Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen"

Transkript

1 Svartediket Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg

2 Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget som er sårbart. Andre funksjoner som lagring av historikk og bruk av data til optimalisering og modellering etc. er viktige funksjoner i driftskontrollanlegget, men jeg vurderer ikke disse som et ROS tema. Driftskontroll i denne sammenheng vil jeg definere som hele kjeden fra: Felt utrustning (måleutstyr, tavleutrustning) PLS anlegg Skjermsystem Tilhørende samband i mellom disse elementene.

3 Det komplette prosesskontrollanlegget

4 Feilsituasjoner i vannforsyningen som har sammenhenger med driftskontroll: 1. Stopp i produksjon, enten i hele eller deler av vannverket 2. Tap av mulighet til å gjøre endringer i prosess/produksjon 3. Stopp i eller upålitelig varsling om feilsituasjoner

5 Tekniske løsninger i driftskontrollanlegget Jeg vil ta fram noen elementer i driftskontrollanlegget som påvirker sannsynlighet for at disse feilene oppstår. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd og driftskontrollanlegget må ikke bli et sårbart ledd som går på tvers av flere linjer i prosessanlegget eller vannforsyningen. Bruk av internett og kommunale nett i vannverkets driftskontrollanlegg. Programmering og programmeringsunderlag.

6 Produksjonslinjer Det er viktig at linjedeling i prosessanleggene også blir ivaretatt i prosesskontrollanlegget.

7 Harstad vba linjefilosofi 2 produksjonslinjer. Anlegget bygges delt i 2 prosesslinjer både fysisk, elektroteknisk og styringsmessig med en filterlinje, en spylepumpe, en doseringspumpe, min ett UV-aggregat, en kompressor, ett tavlerom og en PLS for hver linje. Den ene linjen skal kunne opprettholde halv vannproduksjon på anlegget hvis den andre linjen er ute av drift.

8 UV-anlegg Et utfordrende prosessavsnitt for driftskontroll Kjennetegn ved en UV installasjon: UV aggregater og tavler er en komplett fabrikatavhengig pakke. Selv om UV-tavler framstår som enhetlig masseproduserte produkter finnes det alltid et utall varianter. Kommunikasjon mot overordnet PLS/driftskontroll er ofte basert på seriell kommunikasjon dvs bus. (Modbus, Profibus) Det har vært en UV-boom i bransjen og mange installasjoner er utført i eksisterende anlegg dette gjør helhetlig planlegging mer komplisert. Desinfeksjon er kanskje det viktigste prosesstrinn i vannverket.

9 UV-anlegg Et utfordrende prosessavsnitt for driftskontroll Skrekk senarioet: Hele UV-installasjonen blir avhengig av en PLS, ofte levert og programmert av UV-fabrikanten eller av en underleverandør til en norsk UV-forhandler. UV-PLS med strømforsyning etc. er av et annet fabrikat enn i vannverkets driftskontrollanlegg. Det er uklart hvilken enhet som styrer hva, vannverkets PLS, UV-PLS, eller den enkelte aggregattavle. Ingen har hele oversikten og ofte er en avhengig av en programmerer som sitter i utlandet.

10 UV og driftskontroll Forslag til løsning Hvert UV-aggregat leveres med separat standard UV-tavle UV-tavlene styrer lampene med eventuell effektstyring. Hver UV-tavle knyttes til PLS (evn PLSer) i driftskontrollanlegget. Driftskontrollanlegget foretar overordnet styring som valg av antall aggregater i samtidig drift, aggregater til vask, alarmgrenser etc. Informasjonsutveksling med UV-tavlene må gjennomgås nøye med leverandør. Still krav til hvilke data en får tilgang til! Målesignal fra alle intensitetssensorer samt effektpådrag må overføres til driftskontroll.

11 UV anlegg Svartediket Fire aggregat fordelt på to prosesskontrollinjer

12 Svartediket vba UV-anlegg med skap

13 Samband i driftskontrollanleggene Anleggene har i prinsipp to forskjellige sambands behov: 1. Samband mellom utestasjoner dvs.plser. Radio, linjer, mobil etc 2. Samband mellom servere og arbeidsstasjoner. Jeg vil her kun komme inn på den siste sambandsbehovet. Dette er samband på PC nivå, IP samband, og stadig flere elementer i driftskontrollanlegget knyttes sammen via IP samband. Ofte går sambandet via internett og/eller kommunale nettverk. Trenden har vært i retning av sentraliserte løsninger med en server, gjerne en WEB server, hvor alle bilder, historikk etc for hele driftskontrollanlegget i kommunen er lagt inn.

14 Argumenter for sentraliserte løsninger: Full tilgang til driftskontroll fra alle PCer i nettet eller internettet Programvare, lisenser etc er plassert på kun en maskin. Enklere vedlikehold. Serveren kan driftes av kommunens ITavdeling og gjerne plasseres på rådhuset i et IT-rom. Kun en serverlisens i anlegget gir lavere investeringskostnad.

15 Risiko for å miste mulighet til å gjøre endringer i prosessen lokalt i vannverket! Spørsmål som bør stilles: Er det kommunale nettet med driftsorganisasjon laget for prosesstyring med krav til tilnærmet 100% oppetid? Har internett eller nettleverandøren løsninger og driftsorganisasjon for prosesstyring? Kvalitet på vitale komponenter i sambandet? Strømforsyning til komponenter i sambandet, Routere, UPS, 24 volt batteri? Reservedeler?

16 Kritiske funksjoner Følgende kritiske funksjoner bør ikke være avhengig av kommunale nett eller internett: Samband mellom lokal arbeidsstasjon og lokal PLS på et vannbehandlingsanlegg eller en annen viktig stasjon i vannverket. Oppringer for alarmer. Samband for styring eller regulering mellom to prosesselementer, for eksempel pumpestasjon og basseng.

17

18 Programmering, generelt Den viktigste og samtidig mest arbeidskrevende innsats i et prosesskontrollanlegg er programmeringen. Det finnes mye kompetanse både hos anleggseier, entreprenør og rådgiver. Funksjoner, kommandoer og alarmer som ikke er programmert finnes heller ikke. Generelt bør en være oppmerksom på følgende forhold: Strømbrudd, hva skjer når strømmen går og når den kommer tilbake? Sambandsbrudd, hva skjer når en mister samband til høydebasseng? Målefeil, hva skjer automatisk og hvilke muligheter har operatøren ved feil på et måleinstrument? Alarmer, er alle viktige alarmer definert? Er det mulighet for å blokkere alarmer, ikke bare fra alarmliste, men også fra PLS program?

19 Programmering klordosering Eksempel fra virkeligheten Klor doseres proporsjonalt med mengde ut fra vannverket. Signal fra mengdemåleren er en sluttet strømsløyfe som går en lang veg gjennom anlegget, via flere tavler. En elektriker forårsaker brudd i målesløyfa med resultat at målt vannmengde blir 0. Da blir også klordosering 0, den er jo proporsjonal med vannmengde! Anlegget leverer til en sone der nattforbruk er min 50% av dagforbruk, mao. ingen vannmengde er en helt uaktuell situasjon. Løsning er å legge inn i programmet en minste klordosering tilpasset et antatt forbruk eventuelt styrt etter klokkeslett.

20 Ikke la en målesløyfe bli for lang. I eksemplet gikk denne gjennom mange elementer, som: - Viserinstrument - Rørbruddstavle - CO 2 tavle - PLS for klordosering - PLS i driftskontroll Lag korte sløyfer inn til PLS og kopier signalet videre herfra. Rørbruddstavle CO 2 tavle Klor-tavle

21 Programmering rørbruddsventil Eksempel fra virkeligheten. Rørbruddsventilen i et høydebasseng stenger. Fra tykkgiver i en nedstrøms pumpestasjon og fra mengdemåler ut av bassenget er det tydelig at det ikke dreier seg om et rørbrudd. Årsak er feil i en digital hastighetsgiver i ledningen. Rørbruddsalarm og de andre detaljene observeres på skjermen i vannbehandlingsanlegget. Bassenget ligger høyt opp i lia og det har snødd mye. Datakommunikasjon opp til høydebassenget er av beste klasse fiberkabel. Det finnes ingen kommando til å åpne ventilen i driftskontrollanlegget!

22 Oppsummering Ikke la driftskontrollen bli et svakt ledd som ødelegger sikkerhetsgrader innebygget i vannverket. Alarmutsending og mulighet for å utføre endringer i prosessen må ikke være avhengig av større nettverk som internett eller kommunale nett. Bruk tid og resurser på å utarbeide et grundig programmeringsunderlag.

23 Takk for oppmerksomheten!

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

E-post sikkerhet i Norge

E-post sikkerhet i Norge Bare 15 % av norske domener på Internett støtter bruk av en standard for kryptering av e-post. Blant norske kommuner er det mindre enn 4 % som støtter slik kryptering. Manglende sikring av e- post i Norge

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil Trouble Tickets Trouble Tickets Introduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering Annet om feil Avklaring av feil Trouble Tickets Inntroduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering

Detaljer