Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier"

Transkript

1 Siri Brorstad Borlaug NIFU Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1

2 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering Lisenser Publisering nivå 2 Publisering Forretningsideer Veiledning Faglig ledelse Undervisning Produktutvikling/ testing Oppdragsforskning Formidling Konsulentvirksomhet Etter og videreutdanning Årskonferansen

3 Lovendringene i 2003 Arbeidstakeroppfinnelsesloven Universitets og høgskoleloven Formål med lovendringene: «å øke den næringsmessige utnyttelse av de oppfinnelser som har sitt utspring i forskning ved universiteter og høgskoler, uten at dette truer institusjonenes tradisjonelle hovedoppgaver - fri forskning og høyere utdanning.» Ot.prp. nr. 67( ). Årskonferansen

4 Årskonferansen Hva har skjedd?

5 Ekspansjon i norsk UoH-sektor etter % realvekst i UoHsektorens FoU-utgifter Hovedtall for utviklingen % økning i antall forskere/faglig personale 110% økning i avlagte doktorgrader 89% økning i publikasjonspoeng ( ) 20% vekst i antall studenter Kilder: NIFU/FoU-statistikk, KD/Tilstandsrapporten 2015 Årskonferansen

6 Situasjonen før og etter lovendringene Andel universitetsforskere som har... vært involvert i bedriftsetablering...vært involvert i patentering I perioden medvirket norske UoH-forskere i ca. 7 prosent av alle norske patentsøknader. Ingen merkbar økning siden perioden før lovendringene (men ikke direkte sammenliknbart)...vært involvert i produktutvikling...hatt FoU-samarbeid med næringsliv...hatt finansiering fra næringsliv...bedrevet konsulentvirkomhet Kilde: NIFU/Undersøkelse blant forskere i UoH % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Endres i topp-/bunntekst

7 Situasjonen før og etter lovendringene Utvikling i næringslivssamarbeid Andel inovasjonsaktive foretak med innovasjonssamarbeid med UoH Andel av UoHs FoU-utgifter finansiert av næringslivet ,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % Årskonferansen

8 Utvikling etter lovendringene : Ca 12 ideer per kommersialisering : Ca 6,5 ideer per kommersialisering Det har foregått en betydelig effektivisering i perioden gjennom: Strengere krav til TTO-ene Strengere seleksjonsmekanismer i fagmiljøene Raskere utsiling av ideer som ikke er interessante å følge opp av TTOene Årskonferansen

9 Utvikling siden lovendringene 2009: Ekstraordinære inntekter pga salg av to større aksjeposter Årskonferansen

10 Situasjonen før og etter publiseringsindikatoren (2006) Publiseringspoeng per faglig personale i hele UoH Antall publiserende forskere ved UiO, UiB, NTNU og UiT , , ,2 0,4 0,6 0, % økning i publikasjonspoeng ( ) virkningen (av publiseringsindikatoren) har været størst i bunden af systemet, hvor publiceringsaktiviteten i udgangspunktet var lavest. Aagaard et al, 2014 Årskonferansen

11 Årskonferansen Hva er gjort?

12 Nye virkemidler i norsk forskning innført etter mill. kroner iht. budsjett/anslag 2013 SFF Resultatbasert finansiering (RBO) Uten direkte insentiver til kommersialisering/ næringslivssamarbeid SkatteFUNN Nærings phd FME SFI Samarbeid med UoH Med insentiver til kommersialisering/ næringslivssamarbeid ARENA/NCE/GCE Årskonferansen

13 Bevilgninger til FORNY (mill kr) Årskonferansen

14 Hva har universitetene gjort? Lovendringene ga universitetene et ansvar for kommersialisering av forskning Førte til endringer i organisering av TTO-funksjonen universitetene eiere Institusjonalisering av organiseringen av kommersialiseringsarbeidet Økonomiske rammeavtalen variasjon i størrelse og dekning av aktiviteter Finansielle og strategiske tiltak for økt kommersialisering - mer utbredt de siste 5 årene Lokale proof of concept midler Strategier og handlingsplaner for innovasjon Årskonferansen

15 Årskonferansen Hva kan gjøres?

16 Oppsummering Publiseringsindikatoren har bidratt til å bygge en kultur for publisering løftet i bunn Sammenfallende med universitetets kjerneaktivitet Lovendringen har ikke bidratt i like sterk grad til å utvikle en kultur for kommersialisering Spesialisert TTO-funksjon: IPR, lisensiering og bedriftsetablering I liten grad koplet opp mot universitetets kjerneaktiviteter Kommersialisering «outsourcet» til TTOene og FORNY-programmet Årskonferansen

17 Turen videre Hvordan bygge kultur for entreprenørskap og kommersialisering ved universitetene? Universitetene må få et større ansvar for å Bygge entreprenørskapskultur Finansiere tidlig fase av kommersialiseringsprosessen proof of concept Styrke integreringen av TTOen inn i universitetets kjerneaktiviteter Forskningsstøtte, forskningsavtaler med eksterne aktører Utvide målgruppen for kommersialisering av forskningsresultater til å inkludere studenter, tidligere ansatte (også PhD), grunderteam Mangel på grundere! Årskonferansen

18 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering Lisenser Publisering nivå 2 Publisering Forretningsideer Veiledning Faglig ledelse Undervisning Produktutvikling/ testing Oppdragsforskning Formidling Konsulentvirksomhet Etter og videreutdanning Årskonferansen

19 Årskonferansen Takk for oppmerksomheten!

20