BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering"

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr A full-range supplier of automation systems BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor har vi utarbeidet en produktlinje som gjenspeiler vår kompetanse fra prosjektering og produksjon, til service og vedlikehold. gir varme til 10% av Bergens innbyggere. Innhold TROJAN Technologies Les mer side 8 Horten kommune Les mer side 11 Grans Bryggeri Les mer side 14 Se side 2-7

2 Store ambisjoner for fjernvarmeanlegget i Bergen Moderne teknologi gir verdier av Bergens søppel Gjenvinning av avfall til ren energi er nå lønnsomt på fjerde året i Rådalen-anlegget. Og fram til 2024 skal anlegget vokse med over 30 prosent. over 800 millioner. De siste fire årene har vi levert positive resultater, og prosjektet er lønnsomt. På sikt vil selskapet betale ut utbytte, mener driftssjefen. De neste ti årene har BKK Varme fått som mål å vokse fra dagens energileveranse på 240 GWh til 320 GWh. Ifølge SSB tilsvarer en GWh, omtrent det årlige forbruket for 50 norske husholdninger. - Da antar jeg vi dekker opp mot 10 prosent av energibehovet i Bergen by, forteller Aarbø. Lederen Miljørelaterte prosjekter utgjør en stadig større andel av våre arbeidsoppgaver. Det satses stort på flere fronter, noe som kom tydelig frem på den store miljøteknologimessen IFAT i München tidlig i mai. Vi var representert med egen stand i samarbeid med Innovasjon Norge. Arrangøren kunne melde om betydelig økning av både utstillere og besøkende. Vi arbeider kontinuerlig med å finne innovative automasjonsløsninger til miljøprosjekter. Vi er også med i utviklingsprosjekter som har til hensikt å forbedre prosesser, eller få frem nye løsninger. Dette gjør at vi for tiden jobber med mange spennende oppdrag bl.a. for BKK som dere kan lese om i denne utgaven av «I støtet». På hjemmebane har vi også fokus på miljøet, hvor vi blant annet jobber med å få miljøfyrtårnsertifiseringen på plass. Ha en fin sommer. Terje Sørlie Daglig leder I dette området av Bergen er det nå stor aktivitet med utvidelse av fjernvarmenettet Kjartan Aarbø er driftssjef i BKK Varme AS, som er fjernvarmeselskapet i Bergen. Det eies av BKK som er det største energikonsernet på Vestlandet, og BIR som er det interkommunale renovasjonsselskapet i Bergensområdet. - Det er helt fantastisk at du kan ta et produkt som egentlig er et problem og utvikle det til en verdi, mener driftssjefen. Langsiktighet lønnet seg BIR startet opp forbrenningsanlegget i Rådalen i I 2003 startet BKK Varme leveransen av fjernvarme og har fått investeringstilskudd fra Enova for å komme i gang. Nå kan selskapet se tilbake på fire år uten røde tall. - Som eiere må man se langsiktig på prosjektet, for man tjener ikke penger de første årene. Vi har investert Politikerne døråpnere På grunn av de høye fjellene rundt Bergen, legger det seg et lokk over byen fra vedfyring, oljefyring og biltrafikk. Dette har tvunget politikerne til å finne klimavennlige løsninger, og den politiske støtten har vist seg viktig for BKK. Les mer Flerer titalls spesialbiler tømmer daglig ved anlegget. Helene Fromreide Skogheim, operatørlærling håndterer her søppel på 2,8 tonn i ett jafs, på vei inn i forbrenningsovnen. 2 3

3 Fortsettelse fra forrige side... - Nye bygg skal legge til rette for fjernvarme, slik sett er politikerne som døråpnere for oss. Politikerne ser på anlegget i Rådalen samt Bybanen som de mest miljøvennlige prosjektene i Bergen, ifølge driftssjefen. BKK Varme er likevel forpliktet til å være rimeligere enn alternative energikilder for kundene, som i dag består av 300 bedriftskunder i større bygninger og 600 rekkehus. Helsegiganter på kundelisten Det er BKK Varme som forsyner flesteparten av de store byggene i Bergensdalen med ren energi fra BIR sitt avfallsforbrenningsanlegg. Store helseinstitusjoner som blant andre Haraldsplass Diakonale sykehus og Haukeland Universitetssykehus mottar livsviktig energi - Tidligere hadde vi en filosofi om at hvis vi ikke gjorde noen endringer på anlegget, levde vi fint med det. For en fem års tid siden så vi at både maskinvaren og operativsystemet var ferskvare. Vi trengte en samarbeidspartner, forteller BKK Varme-lederen. TS Electro Engineering startet satsningen innen kommunaltekniske anlegg i 1990 og har siden fått et femtitalls kunder på blokken. Totalleverandøren på automasjonsanlegg har solid kompetanse fra vann- og anleggsbransjen. Dette var viktig for BKK Varme ved valg av samarbeidspartner. - Vi har en leverandør som forstår våre behov og er i stand til å utvikle styresystemene slik vi har behov for. Før var dette et statisk system. Nå er det et dynamisk system som utvikler seg fortløpende. BIR forbrenningsanlegg i Rådalen Automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS her sammen med driftssjef Jan Egil Bredsten og driftsoperatør Gisle Hagen fra BIR. fra Rådalen-anlegget. For driftssjef Kjartan Aarbø kjennes det meningsfullt. - Når jeg kjører rundt i Bergen, hender det jeg tenker at her har de varme fra oss. Systemet er ferskvare Det var for å håndtere økende etterspørsel at BKK Varme begynte å se seg om etter en samarbeidspartner. I tillegg innså ledelsen i selskapet at systemene var i stadig utvikling. Det er store dimmensjoner i forbrenningsanlegget Automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS og driftssjef Jan Egil Bredsten i BIR. 4 5

4 Hele Bergensområdet bidrar Farger Bergen grønn Ni kommuner samler inn rest- og matavfall til fjernvarmeanlegget BIR sør for Bergen by. Med fokus på klima og utslipp, viser nye tall at blant annet anleggets CO 2 -utslipp har falt med tre fjerdedeler. Det er Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) som drifter Rådalen-anlegget for BKK Varme. BIR-driftsleder Jan Egil Bredsten kan godt huske at hele Bergen tømte søppelet sitt på anleggstomten. - På begynnelsen av 1990-tallet så du bare søppel overalt. Du kjente lukten før du kom opp her, og du kunne lukte deg frem til hvor deponiet lå. Alt du ser her nå, er grønne sletter. Det produseres gress og mat på dem. En storstilt dugnad Så vel private husholdninger som bedrifter og institusjoner er med på å sortere søppel til fjernvarmeanlegget. Kommunene som er med er Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Kvam herad, Vaksdal, Samnanger og Sund kommuner. Og det er restavfallsposen og den grønne posen med husholdningsavfall som går i ovnen på anlegget. Her blir dampen varmet opp for å drive turbinene som lager strømmen. Fjernvarmen leveres under trykk gjennom 180 kilometer med rør. Hele hus fra Bergen by ut til Landås og Flesland nyter godt av varme og varmtvann, før energikilden sirkuleres tilbake til Rådalen igjen for ny oppvarming og utsendelse i rørene. Søppel blir ren energi Nå forbrenner anlegget tonn søppel per år og opp mot 600 tonn per døgn. Restavfallet etter forbrenningen er på rundt 23 % slagg og aske, som leveres til et spesialdeponi hvor stålet tas ut. Hele tre fjerdedeler av avfallet går dermed til gjenbruksenergi. Jan Egil Bredsten viser også til at Rådalen-anlegget har lave utslipp og ligger på rundt ti prosent av det som er tillatt i konsesjonen. Som eksempel viser han til det svært giftige grunnstoffet kadmium. - Mengden kadmium en får i seg hvis en oppholder seg på de mest utsatte plassene rundt anlegget i et helt år, tilsvarer mengden en vil få i seg ved å røyke en hundredel av en sigarett uten filter. CO 2 i fritt fall Det var med åpningen av ytterligere en forbrenningslinje at CO 2 -utslippene i anlegget for alvor falt. Linjen ble åpnet i 2011, og fra 2010 til 2012 ble utslippstallet redusert til nesten en fjerdedel av opprinnelig nivå. Tallene for 2013 viser at utslippet har stabilisert seg på det nivået. - Det er viktig å belyse at luftkvaliteten blir bedre. De fleste er enige om at den måten vi bruker fjernvarme på, reduserer CO 2 -utslippene, sier Bredsten. En rapport fra Norsk Energi viser at forbrenning av avfall som energikilde medfører 19 ganger lavere utslipp av CO 2 sammenlignet med gass. BKK Varme ser på andre typer energikilder som flis, pellets og bioolje, og det planlegges en ny backupsentral i Bergen sentrum basert på strøm. Bare utskifting av gamle oljesentraler i Bergen har tilsvart utslippet fra omkring biler. Og på sikt er målet å bli et fossilfritt anlegg. Fjernvarmen fra BKK Varme består av opp mot 90 % søppel, 1% olje og 6% gass og resten strøm. Øyvind Kleppan fra TS, Jan Ove Haugen fra Norsk Energi, Per Olav Høye, Kjartan Aarbø og Torkjell Tolo fra BKK Varme. Jan Ove Haugen fra Norsk Energi, Kjartan Aarbø, Per Olav Høye, og Torkjell Tolo fra BKK Varme. 6 7

5 UL-sertifisering og samarbeid med Trojan Technologies Larvik Kommune Gopledal vannverk valgte TS Electro Engineering igjen! Trojan Technologies fra Canada gikk i 2011 inn på eiersiden hos vår kunde Salsnes Filter i Namsos. Trojan har siden 1977 levert miljøvennlige og kostnadseffektive systemer for ultrafiolett desinfeksjon av drikke- og avløpsvann. Trojan er anerkjent verden over som leder i UV-markedet, og bidrar nå blant annet med den globale markedsføringen av Salsnes Filter sitt effektive og fremadstormende filtersystem. Våre gode relasjoner til Salsnes Filter har ført til at vi nå også mottar oppdrag direkte fra Trojan. I forbindelse med leveranser til det amerikanske kontinentet stilles det ofte krav om at automatikktavler og elektriske installasjoner tilfredsstiller UL-standarden som omhandler sikkerhet i elektrisk utstyr og komponenter. Derfor har vi som én av tre tavleprodusenter i Norge, og som den eneste automatikkleverandøren i vår bransje, nå kommet gjennom nåløyet og fått den nødvendige UL-sertifiseringen. Opplæring og sertifisering av vårt tavleverksted er utført av UL i Danmark, og deres kontrollører avlegger oss jevnlige besøk for å påse at arbeidene utføres i henhold til standarden. Vårt første prosjekt til Trojan ble installert hos General Electric i Canada. I ettertid har vi også samarbeidet med Trojan i utviklingen av et nytt automatikksystem for Salsnes Filter et samarbeid som har gitt oss verdifull erfaring for fremtiden. Field Representative Stig Randmæl fra UL International TS har levert automatikk og driftskontroll til Larvik kommune og Gopledal vannverk siden anlegget ble bygget i Vi har hatt god nytte av samarbeidet med staben på vannverket som har vært med på å utvikle deler at det konseptet vi i dag kan tilby. Utfordringer, behov og systemutvikling har fulgt hverandre tett siden oppstarten av anlegget. Da Larvik kommune i fjor bestemte seg for å bygge ut anlegget med UV-system og endring av spylevannsanlegget, ble vi fornøyd med at TS fikk tilliten til å fortsette samarbeidet. Resultatet har blitt en utvidelse som er tett integrert med det øvrige anlegget. Den nye delen omfatter tre frekvensstyrte rentvannspumper som styres via Profibus. UV-systemet består av fem UV-aggregater som styres av en overordnet Siemens-PLS som igjen kommuniserer med det øvrige anlegget over Profibus. Basert på UV-anleggets sertifisering og transmisjonsmålingen i vannet, justeres UV-dosen slik at den til enhver tid ligger innenfor kravet. I tillegg til UV har anleggets filterspylesystem blitt utvidet med et eget spylevannsbasseng. Med denne løsningen stabiliseres vannproduksjonen slik at renseprosessen får så stabile forhold som mulig og gir innbyggerne i Larvik enda bedre drikkevann. Automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS og driftsoperatør Bjørn Svines, Gopledal vannverk. Store dimensjoner over de nye UV-agregatene. Nye prosjekter CERTIFICATE OF COMPLIANCE Certificate Number E Report Reference E Issue Date 2013-SEPTEMBER-02 This is to certify that representative samples of Issued to: TS ELECTRO ENGINEERING AS SKOLMAR SANDEFJORD NORWAY INDUSTRIAL CONTROL PANELS General Coverage Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate. CAN/CSA C22.2 No Industrial Control Equipment, CAN/CSA C22.2 No. 94-M91, Special Purpose Enclosures, and CAN/CSA C22.2 No for additional information Standard(s) for Safety: Standard for Industrial Control Panels, UL508A and Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at Only those products bearing the UL Listing Mark for the US and Canada should be considered as being covered by UL's Listing and Follow-Up Service meeting the appropriate requirements for US and Canada. The UL Listing Mark for the US and Canada generally includes: the UL in a circle symbol with C and US identifiers: the word LISTED ; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL Directory. Look for the UL Listing Mark on the product. Flowtite AS Leveranse av automatikk til fabrikker for glassfiberrør i Saudi Arabia og Marokko. Elverum kommune Leveranse av PLS anlegg til 15 avløpspumpestasjoner, 5 trykkøkningsstasjoner for vann, samt oppgradering av SRO anlegget. Haglebu Vannverk Leveranse av SRO-anlegg og automatikktavler Salsnes Filter AS Leveranse av automatikk til en rekke anlegg bl.a. 13 automatikkskap til et renseanlegg i Russland. Drammen kommune Tilsammen 14 avløpspumpestasjoner skal oppgraderes med ny automatikk, fjernkontroll og elinstallasjoner. Oppgradering av fjernkontrollanlegget for vannstasjonene. Rygge kommune SRO anlegg for utestasjoner. TSE vant anbudskonkurransen som omfatter overvåking av 49 avløpsstasjoner. Biowater AS Har fått leveranse av renseanlegg til Norsk Spesialolje AS i Bamle og utvidelse av renseprosessen ved Saulekilen RA i Arendal. Vår leveranse til anleggene er el og automatikkinstallasjoner. Stig Randmæl fra UL International i samtale med Jan-Terje Sørlie ved inspeksjon av UL-sertifiseringen. 8 William R. Carney, Director, North American Certification Programs UL LLC Page 1 of 1 Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at 9

6 TS beveger seg stadig lengre nord i landet Utviklende og interessant prosjekt med Tromsø kommune Via gode referanser fant Horten kommune veien til TS Full kontroll på avløpet i Horten Tromsø kommune er en by på størrelse med Vestfold fylke og har mye positivt å tilby både turister og fastboende. Som leverandør av driftskontrollanlegg for Tromsø, har det blitt flere turer til «Nordens Paris» for oss i TS, men moderne teknologi for fjerntilkobling gjør at det ikke blir like mange turer som vi skulle ønsket. Vi tok en prat med Øyvind Kristensen, prosjektleder VA, for å høre hva han har å si om prosjektet. Prosjektleder VA Øyvind Kristensen Hva synes du om løsningen TS har levert så langt? - Bra! Vi har hatt et godt samarbeid og kommet fram til en god løsning. Vi har fremdeles noen utfordringer, men det går seg til. Hvordan har de geografiske avstandene mellom kunde og leverandør påvirket vår leveranse? - Det har foreløpig fungert veldig bra. Det meste kan enkelt gjøres over internett. Hva har vært den største utfordringen i dette prosjektet? - Kartlegging av og tilpasning til gammelt utstyr. Hva tenker du om et videre samarbeid med TS? - Ut ifra den jobben TS allerede har gjort, er jeg veldig positiv til et videre samarbeid. Og til slutt; 5 gode grunner for å flytte til Tromsø? - Flott natur, levende kulturliv, mørketid, midnattssol og at Tromsø er en liten storby med store kontraster og flotte mennesker. Utgangspunktet i Horten var 3 frittstående renseanlegg med overvåkning av 17 pumpestasjoner. Resultatet ble en sammenslått og topp moderne driftskontroll med full overvåkning og styring av alle renseanleggene samt 29 pumpestasjoner, inkludert innhenting av vanndata fra Vestfold Vann. Høsten 2013 ble travel for TS og Horten kommune. Driftskontrollen på Falkensten renseanlegg skulle skiftes ut, og ny styring skulle inn. Fjernprogrammering av PLS via radio var noe som viste seg å være svært nyttig. Falkensten renseanlegg var hele tiden knutepunktet i dette arbeidet. Der ble serveren med Citect installert og frontend-radio for utestasjoner plassert. Fiber til renseanleggene på Nykirke og i Åsgårdstrand sørget for god forbindelse og kommunikasjon mellom anleggene. Fra prosjektmøtet på Falkensten Det er var en oppgave som både TS og Horten kommune hadde forventninger til og gledet seg til å se resultatetene av. Oppskriften i prosjektet ble en tett kommunikasjon mellom kunde og leverandører, nye løsninger, hardt arbeid og godt humør. Av nye løsninger for TS, var det først og fremst Schneider Electric sin M340 PLS som skulle kommunisere med RiPEX radioer det var knyttet forventninger til. Det skulle vise seg å bli en god løsning både for bruker og utvikler. Fakta Citect SCADA versjon stasjoner på radio (M340 PLS / RiPEX radio) Gurusoft 350 tags rapportlisens for rapportdata Falkensten RA: M340 PLS med IO og distribuert IO Åsgårdstrand RA: Q03UDE PLS Nykirke RA: FX3U PLS Fredrik og Lasse fra TS arbeider med oppgradering av en pumpestasjon

7 Ny produksjonshall øker trivselen og gir plass til enda flere medarbeidere Et sammensveiset TS-team gleder seg til jobben hver dag! Hos TS legger vi stor vekt på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. De siste årene har bedriften hatt en utrolig spennende utvikling som bare ser ut til å forsette. Ved nyansettelser ser vi selvfølgelig på kvalifikasjoner, men samtidig vurderer vi også den enkelte medarbeiders evne til å tilpasse seg bedriften best mulig. Hos TS er det svært varierende arbeidsoppgaver og vi gir hver enkelt arbeidstaker mulighet til å påvirke sin arbeidsdag. Blant annet har flere av våre ansatte mange reisedøgn både i inn- og utland. Dette gir også gode muligheter både for personlig utvikling og opplevelser. I produksjonen legger vi stor vekt på struktur og ryddighet. TS er for tiden i en meget interessant vekstfase, og da er det ekstra viktig at grunnleggende arbeidsmetoder er godt ivaretatt

8 Grans Bryggeri TS Electro ble redningen for oss IFAT i München 2014 Teknisk sjef Paul Haukås hos Grans Bryggeri i Sandefjord forteller ivrig om sine gode opplevelser med TS. Grans Bryggeri er nå det største privateide bryggeriet i landet og de nyter stor respekt for måten det famileeide selskapet drives på. Grans er Rema 1000 sin hovedleverandør av mineralvann og øl til over 500 butikker fordelt over hele landet. Bryggeriet har etter hvert blitt mer og mer automatisert, og behovet for en god partner på dette området har hatt ekstra sterk fokus i det siste. Haukås forteller videre om hvordan samarbeidet med TS kom i gang. Midt i fellesferien sist sommer kollapset en av bryggeriets viktigste produksjonslinjer. Maskinleverandøren ferierte i sin røde stuga på svenskekysten, hvor også mobilforbindelsen var taus. Et hett tips gjorde at jeg ringte automasjonsfirmaet TS Electro Engineering AS. For å gjøre en lang historie kort, så har firmaet siden den gang vært vår faste samarbeidspartner. De sitter inne med bred kompetanse, er løsningsorienterte og er på plass når vi ønsker det. Sist, men ikke minst, er de også meget hyggelige å samarbeide med. Det er hele tiden behov for å gjøre endringer i styring og overvåking av prosessanleggene, og TS er veldig fornøyd med å kunne ha Grans Bryggeri som kunde, og ser fram til mange spennende og utfordrende oppgaver. Bryggeriet benytter seg hovedsakelig av Siemens PLSer og Scada-systemet WinCC. TS Electro Engineering deltok i år på IFAT i München, verdens mest omfattende utstilling av innovative løsninger innen miljøteknologi. Årets messe hadde utstillere fra 59 land, og satte ny rekord med besøkende. Under en pressekonferanse i forkant av messen, opplyste arrangørene at klimaendringer, stigende råvarepriser, stadig flere megabyer og økt industrialisering i tidligere utviklingsland, har økt etterspørselen etter produkter og tjenester som adresserer miljø- og klimautfordringer. Videre hevder arrangøren at IFAT, med fokus på vann, avløp, avfall og råmaterialforvaltning, bidrar til å identifisere strategier og programmer for å bruke ressurser i intelligente sykluser slik at ressursene kan bevares på lang sikt. Vi hadde stand på den norske paviljongen i regi av Innovasjon Norge. Våre medarbeidere Yngvar Ødegård og Jan-Terje Sørlie kunne melde om travle dager og at mange interessante kontakter ble knyttet. Avdelingsleder Yngvar Ødegård, her i samtale med en potensiell kunde. Automasjonsingeniør Ken Harald Olsen fra TS og teknisksjef Paul Haukås i Grans. Her i tankanlegget med lettøl. I forgrunnen TS stand fra IFAT

9 God start på 2014 og lyse utsikter for TS Electro Engineering AS Nytt bygg og flere ansatte Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS Høsten 2012 sto tilbygget ferdig, og vi kunne ta i bruk ny kantine, flere kontorer og mer moderne produksjonslokaler for tavler og automatikkskap. Ved å effektivisere produksjonen, har vi blitt mer konkurransedyktig, som igjen har ført til større aktivitet hos TS Electro Engineering. Økt aktivitet har resultert i flere arbeidsplasser og staben har blitt utvidet med 4 personer det siste året. Slik vi vurderer ordresituasjonen fremover vil vi ha behov for enda flere medarbeidere i tiden som kommer. Nye fjes i TS, fra venstre: Fredrik Nalum Olsen, Niklas Bøe, Gabriel Oppebøen-Bjerke og Henning Kristiansen har startet med mange nye prosjekter og utsiktene for året ser meget bra ut. TS Electro Engineering AS ligger sentralt plassert på Skolmar Næringspark rett ved E-18 i Sandefjord. TS Profilen / Per Kristian Kirkhus Per Kristian ble ansatt i 2000 og er etter hvert blitt en meget erfaren programmerer som reiser på oppdrag både i inn- og utland. Per Kristian, som sykler både for Team TS og Sandefjord Sykleklubb, har oppnådd imponerende resultater i både Jeg har blitt smittet lokale og nasjonale ritt. Klasseseirer av sykkelbasillen og i Sandefjordrittet og topplasseringer erstattet racerbilen i Spinncup for å nevne noe. I tillegg ble han med et antall sykler. Superbirkebeiner i 2013, det betyr oppnådd merke i alle tre grenene ski, løp og ritt. Om ikke det var nok, ble han kåret til årest syklist i Sandefjord Sykleklubb Han stiller også i duathlon samt skirenn som Vindfjelløpet og Birken. Slike prestasjoner står det respekt av. TS Electro Engineering as l Skolmar 19 l Postboks 1050 l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

Ny 3D teknologi fra TS Electro

Ny 3D teknologi fra TS Electro Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2011 A full-range supplier of automation systems www.tse.no Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer

Detaljer

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 2-2009 A full-range supplier of automation systems www.tse.no...på skinner for TS Electro Vi jobber for tiden med oppgradering av Lambertseterbanen. Dessuten

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS 11 125 TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 11 BIR ÅRSRAPPORT 2011 Innhold: Om BIR: Dette er BIR s. 4 Nøkkeltall s. 4 Oversikt 2011 s. 5 Leder: Vestlendingenes egen miljøbedrift s. 6 Visjon og organisasjonsform s. 8 Avfallets verdikjede s. 9 Holdningsskapende

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

april 2010 R e t u r k r a f t Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand

april 2010 R e t u r k r a f t Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand DUMMY april 2010 FELLES MILJØLØFT PÅ AGDER Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand 01 Ret urkraft; LEDER Avfallshåndtering med framtiden for seg Returkrafts nye energigjenvinningsanlegg

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12 IKEA-konsernets bærekraftrapport for FY12 Det vi gjør for å skape positive forandringer... «Før dette prosjektet trodde jeg ikke at miljøet hadde noe med meg å gjøre. Nå vet jeg at det går an å gjøre noe

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY Miljø- og samfunnsrapport 2012 2013 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Leder 1/21 Stein Rømmerud i Coca-Cola har overlevert den siste gjenbruksflasken til konservator Dag Andreassen på Teknisk Museum

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet VBnytt Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet Satser på lærlingene Regionale samlinger oppdrag for Sydvaranger Gruve AS Energigjenvinning på Forus Stuenes skole Styrets

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2014

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2014 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2014 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Ord og handling Lyses oppdrag fra eierne

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer