Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr A full-range supplier of automation systems

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as. nr. 2-2009. A full-range supplier of automation systems www.tse.no"

Transkript

1 Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr A full-range supplier of automation systems skinner for TS Electro Vi jobber for tiden med oppgradering av Lambertseterbanen. Dessuten går det bokstavelig talt på skinner for TS Electro... Se side 2 og 3. Innhold Mindre sårbar, mer punktlig. Les mer side 2 og 3. Norges første fiskeheis. Les mer side 4 og 6. Lillevik renseanlegg Les mer side 7.

2 Lambertseterba Lederen Nå går det på skinner for TS Electro. Det er nesten bokstavelig. For det første, da vi har inngått avtale med KTPAS (Kollektivtransportproduksjon AS) om leveranse av PLS system for Lambertseterbanen. For det andre, fordi maken til aktivitet har ikke vi i TS Electro opplevd tidligere. Vi får ta det som et tegn på at vi jobber fornuftig og i riktig retning. For å dekke opp den økende aktiviteten, har vi utvidet staben med ytterligere en automatiker og en automatiker lærling. Vi er for tiden engasjert i mange spennende prosjekter. Det er nesten ikke grenser for hva PLS systemet kan brukes til. Hvem skulle for eksempel tro det er behov for en PLS til å få laksen opp laksetrappen i Næs Jernverksmuseum? Systemer fra TS Electro skal bidra til mindre sårbar og mer punktlig T-bane. Nytt automasjonsanlegg TS Electro har fått i oppdrag å levere PLS er og operatørterminaler til seks plattformer som skal erstatte dagens sentral med en ny løsning til et distribuert nett, sier TS Electros prosjektleder Ken Harald Olsen. Automasjonsanlegget har til oppgave å innhente signaler fra T-banens signalanlegg, styre lyssignaler og sporvekslere. Signaler og ordre sendes/mottas fra T-banens kontrollsenter på Tøyen. Reserveløsning i tillegg I tillegg leveres en reservekommunikasjonsløsning som gir operatøren mulighet til å hente opp skjermbildet fra operatørpaneler på hver plattform dersom nett verk eller kontroll senter faller ut. En PC med nettilgang kobles Vi følger også opp prosjektet på Raufoss med Veolia Vann AS, hygieniseringsanlegg til Lillevik Renseanlegg samt diverse andre spennende prosjekter vi ønsker å fortelle deg om. Ta gjerne kontakt med meg om du har spørsmål eller prosjekter du vil drøfte. Ha god lesning! Terje Sørlie Daglig leder Vi vil forbedre standarden på bane og plattformer langs hele linje 4. Tiltakene vil gjøre det mulig å øke kjørehastigheten, forbedre punktligheten og bidra til å gjøre hele T-banesystemet mindre sårbart. (Utdrag fra Kollektivtransportproduksjon AS sine nettsider). Et lite blikk inn i verkstedet til TS Electro der leveransen til Lambertseterbanen klarg 2

3 en opp mot ønsket plattform hvor det er montert IP-rutere som benytter GPRS/EDGE. En Citect applikasjon leveres også som kan brukes som en reserve for kontroll - Anna Håkansson, Prosjektleder, Infrastruktur T-bane. Kollektivtransportproduksjon AS senteret. Den vil være tilkoblet hele tiden, overvåke alle signaler på alle plattformer og ha mulighet til å sende ordre til anleggene. Overkjøringsspor Kollektivtransportproduksjon AS ønsker å forberede for flere overkjøringsspor på strekningen. Fordelen med dette er å kunne bruke samme spor til begge retninger. I dag brukes et spor til trafikk kun i en retning. Nå fjernes en del hastighetsnedsettende områder. Settes i drift våren 2010 Dette er en stor jobb. Vi har hatt utlysing av anbudet og deretter forhandlinger som endte med at TS Electro fikk jobben, sier kundens prosjektleder, Anna Håkansson, som har forhandlet og fulgt opp prosjektet i samarbeid med prosjektansvarlig Truls Andersen. Anlegget skal settes i drift våren 2010, og TS er i full gang med sin del av jobben. Så langt er inntrykket positivt, hittil har alt fungert greit. Take a look at -lett tilgjengelig og nyttig informasjon Målet vårt med den nye hjemmesiden er å informere kunder, samarbeidspartnere og andre om hva TS Electro står for, og hvilken type prosjekter vi kan levere. Velkommen innom og gi oss gjerne en tilbakemelding. jøres av våre montører. 3

4 Fiskeheis på Næs Fiskeheis - fra idé til løsning. Næs Jernverksmuseum ønsket å bygge opp igjen Hammerdammen, som brast i en flom for 50 år siden. Ett vilkår var at vandrende fisk skulle slippes forbi. Det finnes mange forskjellige fisketrapper, men denne måtte bruke lite vann, være skånsom og snill med fisken og lite arealkrevende av hensyn Knut B. Aall (til h) hadde idéen til den unike fiskeheisen. Han takker Rune Brooks, TS Electro som forsto hans ønsker og beskrivelser umiddelbart og laget en helt suveren teknisk løsning til en rimelig pris. 4

5 Jernverksmuseum Næs Jernverksmuseum, Tvedestrand i Aust-Agder Næs Jernverk var i drift fra 1665 til 1959, og er best bevart av gamle, norske jernverk Er nå museum, som viser hvordan jern og stål ble fremstilt En stiftelse eier museet Stiftelsen disponerer også andre deler av det gamle verket Etter avtale med eierne AS Jacob Aall & Søn AS Jacob Aall & Søn har fortsatt skogsdrift og eiendomsforvaltning på Nes. Knut B. Aall er styremedlem i stiftelsen som representant for eierne til kulturminnene, sier styremedlem Knut B. Aall i museumsstiftelsen. Prototype som fungerer helt suverent Da en tradisjonell fisketrapp var uaktuell kom idéen om å lage en helt ny type fiskeheis, en prototype. Jeg kontaktet TS Electro. De var på nett fortsetter neste side >>> 5

6 <<< fortsettelse fra forrsige side umiddelbart. Jeg hadde laget en logaritme, som de skjønte med en gang. TS Electro er jo ikke akkurat kjent for fisketrapper, men basert på sin kompetanse om PLSteknologi kom de opp med en helt suveren løsning. Det ble utviklet en prototype som har vist seg å være spesielt godt egnet for formålet. De var også raske til å levere, til en rimelig pris. Så TS Electro var et godt valg. Herfra har man full kontroll og styring på fisken Rør og grinder Fiskeheisen består av et rør som leder fisken inn i et kammer gjennom to grinder som sørger for at den ikke kan svømme tilbake. Fisken blir registrert i kammeret. Da fylles et rør fra kammeret til toppen av fossen med vann, og ventiler åpnes for å skape en strøm gjennom røret. Fisken svømmer da gjennom røret oppover fossen. På toppen På toppen blir fisken registrert igjen når den svømmer ut. Deretter stenges ventilene og røret tømmes for Næs Jernverksmuseum har fått en ny attraksjon vann. Slik trenger man minimalt med vannføring og kun når det er behov for det. Styring Fiskeheisen er styrt av en Mitsubishi FX2N PLS med et Beijer E200 panel til å lese data fra og til styring. Her kan man se posisjoner på ventiler, lese av nivået i røret fisken svømmer gjennom og tellere for fisk som passerer inn og ut av heisen. Et morsomt oppdrag! sier Rune Brooks. Nye prosjekter Elverum kommune Vi leverte til Elverum første gang i 2008, sier prosjektleder Per Thoresen, TS Electro. Nå har vi fått kontrakt på 14 stk. avløp pumpestasjoner og 4 stk. høyde basseng/ trykkøkning stasjoner. Noe ombygging, noe nytt. Utestasjoner bygges etter typisk norm, laget av COWI. Ved ombygging av vannverket inn på det nye systemet som er på renseanlegget, blir det et helhetlig system for hele kommunen. Elverum har valgt en god, proff løsning som er gjennomtestet i andre TS oppdrag. Et betydelig oppdrag, med levering årsskiftet 2009/10. MOVAR MOVAR er et interkommunalt selskap eid av fire kommuner i Mosseregionen. Til samme kunde har vi tidligere levert nytt PLS- og driftskontrollanlegg til Fuglevik renseanlegg, sier prosjektleder Øyvind Kleppan, TS Electro. Denne kontrakten gjelder Solgård skog Avfallsanlegg. Hit kjøres søppel fra eierkommunene. De vil ta ut gass for å levere til et energiverk som brenner gassen til bioenergi og varmer opp vann. Vi har noe erfaring med gassanlegg fra før. Men her er det mye nytt utstyr. Vi leverer 2 PLS er i fibernettverk. Et spennende oppdrag; levering årsskiftet 2009/10. VIV I forbindelse med den nye vannledningen fra Svinevoll til Åsgårdstrand har vi fått kontrakt på leveranse av el og automatikk - anlegg til 7 måleventiler/kummer. Kommunikasjon med drifts sentralen vil skje via Ethernet over en redundant fiberring. Styringssystemet for pumpe 3 på Seierstad skal oppgraderes. Pumpen drives av en 6,7kV sleperingsmotor på hele 2040kW. Kontrakten omfatter bl. a. PLS anlegg for integrering i vannvekets driftskontroll - system. 6

7 Lillevik renseanlegg Nytt hygieniseringsanlegg i Larvik kommune Strøkent anlegg Her skulle man nesten tro vi er i et meieri. Hygienisk, rent strøkent og blankt. Slik ser et moderne hygien - iseringsanlegg ut. Helt i tråd med de strenge forskrifter og regler vi har for de behandlingsmetoder som er i bruk i Norge for å stabilisere og hygienisere avløpsslam. Per Kristian Kirkhus, prosjektleder hos TS Electro (til v) og Ragnar Kløverød, daglig leder, Lillevik RA. Ressurs Forskrift om avløps - slam har som mål å forebygge ulemper mht forurensing, helse og hygiene for å legge til rette til at slam kan benyttes som ressurs til gjødsling og jordforbed - ring uten fare for overføring av smitte til mennesker, dyr og planter. Pasteurisering Prosessen i Lillevik RA baserer seg på pasteurisering, dvs varmebehandling av forskjellige avløps- og avfalls stoffer for å sikre dem mot overføring av bakterier, virus og enzymer. Til det nye anlegget i Larvik kommune, som åpnet 2009, har TS Electro levert el-installasjoner, PLS er og styringssystemer for driftskontroll. Larvik kommune fornøyd TS Electro er vår hovedleverandør på slike anlegg og har vært det i mange år. Vi har et utmerket samarbeid og er godt fornøyd med det de har gjort her på Lillevik RA, sier driftsansvarlig Geir Pedersen. Lillevik renseanlegg Renseanlegg for 65000PE 70 overvåkede pumpestasjoner er tilknyttet Styres av 6 stk Mitsubishi Q2A PLS systemer med til sammen 2000I/O 1 redundant Citect I/O server 4 operatørstasjoner Et imponerende anlegg

8 Veolia Vann Sigbjørn Lenes Reklamefoto AS Referanseprosjekt på Raufoss Industripark Veolia Vann AS fokuserer på sikker og effektiv drift av vann/avløp og slambehandling for kommunale og industrielle kunder. Renseanlegget på Raufoss Industripark er deres første kontrakt i Norge. Her har det vært full utskifting av det eksister ende. Blant annet har de levert to PLS er, og driftskontrollanlegg med 2. versjon av Citect, sier prosjekt - ansvarlig Iver Bakkeli, Veolia Vann AS. Ting har løst seg, så det har gått veldig fint. Vi er godt fornøyd med TS Electro. Petter Thoresen, TS Electro (til v) og drifts - ansvarlig Asbjørn Jønsson, Veolia Vann Det er et kjemisk rense - anlegg som fjerner tungmetaller m.v. fra avfall fra bildelsindustrien og ammunisjons fabrikken for de forskjellige firmaer i industriparken, sier prosjektleder Petter Thoresen, TS Electro. Vi fikk kontrakten av Veolia Vann med oppgradering av styre- og skjermsystemet. Vi har levert et SCADA driftskontrollsystem med CITECT 7,10 og FDV. Styre systemet er oppgradert fra Siemens S5 til Siemens S Ombygging på rekordtid Ombyggingen gikk veldig greit, på rekordtid. PLS systemet ble erstattet i løpet av 2 dager uten stopp på anlegget. Driftskontrollsystemet overvåker renseprosessen med rapportering. Veolia Vann ser på dette som et referanseprosjekt og har derfor stilt store krav. Inge Kronstad, TS Electro (til v) og Asbjørn Jønsson, Veolia Vann TS-profilen: Jon Egil Ek, automasjonsingeniør Den karen er vant til å ha mange baller i lufta. De fleste havner i mål. Vi er stolte av å ha en slik kollega som Jon Egil Ek på laget. Som aktiv håndballspiller på høyt nivå har vår automasjons - ingeniør mange meritter å se tilbake på. Jon Egil startet sin aktive karriere i Runar, G18 og ble junior Norgesmester i 1994, senior Norgesmester i 1996 og 97. Han er blant annet også seriemester, sluttspillmester, har også sluttspill i Championsligue samt spill i flere Europacup kamper for å nevne noe. Jon Egil har ennå ikke lagt bort ballen. Han har de siste 4 år spilt for Nøtterøy i 1. divisjon, som har spilt kvalikkamper for eliteserien de siste to sesonger. TS ELECTRO ENGINEERING AS l Skolmar 19 l Postboks 1050 Haukerød l 3204 Sandefjord l Norway Telefon l Telefax l E-post: l

Ut av tenkeboksen med TS

Ut av tenkeboksen med TS Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2013 A full-range supplier of automation systems www.tse.no TS har satt fokus på presentasjonen av de ulike produktene og tjenestene vi leverer. Derfor

Detaljer

Ny 3D teknologi fra TS Electro

Ny 3D teknologi fra TS Electro Aktuell bulletin fra TS Electro Engineering as nr. 1-2011 A full-range supplier of automation systems www.tse.no Ny 3D teknologi fra TS Electro Innhold Bruene i Østfold Les mer side 2 og 3 MOVAR Les mer

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold fra Brødrene Dahl AS Februar 2013 En krukke gull ved enden av regnbuen? Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold VAKTSKIFTE I BRØDRENE DAHL Roger Lunde overtar sjefstolen fra Arne-Erik Olsen Norges

Detaljer

mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad

mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad mars 2007 8. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Har du fått med deg reklamefilmene for Siemens som har gått på TV2 den siste tiden? En overivrig og

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

Full kontroll på egentransporten

Full kontroll på egentransporten Sjåfør Thorstein Gagnum var i utgangspunktet svært glad i papir, men synes den nye brukervennlige appen er genial. Her skanner han godset inn på bilen ved hjelp av telefonen. Dersom den skulle gå tom for

Detaljer

Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008

Privpakbladet. Antallet kommisjonærer øker!. Informasjon fra Schenker Privpak AS. Nummer 2 / desember 2008 Privpakbladet Nummer 2 / desember 2008 Informasjon fra Schenker Privpak AS Antallet kommisjonærer øker!. Daglig leder har ordet Foto: Petra Petroff Hei! Som nyansett Daglig leder i Schenker Privpak AS

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Fra glassfiberski til ringbanesystemer!

Fra glassfiberski til ringbanesystemer! 3. årgang - Desember 4l2002 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Fra glassfiberski til ringbanesystemer! Vi har utviklet emballasje, pakkemaskiner og systemer for

Detaljer

april 2010 R e t u r k r a f t Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand

april 2010 R e t u r k r a f t Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand DUMMY april 2010 FELLES MILJØLØFT PÅ AGDER Informasjonsmagasin om energigjenvinningsanlegget i Kristiansand 01 Ret urkraft; LEDER Avfallshåndtering med framtiden for seg Returkrafts nye energigjenvinningsanlegg

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring

Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring 5. årgang - Mars 1l2004 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring som går over et stort område, og hvor en driftsstopp

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN 166-1-6 Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall,

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø

N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Kundemagasin fra istad Driv! L Ø N N S O M L O K A L D R I V K R A F T 90 år1918-2008 N r. 2 / 2 0 0 8 Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø Hva driver Istad med? Mange forbinder Istad

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. September 2011

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. September 2011 fra Brødrene Dahl AS September 2011 Vannkraft renere blir det ikke Aldri har det vært sterkere fokus på grønn og miljøvennlig energi enn nå. Og grønnest av alt er fortsatt norsk vannkraft. Brødrene Dahl

Detaljer

desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.

desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens. desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen og vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/automatos Leder Innhold En travel høst er snart over og en velfortjent

Detaljer