Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen"

Transkript

1 Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere Taran Thune & Magnus Gulbrandsen

2 STILS-prosjektet handler om forsknings- og innovasjonssamarbeid innen medisin og helse

3 Perspektivet i prosjektet Samarbeid på tvers av sektorer er essensielt i innovasjon Innovasjonsforskning har pekt på betydningen av samspill mellom forskningsaktiviteter, teknologiutvikling og klinisk praksis Innovasjonssystemet innenfor helse synes spesielt komplekst med mange ulike aktører som ikke nødvendigvis har sammenfallende interesser

4 Science and technology system Drugs and devices Regulation Firms Testing QA Diagnosis Therapy Health delivery system Research Training Hospitals Medical problems Scientific community Experience/ practice Doctors and patients Basic and applied research Source: Consoli & Mina

5 Sykehusene i et innovasjonsperspektiv Sykehusene har en sentral plass som knutepunkt i systemet og fyller mange ulike roller Sykehusene er kilde til betydelige innovasjoner særlig i medisinsk behandling (ny praksis, prosedyrer, verktøy) Er store forsknings- og utdanningsinstitusjoner bidrar til å skape og spre kunnskap Er den mest sentrale partneren for de andre aktørene som utvikler nye produkter og tjenester Seleksjonsmiljø for nye innovasjoner koplet til regulering av markedet

6 Forskningsbehov Sykehusene er viktige aktører og samarbeidspartnere Men vi har begrenset kunnskap om hvordan sykehusene ser sin egen rolle og hvordan andre ser den? hva sykehusene faktisk gjør som innovasjonsaktører og partnere? rammebetingelser og resultater?

7 Vi viser funn basert på tre typer datakilder hentet fra en casestudie av OUS Analyse av policydokumenter Ulike data om kliniske studier/utprøving sett både fra bedrifter og fra sykehus Data om ideer med kommersialiseringspotensiale og personene som står bak dem

8 POLICYDOKUMENTER

9 Hvordan beskrives innovasjonsprosesser og sykehusenes rolle i Stortingsmeldinger, nasjonale avtaler og strategier Strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst Strategier og handlingsplaner fra OUS

10 Hovedbildet Todelt syn på innovasjon: behovsdrevet/pasientnært og forskningsdrevet/kommersialisering/industriutvikling og antar harmoni/synergi mellom dem Innovasjon sterkt knyttet til store samfunnsutfordringer På regionalt/lokalt nivå: en rekke tiltak både i støttestruktur og blant sykehusledere, samt utvikling av indikatorsystemer Svakheter: lite om bedriftssamarbeid, indikatorer og tiltak i hovedsak knyttet til kommersialisering, manglende data, hvordan koble de to typene innovasjon Sykehusene viktige men også uklart beskrevet

11 KLINISKE STUDIER/UTPRØVING

12 Samarbeid mellom bedrifter og sykehus om kliniske studier/klinisk utprøving I hvilken grad er sykehuset en samarbeidspartner for bedrifter i utvikling og testing av nye teknologier/produkter? Ca. 500 oppdragsprosjekter i HSØ (70 % kliniske studier av nye medisiner) siste 4 år (REK) I følge OUS ca. 200 pågående studier (sept. 2013): flest fase III og II studier av nye medisiner, 5 % utprøving av ny medisinsk teknologi Majoritet av studier innen kreft, transplantasjonsmedisin og hjerte/blod relaterte sykdommer

13 Erfaringer med kliniske studier - Industriaktørene Samarbeid med sykehusene avgjørende for bedriftene Bedriftene opplever problemer med tilgang, kompetanse, tid og kostnader Særlig utfordringer for små bedrifter med spesialiserte produktkandidater Vil alle gjøre mye for å øke kapasitet og bedre tilgang til kliniske studier ved sykehusene

14 Erfaringer med kliniske studier Bedriftsperspektivet Nettverk avgjørende for å få tilgang til kliniske miljøer (ofte ganske tilfeldig) Kontakt med kliniske miljøer på lokale sykehus avgjørende i tidlig fase utvikling fordel for de bedriftene hvis produktkandidater stammer fra forskning ved sykehuset Opplever betydelige utfordringer i tilgang til sykehus og gjennomføring av kliniske studier/utprøving (ressurser, personale) Opplever manglende rutiner må være «hands-on» i gjennomføring Mener ofte at det er for svake insentiver for sykehusene/legene

15 Samarbeid med bedrifter sykeshuserfaringer Økt profesjonalisering og transparens i hvordan oppdragsforskning håndteres men avstand og tidsbruk på kontraktfasen oppleves som utfordrende for både lege og bedrift Vil gjerne hjelpe de norske biotek og medtek-bedriftene, men utfordringen ligger i håndteringen av de små bedriftene (mangler ressurser og kompetanse) Nettverkene kan gi muligheter men også utfordringer (stopper ikke dårlige prosjekter tidlig nok og ekskluderer bedrifter) Opplever utfordringer i gjennomføring, pga kompetanse, personale, utstyr Opplever ikke at det mangler insentiver, men manglende prioritering av klinisk forskning

16 Mulige diskusjonstema samarbeid om kliniske studier Personavhengigheten og dobbeltheten i personlige nettverk (gir innpass men ikke like mye fokus på gjennomføring?) Mangelen på tid/bestemte typer personale Balansen mellom «ryddig system» og fleksibilitet/frihet Håndteringen av småbedrifter og deres forventninger Ujevnt engasjement internt i sykehusene? Problemene med å samle inn data om dette i sykehusene

17 OPPFINNELSER/IDEER

18 Samarbeid om potensielle nye oppfinnelser I hvilken grad samarbeider sykehusene med andre (bedrifter, universiteter) i frambringelsen av potensielle oppfinnelser innen life science?

19 Analyse av database av disclosed inventions i HSØ og UiO ( ) Analyse av informasjon fra 165 disclosed inventions fra Inven2 (Birkeland, Medinnova) innen life science Laget to datasett: 1) de potensielle oppfinnelsene (N=165) og 2) innovasjonsaktive personer (N=298)

20 Hovedoppfinnere hvilke miljøer står bak ideene? 3 av 4 levert av grupper Ca. 50/50 sykehus og universiteter som hovedoppfinnere Hovedoppfinnere etter produktsegmenter

21 Samarbeid om potensielle oppfinnelser 37% fra forskere i et miljø, 24 % av miljøer hvor en eller flere har dobbelt institusjonstilknytning, 39 % er samarbeid mellom flere institusjoner Omtrent like vanlig med samarbeid i DOFI-er fra sykehus og universiteter Samarbeid etter produktklasser

22 Innovasjonsaktive personer hvem er de? 50 % jobber ved sykehusene, 40 % ved universiteter og ca. 7 % i bedrifter (3 % ukjent) 1/3 har doble stillinger (sykehus og universitet vanligvis) 68 prosent menn Gjennomsnittsalder ca. 50 (43 for kvinner) høyest frekvente aldersgruppe år 70 prosent har utdanning på ph.d.-nivå

23 Innen hvilke fagområder finner vi innovasjonsaktive personer (tentativt)

24 Stillingskategorier

25 Serieoppfinnere og kommersielle roller Serieoppfinnere? 71 prosent av personene har kun bidratt til én DOFI 19 prosent har bidratt til minst to DOFI-er i perioden 10 prosent (29 personer) har bidratt til flere enn to DOFI-er. Kommersielle roller? 40 prosent har andre kommersielle roller (eiere, styremedlemmer i foretak)

26 Forskningsproduktivitet Kjønnsforskjell: Ca. halvparten av kvinnene har publisert ingen eller færre enn 10 publikasjoner, sammenliknet med ca. ¼ av mennene.

27 Forskningsproduktivitet og antall oppfinnelser Publikasjoner Total ingen publikasjoner >10 publikasjoner publikasjoner publikasjoner < 100 publikasjoner Ikke tidligere Antall DOFI Ja, en Ja, flere Total Resultat: Svak, positiv og signifikant sammenheng mellom antall publikasjoner og antall DOFI

28 Oppfinnelser/ideer mulige diskusjonspunkter Sykehuset står for en vesentlig del av potensielle oppfinnelser, og samarbeid om potensielle oppfinnelser er også vanlig Ser ut til at ideer kommer både fra miljøer som er svært forskningsintensive og miljøer som ikke er det Relativt stor spredning i bakgrunn (alder, stilling, fag) Uklart hva slags bakenforliggende forhold (individ, fagmiljø) som kan forklare suksess her behøves grundigere undersøkelser og bedre data

29 MER INFORMASJON?

30 Resultater fra prosjektet Oppsummert forskning om innovasjon og helse (tilgjengelig på TIKs nettside foreløpig) Artikkel om synergier og spenninger i samarbeid mellom sykehus, universitet og bedrifter Artikkel om sykehusenes rolle i innovasjon fra et innovasjonsteorietisk perspektiv Artikkel om forholdet mellom klinisk praksis og publisering i life science Special issue i et internasjonalt ledende innovasjonstidskrift om sykehusets rolle i innovasjon (2014) Policyrapport fra No, Se & Dk om rammebetingelser for collaborative innovasjon innen life science (vår 2014) Workshop og konferanse i desember 2013

31 Konferanse 13. desember: Kom og hør noen av verdens ledende innovasjonsforskere som jobber med life science!

32 For spørsmål kontakt Taran Thune: Magnus Gulbrandsen:

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering

Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering ARBEIDSNOTAT 4/6 Magnus Gulbrandsen, Rannveig Røste og Tonje E. Kristiansen Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter ARBEIDSNOTAT 14/2006 Antje Klitkou, Magnus Gulbrandsen og Eric Iversen Patentering fra norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier kliniske tilstander. Denne type studier initieres og finansieres vanligvis av det offentlige. Målet med sammenlignende effektstudier er å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og gir

Detaljer

Osloområdets rolle for nasjonal nyskaping: Resultater fra empiriske studier R-09

Osloområdets rolle for nasjonal nyskaping: Resultater fra empiriske studier R-09 Osloområdets rolle for nasjonal nyskaping: Resultater fra empiriske studier R-09 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser

Detaljer

Evaluering av arbeidstidsordningen -

Evaluering av arbeidstidsordningen - AFI-rapport 15/2014 Tatiana Maximova-Mentzoni Evaluering av arbeidstidsordningen - for medarbeidere i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Lillehammer Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:15

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen RAPPORT 28/2007 Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen Magnus Gulbrandsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap

Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap RAPPORT 5/2008 Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap Tor Borgar Hansen og Siri Brorstad Borlaug NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Kommersialisering av norsk universitetsforskning en intervjustudie

Kommersialisering av norsk universitetsforskning en intervjustudie Rapport 6/2003 Jeg gjør jo ikke dette for å bli rik av det Kommersialisering av norsk universitetsforskning en intervjustudie Magnus Gulbrandsen ISBN 82-7218-476-1 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2003 NIFU

Detaljer