Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?"

Transkript

1 Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes? Bakgrunn Analog telefoniløsning vil være en tilgjengelig tjeneste i flere år fremover, men som i andre land vil den etter hvert fases ut og erstattes med mer fremtidsrettet kommunikasjonsteknologi. I enkelte områder vil kobbernettet fases ut til fordel for fiber, kabel-tv eller mobilnett. I andre områder vil kobbernettet fortsette å være bærer for fast bredbåndstilkobling (DSL). Overgang til digitale løsninger gir mange muligheter for tjenesteutvikling i kommunene, men det er også noen utfordringer som kommunene bør være klar over. Hensikten med dette dokumentet er å gi kommunene en oversikt over de viktigste elementene som er viktig å tenke på før det velges ny kommunikasjonsteknologi for trygghetsalarmer. Deler av dette vil også være viktig å ta med når kommunen skal velge fremtidig leverandører av trygghetsalarmer og alarmsentral/mottakstjeneste. Selv om teleoperatørene vil være med på å tilrettelegge for alternative løsninger, er det kommunen selv som er ansvarlig for å velge og innføre ny kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmene. Herunder følger at kommunen har ansvar for å vurdere de alternative løsningene som finnes og hvilke løsninger som sørger for at den tekniske sikkerheten er god nok for trygghetsalarmer i omsorgstjenesten. Fordeler med overgang til digital telenett:

2 Den største fordelen med overgang fra analoge til digitale løsninger er at det digitale telenettet gjør det mulig å benytte IP-baserte trygghetsalarmer. En IP-basert trygghetsalarm er en alarm som bruker datatrafikk over fastnettet (bredbånd) eller mobilnettet (GSM). IP-baserte trygghetsalarmer gir ny funksjonalitet og bedre kontroll enn det en har med de tradisjonelle analoge trygghetsalarmene. Siden IP-baserte trygghetsalarmer kommuniserer med datatrafikk vil det være mulig å sette opp trygghetsalarmen til å sende fra seg et «heartbeat» med bare få minutters mellomrom, og ikke en gang i døgnet (eller sjeldnere) som er vanlig med de analoge trygghetsalarmene. Det gjør at man får en mye bedre kontroll på at trygghetsalarmene fungere som de skal. Dersom kommunikasjonen med trygghetsalarmen går ned, vil kommunen kunne få beskjed med en gang hvilke trygghetsalarmer som er berørt. Det er også mulig å teste og fjernprogrammere IP-baserte trygghetsalarmer, noe som gjør at man ikke trenger å reise ut til hver enkelt bolig for å teste og gjøre tekniske justeringer av enhetene. Mobilnettet eller fast bredbånd? Når den analoge telefontjenesten etter hvert legges ned, er det det i hovedsak to alternative plattformer som trygghetsalarmene kan kommunisere over: Mobilnettet (GSM) eller fast bredbåndsnettet. Det faste bredbåndsnettet kan deles inn i tre kategorier: fiber, koaks (Kabel-TV) og kobber (ADSL/VDSL). Det finnes to måter å kommunisere i mobilnettet (DTMF/IP): Det finnes to måter en trygghetsalarm kan kommunisere over mobilnettet på: DTMF IP (datatrafikk) Trygghetsalarmene som benytter DTMF sender alarmsignalene over talekanalen i mobilnettet og forenklet sett benytter samme teknikk som en telefaks. Dette er noe gammeldags løsning og kan i enkelte situasjoner føre til ustabil kommunikasjon. Denne problematikken vil man unngå dersom kommunen velger IP-baserte trygghetsalarmer. Ofte kan de samme trygghetsalarmene kommunisere både over DTMF og IP. Det som kan være utslagsgivende for hvilken kommunikasjonsform som benyttes, er

3 hvilken alarmsentral som er installert i kommunen. Enkelte alarmsentraler er ikke i stand til å ta imot alarmer over IP, og det tvinger dermed kommunen til å benytte DTMF-metoden for å sende alarmsignalene inn til alarmsentralen. Valg av løsning Før kommunen bestemmer seg for hvilken løsning de ønsker å benytte til trygghetsalarmene, er det i hovedsak fire elementer som bør vurderes. - Dekningsgrad og teleoperatørenes fremtidsplaner - Driftssikkerhet - Installasjon, drift og vedlikehold - Kriseplan Teleoperatørene (som leverer mobilnettet og/eller fast bredbånd) vil kunne være behjelpelig med å belyse alle disse 4 elementene. Dekningsgrad og teleoperatørenes fremtidsplaner Dekningsgraden på GSM i mobilnettet er svært god, men i enkelte geografiske områder kan det være dårlig dekning. Dekningsgraden på fast bredbåndsnett varierer fra kommune til kommune og innad i de enkelte kommuner. Det vil være nyttig å vurdere situasjonen i den enkelte kommune, inkludert fremtidsplanene til de aktuelle teleoperatørene, for å få vurdert situasjonen i den aktuelle kommunen. Driftssikkerhet Ved valg av nye løsninger for trygghetsalarm er det viktig å vurdere driftssikkerheten. Det vil være mulig for kommunen å øke driftssikkerheten til totalløsningen ved hjelp av noen enkle tiltak. Batteri-backup De nye trygghetsalarmene er også avhengig av en egen strømtilkobling. Dette gjelder både de som kommuniserer over mobilnettet og de som kommuniserer over fast bredbånd. Derfor er det viktig at trygghetsalarmen har batteri-backup. Dette gir strøm til enheten i tilfelle strømtilkoblingen til huset går ned, eller at stikkontakten trygghetsalarmen feilaktig blir dratt ut. De fleste trygghetsalarmer på markedet har en batteri-backup som varer i 36 timer, og de fleste vil sende fra seg et signal om at

4 enheten har mistet strømtilkoblingen. Dette vil være tilstrekkelig dersom man bruker mobilnettet som plattform. Dersom man bruker fast bredbånd så er man også avhengig av å ha strøm på ruteren/modemet som trygghetsalarmen er koblet til. Her kan man ha en egen boks som mater modem/ruteren med strøm noe tid ved strømavbrudd. De færreste hjem har en slik løsning i dag. Driftssikkerhet i mobilnettet Myndighetene har pålagt mobiloperatørene å ha batteri back-up på basestasjonene i mobilnettet. Det betyr at basestasjonene vil kunne operere i flere timer selv om strømnettet skulle gå ned. Dette gir en generell svært høy oppetid på mobilnettet. Alternativ kommunikasjon Et alternativ for å øke driftssikkerheten kan være å benytte trygghetsalarmer som kan kommunisere både over mobilnettet og over fast bredbåndstilkobling som «backup» dersom mobilnettet skulle svikte eller vise versa. Til noen husstander vil dette ikke være hensiktsmessig. Dårlig mobildekning- ekstern antenne Enkelte husstander har dårlig dekningsforhold. Mange trygghetsalarmer på markedet har mulighet til å koble til en ekstern antenne som gjør at trygghetsalarmen også vil kunne fungere godt der dette er tilfelle. 2G, 3G eller 4G? Mobilnettet har en god dekningsgrad i Norge, og både dekningen og kapasiteten i mobilnettet vil fortsette å øke. Mobilnettet består av flere generasjoner som nå opererer parallelt: 2G, 3G og nå også 4G nettverk. 2G-nettet har den desidert best dekningen i Norge i dag, og det er viktig å være oppmerksom på at de aller fleste trygghetsalarmer tilgjengelig i markedet kommuniserer kun over 2G-nettet. Kriseplan Kommunens kriseplan bør beskrive aktiviteter som iverksettes dersom telenettet går ned eller at trygghetsalarmene av andre grunner ikke fungerer som de skal. Som beskrevet over, vil de nye IP-baserte trygghetsalarmene gi en umiddelbar beskjed dersom de faller ut, og dermed gi kommunen mulighet til å sørge for at brukerne som har de mest største behovet for oppfølging blir ivaretatt.

5 Oppsummering - Det er kommunens ansvar å sørge for å velge og innføre ny kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmene etter hvert som de analoge nettet trappes ned. - Kommunen bør ta kontakt med teleoperatøren og diskuter hvilke kommunikasjonsteknologier som gir de beste dekningsforholdene og den beste driftssikkerheten i kommunen, samt planer framover. - Kommunen må stille krav både til leverandøren av trygghetsalarmer og leverandøren av alarmsentralen/alarmmottaket for å sikre gode og fremtidsrettede løsninger. Samtidig er det viktig å være klar over at utviklingen av trygghetsalarmer og alarmmottak ikke alltid følger samme takt som endringene i telenettet. Derfor kan det være riktig å ikke stille for detaljerte tekniske krav, siden det vil kunne begrense konkurransen og utelukke mange andre gode løsninger som gir vel så god funksjonalitet og driftssikkerhet. - IP-baserte trygghetsalarmer gir ny funksjonalitet og kommunene får bedre kontroll enn med de tradisjonelle analoge trygghetsalarmene. - Kommunens kriseplan må inneholde en beskrivelse av aktiviteter som iverksettes dersom telenettet går ned eller at trygghetsalarmene av andre grunner ikke fungerer som de skal. Dersom dere ønsker mer utfyllende informasjon, ta gjerne kontakt med oss i Telenor Objects.

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Trygghetsalarmtjenesten digitaliseringen og konsekvenser for kommunene

Trygghetsalarmtjenesten digitaliseringen og konsekvenser for kommunene Trygghetsalarmtjenesten digitaliseringen og konsekvenser for kommunene 1. Bakgrunn 2. Erfaringer med bruk av GSM alarmer 3. Konsekvenser 1. Bakgrunn Analog telefonlinje som kriterium for å tildele tjenesten

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data

Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data Mer profesjonell rekrutteringsprosess med strukturerte CV-data? Hvorfor WebCruiter anbefaler strukturerte CV-data Et veivalg for arbeidsgivere og teknologileverandører Arbeidsgivere har de siste årene

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer