Studentparlamentsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentsmøte 06.10.09"

Transkript

1 Studentparlamentsmøte

2 Tid: 1600 Møtested: Driv, 4.etg. Forslag til dagsorden 1600: Middag v. driv 1700: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 1705: Orienteringer Studentrådet Universitetsstyret SiTø-styret Driv Saker: Stp 0910/14 Stp 0910/15 Stp 0910/16 Stp 0910/17 Stp 0910/18 Stp 0910/19 Stp 0910/20 Stp 0910/21 Stp 0910/22 Stp 0910/23 Stp 0910/24 Utredning om TV på Studentboligene til Sitö Nedsetting av Valgreglementskomiteen Prinsippvedtak for økt støtte til Studenthuset driv fra Universitetet i Tromsø Utredning av Studenthelsetjenesten Arrangementstønad Jusshjelpa i Nord-Norge. Oppstartstønad Jentegruppa på NT-fak Søknad om pengestøtte i forbindelse med bokutgivelse StL. Oppstartstønad Studentlaget MIFF Tromsø Søknad til støtte av sosialt arrangement Medlemmer til semesterfordelingskomiteen Valg av representanter til Studenttinget i Nord-Norge Møte slutt ca

3 Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. 1700: Tilstede: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei Tom Stian Berntsen, nei Sondre Pedersen, Tora Hamnes, nei Øyvind Mikalsen, Sosialistisk Studentlag: Magnus Andreson Eivind SOmmerseth Sigurd Langseth Cathrine Tuft Tromsøstudentenes AUF: Pernille Bilde Brage Sollund, gikk FAKULTETSREPRESENTANTER: HSL-FAK: Bård Henry Landsem Paulsen Astrid Smidt, Per Jørgen Høye vara Silje Paulsen, nei NT Sondre Nausdal, Svein Roger Fagerli vara Christian Nilsen JUR FAK: Simon Kiil, Martin H. Leknes vara MFE/NFH-HHT Robin Gabrielsen, nei Christina Holmvåg, nei Helsevitenskaplig, ingen representant Kunsvitenskaplig, ingen representant SSSR Erik Larsen ISU Amalie Rylander Godkjenning av innkalling og dagsorden - Tre nye saker til dagsorden. Vedtatt innkalling. Folk ber om enklere tilgang til sakspapir. Word-format! Godkjenning av referat Sak 98/0809 i referat til studentstyremøtet Forslag til sak: Utsette godkjenning av referatet fra Sst-møte 11/0809 til Studentparlamentet har mottatt referat av sak Sst 98/0809 Vedtak: 11 av 15 for forslaget Helheten vedtatt Orienteringer: les det skriftlige Henrik: har jobbet fra Finnmark i juli. Åsne: jobber med sak sammen med Norgesuniversitetet. Erik: Har også velferdspolitisk ansvar. Men vil også ta for seg internasjonale saker. Claus: mye tid til å jobbet som leder til DebutUKA. Jobber også med 3

4 TSI om utbygging av Kraft. UiT-styret: har ikke hatt møte og har ikke mottatt sakspapir til kommende møte. Vil skrive notis til parlamentet når møtet er gjennomført. SiTø-styret: har hatt to styremøter. Håvard åpner for spørsmål om andre saker som ble tatt opp i møter men velger å nevne noen. Studentbyen Tromsø får støtte på kroner. Har ansatt ny administrerende direktør. Landsmøte for samskipnader i oktober i Tromsø. Kraft utbygges men en lang prosess er i vente (3-5 år). Hans Petter Kvaal, adm.dir. SiTø orienterer om seg selv og sin rolle i SiTø. Driv: omsetningsrekord! Godt år og bra resultat fra DebutUKA. God sommer for business. Tjener godt på Bukta-samarbeid. Framskritt i markedsføring. Gode frivillige som kan gjøre det bra. Åpner for dialog med parlamentet. Kl Sak 01/0910 Møteplan Vedtak: vedtatt Sak 02/0910 Semesteravgiftfordelingsutval Forslag til representanter: Ida Beisvåg, Eivind SOmmerseth Vedtak: vedtatt Sak 03/0910 Arbeidsplan Studentrådet 2009/2010 Dissens forslag 1: 3.1 SR stiller seg bak radikal kjønnskvotering er et viktig virkemiddel for å utligne den skeive kjønnsbalansen i akademia. Vedtak: 9 mot forslaget Endringsforslag 2: stryke ordet Begrenset Vedtak 4 mot resten for Tilleggsforslag 3: 1.5 bruke mer multimedia filer (itunes, Pelt, osv) i undervisning. Forby leirbehandlet kopiark. Vedtak: vedtatt Tilleggsforslag 4: 4.xxx SR vil jobbe for at SiTø sin styringsinstruks blir revidert. SP bør være høringsinstans Vedtak: 12 for Tilleggsforslag 5: 1.x Være aktiv og synlig i forhold til studentene på sørøya.. Vedtak: 12 for Endringsforslag 6: SR krever et mer transparent studenthus SR vil jobbe for en studenthusmodell som er lik Trondheim med medlemmer med stemmerett. Vedtak: 14 for Helhet med redaksjonelle endringer: vedtatt enstemmig 4

5 Sak 04/0910 Revidert budsjett Redigere sum kostnader nederst i budsjettet. Trykkfeil! Vedtak: 14 for 1 avholden Sak 05/0910 NSU/StL Vedtak: 14 for 1 avholden Sak 06/0910 Komitear Tilleggsforslag: Studentrådet skal i løpet av sin virkningsperiode arrangere et internasjonalt seminar, velferdseminar, likestillingsseminar og utdanningsseminar for studentparlamentet og studentet ved Universitetet i Tromsø Vedtak: 15 for tilleggsforslaget, helhet vedtatt enstemmig Sak07/0910 Skikkethetsnemda Forslag til kandidater: Eivind Laxå, Lærerutdanning, Linda Pedersen, Sykepleierstudent, Vedtak: enstemmig vedtatt Sak 08/0910 Arrangementstøtte Imladris Stp anser seg orientert Sak 09/0910 Arrangementstøtte Høyres Studentforbund Stp anser seg orientert Sak 10/0910 Programstyret universitetspedagogikk Forslag til kandidater: Åsne Høgetveit, Sigurd Langseth Vedtak: akklamasjon Sak 11/0910 Kvinnforsk Forslag til kandidater: Fritjof Eide Fjeldstad, Pernille Bilde, Eivind Sommerseth (vara), Frode Henriksen (vara), Åsne Høgetveit (vara) Vedtak: Fritjof Eide Fjeldstad og Pernille til representanter med Frode Henriksen og Åsne Høgetveit som vara 5

6 Sak 12/0910 TMU Forslag til kandidater: Henrik Riise, Christian Nilsen Vedtak: Henrik Riise vant med 9 stemmer. Christian Nilsen valgt som vara Sak 13/0910 Kraft Vedtak: 2 avholdene, resten for Møtet hevet Orientering Leder Referat Studentrådsmøte Til stede: Henrik, Åsne, Claus, Erik og Bente Andreas Øvringmoe går inn som org.kons.ass. i perioden fram til jul. Han skal gjøre praktiske oppgaver som skriving og oppfølging av vedtatte saker. Claus: 1.oktober frist for semesteravgifta. Første møte i komiteen 5.oktober. Mye møtevirksomhet rundt det den uka. Studentsamfunnet ønsker et møte med driftsstyret på UiT i forbindelse med bruk av Bodegaen. Claus vil jobbe for å få til et møte der de sammen lager nye regler. Vil også samle alle treningspriser på en plass. Legge det på nettet. Alle var på lunsj med prorektorene på onsdag. Snakket om broadcasting og strategiseminar 5.februar. Hvilke tema vil studentene ta opp? Snakket også om karrieresenteret og lokale. Henrik skal på møte med NSU i helga som observatør. Har vært på møte med studentrepresentanter til SiTø og UiT-styret samt folk fra Driv om hva man skal jobbe med fremover. Åsne var på møte med Uvett. Morsomt! UiT er en av de beste i landet med å legge ut forelesninger på nett. Internseminar i høst om dette der utdanningspolitis komite kan være med. Snakke om 5.februar med dette som tema. Har begynt å se på tverrfaglige studieprogram som det står i arbeidsprogrammet. Hva skjer med møter en gang i måneden med studentutvalgene. Skal ha første møte 30.september her på campus nord klokka Universitetsstyremøte om strykturendringer i nord. Fusjon med Høgskolen i Harstad. Erik ønsker å plukke opp Scholars at Risk-prosjektet. Status for komiteer er at det blir sendt ut mail til alle om hvilken komite de ønsker å være med i. 6

7 Orientering til Studentparlamentet fra Leder for Studentparlamentet Henrik Erevik Riise til møtet 6.oktober 2009 Siden forrige møte har det gått relativt i ett. Vi startet med studentparlamentskickoff fredagen etter forrige møte. Dette var et svært bra arrangement, men dessverre så var oppmøte heller labert, noe som er synd. Samme uka var jeg for øvrig på prosjektseminaret Kunnskapsbyen Tromsø på Polaria. Dette var et ganske interessant seminar hvor ordfører, rektor, kunnskapsminister og diverse andre innleide personer hadde foredrag om hvordan en kunne utvikle Tromsø som kunnskapsby, og hva som må til for å gjøre dette. På mandag den 14. skulle eg presentere studentparlamentet for alle de ferske medisinstudentene på en presentasjonstime i lag med studentpresten og studentrådgivningen. Ufattelig dårlig oppmøte, noe som resulterte i at vi valgte å avlyse presentasjonene og heller utsette dette til et senere tidspunkt. Onsdag 19. hadde vi i studentrådet et møte med prorektorene. De ønsket et møte med oss om hvilke saker som opptok oss, og hva vi jobbet med.prorektorene ønsker å videreføre strategiseminaret som ble arrangert februar i år. De ønsker i den sammenheng å arrangere et tilsvarende seminar februar De ønsket å høre hvilke forslag vi hadde til forelesere, temaarbeid og hvordan en kan få mer studenter til å være med. Fredag den 18. hadde jeg møte med styreleder på driv, styreleder studentsamskipnaden og universitetsstyrerepresentantene hvor vi diskuterte hvordan det går i de forskjellige organisasjonene og hvilke utfordringer en står ovenfor. Ellers ble uka noe farget av at studentparlamentsleder hadde hatt en skivebom på en eksamen i mai, og derfor måtte ta denne på nytt igjen mandag 21. Mye av uke 39 gikk for øvrig med på å få klarnet opp i en sak på institutt for geologi hvor bachelorstudenter ikke lengre fikk lov å ta mastergradsfag. Dette høres kanskje ikke så fryktelig ille ut, men med tanke på at det ikke finnes et eneste valgfag i geologi på bachelornivå så har dette litt å si. Det ble en del møter oppe på institutt for geologi, og et med prorektor for utdanning. Problemet løste seg etter hvert og det ser nå ut til at de skal flyttes fire mastergradsfag ned på bachelornivå. Bemerkes må det at dette ikke er skadelig for mastergradsstudentene, da instituttet allerede har fått påpekt at de har for mange mastergradsfag. I helga har jeg vært på NSUs LS i Oslo, og har blitt mange erfaringer rikere hva angår nasjonale studentorganisasjoner. Diskutert på ls ble blant annet NSUs økonomiske situasjon,nye budsjetter, valgkampanje og diverse høringer. På søndag var det felles møte mellom landsstyret i StL og NSU. Det ble blant annet diskutert organisasjonserklæring, arbeidsprogram og prinsipprogram. Kjapt summert var det en interessant helg på bakbenken. På mandag den 28. hadde jeg et møte sammen med Håvard Gram, Astrid Smidt og Akademisk kvarter hvor vi diskuterte en eventuell kaffebar hvor trappen som går ned fra ub i dag ender i en glassvegg. Dette virker som et svært lovende prosjekt og utredninger er allerede startet. AK ser for seg en tentativ åpningsdato den 10. August. Vi har ellers hatt de ukentlige studentrådsmøtene og rektormøtene, bortsett fra uke 39, 40 og 41 da rektor er bortreist. Henrik Riise 7

8 Orientering til Studentparlamentet frå fag- og forskingspolitisksansvarleg og nestleiar Åsne Ø. Høgetveit til møtet 6.oktober 2009 Sist møte orienterte eg kort om eit seminar i regi av Nuv (Norgesuniversitetet) som eg då deltok på. Andre dag av seminaret var minst like spennande som fyrste, mellom anna la Kirsti Rye Ramberg frå NTNU fram korleis dei hadde gjort det for å podkaste sine førelesingar. Eg vart og kontakta av Hallgerd Benan, frå Universitetet i Oslo, om ikkje eg kan tenke meg å ha ei tale på ti minutt om studentar og opphavsrett til opninga av konferansen Med rett til å dele som vert helde oktober. Dette takka eg ja til. Helga etter sist parlamentsmøte arrangerte Studentrådet (SR) avsparkseminar for Studentparlamentet og Studentutvala. Me hadde innleiingar om prosjektet Student i Tromsø, om historia til Samskipnaden og litt om Studentdemokratiet, og om oppbygginga av dei nye fakulteta. På laurdagen held medlemma av SR forskjellige kurs, og me for på DarkLight for å leike oss. Deltakinga var ikkje bra; fredag var det ti deltakarar, på laurdagen var det fire deltakarar utanom SR. Eg ynskjer meg innspel på kvifor ikkje fleire var interessert. Me som var der hadde gode diskusjonar og vart samde om at me treng fleire seminar av den typen. Heile SR møtte med prorektorane Britt Vigdis Ekeli og Curt Rice 19. september. Me snakka litt om kva saker som opptek oss, og korleis me vil arbeide. Dei ynskjer å fylgje opp eit strategiseminar som vart helde 6. februar i år, med eit liknande seminar 5. februar I den samanheng lurte dei på kva me meinte ein bør ha som tema for innleiingar og gruppearbeid. Eg sa eg meiner ein bør ha noko om Senter for framragande utdanning, og gruppearbeid om podkasting og samarbeid mellom høgre utdanning og arbeidslivet. Britt Vigdis og Curt ynskjer seg forslag til spennande og engasjerande innleiarar til seminaret. Etter seminaret med Nuv tok eg kontakt med U-vett. Dei hadde heller ikkje høve til å koma på seminaret for lite tid. Men eg spurte om me ikkje seinare kan arrangere eit seminar i lag om førelesingar på nett. Me tok eit møte der eg fekk vita mykje interessant om kvar universitetet er i dag i denne saka, og kva som stend att. UiT er etter måten gode på å legge førelesingar ut på LMS (fronter), men ein kan blir betre og meir systematisk. Utfordringane ligg i opphavsrett og motstand frå førelesarane. U-vett er veldig nøgde med at studentane tek tak i denne saka, og me er glade for at U-vett vil arbeide med oss. Me kom fram til at me i løpet av hausten, helst tidleg i november, har eit interseminar der utdanningskomiteen, U-vett og helst prorektor for utdanning, Britt Vigdis Ekeli og nokon frå Programstyret for universitetspedagogikk deltek. Der er det viktig at me har gjort ei grundigare undersøking om kva studentmassa tykkjer, og har formulert våre argument. Eg gjorde og greie for møtet med prorektorane og seminaret 5. februar, så me fann ut at det er dagen å ha eit opplegg om nettførelesingar som er retta meir utover. I tillegg fekk eg ei sak om podkasting av førelesingar i Utropia. Eg har sendt ut epost til alle fakulteta med spørsmål om kva for tverrfaglege program dei har i samband med at me skal evaluere gjennomføringa av slike program. Fekk raske svar av somme, men måtte ringe dei fleste ei god veke etter at eposten var sendt ut. Har etter kvart ei god liste på dette. Elles deltok på møte om Pilot i Nord (den nye lærarutdanninga) der Tora Aasland hadde med seg ein million kroner til prosjektet. Eg har hatt møte med Programstyret for universitetspedagogikk, dei er opptekne av ei høyringssak om programstyret som skal opp i universitetsstyret i oktober, og kva som skjer med kvalifikasjonsrammeverket. Eg har og delteke på rektormøta, på studentrådsmøta, og på den fantastiske studentrådsmiddagen på Biffhuset. Åsne Ø. Høgetveit 8

9 Orientering til Studentparlamentet fra Internasjonalansvarlig og velferd Erik Falster til møtet 6.oktober 2009 Denne måneden har jeg vært i kontakt med SAIH og jeg vil jobbe videre med å hjelpe de opp og gå, fordi jeg blant annet mener at engasjement rundt internasjonale spørsmål er viktig. En av sakene som jeg nå jobber videre med SAIH er Shoolars at Risk, dette var en sak Studentstyret stilte seg bak mars 2009, og jeg vil følge opp Studentstyrets ønske om og rundt dette. Jeg har og jobbet med å følge opp arbeidsprogrammet, da med tanke på studenthelsetjenesten, her har jeg sett på de ulike tilbudene ved de andre universitetene. Etter å ha sett på de ulike tilbudene har jeg jobbet ut et forslag til parlamentet omkring helsetjenester som jeg håper Parlamentet stiller seg bak. I tillegg har jeg frontet nyopprettelsen av Studentparlamentets nettsider, så vi kan jobbe sterkere og mer aktivt med å bedre kommunikasjonen med studentmassen. Men også for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for alle. Jeg har og studert og lest meg opp på de ulike valgsystemene ved de ulike universitetene, noe som er bakgrunnen for sak 0910/15. Jeg skal og til Vilnius på NOM/BOM møtet i NSU sin delegasjon fra Norge. Hvordan dette gikk vil jeg orientere om muntlig da jeg er der helgen før Parlamentsøtet og etter at dette blir skrevet. Erik Falster 9

10 Orientering til Studentparlamentet fra Velferdsansvarlig Claus Svensby til møtet 6.oktober 2009 Jeg har under denne tiden holdt meg oppdatert i forhold til situasjonen med idrettshallen Kraft, og hvordan dette arbeidet videre kan føres gjennom opprettelsen av en komite, som kan få påbegynt utredningen og eventuelt få fremskyndet prosessen. Sykepleierstudentene ved MH bygget gav beskjed om at de manglet bokskap, denne saken har jeg tatt opp med ledelsen, og det ser nå ut som at vi vil kunne finne en tilfredsstillende løsning på dette. Samfunnet tok kontakt og ytret ønske om en mer oversiktelig ordning i forhold til bruk av bl.a. Bodegaen i administrasjonsbygget. Etter en del dialog mellom partene, så viser det seg at det er en noe fastlåst situasjon, der kommunikasjonen mellom partene har vært noe mangelfull. Jeg vil her kalle inn til ett fellesmøte mellom partene, der vi i fellesskap kan prøve å finne en akseptabel løsning på problemet. På nåværende tidspunkt innhenter jeg opplysninger i forhold til treningstilbud til studentene her i byen. Jeg vil her komme med en oversikt over alle prisene som de ulike trenings sentrene her i byen kan tilby. Dette for at studentene lettere skal kunne få en oversikt og mulighet til å nyttiggjøre seg treningstilbudene som måtte være, i tillegg til at dette kanskje vil være med på å avlaste det voldsomme trykket som i dag er på Kraft. Jeg har under siste halvdel av perioden hatt fokus på den store semesterfordelingen, der jeg har satt meg inn i flere av søknadene som har kommet inn. Dette er til dels store sakspapirer, der det krever en del innsats å gjøre seg skikkelig kjent med de ulike student organisasjonene ved UiT. Det har i tillegg kommet inn en del henvendelser i forhold til søknadsprosessen som jeg har måttet behandle fortløpende. I den kommende perioden vil mye arbeid rette seg mot semesterfordelingen. Claus Svensby 10

11 Orientering til Studentparlamentet fra Universitetsstyret Andreas Willersrud og Ane-Marthe Aasen til møtet 6.oktober og 12. september deltok vi på det første kollegieforumet for universitetsstyrerepresentantene. KoF er et organ for studentrepresentantene i universitetsstyrene rundt om i landet. Første møte i Universitetsstyret ble avholdt Møtet startet med et seminar, hvor alle dekaner og de eksterne møtelederne og deltok. På seminaret fikk de eksterne mulighet til å komme med sine forventninger til ledelsen, samt hvordan de så for seg samarbeidet med fakultetene. Vi styremedlemmer fikk og dele hvilke forventninger vi hadde til styrearbeidet. Vi nevnte Universitetet som regional utviklingsaktør, med samfunnsansvar for landsdelen, mye egen læring regnet vi med ville komme ut av året som ligger foran oss. Vi nevnte blant annet formøtene vi vil ha med AU foran Universitetsstyremøtene som en metode vi ville jobbe på. Seminaret ble en flott arena for alle til å bli varm i trøya, og vi fikk et godt innblikk i hva de resterende medlemmene så av utfordringer og muligheter. Klokken gikk vi inn på Styrerommet. Under saken om orientering fra LMU, ble det foreslått at Universitetet gjennomfører en Arbeidsmiljøundersøkelse. Dette har tidligere blitt gjort ved gamle Høyskolen. Vi stilte oss positiv til at en slik undersøkelse blir gjennomført ved UIT. Den andre store saken som ble diskutert på Styremøtet var Strukturendringer i nord. Denne tar for seg henvendelser fra Høyskolen i Finnmark, Høyskolen i Narvik om sterkere samarbeid spesielt på det administrative nivå, samt henvendelse fra Høyskolen i Harstad om muligheten for å fusjonere med UIT. Saken var en orienteringssak, og samtalene ble vedtatt å fortsette. Vi mente det burde gjøres godt rede for den økonomiske belastningen som lå i denne fusjonen, samt minnet vi om at fusjonen nye UIT ikke ennå kan erklæres gjennomført. Vi var positive til at samtalene fortsetter, da UIT har et samfunnsansvar for høyere utdanning i landsdelen, og bør forsteke utdanningstilbudene der det er mulighet for dette. Det ble informert om at UIT har bedt om 5 millioner til gjennomføring av denne fusjonsprosessen i Statsbudsjettet. Denne fusjonsprosessen er lagt opp til å gå veldig fort, fra og med sommeren 2010 er det planlagt at man skal operere under felles styre. Det kan være mange årsaker til at man legger opp til et såpass høyt tempo, uten at vi skal spekulere for mye i det i denne orienteringen. Dette er en sak som burde bli diskutert i studentparlamentet først som sist; hvilke innvirkninger har fusjon med harstad på studentdemokratiet, samskipnadet osv. Neste møte er 22. Okt i Harstad Andreas Willersrud og Ane Marthe Aasen. 11

12 Stp 0910/14: Ansvarleg SR/ Erik Falster Utredning om TV på studentboligene til Sitö FORMÅL/ BAKGRUNN På bakgrunn av en forespørsel fra mange av leietakere er det kommet et ønske om TV på fellesområdene til studentboligene. SR synes man burde følge opp denne forespørselen og se på om det er realistisk innenfor økonomiske rammer. SR mener Sitö burde utrede hvor mye dette evnt. vil koste i investering av matriell og driftkostnader rundt dette. SR ber SP være oppmerksomme rundt problemstillingen rundt anskaffelse av TV i fellesareal vil potensielt føre til en økning av leien for de aktuelle boområder. SR ber SP ta stilling omkring man vil at noe av Sitös boligmasse burde være av høy standard og høyere leie, og den andre delen lav standard med lavere leie. Eller om man skal ha lik standard på all boligmasse med relativ lik leie. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet FORSLAG TIL VEDTAK SP ber Sitö utrede kostnadene rundt å anskaffe TV til fellesområdene i sin boligmasse. 12

13 Stp 0910/15: Ansvarleg SR/ Erik Falster Nedsetting av valgreglementskomitéen FORMÅL/ BAKGRUNN Ved sist Parlamentsvalg var det en oppslutning på 7,27%. Studentrådet mener man burde etterstrebe å ha en så høy valgoppslutning som mulig for å styrke studentdemokratiets demokratiske legitimitet. Etter å ha studert valgordningene ved andre utvalgte universitet har man kunnet erfart at vi i Tromsø har en serdeles vanskelig og komplisert sammensetning av parlamentet og en litt komplisert valgordning. Eksempelvis er Studenttinget på Ås sammensatt kun av listerepresentanter, med valgkretser begrenset til hvert institutt. Eksempelvis er Parlamentet i Bergen sammensatt en majoritet listekandidater og et mandat fra hvert fakultet. Eksempelvis ved Studentorganisasjonen i Stavanger er det listevalg med kun en velgkrets, samme system blir benyttet ved Universitetet i Oslo. En annen problemstilling som har blitt reist er den omkring hvor demokratisk dagens parlamentmodell er, med tanke på at hvis en liste får alle stemmene, vil den likevel ikke få flertall i parlamentet. Samtidig er det viktig å sikre fakultetenes representasjon i demokratiet. En annen problemstilling er at det i dag blir foretatt to valg til parlamentet, og det burde bli debattert omkring hvor brukervennelig dette systemet er ovenfor velgeren. SR mener man burde sette ned en komité for å se på: 1. Evaluere Parlamentsvalg Om valgordningen er demokratisk. 3. Om sammensetningen av parlamentet er demokratisk 4. Evnt. utrede for Parlamentet en ny ordning på valgsystem og sammensetning av parlamentet som oppfyller de følgende krav: a. Oppfyller grunnleggende demokratiske prinsipper. b. Sikre at alle grupperinger på Universitetet blir representert. c. Er grunnleggende forståelig og brukervennelig for alle, for å gjøre det enklere for studenter å stemme og sette seg inn i valgsystemet. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet FORSLAG TIL VEDTAK SP vedtar å sette ned valgreglementskomitéen. SP velger Erik Falster som leder for komitéen. SP velger fakultetsrepresentant. som medlem av komitéen. SP velger listerepresentant. som medlem av komitéen. 13

14 Stp 0910/16: Ansvarleg SR/ Erik Falster Prinsippvedtak for økt støtte til Studenthuset driv fra Universitetet i Tromsø FORMÅL/ BAKGRUNN Jamfør i SRs Arbeidsprogram: SR vil samarbeide med Driv i prosessen med å avklare Drivs fremtidige lokaler. SR mener at det viktig at man må fokusere på helheten i læringsmiljøet og universitetsmiljøet i Tromsø, da med tanke i rekruteringssamenheng, sosialt liv og velvære for studentene. Og SR mener at dette vil øke attraktiviteten til studiestedet Tromsø. I dette er Studenthuset en viktig brikke. Studenthuset utreder i dag sin fremtidige lokalisasjon, hvor dagens leieavtale utløper om knapt to og et halvt år. Studenthuset vil da sitte med store utgifter til lokaliseringsprosessen og alle de utgifter som dette medfører. Disse utgiftene genererer ikke noen inntekter over tid og dette vanskeliggjør at den daglige leder og styreleder på driv kan forsvare disse utgiftene overfor institusjonene, blant annet Universitetet. Med tanke på lokaliseringen av Studenthuset ser SR det som viktig at aktører som har interesser i Studenthuset tar grep tidlig for i første rekke sikre at studentene ikke nok en gang blir sittende uten et Studenthus, og i andre rekke sikre at det nye Studenthuset etter lokaliseringen blir et så bra tilbud som mulig for å bli en viktig del i å gjøre studentbyen Tromsø så attraktiv som mulig. Driv har hatt en utrolig bedring i sin økonomiske situasjon de siste 4-5 årene og SR mener man i denne situasjonen burde være aktive i å belønne gode resultater. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet FORSLAG TIL VEDTAK SP krever at Universitetet (ved Universitetsstyret) involverer seg nærmere i lokaliseringsprosessen til Studenthuset driv, herunder å gå inn med økt økonomisk støtte, samt med veiledning og rådgivning i prosessen fremover 14

15 Stp 0910/17: Ansvarleg SR/ Erik Falster Utredning av Studenthelsetjenesten FORMÅL/ BAKGRUNN Jamfør punkt 4.9 i SR arbeidsprogram: SR vil jobbe for å få helsetjenesten tilbake på campus, og utrede muligheten for et fastlegeog tannlegesenter på campus, samt lokaliseringen av de forskjellige helsetjenestene. Etter å ha studert SIO, som tilbyr gratis konsultasjon av fastlege samt rimelige priser på tannhelse. SR vil stille spørsmål om det er mulighet for å få et lignende tilbud i Tromsø. På bakgrunn av dette vil SR at SP skal stille seg bak et krav om at Sitö skal utrede om det er mulighet å få en helsestasjon sentralt lokalisert på Campus Breivika, med fasiliteter som fastlege og tannlege til en så minimal kostnad som mulig for studentene. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet SIO: Studentsamskipnaden i Oslo FORSLAG TIL VEDTAK SP ber Sitö utrede mulighetene om en Studenthelsetjeneste som tilbyr fastlege og tannlege etter SIO sin modell. 15

16 Stp 0910/18: Orienteringssak StP Ansvarleg SR/ Åsne Arrangementstønad Jusshjelpa i Nord-Norge FORMÅL/ BAKGRUNN SR mottok søknad frå Jusshjelpa i Nord-Norge om stønad til arrangement på ,-. Jusshjelpa i Nord-Norge planlegg eit internseminar på Svalbard oktober 2009, og i samband med dette søker dei Studentparlamentet om pengar. Vedlegg: 1.Søknad frå Jusshjelpa i Nord-Norge 2. Programmet til Jusshjelpa-seminar oktober 3. Budsjettet til seminaret. 4. Budsjett for Jusshjelpa i Nord-Norge Kvartalsrapport for Jusshjelpa i Nord-Norge DEFINISJONAR/FORKORTINGAR StP: Studentparlamentet. SR: Studentrådet. Forslag til vedtak SR innstiller på at Jusshjelpa får innvilga søknaden på ,- til sitt internseminar. 16

17 Stp 0910/19: Ansvarleg SR/ Åsne Oppstartstønad Jentegruppa på NT-fak FORMÅL/ BAKGRUNN SR mottok søknad frå Jentegruppa på NT-fak. om oppstartstønad på ,-. Vedlegg: 1.Søknad frå Jentegruppa. DEFINISJONAR/FORKORTINGAR SR: Studentrådet. Forslag til vedtak Studentrådet innstiller på at Jentegruppa mottek oppstartstønad på ,-. 17

18 Stp 0910/20: Ansvarlig: Claus Svensby Søknad om pengestøtte i forbindelse med bokutgivelse StL. Formål/ Bakgrunn: StL har gennom sitt arbeid for studentene og høyere utdanning hatt et viktig og godt samarbeid med samskipnadene. Den forutstående sammenslåingen med NSU vil sette en strek for vel 14 års arbeid med og for studentene. I denne forbindelsen ønsker StL å markere dette ved en bokutgivelse som som har til hensikt å dokumentere det arbeidet som her er nedlagt under denne perioden. StL ønsker en økonomisk støtte til denne bokutgivelsen på kr Pengene vil være med på å sponse en samling av tidligere styremedlemmer og ansatte i StL for å kartlegge StLs historie, samt trykking og distrubuering av bøkene. StL skal i tillegg ansette en person i prosjektstilling til selve skrivejobben. Definisjoner/forkortelser StL: Studentenes Landsforbund SR: Studentrådet StP: StudentParlamentet Forslag til vedtak: Stp gir en økonomisk støtte på kr til dette bokprosjektet. 18

19 Stp 0910/21: Ansvarleg SR/ Åsne Oppstartstønad Studentlaget MIFF Tromsø. FORMÅL/ BAKGRUNN SR mottok søknad frå Studentlaget MIFF Tromsø om oppstartstønad på ,-. Vedlegg: 1.Søknad frå Studentlaget MIFF Tromsø. 2. Lovar for student-/elevlag tilslutta Med Israel for fred vedteke på generlaforsamlinga laurdag 13. juni Referat frå fyrste møte i Studentlaget MIFF Tromsø. 4. Handlingsplan for Studentlaget MIFF Tromsø 2009 og litt inn i Budsjett for Studentlaget MIFF Tromsø DEFINISJONAR/FORKORTINGAR MIFF: Med Israel for fred. SR: Studentrådet. Forslag til vedtak Studentrådet innstiller på at Studentlaget MIFF Tromsø mottek oppstartstønad på ,-. 19

20 Stp 0910/22: Ansvarleg SR/ Claus Svensby Søknad til støtte av sosialt arrangement FORMÅL/ BAKGRUNN Sykepleier kullet for 09 hadde ett sosialt arrangement i starten av semesteret, der de var samlet på Dolly Dimples for en felles pizza kveld. Dette for å bli bedre kjente og styrke fellesskapet i klassen. Det søkes her om en økonomisk støtte som vil dekke de faktiske matutgiftene på kr Deltakelsen på dette arrangementet var 52 studenter. Se søknaden i medfølegende vedlegg! FORSLAG TIL VEDTAK Studentparlamentet støtter dette arrangementet og deres faktiske matutgifter med kr

21 Stp 0910/23: Ansvarlig: SR/Claus Svensby Medlemmer til semesterfordelingskomiteen FORMÅL/ BAKGRUNN På grunn av saksbehandlingsfeil, grunnet bl.a. overlapping, fusjon og sykemelding ved SR - kontoret, så viser det seg nå at det er gjort en feil i forhold til antall representanter som skal velges inn i semesteravgiftsfordelings - komiteen. Vi valgte inn 2 representanter på siste Parlaments - møte den 8. september. Det fremgår forøvrig av reglementet for semesteravgiftsfordeling 2, se vedlegg, at det skal velges inn 4 studentparlaments - medlemmer. SR sendte ut en oppfordring, på mail den 23. september, til alle StP medlemmene om å melde sin interesse for medlemskap i denne komiteen. Her kom det inn 1 representant, Frode Henriksen. I og med at prosessen i forhold til komiteens arbeid allerede er i gang, så må StP ta stilling til om denne personen skal godkjennes som komite medlem. SR oppfordrer også til at StP velger inn en person til i denne komiteen. Sekundært at det gis ett samtykke i at semesterfordelings komiteen -09 skal kunne bestå av 3 StP medlemmer. DEFINISJONAR/FORKORTINGAR: StP: Studentparlamentet. SR: Studentrådet. Forslag til vedtak Primært: StP godkjenner Frode Henriksen som medlem av semesterfordelings komiteen -09. StP godkjenner det fjerde semesterfordelings medlemmet som blir valgt inn på dagens StP møte. Sekundært: StP godkjenner Frode Henriksen som medlem av semesterfordelings komiteen -09. StP samtykker i at semesterfordelings komiteen -09 kan bestå av 3 StP medlemmer. 21

22 Stp 0910/24: Ansvarlig SR/Åsne Høgetveit FORMÅL/ BAKGRUNN Valg av representanter til Studenttinget i Nord-Norge Studenttinget i Nord-Norge (StiNN) er en samling av studentorganene ved institusjonene for høyere utdanning i Nord-Norge. Studentparlamentet vil være representert med en oppnevnt representant. DEFINISJONER/ FORKORTELSER SR: Studentrådet. StiNN: Studenttinget i Nord-Norge. FORSLAG TIL VEDTAK SR innstiller på Åsne Ø. Høgetveit og. som vara, som studentparlamentets representanter til StiNN. 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Søknad om økonomisk støtte i forhold til sosialt arrangement S-09. Den hadde vi i sykepleie kull S-09 en felles bli-kjent-kveld på Dolly Dimple's. Der spiste vi og hadde det hyggelig i hverandres selskap, og vi ble naturligvis også bedre kjent. Vi søker med dette om støtte til utgiftene vi hadde til maten, kr Da vi mener en slik kveld er veldig viktig for fellesskapet i klassen, som igjen spiller inn på prestasjonene våre i skolesammenheng. Det kan her nevnes at vi var samlet 52 studenter på dette arrangementet. Pengene kan overføres til følgende konto: Med Vennlig Hilsen Linda Pedersen Tillitsvalgt

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Studentparlamentsmøte 8.12.09

Studentparlamentsmøte 8.12.09 Studentparlamentsmøte 8.12.09 http://uit.no/studstyret 1 Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg Forslag til dagsorden 16:00: Middag v. Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:05: Orienteringer

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling VELFERD OG LIKESTILLINGSANSVARLIG 03/09/2012 ARBEIDUTVALGET 23/1213 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 06/09/2012 Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling Formål

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet

Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Juridisk studentutvalg Det juridiske fakultet Referat frå møte i Juridisk studentutvalg JSU-kontoret 23.april 2012 klokken 1815 Valg av referent Ørjan Nordheim Skår valt Godkjenning av referat Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Makthåndboka En guide for tillitsvalgte

Makthåndboka En guide for tillitsvalgte Makthåndboka En guide for tillitsvalgte Kjære engasjerte medstudent! Velkommen som tillitsvalgt ved Universitetet i Tromsø. I dette heftet finner du svar på de viktigste spørsmålene rundt det å være studentrepresentant.

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for LU Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 32-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00 Dato: 27.09.06 Møte nr: 12-2006 Sted: Avd. for lærerutdanning Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Jørgen Grannes Nestleder og Arbeidsutvalget Avd. IT Sizarta Sarshar Studentrådsleder/MF-ansvarlig.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Den Lille. Organisasjonsguiden

Den Lille. Organisasjonsguiden Den Lille Organisasjonsguiden Finner du ikke din organisasjon? Start opp din egen! For å gjøre det enklere å starte og drifte studentorganisasjoner ved Universitetet i Tromsø tok tre unge herrer i Studentparlamentet

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 06.05.15 Tid Kl. 16.15 Sted D151

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 06.05.15 Tid Kl. 16.15 Sted D151 MØTEINNKALLING Dato onsdag 06.05.15 Tid Kl. 16.15 Sted D151 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 15/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 29.04.15 * Ref-sak 16/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50), Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50), Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 02.09.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 02.09.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen (dro klokken 17:50),

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning, Halden Møtestart: 18.00

Dato: Møte nr: Sted: Avd. for lærerutdanning, Halden Møtestart: 18.00 Dato: 13.09.07 Møte nr: - 2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Thomas Berg Arbeidsutvalget Avd. LU Christian Nesset Dimmen Avd. IR Pia Andersskog Ida Victoria

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene

Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011. Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Referat fra studentrådsmøte 19.10.2011 Innkalt av: Ingrid Helene Røger og Jørgen Erlandsen Innkalt til: Studentrådsmedlemmene Dagsorden for studentrådsmøtet onsdag 19.10.11 kl. 11.45 13.45 S 141 på P48

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 11.03.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 11.03.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 MØTEINNKALLING Dato onsdag 11.03.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 05/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 25.02.15 * Ref-sak 06/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer