Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t"

Transkript

1 Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

2 Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67 % Nerstranda Bolig AS 50 % Tospann Eiendom AS 50 % ØBE Eiendom AS 50 % Lønbom AS 50 % Kjølen AS 50 % Sentrum Terrasse AS 33 % Hvedingkvartalet 33 % Strandparken 1 AS 30 % Rådhusparken AS 11 % Jens-Arne Johnsen, styreleder Barlindhaug AS, adm.dir. Barlindhaug Eiendom AS Bjørn Schøning, adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS, styremedlem Barlindhaug AS Hans Kristian Seterlund, adm.dir. Consto AS Arnor Jensen, adm.dir. Barlindhaug Consult AS, styremedlem Barlindhaug AS Åge Fossum, viseadm.dir. Barlindhaug AS. styremedlem Barlindhaug AS Roar Karlsen, adm.dir. Maritim Sveiseservice AS Erling Bangsund, adm.dir. Barlindhaug Norfico AS

3 Barlindhaugkonsernet i positiv utvikling Skal vi oppsummere 2007 i ett stikkord, vil det være «vekst». Barlindhaugorganisasjonen er blitt større og mer sammensatt, og resultatene viser at vi fungerer godt sammen både faglig og menneskelig. Verdiskaping i konsernet gjør oss godt rustet til å møte de forandringer og utfordringer vi ser i markedet. Også i Nord-Norge har forholdene de siste årene ligget til rette for økt byggeaktivitet, og hovedgrunnlaget for dette har vært et godt boligmarked hjulpet av en lav rente. Barlindhaugkonsernet har tre forretningsområder; eiendomsutvikling, rådgiving og entreprenørvirksomhet. Organisasjonen har de siste 20 årene vokst fra å være et rådgiverselskap til en totalleverandør av bygg. Vi har måttet tenke nytt i forhold til virksomhetsstyringen, og i 2007 har vi gjennomført strukturelle endringer i hele organisasjonen, fra internservice til styresammensetninger. I vår forrige årsrapport fokuserte vi på vårt nyetablerte entreprenørselskap Consto AS, og ett år senere kan vi oppsummere at utviklingen har innfridd forventningene på alle områder. Entreprenørsatsingen har gitt oss en sterkere tilstedeværelse i byggmarkedet i Nord-Norge. Satsingen bekrefter vår vilje og evne til endring, og viser tydelig at Barlindhaugkonsernet er et selskap der man kan realisere ideer. Med kompetanse, ambisjoner og allianser har entreprenørsatsingen, med Barlindhaug Utbygging i spissen, vist at ideer kan realiseres og blomstre i de eksisterende fagmiljøer. Eiendomsutvikling har vært ett av våre forretningsområder i snart 20 år, og i 2007 har vi hatt løpende prosjekter i alle de nordnorske fylkene. Barlindhaug Eiendoms gode resultater gjennom mange år er basert på solide basiskunnskaper innen marked, arkitektur, byggfag, prosjektledelse og ikke minst økonomi. Eiendomsutvikling krever en langsiktighet der vi skal ha relativt stor trygghet for at dagens investeringer gir en forventet avkastning om år. Rådgivningsvirksomheten, bestående av Barlindhaug Consult, Barlindhaug Norfico og Finnut, hadde i 2007 et godt driftsår med resultater som bidrar til å styrke vår posisjon både lokalt og nasjonalt. Prosjekter i tilknytning til petroleumsvirksomheten utgjør en viktig andel av oppdragsporteføljen både for teknologi og samfunnsfag. Årsregnskapet for 2007 underbygger bildet av et konsern i positiv utvikling, og at vår lønnsomhet og kultur for kompetanse og entreprenørskap er en god forsikring for selskapets fremtid. Truls Mølmann, administrerende direktør i Barlindhaug AS Konsernstyret Prosessen knyttet til Barlindhaugkonsernets organisering medfølger en klarere oppdeling i tre forretningsområder; eiendom, entreprenør og konsulentvirksomhet. Hvert forretningsområde er ilagt et større ansvar innenfor sine respektive områder. Dette tilkjennega behovet for en klarere eierrolle i Barlindhaug AS, noe som er ivaretatt med at sentrale eiere nå utgjør styret i tillegg til representanter for de ansatte. Vi tror dette gir større nærhet til organisasjonen har vært et utviklende år for oss. Vi takker våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder for samarbeidet og innsatsen i Jens-Arne Johnsen, styreleder Styremedlemmer: Jens-Arne Johnsen, Åge Fossum, Bjørn Schøning, Arnor Jensen, John Barlindhaug, Tom Langeid og Hilde Grimstad.

4 Longyearbyen: Svalbard Globale Frøhvelv 1 Byggherre: Global Diversity Seed Trust og Statsbygg Entreprenør: Leonhard Nilsen & sønner AS Byggeperiode: Arkitektur, RIB, RIV, RIE og prosjektledelse: Barlindhaug Consult AS. Samarbeid med Multiconsult på geologi og landskap. Prosjektkostnad: Ca. 48 mill. NOK Prosjekt med mye oppmerksomhet fra hele verden pga hvelvets særdeles viktige funksjon som «backup»-lagringsplass for hele verdens kulturfrø og plassering i arktiske strøk. BC/MC sin kompetanse på prosjektering i arktiske strøk i kombinasjon med spennende arkitektur ga et vellykket sluttresultat. 1 Historisk toppår 2007 ble et historisk år for vårt konsern. Med 226 ansatte, hundretalls aktive prosjekter og resultat før skatt på ca. 57 mill NOK, styrket Barlindhaugkonsernet sin posisjon som en stor næringslivsaktør. 3 Bodø: sjøgata 6 as 2 Narvik: rec scancell as 3 2 Byggherre: Barlindhaug Eiendom A/S, Inge Falck Olsen A/S og Coop Eiendom Utvikling A/S Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS Rådg. ingeniør: Barlindhaug Consult AS Byggeperiode: Aug til okt Areal: m 2 Prosjektkostnad: 310 mill. 115 leiligheter over seks etasjer, samt to etasjer til næringsaktiviteter. Største boligog næringsbygg i Bodø sentrum. Byggherre: Entreprenør: Rådg. ingeniør: Byggeperiode: 2007 Areal: m 2 Entreprisekost: 156 mill NOK SIVA Eiendom AS AF Barlindhaug Utbygging AS og Consto Entreprenør AS Barlindhaug Consult AS Bygget i stål og betong over to plan. Fabrikklokaler for produksjon av solceller. Ble planlagt, prosjektert, reist og ferdigstilt i løpet av 12 mnd. Produksjonstart oktober 2007, før bygget var ferdigstilt. Bygget for svært høy grad av fleksibilitet. Kartet viser et utvalg igangsatte eller

5 Tromsø: fagereng b-feltet 4 Skjervøy: lakseslakteri 5 Byggherre: Barlindhaug Eiendom AS Arkitekt: Borealis Arkitekter AS og Barlindhaug Consult AS Totalentreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska (B1/B2), Barlindhaug Utbygging AS og Consto (B3/B4/B5) Rådg. ingeniør: Barlindhaug Consult AS Byggeperiode: Antall boenheter: 161 leiligheter Entreprisekost: 400 mill NOK Utviklet og opparbeidet av Barlindhaug Eiendom AS. Boligfeltet består av fem boligblokker og er det største boligprosjektet i konsernets historie. Byggherre: Lerøy Aurora AS, avd Skjervøy Prosjektleder: Barlindhaug Norfico AS Byggeperiode: Areal: Ca m 2 (gammelt/nytt) Entreprisekost: Ca. 130 mill kr Barlindhaug Norfico AS har hatt prosjektledelsen for den overordnete planleggingen mht utnyttelse av opprinnelige og nye arealer (total logistikk). I tillegg har BN vært delaktig i prosessplanlegging, hatt prosjektledelse og oppfølging på byggeplass (byggherreombud), samt planlegging og godkjenning av sjøanlegg. Hammerfest: melkøya 6 Hammerfest: nissen ii 7 Kirkenes: Solheimskvartalet 8 Byggherre: Internasjonalt konsortium av oljeselskaper. (Petoro, StatoilHydro, Total m.fl.) Operatør: StatoilHydro Byggeperiode: Utbyggingen omfattet LNG fabrikken inkl. utskipning for Snøhvitutbyggingen i Barentshavet. BC har hatt ansvar for Civil prosjekteringene sammen med Multiconsult. Byggherre: Nissen Hammerfest Senter AS Entreprenør: AF Barlindhaug Utbygging AS og Skanska Norge AS Byggetid: Areal: 5530 m 2 nybygg, 1450 m 2 ombygging Entreprisekost: 86 mill Næringsbygg i Hammerfest sentrum. Nybygget rommer forretninger og kontorer over seks etasjer. Forbindes til eksisterende bygg Nissen 1 med gangbru i glass over veien. Byggherre: Kube Eiendom AS Entreprenør: Barlindhaug Utbygging AS, Consto AS og Røtvold Sveis AS Byggeperiode: Areal: 2794 m 2, 39 leiligheter Entreprisekost: 65 mill kr Det første store boligprosjektet i Kirkenes på flere år. Feltet ligger sentralt til i sentrum og består av 39 leiligheter over tre byggetrinn. Hovedvekten er tre- og fireroms leiligheter. ferdigstilte prosjekter i 2007.

6 Kompetanse og erfaring er en forutsetning for petroleumsvirksomhet og utvikling i nord Større satsing i Finnmark og Nordland Et økende nasjonalt fokus på Nordområdene har skapt optimisme og investeringslyst i Finnmark. Nye olje- og gassfunn i Barentshavet og Nordvest-Russland har bare forsterket denne trenden, og spesielt i Kirkenes er fremtidstroen stor. Utviklingen har skapt nye mulighetsrom for flere Barlindhaugselskaper. I 2006 gikk vi i gang med boligprosjektet Solheimskvartalet i Kirkenes, både som byggherre og entreprenør. Markedet var åpenbart klart for nye boligtilbud, og alle enhetene ble solgt i løpet av kort tid. Produksjonsplattform i is. Illustrasjon: Truls Liset, BC Oljeaktiviteten i Barentshavet og norsk oljenærings innpass på russisk sokkel, har aktualisert spørsmålet om Nord-Norges muligheter som kompetanseleverandør. I Barlindhaug Consult AS har strategisk utvikling av teknologi for arktiske forhold vært et fokusområde de siste 15 årene. Gjennom målrettet satsing på FoU, har vår kompetanse gitt oss omfattende oppdrag i forbindelse med utbyggingen av Ormen Lange og Snøhvit. Oppdragene våre innen olje og gass spenner fra planlegging av infrastruktur og bygninger på land til dimensjonering av kaianlegg, havner og videre til offshorekonstruksjoner i is. Kunnskapene om arktiske klimapåkjenninger har også gjort oss til en nasjonal leverandør av rådgivningstjenester til maritime næringer. Ett eksempel på dette er utviklingen av egne softwareverktøy for simulering av strøm og bølgepåkjenninger for oppdrettsanlegg. Kombinert med Barlindhaug Norficos bransjekunnskaper og kompetanse når det gjelder akvakultur, har dette gitt begge selskapene et fortrinn som leverandører innen teknologi og miljø for fiskeri- og sjømatindustrien. Både oljeaktiviteten og sjømatnæringen er eksempler på næringer som må forholde seg til strenge miljøkrav og høye sikkerhetskrav. Kvalitet, erfaring og kompetanse er viktige premisser for at disse næringene skal kunne operere på en forsvarlig og bærekraftig måte. Økt aktivitet og fokus på nordområdene åpner således nye mulighetsrom for hele Barlindhaugkonsernet. Vårt overordnede mål innenfor rådgivning er å ligge i forkant av utviklingen for å imøtekomme et økende behov for kompetanse, innovasjon og lokale kunnskaper innen plan, utforming og teknologirådgivning. Vi tar sikte på at det neste store prosjektet er et kompleks med lavenergiboliger i samarbeid med Husbanken ble også et år der vi gjennomførte store prosjekter i Nordland. I Narvik ble REC Scancell AS sin nye fabrikk planlagt og ferdigstilt i løpet av ett år. Med så knappe tidsrammer var en stram prosjektstyring en viktig suksessfaktor. Kostnadsrammen var på 156 mill. I Bodø overleverte vi Sjøgata 6 AS, et bolig- og næringsbygg med prosjektramme på 310 mill. Rekordår i boligproduksjonen I 2007 ble mer enn 200 leiligheter i landsdelen påbegynt eller ferdigstilt av Barlindhaug Eiendom AS. Dette er det høyeste antall boligenheter i konsernets historie. I Bodø ble 115 leiligheter i Sentrumsgården overlevert kundene i oktober. På Fagereng i Tromsø ble 70 av i alt 160 leiligheter ferdigstilt, mens 39 enheter i Solheimskvartalet i Kirkenes er under oppføring og ferdigstilles i Til tross for at toppen av boligproduksjonen i landsdelen trolig er nådd, er større boligprosjekter under utredning. Flere spennende prosjekter i Finnmark vil se dagens lys i 2008, og boligfeltet Strand på Kvaløya er ferdig regulert og vil trolig bli igangsatt i løpet av året. Barlindhaugkonsernet bidrar i OL-søknaden I mars 2007 gikk Idrettsstyret inn for Tromsø som søkerby for OL i En medvirkende årsak til at valget falt på Tromsø, var den vedlagte dokumentasjonen av planene for OL-arenaene. Gjennom konkret og grundig dokumentasjon, ble realismen og gjennomføringsevnen i prosjektet synliggjort. I dette arbeidet var de fleste konsernselskapene involvert. Vi i Barlindhaugkonsernet er stolte av våre viktige bidrag i prosessen som førte frem til valget av Tromsø. I arbeidet med arenaoversikten dro vi veksler på vår tverrfaglige kompetanse. Dette arbeidet fortsetter i tida fremover, hvor vår viktigste oppgave blir å kvalitetssikre, utdype og supplere OLsøknaden i forhold til statsgarantien. Arbeidet med OL-søknaden er en prioritert oppgave, fordi et fremtidlig OL i Tromsø vil gi store ringvirkninger både for regionen og oss som konsern. Vi strekker oss videre sammen med Tromsø 2018 mot vårt felles mål om gull i 2011.

7 Nøkkeltall Driftsinntekter 632,7 406,8 328,3 280,3 Resultat før skatt 57,3 18,0 19,8 14,0 Resultat etter skatt 42,3 15,7 16,9 11,2 Egenkapital 123,7 89,7 81,5 62,7 Egenkapitalandel 22 % 24 % 28 % 30 % Totale eiendeler 562,8 380,9 285,9 210,0 Antall ansatte Konsernet Barlindhaugkonsernet hadde 226 dyktige medarbeidere per Solid kompetanse, nytenkning og gjennomføringsevne er for oss viktige drivkrefter. Konsernet er blant Nord-Norges største innen bygg- og anlegg, og på 40 år har vi opparbeidet svært solid erfaring gjennom tunge oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen Dr.ingeniører... 2 Sivilingeniører Ingeniører Stipendiater... 1 Sivilarkitekter... 4 Landskapsarkitekter... 1 Tekn.assistenter... 3 Økonomi/Stab Siviløkonomer... 3 Samfunnsøkonom... 1 Fiskerikandidater... 3 Havbruksbiologer... 2 Næringsmiddelteknolog... 1 Cand.Polit / Statsvitere... 2 Cand.Jur... 1 Filolog... 1 Fagarbeidere Totalt antall ansatte Nøkkeltall I 2007 hadde Barlindhaugkonsernet en betydelig omsetningsøkning og resultatvekst, hovedsakelig knyttet til entreprenørvirksomheten ledet av Barlindhaug Utbygging AS. Konsernets samlede omsetning i 2007 var på 633 millioner kroner. Resultatet før skattekostnad var på ca. 57 millioner kroner. Egenkapitalen økte i 2007 med ca. 34 millioner kroner til ca. 124 millioner kroner. Barlindhaugkonsernet har en prosjektrettet virksomhet, og selskapet har en god EK. Konsernets verdiskaping er i hovedsak knyttet til byggeprosjekter der konsernselskapene dekker hele prosjektfasen fra investering, konseptutvikling, utbygging og salg. Ordrereserven ved inngangen til 2008 er god, og våren 2008 blir det igangsatt betydelige utbyggingsprosjekter i regi av Barlindhaugselskapene. Dette vil medføre fortsatt god utviklingstakt fremover.

8 n Barlindhaug AS Sjølundveien 2 Tlf Faks n Barlindhaug Eiendom AS Sjølundveien 2 Tlf Faks n Barlindhaug Consult AS Tromsø Sjølundveien 2 Tlf Faks Alta Løkkeveien 37 Postboks ALTA Tlf Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tlf Faks Kirkenes Sydvaranger Industriområde Postboks KIRKENES Tlf Faks Sortland Kjøpmannsgata 7 Postboks SORTLAND Tlf Faks Svalbard Næringsbygget Postboks LONGYEARBYEN Tlf Faks Vadsø Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tlf Faks n Barlindhaug Norfico AS Sjølundveien 2 Tlf Faks n Finnut Consult AS Hermetikken Næringshage Tollbugate 7 Postboks VADSØ Tlf Faks n Barlindhaug Utbygging AS Sjølundveien 4-6 Tlf Faks Bodø Storgata 29 Postboks BODØ Tlf Faks n CONSTO AS Sjølundveien Tromsø Tlf Faks n Maritim Sveiseservice AS Stakkevollveien 31 Postboks TROMSØ Tlf Faks Tekst: Barlindhaugkonsernet og Rød Tråd AS Foto Frølageret: Jaro Hollan Foto Nissen: Allan Klo Foto Rec Scancell: Ragnar Bøifot Foto Sjøgata 6: Bjørn Erik Olsen Foto Lakseslakteriet: Eyolf Steffensen Foto Melkøya: Eiliv Leren / StatoilHydro Øvrige: Barlindhaugkonsernet og Rød Tråd AS Trykk: Lundblad media AS, 1500 eks.

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

BARLINDHAUG-KONSERNET

BARLINDHAUG-KONSERNET ÅRSRAPPORT. 2001 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

På få år har Russland reist seg fra økonomisk

På få år har Russland reist seg fra økonomisk Frode Mellemvik - direktør Nordområdesenteret for næringslivet, Handelshøgskolen i Bodø Leder Stor nabo i sterk utvikling På få år har Russland reist seg fra økonomisk krise til å bli en av verdens største

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Boligsamvirkets Forsikring AS

Boligsamvirkets Forsikring AS Boligsamvirkets Forsikring AS Innhold Vi ser fremover 3 Gratulerer med de første 10 år 4 10 år i boligbyggelagenes tjeneste 6 Vardeåsen 1 Borettslag - første med BS fulltegningsforsikring 10 Elvebredden

Detaljer

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28 INNHOLD Utsira skole side 20 Mongstad side 22 Agder Energi side 24 MacGregor Hydramarine side 26 Songdalen Rådhus side 28 Tastarustå blokk A side 30 NAV Arendal side 34 Comfort Hotel Square side 36 5 LEDER

Detaljer

Innhold. Rapport fra daglig leder. Regnskap. FinansGruppen Eiendom AS 3-4. Miljø. Næring. Nøkkeltall 8 9-11 12 13-14

Innhold. Rapport fra daglig leder. Regnskap. FinansGruppen Eiendom AS 3-4. Miljø. Næring. Nøkkeltall 8 9-11 12 13-14 ÅRSRAPPORT årsrapport 2011 2011 Innhold FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap 3-4 5 6 Nøkkeltall Miljø Næring 7 8 9-11 Handel Bolig 12 13-14 12 8 11 2 2 Visjon: Visjon: GJENNOM Gjennom

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2013

AS Backe Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 AS backe og backegruppen Et bra år 2013 var et bra år for. Omsetningsrekord, kraftig resultatforbedring og en god utvikling innen HMS og kvalitet, vitner om at vi er på rett kurs. Nøkkeltall,

Detaljer

UTENFOR- GENERASJONEN

UTENFOR- GENERASJONEN Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen DESEMBER 2011 UTENFOR- GENERASJONEN Forlatte skolepulter er i ferd med å vokse seg til en økonomisk og sosial bombe. Frafallet i den videregående skolen er så stort

Detaljer

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007

NæringsRapport. Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore. Anette fronter Nordkapp, side 25 NR. 3-2007 Anette fronter Nordkapp, side 25 NæringsRapport NR. 3-2007 Fokus mot Russland Over halvparten av arbeiderne ved Kimek Offshore AS er nå russere, og i løpet av fjoråret femdoblet selskapet omsetningen sin.

Detaljer

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling

INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND INDEKS NORDLAND 2009. Økonomi og samfunnsutvikling. Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland 2009 Nordlands økonomi og samfunnsutvikling Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland Fylkeskommune, Nordlandsbanken ASA, Innovasjon Norge Nordland, Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Egne prognoser for nordnorsk økonomi

Egne prognoser for nordnorsk økonomi KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE Nyhet VÅR 2013 Egne prognoser for nordnorsk økonomi - Full fart på investeringene - Skrikende mangel på fagarbeidere ARENA Bo i nord 1 3 FORORD Oppdrag Nord-Norge 4 MAKROØKONOMI

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling

Innsatsområdene er: 1. Miljø og beredskap 2. Barentshavet og Nordvest-Russland 3. Kompetanse 4. Infrastruktur 5. Nærings- og samfunnsutvikling Foto: Statoil 2 En av hovedoppgavene til Øst-Finnmark Regionråd (ØFR) er å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen. Dette skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv og utvikle nye virksomheter.

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere!

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA 1999 årsrapport Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! VEIDEKKE er en av Norges største og ledende entreprenørbedrifter.

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer