206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0"

Transkript

1

2 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50% Sentrum Terrasse AS 33% Integrator AS 40% Sjøgata 6 AS 50% Nissen Eiendom AS 50% Portal Eiendomsutvikling AS 20% N ø k k e l t a l l Driftsinntekter (mill.nok) Resultat før skattekostnad (mill.nok) Resultat etter skattekostnad (mill.nok) Egenkapital (mill.nok) Egenkapitalandel Totale eiendeler (mill.nok) Antall ansatte ,9 13,8 10,9 63,5 33% 190, ,3 158,3 102,9 9,1 11,2 7,9 7,4 7,8 5,7 56,8 50,2 44,7 39% 34% 35% 143,0 146,0 129,

3 Barlindhaugkonsernet, en del av landsdelens mangfold Etter å ha ledet Barlindhaug-konsernet gjennom snart 35 år, har gründeren Johan Petter Barlindhaug gått ut av konsernets daglige drift og overlatt styringen til neste generasjon. Selskapet er i dag en solid og troverdig aktør primært innen bygge- og anleggsnæringen i Nord-Norge, og med dette som utgangspunkt vil konsernet utvikle seg i nye markeder og innenfor nye forretningsområder. I strategiprosessen har vi definert våre kjerneverdier, vår plattform, våre mål og gjort våre prioriteringer både på kort og lang sikt. Lederskiftet har vært ett av de klare valgene vi har tatt og vårt forhold til kunder, ansatte, samarbeidspartnere, bankforbindelse og aksjonærer vektlegges. Alle i konsernet har vært involvert, hver på sin måte. Konsernet er summen av alle datterselskapene, men mest av alt summen av 120 entusiastiske og engasjerte ansatte. I en kompetansebedrift som Barlindhaug er ledelse både spesielt og utfordrende. Den enkeltes kunnskap og erfaring er unik og avgjørende for selskapets suksess, og da er lederens rolle å motivere og sørge for at energien blir ledet i den retning vi har valgt. Vi lever i en tidsalder der alt tilsynelatende er mulig. I denne situasjonen behøver vi klare visjoner og skaperkraft som gir positiv utvikling. I 35 år har vi dyrket frem ideer til noe som er varig og økonomisk lønnsomt både for oss og våre kunder, nærmest til tross for store klimatiske utfordringer. Nordområdene har mye å by på, og mulighetene kan best utvikles til konkurransefortrinn i samarbeid med partnere både innenlands og utenlands. Barlindhaug-konsernets virksomhet er bygd opp ved å konkurrere på hjemmemarkedet og dette gir oss også styrke til å vokse ute. Skifte av konsernleder har vært en ny utfordring for Barlindhaug. Dette har vært en gradvis prosess der lederskiftet føyer seg naturlig inn i utviklingen av selskapet. Konsernets bedriftskultur er nøkkelen til den suksess vi har hatt, og også denne årsrapporten viser en positiv utvikling med stor aktivitet og godt økonomisk resultat. Intervjuene i årsrapporten illusterer bredden og omfanget av konsernets virksomhet. Når vi samler hele fjorårets aktivitet på noen få sider, så er det for gi et entydig bilde av Barlindhaugkonsernet som en del av landsdelens mangfold. Årsrapporten viser en liten del av vår virksomhet, men forhåpentligvis vil mange av våre kunder og samarbeidspartnere kjenne seg igjen i det vi presenterer fra året Samtidig håper vi at den også pirrer nysgjerrigheten blant gamle og nye kunder til å gå løs på nye utfordringer i lag med oss i Barlindhaug. Med vennlig hilsen Truls Mølmann Truls Mølmann, administrerende direktør i Barlindhaug AS. Foto: Lauritzen & Westh

4 S n ø h v i t s u t f o r d r i n g e r Utbyggingen av verdens nordligste prosjekt for flytende naturgass byr på store utfordringer for operatøren Statoil. Barlindhaug er blant selskapene som hjelper Statoil med å realisere prosjektet. Gassressursene på Snøhvitfeltet ble oppdaget allerede tidlig på tallet, men likevel skulle det ta rundt 20 år før utbyggingen startet. En viktig forutsetning for i det hele tatt å sette i gang med utbyggingen var nemlig at prosjektet skulle være kommersielt forsvarlig. skapet har knyttet til seg kompetanse fra andre selskaper der det har vært nødvendig. Barlindhaug har derfor, i samarbeid med Multiconsult, ansvaret for prosjektering av all infrastruktur på Melkøya, forteller Kojedal. For å få til dette måtte flere utfordringer løses, blant annet i forhold Dette inkluderer vegtunnel, tomteopparbeidelse, beskyttelses-moloer, til teknologi, klima og infrastruktur, forteller Sverre Kojedal, Statoils informasjonsleder i Nord-Norge. Velger kun de beste De totale investeringer i Snøhvitutbyggingen vil bli på 45,3 milliarder kroner, og det er naturlig nok et svært viktig prosjekt for norsk indu- stri. Før utbyggingen startet hadde Statoil en forventning om at rundt 40 prosent av investeringene skulle gå til norske selskaper, dette målet har de også klart å nå. Sikker utbyggingsmodell Blant de viktigste forberedelsene var å finne gode løsninger for en enkel og miljøvennlig ilandføring av gass, og for nedkjølingen av gassen. I tillegg var det klimamessige utfordringer som måtte løses. I forbindelse med dette arbeidet har Barlindhaug blant annet hatt ansvaret med å studere klimaforholdene på Melkøya, for å kartlegge problemstillingene knyttet til å bygge og drive et mottaksanlegg på øya. kaier, fundament for rørledninger og administrasjonsbygg. Når det gjelder lokale eller regionale leverandører har vi benyttet oss av dem i langt større grad enn vi hadde ventet. Vi forventet at nord- I dag har vi en enkel og sikker utbyggingsmodell, som kan forsvares norske bedrifter kunne konkurrere om oppdrag for 600 millioner, men miljømessig, sier Kojedal. Europas første Snøhvit-prosjektet er for tiden Norges største industri-prosjekt, og prosessanlegget på Melkøya blir Europas første for flytende naturgass. Flere store internasjonale og nasjonale selskaper har kjempet om kontrakter i prosjektet. Blant annet er det tyske selskapet Linde hovedkontraktør for prosjektering og innkjøp for Melkøya, men sel- summen ligger nå på 1,7 milliarder kroner, forteller Kojedal. Han understreker at de regionale leverandørene på ingen måte har blitt gitt noen fortrinn i anbudsrundene, og at de har måttet konkurrere på lik linje med andre. Vi gir ikke ut milde gaver. Det er vi veldig tydelige på. For oss er leveringsdyktighet og sikkerhet blant de viktigste kriteriene for valg av leverandør, sier Kojedal. S N Ø H V I T P R O S J E K T E T Europas første anlegg for flytende naturgass (LNG) Utvinning og ilandføring av gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd Mottaks- og prosesseringsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest Tankskipstransport av LNG til markeder i Europa og USA Utvinnbare ressurser: 190 milliarder kubikkmeter naturgass 17,9 millioner kubikkmeter kondensat, tilsvarer 113 millioner fat 5,1 millioner tonn flytende våtgass (NGL) Arbeidsplasser nye arbeidsplasser i Hammerfest, 175 av disse ved LNG anlegget

5 - Leveringsdyktighet og sikkerhet er viktige kriterier for valg av leverandør. Sverre Kojedal, Statoils informasjonsleder i Nord-Norge. Foto: Alan Klo Foto: G. Iversen Inspeksjon av anleggskaia på Melkøya. Foto: Statoil, E. Leren Produktkaia på Melkøya er en av de mest utfordrende kaijobber i Norge.

6 B y g g e r p å l o k a l k u n n s k a p Et av verdens største entreprenørselskap, Skanska, jobber sammen med Barlindhaug om flere store utbyggingsprosjekter i Nord-Norge. For byggegiganten er lokalkunnskap og kompetanse viktige faktorer i samarbeidet. Skanska og Barlindhaug har samarbeidet om flere forskjellige utbyggingsprosjekter siden I fellesskap har selskapene stått for utbyggingen av flere kjøpesentre, hotell og boliger. Blant de største prosjektene er Nerstranda i Tromsø sentrum som består av kjøpesenter, kontorer og leiligheter. Utfyller hverandre Arbeidsdelingen mellom Barlindhaug og Skanska varierer noe fra prosjekt til prosjekt. I hovedtrekk jobber Barlindhaug mest på idé- og plansiden, mens utvikling og gjennomføring skjer i tett samarbeid mellom selskapene. Barlindhaug står for kompetansen i tidlig fase, mens vi sammen utvikler og gjennomfører prosjektene, forteller Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge. Mange boliger Både Tromsø og Hammerfest er for tiden preget av tilflytting og vekst, og Barlindhaug og Skanska samarbeider om flere store boligprosjekter i disse byene. Skanska-sjefen forteller at samarbeidet er svært viktig på grunn av Barlindhaugs lokalkjennskap. Barlindhaug kan landsdelen. De kjenner klimaet og geografien, og de vet hvor folk vil bo. Dette er viktig kunnskap for alle boligprosjekter, sier Eiken. Vet hva de står for I enkelte prosjekter er både Barlindhaug Utbygging, Barlindhaug Consult og Barlindhaug Eiendom inne med forskjellige oppgaver, og for Skanska er bredden i Barlindhaugs arbeidsfelt svært viktig for samarbeidet. Det er en komplett organisasjon, med bred kompetanse. I tillegg kjenner vi menneskene og vet hva de står for. Dermed har vi god kunnskap om hverandres kompetanse, forteller Eiken. E I E N D O M S U T V I K L I N G Barlindhaug er i dag en stor aktør i eiendomsmarkedet. For tiden er selskapet involvert i kjøpesentre i Hammerfest og Finnsnes, samt en rekke boligprosjekter i landsdelen forøvrig. Vi legger vekt på å involveres tidlig i prosjektene, investerer i tomter, regulerer dem og bygger ut infrastruktur. Vår erfaring gjør at vi kan utvikle og utbygge markedsriktige prosjekter både for langsiktige investorer (kontor, hoteller og kjøpesentre) og individuelle boligkjøpere. Våre prosjekter gjennomføres både i egen regi og i samarbeid med partnere. Selveierleiligheter beliggende i fjellsiden, midt i Hammerfest, med utsikt over sentrum, Håja og Sørøysundet.

7 Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge. Foto: Per Thrana - Barlindhaug er en komplett organisasjon. På sør-vestsiden av Tromsøya ligger Fagereng boligområde. Dette er det siste utbyggingsområdet på denne delen av øya. Nissen kjøpesenter i Hammerfest åpnet 30. november Kjøpesenteret utgjør 3000 kvm fordelt på to etasjer. I de to øverste etasjene er det kontorer som utgjør 3200 kvm.

8 F o r s k n i n g f o r f r e m t i d e n To av Barlindhaugs ansatte har tatt doktorgrader i arktisk teknologi. Dette er viktig kompetanse når olje- og gassutbyggingen flytter seg nord og øst i Barentshavet. I flere år har Barlindhaug oppfordret utvalgte, dyktige ansatte til å søke på forskerstillinger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det er i første rekke arktisk teknologi det forskes på, med vekt på problemer relatert til produksjon og transport av gass og olje fra områder med arktisk klima. Han forteller også at Barlindhaug gjennom ansettelser har knyttet til seg meget dyktige russiske forskere som er godt orientert om utviklingen østover. Viktig tilknytning Stillingene er fulltids forsker- og doktorgradsprogrammer, men de Jeg synes Barlindhaug har vært framsynte. Det de forsker på er ansatte har samtidig en tilknytning til Barlindhaug. Etter endt doktorsvært relevante saker, sier Sveinung Løset, som er professor ved NTNU med spesialfelt innen arktisk teknologi og marine konstruksjoner. Løset er også veileder for doktorgradsstudentene fra Barlindhaug. grad går de ansatte tilbake til fulltidsstillinger i selskapet igjen. Vi liker at våre kandidater får anvendt det de har studert. Hos Barlindhaug er kompetansen klar til å benyttes, sier Løset. Administrerende direktør Truls Mølmann i Barlindhaug AS sier at selskapet ønsker å satse på utdanning og forskning blant de ansatte. Han er derfor svært fornøyd med kontakten selskapet har med NTNU. Vi er opptatt av at fagmiljøet opprettholdes på utdannings- institusjonene slik at man får et høyt nivå på studentene. Dette tjener både vi og NTNU på, sier Mølmann. Forberedt Nå som Snøhvitutbyggingen er i full gang ser oljeselskapene på muligheten for olje- og gassutbygging i nye områder. Mens det i forbindelse med Snøhvit er is dannet av regn og sjøsprøyt som kan skape problemer, er det sjøisen som er den store utfordringen lenger nord og øst i Barentshavet. Og det er nettopp sjøisen Barlindhaugs doktorgradsstudenter har valgt å forske på. Med mulige utbygginger østover og nordover er Barlindhaug meget godt forberedt. De har vært tidlig ute med å forske på de riktige temaene og deres ansatte har vært igjennom en god skole, sier Løset. - Barlindhaug har vært framsynte. ARKTISK TEKNOLOGI Arktisk teknologi er teknologisk kunnskap knyttet til fysisk miljø, naturlige prosesser, operasjoner og konstruksjoner/konstruksjonsteknikk i Arktis. Dette er et av Barlindhaugs hovedsatsingsområder, og det har vært satset svært bevisst på å øke spisskompetanse på konstruksjoner og infrastruktur i de cirkumpolare områder. Landanlegg Hav og kyst Konstruksjoner, veganlegg og plasser i kaldt klima Isfysikk og ismekanikk Fundamentering i permafrost Sjøis og isfjell Forurensing - spredning og bekjempelse Konstruksjoner utsatt for islaster Forvaltning av vannressurser Maringeoteknikk og subsea permafrost Bygninger og kontruksjoner utsatt for ising- og Feltutbygging og logistikk i kaldt klima snødriftsproblemer Konstruksjoner og havner i kaldt klima Skredutsatte konstruksjoner Ising på konstruksjoner

9 Sveinung Løset, professor ved NTNU. Foto: Rune Petter Ness Gjennom forskerstillinger ved NTNU øker Barlindhaug sin kompetanse innen arktisk teknologi. I arktiske områder er kunnskap om permafrost, sjøis og islaster viktige elementer i planleggingen.

10 L o s e r Tr o m s ø t r y g t i h a v n Utbyggingen av havneområdet i Tromsø er et stort og omfattende prosjekt. Barlindhaug har hatt en sentral rolle i utviklingen av planer og strategier for havna. Tromsø Havn fikk status som en av Norges åtte nasjonalhavner Internasjonal fiskerihavn gjennom et stortingsvedtak høsten Siden den gang har det Tromsø Havn har to hovedprosjekter: Utviklingen av nasjonalhavnen vært jobbet med utviklingsmulighetene for næringsvirksomhet ved i Breivika, herunder den internasjonale fiskerihavnen, og utviklingen havna. Barlindhaug har vært med helt siden begynnelsen, og det er av passasjerterminalen på Prostneset i sentrum. ikke noe lite prosjekt det er snakk om. Barlindhaug står bak utformingen av den overordnede utviklings- Utviklingen av Tromsø som nasjonalhavn er blant Tromsøs største planen for havnen. I tillegg har selskapet hatt hovedansvaret for industriprosjekter både i dimensjon og konsekvens, forteller utarbeidelsen av delprosjektet 'Tromsø som Internasjonal Fiskeri- Halvar Pettersen, havnedirektør i Tromsø. havn', et prosjekt som, dersom det realiseres, vil bety helt nye muligheter for både den nasjonale og den internasjonale fiskeri- Viktig forarbeid industrien, forteller Pettersen Som nasjonalhavn får Tromsø Havn rollen som et viktig nasjonalt transportknutepunkt. Dette er en oppgave som forplikter på flere Barlindhaug har også bistått Tromsø Havn i den formelle planfelter. Derfor var det viktig med et grundig forarbeid før man gikk leggingen av prosjektet, gjennom konsekvensutredning, miljøoppvidere med konkrete planer for utvikling og utbygging. følgingsprogram og pågående reguleringsplanarbeid. Det første spørsmålet vi måtte få svar på var: 'Hva betyr det å Leverer et totalprodukt være nasjonal havn?', sier Pettersen. Utviklingen av Tromsø Havn er altså et stort og omfattende prosjekt, I det ligger det blant annet å finne ut hva man må gjøre for å møte og det er også noe av grunnen til at Barlindhaug har hatt en slik kravene som stilles til en slik havn. I tillegg var en utredning av sentral rolle i utviklingen av planer og strategier for havna. markedsmulighetene for Tromsø Havn også viktig i den første utredningsfasen. Barlindhaug ble valgt fordi de leverer et totalprodukt og selvfølgelig også på grunn av den brede kompetansen, forteller Barlindhaug har vært en viktig bidragsyter i utredningsarbeidet, havnedirektøren. sier Pettersen. - Barlindhaug leverer et totalprodukt. TROMSØ HAVN Tromsø Havn planlegger å utvikle dagens offentlige havneavsnitt i Breivika, ved at det etableres en moderne containerteminal, samt ulike fiskerirelaterte funksjoner som vil inngå som elementer i konseptet "Tromsø Internasjonale Fiskerihavn". Det mest sentrale havneområdet i Tromsø sentrum er Prostneset. Utviklingen av dette området vil være med på å sette nye standarder for sammenkobling av persontrafikk på sjø og land, med terminal for Hurtigruta, hur tigbåter og distriktsbusser, samt tilhørende kongressenter og hotell. Barlindhaug har vært rådgiver i utviklingen av prosjektet, og har deltatt i gjennomføring av arkitektkonkurransen.

11 Halvar Pettersen, Havnedirektør i Tromsø. Foto: Lauritzen & Westh Illustrasjon fra konsekvensutredning Det nye havneområdet i Breivika vil i tillegg til containerhåndtering også inkludere fiskerihavnfunksjoner/produksjonsanlegg for villfanget fisk og oppdrettsfisk, og fasiliteter for innfrysing og lagring. Det vil også fokuseres på bio-marine produkter. Illustrasjon av Space Group. Foto: Bjørn Jørgensen Vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om Prostneset.

12 H a n d l e k r a f t i g u t b y g g e r Nord-Norges største dagligvarekjede jobber kontinuerlig med å utvikle sine butikker og kjøpesentre. Barlindhaug har over lengre tid vært en viktig sparringspartner i dette arbeidet. Som for de fleste bedrifter ligger Coop Nords viktigste utfordring i å Eiendom og Barlindhaug Utbygging arbeider alle tett med Coop Nord beholde, eller kanskje aller helst øke, sine markedsandeler. Coop i de forskjellige fasene av prosjektene. Nord er Norges fjerde største samvirkelag og markedsledende på dagligvaremarkedet i Troms. Kjell Olav Pettersen, direktør i Coop Viktige nettverk Nord, forteller at de daglig får føle den harde og til dels aggressive Den som driver med eiendomsutvikling trenger kunnskap om konkurransen i bransjen. Han mener butikkenes lokalisering og markedet man opererer i, og det er viktig å vite hvordan man skal utforming kan være svært avgjørende i kampen om kundene. forholde seg til både private og offentlige aktører i bransjen. Pettersen forteller at det har vært veldig viktig for Coop Nord å Vi ønsker derfor å drive en kontinuerlig utvikling av vår eiendoms- knytte til seg samarbeidspartnere med den riktige kunnskapen i og bygningsmasse. I dette arbeidet bruker vi Barlindhaug aktivt som forhold til selskapets utfordringer. Regional tilknytning er i så måte sparringspartner og rådgiver, sier Pettersen. en viktig faktor. Flere prosjekter Selskapet har personer med godt nettverk. De kjenner markedet Coop Nord driver flere programmer for utvikling og renovering av godt, og de har også god erfaring med hvordan det offentlige sine 31 butikker i nordre Nordland og Troms. Barlindhaug bidrar fungerer. Dette gjør at man slipper å gå i fella, sier Pettersen. med hjelp til utredning og utvikling av prosjektene i tillegg til å stå som entreprenør for flere av utbyggingene. For Coop Nord er det Vet hvor man har hverandre viktig at Barlindhaug kan bidra med kunnskap og kompetanse Samarbeidet mellom Coop Nord og Barlindhaug går flere år tilbake i gjennom hele utbyggingsprosessen. tid. Blant annet sto Barlindhaug bak utbyggingen av Jekta Handelssenter i Jekta er Nord-Norges største kjøpesenter og eies av Vi samarbeider med Barlindhaug fordi de er dyktige mennesker Coop Nords medlemmer. Pettersen mener kontinuiteten i med bred kompetanse. I tillegg er det en stor organisasjon og de har forholdet mellom de to selskapene er svært viktig, og ingen ting stor kapasitet. Det kommer godt med når flere prosjekter går tyder på at samarbeidet skal opphøre med det første. parallelt sier Pettersen. Vi har bygd opp et tillitsforhold over lang tid. Derfor vet vi hvor vi Barlindhaugs datterselskap Barlindhaug Consult, Barlindhaug har hverandre. Det gjør samarbeidet enklere, sier han. - Dyktige mennesker med bred kompetanse. F o r n ø y d b o r e I to år har Britt Mortensen gått og gledet seg til å flytte inn i leiligheten på Fagereng i Tromsø. Forventningene har så absolutt blitt innfridd. Britt Mortensen er borettslagsleder i det andre av i alt tre borettslag i byggeprosjektet Hansmark Vest på Fagereng. Hun kjøpte leiligheten i februar 2002, og flyttet inn litt før jul i fjor. Britt Mortensen, borettslagsleder, Hansmark Vest. Foto: Lauritzen & Westh Jeg hadde vært litt på utkikk etter en leilighet, og ble tipset av en beboer om at dette var et bra boligprosjekt. Det stemte så absolutt, sier Mortensen.

13 Kjell Olav Pettersen, direktør Coop Nord. Foto: Lauritzen & Westh t t s l a g s l e d e r God dialog Barlindhaug Eiendom står som utbygger av Hansmark Vest, mens Barlindhaug Utbygging og Skanska Norge er entreprenører på de fleste av de 186 leilighetene i prosjektet. Planløsningen er svært bra, og det er lite å utsette på leilighetene. Dessuten skryter alle beboerne av lydisoleringen, man hører lite lyd fra de andre leilighetene, sier Mortensen. Som borettslagsleder er det hun som tar i mot henvendelser dersom det er noe som må rettes opp i leiligheten, og hun skryter av den gode dialogen hun har med Barlindhaug. Når det en sjelden gang har vært noe, så har det bare vært å ringe. Da kommer de og fikser det med en gang. Jeg forstår av andres erfaring at det er stor forskjell på utbyggere, så jeg er veldig fornøyd med Barlindhaug, sier Mortensen. 3D visualisering, Barlindhaug Consult Utbyggingen av boligfeltet Fagereng Park, beliggende i nordvestre del av Fagereng-området, er startet. Boligfeltet vil få nærmere 50 boliger, gruppert omkring et sentralt grøntområde. Området heller mot vest, og har gode sol- og utsiktsforhold.

14 Foto: Lauritzen & Westh Konsernledelsen Fra venstre: Marit Skog, økonomidir., Barlindhaug AS, Bjørn Schøning, adm.dir., Barlindhaug Utbygging AS, Jens-Arne Johnsen, adm.dir., Barlindhaug Eiendom AS, Arnor Jensen, adm.dir., Barlindhaug Consult AS, Erling Bangsund, adm.dir., Barlindhaug Norfico AS, Truls Mølmann, adm.dir., Barlindhaug AS, Åge Fossum, viseadm.dir., Barlindhaug AS. Til høyre: Ole-Magne Kleven, adm.dir., Finnut Consult AS. Konsernet Barlindhaugkonsernet har i alt 120 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse, kombinert med evne til nytenking og kreativ ideutvikling. Konsernet er blant de største flerfaglige rådgiver-, konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge, og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. S t y r e t Johan Petter Barlindhaug (styreleder), Harald Overvaag, Peter Arbo, Guri Ugedahl, Tor-Arne Antonsen, Max Kristiansen, Gunn Sneve

15 A b r i e f p r e s e n t a t i o n The Barlindhaug Group was established in 1969 and consists today of several subsidiary companies. The Parent company is owned by the employees. The staff, counting 120 consultants and administrative/ supportive personnel, comprises highly qualified professionals with up to 35 years of experience covering domestic and international projects. Over the years, The Barlindhaug Group has acquired experience from more than 30 countries. Barlindhaug AS is the parent company of the following subsidiary companies: Barlindhaug Consult AS, Barlindhaug Utbygging AS, Barlindhaug Eiendom AS, Barlindhaug Norfico AS and Finnut Consult AS. The Barlindhaug Group's business concept is based on a combination of specialist qualifications, and a broad range of ser vices offered. Real estate development has become an important part of The Barlindhaug Group's business engagement. We identify potential objects for development for a variety of purposes, e.g. office buildings, supermarkets, housing estates etc. The Group takes on responsibility for the execution of these projects within a fixed contract price and delivery date, and the management and consulting engineering are performed by the Group's companies. A feeling of satisfaction and well-being at work is important. We want this atmosphere to spread to our clients as well. We want Barlindhaug's clients to feel secure in the knowledge that we are not only highly competent at what we do, but also full of enthusiasm, surplus energy and creativity. F i n a n c i a l H i g h l i g h t s Operating revenues (mill.nok) Profit before taxation (mill.nok) Profit after taxation (mill.nok) Shareholders equity (mill.nok) Shareholders equity per share Total Assets (mill.nok) Employees ,9 13,8 10,9 63,5 33% 190, ,3 158,3 102,9 9,1 11,2 7,9 7,4 7,8 5,7 56,8 50,2 44,7 39% 34% 35% 143,0 146,0 129, T h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f B a r l i n d h a u g A S Johan Petter Barlindhaug (Chairman of the board), Harald Overvaag, Peter Arbo, Guri Ugedahl, Tor-Arne Antonsen, Max Kristiansen, Gunn Sneve

16 BARLINDHAUG CONSULT AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks Alta Tel Faks Bodø Tel Faks Kirkenes Tel Faks Longyearbyen Tel Faks Setermoen Tel Faks Sortland Tel Faks Vadsø Tel Faks BARLINDHAUG EIENDOM AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks BARLINDHAUG UTBYGGING AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks BARLINDHAUG NORFICO AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks FINNUT CONSULT AS Vadsø Hermetikken Næringshage Postboks Vadsø Tel Faks RØD TRÅD AS. Forsidebilder: Chad Baker, Bjørnar Lunga, Norwegian Seafood Export Council/Eksportutvalget for fisk BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS Tromsø Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks Sjølundveien 2 Postboks Tromsø Tel Faks

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå

04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå 04/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Møte på høyt nivå Innhold Aibel: Besøk i tøffe tider 4 Innhold Leder Side 3 Ulikhet: Det vi bør snakke om når Piketty er reist hjem Aibel Side 4 Oljeservice:

Detaljer

På få år har Russland reist seg fra økonomisk

På få år har Russland reist seg fra økonomisk Frode Mellemvik - direktør Nordområdesenteret for næringslivet, Handelshøgskolen i Bodø Leder Stor nabo i sterk utvikling På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet

Kan brødfø Finnmark. Pengemaskinen Melkøya: Semek mot rett nisje? Ekstremsport i dypet Nr. 3 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen Pengemaskinen Melkøya: Kan brødfø Finnmark Med dagens priser på LNG og den siste tidens oppetid kan Melkøya gi

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System

rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System Annonsebilag til Perspektiv tema: aqua nor 2015 / kystnæringen henrik@bedriftprofilen.no bedriftprofilen.no rømningssikre LakseMerder Aqualine Midgard System besøk oss på stand d354 Systemet er patentert

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle 01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle Innhold Aibel: Nasjonal oppmerksomhet 4 Innhold Leder Side 3 Eierskapsdebatten: Spørsmålet bør være om eier er riktig eier Aibel

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Konsernpresentasjon Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Innhold: 4 6 20 22 24 25 26 Leder Referanse-case Faveo Academy Tjenester og forretningsområder Jobbe i Faveo Etikk Årsregnskap

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer