Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00"

Transkript

1 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein Dalland Birkeland Innovasjon/Medinnova 1

2 Kobling mellom akademisk forskning og næringsliv er ikke et ukjent fenomen 2

3 Norges sterkeste og mest omfattende miljøer innen livsvitenskap Livsvitenskap-miljøene i Oslo ble i 2008 av tidsskriftet Genome Tehcnology rangert blant de 20 mest lovende forskningsklynger i verden innen bioteknologi. 3

4 Kvalitet og omfang på norsk forskning innen livsvitenskap anses som høy Kvaliteten på norsk forskning økt siste 30 årene......og nesten 60% av alle publikasjonene er innen life science Siteringsindeks 1 (%) Andel av total (%) Norge Danmark Sverige Finland Verdensgjennomsnitt Ingeniørvitenskap Life science og matematikk Fysikk Sosiologi

5 Norge har høy andel siteringer på flere hovedområder Vurdering av forskningskvalitet basert på andel siteringer innen områder med spesifikk fokus på bioteknologi life science i Norden Andel Nordiske siteringer (%) "Life science" samlet Kreft Immunologi DNA Stamcelle Neurologi Marine Sverige Norge Danmark Finland 1. Alle siteringer fra tidsperioden 1. juli juni 2008, unntatt neurologi som er fra perioden 1. juli juni 2008 for å få et mer signifikant utvalg Note: Viser andel siteringer innen de forskjellige områdene i Norden unntatt Island. Utvalget forskningsområder er basert på ekspertise, dvs. her fra Sentre for Fremragende Forkning (SFF) Kilde: PubMed, BCG Analyse

6 Life Science skiller seg fra andre bransjer Direkte sammenheng mellom forskningskvalitet og kommersiell suksess Forskningskvalitet nødvendig men ikke tilstrekkelig. Kommersialiseringsevne avgjørende for verdiskaping! Life Science er en global industri ikke lokale løsninger 4 5 Med legemiddelindustriens økende bruk av bioteknologi som innovasjonsmotor blir åpne innovasjonsmodeller og immaterielle rettigheter ( IPR ) avgjørende for kommersiell suksess Små, forskningsintensive vekstselskaper helt sentrale for total verdiskapning dette representerer en betydelig mulighet men krever investeringer tidlig tom tidlig fase pre-preklinisk

7 Med sammenslåing av Medinnova og Birkeland Innovasjon etablerer UiO, OUS/HSØ Norges desidert største aktør for kommersialisering av forskning innen livsvitenskap 7

8 Formål Selskapet skal være eiernes foretrukne samarbeidspartner og eneste aktør for kommersialisering av innovasjoner og kommersialiserbare arbeids- og forskningsresultater fremkommet ved UiO, OUS og andre helseforetak i Helse Sør-Øst HF, og skal bistå og bidra til eiernes innovasjonsarbeid og kunnskapsoverføring fra eierinstitusjonene til samfunnet. Selskapet skal forvalte og foredle eiernes rettigheter til arbeids- og forskningsresultater, kan forvalte forskningsfond, samt bistå ved forhandling og inngåelse av samarbeidsavtaler om forskning med industrielle aktører. Ambisjonen er en sterk norsk næring innen livsvitenskap 8

9 For å bygge en konkurransedyktig industri innen livsvitenskap er det sentralt å utvikle et godt og sterkt samarbeid mellom forskningsmiljøene og industri 9

10 1) Samarbeid ikke oppdragsforskning "Innovasjon er ikke et sololøp, men et kontinuerlig samspill mellom individer, ideer, perspektiver, kunnskap og verdier" (Prof. strategisk ledelse, Gary P. Hamel) Innovasjon handler om å ha lyst til å skape noe sammen med andre som har en annen kunnskap, erfaring og ofte holdning enn en selv

11 Viktig å forstå at behovene og verdidriverne er forskjellige Forskeres ønske om å finne nye løsninger, oppnå anerkjennelse, at ide/ oppfinnelse kommer til anvendelse, og finansiering Industri/investorer har behov for vekstmuligheter (topp og/eller bunnlinje vekst) Industri har behov for kompetanse og ressurser for å utvikle sine produkter Institusjonene ønsker å synliggjøre verdiskapning samt anvendelse av forskning 11

12 2) Markedsdrevet innovasjon basert på forretningsmessige prinsipper 12

13 Vi ønsker industrien involvert i våre innovasjonsprosjekter 13

14 3) Kunnskaps- og teknologioverføring som bidrar til å utvikle næringsliv samt styrke forskningsaktiviteten 1) Publisering i anerkjente vitenskaplige tidsskrift 2) Oppsøkende og behovsdrevet industri 3) Avklare forventninger og forutsetninger 14

15 4) Behov for et økosystem for livsvitenskap Strong Myth: If it is a good idea, the market will fund it. Reality: Potential Investors have less than perfect knowledge, especially about innovative new ideas Asymmetric Information leads to suboptimal investments George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz received the Nobel Prize in 2001, "for their analyses of markets with asymmetric information

16 16

17 Utfordringer for å utvikle et økosystem innen livsvitenskap Norge er ledende innen sentrale områder innen livsvitenskap som gir et godt utgangspunkt for kommersialisering Bransjen har likevel noen fundamentale utfordringer: 1) Mangler industrilokomotiv 2) Har få ledere og entreprenører med forretningserfaring fra livsvitenskap 3) Vi har svært få spesialiserte miljøer som investerer i tidligfase 4) Lite utviklet økosystem for kompetanse og nettverk 17

18 Livsvitenskap den nye oljen hvor samarbeid mellom forskning og industri er avgjørende 1) Samarbeid ikke oppdragsforskning Behov for norske samarbeidsmodeller som bygger bro mellom forskning og industri 2) Markedsfokus og iterativ utvikling sammen med industri Forskning blir mer krevende - krav til teknologi høyere Ønsker større involvering fra industri tidlig i kommersialiseringsprosjekter 3) Kunnskaps- og teknologioverføring som bidrar til å utvikle næringsliv samt styrke forskningsaktiviteten Forventningsstyring og tydelige avklaringer knyttet til leveransekrav 4) Behov for et økosystem for livsvitenskap Trenger en kompetent ressursbase som kan håndtere både forskning og forretning Betydelig kompetanse og kapitalbehov 18

19 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Ja takk! 19

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS.

Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. Aktiv eierskap i tidlig fase - såkorninvesteringer Av Managing Partner Karl-Johan Jakola, NorInnova Forvaltning AS. De fleste europeiske land har i lang tid satset aktivt på å fremme nyskapning og omstilling

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109

Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Frants Gundersen og Ove Langeland MER ENN PENGER? Kunnskapsbedrifters erfaringer med venture- og såkornkapital NOTAT 2004:109 Tittel: Forfatter: Mer enn penger? Kunnskapsbedrifters erfaringer med ventureog

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer