BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering"

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr A full-range supplier of automation systems BKK Varme AS utvider samarbeidet med TS Electro Engineering TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor har vi utarbeidet en produktlinje som gjenspeiler vår kompetanse fra prosjektering og produksjon, til service og vedlikehold. gir varme til 10% av Bergens innbyggere. Innhold TROJAN Technologies Les mer side 8 Horten kommune Les mer side 11 Grans Bryggeri Les mer side 14 Se side 2-7

2 Store ambisjoner for fjernvarmeanlegget i Bergen Moderne teknologi gir verdier av Bergens søppel Gjenvinning av avfall til ren energi er nå lønnsomt på fjerde året i Rådalen-anlegget. Og fram til 2024 skal anlegget vokse med over 30 prosent. over 800 millioner. De siste fire årene har vi levert positive resultater, og prosjektet er lønnsomt. På sikt vil selskapet betale ut utbytte, mener driftssjefen. De neste ti årene har BKK Varme fått som mål å vokse fra dagens energileveranse på 240 GWh til 320 GWh. Ifølge SSB tilsvarer en GWh, omtrent det årlige forbruket for 50 norske husholdninger. - Da antar jeg vi dekker opp mot 10 prosent av energibehovet i Bergen by, forteller Aarbø. Lederen Miljørelaterte prosjekter utgjør en stadig større andel av våre arbeidsoppgaver. Det satses stort på flere fronter, noe som kom tydelig frem på den store miljøteknologimessen IFAT i München tidlig i mai. Vi var representert med egen stand i samarbeid med Innovasjon Norge. Arrangøren kunne melde om betydelig økning av både utstillere og besøkende. Vi arbeider kontinuerlig med å finne innovative automasjonsløsninger til miljøprosjekter. Vi er også med i utviklingsprosjekter som har til hensikt å forbedre prosesser, eller få frem nye løsninger. Dette gjør at vi for tiden jobber med mange spennende oppdrag bl.a. for BKK som dere kan lese om i denne utgaven av «I støtet». På hjemmebane har vi også fokus på miljøet, hvor vi blant annet jobber med å få miljøfyrtårnsertifiseringen på plass. Ha en fin sommer. Terje Sørlie Daglig leder I dette området av Bergen er det nå stor aktivitet med utvidelse av fjernvarmenettet Kjartan Aarbø er driftssjef i BKK Varme AS, som er fjernvarmeselskapet i Bergen. Det eies av BKK som er det største energikonsernet på Vestlandet, og BIR som er det interkommunale renovasjonsselskapet i Bergensområdet. - Det er helt fantastisk at du kan ta et produkt som egentlig er et problem og utvikle det til en verdi, mener driftssjefen. Langsiktighet lønnet seg BIR startet opp forbrenningsanlegget i Rådalen i I 2003 startet BKK Varme leveransen av fjernvarme og har fått investeringstilskudd fra Enova for å komme i gang. Nå kan selskapet se tilbake på fire år uten røde tall. - Som eiere må man se langsiktig på prosjektet, for man tjener ikke penger de første årene. Vi har investert Politikerne døråpnere På grunn av de høye fjellene rundt Bergen, legger det seg et lokk over byen fra vedfyring, oljefyring og biltrafikk. Dette har tvunget politikerne til å finne klimavennlige løsninger, og den politiske støtten har vist seg viktig for BKK. Les mer Flerer titalls spesialbiler tømmer daglig ved anlegget. Helene Fromreide Skogheim, operatørlærling håndterer her søppel på 2,8 tonn i ett jafs, på vei inn i forbrenningsovnen. 2 3

3 Fortsettelse fra forrige side... - Nye bygg skal legge til rette for fjernvarme, slik sett er politikerne som døråpnere for oss. Politikerne ser på anlegget i Rådalen samt Bybanen som de mest miljøvennlige prosjektene i Bergen, ifølge driftssjefen. BKK Varme er likevel forpliktet til å være rimeligere enn alternative energikilder for kundene, som i dag består av 300 bedriftskunder i større bygninger og 600 rekkehus. Helsegiganter på kundelisten Det er BKK Varme som forsyner flesteparten av de store byggene i Bergensdalen med ren energi fra BIR sitt avfallsforbrenningsanlegg. Store helseinstitusjoner som blant andre Haraldsplass Diakonale sykehus og Haukeland Universitetssykehus mottar livsviktig energi - Tidligere hadde vi en filosofi om at hvis vi ikke gjorde noen endringer på anlegget, levde vi fint med det. For en fem års tid siden så vi at både maskinvaren og operativsystemet var ferskvare. Vi trengte en samarbeidspartner, forteller BKK Varme-lederen. TS Electro Engineering startet satsningen innen kommunaltekniske anlegg i 1990 og har siden fått et femtitalls kunder på blokken. Totalleverandøren på automasjonsanlegg har solid kompetanse fra vann- og anleggsbransjen. Dette var viktig for BKK Varme ved valg av samarbeidspartner. - Vi har en leverandør som forstår våre behov og er i stand til å utvikle styresystemene slik vi har behov for. Før var dette et statisk system. Nå er det et dynamisk system som utvikler seg fortløpende. BIR forbrenningsanlegg i Rådalen Automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS her sammen med driftssjef Jan Egil Bredsten og driftsoperatør Gisle Hagen fra BIR. fra Rådalen-anlegget. For driftssjef Kjartan Aarbø kjennes det meningsfullt. - Når jeg kjører rundt i Bergen, hender det jeg tenker at her har de varme fra oss. Systemet er ferskvare Det var for å håndtere økende etterspørsel at BKK Varme begynte å se seg om etter en samarbeidspartner. I tillegg innså ledelsen i selskapet at systemene var i stadig utvikling. Det er store dimmensjoner i forbrenningsanlegget Automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS og driftssjef Jan Egil Bredsten i BIR. 4 5

4 Hele Bergensområdet bidrar Farger Bergen grønn Ni kommuner samler inn rest- og matavfall til fjernvarmeanlegget BIR sør for Bergen by. Med fokus på klima og utslipp, viser nye tall at blant annet anleggets CO 2 -utslipp har falt med tre fjerdedeler. Det er Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) som drifter Rådalen-anlegget for BKK Varme. BIR-driftsleder Jan Egil Bredsten kan godt huske at hele Bergen tømte søppelet sitt på anleggstomten. - På begynnelsen av 1990-tallet så du bare søppel overalt. Du kjente lukten før du kom opp her, og du kunne lukte deg frem til hvor deponiet lå. Alt du ser her nå, er grønne sletter. Det produseres gress og mat på dem. En storstilt dugnad Så vel private husholdninger som bedrifter og institusjoner er med på å sortere søppel til fjernvarmeanlegget. Kommunene som er med er Askøy, Bergen, Fusa, Os, Osterøy, Kvam herad, Vaksdal, Samnanger og Sund kommuner. Og det er restavfallsposen og den grønne posen med husholdningsavfall som går i ovnen på anlegget. Her blir dampen varmet opp for å drive turbinene som lager strømmen. Fjernvarmen leveres under trykk gjennom 180 kilometer med rør. Hele hus fra Bergen by ut til Landås og Flesland nyter godt av varme og varmtvann, før energikilden sirkuleres tilbake til Rådalen igjen for ny oppvarming og utsendelse i rørene. Søppel blir ren energi Nå forbrenner anlegget tonn søppel per år og opp mot 600 tonn per døgn. Restavfallet etter forbrenningen er på rundt 23 % slagg og aske, som leveres til et spesialdeponi hvor stålet tas ut. Hele tre fjerdedeler av avfallet går dermed til gjenbruksenergi. Jan Egil Bredsten viser også til at Rådalen-anlegget har lave utslipp og ligger på rundt ti prosent av det som er tillatt i konsesjonen. Som eksempel viser han til det svært giftige grunnstoffet kadmium. - Mengden kadmium en får i seg hvis en oppholder seg på de mest utsatte plassene rundt anlegget i et helt år, tilsvarer mengden en vil få i seg ved å røyke en hundredel av en sigarett uten filter. CO 2 i fritt fall Det var med åpningen av ytterligere en forbrenningslinje at CO 2 -utslippene i anlegget for alvor falt. Linjen ble åpnet i 2011, og fra 2010 til 2012 ble utslippstallet redusert til nesten en fjerdedel av opprinnelig nivå. Tallene for 2013 viser at utslippet har stabilisert seg på det nivået. - Det er viktig å belyse at luftkvaliteten blir bedre. De fleste er enige om at den måten vi bruker fjernvarme på, reduserer CO 2 -utslippene, sier Bredsten. En rapport fra Norsk Energi viser at forbrenning av avfall som energikilde medfører 19 ganger lavere utslipp av CO 2 sammenlignet med gass. BKK Varme ser på andre typer energikilder som flis, pellets og bioolje, og det planlegges en ny backupsentral i Bergen sentrum basert på strøm. Bare utskifting av gamle oljesentraler i Bergen har tilsvart utslippet fra omkring biler. Og på sikt er målet å bli et fossilfritt anlegg. Fjernvarmen fra BKK Varme består av opp mot 90 % søppel, 1% olje og 6% gass og resten strøm. Øyvind Kleppan fra TS, Jan Ove Haugen fra Norsk Energi, Per Olav Høye, Kjartan Aarbø og Torkjell Tolo fra BKK Varme. Jan Ove Haugen fra Norsk Energi, Kjartan Aarbø, Per Olav Høye, og Torkjell Tolo fra BKK Varme. 6 7

5 UL-sertifisering og samarbeid med Trojan Technologies Larvik Kommune Gopledal vannverk valgte TS Electro Engineering igjen! Trojan Technologies fra Canada gikk i 2011 inn på eiersiden hos vår kunde Salsnes Filter i Namsos. Trojan har siden 1977 levert miljøvennlige og kostnadseffektive systemer for ultrafiolett desinfeksjon av drikke- og avløpsvann. Trojan er anerkjent verden over som leder i UV-markedet, og bidrar nå blant annet med den globale markedsføringen av Salsnes Filter sitt effektive og fremadstormende filtersystem. Våre gode relasjoner til Salsnes Filter har ført til at vi nå også mottar oppdrag direkte fra Trojan. I forbindelse med leveranser til det amerikanske kontinentet stilles det ofte krav om at automatikktavler og elektriske installasjoner tilfredsstiller UL-standarden som omhandler sikkerhet i elektrisk utstyr og komponenter. Derfor har vi som én av tre tavleprodusenter i Norge, og som den eneste automatikkleverandøren i vår bransje, nå kommet gjennom nåløyet og fått den nødvendige UL-sertifiseringen. Opplæring og sertifisering av vårt tavleverksted er utført av UL i Danmark, og deres kontrollører avlegger oss jevnlige besøk for å påse at arbeidene utføres i henhold til standarden. Vårt første prosjekt til Trojan ble installert hos General Electric i Canada. I ettertid har vi også samarbeidet med Trojan i utviklingen av et nytt automatikksystem for Salsnes Filter et samarbeid som har gitt oss verdifull erfaring for fremtiden. Field Representative Stig Randmæl fra UL International TS har levert automatikk og driftskontroll til Larvik kommune og Gopledal vannverk siden anlegget ble bygget i Vi har hatt god nytte av samarbeidet med staben på vannverket som har vært med på å utvikle deler at det konseptet vi i dag kan tilby. Utfordringer, behov og systemutvikling har fulgt hverandre tett siden oppstarten av anlegget. Da Larvik kommune i fjor bestemte seg for å bygge ut anlegget med UV-system og endring av spylevannsanlegget, ble vi fornøyd med at TS fikk tilliten til å fortsette samarbeidet. Resultatet har blitt en utvidelse som er tett integrert med det øvrige anlegget. Den nye delen omfatter tre frekvensstyrte rentvannspumper som styres via Profibus. UV-systemet består av fem UV-aggregater som styres av en overordnet Siemens-PLS som igjen kommuniserer med det øvrige anlegget over Profibus. Basert på UV-anleggets sertifisering og transmisjonsmålingen i vannet, justeres UV-dosen slik at den til enhver tid ligger innenfor kravet. I tillegg til UV har anleggets filterspylesystem blitt utvidet med et eget spylevannsbasseng. Med denne løsningen stabiliseres vannproduksjonen slik at renseprosessen får så stabile forhold som mulig og gir innbyggerne i Larvik enda bedre drikkevann. Automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS og driftsoperatør Bjørn Svines, Gopledal vannverk. Store dimensjoner over de nye UV-agregatene. Nye prosjekter CERTIFICATE OF COMPLIANCE Certificate Number E Report Reference E Issue Date 2013-SEPTEMBER-02 This is to certify that representative samples of Issued to: TS ELECTRO ENGINEERING AS SKOLMAR SANDEFJORD NORWAY INDUSTRIAL CONTROL PANELS General Coverage Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate. CAN/CSA C22.2 No Industrial Control Equipment, CAN/CSA C22.2 No. 94-M91, Special Purpose Enclosures, and CAN/CSA C22.2 No for additional information Standard(s) for Safety: Standard for Industrial Control Panels, UL508A and Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at Only those products bearing the UL Listing Mark for the US and Canada should be considered as being covered by UL's Listing and Follow-Up Service meeting the appropriate requirements for US and Canada. The UL Listing Mark for the US and Canada generally includes: the UL in a circle symbol with C and US identifiers: the word LISTED ; a control number (may be alphanumeric) assigned by UL; and the product category name (product identifier) as indicated in the appropriate UL Directory. Look for the UL Listing Mark on the product. Flowtite AS Leveranse av automatikk til fabrikker for glassfiberrør i Saudi Arabia og Marokko. Elverum kommune Leveranse av PLS anlegg til 15 avløpspumpestasjoner, 5 trykkøkningsstasjoner for vann, samt oppgradering av SRO anlegget. Haglebu Vannverk Leveranse av SRO-anlegg og automatikktavler Salsnes Filter AS Leveranse av automatikk til en rekke anlegg bl.a. 13 automatikkskap til et renseanlegg i Russland. Drammen kommune Tilsammen 14 avløpspumpestasjoner skal oppgraderes med ny automatikk, fjernkontroll og elinstallasjoner. Oppgradering av fjernkontrollanlegget for vannstasjonene. Rygge kommune SRO anlegg for utestasjoner. TSE vant anbudskonkurransen som omfatter overvåking av 49 avløpsstasjoner. Biowater AS Har fått leveranse av renseanlegg til Norsk Spesialolje AS i Bamle og utvidelse av renseprosessen ved Saulekilen RA i Arendal. Vår leveranse til anleggene er el og automatikkinstallasjoner. Stig Randmæl fra UL International i samtale med Jan-Terje Sørlie ved inspeksjon av UL-sertifiseringen. 8 William R. Carney, Director, North American Certification Programs UL LLC Page 1 of 1 Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at 9

6 TS beveger seg stadig lengre nord i landet Utviklende og interessant prosjekt med Tromsø kommune Via gode referanser fant Horten kommune veien til TS Full kontroll på avløpet i Horten Tromsø kommune er en by på størrelse med Vestfold fylke og har mye positivt å tilby både turister og fastboende. Som leverandør av driftskontrollanlegg for Tromsø, har det blitt flere turer til «Nordens Paris» for oss i TS, men moderne teknologi for fjerntilkobling gjør at det ikke blir like mange turer som vi skulle ønsket. Vi tok en prat med Øyvind Kristensen, prosjektleder VA, for å høre hva han har å si om prosjektet. Prosjektleder VA Øyvind Kristensen Hva synes du om løsningen TS har levert så langt? - Bra! Vi har hatt et godt samarbeid og kommet fram til en god løsning. Vi har fremdeles noen utfordringer, men det går seg til. Hvordan har de geografiske avstandene mellom kunde og leverandør påvirket vår leveranse? - Det har foreløpig fungert veldig bra. Det meste kan enkelt gjøres over internett. Hva har vært den største utfordringen i dette prosjektet? - Kartlegging av og tilpasning til gammelt utstyr. Hva tenker du om et videre samarbeid med TS? - Ut ifra den jobben TS allerede har gjort, er jeg veldig positiv til et videre samarbeid. Og til slutt; 5 gode grunner for å flytte til Tromsø? - Flott natur, levende kulturliv, mørketid, midnattssol og at Tromsø er en liten storby med store kontraster og flotte mennesker. Utgangspunktet i Horten var 3 frittstående renseanlegg med overvåkning av 17 pumpestasjoner. Resultatet ble en sammenslått og topp moderne driftskontroll med full overvåkning og styring av alle renseanleggene samt 29 pumpestasjoner, inkludert innhenting av vanndata fra Vestfold Vann. Høsten 2013 ble travel for TS og Horten kommune. Driftskontrollen på Falkensten renseanlegg skulle skiftes ut, og ny styring skulle inn. Fjernprogrammering av PLS via radio var noe som viste seg å være svært nyttig. Falkensten renseanlegg var hele tiden knutepunktet i dette arbeidet. Der ble serveren med Citect installert og frontend-radio for utestasjoner plassert. Fiber til renseanleggene på Nykirke og i Åsgårdstrand sørget for god forbindelse og kommunikasjon mellom anleggene. Fra prosjektmøtet på Falkensten Det er var en oppgave som både TS og Horten kommune hadde forventninger til og gledet seg til å se resultatetene av. Oppskriften i prosjektet ble en tett kommunikasjon mellom kunde og leverandører, nye løsninger, hardt arbeid og godt humør. Av nye løsninger for TS, var det først og fremst Schneider Electric sin M340 PLS som skulle kommunisere med RiPEX radioer det var knyttet forventninger til. Det skulle vise seg å bli en god løsning både for bruker og utvikler. Fakta Citect SCADA versjon stasjoner på radio (M340 PLS / RiPEX radio) Gurusoft 350 tags rapportlisens for rapportdata Falkensten RA: M340 PLS med IO og distribuert IO Åsgårdstrand RA: Q03UDE PLS Nykirke RA: FX3U PLS Fredrik og Lasse fra TS arbeider med oppgradering av en pumpestasjon

7 Ny produksjonshall øker trivselen og gir plass til enda flere medarbeidere Et sammensveiset TS-team gleder seg til jobben hver dag! Hos TS legger vi stor vekt på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. De siste årene har bedriften hatt en utrolig spennende utvikling som bare ser ut til å forsette. Ved nyansettelser ser vi selvfølgelig på kvalifikasjoner, men samtidig vurderer vi også den enkelte medarbeiders evne til å tilpasse seg bedriften best mulig. Hos TS er det svært varierende arbeidsoppgaver og vi gir hver enkelt arbeidstaker mulighet til å påvirke sin arbeidsdag. Blant annet har flere av våre ansatte mange reisedøgn både i inn- og utland. Dette gir også gode muligheter både for personlig utvikling og opplevelser. I produksjonen legger vi stor vekt på struktur og ryddighet. TS er for tiden i en meget interessant vekstfase, og da er det ekstra viktig at grunnleggende arbeidsmetoder er godt ivaretatt

8 Grans Bryggeri TS Electro ble redningen for oss IFAT i München 2014 Teknisk sjef Paul Haukås hos Grans Bryggeri i Sandefjord forteller ivrig om sine gode opplevelser med TS. Grans Bryggeri er nå det største privateide bryggeriet i landet og de nyter stor respekt for måten det famileeide selskapet drives på. Grans er Rema 1000 sin hovedleverandør av mineralvann og øl til over 500 butikker fordelt over hele landet. Bryggeriet har etter hvert blitt mer og mer automatisert, og behovet for en god partner på dette området har hatt ekstra sterk fokus i det siste. Haukås forteller videre om hvordan samarbeidet med TS kom i gang. Midt i fellesferien sist sommer kollapset en av bryggeriets viktigste produksjonslinjer. Maskinleverandøren ferierte i sin røde stuga på svenskekysten, hvor også mobilforbindelsen var taus. Et hett tips gjorde at jeg ringte automasjonsfirmaet TS Electro Engineering AS. For å gjøre en lang historie kort, så har firmaet siden den gang vært vår faste samarbeidspartner. De sitter inne med bred kompetanse, er løsningsorienterte og er på plass når vi ønsker det. Sist, men ikke minst, er de også meget hyggelige å samarbeide med. Det er hele tiden behov for å gjøre endringer i styring og overvåking av prosessanleggene, og TS er veldig fornøyd med å kunne ha Grans Bryggeri som kunde, og ser fram til mange spennende og utfordrende oppgaver. Bryggeriet benytter seg hovedsakelig av Siemens PLSer og Scada-systemet WinCC. TS Electro Engineering deltok i år på IFAT i München, verdens mest omfattende utstilling av innovative løsninger innen miljøteknologi. Årets messe hadde utstillere fra 59 land, og satte ny rekord med besøkende. Under en pressekonferanse i forkant av messen, opplyste arrangørene at klimaendringer, stigende råvarepriser, stadig flere megabyer og økt industrialisering i tidligere utviklingsland, har økt etterspørselen etter produkter og tjenester som adresserer miljø- og klimautfordringer. Videre hevder arrangøren at IFAT, med fokus på vann, avløp, avfall og råmaterialforvaltning, bidrar til å identifisere strategier og programmer for å bruke ressurser i intelligente sykluser slik at ressursene kan bevares på lang sikt. Vi hadde stand på den norske paviljongen i regi av Innovasjon Norge. Våre medarbeidere Yngvar Ødegård og Jan-Terje Sørlie kunne melde om travle dager og at mange interessante kontakter ble knyttet. Avdelingsleder Yngvar Ødegård, her i samtale med en potensiell kunde. Automasjonsingeniør Ken Harald Olsen fra TS og teknisksjef Paul Haukås i Grans. Her i tankanlegget med lettøl. I forgrunnen TS stand fra IFAT

9 God start på 2014 og lyse utsikter for TS Electro Engineering AS Nytt bygg og flere ansatte Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS Høsten 2012 sto tilbygget ferdig, og vi kunne ta i bruk ny kantine, flere kontorer og mer moderne produksjonslokaler for tavler og automatikkskap. Ved å effektivisere produksjonen, har vi blitt mer konkurransedyktig, som igjen har ført til større aktivitet hos TS Electro Engineering. Økt aktivitet har resultert i flere arbeidsplasser og staben har blitt utvidet med 4 personer det siste året. Slik vi vurderer ordresituasjonen fremover vil vi ha behov for enda flere medarbeidere i tiden som kommer. Nye fjes i TS, fra venstre: Fredrik Nalum Olsen, Niklas Bøe, Gabriel Oppebøen-Bjerke og Henning Kristiansen har startet med mange nye prosjekter og utsiktene for året ser meget bra ut. TS Electro Engineering AS ligger sentralt plassert på Skolmar Næringspark rett ved E-18 i Sandefjord. TS Profilen / Per Kristian Kirkhus Per Kristian ble ansatt i 2000 og er etter hvert blitt en meget erfaren programmerer som reiser på oppdrag både i inn- og utland. Per Kristian, som sykler både for Team TS og Sandefjord Sykleklubb, har oppnådd imponerende resultater i både Jeg har blitt smittet lokale og nasjonale ritt. Klasseseirer av sykkelbasillen og i Sandefjordrittet og topplasseringer erstattet racerbilen i Spinncup for å nevne noe. I tillegg ble han med et antall sykler. Superbirkebeiner i 2013, det betyr oppnådd merke i alle tre grenene ski, løp og ritt. Om ikke det var nok, ble han kåret til årest syklist i Sandefjord Sykleklubb Han stiller også i duathlon samt skirenn som Vindfjelløpet og Birken. Slike prestasjoner står det respekt av. TS Electro Engineering as l Skolmar 19 l Postboks 1050 l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2009. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2009. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2009 TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Innhold Drammensbadet Norges største. Les mer side 2 og 3. Vestfold Interkommunale Vannverk.

Detaljer

Vi forvandler avfall til ren energi!

Vi forvandler avfall til ren energi! Vi forvandler avfall til ren energi! Fra problem til ressurs Et av velferdssamfunnets store problemer er overfloden av avfall. Tidligere gikk det meste av klær, sportsutstyr og møbler i arv, mens vi i

Detaljer

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 1-2008. TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2008 TOTALLEVERANDØR AV AUTOMASJONSSYSTEMER www.tse.no Gardermoen renseanlegg TS Electro Engineering har levert nytt styringssystem til Gardermoen renseanlegg.

Detaljer

TS Electro Engineering AS

TS Electro Engineering AS TS Electro Engineering AS Totalleveranser av automatiseringssystemer Prosjektering av el. installasjoner, tavler og styringssystemer Leveranser og programmering av SD og PLS med støtteprogrammer (SMS,

Detaljer

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no

Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 2-2009 A full-range supplier of automation systems www.tse.no...på skinner for TS Electro Vi jobber for tiden med oppgradering av Lambertseterbanen. Dessuten

Detaljer

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM?

FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE I ODDA SENTRUM? Oppdragsgiver: Odda kommune Oppdrag: 519729 Kommunedelplan VAR Del: Renovasjon Dato: 2009-05-05 Skrevet av: Sofia Knudsen Kvalitetskontroll: Cathrine Lyche FORBRENNNINGSANLEGG FOR AVFALL SOM ENERGIKILDE

Detaljer

Driftskontroll for VA

Driftskontroll for VA Driftskontroll for VA Terje Skattenborg Agenda Åpne eller lukkede systemer Redundans Kommunikasjon Sabotasje / hacking Strømbortfall Prinsippskisser for ulike driftskontrollanlegg Tag-systemet til Norsk

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Guard Automation AS Helene Bless

Guard Automation AS Helene Bless Guard Automation AS 05.04.17 Helene Bless helene.bless@guard.no ts@tseconsult.no Historie 1986: starter som en avdeling i Guard Systems ASA. 2001: Ledelsen og de ansatte kjøper ut virksomheten 2010: Sunde

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID

UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID UTNYTTELSE AV ENERGI OG UTSLIPP AV KARBONDIOKSID Internasjonale sammenlikninger viser at Essoraffineriet på Slagentangen er et av de beste raffineriene i verden til å utnytte energien. Dette oppnåes ved

Detaljer

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll Ringerike kommune Driftskontroll Monserud Renseanlegg Nøkkelinformasjon Installert 2002. Utvidelse av eksisterende renseanlegg Driftssentral FactoryLink og Windows NT- Server Hjemmevaktløsning Alarmvarsling

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert

Nr Rekordhøyt strømforbruk på Askøy. Støtte til barn og unge i Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Nr. 2 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Rekordhøyt strømforbruk på Askøy Askøy Energi og Askøy Energi Kraftsalg er Miljøfyrtårnsertifisert Støtte til barn og unge i 2013 Elsertifikatavgiften øker fra

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord 1 Tørkehotell Ålesund 17.02.2016 Knut Arve Tafjord 2 TAFJORD Nordvestlandets største energiselskap 3 4 5 6 Tafjord Kraftvarme AS Forbrenningsanlegg Sjøvannpumper Hovednett fjernvarme 7 Energimengde produksjon

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina

Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina Små vannbehandlingsanlegg gir bedre vannforsyning i India og Kina Georg Finsrud er sivilingeniør og prosjektleder i Malthe Winje DWS AS. Av Georg Finsrud Innlegg på seminar i Norsk vannforening 2. mars

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014

ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 360 Alt til virksomheden ERGONOMISKE LØSNINGER - 2014 HÅG SO-FI Capisco - Capisco Puls H03 H04 H05 H09 Conventio - Wing Kollektion: Xtreme Martindale: 100.000 Kollektion: Fame Martindale: 200.000 60019

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune Bjørn Tore Larsen Motivasjon ved valg av energibærer Vi må tenke på våre forpliktelser mot Kyoto-avtalen Vi må tenke på den globale oppvarmingen og Vi redusere

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon Naturgass til alminnelig forsyning - Rogaland Leiv Arne Marhaug Gasnor AS Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund Gasnor ASA Etablert 1989 Operativ 1994 Eies

Detaljer

Forus Energigjenvinning

Forus Energigjenvinning Forus Energigjenvinning MILJØRAPPORT 2015 Forus Energigjenvinning - Fra avfall til ren energi Forus Energigjenvinning Miljørapport for 2015 Forus Energigjenvinning sluttbehandler restavfall fra husholdninger,

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

JuicePlus+ - for deg som ikke klarer å spise nok frukt og grønnsaker. Hvorfor anbefaler vi. JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+

JuicePlus+ - for deg som ikke klarer å spise nok frukt og grønnsaker. Hvorfor anbefaler vi. JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+ Hvorfor anbefaler vi JuicePlus+ Hva du trenger å vite om JuicePlus+ Hvorfor anbefaler vi JuicePlus+? Alle verdens helseorganisasjoner minner oss på at vi kunne holde oss friske lenger om vi var mer nøye

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole Årsrapport 2016/2017 Drammen Videregående Skole Mentor: Sten Gunnar Knudsen Visma Unique AS Ansvarlig lærer: Hege Snoghøj Bedriftens navn: E-Creater UB Presentasjon av bedriften: E-Creater UB og består

Detaljer

Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrud energigjenvinningsanlegg Haraldrud energigjenvinningsanlegg I miljøets tjeneste i 50 år 7.9.2017 Per Kristiansen Dir. EGE Brobekk 1961 T-banen i forgrunnen Bakgrunn 1960 - årene Deponiene i Groruddalen Stubberud, Romsås og

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Ny 3D teknologi fra TS Electro

Ny 3D teknologi fra TS Electro Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2011 A full-range supplier of automation systems www.tse.no Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016 Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Mer bærekraftige og energieffektive

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme?

Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Hva er riktig varmekilde for fjernvarme? Pål Mikkelsen, Hafslund Miljøenergi AS s.1 Agenda Kort om Hafslund Hafslund Miljøenergi Vurdering og diskusjon s.2 Endres i topp-/bunntekst s.3 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Presentasjon for styret i Norsk Gassforum 07.11.12 Fagdirektør Magnar Sekse Agenda Hvorfor skal vi bygge biogassanlegg i Bergen? Skisseprosjekt (2006) Forprosjekt

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad RA2 - NØISOMHED RA2 Nøisomhed tar i mot avløp fra ca. 12200 personer (pe) pluss avløp fra næring/offentlige virksomheter, tilsvarende 1800 pe, til sammen ca. 14.000

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2

Agenda. Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS. Side 2 Østfoldkonferansen Agenda Hvem er vi? Rene Christensen, Markedsdirektør Jøtulgruppen Roald Johansen, Klubbleder Jøtul AS Bedriftspresentasjon Sammen bedre på klima Hva kan moderne miljøvennlige vedovner

Detaljer

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as Jens Gunnar Olsen Ing. firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann og avløpsanlegg.

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Litt informasjon om Returkraft

Litt informasjon om Returkraft Ungdomstrinnet 2 [FUNKSJONER PÅ RETURKRAFT HEFTE A] Litt informasjon om Returkraft Du skal snart besøke Returkraft på Langemyr. Dette hefte skal gi deg litt informasjon om bedriften og forberede deg på

Detaljer

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Din lokale innovative elektro partner Oversikt internkontrollen Trygg med PG 1. Avtalen settes opp og legges inn i Norik WEB.

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro Kombinerte løsninger for småkraft Instrumentation, Controls and Electrical siemens.com/hydro På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

NegaWatt 2012. Gevinster av energieffektivisering i industrien. Hvorfor har vi i Toro valgt å investere i et energioppfølgingssystem?

NegaWatt 2012. Gevinster av energieffektivisering i industrien. Hvorfor har vi i Toro valgt å investere i et energioppfølgingssystem? Hvorfor har vi i Toro valgt å investere i et energioppfølgingssystem? Ståle Faugstad. Prosjektingeniør Automasjon og Elektro Rieber & Søn ASA Norge, Toro, Teknisk avdeling Rieber & Søn ASA, Hvem er vi?

Detaljer

Det grønne skiftet. ØstSamUng 12/ Thomas Cottis

Det grønne skiftet. ØstSamUng 12/ Thomas Cottis Det grønne skiftet ØstSamUng 12/11 2016 Thomas Cottis Hovedkilde: Forklarer klimaforskning; Forutsetninger, usikkerhet og risiko. Sorterer sannsynlige konsekvenser etter 2, 3 og 4 graders global oppvarming.

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

Tuben Storhandel - for hjem og fritid!

Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Tuben Storhandel - for hjem og fritid! Semsbyveien 124 Nærmarked på over 100 000 mennesker. Butikklokaler og kontorer til leie. Nærmarkedet pusser opp for 1,3 milliarder kroner pr år! Andebu Horten Revetal

Detaljer

produktkatalog www.perskjokken.no

produktkatalog www.perskjokken.no produktkatalog www.perskjokken.no Innhold Pålegg side 5 Spekemat side 9 Ferdige steker side 12 Andre produkter side 14 Pizzatopping side 16 Julesortiment side 20 Per s Kjøkken Vi har gleden av å presentere

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen

Sertifisering og erfaringer med implementering. Anette Killingrød Kristiansen Sertifisering og erfaringer med implementering Anette Killingrød Kristiansen KPMG globalt Omsetning globalt (FY16) Tax 189.000 ansatte $5,56 mrd 22 % Advisory $9,74 mrd i 155 land 41 % $25,42 milliarder

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Slam som ressurs - Anleggseksempel Lindum. Presentasjon VA-messen Elmia 29. september 2016 Pål Smits, Konsernsjef Lindum AS

Slam som ressurs - Anleggseksempel Lindum. Presentasjon VA-messen Elmia 29. september 2016 Pål Smits, Konsernsjef Lindum AS Slam som ressurs - Anleggseksempel Lindum Presentasjon VA-messen Elmia 29. september 2016 Pål Smits, Konsernsjef Lindum AS Lindum AS Kommunalt eid aksjeselskap etablert 1997 Eier er Drammen Kommune 100

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst til dagens ca.

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer