Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse Utvikling Lønnsomhet"

Transkript

1 Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2006

2 RÅDGIVNING EIENDOMSUTVIKLING ENTREPRENØR Flerfaglig rådgivning 100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosj. 100% Mekanisk verksted 100% ØVERST FRA VENSTRE: Erling Bangsund adm.dir. i Barlindhaug Norfico AS, Egil Klingenberg adm.dir i Maritim Sveiseservice AS, Hans Kristian Seterlund adm.dir i Consto AS, Arnor Jensen adm.dir i Barlindhaug Consult AS NEDERST FRA VENSTRE: Jens-Arne Johnsen adm.dir. i Barlindhaug Eiendom AS, Åge Fossum viseadm.dir. i Barlindhaug AS, Marit Skog øk.dir. i Barlindhaug AS, Truls Mølmann adm.dir. i Barlindhaug AS, Bjørn Schøning adm.dir. i Barlindhaug Utbygging AS. Samfunnsplanlegging 93% Tospann AS 50% 80% Kirkenes Base AS 22,5% Utvikling og vekst i 2006 Sjøgata 6 AS 33% Nerstranda Bolig AS 50% Sentrum Terasse AS 33% Nissen Eiendom AS 20% Kube Eiendom AS 67% I 2006 har Barlindhaugkonsernet hatt et meget høyt aktivitetsnivå og en betydelig ekspansjon. Vår virksomhet gjennom snart 40 år er utviklet ved å ta større og flere roller innenfor bygge- og anleggsvirksomheten, og i fjor ble både forretningsområder og selskapets kompleksitet utvidet. Allikevel står vi klippefast på vår visjon om langsiktig verdiskaping i nord, noe som gjenspeiler seg i alle våre strategiske beslutninger. Vår nordnorske identitet er blitt ytterligere stadfestet gjennom lokal satsing på oppbygging av entreprenørvirksomhet og sterkere tilstedeværelse i Nordland og Finnmark. Barlindhaugkonsernet har sin hovedbeskjeftigelse i en av landets vekstregioner. Vi representerer et kompetansemiljø som er tuftet på å identifisere lokale behov og forretningsmuligheter, samt utvikle og kommersialiserer løsninger for disse. Vi opplever at endringer skjer stadig raskere og at vår planleggingshorisont kortes ned. Samtidig må vi ha et langsiktig perspektiv på virksomheten og vi ser store muligheter i tilknytning til den forestående veksten i petroleumsvirksomheten i nord. Vi har i 2006 også levert et viktig bidrag til søknaden for OL i Tromsø i 2018, et prosjekt som på mange måter kan stå som et symbol på optimismen i landsdelen. Kjølen AS 50% Strandparken 1 AS 30% Truls Mølmann administrerende direktør Hvedingkvartalet AS Rådhusparken 1 AS m.fl

3 ANLEGGSLEDELSEN Fra høyre; Hans-Olav Nyheim, Geir Jakobsen, Hugo Sørensen og Terje Holthe-Olsen. BOLIGPROSJEKT Eventyrmarka i Workinnmarka. Illustrasjon: Ole A. Krogness/www.perspektiver.no for Borealis Arkitekter AS SATSINGSOMRÅDE Administrerende direktør i Consto AS, Hans Kristian Seterlund leder Barlindhaugkonsernet sitt nyetablerte entreprenørselskapet. Håndverkerne inntar Barlindhaug konsernet Høsten 2006 etablerte konsernet entreprenørselskapet Consto AS. Dermed er hele tjenestespekteret fra tomteinvestering, via prosjektering til jernbinding og støping sikret. I lyset fra en lav vintersol betrakter administrerende direktør Hans Kristian Seterlund Blokk B10 reise seg i Workinnmarka. Boligkomplekset, som skal romme 39 leiligheter, er Constos andre prosjekt og ble påbegynt i desember 2006, bare en måned etter etablerin- gen av selskapet. Da var selskapet allerede i gang med tre leilighetskompleks på Fagereng. Seterlund kan takke de nyansatte for at bedriften er i full drift bare tre måneder etter fødselen. I februar talte arbeidsstokken i Consto AS 70 personer. I et marked med rift om arbeidskraften, er ambisjonene likevel å øke antall hoder. Vi er svært fornøyd med rekrutteringen. Målsettingen for 2007 er å ha 80 ansatte i Tromsø og 40 ansatte i Nordland, forteller Seterlund. Dermed vil Consto AS innta en posisjon som et av de største entreprenørselskap i denne delen av landet. Tverrfaglig styrke Selv om Consto AS er nykommer i entreprenørbransjen, har flertallet av de ansatte erfaring fra andre selskap. Fagkompetansen strekker seg fra tømrere, forskalingssnekkere og jernbindere til kranførere samt en ledelse med lang og bred erfaring. Vi er svært fornøyd med rekrutteringen. Målsettingen for 2007 er å ha 80 ansatte i Tromsø og 40 ansatte i Nordland Vårt personell har god markedskompetanse og tverrfaglig tyngde. I samarbeid med resten av konsernet er vi nå totalleverandører av alle typer bygg fra leilighetskomplekser til næringsbygg og skoler, forklarer Seterlund. Selv er han utdannet sivilingeniør og har mange års erfaring fra bransjen. Langsiktig plan Etableringen av Consto AS er en strategisk satsing for Barlindhaug. Etter snart 40 års utvikling har konsernet nå størrelse og tyngde til å kunne ta grep om hele registeret av bygg- og CONSTO AS Etablert: November 2006 Forventet omsetning i 2007: 350 MNOK Antall ansatte feb. 2007: 70 anleggsrelaterte tjenester. Fra å være et rent teknisk rådgivningsselskap, utvidet vi med egne eiendoms- og utbyggingsselskap. Når tar vi også kontroll over sluttleddet, forteller konserndirektør Truls Mølmann. Han mener etableringen har en rekke fordeler for både kunden og de ansatte. Ved å la designere og ingeniører jobbe tettere sammen, minsker vi gapet mellom de tradisjonelle profesjonene og stimulerer til kompetanseheving. Det øker kvaliteten i alle ledd og gir oss et klart konkurransefortrinn i markedet, noe som også kommer kunden til gode, forklarer Mølmann. Å utvikle og oppføre egne prosjekter, øker kravet til bevissthet rundt rutiner i gjennomføringen. En stor andel prosjekter vil vi fortsatt måtte skaffe oss gjennom anbudsrunder. Ved å konkurrere om eksterne prosjekter holder vi oss skjerpet, avslutter konserndirektør Truls Mølmann. 4

4 MANDELAHALLEN Skal romme isdans, kunstløp og short track. Illustrasjon; 70 N arkitektur AS/ Rambøll Mapping AS. Situasjonsplan; Borealis Arkitekter AS. Prosjektledelse; Barlindhaug Eiendom AS KLARE FOR TROMSØ-OL Fra venstre; daglig leder i Tromsø 2018 AS Erlend Rian, tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, styremedlem i Tromsø 2018 AS Arne Myhrvold og viseadministrerende direktør i Barlindhaug AS Åge Fossum. Barlindhaugkonsernet bidro til å løfte OL-søknaden til topps 30. mars offentliggjorde Idrettsstyret at de går inn for Tromsø som søkerby for OL i I søknaden lå et omfattende arbeid fra Barlindhaugkonsernet til grunn. Styremedlem Arne Myhrvold i Tromsø 2018 AS mener planleggingen av OL-arenaene har vært en forutsetning for å hevde seg i kampen mot Oslo og Trondheim. Mens de andre søkerbyene hadde eksisterende vinteridrettsanlegg å vise til, finnes det knapt anlegg av betydning i Tromsø. Vi hadde mange løse tanker rundt utformingen av OL-anleggene, men ingenting å vise idrettspresidenten, forteller Myhrvold. Høsten 2006 ble det derfor klart at et omfattende arbeid for å utvikle Tromsø-OL sto for tur. I slutten av november drøftet Tromsø 2018 AS og ledelsen i Barlindhaug Eiendom AS muligheten for å utarbeide situasjonsplaner for OL-anleggene samt foreta kostnadskalkyler. For å løse så komplekse oppgaver innen kort tidsfrist, ble det opprettet en anleggsgruppe bestående av flere av Nord-Norges største arkitekt- og ingeniørselskap, ledet av tidligere idrettspresident Arne Myhrvold og viseadministrerende direktør i Barlindhaug AS Åge Fossum. 10 uker senere ble OL-søknaden overlevert idrettspresidenten med en 46 siders arenaoversikt som vedlegg. Dokumentet tegner et detaljert bilde av hvordan 15 OL-arenaer innen gå-, buss- og båtavstand vil gjøre Tromsø til vertskap for de mest kompakte og spektakulære olympiske vinterleker som noen gang er avholdt. Hvert anlegg er planlagt i henhold til IOCs kravspesifikasjoner, tilpasset kommunens arealplaner og nøye beskrevet De har vært initiativtaker og motor i dette tverrfaglige samarbeidet. OL-søknaden sto langt sterkere takket være deres bidrag. i forhold til før- og etterbruk med kostnadsoverslag. Kunnskap og pågangsmot Myhrvold beskriver Barlindhaugkonsernets bidrag som svært viktig. Vi ble møtt med handlekraft og en holdning om at dette skal vi få til. Konsernets grundighet, saklighet, tverrfaglig tyngde og samarbeid med de andre arkitektselskapene har gjort prosjektet til en fornøyelse å jobbe med. Resultatet viste at søknaden etter min mening fremsto som langt mer gjennomarbeidet enn søknadene til våre konkurrentbyer, forteller Arne Myhrvold. DELTAGERLANDSBY Illustrasjon; Barlindhaug Consult AS / 70 N arkitektur AS/ Rambøll Mapping AS. Situasjonsplan; Barlindhaug Consult AS. Prosjektledelse; Barlindhaug Eiendom AS Daglig leder i Tromsø 2018 AS Erlend Rian er ikke i tvil om betydningen av Barlindhaugkonsernets innsats. De har vært initiativtaker og motor i dette tverrfaglige samarbeidet. OL-søknaden sto langt sterkere takket være deres bidrag. Han mener det er avgjørende at denne spisskompetansen er å finne i vår del av landet. Arenaoversikten er i all hovedsak gjort lokalt, og er en god illustrasjon på evnen og viljen til å realisere OL, forteller Rian. Et felles løft Arbeidet med arenaoversikten er Barlindhaug AS sitt foreløpige bidrag i OL-dugnaden. Ifølge Åge Fossum er satsingen et langsiktig strategisk valg fra konsernets side. I forkant av etableringen av LNG-anlegget på Melkøya gjorde vi et betydelig innsalg overfor Statoil, noe som har båret frukter. Det samme tenker vi overfor et Tromsø-OL i Et OL vil utvilsomt være et viktig bidrag til vekst i Tromsø. Utvikle, planlegge og bygge anleggene er dessuten vårt forretningsområde, selv om innsatsen vi nå har gjort på ingen måte sikrer oss fremtidige kontrakter, understreker Fossum, som berømmer de andre aktørene. Vi har hatt et utmerket samarbeid med blant annet Borealis Arkitekter AS og 70 º Nord arkitektur AS. Lagånden på tvers av selskapene speiler noe av entusiasmen rundt dette prosjektet. Han er ikke i tvil om at arbeidet også har hatt en positiv effekt innad i konsernet. Arbeidet har involvert de fleste fagfeltene i konsernet og viser oss at vi har kompetanse og evne til å hive oss rundt og håndtere store oppdrag som plutselig dukker opp, avslutter viseadministrerende direktør Åge Fossum. SERMONIARENAEN VALHALL Illustrasjon; 70 N arkitektur AS/ Rambøll Mapping AS. Situasjonsplan; 70 N arkitektur as. Prosjektledelse; Barlindhaug Eiendom AS. ARENAOVERSIKTEN Oppdragsgiver: Tromsø 2018 AS Produkt: 46 siders dokument i A3-format Innhold: Utvikle en komplett arenaoversikt over 15 arenaer, samt kostnadskalkyler over alle arenaer Bidragsytere: Barlindhaug Eiendom AS, Barlindhaug Consult AS, Consto Entreprenør AS, Borealis Arkitekter AS, 70 º Nord arkitektur AS, Rambøl mapping AS, samt en rekke fagspesialister/konsulenter Tidsramme: 2 måneder 6 7

5 Styreleder Johan Petter Barlindhaug STORT ØYEBLIKK LNG-skipet Arctic Princess legger for første gang til kai ved utskipningskaia, prosjektert av Barlindhaug Consult AS. Informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal overværer begivenheten sammen et stort medieoppbud. Foto: Eiliv Leren/Statoil Barlindhaug AS skriver petroleums historie på Melkøya I romjula la det første LNG-skipet til kai på Melkøya. Det markerte Barlindhaug AS sitt 25 år lange engasjement i Nord-Norges største petroleumsprosjekt. I 1982 lenge før de folkevalgte hadde tatt stilling til utbygging av Snøhvitfeltet ble Barlindhaug Consult AS kontaktet av Statoil. Oppdraget var å vurdere lokasjoner for et eventuelt ilandføringsanlegg for naturgass på kysten av Vest-Finnmark. Da valget til slutt endte på Melkøya, ble arbeidsfellesskapet Multiconsult AS og Barlindhaug Consult AS tildelt jobben med prosjektering av CIVIL, dvs all infrastruktur på Melkøya. Barlindhaug Consult AS hadde hovedansvar for å utrede og senere detaljprosjektere en rekke strukturer og funksjoner tilknyttet LNG-anlegget: Tunnelen som forbinder øya med fastlandet Vei, vann, avløp og elektrisitet på det eksterne veinettet samt på selve anlegget under byggefasen Infrastrukturen i campen som huser 2000 personer Administrasjonsbygget Anleggskaia Produktkaia der gassen lastes om bord i LNG- skipene I perioder har inntil 40 personer i Barlindhaug Consult AS vært involvert i prosjekteringen. For dem og samarbeidspartner Multiconsult, har Melkøya vært et av de største prosjekt noen sinne. Arktisk kompetanse I norsk målestokk troner ikke Barlindhaug Consult AS blant de største firmaene innen teknisk rådgivning. Likevel har selskapet hatt en sentral posisjon som underleverandør sammen med Multiconsult AS. Informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal forklarer valget av Barlindhaug med selskapets lokale kunnskap og arktiske erfaring. Anlegget måtte dimensjoneres til å tåle påkjenningen fra vind og vær så langt nord. Vi valgte Barlindhaug fordi vi anså dem til å inneha den beste faglige kompetansen, forklarer Kojedal, som beskriver det langvarige samarbeidet som veldig bra. Det er også tilfredsstillende å kunne bidra til videreutvikling av spisskompetanse innen nordnorske bedrifter som Barlindhaug. Sammen gir det oss konkurransemessige fortrinn, både nasjonalt og internasjonalt. Ifølge Kojedal vil det være naturlig å se Barlindhaug blant anbyderne når nye byggetrinn på Melkøya skal prosjekteres. Et strategisk valg Viseadministrerende direktør i Barlindhaug Consult AS, Gunnar Iversen, mener selskapet høster fruktene av langsiktig satsing på FoU og erfaringsbasert kompetanseøkning. Den nordvest-atlantiske havstrøm (Golfstrømmen) skaper et mildt, men arktisk klima her som gir oss utfordringer ulik alle andre steder i verden. Spisskompetanse om hvordan disse forholdene påvirker konstruksjoner, er avgjørende for å sikre forsvarlig og stabil drift på anlegg som på Melkøya. Derfor har det vært et strategisk valg at våre ansatte innehar klimatiske kunnskaper i verdenstoppen, forteller Iversen. Denne kompetansen lå til grunn da firmaet i sin tid utførte den klimatiske forundersøkelsen for Statoil. Resultatene fikk stor betydning for spesifikasjonskravene under prosjekteringen av LNG-anlegget. Noen mente vi overdimensjonerte anlegget da vi designet kaisonen for å tåle 75 cm stålis. Stormen Narve i 2006 viste at dette likevel var et riktig valg, forteller Iversen. I tillegg har selskapet utviklet en rekke tekniske løsninger for å møte lokale utfordringer. Vi la bl.a. et vannbasert snøsmeltingsanlegg i overflaten på utskipningskaia for å ivareta personsikkerhet og drift under snøvintre og kuldeperioder som i år. I lys av uttalte ambisjoner for petroleumsutvinning i nordområdene, er Melkøya en viktig referanse for Barlindhaug Consult AS. Kombinasjonen av arktisk kunnskap og fagkompetanse gjør at de store prosessfirmaene gir uttrykk for at de ønsker å ha oss med på laget, avslutter Gunnar Iversen. Regionalt samarbeid gir konkurransekraft Styreleder Johan Petter Barlindhaug har for lengst løftet blikket fra konsernets indre liv i Sjølundveien 2 og vier tiden til studenter, næringsliv og myndigheter. Hans 40 år lange fartstid som gründer har resultert i en rekke utredningsoppdrag det siste en analyse av hvordan en skal oppnå størst mulige nordnorske ringvirkninger av den fremtidige petroleumsvirksomhet i Barentshavet, et arbeid som nå følges opp av regjeringen. Skulle visjonene om nordområdene bli en realitet og de riktige tiltak gjennomføres, vil det lett kunne skape 4000 nye arbeidsplasser i vår landsdel, ifølge Barlindhaugs beregninger. Å sikre at flest mulig kontrakter landes i Nord- Norge, krever likevel mer enn kompetanseøkning. Samarbeid mellom bedrifter og på tvers av regionene vil spille en avgjørende rolle. Hver region må utnytte sine fortrinn og bygge nettverk mellom firmaer som lykkes og som igjen kan bidra til at nye bedrifter kan komme med. Sterke regionale bedriftsklynger skaper et sterkt Nord-Norge. En samlet landsdel vil ikke bare gi et nasjonalt konkurransefortrinn. I lys av mulighetene som åpenbarer seg i nord, vil vi stille sterkere i kampen også om internasjonale oppdrag. Utviklingen i Russland er i den forbindelse en stor utfordring og målet må være å gjøre Nord-Norge til en internasjonal arbeidsplattform for alt som skal skje i Barentshavet - enten det er på norsk eller russisk sokkel. For å få dette til må vi endre vårt bilde av Russland og russere. Vår erfaring er at de er ressurssterke og sitter på fantastisk mye kompetanse. Vi må stimulere til gjensidig samarbeid og tilrettelegge for at russiske bedrifter skal kunne etablere seg her eller kjøpe seg inn i landet. Landsdelen vil dra stor nytte av sterkere bånd til Russland, avslutter Johan Petter Barlindhaug. 8 9

6 ALLE BYGGETRINN Den første blokka sto innflyttingsklar jula 2006, mens den siste vil stå ferdig juni B-feltet ligger tilbaketrukket i sørøstlige del av Fagerengfeltet, med et skogholt i bakkant og skolen i front. Med en kostnadsramme på 400 millioner kroner, reiser B-feltet seg som det største enkeltprosjektet i Barlindhaugs historie. 75 leilighetene det største lavenergiprosjektet i Nord-Norge hittil. De andre tre blokkene er mer konvensjonelle, men likevel utstyrt med effektiv varmegjenvinning gjennom balansert ventilasjon. Snittstørrelsen på leilighetene er 65 kvadratmeter. To av blokkene oppføres i arbeidsfellesskap med Skanska, mens konsernets eget entreprenørselskap, Consto AS, står for oppføringen av de tre siste. Dermed har alle konsernets selskaper vært involvert i realiseringen av byggeprosjektet. Den første blokka sto innflyttingsklar til jul, den siste vil stå ferdig i juni Sammen utgjør de konsernet største prosjekt gjennom tidene. Fagereng B-feltet Utbygger: Barlindhaug Eiendom AS Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS, og Consto AS Påbegynt: Høsten 2005 Ferdigstilles: Juni 2008 Antall boenheter: 161 leiligheter Kostnadsramme: 400 MNOK Fagereng B-feltet en milepæl under oppføring dermed fått et noe uryddig uttrykk. Denne erfaringen brakte Barlindhaug AS med seg i utformingen av feltets siste utviklingstrinn. Blokkene er terrassert i forkant for å gli bedre inn i terrenget. Sett fra siden bryter de ikke horisonten, forklarer prosjektleder Kjetil S. Paulsen. Blokkene er lagt med fronten mot vest og er nøye plassert i forhold til hverandre. Avstanden og vinklene mellom blokkene sørger for optimale lysforhold i hver enkelt leilighet. Med unntak av noen få lagt mot nord, får alle leilighetene sørvendt utsikt og sollys inn i oppholdsrommene. Parkeringsbehovet er i hovedsak dekket med parkeringsanlegg under 4 av de 5 blokkene. Dermed er minst mulig uteareal beslaglagt av parkeringsplasser. Portrom i blokkene skaper en sammenhengende gangsti gjennom feltet, tilbaketrukket fra Wanny Wolstads veg, og sørger for at man kan bevege seg fritt mellom blokkene uten å måtte gå ned på veien. Avstanden og vinklene mellom blokkene sørger for optimale lysforhold i hver leilighet. I planene for uterommet ligger utvikling av områder for nærlek, kvartalslek og strøkslek. Dette innebærer opparbeiding av flere nye lekeplasser, vedlikehold og oppgradering av eksisterende lekeplass og ballplass, samt etablering av ny ballplass, stier og bålplasser. Det er også satt av et område ovenfor Kvaløyveien til parsellhager, hvor det gjennom velforeningen på Fagereng blir mulighet for beboerne å leie en liten jordlapp til dyrking av potet og grønnsaker. I tillegg skal forskjellige deler av hele Fagerengområdet beplantes med bjørk. For oss er det viktig å forlate området vel vitende om at vi har gjort vårt beste for at folk skal trives, avslutter prosjektleder Kjetil S. Paulsen. Barlindhaug Norfico AS rådgivere for ny sjømatfabrikk i Skjervøy I takt med oppsvinget i laksenæringa, har flere større aktører i landsdelen valgt å tilrettelegge produksjonen for å møte etterspørselen. Parallelt skjerpes kravene fra både myndigheter og marked om hvordan laksen skal slaktes og foredles. Et av selskapene som valgte Barlindhaug Norfico AS som rådgiver i denne prosessen, er Lerøy Aurora AS. Siden 2005 har de vært i tett dialog om plassering av og konseptutvikling for en ny sjømatfabrikk i Nord-Troms. Vi foretok en omfattende analyse av kostnader, egnethet, logistikk, infrastruktur og arealplaner samt godkjenninger fra Mattilsynet og miljøvernmyndighetene. I tillegg tok vi prøver av vann- og bunnforhold på de aktuelle plasseringene, forteller prosjektleder Max Kristiansen i Norfico AS. Da valget av nye lokaler havnet på den nedlagte rekefabrikken på Skjervøy, ble Norfico involvert i planleggingen av ombyggingen. Vi tar utgangspunkt i selve produksjonsprosessen og hvilke krav som stilles for optimalisert produksjonsflyt. Ut fra disse kriteriene er vi behjelpelig med å finne de rette maskinene plassert på de rette stedene, samtidig som vi ivaretar fleksibilitet for tilpassing til fremtidige krav, forklarer Kristiansen. Han mener Norficos styrke ligger i selskapets tverrfaglige kompetanse. Vi har personell med kunnskaper om alt fra offentlig krav og arealplanlegging til dimensjonering av vanntilførsel og maskinpark. Siden vi er samlokalisert med Barlindhaug Consult AS, kan vi innehente supplerende kompetanse i samme bygg. I et tidsaspekt gir dette besparelser for kunden. Administrerende direktør i Lerøy Aurora AS, Stig Nilsen forklarer valget av Norfico slik: De er en komplett partner med spisskompetanse innen hele det komplekse spektret av kompetanseområder som omfatter prosjektet. God samhandling er viktig for at løsningene skal bli de beste. I prosjektet kombineres totalkompetanse, løsningsevne og gjennomføringskapasitet på en De siste årene har Barlindhaug Eiendom AS gått tyngre inn i boligmarkedet. Dette har sin bakgrunn i at selskapet eier aktuelle områder til boligformål, som Fagereng i Tromsø, der de har oppført 400 av i alt 700 boenheter. Betydelig vekt på uteareal Siden høsten 2005 har inntil 100 personer I tillegg til generell standardheving av leilighetene vært i sving med byggefeltets siste fase; oppføringen og fellesarealene, effektiv energi- av fem boligblokker med til sammen utnytting, gjennomtenkte planløsninger og 161 leiligheter. Opprinnelig skulle kun Blokk 3 gode solforhold, er nærområdet viktig for være lavenergi, men da disse leiligheten ble bokvaliteten. I prosjektet med utbyggingen solgt i løpet av kun få dager, bestemte Barlindhaug Estetikk og lysforhold av Fagereng felt B vil Barlindhaug Eiendom Eiendom AS seg for å bygge Blokk 5 De første tomteområdene på Fagerengfeltet derfor også bruke flere millioner kroner til etter samme konsept. Til sammen rommer de ble utviklet av forskjellige utbyggere og har opprusting av utearealene. god måte Foto: Per Eide

7 BARNEVENNLIG Lise Grøttland Brox leker langs husveggen med sønnen Viktor (3). Med oppføringen av 5600 m 2 boligareal i Gruvedalen har Barlindhaug Utbygging AS for alvor etablert seg på Svalbard. Beboer og tobarnsmor Lise Grøttland Brox har heller ikke tenkt å forlate øyriket med det første. Gruvedalen boligfelt ligger ved utløpet av Longyeardalen. Med panoramautsikt fra stuevinduet, sitter beboerne på første rad når nordlyset spiller opp til dans over Hiortfjellet og Adventfjorden. Boligfeltet er blitt et yndet sted for innflyttere, ikke bare på grunn av utsikten. Vi er veldig fornøyd med å bo her. Nærmiljøet er godt og det bor mange småbarnsfamilier her. Boligfeltet ligger skjermet med passe avstand til sentrum, og har dessuten spennende planløsninger med vindusflater en fantastisk utsikt verdig, forteller Brox. Største boligfelt på Svalbard I Gruvedalen ligger syv boligfelt på festetomt. I konkurranse med andre utbyggere har Barlindhaug Utbygging realisert fire av dem. Første byggetrinn ble påbegynt i 2003 og omfattet boliger med et samlet areal på 2500 m 2. Feltet ble raskt utsolgt, og andre byggetrinn Gruvedalen 2 ble påbegynt to år senere, bestående av 11 eneboliger i rekke, 7 rekkehus og 8 leiligheter m 2 vil her være ferdigstilt i mai Husene er i funkisstil, tegnet av Barlindhaug Consult AS og oppført av Sandmo & Svenkerud. Rekkehuset til familien Brox går over fire halvplan. Fire soverom er lagt i husets to underetasjer, mens stua og kjøkkenet ligger i 3. og 4 etasje. Kjøkkenet er stort med spiseplass til Foto: Dag Rindal Brox Gruvedalen, et godt sted å bo personer, noe som er veldig hyggelig. Dessuten er det veldig kjekt å ha fire soverom, forteller Lise. Hun beskriver planløsningen som spennende, men ikke egnet som livsløpsbolig. Yngstegutten vår var ikke særlig flink til å gå i trapper før vi flyttet hit. Det endret seg raskt, smiler Lise og legger til at planløsningen har en viss skorsteinseffekt. Det er alltid godt og varmt på kjøkkenet. Utfordrende å bygge i Arktis Det omskiftelige været fra stille og null grader den ene dagen til kuling og effektive minus 40 dagen etter har ifølge prosjektleder Svein Hugo Hansen resultert i en rekke utfordringer i forhold til inneklima. Oppvarming av husene skjer via spillvarme fra kraftverket. På grunn av hurtige svingninger i været er det utfordrende å holde en jevn innetemperatur når man benytter BLÅTIMEN Det er lite å utsette på utsikten fra stuevinduet. Gruvedalen 2 Byggherre: Barlindhaug Utbygging AS Entreprenør: Sandmo & Svenkerud Oppstart: Januar 2005 Ferdigstilt: De siste boligene overleveres i mai 2007 Kostnadsramme: ca 35 MNOK Areal: 11 eneboliger i rekke, 7 rekkehus og 8 leiligheter. Totalt BTA ca m 2 vannbåren varme, forklarer Hansen. Luftfuktighet har vært et annet problem de har måttet løse underveis. Det er så tørt her at materiale tørker langt raskere enn på fastlandet. For å løse problemer med sprekkdannelser og riss, benytter vi nå ferdigmalte plater. Husene er fundamentert på trepåler banket seks til åtte meter ned i løsmassene. På den dybden står de i permafrost året rundt og påvirkes ikke av tininga i sommermånedene, en omvent problemstilling i forhold til Fastlandsnorge. Husene er elementbaserte og produsert i haller i Longyearbyen, dette for å etterkomme kravet til jevn progresjon i utbyggingen. Snekkere kan ikke stå ute når været er som verst, forklarer prosjektlederen. Bare begynnelsen Gruvedalen 1 og 2 er Barlindhaug Utbygging AS sitt første store prosjekt på Svalbard. Sammen med Barlindhaug Consult har Barlindhaug Utbygging opparbeidet kompetanse og erfaring om arktiske strøk. Dette gjør dem i stand til å løse nye utfordrende oppdrag på øyriket. Gruvedalen er bare begynnelsen. Vi regner med å omsette for 12 til 15 millioner årlig på Svalbard, sier prosjektleder Svein Hugo Hansen. Familien Brox flyttet til Svalbard i februar Heller ikke de har noen planer om å forlate stedet med det første. Det er vanvittig vakkert her. Lyset, naturen, klimaet og ikke minst menneskene gjør Longyearbyen til et fantastisk sted å bo. Vi blir nok her en stund til, sier Lise Grøttland Brox. Bygger botanisk verdensbank for framtiden I juni 2006 la de nordiske statsministrene ned grunnsteinen til et globalt frølager på Svalbard. Frøbanken er beskrevet i medier som Noas ark og Dommedagshvelvet og har fått bred omtale i alt fra britiske The Guardian til arabiske Al Jazeera. Barlindhaug Consult AS og Multiconsult AS vant i oktober oppdraget fra Statsbygg med å tegne og prosjektere anlegget. I fem måneder var syv ansatte involvert i prosjektet, som etter planen skal stå ferdig i løpet av Å skulle sikre verdens botaniske genarv mot eventuelle katastrofer som krig og flom er ikke akkurat hverdagslige oppgaver. Prosjekteringsleder Bjørnar Løvhaug beskriver prosjektet som utfordrende. Lagerhallene skal ligge 120 meter inn i fjellet og holde en konstant temperatur på minus 18 grader. For å sikre et stabilt og fuktfritt miljø, måtte vi finne et hardt berglag i fjellet en stor utfordring i kullholdige fjell som på Svalbard, forteller Løvhaug. Anlegget er prosjektert for å vare i 200 år. Barlindhaug Consult AS tok dermed høyde for klimaforskernes mest dystre spådommer når de tok fatt på oppgaven med å verne om planteverdenes genetiske mangfold. Frølageret skal ligge 130 meter over dagens havnivå og vil bestå selv om temperaturen øker og all is på hele jorda smelter. I tillegg er tunnelen inn til lageret konstruert for å absorbere sjokkbølger fra bomber, forklarer Løvhaug. Skulle energitilførselen eller maskineriet svikte, sørger permafrosten for at temperaturen aldri kommer over 4-6 minusgrader. Portalbygget som fører inn til tunnelen skal bygges i armert betong og stikke delvis ut av fjellet. Med sine åtte meter i høyde vil den være godt synlig fra flyplassen, noe som har stilt store krav til utformingen. Sivilarkitekt Peter W. Söderman i Barlindhaug Consult AS har gitt portalbygningen en markant form med materialer som kontrasterer til de karrige om-givelsene; plasstøpt betong i kombinasjon med rustfritt stål. Bygningen skal også signalisere robusthet og varighet. Inngangen er utformet slik at oppsamling av snø blir minimert, forteller Bjørnar Løvhaug

8 Konsernet Kompetansen The Barlindhaug Group TOTALSKADD Det meste i maskinrommet måtte demonteres og fjernes. PLATEARBEID 20 m2 stålplater måtte skiftes. KVALØYFJORD Tråleren lå seks måneder til kai. Barlindhaugselskapet Maritim Sveiseservice AS utførte i 2006 en lang rekke større oppdrag, blant annet arbeidet med å bringe en brannskadd tråler tilbake i operativ stand. I november 2005 fikk deler av hekktråleren Kvaløyfjord omfattende skader da det oppsto brann i maskinrommet. Barlindhaugselskapet Maritim Sveiseservice AS fikk i oppdrag å bringe fartøyet tilbake til operativ stand, et arbeid som tok seks måneder og kostet om lag 16 millioner kroner. I maskinrommet var hjelpemotoren utbrent og alt av elektriske installasjoner, rør og pumper måtte demonteres og tas ut. Det eneste som fikk stå igjen var hovedmotoren, den måtte renoveres på stedet. Varmeutviklingen gjorde betydelige skader på skrog og dekk, og 20 m 2 stålplater måtte skiftes. Verksted, kjelerom og pumperom vegg i vegg Alle foto: Roar Karlsen Ledet renovering av brannskadd tråler fikk også betydelige skader. Maritim Sveiseservice AS valgte ISS, JM Hansen og Sentrum Diesel som underleverandør for rengjøring, elektriske installasjoner og renovering av hovedmotor. I alt 15 personer var involvert i restaureringen, syv av dem tilknyttet Maritim Sveiseservice AS. Administrerende direktør Egil Klingenberg mener koordinering er avgjørende i slike prosjekter. Grundig planlegging, høye krav og tett oppfølging av både eget og underleverandørers arbeid gjennom hele prosessen sikrer at vi er ferdig innenfor avtalte tidsrammer. Dette mener vi er et av våre sterkeste varemerker. For Maritim Sveiseservice AS er bruk av underleverandører et strategisk valg. Vi kunne bygget opp kompetanse innen maskin, men har i stedet valgt å gjøre det vi gode på; prosjektledelse, platearbeid, sveising og rørlegging for fartøyer og industri, avslutter administrerende direktør Egil Klingenberg. Barlindhaug-konsernet hadde per i alt 182 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse, kombinert med evne til nytenking og kreativ idéutvikling. Konsernet er blant Nord-Norges største bygg- og anleggskonsern, og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. Nøkkeltall Barlindhaug-konsernet har i 2006 økt omsetningen betydelig og lønnsomheten i konsernet er god. Konsernet hadde i 2006 en betydelig verdiskaping i prosjekter knyttet til eiendomsutvikling der konsernselskapene dekker hele prosjektfasen fra konseptutvikling til utbygging og salg. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen. Konsernets entreprenørvirksomhet ble videreutviklet gjennom etablering av entreprenørselskapet Consto AS som medvirker til en ytterligere vekst i konsernets balanse og antall ansatte. Ordrereserven ved inngangen til 2007 er god og det er igangsatt mange store prosjekter som vil medføre god lønnsomhet også i årene fremover. Nøkkeltall Driftsinntekter 406,8 328,3 280,3 206,9 157,3 Resultat før skatt 18,0 19,8 14,0 13,8 9,1 Resultat etter skatt 15,7 16,9 11,2 10,9 7,4 Egenkapital 89,7 81,5 62,7 63,5 56,8 Egenkapitalandel 24% 28% 30% 33% 39% Totale eiendeler 380,9 285,9 210,0 190,0 143,0 Antall ansatte The Barlindhaug Group was established in 1969 and encompasses several subsidiary companies. The staff, counting 182 engineers, architects, craftsmen and administrative/supporting personnel, comprises highly qualified professionals with up to 35 years of experience covering domestic and international projects. Over the years, the Barlindhaug Group has acquired experience from more then 30 countries. The Barlindhaug Group has its main activities in Northern Norway and represents a centre of expertise based on identifying local needs and potential, and the development and commercialisation of these. The company is now the region s largest total supplier in construction and building, and offers a full service package from land investment through planning and design to reinforcement and casting. The Barlidhaug Group s subsidiaries have a wealth of experience and a high level of expertise in that which is considered to be the bearers of commerce and industry in the future: petroleum-based activities and the production of seafood. The climate in the arctic regions presents major challenges, and the company is proud of being amongst the world leaders in this area Dr ingeniører Sivilingeniører 42 Ingeniører 45 Sivilarkitekter Landskapsarkitekt 1 Samfunnsplan/miljø 1 Siviløkonomer Bedriftsøkonom 1 DAK-operatører Økonomi/stab 16 Samfunnsøkonom 1 Cand Scient 1 Fiskerikandidater Statsvitere/Cand Polit Cand Philol 1 Cand Mag 1 Næringsmiddelteknolog 1 Fagarbeidere Totalt antall ansatte 182 Styret Johan Petter Barlindhaug (styreleder), Peter Arbo, Inge Falck Olsen, Anne-Berit Figenschau, Tom Langeid, Finn Lie.

9 Barlindhaug AS Sjølundveien 2 Tel Faks Barlindhaug Eiendom AS Sjølundveien 2 Tel Faks Barlindhaug Norfico AS Sjølundveien 2 Tel Faks Finnut Consult AS Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Maritim Sveiseservice AS Stakkevollveien 31 Postboks TROMSØ Tel Faks Barlindhaug Consult AS Tromsø Sjølundveien 2 Tel Faks Alta Løkkeveien 37 Postboks ALTA Tel Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tel Faks Kirkenes Sydvaranger Industriområde Postboks KIRKENES Tel Faks Setermoen Bardu Servicesenter Altevannsveien 16 Postboks BARDU Tel Faks Sortland Kjøpmannsgata 7 Postboks SORTLAND Tel Faks Svalbard Næringsbygget Postboks LONGYEARBYEN Tel Faks Vadsø Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Barlindhaug Utbygging AS Sjølundveien 4-6 Tel Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tel Faks CONSTO AS Sjølundveien Tromsø Tel Faks CONSTO NORDLAND AS Teknologiveien 12 Postboks Narvik Tel Faks Redaktør: Truls Mølmann Tekst og foto: Rød Tråd AS Opplag: 2000

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

1MBOMFHHFS EV FU LVST FMMFS LPOGFSBOTF

1MBOMFHHFS EV FU LVST FMMFS LPOGFSBOTF FRA GAZELLE COMMUNICATION næringslivet et temabilag om i Tromsøregionen Side 18 Bygger Torskelandsbyen Side 7 Miljøfokus skal gi OL Side 14-15 «OL 2018 stimulerer bransjen og gir en impuls og et signal

Detaljer

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35 Peabnytt Nr. 1 2011 15. årgang Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8 Nordens beste arbeidsplass Side 20 Sammen om et sikkert Peab Side 35 Leder Den viktige sikkerheten Å ivareta sikkerheten

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006

Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006 Gjør Sulis til turismagnet - side 11 NæringsRapport NR. 2, 2006 Åtte ganger større på seks år Gunnar H. Johansen Rusånes Fabrikker i Rognan har økt omsetningen fra 10 til 80 millioner på seks år. På bildet

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG

BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG NR. 19 DESEMBER 2014 9. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SIDE 6 NY HUSBOK! SIDE 8 ØSTER HUS 40 ÅR SIDE 14 NYTT UNIKT BOLIGOMRÅDE I STAVANGER SIDE 18 CATO ØSTERHUS 50 ÅR SIDE 20 TEAM ØSTER

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Peabnytt Nr. 2 Juni 2012 Hovedtema Rekruttering Reportasje Anlegg på rett spor Portrettet Synnøve Helland Ovesen Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Redaksjonen Nettverksrekruttering

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 Endelig i mål Nå kan endelig Bjørnar Bendiksen og Svein Ivar Sivertsen i LKAB ta en velfortjent skål etter at det nye SILA-anlegget i Narvik

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS. Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11

BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS. Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11 BO GODT I VESTERÅLEN ET BOLIGMAGASIN FRA STEINSVIK HUS Chr. Frederiksens gate 2, 8445 Melbu - Tlf.: 76 15 72 11 2 Steinsvik Hus Du skal bo godt i Vesterålen Det er spennende tider for Vesterålen. En optimisme

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske

Samfunnsmessig verdiskapning og bedriftsøkonomiske Nr. 02-2011 En utgivelse fra Terramar Eiendomsutvikling Samarbeid bidrar til læring og utvikling side 6 Silokai-utbygging under lupen side 10 IKEA med omfattende utbyggingsplaner side 12 Fra torg til sjøfront

Detaljer

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang

BÆreBjeLKeN. MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN. NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang NR. 17 DESEMBER 2013 8. årgang BÆreBjeLKeN MAGASIN FOR ØSTER HuS GRuPPEN SIDE 6 NyTT SELSKAP ØSTER HuS ENTREPRENØR SIDE 8 ØSTER HuS KJØP Ny BOLIG! SIDE 21 årets LEVERANDØR 2013 SIDE 22 GENERALSPONSOR FOR

Detaljer

Tema Kundeorientert Reportasje Peab bygger nye Utøya

Tema Kundeorientert Reportasje Peab bygger nye Utøya Peabnytt Nr. 3 Oktober 2012 Tema Kundeorientert Reportasje Peab bygger nye Utøya Fotoreportasjen Spektakulær jobbutsikt Portrettet Bjørn Einar Stange leder byggeprosjektet nye Utøya Redaksjonen Kundekommunikasjon

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer