Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten Føringer og konsekvenser for helsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten Føringer og konsekvenser for helsetjenesten"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten Føringer og konsekvenser for helsetjenesten Sundvoldenseminaret 2013 Kjetil Storvik Assisterende innovasjonssjef Helse Sør-Øst RHF

2

3

4 Politisk plattform - Innovasjon Regjeringen vil: Trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Styrke IFU/OFU-ordningen. Bruke næringsklynger som drivkraft for innovasjon, spesielt ved å satse på Norwegian Centres of Expertise (NCEprogrammet) og starte opp Global Centres of Expertise. Forbedre tilgangen til statlig pollen- og såkornkapital og legge til rette for at organisasjonene som forvalter tiltakene kan plasseres i universitetsbyer.

5 Politisk plattform Helse og omsorg Eldre og pleietrengende - Regjeringen vil: Øke satsingen på velferdsteknologi. Sykehus - Regjeringen vil: Sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene. Legemidler - Regjeringen vil: Legge til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri med sikte på et bedre tilbud til pasientene, økt verdiskaping og flere trygge arbeidsplasser.

6 Helse Sør- Øst og innovasjon: Egen strategi og handlingsplan for innovasjon Eget system for forskningsbasert innovasjon Stor aktivitet innen brukerdreven innovasjon Fokus på innovasjon og anskaffelser Sterkt fokus på kliniske studier og innovasjon Egne innovasjonsmidler

7 Forskningsbasert innovasjon Det investeres mye i forskning i spesialisthelsetjenesten for å bidra til bedre tjenester, og det kan være ytterligere samfunnsmessige gevinster å hente i form av innovasjon i tjenestene og næringsutvikling. Regjeringen vil: Legge til rette for samspill og synergi mellom forskning, offentlige aktører og næringslivet. Utrede virkemidler som kan bidra til økt samarbeid mellom offentlig finansierte forskningsmiljøer på helseområdet og næringsliv. Meld.St. 18 Lange linjer kunnskap gir muligheter

8 Forskningsbasert innovasjon Utlysning og finansiering av forskning (ca. 120 MNOK) Utysning og finansiering av innovasjon (Ca. 15 MNOK) Inven2 DOFI Kliniske studier Lisensiering Bedriftsetablering

9 Kartlegging av innovasjonspotensialet i forskningsprosjektene 7% 39% 4% 50% Har et klart innovasjonspotensial Har et mulig innovasjonspotensial Lite/ikke innovasjonspotensial Vet ikke Totalt 553 prosjekter i 2014

10 Turning Top Science into Products Innovation Metrics Inven2 total and HSØ (dark color) 2013 pr 7 th Nov Ideas/ Inventions (DOFIs) Patent applications (all types) Commercializations Licenses & StartUps Oct Oct Oct13

11 Oktober 2013(2012): Innovasjoner pr helseforetak HF Ongoing Projects DOFIs Patents Licenses & StartUps Nye Innov. Total OUS 64(59) 77(69) 41(47) 5(12) 123(128) AHUS 6(5) 4(8) 3(1) 0(1) 7(10) SSHF 1(3) 0(2) 0(2) 1(2) 1(6) SØHF 1(2) 0(2) 1(0) 1(2) SIHF 1(0) 4(1) 4(1) Sunnaas 3(0) 5(1) 5(1) Apotek 0(1) 0(1) VVHF 0(1) 0(1) Diakonhj 1(0) Total 77(69) 90(85) 44(50) 7(15) 141(150) Turning Top Science into Products

12 HSØ Inventions by Technology Type Services 4 % Research Tools 19 % Therapeutics 7 % ICT 2 % Medical Devices 44 % Diagnostics 24 % 12

13 Fører ny kunnskap til innovasjon? Kunnskap 1 Kunnskap 2 Innovasjon Kunnskap 3

14 The missing link: Innovasjonsvilje og -evne Kunnskap 2 Kunnskap 1 Kunnskap 3 Innovasjonsvilje og -evne Kreativitet Bedriftskultur Forretningsforståelse Endringsledelse Open Innovation Innovasjon

15 Brukerdreven innovasjon Utvikle design som innovasjonsverktøy. Tilrettelegge løsninger for den enkelte bruker/pasient: Mange faktorer stimulerer til innovasjon: Forskning og ny kunnskap Krav og behov hos kundene Nye krav og reguleringer Initiativ fra medarbeiderne Erfaringsutveksling på tvers av næringsgrener Internasjonale erfaringer Meld.St. 39 Mangfold av vinnere

16 Brukerdreven innovasjon - aktuelle områder Utviklingsprosjekter som kan løse større driftsutfordringer som f. eks. flaskehalser i pasientbehandlingen Prosjekter som kan føre til betydelige forbedringer f. eks. av prosessmessig karakter Prosjekter som fører til arbeidsbesparelse og enklere håndtering Større prosjekter som kobler teknologi og tjenester, f. eks bruken av selvbetjeningsteknologi i registreringen/ bestilling av og fra pasienter

17 Brukerdreven innovasjon Helsepersonell Pasienter Pårørende Utlysning og finansiering av innovasjon (Ca. 15 MNOK) Inven2 (DOFI) Idepoliklinikken (InnoMed) Anvendelse Lisensiering Bedriftsetablering

18 Offentlige anskaffelser som pådriver for innovasjon En utfordring er at ansatte i helsetjenesten ikke i tilstrekkelig grad ser rollen som premissgiver for innovasjonsaktiviteten, og at sektoren er tilbakeholden med å ta i bruk nye løsninger. Meld.St. 10 God kvalitet trygge tjenester

19 Offentlige anskaffelser som pådriver for innovasjon Regjeringen vil: Forenkle loven om offentlige anskaffelser for å gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å legge inn anbud. Utarbeide en veileder og retningslinjer for offentlig-privat innovasjonssamarbeid og sørge for at offentlige innkjøpere benytter seg av disse. Styrke IFU/OFU-ordningen. Regjeringens politiske plattform

20

21 Mål: Fremtidige felles Nordiske anskaffelser Resultat: Best practise > Modell for fremtidige innovative anskaffelser innen Norden Etablere et nordisk nettverk for industri og innkjøpere. Lage anbefalninger og verktøy for hvordan navigere innenfor lovverket.

22 Status: Det er identifisert en rekke førkommersielle prosjekter som inkluderer FoU Svært få ser imidlertid ut til å ende opp i konkrete anskaffelser, og ingen ser ut til å resultere bred anvendelse Spørsmål: Var prosjektet i utgangspunktet en del av en anskaffelsesplan? Ble det tatt høyde for at resultatet skulle integreres i eksisterende løsninger? Hvem identifiserte behovet; kunden eller leverandøren?

23 Ultimovacs AS utvikler ny terapeutisk kreftvaksine En terapeutisk kreftvaksine stimulerer immunsystemet slik at det gjenkjenner og dreper kreftceller. Vaksinen er tiltenkt behandling av de fleste krefttyper. Gustav Gaudernack Basert på en oppfinnelse gjort av forskere ved OUS. Eierne:

24 Klinisk utprøving av Ultimovacs UV1 Fase I/IIa kliniske studier i pasienter med lungekreft og prostatakreft Formål: å dokumentere sikkerhet ved bruk av vaksinen og å finne riktig dosering. Tett samarbeid mellom OUS og Ultimovacs AS i planlegging og gjennomføring av studiene Utvikling av vaksine Pre-klinisk dokumentasjon Avklaring av regulatoriske krav Produksjon av vaksine (full legemiddelkvalitet) Utarbeidelse av kliniske protokoller Søknader SLV og REK Data management, monitoriering, etc.

25 Ultimovacs AS milepeler og støttespillere Innmeldt som DOFI hos Inven Etablert som selskap Produksjon av vaksinene hos Bachem i Sveits Kliniske studier (Fase I/IIa) for hhv. prostata- og lungekreft Start av kombinasjonsstudie (Fase I/IIa) med Ipilimumab til pasienter med malignt melanom. Støttespillerne: Norges Forskningsråd FORNY Innovasjon Norge OFU-kontrakt Helse Sør-Øst Innovasjonsmidler

26 Superabsorberende fødelaken Astrid Skreosen jobbet i mange år som hjelpepleier ved fødeavdelingen på Sykehuset Telemark Så et behov - løsningene for å samle opp væsker i fødselssengene var lite tilfredsstillende Utviklet en ide om et superabsorberende laken, og fikk SINTEF til å produsere prototypen Faksimile fra ta.no

27 ASAP Norway AS milepeler og støttespillere 2004 Ser behovet, og ideen tar form 2006 SINTEF produserer en prototyp 2007 Etablerer ASAP Norway AS 2008 Astrid slutter i jobben 2009 Får en OFU-kontrakt med OUS for systematisk utprøving av lakenet under 200 fødsler 2010 Teamet er klart MNOK i lån og egenkapital 2012 Produksjonsutstyret er på plass 2013 Avtale med Sykehuspartner kommer på plass Eiere: - Gründerne: 53% - Lokale investorer: 47%

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: 21.11.2012 Legemiddelindustrien

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Life Science Rapporten 2012

Life Science Rapporten 2012 Rapport Life Science Rapporten 2012 Hvorfor så lite helseteknologi og medisinsk industri i norsk næringsliv, og hva kan gjøres? Menon publikasjon nr 9/2012 Leo A. Grünfeld og Lisbeth M. Iversen Innhold

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010

VIRKSOMHETSPLAN 2010 VIRKSOMHETSPLAN 2010 1 Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoen 1.1 Helsedirektoratet - Eier og oppdragsgiver På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er videreført som

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.INNOVASJONOGFORSKNING.NO NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING Å møte en FOTO: RAGNHILD H. SIMENSTAD, NFD, TOMAS MOSS, WWW.ICU.NO,

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013

Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 Driftsorienteringer til styremøte Sunnaas sykehus HF Onsdag 27. november 2013 1. Status Samhandlingsarena Aker Sunnaas sykehus HF har med godt engasjement vært med å etablere aktivitet på Samhandlingsarena

Detaljer

Prosjektrapport. Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010

Prosjektrapport. Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Prosjektrapport Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Tove Normann Elin reivik Wenche Poppe Heidi Jacobsen Ellen Christiansen Eva Skipenes Gerd Ersdal Line Linstad 1 2 Tittel: Kartlegging

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer