Vei, Natur og Idrett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vei, Natur og Idrett 2014"

Transkript

1 Vei, Natur og Idrett 2014

2 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid

3 VNI historikk og idrett spesielt Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr VNI Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr

4 Idrett: kr 38 mill i omsetning Utgifter Idrettsavdelingen brutto og netto 2013 Tilskudd 4 % Mva 6 % Lag 15 % Inntekter Utgifter Netto Brutto Lønn Avtaler/rep Strøm Husleie Lag Tilskudd Mva Adk Utleie Andre innt Mva Netto Adk 10 % Lønn 16 % Husleie 41 % Avtaler/rep 5 % Strøm 3 %

5 Investeringsbudsjett P11

6 Bystrategi 2036 idrett og friluftsliv Øke bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder. Langsiktige mål: 1. Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse. 2. Innbyggerne gis gode muligheter til å utøve idrett.

7 Kommunenale idrettanlegg: Uteanlegg Marienlyst idrettspark- 3 kunstgressbaner, 1 friidrettsbane, 1 grusbane Åssiden Idrettspark 1 kunstgressbane, 2 gressbaner, is v/skolen Berskaug Idrettspark 3 gressbaner, 1 grusbane, 1 cricketbane Konnerud Idrettspark - 2 kunstgressbaner, 1 balløkke/ is Åskollen Idrettspark- 1 kunstgressbane/is, 2 gressbaner Fjell -1 kunstgressbane/is Øren - 1 kunstgressbane/is Bragernes - 1 kunstgressbane/is Gulskogen Arena Kommunale haller Drammenshallen Gulskogenhallen Skogerhallen Galterudhallen Turnhallen- Drammen turn har helårsleie og hallen er bygd om til basishall Drammensbadet Ny tribune på Marienlyst stadion for å tilfredsstille krav i Champions League I Drammen er det til sammen 280 små og store, private og kommunale anleggsenheter. Blant annet 51 balløkker/ballbinger.

8 Kontaktmønster med idretten (For skisprinten) Øvrige klubber og idrettslag

9

10

11

12 Ny ordning for hallrefusjon Målet er en tilskuddsordning med høy grad av forutsigbarhet for klubbene, en rettferdig ordning og en ordning som er enkel å administrere. Egen sak vil legges frem for komiteen.

13 Kvalitetssikring av Idrettsregistreringen Norges idrettsforbund gir ut årlig rapport over anleggssituasjon og tildeling av spillemidler fylkesvis og for de store kommunene. Drammen kommune har gjennomført en kvalitetssikring av vårt eget idrettsregister for å sikre korrekte data på våre anlegg.

14

15 Korrigeringer utført i idrettsregistreringen for anlegg i Drammen: Drammenshallen og Berskoghallen var registrert som normal flerbrukshall, endret til stor flerbrukshall - endringen gav + 4 vekter 75 km med skiløyper var ikke registrert i idrettsregisteret, lagt inn og endringen gav + 4 vekter Drammensbadet var registrert med 1 basseng, har 4 endring ga +12 vekter En rekke klubbhus var registrert som idrettshus og ble derfor ikke telt, endret til klubbhus endring ga + 10 vekter. Total endring ble + 30 vekter som gjorde at poengscoren økte fra 1,7 til 2,1 for Drammen. Dette medførte at vi ligger på et vektet snitt i idrettsforbundets fremstilling(sammen med Bærum og Bergen). Dette vil bli synlig i 2015 rapporten.

16 Gjennomsnittsverdien for disse 21 kommunene er 2,12. Drammen Før: Nå: Vekter Innb 65,473 65,473 Sluttverdi 1,66 2,12

17 Status idrettsområdet Et kort innblikk i status på arbeidet i disse dager.

18 Økonomi Det gjennomføres nå anskaffelse av drift av Gulskogen Arena vinterstid for de neste 3 årene, 1 tilbud er levert og det skal forhandles med leverandøren om ny kontrakt. Den økonomiske situasjonen på drift er stram og det planlegges effektiviseringstiltak for 2015 for å sikre god økonomistyring. Investeringsrammen for oppgradering av infrastruktur på idrett (ca kr 1,5 mill/år) vil bli brukt opp i Kunstgressprosjektet på Brakerøyabanen pågår (kr 3 mill. + spillemidler)

19 Prosjekter I Oppstart Multihall/bydelshaller behovsanalyser. Prosjektet på Berskog (med utvikling friidrettsanlegg, cricketanlegg etc) er i gang. Anleggsplanen for Berskog skal inneholde friidrettsbane, friidrettshall og forslag til plassering av disse. Konsekvenser for ny plassering av cricketanlegg og øvrige fotballanlegg skal også inngå i anleggsplanen.

20 Prosjekter II Campus Marienlyst - Prosjektorganisering er beskrevet og skal ledes av Byprosjekter med deltakelse fra VNI, Byplan og Drammen idrettsråd. Prosjektet skal vurdere fremtidige muligheter innenfor Marienlystområdet. 3. september ble det gjennomført 1 års garantibefaring på Marinelyst Gamle gress. 2. september ble det gjennomført kontrollbefaring på ny tribune på Gamle gress Det er startet med planlegging av en oppgradering av innkjøringen til Gulskogen idrettsanlegg i tett dialog med SIF.

21 Politiske saker/info Toppidrettssatsning fra NIF med 8 desentraliserte kraftsentre rundt i Norge OPS/OFS/IK for finansiering av idrettsanlegg, en times fysisk aktivitet/dag Nytt forslag til tilskuddsordning til erstatning for hallrefusjon. Kapasitetsmodellen er presentert for DIR og de skal styrebehandle denne 3. september. Det gis en rask tilbakemelding til administrasjonen på denne behandlingen. Det er god dialog med Drammen idrettsråd rundt ny tilskuddsordning og det er stor enighet om prinsippene som skal følges. Tour of Norway har henvendt seg til Drammen kommune og ønsker en start i rittet her i Drammen i Det vil bli gitt en egen orientering om dette I komiteen.

22 Arrangementer/spillemidler Arrangementer Planleggingen av WC Skisprint 2015 er startet, Drammen kommune er representert med to representanter i organisasjonskomiteen. Thorleif Haugs Minneløp og Landfallhytta opp planlegges. U21 Landskamper arrangeres på Marienlyst Gamle gress i september og i oktober. NM i hurtigløp på skøyter skal arrangeres på Marienlyst i Spillemidler I 2014 ble det søkt om spillemidler til 16 ordinære anlegg, og 18 nærmiljøanlegg med henholdsvis kr 15,7 mill og kr 5,0 mill i spillemidler. Drammen kommunes andel av spillemidler som fordeles i Buskerud har tradisjonelt vært stor.

23 Økonomiske overføringer Samarbeid, tilskudd og støtteordninger til idretten.

24 Tilskudd til Drammensidretten Støtte til idretten/støtte til DIR Utviklingsstipend MØS midler Driftstøtte Haukås Driftsstøtte Gjerpenkollen Støtte til halleiere Subsidiering halleie Svømmeklubben overgang ref halleie SUM

25 Spesifisering DIR Støtten fordeles på følgende måte ( kr ,- til DIR): grunnstøtte til alle lag. Fordeles uavhengig av antall medlemmer medlemsstøtte støtte til lag som eier og driver egne anlegg til kurs/utdanning av ledere og trenere til drift av idrettsrådet- inkludert kr ,- som kompensasjon for reklameavtalen som ble avviklet til klubber som arrangerer større stevner/mesterskap

26 Idrett- utviklingsprosjekt OFS som finansieringsmodell Det utarbeides egen sak(politisk bestilling) for å vurdere hvilke muligheter som finnes for å inngå økonomisk samarbeid med frivillige lag og foreninger for finansiering og drift av idrettsanlegg. Saken legges frem for politisk behandling i løpet av 2014/15. Interkommunalt samarbeid I 2013 etablerte kommunene og idrettsrådene i Lier, Nedre Eiker, Sande og Drammen en administrativ koordineringsgruppe for interkommunale idrettsanlegg. Målet: Sikre koordinering av planer for store kostnadskrevende anlegg som kan egne seg for interkommunal etablering. Utvidet samarbeid: Samarbeidet har åpnet for å ta med andre kommuner og både Asker og Øvre Eiker har deltatt på det første møte i 2014.

27 Idrett- utviklingsprosjekt OFS/OPS Samarbeid med Konnerud IL om drifting av skianlegget på Konnerud Erfaringer fra dette samarbeidet vil danne grunnlag for eventuelle flere OFS- samarbeid på drift av anlegg. Kommunen planlegger også på drift av naturisbaner med egne ressurser i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Finansiering av ny tribune på Marienlyst Stadion - OPS-samarbeid med SIF Toppfotball Marienlyst Utvikling AS er etablert som OPS, og skal skaffe midler til multifunksjonshall og nytt friidrettsanlegg (OFS = Offentlig Frivillig Samarbeid, OPS= Offentlig Privat Samarbeid) 27

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon

Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Fremtidig lokalisering av Troms Idrettskrets administrasjon Innledning: Troms Idrettskrets (TIK) er i dag lokalisert på Idrettens Hus på Bardufoss. Idrettens Hus for Troms ble etablert på Bardufoss for

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING»

«STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» «STØRRE GRAD AV LIKEBEHANDLING» RAPPORT FRA ORGANISASJONSSTØTTEUTVALGET Innhold Oppstart... 3 Utvalgets mandat... 3 Avgrensninger... 4 Organisasjonsstøtteutvalgets arbeid... 4 Sammensetning... 4 Arbeidsmåte...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

Drammen Idrettsråd (DIR) Protokoll. fra. Idrettsrådets årsmøte Avholdt på Ballklubbhuset Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00

Drammen Idrettsråd (DIR) Protokoll. fra. Idrettsrådets årsmøte Avholdt på Ballklubbhuset Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Drammen Idrettsråd (DIR) Protokoll fra Idrettsrådets årsmøte Avholdt på Ballklubbhuset Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD Schwartsgate 6, Strømsø - 3043 DRAMMEN tlf. 32 01 61 69 Hjemmeside:

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer