Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanse Utvikling Lønnsomhet"

Transkript

1 Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2006

2 RÅDGIVNING EIENDOMSUTVIKLING ENTREPRENØR Flerfaglig rådgivning 100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosj. 100% Mekanisk verksted 100% ØVERST FRA VENSTRE: Erling Bangsund adm.dir. i Barlindhaug Norfico AS, Egil Klingenberg adm.dir i Maritim Sveiseservice AS, Hans Kristian Seterlund adm.dir i Consto AS, Arnor Jensen adm.dir i Barlindhaug Consult AS NEDERST FRA VENSTRE: Jens-Arne Johnsen adm.dir. i Barlindhaug Eiendom AS, Åge Fossum viseadm.dir. i Barlindhaug AS, Marit Skog øk.dir. i Barlindhaug AS, Truls Mølmann adm.dir. i Barlindhaug AS, Bjørn Schøning adm.dir. i Barlindhaug Utbygging AS. Samfunnsplanlegging 93% Tospann AS 50% 80% Kirkenes Base AS 22,5% Utvikling og vekst i 2006 Sjøgata 6 AS 33% Nerstranda Bolig AS 50% Sentrum Terasse AS 33% Nissen Eiendom AS 20% Kube Eiendom AS 67% I 2006 har Barlindhaugkonsernet hatt et meget høyt aktivitetsnivå og en betydelig ekspansjon. Vår virksomhet gjennom snart 40 år er utviklet ved å ta større og flere roller innenfor bygge- og anleggsvirksomheten, og i fjor ble både forretningsområder og selskapets kompleksitet utvidet. Allikevel står vi klippefast på vår visjon om langsiktig verdiskaping i nord, noe som gjenspeiler seg i alle våre strategiske beslutninger. Vår nordnorske identitet er blitt ytterligere stadfestet gjennom lokal satsing på oppbygging av entreprenørvirksomhet og sterkere tilstedeværelse i Nordland og Finnmark. Barlindhaugkonsernet har sin hovedbeskjeftigelse i en av landets vekstregioner. Vi representerer et kompetansemiljø som er tuftet på å identifisere lokale behov og forretningsmuligheter, samt utvikle og kommersialiserer løsninger for disse. Vi opplever at endringer skjer stadig raskere og at vår planleggingshorisont kortes ned. Samtidig må vi ha et langsiktig perspektiv på virksomheten og vi ser store muligheter i tilknytning til den forestående veksten i petroleumsvirksomheten i nord. Vi har i 2006 også levert et viktig bidrag til søknaden for OL i Tromsø i 2018, et prosjekt som på mange måter kan stå som et symbol på optimismen i landsdelen. Kjølen AS 50% Strandparken 1 AS 30% Truls Mølmann administrerende direktør Hvedingkvartalet AS Rådhusparken 1 AS m.fl

3 ANLEGGSLEDELSEN Fra høyre; Hans-Olav Nyheim, Geir Jakobsen, Hugo Sørensen og Terje Holthe-Olsen. BOLIGPROSJEKT Eventyrmarka i Workinnmarka. Illustrasjon: Ole A. Krogness/www.perspektiver.no for Borealis Arkitekter AS SATSINGSOMRÅDE Administrerende direktør i Consto AS, Hans Kristian Seterlund leder Barlindhaugkonsernet sitt nyetablerte entreprenørselskapet. Håndverkerne inntar Barlindhaug konsernet Høsten 2006 etablerte konsernet entreprenørselskapet Consto AS. Dermed er hele tjenestespekteret fra tomteinvestering, via prosjektering til jernbinding og støping sikret. I lyset fra en lav vintersol betrakter administrerende direktør Hans Kristian Seterlund Blokk B10 reise seg i Workinnmarka. Boligkomplekset, som skal romme 39 leiligheter, er Constos andre prosjekt og ble påbegynt i desember 2006, bare en måned etter etablerin- gen av selskapet. Da var selskapet allerede i gang med tre leilighetskompleks på Fagereng. Seterlund kan takke de nyansatte for at bedriften er i full drift bare tre måneder etter fødselen. I februar talte arbeidsstokken i Consto AS 70 personer. I et marked med rift om arbeidskraften, er ambisjonene likevel å øke antall hoder. Vi er svært fornøyd med rekrutteringen. Målsettingen for 2007 er å ha 80 ansatte i Tromsø og 40 ansatte i Nordland, forteller Seterlund. Dermed vil Consto AS innta en posisjon som et av de største entreprenørselskap i denne delen av landet. Tverrfaglig styrke Selv om Consto AS er nykommer i entreprenørbransjen, har flertallet av de ansatte erfaring fra andre selskap. Fagkompetansen strekker seg fra tømrere, forskalingssnekkere og jernbindere til kranførere samt en ledelse med lang og bred erfaring. Vi er svært fornøyd med rekrutteringen. Målsettingen for 2007 er å ha 80 ansatte i Tromsø og 40 ansatte i Nordland Vårt personell har god markedskompetanse og tverrfaglig tyngde. I samarbeid med resten av konsernet er vi nå totalleverandører av alle typer bygg fra leilighetskomplekser til næringsbygg og skoler, forklarer Seterlund. Selv er han utdannet sivilingeniør og har mange års erfaring fra bransjen. Langsiktig plan Etableringen av Consto AS er en strategisk satsing for Barlindhaug. Etter snart 40 års utvikling har konsernet nå størrelse og tyngde til å kunne ta grep om hele registeret av bygg- og CONSTO AS Etablert: November 2006 Forventet omsetning i 2007: 350 MNOK Antall ansatte feb. 2007: 70 anleggsrelaterte tjenester. Fra å være et rent teknisk rådgivningsselskap, utvidet vi med egne eiendoms- og utbyggingsselskap. Når tar vi også kontroll over sluttleddet, forteller konserndirektør Truls Mølmann. Han mener etableringen har en rekke fordeler for både kunden og de ansatte. Ved å la designere og ingeniører jobbe tettere sammen, minsker vi gapet mellom de tradisjonelle profesjonene og stimulerer til kompetanseheving. Det øker kvaliteten i alle ledd og gir oss et klart konkurransefortrinn i markedet, noe som også kommer kunden til gode, forklarer Mølmann. Å utvikle og oppføre egne prosjekter, øker kravet til bevissthet rundt rutiner i gjennomføringen. En stor andel prosjekter vil vi fortsatt måtte skaffe oss gjennom anbudsrunder. Ved å konkurrere om eksterne prosjekter holder vi oss skjerpet, avslutter konserndirektør Truls Mølmann. 4

4 MANDELAHALLEN Skal romme isdans, kunstløp og short track. Illustrasjon; 70 N arkitektur AS/ Rambøll Mapping AS. Situasjonsplan; Borealis Arkitekter AS. Prosjektledelse; Barlindhaug Eiendom AS KLARE FOR TROMSØ-OL Fra venstre; daglig leder i Tromsø 2018 AS Erlend Rian, tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl, styremedlem i Tromsø 2018 AS Arne Myhrvold og viseadministrerende direktør i Barlindhaug AS Åge Fossum. Barlindhaugkonsernet bidro til å løfte OL-søknaden til topps 30. mars offentliggjorde Idrettsstyret at de går inn for Tromsø som søkerby for OL i I søknaden lå et omfattende arbeid fra Barlindhaugkonsernet til grunn. Styremedlem Arne Myhrvold i Tromsø 2018 AS mener planleggingen av OL-arenaene har vært en forutsetning for å hevde seg i kampen mot Oslo og Trondheim. Mens de andre søkerbyene hadde eksisterende vinteridrettsanlegg å vise til, finnes det knapt anlegg av betydning i Tromsø. Vi hadde mange løse tanker rundt utformingen av OL-anleggene, men ingenting å vise idrettspresidenten, forteller Myhrvold. Høsten 2006 ble det derfor klart at et omfattende arbeid for å utvikle Tromsø-OL sto for tur. I slutten av november drøftet Tromsø 2018 AS og ledelsen i Barlindhaug Eiendom AS muligheten for å utarbeide situasjonsplaner for OL-anleggene samt foreta kostnadskalkyler. For å løse så komplekse oppgaver innen kort tidsfrist, ble det opprettet en anleggsgruppe bestående av flere av Nord-Norges største arkitekt- og ingeniørselskap, ledet av tidligere idrettspresident Arne Myhrvold og viseadministrerende direktør i Barlindhaug AS Åge Fossum. 10 uker senere ble OL-søknaden overlevert idrettspresidenten med en 46 siders arenaoversikt som vedlegg. Dokumentet tegner et detaljert bilde av hvordan 15 OL-arenaer innen gå-, buss- og båtavstand vil gjøre Tromsø til vertskap for de mest kompakte og spektakulære olympiske vinterleker som noen gang er avholdt. Hvert anlegg er planlagt i henhold til IOCs kravspesifikasjoner, tilpasset kommunens arealplaner og nøye beskrevet De har vært initiativtaker og motor i dette tverrfaglige samarbeidet. OL-søknaden sto langt sterkere takket være deres bidrag. i forhold til før- og etterbruk med kostnadsoverslag. Kunnskap og pågangsmot Myhrvold beskriver Barlindhaugkonsernets bidrag som svært viktig. Vi ble møtt med handlekraft og en holdning om at dette skal vi få til. Konsernets grundighet, saklighet, tverrfaglig tyngde og samarbeid med de andre arkitektselskapene har gjort prosjektet til en fornøyelse å jobbe med. Resultatet viste at søknaden etter min mening fremsto som langt mer gjennomarbeidet enn søknadene til våre konkurrentbyer, forteller Arne Myhrvold. DELTAGERLANDSBY Illustrasjon; Barlindhaug Consult AS / 70 N arkitektur AS/ Rambøll Mapping AS. Situasjonsplan; Barlindhaug Consult AS. Prosjektledelse; Barlindhaug Eiendom AS Daglig leder i Tromsø 2018 AS Erlend Rian er ikke i tvil om betydningen av Barlindhaugkonsernets innsats. De har vært initiativtaker og motor i dette tverrfaglige samarbeidet. OL-søknaden sto langt sterkere takket være deres bidrag. Han mener det er avgjørende at denne spisskompetansen er å finne i vår del av landet. Arenaoversikten er i all hovedsak gjort lokalt, og er en god illustrasjon på evnen og viljen til å realisere OL, forteller Rian. Et felles løft Arbeidet med arenaoversikten er Barlindhaug AS sitt foreløpige bidrag i OL-dugnaden. Ifølge Åge Fossum er satsingen et langsiktig strategisk valg fra konsernets side. I forkant av etableringen av LNG-anlegget på Melkøya gjorde vi et betydelig innsalg overfor Statoil, noe som har båret frukter. Det samme tenker vi overfor et Tromsø-OL i Et OL vil utvilsomt være et viktig bidrag til vekst i Tromsø. Utvikle, planlegge og bygge anleggene er dessuten vårt forretningsområde, selv om innsatsen vi nå har gjort på ingen måte sikrer oss fremtidige kontrakter, understreker Fossum, som berømmer de andre aktørene. Vi har hatt et utmerket samarbeid med blant annet Borealis Arkitekter AS og 70 º Nord arkitektur AS. Lagånden på tvers av selskapene speiler noe av entusiasmen rundt dette prosjektet. Han er ikke i tvil om at arbeidet også har hatt en positiv effekt innad i konsernet. Arbeidet har involvert de fleste fagfeltene i konsernet og viser oss at vi har kompetanse og evne til å hive oss rundt og håndtere store oppdrag som plutselig dukker opp, avslutter viseadministrerende direktør Åge Fossum. SERMONIARENAEN VALHALL Illustrasjon; 70 N arkitektur AS/ Rambøll Mapping AS. Situasjonsplan; 70 N arkitektur as. Prosjektledelse; Barlindhaug Eiendom AS. ARENAOVERSIKTEN Oppdragsgiver: Tromsø 2018 AS Produkt: 46 siders dokument i A3-format Innhold: Utvikle en komplett arenaoversikt over 15 arenaer, samt kostnadskalkyler over alle arenaer Bidragsytere: Barlindhaug Eiendom AS, Barlindhaug Consult AS, Consto Entreprenør AS, Borealis Arkitekter AS, 70 º Nord arkitektur AS, Rambøl mapping AS, samt en rekke fagspesialister/konsulenter Tidsramme: 2 måneder 6 7

5 Styreleder Johan Petter Barlindhaug STORT ØYEBLIKK LNG-skipet Arctic Princess legger for første gang til kai ved utskipningskaia, prosjektert av Barlindhaug Consult AS. Informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal overværer begivenheten sammen et stort medieoppbud. Foto: Eiliv Leren/Statoil Barlindhaug AS skriver petroleums historie på Melkøya I romjula la det første LNG-skipet til kai på Melkøya. Det markerte Barlindhaug AS sitt 25 år lange engasjement i Nord-Norges største petroleumsprosjekt. I 1982 lenge før de folkevalgte hadde tatt stilling til utbygging av Snøhvitfeltet ble Barlindhaug Consult AS kontaktet av Statoil. Oppdraget var å vurdere lokasjoner for et eventuelt ilandføringsanlegg for naturgass på kysten av Vest-Finnmark. Da valget til slutt endte på Melkøya, ble arbeidsfellesskapet Multiconsult AS og Barlindhaug Consult AS tildelt jobben med prosjektering av CIVIL, dvs all infrastruktur på Melkøya. Barlindhaug Consult AS hadde hovedansvar for å utrede og senere detaljprosjektere en rekke strukturer og funksjoner tilknyttet LNG-anlegget: Tunnelen som forbinder øya med fastlandet Vei, vann, avløp og elektrisitet på det eksterne veinettet samt på selve anlegget under byggefasen Infrastrukturen i campen som huser 2000 personer Administrasjonsbygget Anleggskaia Produktkaia der gassen lastes om bord i LNG- skipene I perioder har inntil 40 personer i Barlindhaug Consult AS vært involvert i prosjekteringen. For dem og samarbeidspartner Multiconsult, har Melkøya vært et av de største prosjekt noen sinne. Arktisk kompetanse I norsk målestokk troner ikke Barlindhaug Consult AS blant de største firmaene innen teknisk rådgivning. Likevel har selskapet hatt en sentral posisjon som underleverandør sammen med Multiconsult AS. Informasjonsleder i Statoil, Sverre Kojedal forklarer valget av Barlindhaug med selskapets lokale kunnskap og arktiske erfaring. Anlegget måtte dimensjoneres til å tåle påkjenningen fra vind og vær så langt nord. Vi valgte Barlindhaug fordi vi anså dem til å inneha den beste faglige kompetansen, forklarer Kojedal, som beskriver det langvarige samarbeidet som veldig bra. Det er også tilfredsstillende å kunne bidra til videreutvikling av spisskompetanse innen nordnorske bedrifter som Barlindhaug. Sammen gir det oss konkurransemessige fortrinn, både nasjonalt og internasjonalt. Ifølge Kojedal vil det være naturlig å se Barlindhaug blant anbyderne når nye byggetrinn på Melkøya skal prosjekteres. Et strategisk valg Viseadministrerende direktør i Barlindhaug Consult AS, Gunnar Iversen, mener selskapet høster fruktene av langsiktig satsing på FoU og erfaringsbasert kompetanseøkning. Den nordvest-atlantiske havstrøm (Golfstrømmen) skaper et mildt, men arktisk klima her som gir oss utfordringer ulik alle andre steder i verden. Spisskompetanse om hvordan disse forholdene påvirker konstruksjoner, er avgjørende for å sikre forsvarlig og stabil drift på anlegg som på Melkøya. Derfor har det vært et strategisk valg at våre ansatte innehar klimatiske kunnskaper i verdenstoppen, forteller Iversen. Denne kompetansen lå til grunn da firmaet i sin tid utførte den klimatiske forundersøkelsen for Statoil. Resultatene fikk stor betydning for spesifikasjonskravene under prosjekteringen av LNG-anlegget. Noen mente vi overdimensjonerte anlegget da vi designet kaisonen for å tåle 75 cm stålis. Stormen Narve i 2006 viste at dette likevel var et riktig valg, forteller Iversen. I tillegg har selskapet utviklet en rekke tekniske løsninger for å møte lokale utfordringer. Vi la bl.a. et vannbasert snøsmeltingsanlegg i overflaten på utskipningskaia for å ivareta personsikkerhet og drift under snøvintre og kuldeperioder som i år. I lys av uttalte ambisjoner for petroleumsutvinning i nordområdene, er Melkøya en viktig referanse for Barlindhaug Consult AS. Kombinasjonen av arktisk kunnskap og fagkompetanse gjør at de store prosessfirmaene gir uttrykk for at de ønsker å ha oss med på laget, avslutter Gunnar Iversen. Regionalt samarbeid gir konkurransekraft Styreleder Johan Petter Barlindhaug har for lengst løftet blikket fra konsernets indre liv i Sjølundveien 2 og vier tiden til studenter, næringsliv og myndigheter. Hans 40 år lange fartstid som gründer har resultert i en rekke utredningsoppdrag det siste en analyse av hvordan en skal oppnå størst mulige nordnorske ringvirkninger av den fremtidige petroleumsvirksomhet i Barentshavet, et arbeid som nå følges opp av regjeringen. Skulle visjonene om nordområdene bli en realitet og de riktige tiltak gjennomføres, vil det lett kunne skape 4000 nye arbeidsplasser i vår landsdel, ifølge Barlindhaugs beregninger. Å sikre at flest mulig kontrakter landes i Nord- Norge, krever likevel mer enn kompetanseøkning. Samarbeid mellom bedrifter og på tvers av regionene vil spille en avgjørende rolle. Hver region må utnytte sine fortrinn og bygge nettverk mellom firmaer som lykkes og som igjen kan bidra til at nye bedrifter kan komme med. Sterke regionale bedriftsklynger skaper et sterkt Nord-Norge. En samlet landsdel vil ikke bare gi et nasjonalt konkurransefortrinn. I lys av mulighetene som åpenbarer seg i nord, vil vi stille sterkere i kampen også om internasjonale oppdrag. Utviklingen i Russland er i den forbindelse en stor utfordring og målet må være å gjøre Nord-Norge til en internasjonal arbeidsplattform for alt som skal skje i Barentshavet - enten det er på norsk eller russisk sokkel. For å få dette til må vi endre vårt bilde av Russland og russere. Vår erfaring er at de er ressurssterke og sitter på fantastisk mye kompetanse. Vi må stimulere til gjensidig samarbeid og tilrettelegge for at russiske bedrifter skal kunne etablere seg her eller kjøpe seg inn i landet. Landsdelen vil dra stor nytte av sterkere bånd til Russland, avslutter Johan Petter Barlindhaug. 8 9

6 ALLE BYGGETRINN Den første blokka sto innflyttingsklar jula 2006, mens den siste vil stå ferdig juni B-feltet ligger tilbaketrukket i sørøstlige del av Fagerengfeltet, med et skogholt i bakkant og skolen i front. Med en kostnadsramme på 400 millioner kroner, reiser B-feltet seg som det største enkeltprosjektet i Barlindhaugs historie. 75 leilighetene det største lavenergiprosjektet i Nord-Norge hittil. De andre tre blokkene er mer konvensjonelle, men likevel utstyrt med effektiv varmegjenvinning gjennom balansert ventilasjon. Snittstørrelsen på leilighetene er 65 kvadratmeter. To av blokkene oppføres i arbeidsfellesskap med Skanska, mens konsernets eget entreprenørselskap, Consto AS, står for oppføringen av de tre siste. Dermed har alle konsernets selskaper vært involvert i realiseringen av byggeprosjektet. Den første blokka sto innflyttingsklar til jul, den siste vil stå ferdig i juni Sammen utgjør de konsernet største prosjekt gjennom tidene. Fagereng B-feltet Utbygger: Barlindhaug Eiendom AS Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS, og Consto AS Påbegynt: Høsten 2005 Ferdigstilles: Juni 2008 Antall boenheter: 161 leiligheter Kostnadsramme: 400 MNOK Fagereng B-feltet en milepæl under oppføring dermed fått et noe uryddig uttrykk. Denne erfaringen brakte Barlindhaug AS med seg i utformingen av feltets siste utviklingstrinn. Blokkene er terrassert i forkant for å gli bedre inn i terrenget. Sett fra siden bryter de ikke horisonten, forklarer prosjektleder Kjetil S. Paulsen. Blokkene er lagt med fronten mot vest og er nøye plassert i forhold til hverandre. Avstanden og vinklene mellom blokkene sørger for optimale lysforhold i hver enkelt leilighet. Med unntak av noen få lagt mot nord, får alle leilighetene sørvendt utsikt og sollys inn i oppholdsrommene. Parkeringsbehovet er i hovedsak dekket med parkeringsanlegg under 4 av de 5 blokkene. Dermed er minst mulig uteareal beslaglagt av parkeringsplasser. Portrom i blokkene skaper en sammenhengende gangsti gjennom feltet, tilbaketrukket fra Wanny Wolstads veg, og sørger for at man kan bevege seg fritt mellom blokkene uten å måtte gå ned på veien. Avstanden og vinklene mellom blokkene sørger for optimale lysforhold i hver leilighet. I planene for uterommet ligger utvikling av områder for nærlek, kvartalslek og strøkslek. Dette innebærer opparbeiding av flere nye lekeplasser, vedlikehold og oppgradering av eksisterende lekeplass og ballplass, samt etablering av ny ballplass, stier og bålplasser. Det er også satt av et område ovenfor Kvaløyveien til parsellhager, hvor det gjennom velforeningen på Fagereng blir mulighet for beboerne å leie en liten jordlapp til dyrking av potet og grønnsaker. I tillegg skal forskjellige deler av hele Fagerengområdet beplantes med bjørk. For oss er det viktig å forlate området vel vitende om at vi har gjort vårt beste for at folk skal trives, avslutter prosjektleder Kjetil S. Paulsen. Barlindhaug Norfico AS rådgivere for ny sjømatfabrikk i Skjervøy I takt med oppsvinget i laksenæringa, har flere større aktører i landsdelen valgt å tilrettelegge produksjonen for å møte etterspørselen. Parallelt skjerpes kravene fra både myndigheter og marked om hvordan laksen skal slaktes og foredles. Et av selskapene som valgte Barlindhaug Norfico AS som rådgiver i denne prosessen, er Lerøy Aurora AS. Siden 2005 har de vært i tett dialog om plassering av og konseptutvikling for en ny sjømatfabrikk i Nord-Troms. Vi foretok en omfattende analyse av kostnader, egnethet, logistikk, infrastruktur og arealplaner samt godkjenninger fra Mattilsynet og miljøvernmyndighetene. I tillegg tok vi prøver av vann- og bunnforhold på de aktuelle plasseringene, forteller prosjektleder Max Kristiansen i Norfico AS. Da valget av nye lokaler havnet på den nedlagte rekefabrikken på Skjervøy, ble Norfico involvert i planleggingen av ombyggingen. Vi tar utgangspunkt i selve produksjonsprosessen og hvilke krav som stilles for optimalisert produksjonsflyt. Ut fra disse kriteriene er vi behjelpelig med å finne de rette maskinene plassert på de rette stedene, samtidig som vi ivaretar fleksibilitet for tilpassing til fremtidige krav, forklarer Kristiansen. Han mener Norficos styrke ligger i selskapets tverrfaglige kompetanse. Vi har personell med kunnskaper om alt fra offentlig krav og arealplanlegging til dimensjonering av vanntilførsel og maskinpark. Siden vi er samlokalisert med Barlindhaug Consult AS, kan vi innehente supplerende kompetanse i samme bygg. I et tidsaspekt gir dette besparelser for kunden. Administrerende direktør i Lerøy Aurora AS, Stig Nilsen forklarer valget av Norfico slik: De er en komplett partner med spisskompetanse innen hele det komplekse spektret av kompetanseområder som omfatter prosjektet. God samhandling er viktig for at løsningene skal bli de beste. I prosjektet kombineres totalkompetanse, løsningsevne og gjennomføringskapasitet på en De siste årene har Barlindhaug Eiendom AS gått tyngre inn i boligmarkedet. Dette har sin bakgrunn i at selskapet eier aktuelle områder til boligformål, som Fagereng i Tromsø, der de har oppført 400 av i alt 700 boenheter. Betydelig vekt på uteareal Siden høsten 2005 har inntil 100 personer I tillegg til generell standardheving av leilighetene vært i sving med byggefeltets siste fase; oppføringen og fellesarealene, effektiv energi- av fem boligblokker med til sammen utnytting, gjennomtenkte planløsninger og 161 leiligheter. Opprinnelig skulle kun Blokk 3 gode solforhold, er nærområdet viktig for være lavenergi, men da disse leiligheten ble bokvaliteten. I prosjektet med utbyggingen solgt i løpet av kun få dager, bestemte Barlindhaug Estetikk og lysforhold av Fagereng felt B vil Barlindhaug Eiendom Eiendom AS seg for å bygge Blokk 5 De første tomteområdene på Fagerengfeltet derfor også bruke flere millioner kroner til etter samme konsept. Til sammen rommer de ble utviklet av forskjellige utbyggere og har opprusting av utearealene. god måte Foto: Per Eide

7 BARNEVENNLIG Lise Grøttland Brox leker langs husveggen med sønnen Viktor (3). Med oppføringen av 5600 m 2 boligareal i Gruvedalen har Barlindhaug Utbygging AS for alvor etablert seg på Svalbard. Beboer og tobarnsmor Lise Grøttland Brox har heller ikke tenkt å forlate øyriket med det første. Gruvedalen boligfelt ligger ved utløpet av Longyeardalen. Med panoramautsikt fra stuevinduet, sitter beboerne på første rad når nordlyset spiller opp til dans over Hiortfjellet og Adventfjorden. Boligfeltet er blitt et yndet sted for innflyttere, ikke bare på grunn av utsikten. Vi er veldig fornøyd med å bo her. Nærmiljøet er godt og det bor mange småbarnsfamilier her. Boligfeltet ligger skjermet med passe avstand til sentrum, og har dessuten spennende planløsninger med vindusflater en fantastisk utsikt verdig, forteller Brox. Største boligfelt på Svalbard I Gruvedalen ligger syv boligfelt på festetomt. I konkurranse med andre utbyggere har Barlindhaug Utbygging realisert fire av dem. Første byggetrinn ble påbegynt i 2003 og omfattet boliger med et samlet areal på 2500 m 2. Feltet ble raskt utsolgt, og andre byggetrinn Gruvedalen 2 ble påbegynt to år senere, bestående av 11 eneboliger i rekke, 7 rekkehus og 8 leiligheter m 2 vil her være ferdigstilt i mai Husene er i funkisstil, tegnet av Barlindhaug Consult AS og oppført av Sandmo & Svenkerud. Rekkehuset til familien Brox går over fire halvplan. Fire soverom er lagt i husets to underetasjer, mens stua og kjøkkenet ligger i 3. og 4 etasje. Kjøkkenet er stort med spiseplass til Foto: Dag Rindal Brox Gruvedalen, et godt sted å bo personer, noe som er veldig hyggelig. Dessuten er det veldig kjekt å ha fire soverom, forteller Lise. Hun beskriver planløsningen som spennende, men ikke egnet som livsløpsbolig. Yngstegutten vår var ikke særlig flink til å gå i trapper før vi flyttet hit. Det endret seg raskt, smiler Lise og legger til at planløsningen har en viss skorsteinseffekt. Det er alltid godt og varmt på kjøkkenet. Utfordrende å bygge i Arktis Det omskiftelige været fra stille og null grader den ene dagen til kuling og effektive minus 40 dagen etter har ifølge prosjektleder Svein Hugo Hansen resultert i en rekke utfordringer i forhold til inneklima. Oppvarming av husene skjer via spillvarme fra kraftverket. På grunn av hurtige svingninger i været er det utfordrende å holde en jevn innetemperatur når man benytter BLÅTIMEN Det er lite å utsette på utsikten fra stuevinduet. Gruvedalen 2 Byggherre: Barlindhaug Utbygging AS Entreprenør: Sandmo & Svenkerud Oppstart: Januar 2005 Ferdigstilt: De siste boligene overleveres i mai 2007 Kostnadsramme: ca 35 MNOK Areal: 11 eneboliger i rekke, 7 rekkehus og 8 leiligheter. Totalt BTA ca m 2 vannbåren varme, forklarer Hansen. Luftfuktighet har vært et annet problem de har måttet løse underveis. Det er så tørt her at materiale tørker langt raskere enn på fastlandet. For å løse problemer med sprekkdannelser og riss, benytter vi nå ferdigmalte plater. Husene er fundamentert på trepåler banket seks til åtte meter ned i løsmassene. På den dybden står de i permafrost året rundt og påvirkes ikke av tininga i sommermånedene, en omvent problemstilling i forhold til Fastlandsnorge. Husene er elementbaserte og produsert i haller i Longyearbyen, dette for å etterkomme kravet til jevn progresjon i utbyggingen. Snekkere kan ikke stå ute når været er som verst, forklarer prosjektlederen. Bare begynnelsen Gruvedalen 1 og 2 er Barlindhaug Utbygging AS sitt første store prosjekt på Svalbard. Sammen med Barlindhaug Consult har Barlindhaug Utbygging opparbeidet kompetanse og erfaring om arktiske strøk. Dette gjør dem i stand til å løse nye utfordrende oppdrag på øyriket. Gruvedalen er bare begynnelsen. Vi regner med å omsette for 12 til 15 millioner årlig på Svalbard, sier prosjektleder Svein Hugo Hansen. Familien Brox flyttet til Svalbard i februar Heller ikke de har noen planer om å forlate stedet med det første. Det er vanvittig vakkert her. Lyset, naturen, klimaet og ikke minst menneskene gjør Longyearbyen til et fantastisk sted å bo. Vi blir nok her en stund til, sier Lise Grøttland Brox. Bygger botanisk verdensbank for framtiden I juni 2006 la de nordiske statsministrene ned grunnsteinen til et globalt frølager på Svalbard. Frøbanken er beskrevet i medier som Noas ark og Dommedagshvelvet og har fått bred omtale i alt fra britiske The Guardian til arabiske Al Jazeera. Barlindhaug Consult AS og Multiconsult AS vant i oktober oppdraget fra Statsbygg med å tegne og prosjektere anlegget. I fem måneder var syv ansatte involvert i prosjektet, som etter planen skal stå ferdig i løpet av Å skulle sikre verdens botaniske genarv mot eventuelle katastrofer som krig og flom er ikke akkurat hverdagslige oppgaver. Prosjekteringsleder Bjørnar Løvhaug beskriver prosjektet som utfordrende. Lagerhallene skal ligge 120 meter inn i fjellet og holde en konstant temperatur på minus 18 grader. For å sikre et stabilt og fuktfritt miljø, måtte vi finne et hardt berglag i fjellet en stor utfordring i kullholdige fjell som på Svalbard, forteller Løvhaug. Anlegget er prosjektert for å vare i 200 år. Barlindhaug Consult AS tok dermed høyde for klimaforskernes mest dystre spådommer når de tok fatt på oppgaven med å verne om planteverdenes genetiske mangfold. Frølageret skal ligge 130 meter over dagens havnivå og vil bestå selv om temperaturen øker og all is på hele jorda smelter. I tillegg er tunnelen inn til lageret konstruert for å absorbere sjokkbølger fra bomber, forklarer Løvhaug. Skulle energitilførselen eller maskineriet svikte, sørger permafrosten for at temperaturen aldri kommer over 4-6 minusgrader. Portalbygget som fører inn til tunnelen skal bygges i armert betong og stikke delvis ut av fjellet. Med sine åtte meter i høyde vil den være godt synlig fra flyplassen, noe som har stilt store krav til utformingen. Sivilarkitekt Peter W. Söderman i Barlindhaug Consult AS har gitt portalbygningen en markant form med materialer som kontrasterer til de karrige om-givelsene; plasstøpt betong i kombinasjon med rustfritt stål. Bygningen skal også signalisere robusthet og varighet. Inngangen er utformet slik at oppsamling av snø blir minimert, forteller Bjørnar Løvhaug

8 Konsernet Kompetansen The Barlindhaug Group TOTALSKADD Det meste i maskinrommet måtte demonteres og fjernes. PLATEARBEID 20 m2 stålplater måtte skiftes. KVALØYFJORD Tråleren lå seks måneder til kai. Barlindhaugselskapet Maritim Sveiseservice AS utførte i 2006 en lang rekke større oppdrag, blant annet arbeidet med å bringe en brannskadd tråler tilbake i operativ stand. I november 2005 fikk deler av hekktråleren Kvaløyfjord omfattende skader da det oppsto brann i maskinrommet. Barlindhaugselskapet Maritim Sveiseservice AS fikk i oppdrag å bringe fartøyet tilbake til operativ stand, et arbeid som tok seks måneder og kostet om lag 16 millioner kroner. I maskinrommet var hjelpemotoren utbrent og alt av elektriske installasjoner, rør og pumper måtte demonteres og tas ut. Det eneste som fikk stå igjen var hovedmotoren, den måtte renoveres på stedet. Varmeutviklingen gjorde betydelige skader på skrog og dekk, og 20 m 2 stålplater måtte skiftes. Verksted, kjelerom og pumperom vegg i vegg Alle foto: Roar Karlsen Ledet renovering av brannskadd tråler fikk også betydelige skader. Maritim Sveiseservice AS valgte ISS, JM Hansen og Sentrum Diesel som underleverandør for rengjøring, elektriske installasjoner og renovering av hovedmotor. I alt 15 personer var involvert i restaureringen, syv av dem tilknyttet Maritim Sveiseservice AS. Administrerende direktør Egil Klingenberg mener koordinering er avgjørende i slike prosjekter. Grundig planlegging, høye krav og tett oppfølging av både eget og underleverandørers arbeid gjennom hele prosessen sikrer at vi er ferdig innenfor avtalte tidsrammer. Dette mener vi er et av våre sterkeste varemerker. For Maritim Sveiseservice AS er bruk av underleverandører et strategisk valg. Vi kunne bygget opp kompetanse innen maskin, men har i stedet valgt å gjøre det vi gode på; prosjektledelse, platearbeid, sveising og rørlegging for fartøyer og industri, avslutter administrerende direktør Egil Klingenberg. Barlindhaug-konsernet hadde per i alt 182 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse, kombinert med evne til nytenking og kreativ idéutvikling. Konsernet er blant Nord-Norges største bygg- og anleggskonsern, og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. Nøkkeltall Barlindhaug-konsernet har i 2006 økt omsetningen betydelig og lønnsomheten i konsernet er god. Konsernet hadde i 2006 en betydelig verdiskaping i prosjekter knyttet til eiendomsutvikling der konsernselskapene dekker hele prosjektfasen fra konseptutvikling til utbygging og salg. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen. Konsernets entreprenørvirksomhet ble videreutviklet gjennom etablering av entreprenørselskapet Consto AS som medvirker til en ytterligere vekst i konsernets balanse og antall ansatte. Ordrereserven ved inngangen til 2007 er god og det er igangsatt mange store prosjekter som vil medføre god lønnsomhet også i årene fremover. Nøkkeltall Driftsinntekter 406,8 328,3 280,3 206,9 157,3 Resultat før skatt 18,0 19,8 14,0 13,8 9,1 Resultat etter skatt 15,7 16,9 11,2 10,9 7,4 Egenkapital 89,7 81,5 62,7 63,5 56,8 Egenkapitalandel 24% 28% 30% 33% 39% Totale eiendeler 380,9 285,9 210,0 190,0 143,0 Antall ansatte The Barlindhaug Group was established in 1969 and encompasses several subsidiary companies. The staff, counting 182 engineers, architects, craftsmen and administrative/supporting personnel, comprises highly qualified professionals with up to 35 years of experience covering domestic and international projects. Over the years, the Barlindhaug Group has acquired experience from more then 30 countries. The Barlindhaug Group has its main activities in Northern Norway and represents a centre of expertise based on identifying local needs and potential, and the development and commercialisation of these. The company is now the region s largest total supplier in construction and building, and offers a full service package from land investment through planning and design to reinforcement and casting. The Barlidhaug Group s subsidiaries have a wealth of experience and a high level of expertise in that which is considered to be the bearers of commerce and industry in the future: petroleum-based activities and the production of seafood. The climate in the arctic regions presents major challenges, and the company is proud of being amongst the world leaders in this area Dr ingeniører Sivilingeniører 42 Ingeniører 45 Sivilarkitekter Landskapsarkitekt 1 Samfunnsplan/miljø 1 Siviløkonomer Bedriftsøkonom 1 DAK-operatører Økonomi/stab 16 Samfunnsøkonom 1 Cand Scient 1 Fiskerikandidater Statsvitere/Cand Polit Cand Philol 1 Cand Mag 1 Næringsmiddelteknolog 1 Fagarbeidere Totalt antall ansatte 182 Styret Johan Petter Barlindhaug (styreleder), Peter Arbo, Inge Falck Olsen, Anne-Berit Figenschau, Tom Langeid, Finn Lie.

9 Barlindhaug AS Sjølundveien 2 Tel Faks Barlindhaug Eiendom AS Sjølundveien 2 Tel Faks Barlindhaug Norfico AS Sjølundveien 2 Tel Faks Finnut Consult AS Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Maritim Sveiseservice AS Stakkevollveien 31 Postboks TROMSØ Tel Faks Barlindhaug Consult AS Tromsø Sjølundveien 2 Tel Faks Alta Løkkeveien 37 Postboks ALTA Tel Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tel Faks Kirkenes Sydvaranger Industriområde Postboks KIRKENES Tel Faks Setermoen Bardu Servicesenter Altevannsveien 16 Postboks BARDU Tel Faks Sortland Kjøpmannsgata 7 Postboks SORTLAND Tel Faks Svalbard Næringsbygget Postboks LONGYEARBYEN Tel Faks Vadsø Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tel Faks Barlindhaug Utbygging AS Sjølundveien 4-6 Tel Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tel Faks CONSTO AS Sjølundveien Tromsø Tel Faks CONSTO NORDLAND AS Teknologiveien 12 Postboks Narvik Tel Faks Redaktør: Truls Mølmann Tekst og foto: Rød Tråd AS Opplag: 2000

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

Erfaringer fra Snøhvit

Erfaringer fra Snøhvit Classification: Internal Status: Draft Erfaringer fra Snøhvit Dialogmøte OED/KRD Tromsø 18 okt 2007 - Sverre Kojedal, informasjonsleder StatoilHydro 4 Snøhvit Oppstartsfasen høsten 2007 - fortsatt høy

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv?

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? Nordland fylkeskommunes Samekonferanse 2006 Nordområdearbeid i et urfolksperspektiv Norges nordområdesatsing Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Foredraget

Detaljer

l 5-roms over to plan l 3- og 4-roms på ett plan Bodøsjøen Park TRINN III

l 5-roms over to plan l 3- og 4-roms på ett plan Bodøsjøen Park TRINN III l 5-roms over to plan l 3- og 4-roms på ett plan Bodøsjøen Park TRINN III 2 3 5-roms bolig N l 5-romboligene ligger over to plan i 2. og 3. etasje l To stuer l Fin utsikt til Børvasstindene l To flotte

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT NILS ARNE JOHNSEN Siviløkonom Rambøll-gruppens arktiske direktør Leder av Rambøll i Nord-Norge ENGINEERING, DESIGN AND CONSULTANCY Service areas:

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN UTG. 0412 WWW.BYGGMESTEREN.AS

BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN UTG. 0412 WWW.BYGGMESTEREN.AS BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN UTG. 0412 WWW.BYGGMESTEREN.AS Plass til tittel her REPORTASJE Daniel Vangen er én av rundt 25 tømrere i Sandmo & Svenkerud AS som har valgt å bo og arbeide

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

rasjon nspi ongi bet

rasjon nspi ongi bet 13 betonginspirasjon entreprenør siden 1978 Betong er var pasjon Entreprenør Geir Stangeland er et solid firma med lokal forankring. Med lang erfaring og høy arbeidsmoral videreutvikler vi til stadighet

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Midt-Norsk Betong Mosjøen AS

Midt-Norsk Betong Mosjøen AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart Antall ansatte i dag er 16 Fokus på lokale innkjøp Genererer flere støttearbeidsplasser lokalt og regionalt

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9 ÅRSRAPPORT 2004 Teknisk rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskeri- og samfunnsfaglig rådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen

Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Foreløpig resultat før skatt på 404 MNOK

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

KOMPLEKS 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen

KOMPLEKS 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen KOMPLEKS 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: 2111/Svalbard Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori:

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland!

Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank. 150 år på Helgeland! Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland og muligheter for Helgeland Sparebank Adm. Banksjef Arnt Krane Fremtidsutsikter for næringslivet på Helgeland Kyst- og havbruksnæringen Kyst- og havbruksnæringen

Detaljer

en STØDIG samarbeidspartner

en STØDIG samarbeidspartner en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør en STØDIG samarbeidspartner Jærentreprenør ble etablert i 1983 og har ca. 75 ansatte. Fra kontoret på Varhaug bygger vi videre på jærske entreprenørtradisjoner.

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers.

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers. Meny Bli abonnen LØRDAG 5. DESEMBE 2015 5. DES 2015 ANNONSE ARCTIC FRONTIERS TROMSØ NORDOMRÅDENE POLITIKK UTENRIKSPOLITIKK Hun skal styrke lytteposten i nord Av INGER PRÆSTENG THUEN 19. november 2015,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Passivhus Storhilderen

Passivhus Storhilderen Steinar Anda, sivilarkitekt steinar.anda@husbanken.no Anne Marie Grimsrud, sivilarkitekt Rambøll Norge AS anne.marie.grimsrud@ramboll.no Magnar Berge, sivilingeniør Høgskolen i Bergen magnar.berge@hib.no

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living.

Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Kortere vei til hoteller, leiligheter og studenboliger med modulbygg fra Malthus Living. Malthus Living er vår satsing på hoteller, studenthybler og leiligheter. Vi sørger for en permanent og fullverdig

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Aker Hus. Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen

Aker Hus. Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen Hus Praktiske og økonomiske fordeler ved å samle virksomheter i et bygg Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen August 2006 Selskapene i Ownership 50.01 % Kværner Cap

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Totalentreprenør. side 10

Totalentreprenør. side 10 side 10 Totalentreprenør Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør og leverer komplette prosjekter, fra første møte og prosjektering til produksjon og utført arbeid vi tar oss av alt. Vi har hovedkontor

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område 12 VERTIKALDELTE BOLIGER. Vi gir deg gratis interiørhjelp fra * 121 m 2 BRA. 12 vertikaldelte boliger BK 9

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område 12 VERTIKALDELTE BOLIGER. Vi gir deg gratis interiørhjelp fra * 121 m 2 BRA. 12 vertikaldelte boliger BK 9 BOLIGER FRA TEAMBYGG 12 vertikaldelte boliger BK 9 Vi gir deg gratis interiørhjelp fra * Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 12 VERTIKALDELTE BOLIGER 121 m 2 BRA 2 Det viktigste er nært Venner. Sola

Detaljer

HISTORIKK. Omgjort til AS Aksjonærer: Oppstart Enkeltmannsforetak. Totalentreprenør 90 ansatte 50/50 Bolig/næring Elementproduksjon

HISTORIKK. Omgjort til AS Aksjonærer: Oppstart Enkeltmannsforetak. Totalentreprenør 90 ansatte 50/50 Bolig/næring Elementproduksjon TOTALENTREPRENØR INNHOLD 1. Historikk 2. Omsetning 3. Organisasjon 4. Satsningsområder 5. Arbeidsområder 6. HMS/Miljø/Kvalitet 7. Prosjekt fremover 8. Utfordringer/muligheter/styrker 9. Åfjord 10. Botngård

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Velkommen til Arkitekthuset Kragerø Velkommen til Arkitekthuset Kragerø AS - et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Visualisering av to aktuelle byggeprosjekter på Torvet i Kragerø, Apoteket og Torvgata

Detaljer

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret

EnergiCampus NORD. Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret EnergiCampus NORD Et integrert utdanningstilbud innen energifag med base i Hammerfest Arne M. Bredesen, NTNU Leder av interimsstyret 1 EnergiCampus NORD: et kompetanseløft i Nord Norge Energisektoren er

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen

TID for TRE i fremtidsbyen Bergen TID for TRE i fremtidsbyen Bergen Et delprosjekt under Framtidens byer 2014 Prosjektperiode 2009 Klimaforum 25.februar 2011 Byråd Lisbeth Iversen Verdiskaping fra skog til produkter og bruk av tre Utvikle

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Konsernrapport vår 2014

Konsernrapport vår 2014 Konsernrapport vår 2014 2013 ble et særdeles aktivt år for Bakkegruppen AS og i særdeleshet underkonsernet Bakke AS. Inntak av nye tomter for fremtidige egenregiprosjekter har vært høyt prioritert, og

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer