40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t"

Transkript

1 40 å r Barlindhaugkonsernet år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

2 Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS 100% Tospann Eiendom AS 50% Lønbom AS 50% Kjølen AS 50% Trio Eiendomsinvest AS 40% Hvedingkvartalet AS 33% Strandparken 1 AS 30% Samlet 20 prosjektengasjement Forretningsidé og strategi Barlindhaug-konsernet har som målsetting å være en ledende aktør i utviklingen av næringslivet og aktivitetene i nordområdene. Virksomheten dekker rådgivning, eiendomsutvikling og utbyggingsoppgaver. Gjennom kompetente medarbeidere og nære allianser, skal Barlindhaug-konsernet ha sterk gjennomføringsevne med hensyn til å realisere krevende prosjekter og utviklingsprosesser. Barlindhaug-konsernet har hovedkontor i Tromsø. Konsernstyret Jens-Arne Johnsen, styreleder, Åge Fossum, Bjørn Schøning, Arnor Jensen, John Barlindhaug, Odd-Arne Larsen, ansatterepresentant og Kjetil S. Paulsen, ansatterepresentant Driftsinntekter 737,9 586,8 632,7 406,8 328,3 Resultat før skatt 63,6 44,3 57,3 18,0 19,8 Resultat etter skatt 45,4 34,8 42,3 15,7 16,9 Egenkapital 183,4 150,8 123,7 89,7 81,5 Egenkapitalandel 30% 28% 22% 24% 28% Totale eiendeler 606, ,8 380,9 285,9 Antall ansatte Konsernledelse Bak: Truls Mølmann, adm. dir. i Barlindhaug AS, Jens-Arne Johnsen, adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS, Guri Ugedahl, viseadm. dir. Barlindhaug Consult AS, Arnor Jensen, adm. dir. Barlindhaug Consult AS. Foran: Åge Fossum, viseadm. dir. Barlindhaug AS, Hans Kristian Seterlund, adm. dir. Consto AS og Bjørn Schøning, adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS. 40 år med utvikling og vekst Vi er stolte over å være en betydelig aktør innen byggenæringen i nord. Gjennom 40 år har vår nordnorske tilhørighet vært et viktig element i å skape prosjekter som har gitt positive bidrag i utformingen av våre lokalsamfunn. Selskapets kontinuerlige vekst er et resultat av stor innsats fra de ansatte, kombinert med kloke strategiske valg. Dette er kvaliteter ved Barlindhaugkonsernet som blir ennå mer viktig når vi skal tilpasse oss en ny virkelighet forårsaket av en mer dempet fremtidsoptimisme. Inngangen til jubileumsåret 2009 var preget av den internasjonale finansuroen. Barlindhaugselskapene har imidlertid kommet godt gjennom konjunkturnedgangen som følge av selskapenes brede kontaktflate både mot det private næringsliv og offentlig virksomhet, og evnen til å dra veksler på intern komplementær kompetanse. Langsiktighet og utviklingen av egne prosjekter har også bidratt til å gjøre selskapet mindre konjunkturutsatt. Et kjennetegn ved Barlindhaug er at vi er mer opptatt av fremtiden enn å dvele ved historien, men milepælen i 2009 gir oss grunn til noen tilbakeblikk. Viktige begivenheter som har skapt vår identitet er: 1969 Johan Petter Barlindhaug startet sitt rådgivende ingeniørselskap 1978 Omdanning til aksjeselskap 1986 Etablering av Barlindhaug Utbygging AS 1993 Etablering av Barlindhaug Eiendom AS 2006 Etablering av Consto AS Et godt resultat også i 2009 gir det beste grunnlag for videreutvikling. Vi står foran store og utfordrende utbyggingsprosjekter i vår region. Med lokal kompetanse og lokalt eierskap har vi de beste forutsetninger for å kunne konkurrere om gjennomføringen av disse. Barlindhaugs første prosjekt i 1969 var planleggingen av fiskeindustrianlegget for Hjalmar Johansen & Co på Sommarøy. Ideen da, som i dag, er at «hvert prosjekt er i seg selv en nyskaping hvor fremtidens krav skal tilpasses dagens realiteter». Truls Mølmann Adm. dir Barlindhaug AS

3 LUFTFARTSTILSYNET Det nye bygget for Luftsfartstilsynet i Bodø er det første LEED-sertifiserte prosjektet i Consto-regi. Illustrasjon: Space Group AS Arnhild Blokkum Pedersen, sivilarkitekt, BC arkitektur, Cato Jørgensen, Ingeniør vei, vann og avløp, BC, Thale Kristine Smaadahl, ingeniør byggeteknikk, BC og Knut Christian Michelsen, sivilingeniør havneplanlegging, BC. Foto: Rød Tråd Bærekraftig utvikling Nye hoder er viktige for landsdelen Vi bor i mulighetenes landsdel. Nord-Norge ligger i et av verdens største ressurskammer for mat og energi, og vi er gjenstand for økende internasjonal oppmerksomhet med tanke på mulighetene som åpner seg her. Et synlig bevis er Nord-Norges stadig viktigere posisjon i nasjonale strategier og de prosjekter som igangsettes her. Nye utfordringer krever ny forståelse, ny kunnskap og nye tilnærmingsmåter. Som et av landsdelens største entreprenør-, eiendoms og rådgivingsselskaper, er Barlindhaug avhengig av de fremste og beste blant landsdelens unge talenter. Vår markedsposisjon og faglig bredde, gjør at vi kan tilby arbeidsutfordringer og et kompetansemiljø som er unik for vår landsdel. Sammen ønsker vi å sikre at store prosjekter lander på lokale hender, og at kunnskapen og erfaringene forblir i Nord-Norge. På den måten utvikler vi konsernet og landsdelen sammen. Velkommen til oss i Barlindhaug. Foto: Marius Fiskum I påvente av nye internasjonale standarder for miljøriktige bygg, har Consto utviklet sitt eget bærekraftprogram. Consto tar med dette et bevisst miljøansvar og vil levere bygg med miljøkvaliteter som ligger over forskriftskravene. Målet med Consto sitt bærekraftprogram er å ta et større og tydeligere ansvar for miljøet i vid forstand. Dette ansvaret påvirker alle faser av en utbygging, samt energibehov og drift av bygget i bruksperioden. Fra spaden stikkes i jorda til bygget er ferdig overlevert, skal miljøhensynet gå som en grønn tråd gjennom hele prosjektet. I praksis betyr det at bygningen skal påføre miljøet minst mulig belastning. I forhold til nærmiljø får det konsekvenser for inngripen i terrenget, støy, trafikal belastning og sikkerhet for barn i området. De nye målene påvirker byggets utforming, valg av materiale, ventilasjonsløsning, samt en rekke faktorer som i sum vil gi en betydelig miljøgevinst. Fokus på helheten Også Barlindhaug Consult deltar i utviklingen. Vi øker vår kunnskap om miljøriktig bygging og har som mål å gjøre Consto ISO sertifisert i løpet av en treårsperiode. Denne kunnskapen vil være viktig for å posisjonere oss i markedet og gjøre Consto til en mer attraktiv arbeidsplass. Vi vil etablere klimaregnskap med tydelig fokus på reduksjon av Co2-utslipp per ansatt, noe som vil medføre mindre reising og mer bruk av videokonferanseutstyr. Programmet får også konsekvenser for våre samarbeidspartnere. Våre leverandører vil bli møtt av strengere krav til hva deres leveranser inneholder. I tillegg til åpenbart fortrinn for omgivelsene, tar bærekraftprogrammet inn i seg de endringer i etterspørsel som vi mener vil komme. Byggene vi leverer skal ha energiriktige løsninger som reduserer bygningenens driftskostnader. Byggherrer som velger slike løsninger vil i framtiden få et konkurransefortrinn når strømprisen kanskje blir enda høyere enn den vi har vært vitne til i vinter. Først ut med LEED-sertifisering Consto skal være proaktiv og foregripe begivenhetene, ikke reaktive på endringer igangsatt av andre. Derfor er oppføringen av bærekraftige Consto-bygg allerede igangsatt. Luftfartstilsynets administrasjonsbygg i Bodø bygges etter det amerikanske miljøklassifiseringssystemet LEED og vil være et av de første LEED-sertifiserte bygg i Norge. 5

4 Prosjekteksempler Svalbard: Elvesletta Nord 1 Kirkenes: Kirkenes base Oppdragsgiver: Rådgiver: Planformål: Areal: LNS Spitsbergen AS Barlindhaug Consult AS Næringsbebyggelse (kontor, forretning, hotell, herberge-overnatting) Ca m 2 BTA Oppdragsgiver: Totalentreprenør: Teknisk rådgiver: Kirkenesbase AS Arkitekt Rolv Eide AS Consto AS RIVR og RIE Norconsult AS, rivv Vekst Teknologi AS, rib - Barlindhaug Consult AS, ribr - 2tal AS Byggeperiode: Mai - nov 2009 Areal: m 2 BTA Kirkenes: Thon Hotell Kirkenes 3 Alta: Amfi og Thon 4 Tromsø: Forskningsparken 7 Tromsø: Leirbakken 8 Balsfjord: Storsteinnes skole 9 10 Byggherre: Thon Hotellbygg AS Utvikler/grunneier: Barlindhaug Eiendom AS Totalentreprenør: Consto AS BC Arkitektur Byggeperiode: Jun apr 2010 Areal: m 2 Entreprisekostnad: Ca 140 mill NOK Oppdragsgiver: Komsa Eiendom AS komsa Parkering AS thon hotelldrift AS AMB AS Totalentreprenør: Consto AS Byggeperiode: Mai apr 2010 Åpning av kjøpesenter: Nov 2009 Prosjektramme: Ca 470 mill NOK Oppdragsgiver: SIVA Tromsø Eiendom AS JKA, Kristoffersen Arkitektkontor AS, Tromsø Barlindhaug Utbygging AS Totalentreprenør: Byggeperiode: Apr des 2010 Areal: m 2 Prosjektramme: 150 mill NOK Oppdragsgiver: Leirbakken næringsområde AS, eid av Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Consult AS mfl Områdeplan med KU: Barlindhaug Consult AS Totalentreprenør: Maskinentreprenører/Consto AS Byggeperiode: Areal: 185 dekar næringsareal Byggherre: Råd. ingeniør: RIB i detaljprosjekt: Byggetid: Areal: BTA m 2 Entreprisekost: 112 mill NOK Balsfjord kommune BC Arkitektur; forprosjekt og detaljprosjekt RIB, RIV, RIE, PGL i forprosjektet; Barlindhaug Consult AS, Barlindhaug Consult AS Kvaløya: Strand BOLIGFELT 5 Tromsø: Thon Hotell Polar Harstad: Fjernvarme 10 Bodø: Max Mat 11 Fauske: Fauske Handelspark 12 Oppdragsgiver: Barlindhaug Eiendom AS Entreprenør: Kåre Isaksen Maskinentreprenør AS Oppstart: Våren 2010 Boligområde: 200 daa Oppdragsgiver: Thon Hotellbygg AS BC Arkitektur Totalentreprenør: Consto as Byggeperiode: Jan 2007 mai 2009 Prosjektramme: 70 mill NOK Oppdragsgiver: Trondheim Energi Entreprenør: NVS AS, Prosjekt Oslo / Harstad Maskin og Anlegg AS Byggeperiode: Prosjektramme: 70 mill NOK Oppdragsgiver: Max Mat Eiendom AS Boarch AS Hovedentreprenør bygg: Consto AS Teknisk rådgiver: Direkte under byggherre Byggeperiode: Des 2008 des 2009 Areal: m 2 Prosjektramme: 40 mill NOK for våre arbeider Oppdragsgiver: Trio Eiendomsinvest AS, eid av Barlindhaug Eiendom AS, Norsk Bransjesenter AS og Inge Falck Olsen AS Entreprenør: Consto AS Rådgiver: Barlindhaug Consult AS Areal: m 2 Byggeperiode: Sep vår 2011 Prosjektramme: Ca 250 mill NOK 6 7

5 SHTOKMAN I forbindelse av utbygging og drift av russiske olje- og gassfelt på Shtokman, har Barlindhaug Consult påtatt seg en rekke oppgaver. Illustrasjon: Statoil Satser på flerfaglig kompetanse HANDELSPARK Fauske Handelspark er et av de største Barlindhaug-prosjektene i Nordland. Illustrasjon: Arkitektstudio AS Økt fokus på næringsbygg Barlindhaug Consult (BC) har tatt nye steg i forhold til utvikling av den flerfaglige rådgivningskompetansen. Gjennom sammenslåingen av Barindhaug Norfico (BN) og Barlindhaug Consult, har vi fått ytterligere synergier og utvikling av vår fiskerikompetanse. Vi har koplet vår kompetanse innen marine fagfelt og kaldt klima fra olje- og gassnæringen i nordområdene nærmere til vår fiskerikompetanse og til våre kunder i fiskerinæringen i nord. Gjennom dette oppfyller vi de strenge kravene for design som nå stilles til bl.a. havbruksnæringen innen miljø og sikkerhet. BC har også gjennom oppbygging av en egen arkitektavdeling, BC Arkitektur, komplettert den flerfaglige rådgivningen. Vi tilbyr nå komplette rådgiverpakker fra arkitektur, design og konstruksjon til tekniske løsninger innen fremtidsrettede energiløsninger og inneklima på byggsiden. Hvordan konstruksjoner påvirkes av arktiske påkjenninger utgjør en sentral del av Barlindhaugs rådgivingskompetanse. Oppdragene har de siste årene spent fra infrastrukturprosjekter på Svalbard til miljøriktig design av snøsmelteanlegg på Melkøya ved bruk av spillvarme. Ved målrettet satsing på medarbeidere og FoU har BC videreutviklet sin kompetanseplattform, spesielt innen marin teknologi knyttet til hav, kyst, havn og kaldt klima. I Harstad skal Barlindhaug Consult prosjektere fjernvarmeledningene og grøftene for Trondheim Energi Fjernvame til sammen ca 15 km trasè hovedsakelig gjennom bygater. Barlindhaug CONSULT AS 2009: Antall ansatte: 78 92,5 mill NOK Resultat før skatt: 7,5 mill NOK Kunnskapen om fjernvarme bygger bl.a. på erfaringer fra prosjekter i Tromsø, Svalbard og på Melkøya. I samarbeid med Multiconsult og Russiske GTM i St Petersburg, har Barlindhaug Consult jobbet med en rekke klimatisk utfordrende oppdrag i forbindelse med planlegging av Shtokman-utbyggingen. På landsida omfatter oppdragene tomteopparbeidelse og utforming av havner og kai-anlegg. Produksjon av gass på feltet er en stor utfordring på Shtokman. Her skal operatøren utvikle den første flytende produksjonsinnstallasjon for helårs offshoreproduksjon i farvann med vanskelig sjøis. Her bistår Barlindhaug Consult utbyggerne med beregning og simulering av dynamisk oppførsel av installasjonene påkjent av is. På det meste har over 15 personer i Barlindhaug Consult vært sysselsatt med oppgavene på Shtokman, som ferdig utbygget vil bli fem til ti ganger større enn oppdragene på Melkøya. Barlindhaug Eiendom har dreid fokus fra boliger til næringseiendommer. Dette har resultert i oppstart av en rekke nye prosjekter, deriblant Fauske Handelspark. Barlindhaug Eiendom har lange tradisjoner innen utvikling av næringseiendommer. Det er her selskapet har sin kjernekompetanse. De siste årene har fokus likevel vært rettet mot utbygginger innen boligmarkedet. Etter en nærmere vurdering har selskapet igjen lagt mer tyngde og energi i næringsdelen. I 2009 ble det gjort en rekke større investeringer i arealer egnet for næringsutvikling. Året ble dermed preget av oppkjøp, planlegging og klargjøring muliggjort gjennom solid egenkapital og god likviditet. Langsiktig samfunnsutvikling Selv med disse store investeringene, fører selskapet en forsiktig strategi med lange perspektiver. Ved å analysere utviklingstrekk og endringer i samfunnet, og kjenne lokalsamfunnet på pulsen, møter Barlindhaug Eiendom utviklingen gjennom tilrettelegging av næringsareal på strategisk viktige steder. Et eksempel på dette er investeringene i Leirbakken ved innfartsåren til Tromsø. Det 170 dekar store området ligger ideelt til for næringer knyttet til logistikk og distribusjon. Med beliggenhet utenfor sentrum, unngår man å påføre Tromsø ytterligere transportbelastning. Her skal blant annet Asko etablere seg. Barlindhaug Eiendom AS 2009: Antall ansatte: 4 22 mill NOK Resultat før skatt: 12 mill NOK Fauske Handelspark under oppføring Næringsutvikling knyttet til handel og handelsparker vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Barlindhaug Eiendom har lange og gode relasjoner til andre utviklingsselskap som utgjør viktige alliansepartnere. I Nordland er Fauske Handelspark allerede under oppføring, og der arbeider Barlindhaug Eiendom i kompaniskap med Norsk Bransjesenter og Inge Falck Olsen gjennom selskapet Trio Eiendomsinvest. Med en kostnadsramme på ca 250 mill NOK og et areal på m 2, vil Fauske Handelspark være et betydelig bidrag til næringsutviklingen i regionen både under oppføringen og i ettertid. 8 9

6 Nasjonal satsing ga referanseprosjekter GRUNNSTEIN I august 2009 la statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen for tredje utbyggingstrinn av Forskningsparken i Tromsø, her sammen med adm. dir. i SIVA Eiendom Per Andersen. Foto: Barlindhaug Utbygging NYTT STORSENTER Alta Amfi og Thon Hotell er det største privatfinansierte byggeprosjektet i Nord-Norge noen sinne. Foto: Consto Constos største byggeprosjekt 1. mai 2009 la statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til Barents Bio Center. Dette er tredje byggetrinn av Forskningsparken i Tromsø, og prosjektet bidrar sammen med Forskerhotellet på Svalbard til en positiv utvikling for Barlindhaug Utbygging. Nybygget i Forskningsparken er på m 2 og skal huse en samling aktører fra næringsliv, grunnforskning og anvendt forskning. Senteret er et resultat av den langsiktige regionale satsingen på bioteknologi, og rundt 30 prosent av arealet vil inneholde moderne laboratorier for dette formålet. Første byggetrinn av Forskningsparken ble tatt i bruk i 1994, mens andre byggetrinn ble ferdigstilt i Tredje byggetrinn skal stå ferdig 1. desember Utviklingen vil vise når det blir behov for et neste byggetrinn. Forskerhotell på Svalbard Høsten 2009 gikk startskuddet for byggingen av det etterlengtede Forskerhotellet i Longyearbyen. Hotellet skal ha 52 rom og vil samle stipendiater og gjesteforelesere i nærheten av Universitetssenteret på Svalbard UNIS. Nybygget vil bidra til å styrke forholdene for undervisning og forskning for verdens nordligste universitet. Entreprenørselskapet Sandmo & Svenkerud skal bygge hotellet, som er planlagt å stå ferdig sommeren Barlindhaug Utbygging AS 2009: Antall ansatte: 5 35 mill NOK Resultat før skatt: 2,4 mill NOK Godt år tross lavkonjunktur Tromsø har fra tusenårskiftet til 2008 hatt høyere byggeaktivitet enn landet for øvrig. Reduksjonen i antall nye byggeprosjekter i 2008 og 2009 har dermed ført til en større overkapasitet i Tromsø enn i andre byer. Til tross for dette, har Barlindhaug Utbygging gjennom Constosatsingen og synergier fra de øvrige Barlindhaugselskapene, kommet godt gjennom nedkonjunkturen. I desember 2009 åpnet Nord-Norges største kjøpesenter dørene. Amfi Alta er det største oppdraget i Constos historie og beskrives som et vellykket prosjekt både for byggherre og Consto. Alta kommune opplever en jevn og solid næringsutvikling. Dette har resultert i et stadig økende behov for næringslokaler og overnattingsfasiliteter. I mai 2008 gikk startskuddet for byggingen av landsdelens største kjøpesenter; Amfi Alta. I tilknytning til kjøpesenteret ble det prosjektert et parkeringsanlegg og et hotell. Consto fikk oppdraget med å føre opp ny bygningsmasse og å bygge om den eksisterende. Resultatet beskrives som et landemerke i kommunen. Et av tidenes største byggeprosjekter i Nord-Norge i privat regi Den samlede kostnadsrammen for entreprenørdelen er estimert til ca 470 mill NOK, fordelt på ca 250 mill NOK for kjøpesenteret ferdig innredet, ca 100 mill NOK for parkeringsanlegget og ca 120 mill NOK for hotellet. I snitt har 50 Consto-håndverkere og 10 funksjonærer pendlet fra Narvik og Tromsø til Alta over en to års periode. I tillegg har Consto benyttet en lang rekke lokale underentreprenører og leverandører. En viktig suksessfaktor for prosjektet har vært det nære og gode samarbeid mellom byggherre, Consto og Alta kommune. Consto AS 2009: Antall ansatte: mill NOK Resultat før skatt: 48 mill NOK En betydelig nordnorsk entreprenør Siden etableringen i 2006 har Consto hatt som mål å være tilstede i hele landsdelen. I dag har selskapet kontorer i Kirkenes, Narvik, Bodø og hovedkontor i Tromsø. I 2009 styrket Consto sin posisjon i Nordland med oppkjøpet av Roy A. Strøm AS, som i 2008 omsatte for 70 mill NOK. I 2009 omsatte Consto for 110 mill NOK i Bodø-området, og har som langsiktig mål å utvide virksomheten sør for Saltfjellet

7 BARLINDHAUG AS Sjølundveien 2 Faks BARLINDHAUG EIENDOM AS Sjølundveien 2 Faks BARLINDHAUG UTBYGGING AS Sjølundveien 4-6 Faks CONSTO AS hovedkontor Tromsø Sjølundveien 4-6 Tlf Faks CONSTO AS Teknologiveien 12 Postboks Narvik Tlf CONSTO AS Dreyfushammeren 14 Postboks Bodø Tlf BARLINDHAUG CONSULT AS hovedkontor Tromsø Sjølundveien 2 Faks ALTA Løkkeveien 37 Postboks Alta Tlf Faks BODØ Storgata 29 Postboks Bodø Tlf Faks KIRKENES Pasvikveien 2 Postboks Kirkenes Tlf Faks SORTLAND Rådhusgt. 3c Postboks Sortland Tlf Faks SVALBARD Næringsbygget Postboks Longyearbyen VADSØ Tollbugate 7 Postboks Vadsø Tlf Faks Tekst og design: Rød Tråd AS Forsidebilde: Marius Fiskum Trykk: Lundblad media AS

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema kommunal økonomi Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med konsekvensutredning

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse

Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Fra vind til verdi en ringvirkningsanalyse Sleneset Vindkraftverk Nord Norsk Vindkraft ønsker å bygge et vindkraftverk med inntil 75 vindmøller på Sleneset i Lurøy kommune, Nordland.

Detaljer

Avdeling Probygg. pdsprotek.no

Avdeling Probygg. pdsprotek.no Avdeling Probygg Om Probygg: Tanken med å levere prosjekteringstjenester innenfor byggenæringen har vært tilstede i mange år hos PDS Protek AS sin ledelse. Det første startskuddet for byggrelaterte prosjekteringstjenester

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

KSBM 2014 B R E D B Å N D VE R D I U T V I K L I N G. Morten Braarud Leder for AMS og Bredbåndsutvalg

KSBM 2014 B R E D B Å N D VE R D I U T V I K L I N G. Morten Braarud Leder for AMS og Bredbåndsutvalg B R E D B Å N D & VE R D I U T V I K L I N G Morten Braarud Leder for AMS og Bredbåndsutvalg Defo/KSB felles AMS/Bredbåndsutvalg 2014 Deltagere 2014 Odd Refsdal driftsstøttesjef Silje Ingebrigtsen Morten

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Forsvarsbygg kampflybase

Forsvarsbygg kampflybase Forsvarsbygg kampflybase Leverandørtreff Trondheim 15. mai 2014 En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet

grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet grilstad marina en unik mulighet for din bedrift grilstad marina byen på vannet Grilstad Marina utfordrer fantasien Det er ikke bare størrelsen som er oppsiktsvekkende en bydel på størrelse med hele Trondheim

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør Studentseminar, HiG 05.11.2013 Inge Handagard, Utviklingsleder BIM Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

Kjære forsamling Først vil jeg å rette en hjertelig takk til arrangørene for invitasjonen!

Kjære forsamling Først vil jeg å rette en hjertelig takk til arrangørene for invitasjonen! Tale til den offisiell åpning av den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur 2015 Av Rektor og sivilarkitekt Ole Gustavsen ved Arkitektur- og designhøgskolen AHO/Snøhetta Kjære forsamling Først vil

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Velkommen til Arkitekthuset Kragerø Velkommen til Arkitekthuset Kragerø AS - et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Visualisering av to aktuelle byggeprosjekter på Torvet i Kragerø, Apoteket og Torvgata

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen

Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg. Fremtidskonferansen Adm. direktør Øivind Christoffersen Statsbygg og NCE Smart Energy Markets: På vei mot klima- og energinøytrale bygg Fremtidskonferansen 2012 Adm. direktør Øivind Christoffersen Disposisjon 1. Statsbygg Facts & figures Rammebetingelser Strategi

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Velkommen til Grønlands Torg. Sameiet Grønlandshagen servicetelefon 22 17 75 10 Sameiet Grønlandstunet servicetelefon 40 00 99 22

Velkommen til Grønlands Torg. Sameiet Grønlandshagen servicetelefon 22 17 75 10 Sameiet Grønlandstunet servicetelefon 40 00 99 22 Velkommen til Grønlands Torg Grønlands Torg bygget i perioden 1989-1993 Grønlands Torg en spennende og unikt område Utbyggingen er den første i Europa, ja, kanskje i verden som er planlagt med integrert

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem

Vi fornyer bygg. REDAir FLEX fasadesystem Vi fornyer bygg REDAir FLEX fasadesystem 2 3 Om oss 01 Om Morgan AS 02 Hvordan jobber vi 03 Samarbeidspartnere Vi er et byggentreprenør selskap som gjennomfører små/ mellomstore totalentreprisekontrakter

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2

INNHOLD. Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Næringsutvikling. Hvorfor er vi med. Kort om TREF. Behov og muligheter. side 2 Næringsutviklingspotensialet - hvorfor er vi med Morten Fossum, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) Kort om TREF Næringsutvikling Behov og muligheter Hvorfor er

Detaljer

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø

v/johan Petter Barlindhaug v/høgskolen i Bodø v/johan Petter Barlindhaug prof. II Nordområdesenteret prof II Nordområdesenteret v/høgskolen i Bodø Tema Perspektivene De nære realiteter Næringsstrategisk i plattform mot nord og øst Hvilke fortrinn

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

S T R A N D V E I E N

S T R A N D V E I E N STRANDVEIEN 50 INNHOLD 6-7 8-15 16-17 18-19 22-35 38 39 Historien Eiendommen Beliggenhet Kommunikasjon Arealer Gårdeier Kontakt Fridtjof Nansen (1861-1930) ble berømt i 1880- og 90-årene for sine dristige

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Skal Lofoten/Vesterålen åpnes for kystnær olje- og gassvirksomhet

Skal Lofoten/Vesterålen åpnes for kystnær olje- og gassvirksomhet Vågan Næringsforening i samarbeid med Svolvær Fiskerihavn Seminar 26. mai 2008 Skal Lofoten/Vesterålen åpnes for kystnær olje- og gassvirksomhet Johan Petter Barlindhaug Styreleder, North Energy Prof.

Detaljer

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum

Torghallen. helsesenter Ålesund. helse i sentrum Torghallen helsesenter Ålesund helse i sentrum g, amt gsar, 2 ed al ute like Torghallen Helsesenter. Nå kan dere være med på å skape et nytt og moderne fullservice helsesenter i hjertet av Ålesund. Eiendommen

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer