Møter vi morgendagens behov med dagens kompetanse og kulturelle verdisett. John Reese Gauldal Energi AS HR-konferansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møter vi morgendagens behov med dagens kompetanse og kulturelle verdisett. John Reese Gauldal Energi AS HR-konferansen 9-10.2.2010"

Transkript

1 Møter vi morgendagens behov med dagens kompetanse og kulturelle verdisett John Reese Gauldal Energi AS HR-konferansen

2 Forolhogna Nasjonalpark Gaula 22 kg Et lite wienerbrød.. fra Størens bakeri Ufo-Hessdalen 2

3 År Ansatte Omsetning (mill.kr) 143,0 135,0 Resultat før skatt 5,3 4,3 Sykefravær - korttid 1,1 % 1,9 % Totalt sykefravær 2,2 % 2,2 % 3

4 4

5 Diagnose på organisasjonens helse ( ) Svært anstrengt forhold til våre eiere (2 kommuner) Relativt bra arbeidsmiljø mellom medarbeidere Stemplingsur. Det var ikke tillatt å le åpenlyst, da dette var ødeleggende for omdømme Fravær av tydelig ledelse Flere langtidssykmeldte (over 1 år) Anstrengt forhold mellom ledelse og tillitsvalgte (EL&IT-KFO-NITO) Lite forretningsorientering Oppstart utbygging av bredbånd

6 Styrets strategimøte november 2005 Mål og utviklingsprosess i Gauldal Energi

7 Vår rolle i lokalsamfunnet Vi skal være en teknologisk, økonomisk og kompetansemessig ressurs og drivkraft som bidrar til videreutvikling av lokalmiljøets muligheter og livskvalitet. 7

8 Forretningsidé Visjon Overordnet mål Delmål med konkrete tiltak Verdier Krav til god ledelse Resultatmål Prosessen Krav til gode prestasjoner m/konkrete tiltak 1.Resultatmål (kr/øre) 2.Prestasjonsmål (hva skal medarbeideren være god på) Måle og registrere Individuelle tilbakemeldinger - Krav til medarbeidere - Resultatmål for avd. - Prestasjonsmål for avd. 8

9 Første skritt fei alltid trappen fra toppen Styrets fremtidige rolle - Spilleregler for optimalt samarbeid i styret - Definere roller som styret skal arbeide etter Forretningsidé Visjon Overordnet mål 9

10 Forretningsidé Selskapets formål er å utvikle, vedlikeholde, og drive: - Energiproduksjon - Energidistribusjon - Energisalg - Butikkvirksomhet innen elektro (Expert) - Eie infrastruktur innen bredbånd - Utvikle komplementære forretningsområder via aktivt eierskap i datterselskaper - Delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretak 10

11 Visjon Kundetilpassede løsninger lokalsamfunnet i 11

12 Strategiske hovedmål 1. Bedriften skal ha en langsiktig strategi som er forankret i lokalt eierskap. 2. Søke samarbeidsrelasjoner for å oppnå stordriftsfordeler, og styrke konkurransekraften ved bl.a. å utnytte kunnskap skapt gjennom datterselskapers virksomhetsområder. 3. Stimulere til kompetanseutvikling for å skape attraktive arbeidsplasser. 4. Helse, Miljø og Sikkerhet står sentralt i vår virksomhet. Vi skal ha gode og trygge arbeidsplasser. 5. Synliggjøre bedriftens betydning i lokalsamfunnet. 12

13 Den Gode Prestasjon 13

14 Prestasjon som prosess Individuell og kollektiv forbedring Prestasjon som resultat Beste praksis 14

15 Fokus på arbeidsoppgaver 15

16 Normer/Verdier: Team Kollektivet før individet Viser individet en atferd som fremmer fellesskapets interesser? 16

17 Endringsdyktighet: Team Utfordre samspillmønster Utfordres dagens rollemønster og prestasjoner? 17

18 Relasjon: Team Samhold Har vi evne til å finne gode løsninger og til å takle Interessemotsetninger? 18

19 ^b Prestasjonsforbedring Prestasjonsforbedring Ambisjoner Dagens prestasjoner Morgendagens prestasjoner Treningsprosess Treningsprosess Mulige prestasjoner Ferdigheter 19

20 Elementene i Gauldal Energi sin kulturutvikling Etikk / moral Verdier (kjerneverdier) Adferd (ønsket) Individuelle ferdigheter Samspill (Kollektive ferdigheter ) Målforståelse (Resultatorientering) 20

21 Relasjonsorientert Forsiktig Dristig Saksorientert 21

22 God ledelse ved Gauldal Energi Målstyrt ledelse (Coaching) Implementere strategimål fra org.nivå til avd. og individnivå. Involvere medarbeidere Sette krav til prestasjoner (bruk måleverktøy-hva vil vi med dette) Trene medarbeider i ferdighetsutvikling Måle systematisk utvikling (inkl. måle det å trene) Gi tilbakemelding (forsterk positiv adferd og korrigere negativ adferd) Utøve konsekvens (positivt og negativt) Skape godt samarbeid i ledergruppa, mellom ledergruppa og styret, og mellom ledergruppa og avdelingene. - Støtte hverandre - Ta ansvar for å nå overordnede mål & strategier 22

23 God ledelse ved Gauldal Energi Skape entusiasme og engasjement i organisasjonen Bevisstgjøre alle medarbeidere og ledere i verdier Involvere medarbeidere Delegere (gi tillit til folk) Skape trivsel (det er lov å ha det gøy) Skape offensive mennesker (høyre hjernehalvdel) Fremstå som en enhetlig ledergruppe Felles budskap Felles forståelse for beslutningsprosesser Være lojal til beslutninger Forankre beslutninger Ta ansvar for gjennomføring Å være tydelige ledere Være bevisst lederrollen Sett av tid til å utøve ledelse Vær tydelig og konkret Gå foran med godt eksempel 23

24 Våre kjerneverdier 1 Bedriftsstolthet - Merkevarebygging - Gi ansvar - Uniformering (Klær, biler ren og ryddig) - Snakk godt om bedriften / positiv utad. 24

25 våre 7 kjerneverdier (forts.) 2 Endringsdyktighet - Motivere for nødvendigheten av endringen og synliggjøre konsekvenser positive og negative - Skape grobunn og takhøyde for nye ideer og forandring i hele bedriften - Fokuser på løsning ikke problem - Være motivert, informert og involvert 3 Kompetanseutvikling - Kartlegging av fremtidige kompetansekrav, kompetansebehov og utvikle kompetanseplan. - Motivere til faglig og sosial kompetanseutvikling - Stille ressurser til disposisjon 25

26 våre 7 kjerneverdier (forts.) 4 Motivasjon - Løsningsorientering - Motivere til løsningsforslag og premiere (være lyttende) - Stimulere til prosjektorganisering på tvers - Involvere berørte medarbeidere så tidlig som mulig - Sette av tid til lederskap 5 Kundetilfredshet - Sette kunden i fokus - Definere servicestandarder for ansatte overfor kunde - Gjennomføre kundeundersøkelser (KTI) 26

27 våre 7 kjerneverdier (forts.) 6 Lagspill - Definere samspillsregler i styret, avdeling og mellom avdelinger - Premiere lagsamarbeide - Skape rullerende prosjektteam - Arrangere sosiale aktiviteter, samle alle oftere 7 Kremmerånd - Stimulere til kremmerskap som bidrar til økt lønnsomhet - Måle effektivitet som gir økonomiske gevinster - Arrangere 2 årlige kreativitets- og forbedringsseminarer for økt lønnsomhet. 27

28 MU-samtaler Mål- og utviklingssamtale (MU) 1. Resultatmål 2. Tiltak 3. Definere arbeidsoppgaver 4. Resultatutvikling 5. Tilbakemelding 28

29 Beste praksis FASE PROSJEKTSTYRING BESTE PRAKSIS Mål kundeopplevelsen Standard (ønsket adferd) 1 Salg / Forespørsel - Kunden må oppleve å bli forstått - Må få svar innen avtalt tid - Må også få svar på leveringstidspunkt - Vi er interessert i ditt prosjekt 2 Behovs-avklaring - Avdekket alle behov? Stille spørsmål - Skal oppleve tillitsbyggende inntrykk av kompetanse. - Vis oppriktig interesse. - Forespørsel rutes til rette person - Registrer forespørselen. -Avtalt tidspunkt for levering av tilbud. - Trene på å stille rette spørsmål. maler utarbeides - Sette seg inn i kundens situasjon. - Få aksept på behovene 3 Priskalkyle - Komplett og riktig pris - Bruk tilgjengelig verktøy for prissetting. - Større forespørsler (må defineres) må kvalitetssikres og dokumenteres 4 Tilbud / og kvalitetssikring - Det må være forståelig for kunden - I ht. Forespørsel - Tydelig og ryddig - Kunden skal gjenkjenne forespørselen - Standardmaler - Kommunisere på kundens nivå 5 Akseptfasen / Innsalgsfasen (be om ordre) - Bekrefte kundens behov - Motta bekreftet skriftlig avtale - Tilbudet følges opp og sjekkes om det er i ht. kundens bestilling. - Rutine på oppfølging - Hvem har ansvaret? - Avtale krever kundens sign. - Mal på avtale-r. 29

30 TC Trening 30

31 Tilført ny kompetanse gjennom nye forretningsområder, og kulturutvikling Synergi fremfor separat utviklingsbaner Behov for felles profil / navneendringer DET ER I MOTBAKKER DET GÅR OPPOVER 31

32 Profilering Logo og profil GAULDAL EIENDOM AS 32

33 33

34 34

35 USA Armenia 35

36 Kjerneverdier Profilanalyse MU-samtaler Rolleavklaringer Beste praksis Profilering TC Trening Klimaundersøkelse 36

37 Møter vi morgendagens behov med dagens kompetanse og kulturelle verdisett? Prosessen har gjort oss mer robust - til å møte fremtiden Eneste som er konstant er ENDRINGENE Når målene er satt - blir prosessen viktigst 37

38 - Formalkompetanse: Skolegang/kurs/sertifisering/studier? - Realkompetanse: Erfaringer i jobb og fritid. - Holdningskompetanse: Holdninger som påvirker vår adferd 38

39 Kultur-utviklingsprosessen forsetter - Eiere, styret og organisasjonen må gå i takt - Krav til faglig oppdatering - Forbedre sosiale ferdigheter - Økt forretningsforståelse Alle tiltak og prosesser må kunne måles 39

40 Dagens 7 Kjerneverdier: -Bedriftsstolthet -Endringsdyktighet -Kompetanseutvikling -Motivasjon -Kundetilfredshet -Lagspill -Kremmerånd Morgendagens 3 kjerneverdier Endringsdyktighet og læring Inkludering og samhandling Kreativitet og løsningsorientering 40

41 Bedriftskultur - (holdninger og adferd) Kundefokus Stolthet Kremmerånd Vinnerkultur 41

42 Takk for oppmerksomheten 42

Gauldal Energi AS Hvordan jobber vi lokalt med energi og næringsutvikling? Konsernsjef John Reese

Gauldal Energi AS Hvordan jobber vi lokalt med energi og næringsutvikling? Konsernsjef John Reese Gauldal Energi AS Hvordan jobber vi lokalt med energi og næringsutvikling? Konsernsjef John Reese Gauldal Energi AS Næringssamling Orkanger 23.3.2011 1 Forolhogna Nasjonalpark Gaula 22 kg Et lite wienerbrød..

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategi for intern læring - med læring som innsats

Strategi for intern læring - med læring som innsats Strategi for intern læring - med læring som innsats Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. ANSVAR... 4 3. OFKS VISJON OG VERDIER... 4 3.1. Visjon... 4 3.2. Verdier... 4 4. MÅL... 5 4.1. Hovedmål...

Detaljer

2010 Å r s m e l d i n g

2010 Å r s m e l d i n g 2010 Årsmelding Selskapene i konsernet Gauldal Energi Konsernsjefen har ordet Vi fikk en klimamessig iskald starten på året 2010. Både januar og februar hadde kulderekorder. På slutten av året opplevde

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

HR-politikk for forsvarsbygg

HR-politikk for forsvarsbygg HR-politikk for Forsvarsbygg 1 Våre verdier Overordnet HR-politikk for Forsvarsbygg Fokusert Vi har fokus på hva kundene har behov for Våre prosesser og leveranser skal gjøre at kundene når sine mål Vi

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Klar og tydelig ledelse

Klar og tydelig ledelse TS KALENDEREN 2010 Klar og tydelig ledelse januar Årets farge på løfteutstyr er gul (følger fargen på oblat på bilskilt). Uke 53 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 Nyttårsdag 1 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Resultatfokusert salgstrening!

Resultatfokusert salgstrening! Resultatfokusert salgstrening! Treningsprogram for selgere som vil bli BEST! Gjennom prosessbasert trening og utvikling vil vi skape og beholde markedets beste og mest attraktive selgere! Visjon: Vinn

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN 1 FORUTSETNING YDMYKHET NYSGJERRIGHET KOMPETANSEOVERFØRING PÅ TVERS UTHOLD AT STYRKE SPENST BEVEGEL MENTALT ATF/HOLD TID KOMM KONFLIKT MILJØ STØTTEAP FAKTORISERING

Detaljer