, nyheter og kunder vi i TS Electro Engineering AS jobber med. Totalleveranse TS Electro Engineering AS ble etablert i 1982 med forretningsidéen: Totalleveranse av automasjons - systemer. Siden starten i 1982 har vår strategi vært mest mulig kunnskap om markedets automasjonsløsninger. Som totalleverandør tar vi ansvar for gjennomføring av prosjekter fra planleggingsfasen til anlegget er satt i drift og opplæring av driftspersonell er gjennomført. Bred erfaring fra mange bransjer Med 24 dyktige medarbeidere på laget og en omsetning på 40 millioner i 2009, har vi erfaring fra et stort antall applikasjoner i en rekke bransjer. TS Electro utfører oppdrag for kommunale og interkommunale oppdragsgivere og bedrifter i næringslivet, hjemme og ute. Vi leverer også til kunder som Statens Vegvesen og Kollektivtransportprod - Terje Sørlie, daglig leder uksjon AS. Kunden på laget Å ha kunden med på laget, har alltid vært fokus i TS Electro. Siden starten med vårt VA- konsept i 1990, har vi fått hundrevis av tips og ønsker som vi har forsøkt å Det er sjelden at alle 24 i TS Electro er samlet under ett tak. Våre fagfolk er stadig på oppdrag ute hos kunder. Her er en del av staben i et planleggingsmøte på huset. Fra venstre: Øyvind Kleppan, Jørn Rebner, Rune Broks, Yngvar Ødegård, Inge Kronstad og Jon Egil Ek. 2

3 nssystemer etterkomme. Resultatet er et produkt med mange fornøyde kunder og forhåpentlig et godt renommé i markedet. I vår FDV-modul for driftskontroll til VAanlegg og våre andre produkter er det således lagt stor vekt på brukervennlighet. Det menneskelige aspekt er tross alt kjernen i all virksomhet. Dynamisk driftskontroll Driftskontroll utviklet i CitectSCADA er alltid en sentral del av våre leveranser. Vi driver målrettet utviklings - arbeid for å imøtekomme kundens krav til funksjonalitet. Både prosessbilder, trendsystem og alarmhåndtering er under kontinuerlig utvikling, og vi kan nå tilby en drifts - kontroll med mange viktige forbedringer. Travle tider i tavleverkstedet. Nye store prosjekter har medført nyansettelser. I støtet som aldri før TS Electro er i støtet! Vårt aktivitetsnivå er høyere enn noen gang før. Finanskrise har vi ikke merket noe til. Tvert imot. Vi har fått mange nye, interessante oppdrag det siste året, både fra gamle og nye oppdragsgivere. Ett eksempel er komplett styringssystem for ny klaffebru mellom Fredrikstad og Kråkerøy. Det er vår største enkeltkontrakt noensinne, på hele 15 millioner. Den nye brua skal stå ferdig på vårparten i Vi har tidligere levert styringssystemer til klaffebruer i Tønsberg og Porsgrunn. For MOVAR IKS, eid av fem kommuner i Mosse regionen, har vi fått kontrakt på styringssystem til det nye renseanlegget på Hestevold i Råde. Vi har også fått jobben med oppgradering og utvidelse av drifts - kontrollsystem til Solgård avfallsanlegg. For Glitre IKS, som leverer drikkevann til store deler av Drammensregionen har vi levert automatiserings- og driftskontroll for Landfall vannbehandlingsanlegg. Vi har også ansvar for alle de andre anleggene til Glitre. I tillegg kan vi glede oss over stadig nye oppdrag for gamle kunder, som for eksempel Vestfold Interkommunale Vannverk, som vi har vært hovedleverandør til helt siden TS konsept for driftskontrollanlegg har fått et omfattende ansiktsløft i forbindelse med oppgradering av Citect til versjon Velkommen! Ta gjerne kontakt med meg eller en av mine kolleger om du har tips, idéer eller utfordringer du gjerne vil drøfte. Du er også velkommen med spørsmål om TS Electro og våre prosjekter. Vi snakkes! Terje Sørlie Daglig leder, TS Electro Engineering AS 3

4 Nye kontrakter fra MOVAR Solgård avfallsplass MOVAR IKS eies av fem kommuner i Mosseregionen: Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Selskapet ivaretar tjenester innen vannforsyning, avløpsrensing, renovasjon, brann- og feiertjenester. MOVAR ble etablert i 1989 med forretningskontor i Rygge. Deponitanken har en kapasitet på 700 m 3 gass. Fakkelbrenneren i bakgrunnen. MOVAR driver ett regionalt avfallsanlegg; Solgård avfallsplass. Den ble etablert i 1978 og er utviklet til en moderne miljøbedrift med en rekke aktiviteter. Det skjer en stadig modernisering og forbedring av anlegget. Mye nytt Vi i TS Electro har fått oppdraget med en oppgradering av gammelt driftskontrollanlegg på Solgård avfallsplass, samt utvid - else av eksisterende. Vår leveranse består av mye nytt, blant annet 2 nye PLS er i fibernettverk og nytt driftskontrollsystem, sier prosjektleder Øyvind Kleppan, TS Electro. Et veldig spennende konsept! sier Freddy Tangen, sektorsjef renovasjon, MOVAR Deponigass - fra problem til ressurs Til Solgård kjøres husholdningsavfall fra eierkommunene. Når organisk materiale brytes ned dannes metangass. Gass i forbindelse med deponering av avfall Fra prosessanlegget på Solgård. (Fra v) Driftssjef Lars Didrik Kittilsen, driftsoperatør/planlegger Alfred Dumben og prosjektleder Øyvind Kleppan, TS Electro. 4

5 gassanlegg med horisontale brønner spredt utover deponiet. Disse samler opp deponigassen som føres til en samlestasjon hvor den blir brent av i fakkel og blir til vann og klimanøytral CO 2. Her suges gassen ut fra deponiet kalles deponigass. Den hentes ut, dvs gassen suges ut fra søppelfyllingen. Da fjernes et luktproblem, samtidig som deponigass blir til verdifull energi. Miljøgevinst Deponigass består hovedsakelig av metan, som er 20 ganger farligere for miljøet enn CO 2 når den går rett ut i lufta. På Solgård Avfallsplass er det et deponi - Før ble alt brent av. Nå brennes overskuddsgass, mens resten selges til et energiselskap, Mosseporten Miljøenergi AS. De sørger for energiutnyttelse og videre distribusjon til sluttbruker. Slik blir deponigassen verdifull energi og miljøet spares for skadelige utslipp. Audun Amundsen, daglig leder, Mosseporten Miljøenergi AS Fjernvarmeanlegget ved Mosseporten Miljøenergi AS Økonomisk gevinst Salg av biogass gir også et økonomisk bidrag som går tilbake til driften og dermed kommer MOVARS eierkommuner til gode. Gjennom at energien varmer opp vann som igjen distribueres som fjernvarme til forskjellige type institusjoner som sykehjem etc, spares også energiutgifter hos disse. Enda en økonomisk gevinst for MOVARS eierkommuner. Stort potensiale Det er mye å hente; Et anslag viser at søppeldeponiet på Solgård leverer 4,5 millioner m 3 deponigass i året. Det kan gi hele 8GWt/år, en betydelig energimengde om det blir utnyttet. Det er noe som MOVAR og Mosseporten Miljøenergi arbeider med. 5

6 Hestevold renseanlegg Nytt renseanlegg for Råde kommune Fra MOVAR har TS Electro fått enda et interessant oppdrag. Nå fra Vann og Avløpssektoren, som har ansvar for å produsere drikkevann og behandle avløpsvann for personer i Mosseregionen. For samme kunde har vi fra før levert nytt PLS- og driftskontrollanlegg til Fuglevik renseanlegg. Hestevold renseanlegg ble satt i drift i 1977 og senere modernisert. MOVAR overtok anlegget fra Råde kommune i Det skal nå settes ut av drift og rives. Nytt avløpsrenseanlegg bygges for å sikre effektiv drift, behandling av avløpsvann fra en økende befolkning og for å oppfylle nye rensekrav. Det nye anlegget vil stå ferdig i 2011, som et moderne, energieffektivt og fullautomatisert anlegg. TS Electro har fått kontrakten med å levere et helt nytt, komplett automatiserings- og driftskontrollsystem til det nye anlegget. Vi takker for tilliten! Prosjektleder Hans Wold, MOVAR, foran det nye anlegget som reiser seg. MOVAR/HESTEVOLD Renseanlegg for Råde kommune Styres av 2 stk Schneider M340 PLS systemer Redundant Citect løsning ved Fuglevik RA 2 stk lokale operatørterminaler Bygging av Hestevold RA i Råde kommune. 6

7 Nortura, Malvik Norges største storfe- og småfeslakteri åpnet sommeren Det har en årlig kapasitet på storfe og småfe og ligger i Malvik, Sør- Trøndelag. Til det nye renseanlegget, som behandler avløpsvann fra produksjonen, har TS Electro levert automatikkskap med PLS system type Siemens S7. PLS en står sentralt i systemet som både kommuniserer og koordinerer maskin- og prosessenhetene. Norturas prosjektleder Kjetil Toresen og formann vedlikehold Arnar Martinsen Glitrevannverket Glitrevannverket IKS drifter fire vannbehandlingsanlegg som forsyner personer i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Frogn, Røyken og en del av Sande med drikkevann. kjøre anlegget. Det skal derfor mye til for at Glitre ikke skal kunne levere drikkevann til sine kunder. Landfalltjern er hovedvannverket. Det har nå gjennomgått en total ombygging for å tilpasse både bygg, elektro og automasjon til nye krav. I tillegg til klordosering vil vannet bli UV-bestrålt for desinfeksjon. TS Electro har ansvar for automatisering og driftskontroll for alle anleggene til Glitre. På Landfalltjern har vi nå byttet til siste generasjons PLS fra Siemens. Anlegget består av to CPU er som styrer hver sin halvdel av anlegget. Dersom en PLS skulle falle ut, vil det være mulig for en operatør å kjøre anlegget manuelt med halv kapasitet. En overordnet PLS koordinerer de to PLS ene når anlegget er i auto. Selv om denne PLS skulle falle ut, vil operatøren fortsatt ha mulighet til å Gullhaug høydebasseng Nytt UV-anlegg ved Landfalltjern, installert

8 På skinner med TS Electro Systemer fra TS Electro bidrar til mindre sårbar og mer punktlig T-bane Nytt automasjonsanlegg TS Electro har levert PLS er og operatørterminaler til seks plattformer som erstatter dagens løsning med en sentral PLS til et distribuert PLS nett. Automasjonsanlegget har til oppgave å innhente signaler fra T-banens signalanlegg, styre lyssignaler og sporvekslere. Signaler og ordre sendes/mottas fra T-banens kontrollsenter på Tøyen. Reserveløsning i tillegg I tillegg leveres en reservekommunikasjonsløsning Godt pågangsmot og tunge løft! som gir operatøren mulighet til å hente opp skjermbildet fra operatørpaneler på hver plattform dersom nettverk eller kontrollsenter faller ut. Anlegget blir satt i drift høsten 2010, og TS har produsert PLS tavler som er klare for installasjon. Så langt har alt fungert greit. Kunde: Kollektivtransportproduksjon AS, Oslo. KTP prosjektet KTP er leverandør av kollektivtrafikk i Oslo Drifter både buss, trikk og T-bane Har ansvar for ombygginger og vedlikhold av trikk og T-bane Bygger i disse dager om signalanlegget for Lambertseterbanen 8

9 Ny klaffebru i Fredrikstad For Statens Vegvesen bygges ny 4-felts klaffebru mellom Fredrikstad og Kråkerøy som skal stå ferdig på vårparten Den skal avlaste trafikk på den gamle kjørebrua og en forholdsvis ny gangbru fra Begge skal fortsatt være i bruk, sammen med den nye. TS Electros største oppdrag noensinne! Vårt oppdrag utgjør leveranser for 15 mill. kr og omfatter styresystemer, driftskontroller og kamera - overvåkning med nødsamband og elektroinstallasjon. Vår største enkeltkontrakt hittil! Alle bruene skal styres fra Vegtrafikksentralen i Oslo, også med mulighet til å bli styrt lokalt. I tillegg til å styre fra PC skal hver bru kunne styres med trådløs betjening på brua. Hver bru skal ha et kameraanlegg med ca 10 kameraer pr. bru, totalt ca 30 kameraer, faste og bevegelige. Anlegget på den nye brua består av 3 Mitsubishi PLS i fibernettverk, som styrer signaler til motorene (4 x 110kW) og hydraulikken for å kjøre brua. Hydraulikkpumpene og motorene er styrt via frekvens - omformer over Profibus, sier prosjektleder Øyvind Kleppan i TS Electro. Totalt på alle bruene er det 7 PLS i nettverk. Bjørn Pettersen, Statens Vegvesens kontrollingeniør, elektro Fiskeheis på Næs Jernverksmuseum Knut B. Aall, Næs Jernverksmuseum (til h) hadde idéen da en tradisjonell fiskeheis var uaktuell på muséet. Han visste at TS Electro har god kompetanse om PLS teknologi. De forsto mine ønsker og beskrivelser umiddelbart og laget en helt suveren teknisk løsning til en rimelig pris. Fiskeheisen er styrt av en Mitsubishi FX2N PLS med et Beijer E200 panel til å lese data fra og til styring. Her kan man se posisjoner på ventiler, lese av nivået i røret fisken svømmer gjennom og tellere for fisk som passerer inn og ut av heisen. sier Rune Broks, TS Electro. 9

10 Husebybadet, Trondheim Her tilbys et 25 m idrettsbasseng, terapi - basseng på 12,5 m, plaskebasseng for de minste, vannsklie, boblebad, solsenger og garderober. TS Electro har levert PLS og SD anlegg til de nye renseanlegg for idretts- og terapibassengene. Fullautomatisert Vannet filtreres i fire sandfilter, og et eget anlegg bestråler vannet med ultrafiolette lys for fjerning av bakterier. Til faste tider renses filtrene med tilbakespyling. Renseanlegget er fullautomatisert og krever derfor ingen manuell betjening. Spylesekvensene utføres på natt, som gir mer stabil drift når svømmehallen er åpen. Nye automatikktavler med panel PCer for lokal betjening Videre er det installert varmepumpe i gråvannskretsen, nytt ventilasjonsanlegg og behovsstyrt sirkulasjon. Samlet gir dette en betydelig energigevinst. Driftsleder Torborg Duesten Blokkum Konsulent Bjørn Aas, Asplan Viak Asplan Viak v/ Bjørn Aas har stått for prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for prosjektet. Med betydelig erfaring fra VA markedet, har han overført løsninger som tidligere ikke har vært brukt i badeanlegg. Husebybadet Anlegget styres av PLS er type Melsec FX3U. I tavlefrontene er PC er med CitectSCADA programvare montert, konfigurert for lokal betjening, avlesning av måleverdier, driftsstatus, alarmer m.m. Serveren er plassert på driftskontoret der anlegget overvåkes. For rapportering av driftsdata og måleverdier er det web-baserte rapportsystem Gurusoft Report installert. 10

11 Noble Denton Sandefjord AS Automatikkskap fra TS Electro Noble Denton Sandefjord AS har stått for bygging av 4 CFUer for TS-Technology AS i Langesund, som har kontrakt med Iran Offshore Oil Company. CFU står for Compact Flotation Unit. TS Electro er underleverandør av automatikkskap med Mitsubishi FX3U PLS system for styring/regulering av modulene. innebygde rensetrinn. Teknologien er basert på flotasjonsprinsippet der små gassbobler bidrar til separasjonsprosessen. Flotasjonsprosessen opprettholdes ved hjelp av oppløst gass i vannet eller at gass injiseres i innløpsstrømmen til CFU en. Teknologien kan anvendes fra høye trykk og ned til under 0,5 bar og gir høy ytelse for rensing av produsert vann. Nyutviklet modellserie CFU TS-Technology i Langesund har som satsingsområde rensing av produsert vann i olje- og gassindustrien. Selskapet har knyttet til seg ekspertise i inn- og utland med bred og lang erfaring på området og har utviklet ny teknologi og en ny modellserie av CFU. Flotasjonsprinsippet Den nye generasjon CFU er basert på anlegg med kun en tank med flere Compact Flotation Unit Olje og gass separeres effektivt fra vannet, og rent vann kan enten gå over bord eller reinjiseres. Denne nye teknologien har oppnådd å fjerne oljedråper ned til d50 lik 2 mikron, som er en vesentlig forbedring fra tidligere CFU teknologier. Prosjektleder Alf Marius Arnesen, Noble Denton. TS Electro er kvalifisert som leverandør til energisektoren. Batteridrevet overløpsregistrering Mange kunder har kommet til oss med et ønske om en overløpsregistrering med varsling, uten å måtte grave ned elkabler for flere hundre tusen. Dermed tok vi i bruk en batteridrevet GSM-løsning med digitale inn- og utganger. Trond Løver. Enkel montering Systemet kan leveres slik at kunden kan montere det selv, sier Trond Løver. Forutsetningen er mobil - dekning i det aktuelle området. Du trenger ingen spesiell teknisk utdanning. Du trenger bare et sted å feste boksen. Registreringen kan også mottas på SMS Tønsberg kommune har en prototype i drift. Rolf Kristensen, fagansvarlig elektro i Tønsberg kommune t.v. sammen med Trond Løver. 11

12 Vestfold Interkommunale Vann Automasjons- og kontrollsystemer til VIV i over 10 år Det begynte i det små med ombygging av filterautomatikk i 1999, sier Yngvar Ødegård, prosjektleder hos TS Electro. Deretter ble en rekke utestasjoner bygget om og nye kommunikasjonsløsninger til vannverket ble etablert. Dette erstattet et gammelt fjernkontroll - anlegg som hadde vært i drift siden anlegget var nytt i Det tok skikkelig av da det ble behov for fullrensing ved vannverket på Seierstad Driftssjef John Hagen Larsen og avdelings - leder Yngvar Ødegård fra TS Electro (Farrisvannet). Nye krav Da det var ferdig, hadde myndighetene satt krav om en reservevannskilde. Da ble Eidsfoss VV bygget, og anlegget levert med tilhørende ledningsnett helt fra Eidsfoss til Tønsberg med full overvåkning. Det siste store nå er ny ledningstrasé fra Re kommune til Horten. Eidsfoss vannverk Da VIV så at reservevannskilden Akersvannet ikke lenger hadde ønskelig kvalitet, besluttet de å etablere Eikeren som drikkevannsforsyning. Pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg ble bygget. Sammen med nåværende Seierstad VV ved Larvik, vil Eidsfoss VV gi en sikker og fleksibel forsyning. Vannforsyningen for mennesker er sikret både når det gjelder leveringssikkerhet og vannkvalitet. Med 10 stk 47 mo Vestfold Interkommunale Vannverk Vannleveranse til ca PE 2 vannverk med 20 PLS systemer 55 overvåkede utestasjoner (pumpestasjoner, målekummer, ventilkummer) 2 redundante Citect IO server, 4 operatørstasjoner og 10 webklienter I pumpesalen på Seierstad er det installert 5 rentvannspumper, effekt fra KW 12

13 verk VIV Norgesmøllene UV-anlegg med stor kapasitet Vannkvaliteten i Eikeren er god. Derfor er det nok med mekanisk rensing til desinfisering. Vi har i 2008 installert et UV-system for fjerning av bakterier, dvs to store UVreaktorer på hver pumpelinje med en maksimal kapasitet på 400 l/sekund. TS Electro hovedleverandør TS Electro har vært hovedleverandør av automasjonsog kontrollsystemer til VIV i over 10 år. Vi har en svært god dialog. De er veldig løsningsorienterte og går for løsninger der sikkerheten står i sentrum, sier Yngvar Ødegård, prosjektansvarlig for VIV siden starten av samarbeidet. nitorer har driftspersonalet full oversikt Landets ledende produsent av mel og bearbeidede melprodukter har hovedkontor i Bergen og produksjonsanlegg i Trondheim, Skien og Bergen. Hvert av de tre mølleanlegg har bulkutleveringsanlegg med vekt og automatisk utlastning slik at sjåførene laster sine biler alene, til alle døgnets tider. Automasjons - løsningen er levert av TS Electro. Jon Egil Ek fra TS Electro og Dag Petter Berg, Norgesmøllene Ordrene sendes fra hovedkontoret som XML fil til det aktuelle anlegg. De lastes ned i en lokal SQL server. Sjåførene logger seg på og velger ordre for lasting. Er ikke ordren laget, eller om det er behov for tilleggsordre etter normal arbeidstid, kan det lages manuelt. Når alt er ferdig lastet, kommer automatisk fraktbrev, og hovedkontoret får en XML fil tilbake til ordre- og faktu - reringssystemet med data fra lastingen. Rapporter logges i den lokale SQL serveren, blant annet for produksjonsplanlegging. Alt er laget og programmert av TS Electro i CitectSCADA. Produksjonsanlegget til Norgesmøllene i Buvika, Sør-Trønderlag 13

14 Ny leveranse til Gardermoen renseanlegg TS Electro leverte nytt styringssystem til Gardermoen renseanlegg vinteren 2007/2008. Da skiftet vi ut hele PLSanlegget og leverte helt nytt drifts - kontrollanlegg. Det var et stort prosjekt hvor fem mann fra TS Electro var engasjert. For ikke å avvike fra utslippstillatelsen, var utskiftingene planlagt i minste detalj. Glycolvann fra rullebanene Renseanlegget mottar også vannet fra rullebanene for å fjerne glycol som flyene sprøytes med for å fjerne snø og is fra vingene. Alle måleverdier blir logget og presentert i rapportsystemet Gurosoft Report. Kontrollmyndighetene kan til enhver tid gå inn og hente ut rapportverdier. God kontroll Det er i anlegget lokalt i de forskjellige prosessom - rådene plassert et antall panel-pc er med samme funksjon som i kontrollrommet. Driftskontrollanlegget er levert med siste versjon av TS FDV slik at vedlikeholdsrutiner i detalj kan programmeres. Ny leveranse Nå skal det installeres nye sentrifuger og fortykkere. I den forbindelse må PLS anlegget omprogrammeres og tilpasses det nye utstyret. Driftsoperatør Jan Egil Tårneby t.v. sammen med Terje Sørlie ved besøk på anlegget Oversikten over anlegget er blitt bedre etter installering av 2 stk. 50 flatskjermer i kontrollrommet. 14

15 Flowtite TS Electro leverandør siden 1983 Flowtite AS er datterselskap av Saudi Arabian Amiantit Corporation, en av verdens største rørprodusenter. Vi har siden 1983 vært leverandør av automasjons - løsninger til en rekke selskaper innen gruppen, som produserer glassfiberarmerte polyesterrør. På programmet videre står oppgradering av programvare og PLS systemer på fabrikker i en rekke land, blant annet Polen, Tyskland, Qatar og Marokko. Ny produksjonslinje klar for Egypt En ny produksjonslinje for rør med diameter på opp til 4 m til fabrikken i Egypt er klar for installasjon. TS Electros leveranse omfatter automatikktavler, PLS- og servosystemer og produksjons - styringssystem basert på Citect programvare. Vi har også ansvar for å sette fabrikken i drift og bidrar med opplæring av personell. Til Flowtite har TS Electro levert styringssystemer world wide. Her fra en produksjonslinje i Mexico. Stort oppdrag for Jotne Hollung AS I forbindelse med omlegging til termofil drift av råtnetankene ved Nordre Follo renseanlegg skal det gjøres betydelige oppgraderinger av tekniske installasjoner. Som underleverandør til maskinleverandøren Jotne Hollung AS i Fredrikstad skal TS Electro stå for leveranse av el-installasjoner, hovedtavle og automatikkanlegg. Det skal i alt leveres 5 stk PLS systemer av typen Mitsubishi Q03 og 1 stk FX3U. Videre skal det leveres og programmeres 6 stk operatør paneler med 15 pekeskjermer for betjening lokalt i anlegget. Leveransen omfatter også en oppgradering av det eksisterende SD anlegget. Anlegget skal ferdigstilles i løpet av vinteren Systemtegning for Nordre Follo Renseanlegg 15

16 Møt oss på Miljø & Teknikk Kommunalteknikk 2010 Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS På Kommunalteknikk vil vi presentere vårt konsept for drifts- og fjernkontrollanlegg, som har SCADAprogramvaren Citect som plattform. Det omfatter også vår FDV modul som vi har utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Viktigst er et objektregister, servicelogg for service- og vedlikeholdspunkter, arbeidsplanlegger og en rapportmodul. Dessuten et kontakt- og leverandørregister med all nyttig informasjon og for å opprette kontakt etter behov. Våre kommunikasjonsløsninger basert på radio, fiber og GPRS vil også bli presentert. Vi ser frem til å møte deg på Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk på Lillestrøm oktober Du treffer oss på stand C02 06 Ønsker du å avtale tid for et bestemt tidspunkt kan du enten sende oss en mail på eller ringe Yngvar på Velkommen skal du være! Inge Kronstad, systemutvikler I form med TS Electro! I TS Electro er interessen blant de ansatte på topp når det gjelder å holde seg i form. Med eget bedriftsidrettslag har de en gunstig sykkelavtale som inspirerer til fysisk aktivitet. Mange sykler til jobben, deltar i turritt, går skirenn om vinteren og gjør seg bruk av treningstimer i studio som bedriften sponser. Bli med i trekningen av en terrengssykkel, verdi: kr ,- Lever visittkortet ditt på vår stand C02 06 Sykefraværet har gått drastisk ned. Nå er det praktisk talt null. TS ELECTRO ENGINEERING AS l Skolmar 19 l Postboks 1050 l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2008 TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Gardermoen renseanlegg TS Electro Engineering har levert nytt styringssystem til Gardermoen renseanlegg.

Detaljer

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2009. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2009. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2009 TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Innhold Drammensbadet Norges største. Les mer side 2 og 3. Vestfold Interkommunale Vannverk.

Detaljer

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 2-2009 A full-range supplier of automation systems www.tse.no...på skinner for TS Electro Vi jobber for tiden med oppgradering av Lambertseterbanen. Dessuten

Detaljer

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

TS Electro Engineering AS

TS Electro Engineering AS TS Electro Engineering AS Totalleveranser av automatiseringssystemer Prosjektering av el. installasjoner, tavler og styringssystemer Leveranser og programmering av SD og PLS med støtteprogrammer (SMS,

Detaljer

Guard Automation AS Helene Bless

Guard Automation AS Helene Bless Guard Automation AS 05.04.17 Helene Bless helene.bless@guard.no ts@tseconsult.no Historie 1986: starter som en avdeling i Guard Systems ASA. 2001: Ledelsen og de ansatte kjøper ut virksomheten 2010: Sunde

Detaljer

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. Bilde: Kihlestrand vannbehandlingsanlegg på Kapp Litt om driftsovervåkingsanlegget i

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse

Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Etablering av sekundær vannforsyning som følge av utført Risiko- og Sårbarhetsanalyse Norsk Vann s Fagtreffuke 2013 (Gardermoen 22-24 oktober) Siv.ing. Kaj-Werner Grimen, Konst. Sektorsjef Vann og Avløp,

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer

WEB basert Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no

WEB basert Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no Driftsoperatørforum Stord 26.04.12 WEB basert D R I F T S K O N T R O L L www.normatic.no..i vakker Vestlandsnatur mellom fjord og fjell Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS

Detaljer

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L WEB basert Leder VA D R I F T S K O N T R O L L Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS Landsdekkende leverandør av automasjonssystem Etablert i 1998 50 ansatte Omsetning : 60

Detaljer

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll Ringerike kommune Driftskontroll Monserud Renseanlegg Nøkkelinformasjon Installert 2002. Utvidelse av eksisterende renseanlegg Driftssentral FactoryLink og Windows NT- Server Hjemmevaktløsning Alarmvarsling

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Kommunal drift i Eidsvoll kommune

Kommunal drift i Eidsvoll kommune Bruk av eksisterende SD-anlegg og utbygging av dette til å kunne brukes i energiovervåking Rune Helberg Avd.leder Fagstab Kommunal Drift side 1 Kommunal drift i 21000 innbyggere som vi yter følgende tjenester

Detaljer

Driftskontroll for VA

Driftskontroll for VA Driftskontroll for VA Terje Skattenborg Agenda Åpne eller lukkede systemer Redundans Kommunikasjon Sabotasje / hacking Strømbortfall Prinsippskisser for ulike driftskontrollanlegg Tag-systemet til Norsk

Detaljer

1A Steinkjer kommune Norges geografiske midtpunkt 21.10.11

1A Steinkjer kommune Norges geografiske midtpunkt 21.10.11 1A Steinkjer kommune Norges geografiske midtpunkt 21.10.11 1 1B Steinkjer Sørsileiret 420 da oppfylt- 1970 10.10.11 1C Steinkjer 2009 Sørsileiret i forgrunnen 10.10.11 2 Steinkjer Oversiktsbilde vannledninger

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Sum kapittel 1 overføres tilbudssammendrag

Sum kapittel 1 overføres tilbudssammendrag . Generelle kostnader. Prosjektmøter hos byggherre utenom montasjeperiode. Inklusive reisekostnader. Kostnader per deltaker..2 Byggemøter 2 stk.3 Rigg og drift.4 6.4 Radio dekningstest og befaring.5 Prosjekteringsarbeider.6

Detaljer

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as Jens Gunnar Olsen Ing. firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann og avløpsanlegg.

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad Dimensjoneringsgrunnlag RA2 - NØISOMHED Største utslippet i Molde: - 12.200 pe fra befolkning. - 1.800 pe fra virksomheter. - 5.000 pe forventet økning 2010 2025 (Årølia

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Slambehandling og sluttdisponering Nå og i fremtiden Tilsynsbesøket Resultat og læring

Slambehandling og sluttdisponering Nå og i fremtiden Tilsynsbesøket Resultat og læring Slambehandling og sluttdisponering Nå og i fremtiden Tilsynsbesøket Resultat og læring Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef VA MOsseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon. Interkommunalt selskap i Mosseregionen,

Detaljer

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as MAGNE SKARSBAKK Ing.firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann- og avløpsanlegg.

Detaljer

Ny 3D teknologi fra TS Electro

Ny 3D teknologi fra TS Electro Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2011 A full-range supplier of automation systems www.tse.no Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer

Detaljer

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere

Hovedkontor lokalisert i Trondheim med 20 ansatte Over 1200 anlegg tilknyttet driftssenteret OEM løsning for partnere IWMAC WEB Løsninger for å forbedre energi- og miljøyteevnen på ådine tekniske k installasjoner PRESENTE AV Klaus Ditlefsen IWM AC AS IWMAC Internet & Wap for Monitoring And Control IWMAC AS. Etabl. 2001

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Presentasjon av NYE Hestevold RA

Presentasjon av NYE Hestevold RA Presentasjon av NYE Hestevold RA 28.10.2011 av: Johnny Sundby Sektorsjef VA MOVAR IKS Innhold: - Kort om MOVAR IKS - Litt historikk for anlegget - Bakgrunn for nytt anlegg - Nøkkeltall - Prosessen + bilder

Detaljer

norpump referanseprosjekter :

norpump referanseprosjekter : 2001-2012 DRAMMEN KOMM., Levering og ombygging av pumpestasjoner 2001-2010 VÅLER KOMM., Levering og ombygging av 10 stk avløpspumpestasjoner Ref: Bjørn Evensen tel 91 71 63 88 ksvinrens@online.no 2001-2010

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Utdrag av referanseliste

Utdrag av referanseliste Vann og Avløpsanlegg Ved behov for å kontakte noen av referansene kan Audun Haga eller Fred Ivar Klaastad i Enwa PMI AS kontaktes slik at man får relevant referanseperson på ønsket anlegg. 2013- Aurevann

Detaljer

Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no. Jærens største elektroentreprenør runder 25 år

Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no. Jærens største elektroentreprenør runder 25 år Tlf. 51 78 91 00 - www.ke.no 25år 19 8 3-2 0 0 8 Kverneland Elektriske Jærens største elektroentreprenør runder 25 år Kverneland Elektriske ble etablert i 1983 av Egil Mæland. Bedriften har i dag fire

Detaljer

FREMTIDIG AVLØPSBEHANDLING I MOVAR HVA GJØR VI?

FREMTIDIG AVLØPSBEHANDLING I MOVAR HVA GJØR VI? FREMTIDIG AVLØPSBEHANDLING I MOVAR HVA GJØR VI? Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef VA MOsseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon. Interkommunalt selskap i Mosseregionen, etablert i 1989 Eies av Moss (46%),

Detaljer

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder www.torpmek.no Torp Mekaniske Verksted AS Torp Mekaniske Verksted AS, tidligere Karlstad & Johansen AS, er et allsidig mekanisk verksted med mer enn 30 års erfaring. Vi holder til i moderne lokaler ved

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Fagtreff; Fjernavlesing av vannmålere

Fagtreff; Fjernavlesing av vannmålere Fagtreff; Fjernavlesing av vannmålere «Mer enn teknikk og teknologi» Kort historie Etablert i 1998 Leverer rapportløsninger for vann og avløp, EOS og industri. Gurusoft skiftet navn i 2007 21 ansatte Omsetning:

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM

GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM GURUSOFT EOS BYGG OG EIENDOM PRODUKTOVERSIKT Produkt EOS Scada2Report Varslingssystem Geodata Funksjonsområde Energioppfølgingssystem - Inneholder alle grunnleggende data om bygg, som m 2, pris på energikildene,

Detaljer

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Case Drammen kommune: 1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Noen fakta: Muusøya renseanlegg: Ferdigstilt

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE + INSTRUMENTHÅNDBOKEN

KRAV TIL TRYGGE + INSTRUMENTHÅNDBOKEN KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG + INSTRUMENTHÅNDBOKEN Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS 13.desember 2012 Krav til trygge driftskontrollanlegg Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering

BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2014 A full-range supplier of automation systems www.tse.no BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering TS har satt fokus på presentasjonen

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS VIV er ett interkommunalt selskap som leverer drikkevann til de10 kommunene Sandefjord,

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS September 2014 Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server Ethernet US002 US004 US001

Detaljer

Invester i fremtiden din! kurs

Invester i fremtiden din! kurs Invester i fremtiden din! kurs Kurstilbud fra divisjon Automation & Drives 2005/2006 Er din organisasjon og dine medarbeidere i stand til å fullt utnytte de muligheter som ligger innenfor nye produkter

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 7. Driftskontrollanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.7 Driftskontrollanlegg... 3 C.7.1 Fjernstyrings- og overvåkingsanlegg...

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 8. Kontroll- og overvåkingsanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.8 Kontroll- og overvåkingsanlegg... 3 C.8.1 Overvåkning

Detaljer

10-15 ÅR GAMLE VANNBEHANDLINGSANLEGG

10-15 ÅR GAMLE VANNBEHANDLINGSANLEGG VA-DAGENE PÅ SØRLANDET 14.04.2016 MODERNISERING/OPPGRADERING AV 10-15 ÅR GAMLE VANNBEHANDLINGSANLEGG Svein Forberg Liane Sweco Norge AS 1 Bakgrunn for tiltak Mattilsynet har kommet med pålegg som oftest

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Redundant kontrollsystem på VIVA

Redundant kontrollsystem på VIVA Redundant kontrollsystem på VIVA Foto: Carl-Erik Eriksson geir.sommervold@trondheim.kommune.no Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg Filtermassen av marmor tilfører vannet kalk og endrer vannets tærende egenskaper

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 KLARO Din spesialist på rent vann 1 Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 www.rensing.no bjs@klaro.no Hvem er KLARO? 2 Firma med kontor og lager på Akland

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit. Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg

VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit. Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg Styring og overvåking i VA Starta tidlig med enkle systemer - Styring av vannpumpestasjon som pumper mot

Detaljer

Fagrådets driftseminar

Fagrådets driftseminar Fagrådets driftseminar GVD Lekkasjekontroll Hvordan gjør vi? Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere 156.000 har kommunalt

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg. Atle Høidalen, Asplan Viak AS

Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg. Atle Høidalen, Asplan Viak AS Bruk av 3D for detaljering av VA-anlegg Atle Høidalen, Asplan Viak AS ASPLAN VIAK AS Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap Ca. 780 ansatte - og i vekst Landsdekkende Internasjonale via Norplan Vann

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Klargjøring for storinnrykk på Ringerike - utvidelse av Monserud renseanlegg

Klargjøring for storinnrykk på Ringerike - utvidelse av Monserud renseanlegg Klargjøring for storinnrykk på Ringerike - utvidelse av Monserud renseanlegg Cathrine Lyche prosjektleder for Ringerike kommune Fra kommuneplanen 2015 2030 utarbeidet i 2014 Dagens renseanlegg på Monserud

Detaljer

Oppgradering av silanlegg. RA2 - Nøisomhed. Ole Østigård Prosjektleder

Oppgradering av silanlegg. RA2 - Nøisomhed. Ole Østigård Prosjektleder Oppgradering av silanlegg RA2 - Nøisomhed Ole Østigård Prosjektleder Bakgrunn for prosjektet 2006 - Krav fra Klima og Forurensningsdirektoratet (KLIF) om at alle utslipp over 10.000 pe skal tilfredsstille

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord 1 Tørkehotell Ålesund 17.02.2016 Knut Arve Tafjord 2 TAFJORD Nordvestlandets største energiselskap 3 4 5 6 Tafjord Kraftvarme AS Forbrenningsanlegg Sjøvannpumper Hovednett fjernvarme 7 Energimengde produksjon

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Presentasjon av smarthus bus system. 011011

Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Presentasjon av smarthus bus system. 011011 Smarthus gir deg kontroll Nå kan du bo sikrere og mer komfortabelt med styringssystemet Smarthus. Med enkelhet kan du kontrollere lys, varme, strømforbruk, persienner,

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. VIDEOVEGG til Vegtrafikksentalen sør (VTS sør)

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. VIDEOVEGG til Vegtrafikksentalen sør (VTS sør) Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon VIDEOVEGG til Vegtrafikksentalen sør (VTS sør) Dokumentets dato: 29.05.2012 Saksnummer: 2012050267 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Sum kapittel 1.1 overføres tilbudssammendrag

Sum kapittel 1.1 overføres tilbudssammendrag 1 1.1 Generelle kostnader 1.1.1 Prosjektmøter hos byggherre utenom montasjeperiode. Inklusive reisekostnader. Kostnader per møte. 5 stk 1.1.2 Byggemøter 4 stk 1.1.3 Rigg og drift 1.1.4 Prosjekteringsarbeider,

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Goodtech Environment AS

Goodtech Environment AS Goodtech Environment AS Om selskapet Etablert 1982 31 ansatte + 30 lokale serviceteknikere Omsetning 2014: MNOK 110 Ca 11.000 anlegg i drift i Norge og Sverige Gjennomfører mer enn 22.000 lovpålagte servicebesøk

Detaljer

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang 03.11.10 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Hydro-Elektrik AS Bergen Norge Vannbehandlingsteknologi og systemer. Copyright: Hydro-Elektrik AS

Hydro-Elektrik AS Bergen Norge Vannbehandlingsteknologi og systemer. Copyright: Hydro-Elektrik AS Vann vårt viktigste næringsmiddel VANNTEKNISKE SYSTEMER FOR MENNESKER OG INDUSTRI Presentasjon av Alvheim vannverk Forutsetninger dimensjonerende vannmengde 250m3/t råvannspumpestasjon mekanisk filtrering

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer