Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M"

Transkript

1 Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt pr. epost og sender herved informasjon om trygghetsalarmer og løsninger som ikke behøver tradisjonell fast telelinje. I dette skrivet er det beskrevet digital trygghetsalarm i to utgaver; CareIP og CareIP-M. Disse to utgavene er digitale trygghetsalarmer der CareIP kan kommunisere over IP/bredbånd og CareIP-M kan kommunisere over både IP/bredbånd og mobilnett. Se under avsnitt Generell informasjon som beskriver disse to utgavene. I det etterfølgende har vi forsøkt å besvare elementene i forespørselen. Sikkerhet I forbindelse med trygghetsalarmer er dette temaet i fokus og ikke minst når det gjelder bruk av nye tekniske løsninger med nye kommunikasjonsplattformer som IP/bredbånd og mobilnett. Dersom en tar i bruk nye løsninger og gjør det på riktig måte, vil en oppnå bedre sikkerhet knyttet til digital teknikk enn det en kan oppnå med analog.! Det som er en svært dårlig løsning er å koble en analog trygghetsalarm til det analoge uttaket i routeren (enheten som er koblet til bredbåndet). Med en slik løsning legges det opp til en meget ustabil kommunikasjon, om det i det hele tatt vil bli mulig å få et alarmoppkall fram til mottaket. Med de digitale trygghetsalarmene i nevnte utgaver følger det med flere sikkerhetsfunksjoner. Her finner en igjen de samme som eksisterer på analoge trygghetsalarmer, slik som batterivarsler fra alarmknapp og hovedapparat, mulighet for varsel ved strømbrudd, automatisk testalarm osv. Det som skiller CareIP/CareIP-M fra analoge alarmer er at dem hele tiden ligger på nettet, dvs. at det finnes en kontinuerlig overvåkning uansett om det er IP/bredbånd som benyttes eller bare mobilnettet. Dette gjør at det automatisk utløses en reaksjon kort tid etter at det blir teknisk svikt et sted (for eksempel svikt i apparatets funksjon, strømbrudd (der funksjonen ikke kan tas over av batteridrift), feil på router, feil på forbindelse på nettet (IP/bredbånd eller mobilnett)). Digital trygghetsalarm CareIP fra Tryggitel AS Side 1 av 5

2 Reaksjonen som utløses kan vi dra nytte av. Denne er vanligvis i form av at det automatisk genereres en epost til ansvarlig for driften av trygghetsalarmene i kommunen. Eposten forteller at et bestemt apparat bør kontrolleres. I første omgang gjøres det ved å logge seg på websiden i i-care online, webportalen en har tilgang til når det anskaffes trygghetsalarmer i nevnte utgaver (mer om dette senere i skrivet). Strømbrudd i routeren vil få følger for alarmoverføringen siden denne vanligvis ikke er utstyrt med batteri for nøddrift (men en slik tilstand fanges altså opp av overvåkningen nevnt ovenfor). Dersom det benyttes kun IP/bredbånd bør en allikevel tenke på, dersom det ofte er strømbrudd i området, å forsyne routeren med batteri eller konstant strømforsyning (UPS). Ved å benytte utgave CareIP-M, kan det oppnås «dobbel sikring», dvs. at trygghetsalarmen er koblet til begge nett slik at det andre nettet automatisk tar over alarmoverføringen dersom det første faller ut. Mottak av alarm CareIP og CareIP-M kan begge kommunisere med alarmmottaket dere benytter i Hammerfest. Disse tas imot og behandles av operatør på samme måte som for de analoge alarmene. Operatøren behøver derfor ikke forholde seg til om det er en analog alarm eller en digital. Dersom det kun finnes mobilnett tilgjengelig, programmeres CareIP-M til å kommunisere direkte med alarmmottaket slik som for de analoge trygghetsalarmene. Dersom IP/bredbånd skal benyttes må et alarmoppkall innom en såkalt Gateway hos oss slik at signalene kan gjøres om fra digitale til analoge før de når fram til mottaket (se mer om dette senere i skrivet under avsnitt Generell informasjon, CareIP for bredbånd/ip). Utstyr og priser for kjøp På neste side er oppgitt priser pr. stk. eksklusive merverdiavgift og frakt. Enhetspriser er laget ut fra forventet oppgitt antall på enheter. Alarmene kan leveres ferdig programmerte slik at det i teorien bare er å sette inn evt. SIMkort og evt. koble dem til IP/bredbånd. Dersom noe må endres eller noe mangler ved programmeringen kan dette gjøres i etterkant, for eksempel ved monteringen. Før apparatene skal plasseres ut har vi gjort klar tilgang til webportalen i-care online ved å gi dere eget brukernavn og passord. Installering/utplassering av alarmene foretas av dere selv og gjøres uten forutgående kunnskap om IP eller mobilnett. Det kan allikevel være behov for avklaringer og da er det bare å kontakte oss. Digital trygghetsalarm CareIP fra Tryggitel AS Side 2 av 5

3 Priser pr. stk. eks. mva. ut fra et antall på enheter: CareIP Trygghetsalarm, digital kr. 2350,- for kobling til bredbånd/ip, komplett med bærbar alarmknapp, trekksnor, strømforsyning, batteri og nettverkskabel CareIP-M Trygghetsalarm, digital for kobling til bredbånd/ip og GSM, kr. 2600,- komplett med bærbar alarmknapp, trekksnor, strømforsyning, batteri, nettverkskabel og antenne Prisenes gyldighet er 60 dager. Vedlikehold Apparatene behøver ikke teknisk vedlikehold. Det bør allikevel på sikt beregnes behov for noe forbruksmateriell: o Batteri til den bærbare alarmknappen Engangsbatteri utgave CR2430. Pris pr. stk. kr. 32,-. Levetid «normalbruk» 3 år. Skiftes av dere selv. o Batteri i hovedenhet Oppladbart batteri. Pris pr. stk. kr. 350,-. Levetid flere år. Skiftes av dere selv. o Kapsling til alarmknapp, snor, armreim, klips Kjøpes som pakke (renoveringssett) kr. 180,- eller hver for seg. Andre ting en bør tenke på Abonnement på mobilnettet CareIP-M behøver SIM-kort for å operere på mobilnettet. Det er flere tilbud fra mobiloperatørene slik at en må velge det beste ut fra hvor god dekningen er og pris. Ang. dekning må det være normalt gode signaler i mobilnettet der utstyret skal monteres. For å utnytte sikkerheten i trygghetsalarmen og kunne programmere over mobilnettet må abonnementet i tillegg til mulighet for vanlig tale inneholde mulighet for datakommunikasjon over GPRS. Abonnementet bør derfor i pris være tilpasset et visst behov for forbruk av data (MB). Digital trygghetsalarm CareIP fra Tryggitel AS Side 3 av 5

4 La trygghetsalarmene håndtere flere oppgaver Disse trygghetsalarmene kan gjerne utføre flere oppgaver enn å formidle trygghetsalarm, altså overføre en alarmmelding utløst med den bærbare alarmknappen. Ved å koble til andre alarmgivere kan CareIP og CareIP-M overføre ulike meldinger og gjøre anrop til mottaket. Andre alarmgivere kan for eksempel være Røykvarsler og Detektor for epilepsialarm. Alarmgivere til disse trygghetsalarmene kobles ofte til trådløst (ref. den bærbare alarmknappen) eller noen ganger som fast tilkobling med kabel. Det er de samme muligheter til å benytte tilleggsutstyr for de to nevnte utgavene. CareIP/CareIP-M har følgende muligheter/kapasitet - Inntil 10 stk. trådløse radiosendere - 4 stk. innganger for kabel der hver kan programmeres med egen alarmtype - 3 stk. utganger, for eksempel til varsellampe Noen alarmgivere har radiosender innebygget (for eksempel den vanlige bærbare alarmknappen og røykvarsler) og noen må kobles til en separat radiosender (for eksempel detektor for epilepsialarm). Alarmgivere finnes i mange utgaver og anskaffes gjerne fra Hjelpemiddelsentralen. Alarmgivere uten radiosender kobles til egen separat radiosender med betegnelsen mbox som kodes inn i hovedapparatet på samme måte som den bærbare alarmknappen. Generell informasjon om de digitale trygghetsalarmene CareIP for bredbånd/ip CareIP benytter kommunikasjonsplattformen IP/bredbånd. Vanligvis finnes det en router hos den som abonnerer på bredbåndslinje og trygghetsalarmen kobles til et ledig uttak i denne. CareIP benytter digitale signaler. Skal et alarmmottak basert på analoge linjer ta imot alarmer fra CareIP via bredbånd må signalene gjøres om «på veien» fra digitale til analoge. Inntil alarmmottakene basert på analoge forbindelser blir oppgraderte til direkte kobling til internett, må derfor alarmoppkall fra CareIP sendes gjennom en såkalt Gateway hos oss slik at de digitale signalene kan gjøres om til analoge før de kommer fram til alarmmottaket. Denne tjenesten koster fra 1. januar kr. 33,50/mnd./apparat. Gjelder kun når alarmen skal kommunisere over IP/bredbånd. Siden det analoge nettet før eller siden blir lagt ned regner vi med at tjenesten via Gateway blir av midlertidig karakter og ikke vil være nødvendig når funksjonen knyttet til trygghetsalarmer blir basert kun på digitale forbindelser. Digital trygghetsalarm CareIP fra Tryggitel AS Side 4 av 5

5 CareIP-M for bredbånd/ip og mobilnett CareIP-M er bygget for i tillegg å kommunisere via mobilnettet og kan derfor benytte en av kommunikasjonsplattformene eller begge. En kan for eksempel tenke seg at mobilnettet tar seg av alarmoverføringen (backup) dersom det er problem med bredbåndet. Når mobilnettet benyttes til overføring, kan oppkallet sendes direkte til alarmmottaket på lik linje med de andre analoge trygghetsalarmene (altså utenom Gateway). For å benytte mobilnettet må det abonneres på tjenesten fra en operatør. Etter at apparatet er programmert og SIM-kortet er satt i, er dette ferdig til å kunne benyttes. Daglig bruk For brukeren vil CareIP/CareIP-M benyttes på samme enkle måte som en tradisjonell analog trygghetsalarm. Ett trykk på alarmknappen på apparatet, på den bærbare alarmknappen eller trekk i snor utløser alarmmelding med oppkobling av toveis tale. For alarmmottakets personale mottas og behandles disse anropene på samme måte som fra andre trygghetsalarmer. En behøver altså ikke bli gjort oppmerksom på at det er en digital trygghetsalarm som er utløst. Via bredbånd kan en ikke utløse trygghetsalarm der en telefon/mobiltelefon er alarmmottaker (for eksempel privat mottak). I slike tilfeller må en benytte utgave CareIP-M. Webtjenesten i-care online Når en anskaffer CareIP eller CareIP-M tilbys tilgang til det web-baserte programmet i-care online. Etter en enkel innlogging får en tilgang til sin egen side med oversikt over sin egen kommunes alarmpark, ser driftsstatus og kan gjøre programmering. Håper at informasjonen kan være av interesse og ser fram til videre kontakt. Og så er det bare å kontakte oss om det er spørsmål knyttet til temaet. Med vennlig hilsen Tryggitel AS Arne Sporild Digital trygghetsalarm CareIP fra Tryggitel AS Side 5 av 5

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 1.02 (21.05.2015)

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 1.02 (21.05.2015) BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Oppsett / komme i gang... 4 3 Min første alarm... 7 4 Hvordan tolkes blinkingen fra lampene?... 9 4.1 Av/på-knappen... 9 4.2 Alarmknappen... 9

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Bredbånd PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 OG STAVANGER 28.04 TIDSPUNKTER BEGGE PLASSER ER 12.00-16.00 Skattefradrag ved leie av bredbånd etter

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement Gjør det selv 16 1 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 01.03.12 11.50 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 2 01.03.12

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

Brukermanual for. Internettbookingen. Versjon 1.0

Brukermanual for. Internettbookingen. Versjon 1.0 Brukermanual for Internettbookingen Versjon 1.0 Hvordan fungerer Internettbookingen? Internettbookingen installerer to komponenter på klubben. Det vil være et nytt installasjonsprogram som er en del av

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer