206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0"

Transkript

1

2 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50% Sentrum Terrasse AS 33% Integrator AS 40% Sjøgata 6 AS 50% Nissen Eiendom AS 50% Portal Eiendomsutvikling AS 20% N ø k k e l t a l l Driftsinntekter (mill.nok) Resultat før skattekostnad (mill.nok) Resultat etter skattekostnad (mill.nok) Egenkapital (mill.nok) Egenkapitalandel Totale eiendeler (mill.nok) Antall ansatte ,9 13,8 10,9 63,5 33% 190, ,3 158,3 102,9 9,1 11,2 7,9 7,4 7,8 5,7 56,8 50,2 44,7 39% 34% 35% 143,0 146,0 129,

3 Barlindhaugkonsernet, en del av landsdelens mangfold Etter å ha ledet Barlindhaug-konsernet gjennom snart 35 år, har gründeren Johan Petter Barlindhaug gått ut av konsernets daglige drift og overlatt styringen til neste generasjon. Selskapet er i dag en solid og troverdig aktør primært innen bygge- og anleggsnæringen i Nord-Norge, og med dette som utgangspunkt vil konsernet utvikle seg i nye markeder og innenfor nye forretningsområder. I strategiprosessen har vi definert våre kjerneverdier, vår plattform, våre mål og gjort våre prioriteringer både på kort og lang sikt. Lederskiftet har vært ett av de klare valgene vi har tatt og vårt forhold til kunder, ansatte, samarbeidspartnere, bankforbindelse og aksjonærer vektlegges. Alle i konsernet har vært involvert, hver på sin måte. Konsernet er summen av alle datterselskapene, men mest av alt summen av 120 entusiastiske og engasjerte ansatte. I en kompetansebedrift som Barlindhaug er ledelse både spesielt og utfordrende. Den enkeltes kunnskap og erfaring er unik og avgjørende for selskapets suksess, og da er lederens rolle å motivere og sørge for at energien blir ledet i den retning vi har valgt. Vi lever i en tidsalder der alt tilsynelatende er mulig. I denne situasjonen behøver vi klare visjoner og skaperkraft som gir positiv utvikling. I 35 år har vi dyrket frem ideer til noe som er varig og økonomisk lønnsomt både for oss og våre kunder, nærmest til tross for store klimatiske utfordringer. Nordområdene har mye å by på, og mulighetene kan best utvikles til konkurransefortrinn i samarbeid med partnere både innenlands og utenlands. Barlindhaug-konsernets virksomhet er bygd opp ved å konkurrere på hjemmemarkedet og dette gir oss også styrke til å vokse ute. Skifte av konsernleder har vært en ny utfordring for Barlindhaug. Dette har vært en gradvis prosess der lederskiftet føyer seg naturlig inn i utviklingen av selskapet. Konsernets bedriftskultur er nøkkelen til den suksess vi har hatt, og også denne årsrapporten viser en positiv utvikling med stor aktivitet og godt økonomisk resultat. Intervjuene i årsrapporten illusterer bredden og omfanget av konsernets virksomhet. Når vi samler hele fjorårets aktivitet på noen få sider, så er det for gi et entydig bilde av Barlindhaugkonsernet som en del av landsdelens mangfold. Årsrapporten viser en liten del av vår virksomhet, men forhåpentligvis vil mange av våre kunder og samarbeidspartnere kjenne seg igjen i det vi presenterer fra året Samtidig håper vi at den også pirrer nysgjerrigheten blant gamle og nye kunder til å gå løs på nye utfordringer i lag med oss i Barlindhaug. Med vennlig hilsen Truls Mølmann Truls Mølmann, administrerende direktør i Barlindhaug AS. Foto: Lauritzen & Westh

4 S n ø h v i t s u t f o r d r i n g e r Utbyggingen av verdens nordligste prosjekt for flytende naturgass byr på store utfordringer for operatøren Statoil. Barlindhaug er blant selskapene som hjelper Statoil med å realisere prosjektet. Gassressursene på Snøhvitfeltet ble oppdaget allerede tidlig på tallet, men likevel skulle det ta rundt 20 år før utbyggingen startet. En viktig forutsetning for i det hele tatt å sette i gang med utbyggingen var nemlig at prosjektet skulle være kommersielt forsvarlig. skapet har knyttet til seg kompetanse fra andre selskaper der det har vært nødvendig. Barlindhaug har derfor, i samarbeid med Multiconsult, ansvaret for prosjektering av all infrastruktur på Melkøya, forteller Kojedal. For å få til dette måtte flere utfordringer løses, blant annet i forhold Dette inkluderer vegtunnel, tomteopparbeidelse, beskyttelses-moloer, til teknologi, klima og infrastruktur, forteller Sverre Kojedal, Statoils informasjonsleder i Nord-Norge. Velger kun de beste De totale investeringer i Snøhvitutbyggingen vil bli på 45,3 milliarder kroner, og det er naturlig nok et svært viktig prosjekt for norsk indu- stri. Før utbyggingen startet hadde Statoil en forventning om at rundt 40 prosent av investeringene skulle gå til norske selskaper, dette målet har de også klart å nå. Sikker utbyggingsmodell Blant de viktigste forberedelsene var å finne gode løsninger for en enkel og miljøvennlig ilandføring av gass, og for nedkjølingen av gassen. I tillegg var det klimamessige utfordringer som måtte løses. I forbindelse med dette arbeidet har Barlindhaug blant annet hatt ansvaret med å studere klimaforholdene på Melkøya, for å kartlegge problemstillingene knyttet til å bygge og drive et mottaksanlegg på øya. kaier, fundament for rørledninger og administrasjonsbygg. Når det gjelder lokale eller regionale leverandører har vi benyttet oss av dem i langt større grad enn vi hadde ventet. Vi forventet at nord- I dag har vi en enkel og sikker utbyggingsmodell, som kan forsvares norske bedrifter kunne konkurrere om oppdrag for 600 millioner, men miljømessig, sier Kojedal. Europas første Snøhvit-prosjektet er for tiden Norges største industri-prosjekt, og prosessanlegget på Melkøya blir Europas første for flytende naturgass. Flere store internasjonale og nasjonale selskaper har kjempet om kontrakter i prosjektet. Blant annet er det tyske selskapet Linde hovedkontraktør for prosjektering og innkjøp for Melkøya, men sel- summen ligger nå på 1,7 milliarder kroner, forteller Kojedal. Han understreker at de regionale leverandørene på ingen måte har blitt gitt noen fortrinn i anbudsrundene, og at de har måttet konkurrere på lik linje med andre. Vi gir ikke ut milde gaver. Det er vi veldig tydelige på. For oss er leveringsdyktighet og sikkerhet blant de viktigste kriteriene for valg av leverandør, sier Kojedal. S N Ø H V I T P R O S J E K T E T Europas første anlegg for flytende naturgass (LNG) Utvinning og ilandføring av gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd Mottaks- og prosesseringsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest Tankskipstransport av LNG til markeder i Europa og USA Utvinnbare ressurser: 190 milliarder kubikkmeter naturgass 17,9 millioner kubikkmeter kondensat, tilsvarer 113 millioner fat 5,1 millioner tonn flytende våtgass (NGL) Arbeidsplasser nye arbeidsplasser i Hammerfest, 175 av disse ved LNG anlegget

5 - Leveringsdyktighet og sikkerhet er viktige kriterier for valg av leverandør. Sverre Kojedal, Statoils informasjonsleder i Nord-Norge. Foto: Alan Klo Foto: G. Iversen Inspeksjon av anleggskaia på Melkøya. Foto: Statoil, E. Leren Produktkaia på Melkøya er en av de mest utfordrende kaijobber i Norge.

6 B y g g e r p å l o k a l k u n n s k a p Et av verdens største entreprenørselskap, Skanska, jobber sammen med Barlindhaug om flere store utbyggingsprosjekter i Nord-Norge. For byggegiganten er lokalkunnskap og kompetanse viktige faktorer i samarbeidet. Skanska og Barlindhaug har samarbeidet om flere forskjellige utbyggingsprosjekter siden I fellesskap har selskapene stått for utbyggingen av flere kjøpesentre, hotell og boliger. Blant de største prosjektene er Nerstranda i Tromsø sentrum som består av kjøpesenter, kontorer og leiligheter. Utfyller hverandre Arbeidsdelingen mellom Barlindhaug og Skanska varierer noe fra prosjekt til prosjekt. I hovedtrekk jobber Barlindhaug mest på idé- og plansiden, mens utvikling og gjennomføring skjer i tett samarbeid mellom selskapene. Barlindhaug står for kompetansen i tidlig fase, mens vi sammen utvikler og gjennomfører prosjektene, forteller Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge. Mange boliger Både Tromsø og Hammerfest er for tiden preget av tilflytting og vekst, og Barlindhaug og Skanska samarbeider om flere store boligprosjekter i disse byene. Skanska-sjefen forteller at samarbeidet er svært viktig på grunn av Barlindhaugs lokalkjennskap. Barlindhaug kan landsdelen. De kjenner klimaet og geografien, og de vet hvor folk vil bo. Dette er viktig kunnskap for alle boligprosjekter, sier Eiken. Vet hva de står for I enkelte prosjekter er både Barlindhaug Utbygging, Barlindhaug Consult og Barlindhaug Eiendom inne med forskjellige oppgaver, og for Skanska er bredden i Barlindhaugs arbeidsfelt svært viktig for samarbeidet. Det er en komplett organisasjon, med bred kompetanse. I tillegg kjenner vi menneskene og vet hva de står for. Dermed har vi god kunnskap om hverandres kompetanse, forteller Eiken. E I E N D O M S U T V I K L I N G Barlindhaug er i dag en stor aktør i eiendomsmarkedet. For tiden er selskapet involvert i kjøpesentre i Hammerfest og Finnsnes, samt en rekke boligprosjekter i landsdelen forøvrig. Vi legger vekt på å involveres tidlig i prosjektene, investerer i tomter, regulerer dem og bygger ut infrastruktur. Vår erfaring gjør at vi kan utvikle og utbygge markedsriktige prosjekter både for langsiktige investorer (kontor, hoteller og kjøpesentre) og individuelle boligkjøpere. Våre prosjekter gjennomføres både i egen regi og i samarbeid med partnere. Selveierleiligheter beliggende i fjellsiden, midt i Hammerfest, med utsikt over sentrum, Håja og Sørøysundet.

7 Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge. Foto: Per Thrana - Barlindhaug er en komplett organisasjon. På sør-vestsiden av Tromsøya ligger Fagereng boligområde. Dette er det siste utbyggingsområdet på denne delen av øya. Nissen kjøpesenter i Hammerfest åpnet 30. november Kjøpesenteret utgjør 3000 kvm fordelt på to etasjer. I de to øverste etasjene er det kontorer som utgjør 3200 kvm.

8 F o r s k n i n g f o r f r e m t i d e n To av Barlindhaugs ansatte har tatt doktorgrader i arktisk teknologi. Dette er viktig kompetanse når olje- og gassutbyggingen flytter seg nord og øst i Barentshavet. I flere år har Barlindhaug oppfordret utvalgte, dyktige ansatte til å søke på forskerstillinger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det er i første rekke arktisk teknologi det forskes på, med vekt på problemer relatert til produksjon og transport av gass og olje fra områder med arktisk klima. Han forteller også at Barlindhaug gjennom ansettelser har knyttet til seg meget dyktige russiske forskere som er godt orientert om utviklingen østover. Viktig tilknytning Stillingene er fulltids forsker- og doktorgradsprogrammer, men de Jeg synes Barlindhaug har vært framsynte. Det de forsker på er ansatte har samtidig en tilknytning til Barlindhaug. Etter endt doktorsvært relevante saker, sier Sveinung Løset, som er professor ved NTNU med spesialfelt innen arktisk teknologi og marine konstruksjoner. Løset er også veileder for doktorgradsstudentene fra Barlindhaug. grad går de ansatte tilbake til fulltidsstillinger i selskapet igjen. Vi liker at våre kandidater får anvendt det de har studert. Hos Barlindhaug er kompetansen klar til å benyttes, sier Løset. Administrerende direktør Truls Mølmann i Barlindhaug AS sier at selskapet ønsker å satse på utdanning og forskning blant de ansatte. Han er derfor svært fornøyd med kontakten selskapet har med NTNU. Vi er opptatt av at fagmiljøet opprettholdes på utdannings- institusjonene slik at man får et høyt nivå på studentene. Dette tjener både vi og NTNU på, sier Mølmann. Forberedt Nå som Snøhvitutbyggingen er i full gang ser oljeselskapene på muligheten for olje- og gassutbygging i nye områder. Mens det i forbindelse med Snøhvit er is dannet av regn og sjøsprøyt som kan skape problemer, er det sjøisen som er den store utfordringen lenger nord og øst i Barentshavet. Og det er nettopp sjøisen Barlindhaugs doktorgradsstudenter har valgt å forske på. Med mulige utbygginger østover og nordover er Barlindhaug meget godt forberedt. De har vært tidlig ute med å forske på de riktige temaene og deres ansatte har vært igjennom en god skole, sier Løset. - Barlindhaug har vært framsynte. ARKTISK TEKNOLOGI Arktisk teknologi er teknologisk kunnskap knyttet til fysisk miljø, naturlige prosesser, operasjoner og konstruksjoner/konstruksjonsteknikk i Arktis. Dette er et av Barlindhaugs hovedsatsingsområder, og det har vært satset svært bevisst på å øke spisskompetanse på konstruksjoner og infrastruktur i de cirkumpolare områder. Landanlegg Hav og kyst Konstruksjoner, veganlegg og plasser i kaldt klima Isfysikk og ismekanikk Fundamentering i permafrost Sjøis og isfjell Forurensing - spredning og bekjempelse Konstruksjoner utsatt for islaster Forvaltning av vannressurser Maringeoteknikk og subsea permafrost Bygninger og kontruksjoner utsatt for ising- og Feltutbygging og logistikk i kaldt klima snødriftsproblemer Konstruksjoner og havner i kaldt klima Skredutsatte konstruksjoner Ising på konstruksjoner

9 Sveinung Løset, professor ved NTNU. Foto: Rune Petter Ness Gjennom forskerstillinger ved NTNU øker Barlindhaug sin kompetanse innen arktisk teknologi. I arktiske områder er kunnskap om permafrost, sjøis og islaster viktige elementer i planleggingen.

10 L o s e r Tr o m s ø t r y g t i h a v n Utbyggingen av havneområdet i Tromsø er et stort og omfattende prosjekt. Barlindhaug har hatt en sentral rolle i utviklingen av planer og strategier for havna. Tromsø Havn fikk status som en av Norges åtte nasjonalhavner Internasjonal fiskerihavn gjennom et stortingsvedtak høsten Siden den gang har det Tromsø Havn har to hovedprosjekter: Utviklingen av nasjonalhavnen vært jobbet med utviklingsmulighetene for næringsvirksomhet ved i Breivika, herunder den internasjonale fiskerihavnen, og utviklingen havna. Barlindhaug har vært med helt siden begynnelsen, og det er av passasjerterminalen på Prostneset i sentrum. ikke noe lite prosjekt det er snakk om. Barlindhaug står bak utformingen av den overordnede utviklings- Utviklingen av Tromsø som nasjonalhavn er blant Tromsøs største planen for havnen. I tillegg har selskapet hatt hovedansvaret for industriprosjekter både i dimensjon og konsekvens, forteller utarbeidelsen av delprosjektet 'Tromsø som Internasjonal Fiskeri- Halvar Pettersen, havnedirektør i Tromsø. havn', et prosjekt som, dersom det realiseres, vil bety helt nye muligheter for både den nasjonale og den internasjonale fiskeri- Viktig forarbeid industrien, forteller Pettersen Som nasjonalhavn får Tromsø Havn rollen som et viktig nasjonalt transportknutepunkt. Dette er en oppgave som forplikter på flere Barlindhaug har også bistått Tromsø Havn i den formelle planfelter. Derfor var det viktig med et grundig forarbeid før man gikk leggingen av prosjektet, gjennom konsekvensutredning, miljøoppvidere med konkrete planer for utvikling og utbygging. følgingsprogram og pågående reguleringsplanarbeid. Det første spørsmålet vi måtte få svar på var: 'Hva betyr det å Leverer et totalprodukt være nasjonal havn?', sier Pettersen. Utviklingen av Tromsø Havn er altså et stort og omfattende prosjekt, I det ligger det blant annet å finne ut hva man må gjøre for å møte og det er også noe av grunnen til at Barlindhaug har hatt en slik kravene som stilles til en slik havn. I tillegg var en utredning av sentral rolle i utviklingen av planer og strategier for havna. markedsmulighetene for Tromsø Havn også viktig i den første utredningsfasen. Barlindhaug ble valgt fordi de leverer et totalprodukt og selvfølgelig også på grunn av den brede kompetansen, forteller Barlindhaug har vært en viktig bidragsyter i utredningsarbeidet, havnedirektøren. sier Pettersen. - Barlindhaug leverer et totalprodukt. TROMSØ HAVN Tromsø Havn planlegger å utvikle dagens offentlige havneavsnitt i Breivika, ved at det etableres en moderne containerteminal, samt ulike fiskerirelaterte funksjoner som vil inngå som elementer i konseptet "Tromsø Internasjonale Fiskerihavn". Det mest sentrale havneområdet i Tromsø sentrum er Prostneset. Utviklingen av dette området vil være med på å sette nye standarder for sammenkobling av persontrafikk på sjø og land, med terminal for Hurtigruta, hur tigbåter og distriktsbusser, samt tilhørende kongressenter og hotell. Barlindhaug har vært rådgiver i utviklingen av prosjektet, og har deltatt i gjennomføring av arkitektkonkurransen.

11 Halvar Pettersen, Havnedirektør i Tromsø. Foto: Lauritzen & Westh Illustrasjon fra konsekvensutredning Det nye havneområdet i Breivika vil i tillegg til containerhåndtering også inkludere fiskerihavnfunksjoner/produksjonsanlegg for villfanget fisk og oppdrettsfisk, og fasiliteter for innfrysing og lagring. Det vil også fokuseres på bio-marine produkter. Illustrasjon av Space Group. Foto: Bjørn Jørgensen Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om Prostneset.

12 H a n d l e k r a f t i g u t b y g g e r Nord-Norges største dagligvarekjede jobber kontinuerlig med å utvikle sine butikker og kjøpesentre. Barlindhaug har over lengre tid vært en viktig sparringspartner i dette arbeidet. Som for de fleste bedrifter ligger Coop Nords viktigste utfordring i å Eiendom og Barlindhaug Utbygging arbeider alle tett med Coop Nord beholde, eller kanskje aller helst øke, sine markedsandeler. Coop i de forskjellige fasene av prosjektene. Nord er Norges fjerde største samvirkelag og markedsledende på dagligvaremarkedet i Troms. Kjell Olav Pettersen, direktør i Coop Viktige nettverk Nord, forteller at de daglig får føle den harde og til dels aggressive Den som driver med eiendomsutvikling trenger kunnskap om konkurransen i bransjen. Han mener butikkenes lokalisering og markedet man opererer i, og det er viktig å vite hvordan man skal utforming kan være svært avgjørende i kampen om kundene. forholde seg til både private og offentlige aktører i bransjen. Pettersen forteller at det har vært veldig viktig for Coop Nord å Vi ønsker derfor å drive en kontinuerlig utvikling av vår eiendoms- knytte til seg samarbeidspartnere med den riktige kunnskapen i og bygningsmasse. I dette arbeidet bruker vi Barlindhaug aktivt som forhold til selskapets utfordringer. Regional tilknytning er i så måte sparringspartner og rådgiver, sier Pettersen. en viktig faktor. Flere prosjekter Selskapet har personer med godt nettverk. De kjenner markedet Coop Nord driver flere programmer for utvikling og renovering av godt, og de har også god erfaring med hvordan det offentlige sine 31 butikker i nordre Nordland og Troms. Barlindhaug bidrar fungerer. Dette gjør at man slipper å gå i fella, sier Pettersen. med hjelp til utredning og utvikling av prosjektene i tillegg til å stå som entreprenør for flere av utbyggingene. For Coop Nord er det Vet hvor man har hverandre viktig at Barlindhaug kan bidra med kunnskap og kompetanse Samarbeidet mellom Coop Nord og Barlindhaug går flere år tilbake i gjennom hele utbyggingsprosessen. tid. Blant annet sto Barlindhaug bak utbyggingen av Jekta Handelssenter i Jekta er Nord-Norges største kjøpesenter og eies av Vi samarbeider med Barlindhaug fordi de er dyktige mennesker Coop Nords medlemmer. Pettersen mener kontinuiteten i med bred kompetanse. I tillegg er det en stor organisasjon og de har forholdet mellom de to selskapene er svært viktig, og ingen ting stor kapasitet. Det kommer godt med når flere prosjekter går tyder på at samarbeidet skal opphøre med det første. parallelt sier Pettersen. Vi har bygd opp et tillitsforhold over lang tid. Derfor vet vi hvor vi Barlindhaugs datterselskap Barlindhaug Consult, Barlindhaug har hverandre. Det gjør samarbeidet enklere, sier han. - Dyktige mennesker med bred kompetanse. F o r n ø y d b o r e I to år har Britt Mortensen gått og gledet seg til å flytte inn i leiligheten på Fagereng i Tromsø. Forventningene har så absolutt blitt innfridd. Britt Mortensen er borettslagsleder i det andre av i alt tre borettslag i byggeprosjektet Hansmark Vest på Fagereng. Hun kjøpte leiligheten i februar 2002, og flyttet inn litt før jul i fjor. Britt Mortensen, borettslagsleder, Hansmark Vest. Foto: Lauritzen & Westh Jeg hadde vært litt på utkikk etter en leilighet, og ble tipset av en beboer om at dette var et bra boligprosjekt. Det stemte så absolutt, sier Mortensen.

13 Kjell Olav Pettersen, direktør Coop Nord. Foto: Lauritzen & Westh t t s l a g s l e d e r God dialog Barlindhaug Eiendom står som utbygger av Hansmark Vest, mens Barlindhaug Utbygging og Skanska Norge er entreprenører på de fleste av de 186 leilighetene i prosjektet. Planløsningen er svært bra, og det er lite å utsette på leilighetene. Dessuten skryter alle beboerne av lydisoleringen, man hører lite lyd fra de andre leilighetene, sier Mortensen. Som borettslagsleder er det hun som tar i mot henvendelser dersom det er noe som må rettes opp i leiligheten, og hun skryter av den gode dialogen hun har med Barlindhaug. Når det en sjelden gang har vært noe, så har det bare vært å ringe. Da kommer de og fikser det med en gang. Jeg forstår av andres erfaring at det er stor forskjell på utbyggere, så jeg er veldig fornøyd med Barlindhaug, sier Mortensen. 3D visualisering, Barlindhaug Consult Utbyggingen av boligfeltet Fagereng Park, beliggende i nordvestre del av Fagereng-området, er startet. Boligfeltet vil få nærmere 50 boliger, gruppert omkring et sentralt grøntområde. Området heller mot vest, og har gode sol- og utsiktsforhold.

14 Foto: Lauritzen & Westh Konsernledelsen Fra venstre: Marit Skog, økonomidir., Barlindhaug AS, Bjørn Schøning, adm.dir., Barlindhaug Utbygging AS, Jens-Arne Johnsen, adm.dir., Barlindhaug Eiendom AS, Arnor Jensen, adm.dir., Barlindhaug Consult AS, Erling Bangsund, adm.dir., Barlindhaug Norfico AS, Truls Mølmann, adm.dir., Barlindhaug AS, Åge Fossum, viseadm.dir., Barlindhaug AS. Til høyre: Ole-Magne Kleven, adm.dir., Finnut Consult AS. Konsernet Barlindhaugkonsernet har i alt 120 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse, kombinert med evne til nytenking og kreativ ideutvikling. Konsernet er blant de største flerfaglige rådgiver-, konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge, og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. S t y r e t Johan Petter Barlindhaug (styreleder), Harald Overvaag, Peter Arbo, Guri Ugedahl, Tor-Arne Antonsen, Max Kristiansen, Gunn Sneve

15 A b r i e f p r e s e n t a t i o n The Barlindhaug Group was established in 1969 and consists today of several subsidiary companies. The Parent company is owned by the employees. The staff, counting 120 consultants and administrative/ supportive personnel, comprises highly qualified professionals with up to 35 years of experience covering domestic and international projects. Over the years, The Barlindhaug Group has acquired experience from more than 30 countries. Barlindhaug AS is the parent company of the following subsidiary companies: Barlindhaug Consult AS, Barlindhaug Utbygging AS, Barlindhaug Eiendom AS, Barlindhaug Norfico AS and Finnut Consult AS. The Barlindhaug Group's business concept is based on a combination of specialist qualifications, and a broad range of ser vices offered. Real estate development has become an important part of The Barlindhaug Group's business engagement. We identify potential objects for development for a variety of purposes, e.g. office buildings, supermarkets, housing estates etc. The Group takes on responsibility for the execution of these projects within a fixed contract price and delivery date, and the management and consulting engineering are performed by the Group's companies. A feeling of satisfaction and well-being at work is important. We want this atmosphere to spread to our clients as well. We want Barlindhaug's clients to feel secure in the knowledge that we are not only highly competent at what we do, but also full of enthusiasm, surplus energy and creativity. F i n a n c i a l H i g h l i g h t s Operating revenues (mill.nok) Profit before taxation (mill.nok) Profit after taxation (mill.nok) Shareholders equity (mill.nok) Shareholders equity per share Total Assets (mill.nok) Employees ,9 13,8 10,9 63,5 33% 190, ,3 158,3 102,9 9,1 11,2 7,9 7,4 7,8 5,7 56,8 50,2 44,7 39% 34% 35% 143,0 146,0 129, T h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f B a r l i n d h a u g A S Johan Petter Barlindhaug (Chairman of the board), Harald Overvaag, Peter Arbo, Guri Ugedahl, Tor-Arne Antonsen, Max Kristiansen, Gunn Sneve

16 BARLINDHAUG CONSULT AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks Alta Tel Faks Bodø Tel Faks Kirkenes Tel Faks Longyearbyen Tel Faks Setermoen Tel Faks Sortland Tel Faks Vadsø Tel Faks BARLINDHAUG EIENDOM AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks BARLINDHAUG UTBYGGING AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks BARLINDHAUG NORFICO AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks FINNUT CONSULT AS Vadsø Hermetikken Næringshage Postboks Vadsø Tel Faks RØD TRÅD AS. Forsidebilder: Chad Baker, Bjørnar Lunga, Norwegian Seafood Export Council/Eksportutvalget for fisk BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9 ÅRSRAPPORT 2004 Teknisk rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskeri- og samfunnsfaglig rådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Erfaringer fra Snøhvit

Erfaringer fra Snøhvit Classification: Internal Status: Draft Erfaringer fra Snøhvit Dialogmøte OED/KRD Tromsø 18 okt 2007 - Sverre Kojedal, informasjonsleder StatoilHydro 4 Snøhvit Oppstartsfasen høsten 2007 - fortsatt høy

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT NILS ARNE JOHNSEN Siviløkonom Rambøll-gruppens arktiske direktør Leder av Rambøll i Nord-Norge ENGINEERING, DESIGN AND CONSULTANCY Service areas:

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv?

Norges nordområdesatsing. Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? Nordland fylkeskommunes Samekonferanse 2006 Nordområdearbeid i et urfolksperspektiv Norges nordområdesatsing Hvilken betydning har dette i et samisk perspektiv? v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Foredraget

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Hva rigger vi oss til?

Hva rigger vi oss til? Hva rigger vi oss til? Strategisamling Hammerfest Næringshage 10.2.2012 Marit Hansen, leder for kommunikasjon Classification: Ekstern 2012-02-09 Fra Nordsjøen til Barentshavet Statoil har sittet i førersetet

Detaljer

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø v/johan Petter Barlindhaug prof. II Nordområdesenteret prof II Nordområdesenteret v/høgskolen i Bodø Tema Perspektivene De nære realiteter Næringsstrategisk i plattform mot nord og øst Hvilke fortrinn

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic

26.10.2011. Tromsø: Gateway to the arctic 26.10.2011 Tromsø: Gateway to the arctic Tromsø er den største og hurtigst voksende byen i Nord- Norge Landsdelen har totalt 466 000 innbyggere I Tromsø bor 67 300 av disse, og i tillegg kommer ca 10 000

Detaljer

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca.

NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. OM NOFI NOFI Tromsø AS 66 ansatte Omsetning kr 106,1 (2013) Eksportandel ca. 40 % NOFI Konsern: 91 ansatte Omsetning kr 190 mill. (2013) Eksportandel ca. 60 % ORGANISASJON NOFI Tromsø Eiendom AS Rørtveit

Detaljer

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry

- Onshore Group Nordland AS. Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry - - Onshore Group Nordland AS Investment, Transforming and Innovation Company Focus NNCS Oil Industry Today positions North Energy ASA Helgelandsbase Holding AS Pipetech International AS North Downholde

Detaljer

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Classification: Internal Status: Draft Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Narvik 04.03.08 2 Innhold Potensial Utfordringer Respons 3 Potensial US Geology Survey indikerer at 25% av gjenværende

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan?

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan? Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning Symposium 26. 28. august 2013 Longyearbyen Utvinning av ressurser i Nordområdene Petroleumsutvinning i nord - hvor og hvordan? Johan Petter Barlindhaug Styreleder,

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet Presentasjon av Halvar Larsen 1 Agenda Det norske etter oppkjøp av Marathon Oil Norge Våre

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge

LUNN Leverandørutvikling Nord Norge LUNN Leverandørutvikling Nord Norge Presentert av: Sissel Anita Kobro Industrikoordinator Nord Norge, Statoil E-mail: sianhan@statoil.com tel: +4791392327 www.statoil.com LUNN historikk Etablert i 2008

Detaljer

Aker Hus. Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen

Aker Hus. Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen Hus Praktiske og økonomiske fordeler ved å samle virksomheter i et bygg Stein Inge Liasjø, vice president communications 12. oktober 2006 Ståldagen August 2006 Selskapene i Ownership 50.01 % Kværner Cap

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE which I am afraid may create a lot of uncertainty in the IS community. AT THE CORE OF PERFORMANCE Fremtidige muligheter og utfordringer for industrien i det globale energi / energirelaterte markedet Anne-Lise

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

- kommunikasjon for framtiden

- kommunikasjon for framtiden - kommunikasjon for framtiden Takk for tilliten! Det er med glede og stolthet vi kan se tilbake på 20 år som kvalitetsleverandør av produkter, systemer og kompetanse innen tele- og datakommunikasjon. Vi

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Goliat. Goliat utvikler Finnmark

Goliat. Goliat utvikler Finnmark Goliat Goliat utvikler Finnmark PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør) 65% StatoilHydro ASA 20% Det norske oljeselskap ASA 15% PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør)

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.05.2013 Pr epost Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

l 5-roms over to plan l 3- og 4-roms på ett plan Bodøsjøen Park TRINN III

l 5-roms over to plan l 3- og 4-roms på ett plan Bodøsjøen Park TRINN III l 5-roms over to plan l 3- og 4-roms på ett plan Bodøsjøen Park TRINN III 2 3 5-roms bolig N l 5-romboligene ligger over to plan i 2. og 3. etasje l To stuer l Fin utsikt til Børvasstindene l To flotte

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2006 RÅDGIVNING EIENDOMSUTVIKLING ENTREPRENØR Flerfaglig rådgivning 100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosj. 100% Mekanisk

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2003

Gasskonferansen i Bergen 2003 Gasskonferansen i Bergen 2003 1 LNG er antagelig den mest effektive distribusjonsform for naturgass i Norge Terje Lillebjerka og Driftsdirektør Mo Industripark AS Hans Næss Olstad Vice President Norgas

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer