40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t"

Transkript

1 40 å r Barlindhaugkonsernet år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

2 Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS 100% Tospann Eiendom AS 50% Lønbom AS 50% Kjølen AS 50% Trio Eiendomsinvest AS 40% Hvedingkvartalet AS 33% Strandparken 1 AS 30% Samlet 20 prosjektengasjement Forretningsidé og strategi Barlindhaug-konsernet har som målsetting å være en ledende aktør i utviklingen av næringslivet og aktivitetene i nordområdene. Virksomheten dekker rådgivning, eiendomsutvikling og utbyggingsoppgaver. Gjennom kompetente medarbeidere og nære allianser, skal Barlindhaug-konsernet ha sterk gjennomføringsevne med hensyn til å realisere krevende prosjekter og utviklingsprosesser. Barlindhaug-konsernet har hovedkontor i Tromsø. Konsernstyret Jens-Arne Johnsen, styreleder, Åge Fossum, Bjørn Schøning, Arnor Jensen, John Barlindhaug, Odd-Arne Larsen, ansatterepresentant og Kjetil S. Paulsen, ansatterepresentant Driftsinntekter 737,9 586,8 632,7 406,8 328,3 Resultat før skatt 63,6 44,3 57,3 18,0 19,8 Resultat etter skatt 45,4 34,8 42,3 15,7 16,9 Egenkapital 183,4 150,8 123,7 89,7 81,5 Egenkapitalandel 30% 28% 22% 24% 28% Totale eiendeler 606, ,8 380,9 285,9 Antall ansatte Konsernledelse Bak: Truls Mølmann, adm. dir. i Barlindhaug AS, Jens-Arne Johnsen, adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS, Guri Ugedahl, viseadm. dir. Barlindhaug Consult AS, Arnor Jensen, adm. dir. Barlindhaug Consult AS. Foran: Åge Fossum, viseadm. dir. Barlindhaug AS, Hans Kristian Seterlund, adm. dir. Consto AS og Bjørn Schøning, adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS. 40 år med utvikling og vekst Vi er stolte over å være en betydelig aktør innen byggenæringen i nord. Gjennom 40 år har vår nordnorske tilhørighet vært et viktig element i å skape prosjekter som har gitt positive bidrag i utformingen av våre lokalsamfunn. Selskapets kontinuerlige vekst er et resultat av stor innsats fra de ansatte, kombinert med kloke strategiske valg. Dette er kvaliteter ved Barlindhaugkonsernet som blir ennå mer viktig når vi skal tilpasse oss en ny virkelighet forårsaket av en mer dempet fremtidsoptimisme. Inngangen til jubileumsåret 2009 var preget av den internasjonale finansuroen. Barlindhaugselskapene har imidlertid kommet godt gjennom konjunkturnedgangen som følge av selskapenes brede kontaktflate både mot det private næringsliv og offentlig virksomhet, og evnen til å dra veksler på intern komplementær kompetanse. Langsiktighet og utviklingen av egne prosjekter har også bidratt til å gjøre selskapet mindre konjunkturutsatt. Et kjennetegn ved Barlindhaug er at vi er mer opptatt av fremtiden enn å dvele ved historien, men milepælen i 2009 gir oss grunn til noen tilbakeblikk. Viktige begivenheter som har skapt vår identitet er: 1969 Johan Petter Barlindhaug startet sitt rådgivende ingeniørselskap 1978 Omdanning til aksjeselskap 1986 Etablering av Barlindhaug Utbygging AS 1993 Etablering av Barlindhaug Eiendom AS 2006 Etablering av Consto AS Et godt resultat også i 2009 gir det beste grunnlag for videreutvikling. Vi står foran store og utfordrende utbyggingsprosjekter i vår region. Med lokal kompetanse og lokalt eierskap har vi de beste forutsetninger for å kunne konkurrere om gjennomføringen av disse. Barlindhaugs første prosjekt i 1969 var planleggingen av fiskeindustrianlegget for Hjalmar Johansen & Co på Sommarøy. Ideen da, som i dag, er at «hvert prosjekt er i seg selv en nyskaping hvor fremtidens krav skal tilpasses dagens realiteter». Truls Mølmann Adm. dir Barlindhaug AS

3 LUFTFARTSTILSYNET Det nye bygget for Luftsfartstilsynet i Bodø er det første LEED-sertifiserte prosjektet i Consto-regi. Illustrasjon: Space Group AS Arnhild Blokkum Pedersen, sivilarkitekt, BC arkitektur, Cato Jørgensen, Ingeniør vei, vann og avløp, BC, Thale Kristine Smaadahl, ingeniør byggeteknikk, BC og Knut Christian Michelsen, sivilingeniør havneplanlegging, BC. Foto: Rød Tråd Bærekraftig utvikling Nye hoder er viktige for landsdelen Vi bor i mulighetenes landsdel. Nord-Norge ligger i et av verdens største ressurskammer for mat og energi, og vi er gjenstand for økende internasjonal oppmerksomhet med tanke på mulighetene som åpner seg her. Et synlig bevis er Nord-Norges stadig viktigere posisjon i nasjonale strategier og de prosjekter som igangsettes her. Nye utfordringer krever ny forståelse, ny kunnskap og nye tilnærmingsmåter. Som et av landsdelens største entreprenør-, eiendoms og rådgivingsselskaper, er Barlindhaug avhengig av de fremste og beste blant landsdelens unge talenter. Vår markedsposisjon og faglig bredde, gjør at vi kan tilby arbeidsutfordringer og et kompetansemiljø som er unik for vår landsdel. Sammen ønsker vi å sikre at store prosjekter lander på lokale hender, og at kunnskapen og erfaringene forblir i Nord-Norge. På den måten utvikler vi konsernet og landsdelen sammen. Velkommen til oss i Barlindhaug. Foto: Marius Fiskum I påvente av nye internasjonale standarder for miljøriktige bygg, har Consto utviklet sitt eget bærekraftprogram. Consto tar med dette et bevisst miljøansvar og vil levere bygg med miljøkvaliteter som ligger over forskriftskravene. Målet med Consto sitt bærekraftprogram er å ta et større og tydeligere ansvar for miljøet i vid forstand. Dette ansvaret påvirker alle faser av en utbygging, samt energibehov og drift av bygget i bruksperioden. Fra spaden stikkes i jorda til bygget er ferdig overlevert, skal miljøhensynet gå som en grønn tråd gjennom hele prosjektet. I praksis betyr det at bygningen skal påføre miljøet minst mulig belastning. I forhold til nærmiljø får det konsekvenser for inngripen i terrenget, støy, trafikal belastning og sikkerhet for barn i området. De nye målene påvirker byggets utforming, valg av materiale, ventilasjonsløsning, samt en rekke faktorer som i sum vil gi en betydelig miljøgevinst. Fokus på helheten Også Barlindhaug Consult deltar i utviklingen. Vi øker vår kunnskap om miljøriktig bygging og har som mål å gjøre Consto ISO sertifisert i løpet av en treårsperiode. Denne kunnskapen vil være viktig for å posisjonere oss i markedet og gjøre Consto til en mer attraktiv arbeidsplass. Vi vil etablere klimaregnskap med tydelig fokus på reduksjon av Co2-utslipp per ansatt, noe som vil medføre mindre reising og mer bruk av videokonferanseutstyr. Programmet får også konsekvenser for våre samarbeidspartnere. Våre leverandører vil bli møtt av strengere krav til hva deres leveranser inneholder. I tillegg til åpenbart fortrinn for omgivelsene, tar bærekraftprogrammet inn i seg de endringer i etterspørsel som vi mener vil komme. Byggene vi leverer skal ha energiriktige løsninger som reduserer bygningenens driftskostnader. Byggherrer som velger slike løsninger vil i framtiden få et konkurransefortrinn når strømprisen kanskje blir enda høyere enn den vi har vært vitne til i vinter. Først ut med LEED-sertifisering Consto skal være proaktiv og foregripe begivenhetene, ikke reaktive på endringer igangsatt av andre. Derfor er oppføringen av bærekraftige Consto-bygg allerede igangsatt. Luftfartstilsynets administrasjonsbygg i Bodø bygges etter det amerikanske miljøklassifiseringssystemet LEED og vil være et av de første LEED-sertifiserte bygg i Norge. 5

4 Prosjekteksempler Svalbard: Elvesletta Nord 1 Kirkenes: Kirkenes base Oppdragsgiver: Rådgiver: Planformål: Areal: LNS Spitsbergen AS Barlindhaug Consult AS Næringsbebyggelse (kontor, forretning, hotell, herberge-overnatting) Ca m 2 BTA Oppdragsgiver: Totalentreprenør: Teknisk rådgiver: Kirkenesbase AS Arkitekt Rolv Eide AS Consto AS RIVR og RIE Norconsult AS, rivv Vekst Teknologi AS, rib - Barlindhaug Consult AS, ribr - 2tal AS Byggeperiode: Mai - nov 2009 Areal: m 2 BTA Kirkenes: Thon Hotell Kirkenes 3 Alta: Amfi og Thon 4 Tromsø: Forskningsparken 7 Tromsø: Leirbakken 8 Balsfjord: Storsteinnes skole 9 10 Byggherre: Thon Hotellbygg AS Utvikler/grunneier: Barlindhaug Eiendom AS Totalentreprenør: Consto AS BC Arkitektur Byggeperiode: Jun apr 2010 Areal: m 2 Entreprisekostnad: Ca 140 mill NOK Oppdragsgiver: Komsa Eiendom AS komsa Parkering AS thon hotelldrift AS AMB AS Totalentreprenør: Consto AS Byggeperiode: Mai apr 2010 Åpning av kjøpesenter: Nov 2009 Prosjektramme: Ca 470 mill NOK Oppdragsgiver: SIVA Tromsø Eiendom AS JKA, Kristoffersen Arkitektkontor AS, Tromsø Barlindhaug Utbygging AS Totalentreprenør: Byggeperiode: Apr des 2010 Areal: m 2 Prosjektramme: 150 mill NOK Oppdragsgiver: Leirbakken næringsområde AS, eid av Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Consult AS mfl Områdeplan med KU: Barlindhaug Consult AS Totalentreprenør: Maskinentreprenører/Consto AS Byggeperiode: Areal: 185 dekar næringsareal Byggherre: Råd. ingeniør: RIB i detaljprosjekt: Byggetid: Areal: BTA m 2 Entreprisekost: 112 mill NOK Balsfjord kommune BC Arkitektur; forprosjekt og detaljprosjekt RIB, RIV, RIE, PGL i forprosjektet; Barlindhaug Consult AS, Barlindhaug Consult AS Kvaløya: Strand BOLIGFELT 5 Tromsø: Thon Hotell Polar Harstad: Fjernvarme 10 Bodø: Max Mat 11 Fauske: Fauske Handelspark 12 Oppdragsgiver: Barlindhaug Eiendom AS Entreprenør: Kåre Isaksen Maskinentreprenør AS Oppstart: Våren 2010 Boligområde: 200 daa Oppdragsgiver: Thon Hotellbygg AS BC Arkitektur Totalentreprenør: Consto as Byggeperiode: Jan 2007 mai 2009 Prosjektramme: 70 mill NOK Oppdragsgiver: Trondheim Energi Entreprenør: NVS AS, Prosjekt Oslo / Harstad Maskin og Anlegg AS Byggeperiode: Prosjektramme: 70 mill NOK Oppdragsgiver: Max Mat Eiendom AS Boarch AS Hovedentreprenør bygg: Consto AS Teknisk rådgiver: Direkte under byggherre Byggeperiode: Des 2008 des 2009 Areal: m 2 Prosjektramme: 40 mill NOK for våre arbeider Oppdragsgiver: Trio Eiendomsinvest AS, eid av Barlindhaug Eiendom AS, Norsk Bransjesenter AS og Inge Falck Olsen AS Entreprenør: Consto AS Rådgiver: Barlindhaug Consult AS Areal: m 2 Byggeperiode: Sep vår 2011 Prosjektramme: Ca 250 mill NOK 6 7

5 SHTOKMAN I forbindelse av utbygging og drift av russiske olje- og gassfelt på Shtokman, har Barlindhaug Consult påtatt seg en rekke oppgaver. Illustrasjon: Statoil Satser på flerfaglig kompetanse HANDELSPARK Fauske Handelspark er et av de største Barlindhaug-prosjektene i Nordland. Illustrasjon: Arkitektstudio AS Økt fokus på næringsbygg Barlindhaug Consult (BC) har tatt nye steg i forhold til utvikling av den flerfaglige rådgivningskompetansen. Gjennom sammenslåingen av Barindhaug Norfico (BN) og Barlindhaug Consult, har vi fått ytterligere synergier og utvikling av vår fiskerikompetanse. Vi har koplet vår kompetanse innen marine fagfelt og kaldt klima fra olje- og gassnæringen i nordområdene nærmere til vår fiskerikompetanse og til våre kunder i fiskerinæringen i nord. Gjennom dette oppfyller vi de strenge kravene for design som nå stilles til bl.a. havbruksnæringen innen miljø og sikkerhet. BC har også gjennom oppbygging av en egen arkitektavdeling, BC Arkitektur, komplettert den flerfaglige rådgivningen. Vi tilbyr nå komplette rådgiverpakker fra arkitektur, design og konstruksjon til tekniske løsninger innen fremtidsrettede energiløsninger og inneklima på byggsiden. Hvordan konstruksjoner påvirkes av arktiske påkjenninger utgjør en sentral del av Barlindhaugs rådgivingskompetanse. Oppdragene har de siste årene spent fra infrastrukturprosjekter på Svalbard til miljøriktig design av snøsmelteanlegg på Melkøya ved bruk av spillvarme. Ved målrettet satsing på medarbeidere og FoU har BC videreutviklet sin kompetanseplattform, spesielt innen marin teknologi knyttet til hav, kyst, havn og kaldt klima. I Harstad skal Barlindhaug Consult prosjektere fjernvarmeledningene og grøftene for Trondheim Energi Fjernvame til sammen ca 15 km trasè hovedsakelig gjennom bygater. Barlindhaug CONSULT AS 2009: Antall ansatte: 78 92,5 mill NOK Resultat før skatt: 7,5 mill NOK Kunnskapen om fjernvarme bygger bl.a. på erfaringer fra prosjekter i Tromsø, Svalbard og på Melkøya. I samarbeid med Multiconsult og Russiske GTM i St Petersburg, har Barlindhaug Consult jobbet med en rekke klimatisk utfordrende oppdrag i forbindelse med planlegging av Shtokman-utbyggingen. På landsida omfatter oppdragene tomteopparbeidelse og utforming av havner og kai-anlegg. Produksjon av gass på feltet er en stor utfordring på Shtokman. Her skal operatøren utvikle den første flytende produksjonsinnstallasjon for helårs offshoreproduksjon i farvann med vanskelig sjøis. Her bistår Barlindhaug Consult utbyggerne med beregning og simulering av dynamisk oppførsel av installasjonene påkjent av is. På det meste har over 15 personer i Barlindhaug Consult vært sysselsatt med oppgavene på Shtokman, som ferdig utbygget vil bli fem til ti ganger større enn oppdragene på Melkøya. Barlindhaug Eiendom har dreid fokus fra boliger til næringseiendommer. Dette har resultert i oppstart av en rekke nye prosjekter, deriblant Fauske Handelspark. Barlindhaug Eiendom har lange tradisjoner innen utvikling av næringseiendommer. Det er her selskapet har sin kjernekompetanse. De siste årene har fokus likevel vært rettet mot utbygginger innen boligmarkedet. Etter en nærmere vurdering har selskapet igjen lagt mer tyngde og energi i næringsdelen. I 2009 ble det gjort en rekke større investeringer i arealer egnet for næringsutvikling. Året ble dermed preget av oppkjøp, planlegging og klargjøring muliggjort gjennom solid egenkapital og god likviditet. Langsiktig samfunnsutvikling Selv med disse store investeringene, fører selskapet en forsiktig strategi med lange perspektiver. Ved å analysere utviklingstrekk og endringer i samfunnet, og kjenne lokalsamfunnet på pulsen, møter Barlindhaug Eiendom utviklingen gjennom tilrettelegging av næringsareal på strategisk viktige steder. Et eksempel på dette er investeringene i Leirbakken ved innfartsåren til Tromsø. Det 170 dekar store området ligger ideelt til for næringer knyttet til logistikk og distribusjon. Med beliggenhet utenfor sentrum, unngår man å påføre Tromsø ytterligere transportbelastning. Her skal blant annet Asko etablere seg. Barlindhaug Eiendom AS 2009: Antall ansatte: 4 22 mill NOK Resultat før skatt: 12 mill NOK Fauske Handelspark under oppføring Næringsutvikling knyttet til handel og handelsparker vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Barlindhaug Eiendom har lange og gode relasjoner til andre utviklingsselskap som utgjør viktige alliansepartnere. I Nordland er Fauske Handelspark allerede under oppføring, og der arbeider Barlindhaug Eiendom i kompaniskap med Norsk Bransjesenter og Inge Falck Olsen gjennom selskapet Trio Eiendomsinvest. Med en kostnadsramme på ca 250 mill NOK og et areal på m 2, vil Fauske Handelspark være et betydelig bidrag til næringsutviklingen i regionen både under oppføringen og i ettertid. 8 9

6 Nasjonal satsing ga referanseprosjekter GRUNNSTEIN I august 2009 la statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen for tredje utbyggingstrinn av Forskningsparken i Tromsø, her sammen med adm. dir. i SIVA Eiendom Per Andersen. Foto: Barlindhaug Utbygging NYTT STORSENTER Alta Amfi og Thon Hotell er det største privatfinansierte byggeprosjektet i Nord-Norge noen sinne. Foto: Consto Constos største byggeprosjekt 1. mai 2009 la statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til Barents Bio Center. Dette er tredje byggetrinn av Forskningsparken i Tromsø, og prosjektet bidrar sammen med Forskerhotellet på Svalbard til en positiv utvikling for Barlindhaug Utbygging. Nybygget i Forskningsparken er på m 2 og skal huse en samling aktører fra næringsliv, grunnforskning og anvendt forskning. Senteret er et resultat av den langsiktige regionale satsingen på bioteknologi, og rundt 30 prosent av arealet vil inneholde moderne laboratorier for dette formålet. Første byggetrinn av Forskningsparken ble tatt i bruk i 1994, mens andre byggetrinn ble ferdigstilt i Tredje byggetrinn skal stå ferdig 1. desember Utviklingen vil vise når det blir behov for et neste byggetrinn. Forskerhotell på Svalbard Høsten 2009 gikk startskuddet for byggingen av det etterlengtede Forskerhotellet i Longyearbyen. Hotellet skal ha 52 rom og vil samle stipendiater og gjesteforelesere i nærheten av Universitetssenteret på Svalbard UNIS. Nybygget vil bidra til å styrke forholdene for undervisning og forskning for verdens nordligste universitet. Entreprenørselskapet Sandmo & Svenkerud skal bygge hotellet, som er planlagt å stå ferdig sommeren Barlindhaug Utbygging AS 2009: Antall ansatte: 5 35 mill NOK Resultat før skatt: 2,4 mill NOK Godt år tross lavkonjunktur Tromsø har fra tusenårskiftet til 2008 hatt høyere byggeaktivitet enn landet for øvrig. Reduksjonen i antall nye byggeprosjekter i 2008 og 2009 har dermed ført til en større overkapasitet i Tromsø enn i andre byer. Til tross for dette, har Barlindhaug Utbygging gjennom Constosatsingen og synergier fra de øvrige Barlindhaugselskapene, kommet godt gjennom nedkonjunkturen. I desember 2009 åpnet Nord-Norges største kjøpesenter dørene. Amfi Alta er det største oppdraget i Constos historie og beskrives som et vellykket prosjekt både for byggherre og Consto. Alta kommune opplever en jevn og solid næringsutvikling. Dette har resultert i et stadig økende behov for næringslokaler og overnattingsfasiliteter. I mai 2008 gikk startskuddet for byggingen av landsdelens største kjøpesenter; Amfi Alta. I tilknytning til kjøpesenteret ble det prosjektert et parkeringsanlegg og et hotell. Consto fikk oppdraget med å føre opp ny bygningsmasse og å bygge om den eksisterende. Resultatet beskrives som et landemerke i kommunen. Et av tidenes største byggeprosjekter i Nord-Norge i privat regi Den samlede kostnadsrammen for entreprenørdelen er estimert til ca 470 mill NOK, fordelt på ca 250 mill NOK for kjøpesenteret ferdig innredet, ca 100 mill NOK for parkeringsanlegget og ca 120 mill NOK for hotellet. I snitt har 50 Consto-håndverkere og 10 funksjonærer pendlet fra Narvik og Tromsø til Alta over en to års periode. I tillegg har Consto benyttet en lang rekke lokale underentreprenører og leverandører. En viktig suksessfaktor for prosjektet har vært det nære og gode samarbeid mellom byggherre, Consto og Alta kommune. Consto AS 2009: Antall ansatte: mill NOK Resultat før skatt: 48 mill NOK En betydelig nordnorsk entreprenør Siden etableringen i 2006 har Consto hatt som mål å være tilstede i hele landsdelen. I dag har selskapet kontorer i Kirkenes, Narvik, Bodø og hovedkontor i Tromsø. I 2009 styrket Consto sin posisjon i Nordland med oppkjøpet av Roy A. Strøm AS, som i 2008 omsatte for 70 mill NOK. I 2009 omsatte Consto for 110 mill NOK i Bodø-området, og har som langsiktig mål å utvide virksomheten sør for Saltfjellet

7 BARLINDHAUG AS Sjølundveien 2 Faks BARLINDHAUG EIENDOM AS Sjølundveien 2 Faks BARLINDHAUG UTBYGGING AS Sjølundveien 4-6 Faks CONSTO AS hovedkontor Tromsø Sjølundveien 4-6 Tlf Faks CONSTO AS Teknologiveien 12 Postboks Narvik Tlf CONSTO AS Dreyfushammeren 14 Postboks Bodø Tlf BARLINDHAUG CONSULT AS hovedkontor Tromsø Sjølundveien 2 Faks ALTA Løkkeveien 37 Postboks Alta Tlf Faks BODØ Storgata 29 Postboks Bodø Tlf Faks KIRKENES Pasvikveien 2 Postboks Kirkenes Tlf Faks SORTLAND Rådhusgt. 3c Postboks Sortland Tlf Faks SVALBARD Næringsbygget Postboks Longyearbyen VADSØ Tollbugate 7 Postboks Vadsø Tlf Faks Tekst og design: Rød Tråd AS Forsidebilde: Marius Fiskum Trykk: Lundblad media AS

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28 INNHOLD Utsira skole side 20 Mongstad side 22 Agder Energi side 24 MacGregor Hydramarine side 26 Songdalen Rådhus side 28 Tastarustå blokk A side 30 NAV Arendal side 34 Comfort Hotel Square side 36 5 LEDER

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Tankene bak Nordlysparken

Tankene bak Nordlysparken PROSPEKT Nordlysparken Tankene bak Nordlysparken I hånden sitter du med prospektet som er laget for Nordlysparken Business Center. Bildene og visualiseringene er ment for å vise våre ambisjoner i forhold

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013

Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013 Olav Thon Gruppen Årsrapport 2013 Styrket portefølje Thon Eiendom er landets ledende private eiendomsaktør Voksende marked Thon Hotels er Norges tredje største hotellkjede Olav Thon Gruppen i 2013 Finansielle

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

På få år har Russland reist seg fra økonomisk

På få år har Russland reist seg fra økonomisk Frode Mellemvik - direktør Nordområdesenteret for næringslivet, Handelshøgskolen i Bodø Leder Stor nabo i sterk utvikling På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 2 3 INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer