NORD-SALTEN ALPINANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD-SALTEN ALPINANLEGG"

Transkript

1 SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008

2 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke som del av et nærmiljøanlegg. Trekkmaskinen er bygget inn sammen med skitrekkbua, hvorfra trekket kjøres. I 2005 bygde idrettslaget ei varmestue på dugnad med ett tilskudd fra fylket på ,- kr. DAGENS DRIFT: Skitrekket har vært i drift siden ansvarlige har vært på kurs hos Veritas og tatt eksamen som godkjenner dem som driftsansvarlige for trekket. Disse sørger for intern opplæring av driftspersonell i idrettslaget. All drifting av trekket skjer på dugnad. Aktiviteten i bakken har etter åpningen av skitrekket vært stadig stigende. Særlig positivt er det at grupper som ellers synes å falle utenfor andre aktivitetstilbud er aktive i bakken. Vi tenker her på ungdomsskolegruppen og eldre ungdommer. Aldersspredningen av aktive brukere er helt fra førskolealder til de eldste ungdommene, med fin fordeling mellom gutter og jenter. Med de voksne brukerne observeres også et positivt samspill mellom barn og voksen i aktivitet. Brukerne av bakken har vært fra alle de tre kommunene i Nord-Salten. Dagens drift har vært svært hemmet av dårlige snøforhold, samtidig som vi har hatt lange kuldeperioder med mellom 5 og 15 minusgrader. 2

3 NORD-SALTEN ALPINANLEGG PROSJEKTBESKRIVELSE: Sagfjord IL ønsker å foreta en videre utbygging av alpinanlegget på Innhavet opp mot Veten. Vetens høyde over havet er på ca. 450 meter, og skitrekkets lengde vil være på ca 1000 meter. Grunneierne i området er forespurt og stiller seg positive til utbyggingen. Reguleringsplanarbeidet for området er igangsatt. På grunn av ustabile snøforhold de siste årene er det helt nødvendig å investere i snøproduksjonsutstyr, - også for å kunne utnytte dagens anlegg. Forholdene på Innhavet er ideelle for produksjon av snø på grunn av det tørre og kalde klimaet om vinteren (oktober/november-mars/april). I de øvre delene av anlegget heller bakkene mot nord, noe som medfører at snøen ligger lenge utover våren. Det er mulighet for flere nedfarter i bakke, og området egner seg utmerket for off piste - kjøring. Egen bakke for kjelkekjøring, som er blitt en svært populær aktivitet i alpinanlegg planlegges også. En annen sportsgren i stor vekst er terrengsykling (mountain biking). Denne aktiviteten er i ferd med å skape nytt liv i alpinløypene den del av året bakkene normalt ikke er i drift, og vil klart kunne øke bruken og sesongen for det planlagte anlegget. Å bygge et allsidig og familievennlig anlegg vil være vårt hovedfokus. Kartskisse over området. Rødt punkt angir toppen på Veten, stiplet rød linje angir ny trekktrassé. 3

4 TRIVSELS/BOSETNINGSMESSIGE EFFEKTER: Befolkningsnedgangen i Nord-Salten har de siste årene vært betydelig, og med forholdsvis små årskull blant barn og unge er det ei viktig utfordring å legge til rette for stimulerende aktivitet for disse gruppene. Dette fordrer et samarbeid mellom tilgrensende kommuner. Alpinanlegg er tradisjonelt svært populært blant barn og unge, noe vi også har erfart i vårt eksisterende anlegg. Den forventede aktiviteten i bakken vil i tillegg til å være en positiv aktivitet i seg selv, skape et sosialt treffsted mellom fastboende, hyttefolk og andre tilreisende som vil være en positiv trivselsfaktor. INFRASTRUKTUR: Innhavet ligger midt i Nord-Salten ( i senter av de tre kommunene Tysfjord, Hamarøy og Steigen), og er dermed lett tilgjengelig for hele området. I tillegg ligger Innhavet ved E6 og bare en halvtimes kjøring fra nordre del av Sørfold kommune. Bakken ligger meter fra E6, stedets hotell, basseng, butikk og bensinstasjon. Alpinanlegget vil være et supplement til Ulvsvågskarets skianlegg med sine flotte turløyper, og bidra til en komplettering av det totale skiaktivitetstilbudet i Nord-Salten. BEHOVSVURDERING Nord-Saltenområdet er uten et fullverdig alpintilbud. Besøket i Sagfjord IL s mini-anlegg har tydelig bekreftet behovet for dette. Både for at eksisterende alpin/nærmiljøanlegg skal kunne utnyttes og for å utvide anlegget er snøproduksjonsutstyr en forutsetning. De tre Nord-Saltenkommunene har sett behovet for ett alpinanlegg i området og samarbeider derfor om dette prosjektet. Nærmeste anlegg er i dag Fauske eller Narvik som begge ligger to timers kjøring eller mer unna vårt område. Nord-Salten er Lulesamenes kjerneområde og dermed ett to-kulturelt område. Også i den sammenheng vil ett alpinanlegg bidra positivt i forhold til å skape en arena for fysisk aktivitet og sosial samhandling på tvers av de to kulturene. Varmestua er ferdig med et tilskudd på ,-! Offentlige tilskudd til det frivillige arbeid gir flerfold igjen. 4

5 RAPPORT FORPROSJEKT Sagfjord IL har mottatt kr ,- fra det interkommunale kultur-og næringsfondet i Nord- Salten (Tysfjord,Hamarøy og Steigen) til forprosjektet. Samtidig bevilget Hamarøy kommune kr fra kultur- og næringsfondet il forprosjektet. Anleggsrådgiver fra Skiforbundet har vært på befaring i området og konkluderte med at området er svært godt egnet for videre utbygging fram mot et anlegg som arena for allsidig aktivitet for hele familien. Han gav også gode tilbakemeldinger på muligheten for utnytting av allerede eksisterende infrastruktur i anlegget etter ei utbygging. Uten snøproduksjon vil ikke en utnyttelse av anlegget være mulig. Nok en snøfattig sesong har bekreftet dette. Areco Norge har vært på befaring i området, og funnet at forholdene ligger godt til rette for produksjon av snø med hensyn til vanntilførsel. Det er tenkt å ta vann fra tjern på toppen. Dette er godkjent av grunneierne og er til uttalelese hos NVE. NVE har så langt gitt positive signaler. Anlegget er på prioritert plass i kommunens plan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er søkt om spillemidler for Det gis ikke spillemidler for investering i tråkkemaskin. En finansiering uten låneopptak er en forutsetning for å drifte anlegget i balanse. Nord-Salten området har ikke stort nok befolkningsgrunnlag til at låneopptak kan betjenes av driften. Kostnadsoverslag snøproduksjon: Inntaksbrønn kr Rørgate kr Strømkabel (jord 600 m) kr Mont/graving kabler (600m) kr Montasje rørgate, inntaksbrønn kr Snøkanon kr Sum tilskuddsberettiget (spillemidler) kr Strøm til anlegg kr Tråkkemaskin kr Sum ikke tilskuddsberettiget (spillemidler) kr Samlet kostnad snøproduksjon Kr Finansieringsplan snøproduksjon: Spillemidler kr Interkommunalt tilskudd kr Fylkeskommunalt tilskudd kr Sametinget kr Tilskudd private kr Tilskudd Skiforbundet kr.? Dugnad kr Gaver/rabatter Sum kr

6 Kostnadsoverslag nedfart: Lysmaster kr Fundamentering kr Mekanisk Montasje kr Elektromontasje kr Grunnarbeid nedfart kr Sum kr Finansieringsplan nedfart: Spillemidler kr Interkommunalt tilskudd kr Fylkeskommunalt tilskudd kr Sametinget kr Tilskudd private kr Dugnad kr Gaver/rabatter kr Sum kr Kostnadsoverslag skitrekk: Skiheis kr Fundamentering kr Mekanisk Montasje kr Elektromontasje kr Sum kr Finansieringsplan skitrekk: Spillemidler kr Interkommunalt tilskudd kr Fylkeskommunalt tilskudd kr Sametinget kr Tilskudd andre kr Dugnad kr Gaver/rabatter kr Sum kr

7 Total finansiering Snøprod. Nedfart Skitrekk *) Sum **)Sum - mva Kommuner Fylke Sameting Private tilsk Spillemidler Dugnad Gaver/Rab Total: *) Sum finansieringsbehov uten rett til fradrag for mva. **) Sum finansieringsbehov med rett til fradrag for mva. Dersom det velges en modell der kommunen står som eier av anlegget vil det gis momskompensasjon. Dette vil redusere investeringskostnadene (ca. 9 mill.) med omlag 1,8 mill. En modell for drift kan være å leie ut anlegget til Sagfjord IL for kr. 1,- pr. år og driver det. Lar vi momskompensasjonen komme følgende finansieringskilder til gode blir finansieringsbehovet for de enkelte fasene som følger: Finans Snøprod Nedfart Skitrekk Kommuner Fylke Sameting

8 DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter: Driftsdager helg Driftsdager ukedag Antall personer Snittpris Inntekt Desember Januar Februar Mars April Påske Sum Driftsutgifter: Snøproduksjon Bakkepreparering Vedlikehold Elektrisk kraft Veritas Forsikring Administrasjon Div kostnader Sum Driftsbudsjettet er satt opp ut fra en nøktern drift og forutsetter at driften i stor grad baseres på dugnad. Prosjektgruppa arbeider videre opp i mot det offentlige og andre for å fullfinansiere prosjektet. Innhavet 31. mars 2008 Sagfjord IL 8

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

SAGFJORD IL ÅRSMELDING REGNSKAP

SAGFJORD IL ÅRSMELDING REGNSKAP SAGFJORD IL 2008 ÅRSMELDING REGNSKAP ÅRSMØTE 2008 SAKSLISTE 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av to til å underskrive protokollen 4. Årsmelding 2008 5. Regnskap 2008 6. Fastsettelse av kontingenten

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Veileder. Alpinanlegg. Planlegging, bygging og drift

Veileder. Alpinanlegg. Planlegging, bygging og drift Veileder Alpinanlegg Planlegging, bygging og drift Foto: Omslag: Alpinist, Johan Padel / Syklist, Marit Gjerland Side 4 Johan Padel Kapittel 2: Bilde 1 Svein Ulvund, bilde 2 Helen Ingebretsen, bilde 5

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Birkebeineren Skistadion

Søknad om støtte til utvikling av Birkebeineren Skistadion Søknad om støtte til utvikling av Birkebeineren Skistadion Fakta Generelt Lillehammer Olympiapark AS har siden 1994 drevet de fem OL-anleggene som ligger i Lillehammer kommune. De ulike anleggene har gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt Eventuelt forfall meldes

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO ØBER-11/7815-2 BEI Jåttåvågen Folkebad 37182/11 09.06.2011 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

Samfunnsvirkninger av skitunnel i Meråker: en analyse av framtidige virkninger av en aktuell investering

Samfunnsvirkninger av skitunnel i Meråker: en analyse av framtidige virkninger av en aktuell investering Samfunnsvirkninger av skitunnel i Meråker: en analyse av framtidige virkninger av en aktuell investering Bildet er fra Torsby skitunnel (Kilde: www.langrenn.com) Sluttrapport av Roald Sand Trøndelag Forskning

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst

Telemarksforsking-Bø. EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst EVALUERING AV SIRDAL KOMMUNES SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING - heriblant bruken av kraftfondet og etableringen av Sirdalsvekst Av Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø Jon Ivar Stakkeland TF-notat nr 2/2007 1.

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer