Ny 3D teknologi fra TS Electro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny 3D teknologi fra TS Electro"

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr A full-range supplier of automation systems Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer side 6 og 7 Se side 4 og 5 H. Henriksen Mek. og Kongsberg Maritime Les mer side 8 og 9 BKK Varme Les mer side 10

2 Leveranse til Statens Vegvesen, 3 bruer fra Fre Lederen Den teknologiske utviklingen går fremover med uforminsket fart og gir oss som automasjonsfirma nye muligheter som vi ønsker å utnytte. Eksempelvis er nå styring og overvåking av prosessanlegg fra en ipad eller iphone en realitet. I denne utgaven av I støtet har vi gleden av å kunne presentere vårt nye 3D konsept for SD anlegg. For ett år siden besluttet vi å ta frem et alternativ til vårt Citect-baserte SCADA konsept for sentral driftskontroll. Dette er første fase av et pilotprosjekt som er sluttført, og vil bli satt i drift ved utgangen av året. Ved å velge en leverandør som ligger i forkant teknologisk, og som samtidig har lang erfaring i mange bransjer kan man unngå ubehagelige overraskelser både økonomisk og driftsmessig. Og kanskje like viktig; man vet at leverandøren står for langsiktighet. Når noe skal oppdateres eller fikses f.eks. i 2018 er dette vesentlig. Neste år markerer vi at vi har vært i bransjen i 30 år, og aldri har vi hatt så mange spennende prosjekter i forskjellige segmenter. TS Electro Engineering er en forutsigbar samarbeidspartner, og vi vil være i effektiviseringens tjeneste også i fremtiden. Terje Sørlie Daglig leder For Statens Vegvesen (SVV) er vi nå i sluttfasen på vår leveranse til bruene i Fredrikstad. Leveransen har omfattet elektroprosjektering, installasjon, automasjon/ programmering, kamera - overvåking og PA-anlegg til 3 bruer, midt i Fredrikstad sentrum. I tillegg til å oppgradere Kråkerøybrua og Gangbrua, har SVV bygget en helt ny bru som kalles Værstebrua. Denne inngår i FV108-sambandet som skal avhjelpe Kråkerøybrua med trafikken ut til Kråkerøy og Hvaler. Brua har fire kjørefelt og to fortau på en bruklaff. Bruklaffen har en lengde på ca 35m, og i åpen tilstand er det en seilingsbredde på ca. 29m. For å løfte klaffen brukes 4 hydrauliske sylindere som blir drevet av 2 hydraulikksystemer hver på ca 250 kw. De fire hovedmotorene er tilkoblet 2

3 drikstad til Kråkerøy TEKNISKE DATA FOR BRUENE 1 stk. Q06UDE PLS 6 stk. Q03UDE PLS er CC IE fibernett mellom pls er 18 videokameraer for overvåking PA-anlegg over IP VHF over IP for kommunikasjon til båtførere Fra Veitrafikksentralen i Oslo har vi full kontroll også over bruene i Fredrikstad og Kråkerøy. Fra venstre: automasjonsingeniør Øyvind Kleppan fra TS Electro, kontorsjef Kai Gundersen fra VTS og opplæringsansvarlig Espen Ødegård fra VTS hver sin Danfoss frekvensomformer som kommuniserer via profibus til 3 stk. Mitsubishi PLS er. Disse styrer i tillegg all automatikk for brustyring med bommer, trafikklys og hydraulikk, samt vegbelysning, effektbelysning og alarmovervåking av elektrotavler og hydraulikksystem. I kontrollrommet på Værstebrua har vi installert en server og en arbeidsstasjon hvor operatørene kan styre alle bruene lokalt. For dialog med fotgjengere har vi installert et IP-basert PA-anlegg for å kunne gi beskjeder via høyttalere. I tillegg er det utplassert dialogpunkter hvor publikum kan opprette toveiskommunikasjon til bruoperatøren. Veitrafikksentralen I disse dager er vi inne i siste del av testingen mot Veitrafikksentralen (VTS) i Oslo. På denne sentralen blir trafikkbildet for hele Oslo- og Østfold-området overvåket og styrt. Herfra skal bruene fjernstyres. Alt av styresignaler, alarmer, kamerabilder, PA-signaler Tiltalende belysning gir en flott kveldsstemning på Værstebrua og VHF-radio overføres til VTS slik at operatørene har full oversikt over bil, båt og persontrafikk, og kan styre bruene på en forsvarlig måte. Foto: Andre Gulliksen 3

4 Ny 3D teknologi fra TS Electro Behovet for god kommunikasjon øker i takt med kompleksiteten i automasjonssystemer til industri, VA, skip, og offshoreinstallasjoner. Og i slike prosesser handler kommunikasjon om at folk som har med drift å gjøre på mange nivåer skal forstå alle funksjoner og sammenhenger i et anlegg. TS Electro Engineering har nå utviklet et 3D- basert grensesnitt for overvåking og styring av tekniske anlegg. Bedriften har lagt ned betydelige ressursser i utviklingen av denne applikasjonen, og prosjekt - ansvarlig ingeniør Camilla Draugedalen hos TS Electro er stolt av resultatet de er kommet frem til. Hun skrur på ipad-en, og en komplett 3D-modell av et nylig levert renseanlegg dukker opp på skjermen. Her viser hun hvordan man zoomer inn, endrer til ønsket vinkel og overvåker hvordan prosessene pågår i sanntid. I tillegg viser hun hvordan man kan hente ut detaljdata og fjernstyre prosessen direkte fra den animerte 3D modellen. 3D teknologien kommer (selvsagt) inn i tillegg til et fullgodt SCADA system slik vi kjenner det fra før, med 2D skjermstyring, alarmvarsling på skjerm og via SMS samt gode trendverktøy. Det leveres også en applikasjon til Windows phone 7 slik at man har tilgang til en fullverdig klientstasjon direkte på mobiltelefonen. Avdelingsleder Yngvar Ødegård og automasjonsingeniør Camilla Draugedalen Brukervennlig SCADA 3D GEO Camilla Draugedalen mener den nye teknologien legger tilrette for et mer brukervennlig system for drifts - personell, der presentasjonen ligger nærmere slik vi kjenner prosessen fra virkeligheten. Det nye systemet 3D GEO SCADA Virkelighetsnær visning av prosessanlegg. Walk-inside 3D visualisering på objektnivå (f.eks pumpestasjon). Sanntids visualisering av store rørnett med tilkyttede pumpestasjoner og vannbehandlings - anlegg, presentert med grafisk nøyaktighet. Forenklet feilsøking med nøyaktig geografisk lokalisering av feil. Enklere og mer effektiv navigering med mer informasjon tilgjengelig på en brukerflate. 4

5 tilrettelegger også for tilstandsvarsling med geografisk riktig plassering ved å benytte data fra feks. et GIS system sammen med integrerte kartverk. Dette gjør at et større omfang av tilgjengelige data kan samles inn i ett system, noe som vil bidra til å øke effektiviteten og brukervennligheten. 3D i praksis med Microsoft multi touch Alltid i front / opptatt av utvikling Vi ønsker å tilby våre kunder den beste teknologien og ser at de fleste brukerne er klar for 3D teknologien i sine SD anlegg. -Det var stor skepsis minner Sørlie om den gangen vi tok i bruk Windows i overvåking og styring av prosesser. Tilbakemeldingen vi nå har fått ved testing ute hos brukerne er positive. TS Electro har helt siden starten vært blant de mest innovative når det gjelder anvendelse av ny teknologi. Som pilotprosjekt blir det 3D baserte SCADA systemet nå tatt i bruk ved hovedrenseanlegget i Namsos. Kunden, Salsnes Filter AS som står for rehabiliteringen av anlegget er også meget positive. Sørlie kan samtidig opplyse om at ryktene om det 3D-baserte styre og over våkningssystemet har gitt flere henvendelser fra potensielle brukere. Det nye SCADA-systemet gir god visualisering av tilstanden i anlegget. Vi har i tilegg lagt vekt på å utvikle et intunitivt brukergrensesnitt. 5

6 Full kontroll over 3 anlegg i Moss Fruktbart samarbeid i Østfold. På Kambo RA har TS Electro Engineering hatt gleden av å jobbe sammen med en engasjert og nysgjerrig kunde. Der kunde og leverandør har hatt en god og tett dialog for å finne de beste og mest skreddersydde løsningene. TS Electro har i hovedsak hatt jobben med å bytte driftskontrollanlegg, frekvensomformere og styre - system, i tillegg til diverse mindre installasjonsarbeider. I innløpspumpestasjonen ble hele det elektriske anlegget byttet ut. Resultatet ble en moderne og ryddig stasjon med betydelig mer plass. Når det gjaldt utskiftingen av styresystemet på renseanlegget ble det etter god planlegging gjort brått og brutalt, med stort hell. Grovrensingen på det nye styresystemet var i gang samme dag. To måneder senere var SATen godkjent og prøvedriften i gang. Kambo renseanlegg har også eget septikmottak. Her fikk TS jobben med å bytte mottaksskap og administrere logging av mengder slam. Logging av slam registreres i en SQL database og leverandør får kvitt - ering på SMS og epost. MOVAR får felles driftskontrollanlegg for 3 renseanlegg Ved MOVAR`s tre avløpsanlegg Fuglevik RA, Hestevold RA og Kambo RA har TS Electro Eng. AS levert PLS og driftskontrollanlegg. Totalt sett har det blitt levert 13 stk PLS systemer av typen Telemecanique Premium/M340 som er tilkoblet. ca 4000 I/O signaler, i tillegg er det flere hundre I/O på forskjellige buskommunikasjoner. Fuglevik Citect SCADA versjon stk Premium PLSer Altivar omformere 4 operatørpaneler Hestevold Citect SCADA versjon stk ATV61/71 omformere 2 stk M340 PLSer 2 operatørpaneler 1 operatørstasjon Kambo Citect SCADA versjon stk Premium PLSer 33 stk ATV61/71 omformere 3 operatørstasjoner 6

7 regionen, MOVAR Som SCADA programvare er CitectSCADA med DV modulen TS-FDV benyttet. Neste fase i prosjektet vil være en sammenkobling av alle de tre renseanleggene til en felles applikasjon. En hovedserver plassert på hovedkontoret til MOVAR på Rygge vil være master IO server for de tre anleggene. Alle anleggene er koblet sammen i et felles nettverk bestående av både linjer og radiolink. Dersom kommunikasjon mellom anleggene og hovedkontoret skulle gå ned, vil en lokal IO server ta over slik at anlegget kan styres lokalt. Anleggene kan også overvåkes fra bærbare enheter som Ipad eller tradisjonelle bærbar PC. SAT-møte på Kambo. Fra venstre: Kristian Kronstad, prosjektleder Kaj-Werner Grimen, Terje Skattenborg fra COWI, Terje Sørlie, sektorsjef VA Johnny Sundby og driftsleder Hans-Rikard Wold. Dette er MOVAR: Etablert 1989 Eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler personer tilknyttet 3 renseanlegg 1 vannverk 1 avfallsanlegg Her har jeg full kontroll over alle 3 anleggene sier driftsleder Hans-Rikard Wold i MOVAR 7

8 Styringsautomatikk fra TS Electro -brukt i vinsj/kransystem for anti ubåt-sonar TS Electro Engineering AS leverer avansert styringsutstyr til H. Henriksen Mek. Verksted AS i Tønsberg. Da H. Henriksen Mek. Verksted AS fikk i oppdrag av Kongsberg Maritime å produsere og utvikle et vinsj-kran system for operasjon av avanserte sonarer, ble det stilt spesielle krav bl.a. til styringssystemene. - Derfor var det ikke uten grunn at H. Henriksen Mek. Verksted AS valgte TS Electro Engineering AS som leverandør. Krevende utfordringer Kravsspesifikasjonene bød på krevende utfordringer. Som anerkjent leverandør av avansert utstyr til bl.a. maritime-, offshore og militære formål, stiller Kongsberg Maritime spesielle krav til sine underleverandører. Sonaren, med benevnelsen ST2400, er utviklet med fokus på anti ubåt krigføring i kystsonen med mulighet for operering fra mindre og meget manøvrerbare fartøy. Stabilitet er et sentralt stikkord for utfordringene man har stått overfor ved utviklingen av det spesielle vinsj-kran systemet. I en driftssituasjon i sjøgang skal bevegelsene kompen - seres i alle retninger og sonaren skal ha de best mulige operasjonelle betingelsene. Styringsautomatikken kommuniserer med sonarens top side og får informasjon om faktisk og ønsket dybde. Disse dataene styrer vinsjkranen som bygges hos H.Henriksen Mek. Verksted AS i Tønsberg. Det skal bygges flere av vinsj-kran systemet i 2012 og Remi Fjelldal hos H.Henriksen AS er godt fornøyd med spisskompetansen fra TS Electro Engineering AS. Fra produksjonen hos H. Henriksen Mek. Verksted. Fra venstre: Avdelingsleder Jørn Rebner fra TS Electro, R&D Manager Remi Fjelldal fra H. Henriksen og automatiker Lasse Kristoffersen fra TS Electro. 8

9 Styrer trykktesting for Kongsberg Maritime TS Electro Engineering har levert styring for trykktesting av utstyr i to tanker, henholds vis for trykk opp til 350 bar (3500m), og opp til 800bar (8000m). På skjermsystemet legger operatøren inn trykksekvenser og info om hvilke produkter som skal testes. Alle nye produkter som blir lagt inn lagres i SQL-databasen sammen med bilder av produkter, slik at neste gang en operatør taster inn serienummeret til det aktuelle produktet vil dette komme opp auto matisk. Opera tøren velger selv hvor lenge produktene skal testes (1 min 24 timer pr trykk). Alle produkter til KM er 100% testet Alle produkter som Kongsberg Maritime leverer er 100% testet. Begge tanker er testet med trykk - sekvenser helt ned til 6 bar og opp til 800 på den største. Det er også hydraulisk styring for kjøring av tanker inn og ut. 30 forskjellige trykksekvenser Det kan legges opp til 30 forskjellige trykksekvenser med mulighet for repeti - sjon av disse. Alle data blir logget til en SQL-server og lastet ned til PLS før Operatør Vidar Borgersen og systemutvikler Inge Kronstad sekvensen startes. Settpunkt og trykkmålinger trendes. Når trykksekvensene er ferdig kommer det opp et skjema med info om trykksekvensen, denne må godkjennes før det generes en fil for trykksertifikat for produktene. Trykket overvåkes hele tiden ved en trykksekvens, slik at hvis et produkt kollapser vil sekvensen avbrytes og operatør få en alarm. Kongsberg Maritime Horten Omsettning ca. 1,1 milliard Leverer til det proffesjonelle high end markedet Produkter til operasjonelle fartøyer Elektronikkompnenter til Subsea Vidar Borgersen og Bjørn Stenvåg utfører trykktesting av elektonikk komponenter til Subsea i anlegget til KM i Horten. 9

10 Bergen kommunale kraftselskap BKK Varme AS BKK Varme AS inngår nært samarbeid med TS Electro. Kontrakt på over 3 mill. allerede undertegnet. I sommer ble ny kontrakt med BKK Varme AS underskrevet. De har bygget ut og driver i dag et fjernvarmeanlegg i Bergen. Anlegget utnytter forny - bar energi fra BiR sitt søppel-forbrenninganlegg i Rådalen til å varme opp offentlige bygg, næringsbygg og boliger. Varmebehov tilsvarende eneboliger Et varmebehov tilsvarende eneboliger blir idag forsynt med energi fra fjernvarmenettet, noe som medførte en leveranse på 224 GWh i Av dette kom hele 73% fra fornybar energi. Kontrakten med BKK Varme AS omfatter leveranse av ny driftskontroll for fjernvarmenettet. Kontrakten er også formulert som en serviceavtale i 4 år med opsjon for utvidelse i ytterligere to perioder á 3 år. En eksisterende Wonderware Intouch applikasjon blir i løpet av høsten erstattet med CitectSCADA for styring og overvåkning. Vi har erfart at mye av det vi har utviklet for VA-sektoren direkte kan brukes for styring og overvåkning av fjernvarmeanlegg. I desember 2011 startes også opp en helt ny pumpestasjon på Fjøsanger for å forbedre kapasiteten i fjernvarmenettet. Stasjonen består av 2 pumper på 800kW som skal sørger for sikker og stabil sirkulasjon av varmtvannet når kulden setter i til vinteren. For styring og overvåkning av pumpestasjonen benyttes PLS systemer fra Schneider Electric. BKK Varme AS leverer fjernvarme i Bergen og omegn Søppelforbrenningsanlegget på BiR i Rådalen på Fana sørger for fornybar energi til oppvarming av vann som transporteres i DN350 rør som strekker seg helt inn til Bergen sentrum og Haukeland sykehus. All byggoppvarming på Haukeland sykehus er basert på fjernvarme. Dermed kan også varmesentralen på Haukeland fungere som en reserve energikilde ved utfall på forbrenningsanlegget. Fjernvarme er et ledd i kampen mot klimaendringene og lokal forurensing. Det er et nasjonalt mål å øke energigjenvinningen fra avfall som erstatning for fossilt brensel. Fjernvarmen erstatter forurensende oljekjeler og er et betydelig bidrag til renere luft i Bergen. I Norge bruker vi i dag mer strøm enn vi lager av vannkraften, og vi må importere strøm fra andre land, som kanskje bruker kull eller atomkraft. Ved å bruke fjernvarme vil behovet for import av strøm reduseres, og dette bidrar til den globale klimakampen. Foto: Helge Hansen 10

11 Økende eksport til lavkostland... Det sier seg selv at en bedrift i Norge må ha unike kvaliteter for i økende grad å eksportere til lavkostland som Kina og Mexico. Salsnes Filter er en slik bedrift. Produksjonsmedarbeider Joar Kolbjørn Reppen og fabrikksjef Tor Olav Lyng viser her et nylig ankommet automasjonsskap fra TS Electro. Salsnes Filter AS i Namsos er en leverandør av rense teknologi innen kommunal avløpsrensing, næringsmiddelindustri, papirindustri, fiskeoppdrett og cruisefart. Firmaet har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Omsetningen 4 doblet Fra 2007 er omsetningen firedoblet, og vil i inne - værende år passere 100 mill. Filterteknologien som er patentert er både plassbesparende og energi gjerrig, og her ligger mye av forklaringen til firmaets suksess med sine prod - ukter. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger trengs kun 10% av plassen. Filtrene produ - seres på Salsnes, knappe 4 mil nord for Namsos. Prøvekjøring av renseløsning i et biogass - anlegg - et nytt marked for Salsnes Filter Bedriften er med sine 17 ansatte er en hjørnesteinsbedrift i kommunen. Med salgs avdeling, FoU, engine ering og admini strasjon er det totalt over 30 ansatte i selskapet, som også har avdelingskontor i Trondheim og Halifax, Canada. Mer enn 20 land har tatt i bruk denne tekno logien, og flere blir det! Oppdrag for Tiendeholmen RA Salsnes Filter AS har fått oppdraget med rehabili tering av Tiendeholmen RA i Namsos kommune. Prosjektet omfatter også drift av anlegget i 3 år. TS Electro Engineering samarbeider med Salsnes Filter på automatikk og driftskontroll - anlegg. Tiendeholmen RA vil få vårt nyutviklede SD anlegg med 3D og vektorgrafikk. (Se egen artikkel om 3Dteknologi). Salsnes Filter har i det siste hentet inn flere nye kontrakter bl.a. i Kina. I Mexico arbeides det nå med ferdigstillelsen av et av verden største renseanlegg som dekker en befolkning på 5 mill. Salsnes Filter er i det hele tatt litt av et eventyr og med den teknologien de tilbyr, har de hele verden som marked. TS Electro er stolt av å være en av bedriftens samarbeidspartnere. Bjørn Aas, ansvarlig for markedene i Asia og Øst-Europa, har stor tru på de avanserte filtersystemene som Salsnes tilbyr på verdensmarkedet, og gleder seg over de nye kotraktene de har fått. 11

12 Kontrollert vekst i TS Electro Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS Ordtaket som sier at veien blir til mens man går stemmer bare delvis for TS Electro. Vi har styrt etter forretningsideen; "totalleveranse av automasjons systemer" helt siden oppstarten i Hektisk, men morro Vår strategi har alltid vært mest mulig kunn - skap om markedets Berit Borgersen, Berit Sørlie og Jørn Rebner, alle med lang fartstid i firmaet. automasjonsløsninger, slik at vi til enhver tid kan si at vi ligger langt fremme teknologisk. Mange bransjer Etter hvert har vi også fått erfaring fra et stort antall applikasjoner og en rekke bransjer som anvender autmasjonssystemer. I årenes løp har det dukket opp bransjer og behov som vi ikke så for oss da vi startet, men vi har alltid har holdt seg til den opprinnelige forretningsideen. TS Electro Engineering kan vise til en rekke gode referanser i inn- og utland. Som totalleverandør tar TS Electro ansvar for gjennomføring av prosjekter fra planleggingsfase til anlegget er satt i drift og opplæring av driftspersonell er gitt. TS Electro Engineering har vokst jevnt og trutt, og er en sunn bedrift på alle måter. Her har man for eksempel et aktivt idrettsmiljø som konkurrerer både som lag og individuelt. På grunn av den poitive utviklingen er TS Electro Engineering alltid åpen for å utvide staben av dyktige medarbeidere. I år har vi utvidet med 3 medarbeidere, 2 ingeniører og 1 automatikerlærling. I skrivende stund er det 26 ansatte på lønningslisten, og omsetningen ser ut til å passere 50 mill. kr i år som er en økning på ca 15% fra i fjor. Vi har etter hvert vokst ut av lokalene og en utbygging med nye kontorer og produksjonsareal står for døren. Våre medarbeidere yter stor arbeidsinnsats og vi har god grunn til å se 2012 lyst i møte. Nye kontrakter er gode nyheter uttrykker en positiv gjeng i TS Electro TS Profilen / Jan-Terje Sørlie Etter studie og bachelor-eksamen ved ingeniørhøyskolen i Vestfold i våres ble Jan-Terje Sørlie ansatt som automasjonsingeniør. Til tross for sin unge alder har Jan-Terje lang fartstid i selskapet, da han tidligere har jobbet både som hjelpearbeider og automatiker. Derfor ser det ut til at elektrointeressen fortsetter i familien. Jan-Terje er en aktiv skøyteløper som praktiserer hurtigløp på vinterstid og inline på sommeren. Sist sommer deltok han og 2 kamerater fra Sandefjord Skøiteklub i VM i Sør Korea i tillegg til flere andre internasjonale stevner. TS ELECTRO ENGINEERING AS l Skolmar 19 l Postboks 1050 l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2013 SLETT IKKE SLETTET Steinar Sletten (63) er en del av «trenden». Han har solgt livsverket til en større aktør. For videre utvikling. SIDE 12-15 SpareBank

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Impulser. fra. Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22. Kundemagasin nr.

Impulser. fra. Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22. Kundemagasin nr. Impulser Kundemagasin nr. 1 2013 fra EVRY Agility Group side 10 Advokatfirmaet Wiersholm side 4 Norges Forskningsråd side 16 Rolls Royce side 22 2 Innhold Leder 3 Innhold 6 8 13 14 18 21 25 26 29 Broadnet:

Detaljer

Lotteripreget råtekontroll

Lotteripreget råtekontroll www.voltmag.no oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Fokus på økonomistyring i Trondheim

Fokus på økonomistyring i Trondheim Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/14 Fokus på økonomistyring i Trondheim Trondheim kommune bruker ISY Prosjekt Økonomi til kostnadskontroll og kostnadsstyring på alle

Detaljer