Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 15:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 15:"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 15: Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn Leraand Medlem Siri Grøttjord Medlem Gunnar Ludvigsen Medlem Ove Sem Medlem Marit Rosvold Ness Medlem Eivind Stende Medlem Espen Lien Pedersen Medlem Bjørn Gudmund Hammer Medlem Eva Overholt Medlem Anita Gilde FO Medlem Roy Michelsen Medlem Erik Fenstad Medlem Johanne Hammer Medlem Torgeir Sørhaug Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng Medlem Gunn Iversen Stokke FD Medlem Even Landrø Medlem Øystein Wiggen FO Medlem Hilde Kristin Viggen Rønneberg Medlem Astrid Gimseng Medlem Turid Blækkan Medlem Espen Tørset

2

3 Ingen merknader til innkalling og sakliste datert Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 32/16, 46/16, 33/16, 34/16, 35/16, 36/16, 37/16, 38/16, 39/16, 41/16, 40/16, 42/16, 43/16, 44/16, 45/16, 31/16 Sak 31/16 MELDINGER - KOMMUNESTYRET RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldinger tas til orientering. Under meldingene ble det orientert om et brev ordøreren har mottatt fra Isak Jonassen Stormyr 12 år fra Buvika, vedr. en underskriftskampanje for Skatepark i Buvika. Brevet oversendes HOKU. Meldingene ble referert og tatt til orientering. Meldinger tas til orientering. Sak 32/16 SELSKAPSKONTROLL - HAMOS FORVALTNING IKS KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at: 1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger. 2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.

4 Side 4 3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet. 4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene. Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at punktene 1 til 4 blir fulgt opp overfor selskapet. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene 1 til 4 forbindelse med kommunestyrets behandling av eierskapsmelding i Kommunestyret ber om at det utarbeides eiermeldinger for selskaper hvor kommunen har eierinteresser årlig og at disse legges frem til politisk behandling. Gard Lyng fra Revisjon Midt-Norge IKS presenterte «Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS». Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at: 1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i selskapet i tråd med revisors anbefalinger. 2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost. 3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet. 4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene. Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at punktene 1 til 4 blir fulgt opp overfor selskapet. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene 1 til 4 forbindelse med kommunestyrets behandling av eierskapsmelding i Kommunestyret ber om at det utarbeides eiermeldinger for selskaper hvor kommunen har eierinteresser årlig og at disse legges frem til politisk behandling. Sak 33/16 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL KL. II OG RUSBRUS UNDER 4,76% RÅDMANNENS INNSTILLING: Søknaden fra Valset Gaardsbryggeri AS om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 innvilges.

5 Side 5 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Søknaden fra Valset Gaardsbryggeri AS om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 innvilges. Sak 34/16 FORNYELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER FOR PERIODEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Følgende steder med salgs- og skjenkebevilling gis fornyet bevilling: Skjenkested Styrer for Stedfortreder skjenkebevillingen Snefugl Gård Arnstein Saltnes Audhild Øye Konstadtunet Torill Mevik Kjell Konstad Buvik kafe og Selskapsmat Idun Kvernberg Terje Kvernberg Kleivan Pilgrimsherberge Liv Aastad Jonvald Nikkinen Tråsåvika Camping John Wiggen Kari Wiggen Fratelli Børsa Huseyin Eken Mehmet Kizilkoya Salgssted Styrer for Stedfortreder salgsbevillingen Kiwi Buvika Mike Kildal Terje Selbæk Coop Extra Buvika Fredrik Selnes Olaussen Helene Hammertrø Coop Marked Skaun Trond Jakobsen Klara S. Krangsås Coop Extra Børsa Erlend Kuvås Grue Anne Sofie Barstad Buvik kafe og Selskapsmat har i ettertid sendt inn søknad på ny styrer og stedfortreder, som vil bli behandlet i tråd med rutinene. Milano Pizza og Grill Børsa, som har hatt skjenkebevilling, ble avviklet i 2016, og Nærbutikken Børsa som tidligere hadde salgsbevilling, ble avviklet i 2015.

6 Side 6 Det er en forutsetning at lensmannen eller NAV ikke har innvendinger til virksomhet, skjenkested, styrer eller stedfortreder for bevillingen. Vedtaket kan påklages av den enkelte søker. Rådmannen vil foreslå at bevillingsperioden skal vare fram til , i tråd med Alkohollovens 1-6. Skaun kommunes ruspolitiske handlingsplan er på rullering og vil komme som sak i løpet av Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende steder med salgs- og skjenkebevilling gis fornyet bevilling: Skjenkested Styrer for Stedfortreder skjenkebevillingen Snefugl Gård Arnstein Saltnes Audhild Øye Konstadtunet Torill Mevik Kjell Konstad Buvik kafe og Selskapsmat Idun Kvernberg Terje Kvernberg Kleivan Pilgrimsherberge Liv Aastad Jonvald Nikkinen Tråsåvika Camping John Wiggen Kari Wiggen Fratelli Børsa Huseyin Eken Mehmet Kizilkoya Salgssted Styrer for Stedfortreder salgsbevillingen Kiwi Buvika Mike Kildal Terje Selbæk Coop Extra Buvika Fredrik Selnes Olaussen Helene Hammertrø Coop Marked Skaun Trond Jakobsen Klara S. Krangsås Coop Extra Børsa Erlend Kuvås Grue Anne Sofie Barstad Buvik kafe og Selskapsmat har i ettertid sendt inn søknad på ny styrer og stedfortreder, som vil bli behandlet i tråd med rutinene. Milano Pizza og Grill Børsa, som har hatt skjenkebevilling, ble avviklet i 2016, og Nærbutikken Børsa som tidligere hadde salgsbevilling, ble avviklet i Det er en forutsetning at lensmannen eller NAV ikke har innvendinger til virksomhet, skjenkested, styrer eller stedfortreder for bevillingen. Vedtaket kan påklages av den enkelte søker.

7 Side 7 Rådmannen vil foreslå at bevillingsperioden skal vare fram til , i tråd med Alkohollovens 1-6. Skaun kommunes ruspolitiske handlingsplan er på rullering og vil komme som sak i løpet av Sak 35/16 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR RÅDMANNENS INNSTILLING: Følgende velges som forliksrådsmedlemmer: Medlemmer: Varamedlemmer: 1: 1: 2: 2: 3: 3: Formann: Forslag fra valgnemnda legges fram i møtet. Valgnemndas leder Siri Grøttjord la fram følgende forslag: Medlemmer Forlikrådet : 1. Arve Forslund 2. Gunn Kristin Kolberg 3. Mildrid W. Gimseng Varamedlemmer: 1. Knut Folstad 2. Johanne Hammer 3. Ove Sem Det ble stemt samlet over innstillingen fra Valgnemnda og denne ble enstemmig vedtatt.

8 Side 8 Medlemmer Forlikrådet : 1. Arve Forslund 2. Gunn Kristin Kolberg 3. Mildrid W. Gimseng Varamedlemmer: 1. Knut Folstad 2. Johanne Hammer 3. Ove Sem Sak 36/16 PLANLEGGING OG UTBYGGING AV BØRSA HELSE- OG MESTRINGSBOLIGER REVIDERT BYGGEBUDSJETT ETTER NY ANBUDSKONKURRANSE HOKU S INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner det framlagte hovedprosjektet og revidert byggebudsjett på kr ,- etter ny anbudskonkurranse. Ny framdriftsplan og finansieringsplan innarbeides i Økonomirapport 2, 2016 og budsjett for Det skal orienteres jevnlig om prosjektets status til både HOKU og Kommunestyret i byggefasen. HOKU s innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner det framlagte hovedprosjektet og revidert byggebudsjett på kr ,- etter ny anbudskonkurranse. Ny framdriftsplan og finansieringsplan innarbeides i Økonomirapport 2, 2016 og budsjett for 2017.

9 Side 9 Det skal orienteres jevnlig om prosjektets status til både HOKU og Kommunestyret i byggefasen. Sak 37/16 GODKJENNING AV HAMMERDALEN BARNEHAGE HOKU S INNSTILLING: 1. Hammerdalen barnehage godkjennes etter barnehageloven. 2. Evt. pålegg om utbedringer ved godkjenning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern må etterkommes. 3. Evt pålegg fra Brannvesenet etter tilsyn må etterkommes. HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Hammerdalen barnehage godkjennes etter barnehageloven. 2. Evt. pålegg om utbedringer ved godkjenning i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern må etterkommes. 3. Evt pålegg fra Brannvesenet etter tilsyn må etterkommes. Sak 38/16 REVISJON AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN HOKU S INNSTILLING: De foreslåtte endringene i vedtekter for kommunale barnehager vedtas slik de foreligger i saksdokument 1, med følgende endringer i pkt. 5.3 Opptakskriterier. Kulepunkt 2: Setningen: Når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne vurderes det hvor kommunen kan gi det beste tilbudet, tas bort.

10 Side 10 HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. De foreslåtte endringene i vedtekter for kommunale barnehager vedtas slik de foreligger i saksdokument 1, med følgende endringer i pkt. 5.3 Opptakskriterier. Kulepunkt 2: Setningen: Når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne vurderes det hvor kommunen kan gi det beste tilbudet, tas bort. Sak 39/16 OVERTAKELSE AV PRIVATE VANNVERK PMU S INNSTILLING: Skaun kommune vedtar Retningslinjer for kommunal overtagelse av private vannverk datert PMU s innstilling ble enstemmig vedtatt. Skaun kommune vedtar Retningslinjer for kommunal overtagelse av private vannverk datert Sak 40/16

11 Side GANGS BEHANDLING - PRIVAT REGULERINGSPLAN HEGGLIA STEINBRUDD GNR/BNR 86/1, 86/2-3 OG 86/13 PMU S INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune detaljregulering for Hegglia pukkverk med plankart sist revidert og reguleringsbestemmelser datert PMU s innstilling ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune detaljregulering for Hegglia pukkverk med plankart sist revidert og reguleringsbestemmelser datert Sak 41/16 REGULERINGSPLAN ELILØKKEN BRUK GNR/BNR 141/66, 181, 184 OG 309 OG DELER AV GNR/BNR 1064/14 PMU S INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Skaun kommune «Detaljregulering av Eliløkken Bruk», som vist på plankart datert , sist revidert og bestemmelser datert og sist revidert , med følgende endringer: Maks byggehøyde for felt BB2 settes til c+31,5. Avgrenset høydeområde med c+14,5 på samme felt beholdes uendret. Min. og maks BRA for feltet settes til m 2. Følgende turdrag reguleres offentlig: f_td1 endres til o_td1, og f_td3 endes til o_td3. Bestemmelse 6.1 om turdrag omskrives til: «Turdrag o_td1 og o_td3 er offentlig. Området skal fremstå grønt og tillates ikke inngjerdet. Innenfor o_td1 skal det opparbeides turveg med minimum 2 meter bredde.

12 Side 12 Turdrag f_td2 skal være felles for alle boliger innenfor planområdet. Området skal fremstå grønt og tillates ikke inngjerdet. Turveg innenfor f_td2 skal opparbeides slik at nødvendig nyttetransport til pumpestasjon kan kjøre på vegen. Det tillates kjøring til eiendom 141/208 og nyttetransport til pumpestasjon.» Det reguleres inn 35 m 2 til vann- og avløpsanlegg - pumpestasjon i vestlig ende av turdrag TD1, rundt pumpekum vist i VA-plan. Protokolltilførsel Flertallsgruppen er kritisk til kotehøyden på BB1. Etter at saken ble åpnet ble det fremmet forslag om å dra på befaring på Eliløkken Bruk. Kommunestyret dro deretter på befaring. Ove Sem fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppen: Det vises til saksframlegget. Følgende vurderinger ligger til grunn for forslaget: Utredning i forhold til lavere kotehøyder bør utredes. Senking av bygget ned i terrenget bør utredes. Antallet parkeringsplasser som er gjort tilgjengelig i området, bør vurders økt. Muligheten for tettere bebyggelse, men lavere bygg bør utredes. Hensynet til folkehelse bør utredes. Flertallsgruppen bestående av Sp, Ap og SV foreslår mot denne bakgrunn at saken utsettes og sendes tilbake til rådmann for gjennomføring av de nevnte utredningsbehov. Saken legges deretter fram for PMU/kommunestyret for behandling. Forslaget fremmet av Ove Sem på vegne av flertallsgruppen, ble enstemmig vedtatt. Det vises til saksframlegget. Følgende vurderinger ligger til grunn for forslaget: Utredning i forhold til lavere kotehøyder bør utredes. Senking av bygget ned i terrenget bør utredes. Antallet parkeringsplasser som er gjort tilgjengelig i området, bør vurders økt. Muligheten for tettere bebyggelse, men lavere bygg bør utredes. Hensynet til folkehelse bør utredes. Flertallsgruppen bestående av Sp, Ap og SV foreslår mot denne bakgrunn at saken utsettes og sendes tilbake til rådmann for gjennomføring av de nevnte utredningsbehov. Saken legges deretter fram for PMU/kommunestyret for behandling.

13 Side 13 Sak 42/16 KOMMUNEPLANENS AREALDEL RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommuneplanens arealdel er revidert i tråd med vedtak i kommunal- og moderniseringsdepartementet Endelig plan kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens andre ledd. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommuneplanens arealdel er revidert i tråd med vedtak i kommunal- og moderniseringsdepartementet Endelig plan kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens andre ledd. Sak 43/16 OMRÅDEPLAN FOR BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Områdeplan for Børsa er revidert etter endringer i kommuneplanens arealdel , etter avgjørelse av innsigelser i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen kunngjøres på nytt i samsvar med pbl fjerde ledd.

14 Side 14 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Områdeplan for Børsa er revidert etter endringer i kommuneplanens arealdel , etter avgjørelse av innsigelser i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen kunngjøres på nytt i samsvar med pbl fjerde ledd. Sak 44/16 ETABLERING AV KOMMUNALT INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Ved etablering og bruk av KIF skal vedlagte «Kommunalt infrastrukturfond, Hvorfor, Hva og Hvordan», dat, og «Generelle retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond», dat benyttes. 2a. Skaun kommune etablerer KIF tilknyttet områdeplanen for Børsa stadfesta av KMD Dette fondet benevnes som KIF Børsa. Informasjon om fondet og dets formål er gitt i «Kommunalt infrastrukturfond, Hvorfor, Hva og Hvordan», dat, Fondets retningslinjer er «Generelle retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond» dat og «Supplerende retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond Børsa» dat Fondets utbyggingsavtale trinn 1 skal være i samsvar med teksten i «Utbyggingsavtale trinn 1 for finansiering av fondstiltak i område Børsa» dat b. Som forutsatt i KIF sine generelle retningslinjer vedtas satsene for næringsbygg å være kr 600 pr. m2 4. kvartal Beløpet skal korrigeres med Statistisk Sentralbyrå sin «Byggekostnadsindeks for veianlegg, i alt». Dette vedtakets pkt. 2a og b forutsetter at alle grunneiere / utbyggere med areal regulert til nye boliger og næringsbygg innen områdeplanen for Børsa stadfesta av KMD , inngår utbyggingsavtale trinn 1 med kommunen som beskrevet i retningslinjene for KIF. Dersom denne forutsetningen ikke oppfylles innen et halvt år, skal rådmannen legge pkt. 2a og b i dette vedtaket fram for ny vurdering i formannskap og kommunestyre.

15 Side 15 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Ved etablering og bruk av KIF skal vedlagte «Kommunalt infrastrukturfond, Hvorfor, Hva og Hvordan», dat, og «Generelle retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond», dat benyttes. 2a. Skaun kommune etablerer KIF tilknyttet områdeplanen for Børsa stadfesta av KMD Dette fondet benevnes som KIF Børsa. Informasjon om fondet og dets formål er gitt i «Kommunalt infrastrukturfond, Hvorfor, Hva og Hvordan», dat, Fondets retningslinjer er «Generelle retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond» dat og «Supplerende retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond Børsa» dat Fondets utbyggingsavtale trinn 1 skal være i samsvar med teksten i «Utbyggingsavtale trinn 1 for finansiering av fondstiltak i område Børsa» dat b. Som forutsatt i KIF sine generelle retningslinjer vedtas satsene for næringsbygg å være kr 600 pr. m2 4. kvartal Beløpet skal korrigeres med Statistisk Sentralbyrå sin «Byggekostnadsindeks for veianlegg, i alt». Dette vedtakets pkt. 2a og b forutsetter at alle grunneiere / utbyggere med areal regulert til nye boliger og næringsbygg innen områdeplanen for Børsa stadfesta av KMD , inngår utbyggingsavtale trinn 1 med kommunen som beskrevet i retningslinjene for KIF. Dersom denne forutsetningen ikke oppfylles innen et halvt år, skal rådmannen legge pkt. 2a og b i dette vedtaket fram for ny vurdering i formannskap og kommunestyre. Sak 45/16 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2016 FSK S INNSTILLING: Økonomirapporten for 1. tertial 2016 tas til orientering. Driftsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

16 Side 16 Sum fordeling drift kr , fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik, kfr. Budsjettskjema 1B i pkt. 3.2: Fellesutgifter/-inntekter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan eksl. Gebyr Plan gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift SUM Rådmannen gis fullmakt til å fordele virkningene av lønnsoppgjøret på enhetene. Investeringsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. Nytt låneopptak vedtas med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta långiver. Merknad: Administrasjonen bes arbeide for at det opprettes tiltak for elever/brukere som har store hjelpebehov fra skoleåret 2016/2017. Tiltakene skal omfatte tjenester som gir et verdig liv. Fordelingen til tunge brukere tas ut av timefordelingsmodellen til skolene i Skaun. Roy Michelsen fremmet følgende forslag på vegne av FrP: Skaun FrP foreslår å ikke innkreve eiendomsavgift andre halvår 2016 og redusere tilsvarende i avsetning til driftsfond. Tilsvarer i størrelsesorden 9,4 mill.

17 Side 17 Forslaget fikk 5 stemmer og falt dermed. De som stemte for var FrPs representanter Roy Michelsen og Kjell Rune Kokås, Høyre representanter Johanne Hammer og Erik Fenstad, samt KrF s representanter Torgeir Sørhaug. Det ble deretter votert over Formannskapets innstilling og den ble enstemmig vedtatt. Økonomirapporten for 1. tertial 2016 tas til orientering. Driftsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Sum fordeling drift kr , fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik, kfr. Budsjettskjema 1B i pkt. 3.2: Fellesutgifter/-inntekter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan eksl. Gebyr Plan gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift SUM Rådmannen gis fullmakt til å fordele virkningene av lønnsoppgjøret på enhetene. Investeringsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. Nytt låneopptak vedtas med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta långiver. Merknad:

18 Side 18 Administrasjonen bes arbeide for at det opprettes tiltak for elever/brukere som har store hjelpebehov fra skoleåret 2016/2017. Tiltakene skal omfatte tjenester som gir et verdig liv. Fordelingen til tunge brukere tas ut av timefordelingsmodellen til skolene i Skaun. Sak 46/16 KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE - SLUTTVEDTAK. RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken fremmes uten innstiling Ordfører Jon P. Husby fremmet forslag om at saken skulle behandles som andre sak på saklista. 19 stemte for å behandle saken som nr 2 på saklista og forslaget fikk dermed flertall. De som stemte i mot var Eivind Stende og Espen Lien Pedersen fra Ap, og Erik Fenstad og Johanne Hammer fra Høyre. Saken ble dermed satt opp som andre sak på saklista. Gunn Iversen Stokke, Sp fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppen Sp, Ap og SV: Følgende voteringsmåte foreslås: Det stemmes først over de 3 alternativene som foreligger. Deretter tas det alternativtet som fikk minst oppslutning ut. Det stemmes så over de 2 gjenværende alternativene. Da sitter vi igjen med det alternativet som har fått størst tilslutning. Erik Fenstad, H fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP og KrF/V: 1. Skaun kommune vedtar at man skal slå seg sammen med en eller flere nabokummuner. 2. Retningsvalget avgjøres av kommunestyret 25. august etter at man har gjennomført en telefonundersøkelse med et tilstrekkelig represententativt antall innbyggere. Kommunestyret vil at styringsgruppen for kommunestrukturen utarbeider forslag til telefonundersøkelesen 3. Rådmannen avklarer med Fylkesmannen at det ikke blir tatt en avgjørelse innen fristen 1. juli og at man får en utsettelse til 31. august 2016 for et endelig svar. Det ble fremmet ønske om gruppemøte, noe som ble innvilget.

19 Side 19 Under gruppemøtet forlot Gunn Iversen Stokke møtet og varameldem Steinar Svorkland tiltrådte møtet. Bjørn Hammer, Bl fremla følgende protokolltilførsel: Representantene Erik Fenstad, Bjørn Hammer og Eva Overholt mener resultatet etter folkeavstemningen mandag viset at det er et flertallfor at man skal løse de fremtidige utfordringene i kommunen sammen med våre naboer, og ikke alene. Av sammenslåingsalternativene er det et flertall for en sammenslåing med Melhus kommune. Vi mener derfor at Skaun kommune burde ha vedtatt en slik sammenslåing, med bakgrunn i det foreliggende resultat. Vi ber om at denne protokolltilførselen følger saken når den oversendes fylkesmannen. Johanne Hammer, Erik Fenstad, Roy Michelsen, Kjell Rune Kokås, Torgeir Sørhaug, Asbjørn Leraand, Eivind Stende, Espen Lien Pedersen, Bjørn Hammer og Eva Overholt fremla følgende protokolltilførsel: Vi mener resultatet etter folkeavstemningen mandag viser at det er et flertallfor at man skal løse de fremtidige utfordringene i kommunen sammen med våre naboer, og ikke alene. Vi mener derfor at kommunen burde ha vedtatt en slik sammenslåing med bakgrunn i det resultatet. Dette kunne ha vært supplert med en telefonundersøkelse med tanke på hvilken retning man bør velge, og om man skal søke om å dele kommunen. Vi ber om at denne protokolltilførselen følger saken når den oversendes fylkesmannen. Ove Sem, Ap fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av fellesgruppen SP, Ap og SV: Kommunestyret ser at samfunnsutviklingen skjer hurtig og at kommunenorge er i utvikling. Samtidig ser vi behovet for å lære av den prosessen vi har hatt. Kommunestyret ønsker derfor å starte et prosjekt i form av politisk verksted for å sikre at vi fanger opp nødvendig samarbeidsformer og kommueutvikling fremover. Det ble først stemt over forslaget fremmet av Erik Fenstad på vegne av H, Frp og KrF/V. Forslaget fikk 10 stemmer og falt dermed. De som stemte for var Torgeir Sørhaug, KRF, Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl, Roy Michelsen og Kjell Rune Kokås, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Eivind Stende, Asbjørn Leraand og Espen Lien Pedersen, Ap. Det ble deretter stemt over Gunn Iversen Stokke sitt forslag, fremmet på vegne av flertallsgruppen: Orkdalsalternativet fikk null stemmer Melhusalternativet fikk 10 stemmer. De som stemte for var Torgeir Sørhaug, KRF, Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl, Roy Michelsen og Kjell Rune Kokås, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Eivind Stende, Asbjørn Leraand og Espen Lien Pedersen, Ap. Skaun som i dag fikk 13 stemmer og dermed flertall. 10 stemte i mot og de som stemte i mot var Torgeir Sørhaug, KRF, Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl, Roy Michelsen og

20 Side 20 Kjell Rune Kokås, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Eivind Stende, Asbjørn Leraand og Espen Lien Pedersen, Ap. Så ble det stemt alternativt mellom Skaun som i dag og Melhusalternativet: 13 stemte for Skaun som i dag og dette alternativet fikk dermed flertall. Melhusalternativet fikk 10 stemmer og falt. De som stemte for Melhusalternativet var Torgeir Sørhaug, KrF/V, Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl, Roy Michelsen og Kjell Rune Kokås, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Eivind Stende, Asbjørn Leraand og Espen Lien Pedersen, Ap. Til slutt ble det votert over Skaun som i dag: Forslaget fikk 13 stemmer og dermed flertall. De som stemte for var Jon P. Husby, Even Landrø, Astrid Gimseng, Steinar Svorkland, Hege Fonn, Mildrid W. Gimseng, Turid Blækkan og Hilde Kristin V. Rønneberg fra Sp, Siri Grøttjord, Marit Rosvold Ness, Gunnar Ludvigsen og Ove Sem fra Ap, og Espen Tørset, SV. Ove Sem sitt forslag på vegne av flertallsgruppen fikk 16 stemmer og dermed flertall. De som stemte i mot var Torgeir Sørhaug, KrF/V, Roy Michelsen og Kjell Rune Kokås, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Bjørn Hammer og Eva Overholt, Bl. Begge protokolltilførslene vedlegges vedtaket som sendes Fylkesmannen. Skaun som i dag. Kommunestyret ser at samfunnsutviklingen skjer hurtig og at kommunenorge er i utvikling. Samtidig ser vi behovet for å lære av den prosessen vi har hatt. Kommunestyret ønsker derfor å starte et prosjekt i form av politisk verksted for å sikre at vi fanger opp nødvendig samarbeidsformer og kommueutvikling fremover. Protokolltilførsel 1: Representantene Erik Fenstad, Bjørn Hammer og Eva Overholt mener resultatet etter folkeavstemningen mandag viset at det er et flertallfor at man skal løse de fremtidige utfordringene i kommunen sammen med våre naboer, og ikke alene. Av sammenslåingsalternativene er det et flertall for en sammenslåing med Melhus kommune. Vi mener derfor at Skaun kommune burde ha vedtatt en slik sammenslåing, med bakgrunn i det foreliggende resultat. Protokolltilførselen følger saken når den oversendes fylkesmannen. Protokolltilførsel 2: Johanne Hammer, Erik Fenstad, Roy Michelsen, Kjell Rune Kokås, Torgeir Sørhaug, Asbjørn Leraand, Eivind Stende, Espen Lien Pedersen, Bjørn Hammer og Eva Overholt mener resultatet etter folkeavstemningen mandag viser at det er et flertallfor at man skal løse de fremtidige utfordringene i kommunen sammen med våre naboer, og ikke alene. Vi mener derfor at kommunen burde ha vedtatt en slik sammenslåing med bakgrunn i det resultatet. Dette kunne ha vært supplert med en telefonundersøkelse med tanke på hvilken retning man bør velge, og om man skal søke om å dele kommunen.

21 Side 21 Protokolltilførselen følger saken når den oversendes fylkesmannen. Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sak 14/16 INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: Sak 14/16 Sakstittel: ETABLERING AV KOMMUNALT INFRASTRUKTURFOND GENERELT FOR SKAUN KOMMUNE OG SPESIELT FOR BOLIG- OG NÆRINGSOMRÅDET I BØRSA RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Ved etablering og bruk av KIF skal

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 17:00 19:45

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 17:00 19:45 Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 09.03.2017 Tid: 17:00 19:45 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 17:

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 17: Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 15.09.2016 Tid: 17:00 21.20 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn

Detaljer

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16

Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 Ingen bemerkninger til innkalling og sakliste utsendt den 13.10.2016. Rådmannen orienterte om e-post som i dag har blitt sendt ut til medlemmene i kommunestyret. Sak 53/16 VEDTAKSKONTROLL 1. OG 2. TERTIAL

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Møteprotokoll Kommunestyret Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 02.02.2017 Tid: 17:00-00:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Asbjørn Leraand

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 17:00 18:45

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 17:00 18:45 Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 25.08.2016 Tid: 17:00 18:45 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn

Detaljer

Espen Lien Pedersen, Ap tiltrådte møtet under orienteringene.

Espen Lien Pedersen, Ap tiltrådte møtet under orienteringene. Innkalling og sakliste datert 24. mai 16 ble godkjent. ORIENTERINGER: Spørsmål fra siste møtet i PMU ble besvart av enhetsleder på Tekninsk Frøydis Aarnseth Aalbu vedrørende: Vegavgifter /parkering knyttet

Detaljer

Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Sak 52/15

Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Sak 52/15 Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Innkalling og sakliste utsendt 8.10. ble godkjent. Rådman Jan-Yngvar Kiel presenterte seg. Sak 61/15 ble behandlet først. Sak 52/15 Sakstittel:

Detaljer

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen.

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 8.10.2015. Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Det ble innvilget gruppemøte

Detaljer

Sak 10/16. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET

Sak 10/16. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Innkalling og sakliste datert 03.03.16 ble godkjent. ORIENTERINGER: Lensmann i Skaun Tor Kristian Haugan orienterte om status i Skaun Erlend Thorup fra Kompetansesenter rus Midt-Norge, St. Olavs Hospital

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 04.05.2016 Tid: 13:00-15.00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Medlem Asbjørn Leraand

Detaljer

Varaordfører Asbjørn Leraand hadde meldt forfall fram til ca kl I hans sted ble Siri Grøttjord valgt til settevaraordfører.

Varaordfører Asbjørn Leraand hadde meldt forfall fram til ca kl I hans sted ble Siri Grøttjord valgt til settevaraordfører. Varaordfører Asbjørn Leraand hadde meldt forfall fram til ca kl. 17.00. I hans sted ble Siri Grøttjord valgt til settevaraordfører. Rådmann Jan-Yngvar Kiel orienterte om at det også denne gangen ble noen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 05.06.2014 Tid: 08:00 09:00 og 10:30-13:40 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby FD Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Sak 1/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 1/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 1/16 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 13.01.2016 Meldingene tas til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka.

Møteprotokoll. Formannskapet. Ellers møtte: Rådmann Jan-Yngvar Kiel og økonomisjef Knut Nygård som også førte møteboka. Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00-16:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn G. Hammer

Detaljer

Sak 6/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Sak 6/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Sak 6/16 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 07.04.2016 Meldinger tas til orientering. Rådmann orienterte om arbeidet med adressering/navnsetting av eiendommer i kommunen. Meldingene referert i nødvendig

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 16:

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 16: Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 21.04.2016 Tid: 16:00 20.55 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn

Detaljer

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN

Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN Sak 25/16 RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 2020:

Detaljer

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE Side 3 Sak 27/14 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 19.06.2014 Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene tas til orientering. Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 01.10.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 12.03.2014 Tid: 18:00-20:15 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Medlem Lars Arne Pedersen

Detaljer

Ingen merknader til innkallingen og sakliste utsendt 11.06.2015. Sak 29/15. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.06.2015

Ingen merknader til innkallingen og sakliste utsendt 11.06.2015. Sak 29/15. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.06.2015 ORIENTERINGER: Kommunestyremøtet startet med en orientering av: Erik Jørgen Jølsgård fra Statens Vegvesen Etter behandling av sak 39/15 kom neste orientering ved: Hamos ved Trygve Berdal Den planlagte

Detaljer

Sak 15/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning.

Sak 15/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning. Side 2 Sak 15/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.06.2013 Ny melding: Startlån-delegert vedtak, dat 30.05.13. U.off 13. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til underretning. Orienteringer:

Detaljer

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012

Sak 76/12. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Side 2 Sak 76/12 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 Reidar Hovtun fremmet forslag på Jan Ole Sund som settevaraordfører. Jan Ole Sund ble enstemmig valgt som settevaraordfører. Ny melding (5): Årsrapport

Detaljer

Sak 57/13. Sak 58/13

Sak 57/13. Sak 58/13 Side 2 Sak 57/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.10.2013 Bjørn Hammer oppfordret kommunestyrets medlemmer til å bidra som sjåfører under TVaksjonen søndag 20.10. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Sak 35/13. Sak 36/13

Sak 35/13. Sak 36/13 Side 2 STRATEGIKONFERANSE: Før behandling av sakene ble det avholdt strategikonferanse, hvor kommunestyrets medlemmer deltok sammen med kommunenes enhetsledere og representanter fra de ansattes organisasjoner.

Detaljer

Møteprotokoll. Helse, oppvekst og kulturutvalget

Møteprotokoll. Helse, oppvekst og kulturutvalget Møteprotokoll Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 15.30 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Espen Tørset Nestleder

Detaljer

Sak 30/16. Spørsmål fra Hilde K. V. Rønneberg angående logoped i Skaun kommune. Skaun kommune har ikke logoped pr. d.d.

Sak 30/16. Spørsmål fra Hilde K. V. Rønneberg angående logoped i Skaun kommune. Skaun kommune har ikke logoped pr. d.d. Sak 30/16 MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 04.10.2016 - Enhetsleder Eli Haugen Barn Familie Helse svarte på spørsmål fra forrige utvalgsmøte ang prosjektet «Rask psykisk helse». - Rådgiver

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

ORIENTERINGER: Status Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn v/styrelder Arne Grønset. Sak 16/15. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET

ORIENTERINGER: Status Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn v/styrelder Arne Grønset. Sak 16/15. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Bemerkning til innkalling/sakliste og bruk av vararepresentanter fra Lars Arne Pedersen, Ap: Innkalling av vararepresentanter til inhabilitet/forfall. Den som står først på varalisten bør brukes til forfall

Detaljer

Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt

Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt 28.09.2016. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 48/16, 46/16, 45/16, 47/16, 49/16, 50/16 og 51/16. Svar på spørsmål som utvalget stilte

Detaljer

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll

ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 10.11.2015. Turid Blækkan tiltrådte møtet under orienteringen. ORIENTERING: Ansvarsområder og oppgaver ved Driftskontoret v/ Ole Martin Føll Før saksbehandlingen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Møtedato: Tid: 17:

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Møtedato: Tid: 17: Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Konstadtunet Møtedato: 25.05.2016 Tid: 17:15 21.45 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby Varaordfører Asbjørn Leraand Medlem Siri

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

Bekymringsfult fravær i skole Enhetsleder i Barn, familie og helse, Eli Haugen, orienterte om bekymringsfult fravær i skolen i Skaun kommune.

Bekymringsfult fravær i skole Enhetsleder i Barn, familie og helse, Eli Haugen, orienterte om bekymringsfult fravær i skolen i Skaun kommune. Side 2 Orienteringer: Viggja oppvekstsenter: Enhetsleder Drude Tøndel og barnehagestyrer Berit Syrstad orienterte om status ved oppvekstsenteret, utvalget fikk også omvisnig i skolens og barnehagens lokaler.

Detaljer

Sak 14/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Sak 14/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Side 2 Sak 14/15 MELDINGER - FORMANNSKAPET 07.05.2015 Spørsmål: -Status utvidelse Buvik kirkegård og parkering Buvik kirke -Veg Uvdalen Dialog møte avholdt med Kapto AS. Hovedtema tomtespørsmålet og nye

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.11.2015 Tid: 13:00 14:20 og 15:00 17:50 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Medlem Asbjørn

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 15.11.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 19.00 Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll - Kommunestyret

Møteprotokoll - Kommunestyret Møteprotokoll - Kommunestyret Torsdag 14.02.2013 holdt Kommunestyret møte på Kommunestyresalen, Skaun rådhus fra kl. 18:00 til kl. 22.30. Saksdokumenter er utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

ORIENTERINGER: Kommunens ansvar og utførelse av rydding i sentrum av Børsa og Buvika v/ vaktmesterleder Steinar Svorkland

ORIENTERINGER: Kommunens ansvar og utførelse av rydding i sentrum av Børsa og Buvika v/ vaktmesterleder Steinar Svorkland Møtet startet kl. 08.30 med befaringer: Børsa skole Omsorgsboliger tomt nr. 17 i Børsa Buss til Hammerdalen barnehage i Buvika Negardsgjerdet/Langekra Omvisning veg 11 Omvisning tomt til nytt tilbygg til

Detaljer

Sak 19/16. Sak 20/16

Sak 19/16. Sak 20/16 Sak 19/16 MELDINGER - FORMANNSKAPET 01.09.2016 Meldinger tas til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til

Detaljer

Da saksbehandlingen startet, ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 24/16, 19/16, 21/16, 22/16, 26/16, 23/16, 25/16 og 20/16.

Da saksbehandlingen startet, ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 24/16, 19/16, 21/16, 22/16, 26/16, 23/16, 25/16 og 20/16. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 26.04.16. Etter åpning av møtet dro utvalget, som Trafikksikkerhetsutvalg, på befaring. På oppsummering etter befaringen deltok også Hege Røttereng, rådgiver

Detaljer

Sak 10/12. Sak 11/12

Sak 10/12. Sak 11/12 Side 2 Sak 10/12 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - UTBEDRING AV LØYPENETTET VED RAMSJØEN SKIANLEGG - ANL.NR. 1657070307 Det utarbeides nytt tiltak til budsjettbehandlingen for 2013, der tiltakets

Detaljer

Innkaling og sakliste, utsendt 9.4.15 ble godkjent. Merknad til innkallingen fra Lars Arne Pedersen, Ap: Kommunereformen mangler som egen sak.

Innkaling og sakliste, utsendt 9.4.15 ble godkjent. Merknad til innkallingen fra Lars Arne Pedersen, Ap: Kommunereformen mangler som egen sak. Innkaling og sakliste, utsendt 9.4.15 ble godkjent. Merknad til innkallingen fra Lars Arne Pedersen, Ap: Kommunereformen mangler som egen sak. ORIENTERING: Innbyggerundersøkelse kommunereformen v/telemarksforskning;

Detaljer

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 3.9.2015. Før behandlingen startet ba Lars Arne Pedersen, Ap om en orientering om følgende saker: 1. Flyktningesituasjonen; mottak i Skaun, boligsituasjonen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby FD

Møteprotokoll. Kommunestyret. Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Jon P. Husby FD Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 27.03.2014 Tid: 17:00-20:20 Innkalte/Til stede: FO=Forfall, FD=Forfall for deler av møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 75/15, 74/15, 67/15, 70/15, 65/15, 66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15 og 73/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 75/15, 74/15, 67/15, 70/15, 65/15, 66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15 og 73/15. Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt 22.09.15. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 75/15, 74/15, 67/15, 70/15, 65/15, 66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15 og 73/15. Sak 65/15 MELDINGER

Detaljer

Sak 39/12. Sakstittel: MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET

Sak 39/12. Sakstittel: MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET Side 2 Sak 39/12 MELDINGER KOMMUNESTYREMØTET 20.06.2012 Ekstra kommunestyremøte avvikles 30.8.2012. Kommunestyremøtet 20. september flyttes til 27. september. Ordfører påpekte at det var relativt tynt

Detaljer

Sak 10/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 10/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Side 2 Sak 10/15 MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& Meldingene referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Ingen merknader til innkalling og sakliste datert den 9.2.16. Delegasjonsreglementet blir tema på neste møte. Etter åpning av møtet dro utvalget på befaring i sak 5/16. Leder for PMU Øystein Wiggen orienterte

Detaljer

Styrer, råd, nemnder og utvalg

Styrer, råd, nemnder og utvalg Styrer, råd, nemnder og utvalg For perioden 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 - ESA sak Revidert 07.07.2016 Innhold 1 SKAUN KOMMUNESTYRE... 5 2 SKAUN FORMANNSKAP... 7 3 HOKU... 8 4 PMU... 8

Detaljer

Sak 30/13. Sakstittel: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.11.2013

Sak 30/13. Sakstittel: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.11.2013 Side 2 Sak 30/13 Sakstittel: MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.11.2013 BEHANDLING: Det ble stilt spørsmål og redegjort for melding nr 4, 6, 12, 15, 18 og 24. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll. Plan og miljøutvalget Møteprotokoll Plan og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 28.03.2017 Tid: 09:00 16.20 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Wiggen Nestleder Ove

Detaljer

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget kl. 13:00-00:00 på Hjørnet, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget kl. 13:00-00:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget 27.05.2014 kl. 13:00-00:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 25/14: OFFENTLIGHETSPRINSIPPET OG GYLDIGHET FOR VEDTAK FATTET I PMU SITT MØTE 13.05.14 26/14:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Auditoriet, Børsa skole Møtedato: Tid: 17:00 20:50. Funksjon Navn Forfall Møtt for

Møteprotokoll. Kommunestyret. Innkalte/Til stede: Auditoriet, Børsa skole Møtedato: Tid: 17:00 20:50. Funksjon Navn Forfall Møtt for Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Auditoriet, Børsa skole Møtedato: 26.10.2016 Tid: 17:00 20:50 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Asbjørn Leraand Medlem

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Tid: 18:00 20:00 Til stede: 35 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.09.2015 Kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset Møtende medlemmer: Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Ingrid M Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby

Detaljer

Sak 37/14. Sak 38/14

Sak 37/14. Sak 38/14 Side 2 Sak 37/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 02.10.2014 Leder for Orkladal næringsforening Ove Snuruås orienterte om arbeidet med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Daglig leder for Kapto AS Ola

Detaljer

Sak 16/14. Sak 17/14

Sak 16/14. Sak 17/14 Side 2 Sak 16/14 ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE Årsmeldinga for 2013 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Årsmeldinga for 2013 tatt til orientering. Sak 17/14 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Sak 53/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET

Sak 53/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 09.10.14. TEMA: Bruk av IPad v/ IKT Magnar Onsøien Ungdomstrinn i utvikling v/rådgiver Hege Røttereng Eva Overholt tiltrådte møtet under orienteringene.

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid: 31.05.2016 kl 09:00 11:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer: Roar Kjerstadmo Jorulf Gumdal Øyvind Engvik Odd Arne Gjengstø

Detaljer

Møteprotokoll - Kommunestyret

Møteprotokoll - Kommunestyret Møteprotokoll - Kommunestyret Torsdag 30.08.2012 holdt Kommunestyret møte på kommunestyresalen fra kl. 18:00 til kl. 21.10 Saksdokumenter utsendt 20.08 til medlemmer, varamedlemmer, ordfører, varaordfører,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Befaring Buvik skole. Orientering ved Astrid Eggen, rådgiver Sigve Laugsand og prosjektleder Stine Halleraker. Sak 21/16

Befaring Buvik skole. Orientering ved Astrid Eggen, rådgiver Sigve Laugsand og prosjektleder Stine Halleraker. Sak 21/16 Side 2 Orienteringer: Befaring Hammerdalen barnehage. Orientering ved enhetsleder Charlotte Linn Aunet Befaring Buvik skole. Orientering ved Astrid Eggen, rådgiver Sigve Laugsand og prosjektleder Stine

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Musum MEDL FRP/VENSTRE Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 10:40 13:55 Til stede: 9 til stede. Ole G. Hallager fratrådte som inhabil i sak

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

MELDINGER - FORMANNSKAPET

MELDINGER - FORMANNSKAPET Side 2 Sak 21/13 MELDINGER - FORMANNSKAPET 29.08.2013 Orienteringer: Tunnellbrannen 22.08.13 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET. Meldal kommune. Behandlet i kontrollutvalget , sak 7/17

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET. Meldal kommune. Behandlet i kontrollutvalget , sak 7/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET Meldal kommune Behandlet i kontrollutvalget 15.2.2017, sak 7/17 1 1 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven 77. Kontrollutvalget skal påse at

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Agdenes kommune Møtedato/tid: 13.06.2017 kl 09:00 11:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtende medlemmer: Kjell Inge Selbekk, leder Kåre Lian Svanem, nestleder

Detaljer

Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune

Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune Orienteringer: Orientering og befaring Børsa skole v/enhetsleder Sol Øiaas Statusrapport etablering av Helse- og mestringsboliger Skaun kommune v/avdelingsingeniør Yoshi Tsujimoto Orientering om status

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 13.11.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

Sak 36/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 36/14. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Møteinnkalling og sakliste utsendt 19.08.14 ble godkjent. Orienteringer: - Ledelse teknisk kontor: Enhetsleder Elisabeth Høyem går over i ny stilling i Klæbu kommune. Ingeniør John Ivar Reitan går

Detaljer

TILLEGGSSAK SAKSPAPIRER. Sakliste

TILLEGGSSAK SAKSPAPIRER. Sakliste TILLEGGSSAK SAKSPAPIRER Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.05.2016 Sakliste 30/16: VALG AV STYRER, RÅD, NEMNDER OG UTVALG 2015-2019 Sak 30/16 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 30/16 Arkivkode: 033 &15 Arkivsaksnr:

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Side 2 Sak 6/13 MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 7/13 GODKJENNING

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll - Helse, oppvekst og kulturutvalget

Møteprotokoll - Helse, oppvekst og kulturutvalget Møteprotokoll - Helse, oppvekst og kulturutvalget Tirsdag 15.06.2010 holdt Helse, oppvekst og kulturutvalget møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 17.00 til kl. 19.45. Saksdokumenter utsendt

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Ove Gundersen Medlem KRF Mari

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Sak 30/14. Sak 31/14

Sak 30/14. Sak 31/14 Side 2 Sak 30/14 MELDINGER - FORMANNSKAPET 28.08.2014 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Det

Detaljer

MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET

MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET Side 2 Sak 41/16 MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 29.11.2016 Meldingene tas til orientering. Elevrådet ved Skaun ungdomskole orienterte om arbeidet i rådet og hvordan det er å være ungdom

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.10.2009 Tid: 09:00 12:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Møteprotokoll - Kommunestyret

Møteprotokoll - Kommunestyret Møteprotokoll - Kommunestyret Onsdag 17.02.2010 holdt Kommunestyret møte på Kommunestyresalen, Skaun rådhus, fra kl. 17.00 til kl. 20.30. Saksdokumenter for sakene 1-10/10 utsendt 08.02.10 til medlemmer,

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer