EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014"

Transkript

1 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

2 Innhold: Utgangspunkt og status: Mål; nasjonalt og for NMBU Status for NMBUs deltagelse; 7RP og H2020 Hva har NMBU av personalressurser, tiltak og insentiver Hvilke nye tiltak trenger vi? Hva gjør andre; NTNU som eksempel EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

3 Mål nasjonalt «Regjeringens strategi for samarbeidet med EU om forskning og innovasjon setter ambisiøse mål for norsk deltakelse. Regjeringens mål er at norske fagmiljøer skal sikre seg 2 prosent av alle pengene som Horisont 2020 lyser ut.» >> 60 % økning i inntjeningen! «Dette er ikke noe våre forskere kan velge bort. Hver og en må finne sin vei inn.» Fra Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

4 NMBUs ambisjoner og mål Øke antallet søknader, suksessraten, antall koordinatorprosjekter og finansieringen: Sende minst 45 søknader pr år Beholde suksessrate for UMB 3 siste år i 7RP: 25 % Koordinere min. 4 søknader for samarbeidsprosjekt (minimum 3 partnere) pr år Sende 3-4 søknader til ERC pr år med kandidater som er vurdert som godt kvalifiserte Doble inntjeningen ift. de siste årene i 7RP? EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

5 7RP: Resultater norske universitet Pr. august 2014 Rangert etter antall deltakelser i søknader i søknader ANT. DELTAKELSER i innstilte prosjekt Suksessrate i % i søknader (mill.euro) EU-STØTTE i innstilte prosjekt (mill.euro) Finansiell suksessrat e i % ANT. KOORDINATORER i i innstilte søknader prosjekt Deltaker UiO % 630,1 88,8 14% NTNU % 384,4 66,3 17% UiB % 337,1 52,8 16% UMB + NVH % 61,8 10,0 16% 39 6 UiT % 120,5 14,2 12% 56 6 UiS % 28,0 5,2 19% 23 4 UiA % 21,5 2,3 10% 7 1 UiN % 2,4 0,3 14% 1 Totalt: ,2% 1585,9 240,0 15,1% Ekskl. 1.trinnssøknader ved totrinnsprosesser og ugyldige søknader. Datakilde: E-Corda (Kommisjonen). Oppdatering pr juli 2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 5

6 Resultater så langt i H2020 (som EU-koordinator er kjent med) Antall søknader: 37 sendt og 6 under utvikling Innvilget: 1 (10 bekreftet avslått, resten venter svar nov/des) Koordinatorsøknader: 6 sendt, 2 under utvikling Societal Challenges: SC2; Food/Bio 13 SC1; Health 2 SC3; Energy 1 SC5; Climate 1 SC7; Secure societies 1 Excellent science: ERC 5 MSCA ITN 14 MSCA IF 1 Other H2020: 5 JPI: 6, ERA-net: 7, COST: 6 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6

7 Støttefunksjoner NMBU EU-koordinatorer på begge campus (50% midlertidig stilling på Adamstua) Økonomisk bistand (del av stillinger på instituttene og i Økonomiavdelingen) Juridisk bistand (IPR, kontrakter, avtaler) (del av stilling) Konsulenttjenester (Pera Technology og Yellow Research) EU-forum (med EU-rådgiver, to repr. fra Øknomiavd. og økonomipersonale ved instituttene) EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 7

8 Aktiviteter NMBU Målrettet informasjon om søknadsmuligheter Individuell oppfølging av søkere EU-uke 1-2 ganger per år: workshops om utvikling av søknader, budsjettering og prosjektadministrasjon ERC-initiativ Initiativ rettet mot de som ikke har vært aktive i EU Fagspesifikke initiativ (f.eks. i Matsatsingen, Sosial Sciences under planlegging) EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 8

9 Insentiver NMBU Prosjektetableringsstøtte (PES) Til nå: Rektor har tildelt en phd. eller post.doc til koordinatorprosjekter og ERC-prosjekt Resultatbasert omfordeling (RBO) fra KD EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 9

10 Resultatbasert omfordeling (RBO) Satser 2015: kr 893 fra KD per kroner fra EU RBO en utbetales til universitetet sentralt. 60% overføres til instituttet. Opp til det enkelte institutt hvordan midlene brukes. Per nå to institutt som gir del av RBO en til aktuell forskergruppe? EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 10

11 Hvilke andre tiltak trenger vi? EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 11

12 Forskerne sier: Forutsetning: Støtteapparat med god kompetanse Støtteapparat med tilstrekkelig kapasitet «Størst er behovet for bedre og mer administrativ støtte i driftsfasen av prosjektene avgjørende for motivasjonen til å søke og for å ta større roller i prosjektene» EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 12

13 Hva gjør andre? - Noen gode ideer som passer for oss? - NTNU som eksempel EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 13

14 NTNUs støtteapparat Stort administrativt støtteapparat: Sentral gruppe i forskningsstaben: 3 personer (EU og annet internasjonalt) Alle fakulteter har egne EU-rådgivere Økonomi- og juridisk støtte sentralt: - Regnskapstjenestens EU-gruppe: 4 prosjektøkonomer, 2 seniorrådgivere, dedikert til EU-prosjekter for hele NTNU støtteapparatet Eksterne konsulenter EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14

15 NTNU tiltak og insentiver Koordinatorer får tilleggsbevilgning fra NTNU på 25 %, de som er partnere eller har monopartnerprosjekter får 15 %. Insentivutbetalingene til forskergruppene beløp seg i 2013 på ca 17 millioner kr. Koordinatorer og mottakere av ERC-stipend får en ph.d.- eller post doc-stilling fra eget fakultet. ERC-stipend: identifisering av potensielle søkere, målrettede tiltak, eksperthjelp og tett oppfølging av søkere I 2013 ble 7 grupper («Gullkort-gruppene») valgt ut for en særlig satsing over tre år ( ) mot Horisont 2020 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 15

16 Gruppene etablert for 3 år, , NTNUs «Gullkort-grupper» Mål: Delta i søknadsløp og vinne prosjekter, samarbeide med de beste gruppene i Europa, synlighet internasjonalt Sammensetning: Leder (senior, professor) Prosessleder (faglig ressurs) Forskere (professorer, post docs, gjerne fra flere fak.) EU-rådgiver (Forskningsrådet (NCP)) Økonomisk støtte: Prosessleder finansieres, 50/50 NTNU sentralt-fakultetene i drift fra NTNU sentralt pr år EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 16

17 Gruppenes oppgaver Klargjøre egen kompetanse og faglig fokus for en europeisk satsing Orientere seg om alle relevante prosesser og initiativer på den europeiske arena og delta! Delta på alle relevante møter, seminarer, konferanser, workshop på europeisk nivå og ta aktive roller! Orientere seg om alle viktige aktører innenfor området og etablere kontakt! (Who wrote my topic?/who took my money?) Etablere løpende dialog med kommisjonens nøkkelpersoner innenfor området og dyrke relasjonen! Søke å påvirke innholdet i H2020 og relevante JPIs Etablere/komme inn i vinnerkonsortier EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17

18 Hva er gode tiltak for NMBU? EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18

19 Kommende aktiviteter: november: Lykkes med søknaden til H november: Prosjektfinansiering H2020 v/narma og Finance Help Desk (Forskningsrådet, Lysaker) Januar 2015: Budsjettering og i prosjektadministrasjon Januar 2015: Muligheter i H2020 for samfunnsvitenskap Interne arrangement blir annonsert på intranettet EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19

20 Takk for oppmerksomheten! EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 20

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer