Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t"

Transkript

1 Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

2 Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67 % Nerstranda Bolig AS 50 % Tospann Eiendom AS 50 % ØBE Eiendom AS 50 % Lønbom AS 50 % Kjølen AS 50 % Sentrum Terrasse AS 33 % Hvedingkvartalet 33 % Strandparken 1 AS 30 % Rådhusparken AS 11 % Jens-Arne Johnsen, styreleder Barlindhaug AS, adm.dir. Barlindhaug Eiendom AS Bjørn Schøning, adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS, styremedlem Barlindhaug AS Hans Kristian Seterlund, adm.dir. Consto AS Arnor Jensen, adm.dir. Barlindhaug Consult AS, styremedlem Barlindhaug AS Åge Fossum, viseadm.dir. Barlindhaug AS. styremedlem Barlindhaug AS Roar Karlsen, adm.dir. Maritim Sveiseservice AS Erling Bangsund, adm.dir. Barlindhaug Norfico AS

3 Barlindhaugkonsernet i positiv utvikling Skal vi oppsummere 2007 i ett stikkord, vil det være «vekst». Barlindhaugorganisasjonen er blitt større og mer sammensatt, og resultatene viser at vi fungerer godt sammen både faglig og menneskelig. Verdiskaping i konsernet gjør oss godt rustet til å møte de forandringer og utfordringer vi ser i markedet. Også i Nord-Norge har forholdene de siste årene ligget til rette for økt byggeaktivitet, og hovedgrunnlaget for dette har vært et godt boligmarked hjulpet av en lav rente. Barlindhaugkonsernet har tre forretningsområder; eiendomsutvikling, rådgiving og entreprenørvirksomhet. Organisasjonen har de siste 20 årene vokst fra å være et rådgiverselskap til en totalleverandør av bygg. Vi har måttet tenke nytt i forhold til virksomhetsstyringen, og i 2007 har vi gjennomført strukturelle endringer i hele organisasjonen, fra internservice til styresammensetninger. I vår forrige årsrapport fokuserte vi på vårt nyetablerte entreprenørselskap Consto AS, og ett år senere kan vi oppsummere at utviklingen har innfridd forventningene på alle områder. Entreprenørsatsingen har gitt oss en sterkere tilstedeværelse i byggmarkedet i Nord-Norge. Satsingen bekrefter vår vilje og evne til endring, og viser tydelig at Barlindhaugkonsernet er et selskap der man kan realisere ideer. Med kompetanse, ambisjoner og allianser har entreprenørsatsingen, med Barlindhaug Utbygging i spissen, vist at ideer kan realiseres og blomstre i de eksisterende fagmiljøer. Eiendomsutvikling har vært ett av våre forretningsområder i snart 20 år, og i 2007 har vi hatt løpende prosjekter i alle de nordnorske fylkene. Barlindhaug Eiendoms gode resultater gjennom mange år er basert på solide basiskunnskaper innen marked, arkitektur, byggfag, prosjektledelse og ikke minst økonomi. Eiendomsutvikling krever en langsiktighet der vi skal ha relativt stor trygghet for at dagens investeringer gir en forventet avkastning om år. Rådgivningsvirksomheten, bestående av Barlindhaug Consult, Barlindhaug Norfico og Finnut, hadde i 2007 et godt driftsår med resultater som bidrar til å styrke vår posisjon både lokalt og nasjonalt. Prosjekter i tilknytning til petroleumsvirksomheten utgjør en viktig andel av oppdragsporteføljen både for teknologi og samfunnsfag. Årsregnskapet for 2007 underbygger bildet av et konsern i positiv utvikling, og at vår lønnsomhet og kultur for kompetanse og entreprenørskap er en god forsikring for selskapets fremtid. Truls Mølmann, administrerende direktør i Barlindhaug AS Konsernstyret Prosessen knyttet til Barlindhaugkonsernets organisering medfølger en klarere oppdeling i tre forretningsområder; eiendom, entreprenør og konsulentvirksomhet. Hvert forretningsområde er ilagt et større ansvar innenfor sine respektive områder. Dette tilkjennega behovet for en klarere eierrolle i Barlindhaug AS, noe som er ivaretatt med at sentrale eiere nå utgjør styret i tillegg til representanter for de ansatte. Vi tror dette gir større nærhet til organisasjonen har vært et utviklende år for oss. Vi takker våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder for samarbeidet og innsatsen i Jens-Arne Johnsen, styreleder Styremedlemmer: Jens-Arne Johnsen, Åge Fossum, Bjørn Schøning, Arnor Jensen, John Barlindhaug, Tom Langeid og Hilde Grimstad.

4 Longyearbyen: Svalbard Globale Frøhvelv 1 Byggherre: Global Diversity Seed Trust og Statsbygg Entreprenør: Leonhard Nilsen & sønner AS Byggeperiode: Arkitektur, RIB, RIV, RIE og prosjektledelse: Barlindhaug Consult AS. Samarbeid med Multiconsult på geologi og landskap. Prosjektkostnad: Ca. 48 mill. NOK Prosjekt med mye oppmerksomhet fra hele verden pga hvelvets særdeles viktige funksjon som «backup»-lagringsplass for hele verdens kulturfrø og plassering i arktiske strøk. BC/MC sin kompetanse på prosjektering i arktiske strøk i kombinasjon med spennende arkitektur ga et vellykket sluttresultat. 1 Historisk toppår 2007 ble et historisk år for vårt konsern. Med 226 ansatte, hundretalls aktive prosjekter og resultat før skatt på ca. 57 mill NOK, styrket Barlindhaugkonsernet sin posisjon som en stor næringslivsaktør. 3 Bodø: sjøgata 6 as 2 Narvik: rec scancell as 3 2 Byggherre: Barlindhaug Eiendom A/S, Inge Falck Olsen A/S og Coop Eiendom Utvikling A/S Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS Rådg. ingeniør: Barlindhaug Consult AS Byggeperiode: Aug til okt Areal: m 2 Prosjektkostnad: 310 mill. 115 leiligheter over seks etasjer, samt to etasjer til næringsaktiviteter. Største boligog næringsbygg i Bodø sentrum. Byggherre: Entreprenør: Rådg. ingeniør: Byggeperiode: 2007 Areal: m 2 Entreprisekost: 156 mill NOK SIVA Eiendom AS AF Barlindhaug Utbygging AS og Consto Entreprenør AS Barlindhaug Consult AS Bygget i stål og betong over to plan. Fabrikklokaler for produksjon av solceller. Ble planlagt, prosjektert, reist og ferdigstilt i løpet av 12 mnd. Produksjonstart oktober 2007, før bygget var ferdigstilt. Bygget for svært høy grad av fleksibilitet. Kartet viser et utvalg igangsatte eller

5 Tromsø: fagereng b-feltet 4 Skjervøy: lakseslakteri 5 Byggherre: Barlindhaug Eiendom AS Arkitekt: Borealis Arkitekter AS og Barlindhaug Consult AS Totalentreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska (B1/B2), Barlindhaug Utbygging AS og Consto (B3/B4/B5) Rådg. ingeniør: Barlindhaug Consult AS Byggeperiode: Antall boenheter: 161 leiligheter Entreprisekost: 400 mill NOK Utviklet og opparbeidet av Barlindhaug Eiendom AS. Boligfeltet består av fem boligblokker og er det største boligprosjektet i konsernets historie. Byggherre: Lerøy Aurora AS, avd Skjervøy Prosjektleder: Barlindhaug Norfico AS Byggeperiode: Areal: Ca m 2 (gammelt/nytt) Entreprisekost: Ca. 130 mill kr Barlindhaug Norfico AS har hatt prosjektledelsen for den overordnete planleggingen mht utnyttelse av opprinnelige og nye arealer (total logistikk). I tillegg har BN vært delaktig i prosessplanlegging, hatt prosjektledelse og oppfølging på byggeplass (byggherreombud), samt planlegging og godkjenning av sjøanlegg. Hammerfest: melkøya 6 Hammerfest: nissen ii 7 Kirkenes: Solheimskvartalet 8 Byggherre: Internasjonalt konsortium av oljeselskaper. (Petoro, StatoilHydro, Total m.fl.) Operatør: StatoilHydro Byggeperiode: Utbyggingen omfattet LNG fabrikken inkl. utskipning for Snøhvitutbyggingen i Barentshavet. BC har hatt ansvar for Civil prosjekteringene sammen med Multiconsult. Byggherre: Nissen Hammerfest Senter AS Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS Byggetid: Areal: 5530 m 2 nybygg, 1450 m 2 ombygging Entreprisekost: 86 mill Næringsbygg i Hammerfest sentrum. Nybygget rommer forretninger og kontorer over seks etasjer. Forbindes til eksisterende bygg Nissen 1 med gangbru i glass over veien. Byggherre: Kube Eiendom AS Entreprenør: Barlindhaug Utbygging AS, Consto AS og Røtvold Sveis AS Byggeperiode: Areal: 2794 m 2, 39 leiligheter Entreprisekost: 65 mill kr Det første store boligprosjektet i Kirkenes på flere år. Feltet ligger sentralt til i sentrum og består av 39 leiligheter over tre byggetrinn. Hovedvekten er tre- og fireroms leiligheter. ferdigstilte prosjekter i 2007.

6 Kompetanse og erfaring er en forutsetning for petroleumsvirksomhet og utvikling i nord Større satsing i Finnmark og Nordland Et økende nasjonalt fokus på Nordområdene har skapt optimisme og investeringslyst i Finnmark. Nye olje- og gassfunn i Barentshavet og Nordvest-Russland har bare forsterket denne trenden, og spesielt i Kirkenes er fremtidstroen stor. Utviklingen har skapt nye mulighetsrom for flere Barlindhaugselskaper. I 2006 gikk vi i gang med boligprosjektet Solheimskvartalet i Kirkenes, både som byggherre og entreprenør. Markedet var åpenbart klart for nye boligtilbud, og alle enhetene ble solgt i løpet av kort tid. Produksjonsplattform i is. Illustrasjon: Truls Liset, BC Oljeaktiviteten i Barentshavet og norsk oljenærings innpass på russisk sokkel, har aktualisert spørsmålet om Nord-Norges muligheter som kompetanseleverandør. I Barlindhaug Consult AS har strategisk utvikling av teknologi for arktiske forhold vært et fokusområde de siste 15 årene. Gjennom målrettet satsing på FoU, har vår kompetanse gitt oss omfattende oppdrag i forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange og Snøhvit. Oppdragene våre innen olje og gass spenner fra planlegging av infrastruktur og bygninger på land til dimensjonering av kaianlegg, havner og videre til offshorekonstruksjoner i is. Kunnskapene om arktiske klimapåkjenninger har også gjort oss til en nasjonal leverandør av rådgivningstjenester til maritime næringer. Ett eksempel på dette er utviklingen av egne softwareverktøy for simulering av strøm og bølgepåkjenninger for oppdrettsanlegg. Kombinert med Barlindhaug Norficos bransjekunnskaper og kompetanse når det gjelder akvakultur, har dette gitt begge selskapene et fortrinn som leverandører innen teknologi og miljø for fiskeri- og sjømatindustrien. Både oljeaktiviteten og sjømatnæringen er eksempler på næringer som må forholde seg til strenge miljøkrav og høye sikkerhetskrav. Kvalitet, erfaring og kompetanse er viktige premisser for at disse næringene skal kunne operere på en forsvarlig og bærekraftig måte. Økt aktivitet og fokus på nordområdene åpner således nye mulighetsrom for hele Barlindhaugkonsernet. Vårt overordnede mål innenfor rådgivning er å ligge i forkant av utviklingen for å imøtekomme et økende behov for kompetanse, innovasjon og lokale kunnskaper innen plan, utforming og teknologirådgivning. Vi tar sikte på at det neste store prosjektet er et kompleks med lavenergiboliger i samarbeid med Husbanken ble også et år der vi gjennomførte store prosjekter i Nordland. I Narvik ble REC Scancell AS sin nye fabrikk planlagt og ferdigstilt i løpet av ett år. Med så knappe tidsrammer var en stram prosjektstyring en viktig suksessfaktor. Kostnadsrammen var på 156 mill. I Bodø overleverte vi Sjøgata 6 AS, et bolig- og næringsbygg med prosjektramme på 310 mill. Rekordår i boligproduksjonen I 2007 ble mer enn 200 leiligheter i landsdelen påbegynt eller ferdigstilt av Barlindhaug Eiendom AS. Dette er det høyeste antall boligenheter i konsernets historie. I Bodø ble 115 leiligheter i Sentrumsgården overlevert kundene i oktober. På Fagereng i Tromsø ble 70 av i alt 160 leiligheter ferdigstilt, mens 39 enheter i Solheimskvartalet i Kirkenes er under oppføring og ferdigstilles i Til tross for at toppen av boligproduksjonen i landsdelen trolig er nådd, er større boligprosjekter under utredning. Flere spennende prosjekter i Finnmark vil se dagens lys i 2008, og boligfeltet Strand på Kvaløya er ferdig regulert og vil trolig bli igangsatt i løpet av året. Barlindhaugkonsernet bidrar i OL-søknaden I mars 2007 gikk Idrettsstyret inn for Tromsø som søkerby for OL i En medvirkende årsak til at valget falt på Tromsø, var den vedlagte dokumentasjonen av planene for OL-arenaene. Gjennom konkret og grundig dokumentasjon, ble realismen og gjennomføringsevnen i prosjektet synliggjort. I dette arbeidet var de fleste konsernselskapene involvert. Vi i Barlindhaugkonsernet er stolte av våre viktige bidrag i prosessen som førte frem til valget av Tromsø. I arbeidet med arenaoversikten dro vi veksler på vår tverrfaglige kompetanse. Dette arbeidet fortsetter i tida fremover, hvor vår viktigste oppgave blir å kvalitetssikre, utdype og supplere OLsøknaden i forhold til statsgarantien. Arbeidet med OL-søknaden er en prioritert oppgave, fordi et fremtidlig OL i Tromsø vil gi store ringvirkninger både for regionen og oss som konsern. Vi strekker oss videre sammen med Tromsø 2018 mot vårt felles mål om gull i 2011.

7 Nøkkeltall Driftsinntekter 632,7 406,8 328,3 280,3 Resultat før skatt 57,3 18,0 19,8 14,0 Resultat etter skatt 42,3 15,7 16,9 11,2 Egenkapital 123,7 89,7 81,5 62,7 Egenkapitalandel 22 % 24 % 28 % 30 % Totale eiendeler 562,8 380,9 285,9 210,0 Antall ansatte Konsernet Barlindhaugkonsernet hadde 226 dyktige medarbeidere per Solid kompetanse, nytenkning og gjennomføringsevne er for oss viktige drivkrefter. Konsernet er blant Nord-Norges største innen bygg- og anlegg, og på 40 år har vi opparbeidet svært solid erfaring gjennom tunge oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen Dr.ingeniører... 2 Sivilingeniører Ingeniører Stipendiater... 1 Sivilarkitekter... 4 Landskapsarkitekter... 1 Tekn.assistenter... 3 Økonomi/Stab Siviløkonomer... 3 Samfunnsøkonom... 1 Fiskerikandidater... 3 Havbruksbiologer... 2 Næringsmiddelteknolog... 1 Cand.Polit / Statsvitere... 2 Cand.Jur... 1 Filolog... 1 Fagarbeidere Totalt antall ansatte Nøkkeltall I 2007 hadde Barlindhaugkonsernet en betydelig omsetningsøkning og resultatvekst, hovedsakelig knyttet til entreprenørvirksomheten ledet av Barlindhaug Utbygging AS. Konsernets samlede omsetning i 2007 var på 633 millioner kroner. Resultatet før skattekostnad var på ca. 57 millioner kroner. Egenkapitalen økte i 2007 med ca. 34 millioner kroner til ca. 124 millioner kroner. Barlindhaugkonsernet har en prosjektrettet virksomhet, og selskapet har en god EK. Konsernets verdiskaping er i hovedsak knyttet til byggeprosjekter der konsernselskapene dekker hele prosjektfasen fra investering, konseptutvikling, utbygging og salg. Ordrereserven ved inngangen til 2008 er god, og våren 2008 blir det igangsatt betydelige utbyggingsprosjekter i regi av Barlindhaugselskapene. Dette vil medføre fortsatt god utviklingstakt fremover.

8 n Barlindhaug AS Sjølundveien 2 Tlf Faks n Barlindhaug Eiendom AS Sjølundveien 2 Tlf Faks n Barlindhaug Consult AS Tromsø Sjølundveien 2 Tlf Faks Alta Løkkeveien 37 Postboks ALTA Tlf Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tlf Faks Kirkenes Sydvaranger Industriområde Postboks KIRKENES Tlf Faks Sortland Kjøpmannsgata 7 Postboks SORTLAND Tlf Faks Svalbard Næringsbygget Postboks LONGYEARBYEN Tlf Faks Vadsø Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tlf Faks n Barlindhaug Norfico AS Sjølundveien 2 Tlf Faks n Finnut Consult AS Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tlf Faks n Barlindhaug Utbygging AS Sjølundveien 4-6 Tlf Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tlf Faks n CONSTO AS Sjølundveien Tromsø Tlf Faks n Maritim Sveiseservice AS Stakkevollveien 31 Postboks TROMSØ Tlf Faks Tekst: Barlindhaugkonsernet og Rød Tråd AS Foto Frølageret: Jaro Hollan Foto Nissen: Allan Klo Foto Rec Scancell: Ragnar Bøifot Foto Sjøgata 6: Bjørn Erik Olsen Foto Lakseslakteriet: Eyolf Steffensen Foto Melkøya: Eiliv Leren / StatoilHydro Øvrige: Barlindhaugkonsernet og Rød Tråd AS Trykk: Lundblad media AS, 1500 eks.

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2006 RÅDGIVNING EIENDOMSUTVIKLING ENTREPRENØR Flerfaglig rådgivning 100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosj. 100% Mekanisk

Detaljer

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen

BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen BA 2015 HVA FORVENTER STATSBYGG AV SINE LEVERANDØRER? Øivind Christoffersen, adm direktør Hilde Nordskogen, direktør Byggherreavdelingen HVA VI SKAL SNAKKE OM: Statsbygg Utvikling av prosjektfaget Hva

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9 ÅRSRAPPORT 2004 Teknisk rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskeri- og samfunnsfaglig rådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Erfaringer fra Snøhvit

Erfaringer fra Snøhvit Classification: Internal Status: Draft Erfaringer fra Snøhvit Dialogmøte OED/KRD Tromsø 18 okt 2007 - Sverre Kojedal, informasjonsleder StatoilHydro 4 Snøhvit Oppstartsfasen høsten 2007 - fortsatt høy

Detaljer

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1

Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing. Finnmarkskonferansen den 08.09. 2004 1 Venture kapital i fremtidsrettet oppdrettssatsing den 08.09. 2004 1 Tema for foredraget: Kort presentasjon av Hammerfest N.Inv Div. oppdrettsrelaterte prosjekter HNI er involvert i: Hammerfest Marine Nær.Park

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013

Nye bygg og omfattende rehabilitering. Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Nye bygg og omfattende rehabilitering Enovas støtteprogram Magni Fossbakken Tromsø 13.06.2013 Passivhus og lavenergibygg Enovas strategiske retning for bygg Framtidens bygg skal være bygget som passivhus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Kort presentasjon av meg selv

Kort presentasjon av meg selv Kort presentasjon av meg selv - Sveiser i Alta på VG skole, vanskelige tider derfor fortsatte jeg videre skolegang, vil si noe mere om lærlinger senere - Fagskole i Hammerfest - Ingeniør høgskole i Grimstad,

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

SENTRALEN. et annerledes kulturhus. Oslo. KIMA arkitektur og Atelier Oslo. Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: Figurtekst??

SENTRALEN. et annerledes kulturhus. Oslo. KIMA arkitektur og Atelier Oslo. Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: Figurtekst?? et annerledes kulturhus SENTRALEN Oslo KIMA arkitektur og Atelier Oslo Tekst: Jonas Norsted, Atelier Oslo Foto: nispe@mac.com 37 Figurtekst?? 38 Bakhagen KIMA arkitektur AS har bred erfaring fra kultursektoren

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014 AF Gruppen 1. kvartal 2014 15. mai 2014 1. kvartal 2014 Oppsummering God start på året Omsetning MNOK 2 295 (2 376) Resultat før skatt MNOK 92 (91) Kontantstrøm fra drift MNOK -130 (-121) Resultat pr.

Detaljer

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv»

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv» «Tromsø Havns betydning for regional og lokalt næringsliv» Tror DU på at havnene bidrar til nasjonal regional- og lokal verdiskaping, eller er det bare havnene som tror på det?? Tromsø Havn i verden Barentshavet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme?

- Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? Hverdagsmestring - Hva skal til for å kunne bo (lengre) hjemme? 3. oktober 2014 Av: Sven O. Nylænder Sven O. Nylænder, Adm. dir i KOBBL Utdanning bl.a. fra Norges Handelshøyskole, Siv. øk. Har arbeidet

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Totalentreprenør. side 10

Totalentreprenør. side 10 side 10 Totalentreprenør Stjern Entreprenør AS er totalentreprenør og leverer komplette prosjekter, fra første møte og prosjektering til produksjon og utført arbeid vi tar oss av alt. Vi har hovedkontor

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Søknad om endring av plan

Søknad om endring av plan Hammerfest kommune Sted: Tromsø Dato: 20.01.2011 Deres ref: Vår ref: e:\10300hlng\avd-pu\brev0005.doc Saksbeh: Tom Langeid Direktetlf: 77 62 26 37 Att: E-post: tom.langeid@bc.barlindhaug.no Maria Wirkola

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Konsernrapport vår 2014

Konsernrapport vår 2014 Konsernrapport vår 2014 2013 ble et særdeles aktivt år for Bakkegruppen AS og i særdeleshet underkonsernet Bakke AS. Inntak av nye tomter for fremtidige egenregiprosjekter har vært høyt prioritert, og

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Q AF Gruppen ASA

Q AF Gruppen ASA 10. november 2017 Q3 2017 AF Gruppen ASA Campus Ås 3. kvartal 2017 Høydepunkter Godt kvartal og solid ordrereserve Omsetning: MNOK 3 399 (3 108) i 3. kvartal og MNOK 9 408 (8 984) hittil i år Resultat

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET/KOMMUNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Velkommen til Arkitekthuset Kragerø Velkommen til Arkitekthuset Kragerø AS - et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Visualisering av to aktuelle byggeprosjekter på Torvet i Kragerø, Apoteket og Torvgata

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal august «Murmansk», Sørvær

AF Gruppen 2. kvartal august «Murmansk», Sørvær AF Gruppen 2. kvartal 2012 24. august 2012 «Murmansk», Sørvær Høydepunkter Økt aktivitet og godt resultat T-forbindelsen Omsetningsvekst på 47 % Resultat før skatt øker med 45 % Resultat pr. aksje opp

Detaljer

HISTORIKK. Omgjort til AS Aksjonærer: Oppstart Enkeltmannsforetak. Totalentreprenør 90 ansatte 50/50 Bolig/næring Elementproduksjon

HISTORIKK. Omgjort til AS Aksjonærer: Oppstart Enkeltmannsforetak. Totalentreprenør 90 ansatte 50/50 Bolig/næring Elementproduksjon TOTALENTREPRENØR INNHOLD 1. Historikk 2. Omsetning 3. Organisasjon 4. Satsningsområder 5. Arbeidsområder 6. HMS/Miljø/Kvalitet 7. Prosjekt fremover 8. Utfordringer/muligheter/styrker 9. Åfjord 10. Botngård

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Boligsamvirkets Forsikring AS

Boligsamvirkets Forsikring AS Boligsamvirkets Forsikring AS Innhold Vi ser fremover 3 Gratulerer med de første 10 år 4 10 år i boligbyggelagenes tjeneste 6 Vardeåsen 1 Borettslag - første med BS fulltegningsforsikring 10 Elvebredden

Detaljer

Snap Shot Finnmark 2012

Snap Shot Finnmark 2012 Snap Shot Finnmark 2012 Finnmarkskonferansen 4.september 2012 Regiondirektør Marit Helene Pedersen Et næringsliv i vekst i Finnmark, store investeringer pågår og kommer Flere lovende olje- og gassfunn,

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen.

1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen. AKA AS 1957: Store forandring står ovenfor nygifte Magnhild og Arne Thoresen. Det unge paret åpner sin lille dagligvarekolonial «A. Thoresen» i Hønengata 42. De kaster seg inn i en ny tilværelse med stor

Detaljer

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder

Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Classification: Internal Status: Draft Teknologiske utfordringer i Arktiske områder Narvik 04.03.08 2 Innhold Potensial Utfordringer Respons 3 Potensial US Geology Survey indikerer at 25% av gjenværende

Detaljer