Studentparlamentsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentsmøte 06.10.09"

Transkript

1 Studentparlamentsmøte

2 Tid: 1600 Møtested: Driv, 4.etg. Forslag til dagsorden 1600: Middag v. driv 1700: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 1705: Orienteringer Studentrådet Universitetsstyret SiTø-styret Driv Saker: Stp 0910/14 Stp 0910/15 Stp 0910/16 Stp 0910/17 Stp 0910/18 Stp 0910/19 Stp 0910/20 Stp 0910/21 Stp 0910/22 Stp 0910/23 Stp 0910/24 Utredning om TV på Studentboligene til Sitö Nedsetting av Valgreglementskomiteen Prinsippvedtak for økt støtte til Studenthuset driv fra Universitetet i Tromsø Utredning av Studenthelsetjenesten Arrangementstønad Jusshjelpa i Nord-Norge. Oppstartstønad Jentegruppa på NT-fak Søknad om pengestøtte i forbindelse med bokutgivelse StL. Oppstartstønad Studentlaget MIFF Tromsø Søknad til støtte av sosialt arrangement Medlemmer til semesterfordelingskomiteen Valg av representanter til Studenttinget i Nord-Norge Møte slutt ca

3 Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. 1700: Tilstede: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei Tom Stian Berntsen, nei Sondre Pedersen, Tora Hamnes, nei Øyvind Mikalsen, Sosialistisk Studentlag: Magnus Andreson Eivind SOmmerseth Sigurd Langseth Cathrine Tuft Tromsøstudentenes AUF: Pernille Bilde Brage Sollund, gikk FAKULTETSREPRESENTANTER: HSL-FAK: Bård Henry Landsem Paulsen Astrid Smidt, Per Jørgen Høye vara Silje Paulsen, nei NT Sondre Nausdal, Svein Roger Fagerli vara Christian Nilsen JUR FAK: Simon Kiil, Martin H. Leknes vara MFE/NFH-HHT Robin Gabrielsen, nei Christina Holmvåg, nei Helsevitenskaplig, ingen representant Kunsvitenskaplig, ingen representant SSSR Erik Larsen ISU Amalie Rylander Godkjenning av innkalling og dagsorden - Tre nye saker til dagsorden. Vedtatt innkalling. Folk ber om enklere tilgang til sakspapir. Word-format! Godkjenning av referat Sak 98/0809 i referat til studentstyremøtet Forslag til sak: Utsette godkjenning av referatet fra Sst-møte 11/0809 til Studentparlamentet har mottatt referat av sak Sst 98/0809 Vedtak: 11 av 15 for forslaget Helheten vedtatt Orienteringer: les det skriftlige Henrik: har jobbet fra Finnmark i juli. Åsne: jobber med sak sammen med Norgesuniversitetet. Erik: Har også velferdspolitisk ansvar. Men vil også ta for seg internasjonale saker. Claus: mye tid til å jobbet som leder til DebutUKA. Jobber også med 3

4 TSI om utbygging av Kraft. UiT-styret: har ikke hatt møte og har ikke mottatt sakspapir til kommende møte. Vil skrive notis til parlamentet når møtet er gjennomført. SiTø-styret: har hatt to styremøter. Håvard åpner for spørsmål om andre saker som ble tatt opp i møter men velger å nevne noen. Studentbyen Tromsø får støtte på kroner. Har ansatt ny administrerende direktør. Landsmøte for samskipnader i oktober i Tromsø. Kraft utbygges men en lang prosess er i vente (3-5 år). Hans Petter Kvaal, adm.dir. SiTø orienterer om seg selv og sin rolle i SiTø. Driv: omsetningsrekord! Godt år og bra resultat fra DebutUKA. God sommer for business. Tjener godt på Bukta-samarbeid. Framskritt i markedsføring. Gode frivillige som kan gjøre det bra. Åpner for dialog med parlamentet. Kl Sak 01/0910 Møteplan Vedtak: vedtatt Sak 02/0910 Semesteravgiftfordelingsutval Forslag til representanter: Ida Beisvåg, Eivind SOmmerseth Vedtak: vedtatt Sak 03/0910 Arbeidsplan Studentrådet 2009/2010 Dissens forslag 1: 3.1 SR stiller seg bak radikal kjønnskvotering er et viktig virkemiddel for å utligne den skeive kjønnsbalansen i akademia. Vedtak: 9 mot forslaget Endringsforslag 2: stryke ordet Begrenset Vedtak 4 mot resten for Tilleggsforslag 3: 1.5 bruke mer multimedia filer (itunes, Pelt, osv) i undervisning. Forby leirbehandlet kopiark. Vedtak: vedtatt Tilleggsforslag 4: 4.xxx SR vil jobbe for at SiTø sin styringsinstruks blir revidert. SP bør være høringsinstans Vedtak: 12 for Tilleggsforslag 5: 1.x Være aktiv og synlig i forhold til studentene på sørøya.. Vedtak: 12 for Endringsforslag 6: SR krever et mer transparent studenthus SR vil jobbe for en studenthusmodell som er lik Trondheim med medlemmer med stemmerett. Vedtak: 14 for Helhet med redaksjonelle endringer: vedtatt enstemmig 4

5 Sak 04/0910 Revidert budsjett Redigere sum kostnader nederst i budsjettet. Trykkfeil! Vedtak: 14 for 1 avholden Sak 05/0910 NSU/StL Vedtak: 14 for 1 avholden Sak 06/0910 Komitear Tilleggsforslag: Studentrådet skal i løpet av sin virkningsperiode arrangere et internasjonalt seminar, velferdseminar, likestillingsseminar og utdanningsseminar for studentparlamentet og studentet ved Universitetet i Tromsø Vedtak: 15 for tilleggsforslaget, helhet vedtatt enstemmig Sak07/0910 Skikkethetsnemda Forslag til kandidater: Eivind Laxå, Lærerutdanning, Linda Pedersen, Sykepleierstudent, Vedtak: enstemmig vedtatt Sak 08/0910 Arrangementstøtte Imladris Stp anser seg orientert Sak 09/0910 Arrangementstøtte Høyres Studentforbund Stp anser seg orientert Sak 10/0910 Programstyret universitetspedagogikk Forslag til kandidater: Åsne Høgetveit, Sigurd Langseth Vedtak: akklamasjon Sak 11/0910 Kvinnforsk Forslag til kandidater: Fritjof Eide Fjeldstad, Pernille Bilde, Eivind Sommerseth (vara), Frode Henriksen (vara), Åsne Høgetveit (vara) Vedtak: Fritjof Eide Fjeldstad og Pernille til representanter med Frode Henriksen og Åsne Høgetveit som vara 5

6 Sak 12/0910 TMU Forslag til kandidater: Henrik Riise, Christian Nilsen Vedtak: Henrik Riise vant med 9 stemmer. Christian Nilsen valgt som vara Sak 13/0910 Kraft Vedtak: 2 avholdene, resten for Møtet hevet Orientering Leder Referat Studentrådsmøte Til stede: Henrik, Åsne, Claus, Erik og Bente Andreas Øvringmoe går inn som org.kons.ass. i perioden fram til jul. Han skal gjøre praktiske oppgaver som skriving og oppfølging av vedtatte saker. Claus: 1.oktober frist for semesteravgifta. Første møte i komiteen 5.oktober. Mye møtevirksomhet rundt det den uka. Studentsamfunnet ønsker et møte med driftsstyret på UiT i forbindelse med bruk av Bodegaen. Claus vil jobbe for å få til et møte der de sammen lager nye regler. Vil også samle alle treningspriser på en plass. Legge det på nettet. Alle var på lunsj med prorektorene på onsdag. Snakket om broadcasting og strategiseminar 5.februar. Hvilke tema vil studentene ta opp? Snakket også om karrieresenteret og lokale. Henrik skal på møte med NSU i helga som observatør. Har vært på møte med studentrepresentanter til SiTø og UiT-styret samt folk fra Driv om hva man skal jobbe med fremover. Åsne var på møte med Uvett. Morsomt! UiT er en av de beste i landet med å legge ut forelesninger på nett. Internseminar i høst om dette der utdanningspolitis komite kan være med. Snakke om 5.februar med dette som tema. Har begynt å se på tverrfaglige studieprogram som det står i arbeidsprogrammet. Hva skjer med møter en gang i måneden med studentutvalgene. Skal ha første møte 30.september her på campus nord klokka Universitetsstyremøte om strykturendringer i nord. Fusjon med Høgskolen i Harstad. Erik ønsker å plukke opp Scholars at Risk-prosjektet. Status for komiteer er at det blir sendt ut mail til alle om hvilken komite de ønsker å være med i. 6

7 Orientering til Studentparlamentet fra Leder for Studentparlamentet Henrik Erevik Riise til møtet 6.oktober 2009 Siden forrige møte har det gått relativt i ett. Vi startet med studentparlamentskickoff fredagen etter forrige møte. Dette var et svært bra arrangement, men dessverre så var oppmøte heller labert, noe som er synd. Samme uka var jeg for øvrig på prosjektseminaret Kunnskapsbyen Tromsø på Polaria. Dette var et ganske interessant seminar hvor ordfører, rektor, kunnskapsminister og diverse andre innleide personer hadde foredrag om hvordan en kunne utvikle Tromsø som kunnskapsby, og hva som må til for å gjøre dette. På mandag den 14. skulle eg presentere studentparlamentet for alle de ferske medisinstudentene på en presentasjonstime i lag med studentpresten og studentrådgivningen. Ufattelig dårlig oppmøte, noe som resulterte i at vi valgte å avlyse presentasjonene og heller utsette dette til et senere tidspunkt. Onsdag 19. hadde vi i studentrådet et møte med prorektorene. De ønsket et møte med oss om hvilke saker som opptok oss, og hva vi jobbet med.prorektorene ønsker å videreføre strategiseminaret som ble arrangert februar i år. De ønsker i den sammenheng å arrangere et tilsvarende seminar februar De ønsket å høre hvilke forslag vi hadde til forelesere, temaarbeid og hvordan en kan få mer studenter til å være med. Fredag den 18. hadde jeg møte med styreleder på driv, styreleder studentsamskipnaden og universitetsstyrerepresentantene hvor vi diskuterte hvordan det går i de forskjellige organisasjonene og hvilke utfordringer en står ovenfor. Ellers ble uka noe farget av at studentparlamentsleder hadde hatt en skivebom på en eksamen i mai, og derfor måtte ta denne på nytt igjen mandag 21. Mye av uke 39 gikk for øvrig med på å få klarnet opp i en sak på institutt for geologi hvor bachelorstudenter ikke lengre fikk lov å ta mastergradsfag. Dette høres kanskje ikke så fryktelig ille ut, men med tanke på at det ikke finnes et eneste valgfag i geologi på bachelornivå så har dette litt å si. Det ble en del møter oppe på institutt for geologi, og et med prorektor for utdanning. Problemet løste seg etter hvert og det ser nå ut til at de skal flyttes fire mastergradsfag ned på bachelornivå. Bemerkes må det at dette ikke er skadelig for mastergradsstudentene, da instituttet allerede har fått påpekt at de har for mange mastergradsfag. I helga har jeg vært på NSUs LS i Oslo, og har blitt mange erfaringer rikere hva angår nasjonale studentorganisasjoner. Diskutert på ls ble blant annet NSUs økonomiske situasjon,nye budsjetter, valgkampanje og diverse høringer. På søndag var det felles møte mellom landsstyret i StL og NSU. Det ble blant annet diskutert organisasjonserklæring, arbeidsprogram og prinsipprogram. Kjapt summert var det en interessant helg på bakbenken. På mandag den 28. hadde jeg et møte sammen med Håvard Gram, Astrid Smidt og Akademisk kvarter hvor vi diskuterte en eventuell kaffebar hvor trappen som går ned fra ub i dag ender i en glassvegg. Dette virker som et svært lovende prosjekt og utredninger er allerede startet. AK ser for seg en tentativ åpningsdato den 10. August. Vi har ellers hatt de ukentlige studentrådsmøtene og rektormøtene, bortsett fra uke 39, 40 og 41 da rektor er bortreist. Henrik Riise 7

8 Orientering til Studentparlamentet frå fag- og forskingspolitisksansvarleg og nestleiar Åsne Ø. Høgetveit til møtet 6.oktober 2009 Sist møte orienterte eg kort om eit seminar i regi av Nuv (Norgesuniversitetet) som eg då deltok på. Andre dag av seminaret var minst like spennande som fyrste, mellom anna la Kirsti Rye Ramberg frå NTNU fram korleis dei hadde gjort det for å podkaste sine førelesingar. Eg vart og kontakta av Hallgerd Benan, frå Universitetet i Oslo, om ikkje eg kan tenke meg å ha ei tale på ti minutt om studentar og opphavsrett til opninga av konferansen Med rett til å dele som vert helde oktober. Dette takka eg ja til. Helga etter sist parlamentsmøte arrangerte Studentrådet (SR) avsparkseminar for Studentparlamentet og Studentutvala. Me hadde innleiingar om prosjektet Student i Tromsø, om historia til Samskipnaden og litt om Studentdemokratiet, og om oppbygginga av dei nye fakulteta. På laurdagen held medlemma av SR forskjellige kurs, og me for på DarkLight for å leike oss. Deltakinga var ikkje bra; fredag var det ti deltakarar, på laurdagen var det fire deltakarar utanom SR. Eg ynskjer meg innspel på kvifor ikkje fleire var interessert. Me som var der hadde gode diskusjonar og vart samde om at me treng fleire seminar av den typen. Heile SR møtte med prorektorane Britt Vigdis Ekeli og Curt Rice 19. september. Me snakka litt om kva saker som opptek oss, og korleis me vil arbeide. Dei ynskjer å fylgje opp eit strategiseminar som vart helde 6. februar i år, med eit liknande seminar 5. februar I den samanheng lurte dei på kva me meinte ein bør ha som tema for innleiingar og gruppearbeid. Eg sa eg meiner ein bør ha noko om Senter for framragande utdanning, og gruppearbeid om podkasting og samarbeid mellom høgre utdanning og arbeidslivet. Britt Vigdis og Curt ynskjer seg forslag til spennande og engasjerande innleiarar til seminaret. Etter seminaret med Nuv tok eg kontakt med U-vett. Dei hadde heller ikkje høve til å koma på seminaret for lite tid. Men eg spurte om me ikkje seinare kan arrangere eit seminar i lag om førelesingar på nett. Me tok eit møte der eg fekk vita mykje interessant om kvar universitetet er i dag i denne saka, og kva som stend att. UiT er etter måten gode på å legge førelesingar ut på LMS (fronter), men ein kan blir betre og meir systematisk. Utfordringane ligg i opphavsrett og motstand frå førelesarane. U-vett er veldig nøgde med at studentane tek tak i denne saka, og me er glade for at U-vett vil arbeide med oss. Me kom fram til at me i løpet av hausten, helst tidleg i november, har eit interseminar der utdanningskomiteen, U-vett og helst prorektor for utdanning, Britt Vigdis Ekeli og nokon frå Programstyret for universitetspedagogikk deltek. Der er det viktig at me har gjort ei grundigare undersøking om kva studentmassa tykkjer, og har formulert våre argument. Eg gjorde og greie for møtet med prorektorane og seminaret 5. februar, så me fann ut at det er dagen å ha eit opplegg om nettførelesingar som er retta meir utover. I tillegg fekk eg ei sak om podkasting av førelesingar i Utropia. Eg har sendt ut epost til alle fakulteta med spørsmål om kva for tverrfaglege program dei har i samband med at me skal evaluere gjennomføringa av slike program. Fekk raske svar av somme, men måtte ringe dei fleste ei god veke etter at eposten var sendt ut. Har etter kvart ei god liste på dette. Elles deltok på møte om Pilot i Nord (den nye lærarutdanninga) der Tora Aasland hadde med seg ein million kroner til prosjektet. Eg har hatt møte med Programstyret for universitetspedagogikk, dei er opptekne av ei høyringssak om programstyret som skal opp i universitetsstyret i oktober, og kva som skjer med kvalifikasjonsrammeverket. Eg har og delteke på rektormøta, på studentrådsmøta, og på den fantastiske studentrådsmiddagen på Biffhuset. Åsne Ø. Høgetveit 8

9 Orientering til Studentparlamentet fra Internasjonalansvarlig og velferd Erik Falster til møtet 6.oktober 2009 Denne måneden har jeg vært i kontakt med SAIH og jeg vil jobbe videre med å hjelpe de opp og gå, fordi jeg blant annet mener at engasjement rundt internasjonale spørsmål er viktig. En av sakene som jeg nå jobber videre med SAIH er Shoolars at Risk, dette var en sak Studentstyret stilte seg bak mars 2009, og jeg vil følge opp Studentstyrets ønske om og rundt dette. Jeg har og jobbet med å følge opp arbeidsprogrammet, da med tanke på studenthelsetjenesten, her har jeg sett på de ulike tilbudene ved de andre universitetene. Etter å ha sett på de ulike tilbudene har jeg jobbet ut et forslag til parlamentet omkring helsetjenester som jeg håper Parlamentet stiller seg bak. I tillegg har jeg frontet nyopprettelsen av Studentparlamentets nettsider, så vi kan jobbe sterkere og mer aktivt med å bedre kommunikasjonen med studentmassen. Men også for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for alle. Jeg har og studert og lest meg opp på de ulike valgsystemene ved de ulike universitetene, noe som er bakgrunnen for sak 0910/15. Jeg skal og til Vilnius på NOM/BOM møtet i NSU sin delegasjon fra Norge. Hvordan dette gikk vil jeg orientere om muntlig da jeg er der helgen før Parlamentsøtet og etter at dette blir skrevet. Erik Falster 9

10 Orientering til Studentparlamentet fra Velferdsansvarlig Claus Svensby til møtet 6.oktober 2009 Jeg har under denne tiden holdt meg oppdatert i forhold til situasjonen med idrettshallen Kraft, og hvordan dette arbeidet videre kan føres gjennom opprettelsen av en komite, som kan få påbegynt utredningen og eventuelt få fremskyndet prosessen. Sykepleierstudentene ved MH bygget gav beskjed om at de manglet bokskap, denne saken har jeg tatt opp med ledelsen, og det ser nå ut som at vi vil kunne finne en tilfredsstillende løsning på dette. Samfunnet tok kontakt og ytret ønske om en mer oversiktelig ordning i forhold til bruk av bl.a. Bodegaen i administrasjonsbygget. Etter en del dialog mellom partene, så viser det seg at det er en noe fastlåst situasjon, der kommunikasjonen mellom partene har vært noe mangelfull. Jeg vil her kalle inn til ett fellesmøte mellom partene, der vi i fellesskap kan prøve å finne en akseptabel løsning på problemet. På nåværende tidspunkt innhenter jeg opplysninger i forhold til treningstilbud til studentene her i byen. Jeg vil her komme med en oversikt over alle prisene som de ulike trenings sentrene her i byen kan tilby. Dette for at studentene lettere skal kunne få en oversikt og mulighet til å nyttiggjøre seg treningstilbudene som måtte være, i tillegg til at dette kanskje vil være med på å avlaste det voldsomme trykket som i dag er på Kraft. Jeg har under siste halvdel av perioden hatt fokus på den store semesterfordelingen, der jeg har satt meg inn i flere av søknadene som har kommet inn. Dette er til dels store sakspapirer, der det krever en del innsats å gjøre seg skikkelig kjent med de ulike student organisasjonene ved UiT. Det har i tillegg kommet inn en del henvendelser i forhold til søknadsprosessen som jeg har måttet behandle fortløpende. I den kommende perioden vil mye arbeid rette seg mot semesterfordelingen. Claus Svensby 10

11 Orientering til Studentparlamentet fra Universitetsstyret Andreas Willersrud og Ane-Marthe Aasen til møtet 6.oktober og 12. september deltok vi på det første kollegieforumet for universitetsstyrerepresentantene. KoF er et organ for studentrepresentantene i universitetsstyrene rundt om i landet. Første møte i Universitetsstyret ble avholdt Møtet startet med et seminar, hvor alle dekaner og de eksterne møtelederne og deltok. På seminaret fikk de eksterne mulighet til å komme med sine forventninger til ledelsen, samt hvordan de så for seg samarbeidet med fakultetene. Vi styremedlemmer fikk og dele hvilke forventninger vi hadde til styrearbeidet. Vi nevnte Universitetet som regional utviklingsaktør, med samfunnsansvar for landsdelen, mye egen læring regnet vi med ville komme ut av året som ligger foran oss. Vi nevnte blant annet formøtene vi vil ha med AU foran Universitetsstyremøtene som en metode vi ville jobbe på. Seminaret ble en flott arena for alle til å bli varm i trøya, og vi fikk et godt innblikk i hva de resterende medlemmene så av utfordringer og muligheter. Klokken gikk vi inn på Styrerommet. Under saken om orientering fra LMU, ble det foreslått at Universitetet gjennomfører en Arbeidsmiljøundersøkelse. Dette har tidligere blitt gjort ved gamle Høyskolen. Vi stilte oss positiv til at en slik undersøkelse blir gjennomført ved UIT. Den andre store saken som ble diskutert på Styremøtet var Strukturendringer i nord. Denne tar for seg henvendelser fra Høyskolen i Finnmark, Høyskolen i Narvik om sterkere samarbeid spesielt på det administrative nivå, samt henvendelse fra Høyskolen i Harstad om muligheten for å fusjonere med UIT. Saken var en orienteringssak, og samtalene ble vedtatt å fortsette. Vi mente det burde gjøres godt rede for den økonomiske belastningen som lå i denne fusjonen, samt minnet vi om at fusjonen nye UIT ikke ennå kan erklæres gjennomført. Vi var positive til at samtalene fortsetter, da UIT har et samfunnsansvar for høyere utdanning i landsdelen, og bør forsteke utdanningstilbudene der det er mulighet for dette. Det ble informert om at UIT har bedt om 5 millioner til gjennomføring av denne fusjonsprosessen i Statsbudsjettet. Denne fusjonsprosessen er lagt opp til å gå veldig fort, fra og med sommeren 2010 er det planlagt at man skal operere under felles styre. Det kan være mange årsaker til at man legger opp til et såpass høyt tempo, uten at vi skal spekulere for mye i det i denne orienteringen. Dette er en sak som burde bli diskutert i studentparlamentet først som sist; hvilke innvirkninger har fusjon med harstad på studentdemokratiet, samskipnadet osv. Neste møte er 22. Okt i Harstad Andreas Willersrud og Ane Marthe Aasen. 11

12 Stp 0910/14: Ansvarleg SR/ Erik Falster Utredning om TV på studentboligene til Sitö FORMÅL/ BAKGRUNN På bakgrunn av en forespørsel fra mange av leietakere er det kommet et ønske om TV på fellesområdene til studentboligene. SR synes man burde følge opp denne forespørselen og se på om det er realistisk innenfor økonomiske rammer. SR mener Sitö burde utrede hvor mye dette evnt. vil koste i investering av matriell og driftkostnader rundt dette. SR ber SP være oppmerksomme rundt problemstillingen rundt anskaffelse av TV i fellesareal vil potensielt føre til en økning av leien for de aktuelle boområder. SR ber SP ta stilling omkring man vil at noe av Sitös boligmasse burde være av høy standard og høyere leie, og den andre delen lav standard med lavere leie. Eller om man skal ha lik standard på all boligmasse med relativ lik leie. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet FORSLAG TIL VEDTAK SP ber Sitö utrede kostnadene rundt å anskaffe TV til fellesområdene i sin boligmasse. 12

13 Stp 0910/15: Ansvarleg SR/ Erik Falster Nedsetting av valgreglementskomitéen FORMÅL/ BAKGRUNN Ved sist Parlamentsvalg var det en oppslutning på 7,27%. Studentrådet mener man burde etterstrebe å ha en så høy valgoppslutning som mulig for å styrke studentdemokratiets demokratiske legitimitet. Etter å ha studert valgordningene ved andre utvalgte universitet har man kunnet erfart at vi i Tromsø har en serdeles vanskelig og komplisert sammensetning av parlamentet og en litt komplisert valgordning. Eksempelvis er Studenttinget på Ås sammensatt kun av listerepresentanter, med valgkretser begrenset til hvert institutt. Eksempelvis er Parlamentet i Bergen sammensatt en majoritet listekandidater og et mandat fra hvert fakultet. Eksempelvis ved Studentorganisasjonen i Stavanger er det listevalg med kun en velgkrets, samme system blir benyttet ved Universitetet i Oslo. En annen problemstilling som har blitt reist er den omkring hvor demokratisk dagens parlamentmodell er, med tanke på at hvis en liste får alle stemmene, vil den likevel ikke få flertall i parlamentet. Samtidig er det viktig å sikre fakultetenes representasjon i demokratiet. En annen problemstilling er at det i dag blir foretatt to valg til parlamentet, og det burde bli debattert omkring hvor brukervennelig dette systemet er ovenfor velgeren. SR mener man burde sette ned en komité for å se på: 1. Evaluere Parlamentsvalg Om valgordningen er demokratisk. 3. Om sammensetningen av parlamentet er demokratisk 4. Evnt. utrede for Parlamentet en ny ordning på valgsystem og sammensetning av parlamentet som oppfyller de følgende krav: a. Oppfyller grunnleggende demokratiske prinsipper. b. Sikre at alle grupperinger på Universitetet blir representert. c. Er grunnleggende forståelig og brukervennelig for alle, for å gjøre det enklere for studenter å stemme og sette seg inn i valgsystemet. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet FORSLAG TIL VEDTAK SP vedtar å sette ned valgreglementskomitéen. SP velger Erik Falster som leder for komitéen. SP velger fakultetsrepresentant. som medlem av komitéen. SP velger listerepresentant. som medlem av komitéen. 13

14 Stp 0910/16: Ansvarleg SR/ Erik Falster Prinsippvedtak for økt støtte til Studenthuset driv fra Universitetet i Tromsø FORMÅL/ BAKGRUNN Jamfør i SRs Arbeidsprogram: SR vil samarbeide med Driv i prosessen med å avklare Drivs fremtidige lokaler. SR mener at det viktig at man må fokusere på helheten i læringsmiljøet og universitetsmiljøet i Tromsø, da med tanke i rekruteringssamenheng, sosialt liv og velvære for studentene. Og SR mener at dette vil øke attraktiviteten til studiestedet Tromsø. I dette er Studenthuset en viktig brikke. Studenthuset utreder i dag sin fremtidige lokalisasjon, hvor dagens leieavtale utløper om knapt to og et halvt år. Studenthuset vil da sitte med store utgifter til lokaliseringsprosessen og alle de utgifter som dette medfører. Disse utgiftene genererer ikke noen inntekter over tid og dette vanskeliggjør at den daglige leder og styreleder på driv kan forsvare disse utgiftene overfor institusjonene, blant annet Universitetet. Med tanke på lokaliseringen av Studenthuset ser SR det som viktig at aktører som har interesser i Studenthuset tar grep tidlig for i første rekke sikre at studentene ikke nok en gang blir sittende uten et Studenthus, og i andre rekke sikre at det nye Studenthuset etter lokaliseringen blir et så bra tilbud som mulig for å bli en viktig del i å gjøre studentbyen Tromsø så attraktiv som mulig. Driv har hatt en utrolig bedring i sin økonomiske situasjon de siste 4-5 årene og SR mener man i denne situasjonen burde være aktive i å belønne gode resultater. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet FORSLAG TIL VEDTAK SP krever at Universitetet (ved Universitetsstyret) involverer seg nærmere i lokaliseringsprosessen til Studenthuset driv, herunder å gå inn med økt økonomisk støtte, samt med veiledning og rådgivning i prosessen fremover 14

15 Stp 0910/17: Ansvarleg SR/ Erik Falster Utredning av Studenthelsetjenesten FORMÅL/ BAKGRUNN Jamfør punkt 4.9 i SR arbeidsprogram: SR vil jobbe for å få helsetjenesten tilbake på campus, og utrede muligheten for et fastlegeog tannlegesenter på campus, samt lokaliseringen av de forskjellige helsetjenestene. Etter å ha studert SIO, som tilbyr gratis konsultasjon av fastlege samt rimelige priser på tannhelse. SR vil stille spørsmål om det er mulighet for å få et lignende tilbud i Tromsø. På bakgrunn av dette vil SR at SP skal stille seg bak et krav om at Sitö skal utrede om det er mulighet å få en helsestasjon sentralt lokalisert på Campus Breivika, med fasiliteter som fastlege og tannlege til en så minimal kostnad som mulig for studentene. DEFINISJONAR/ FORKORTINGAR SP: Studentparlamentet SR: Studentrådet SIO: Studentsamskipnaden i Oslo FORSLAG TIL VEDTAK SP ber Sitö utrede mulighetene om en Studenthelsetjeneste som tilbyr fastlege og tannlege etter SIO sin modell. 15

16 Stp 0910/18: Orienteringssak StP Ansvarleg SR/ Åsne Arrangementstønad Jusshjelpa i Nord-Norge FORMÅL/ BAKGRUNN SR mottok søknad frå Jusshjelpa i Nord-Norge om stønad til arrangement på ,-. Jusshjelpa i Nord-Norge planlegg eit internseminar på Svalbard oktober 2009, og i samband med dette søker dei Studentparlamentet om pengar. Vedlegg: 1.Søknad frå Jusshjelpa i Nord-Norge 2. Programmet til Jusshjelpa-seminar oktober 3. Budsjettet til seminaret. 4. Budsjett for Jusshjelpa i Nord-Norge Kvartalsrapport for Jusshjelpa i Nord-Norge DEFINISJONAR/FORKORTINGAR StP: Studentparlamentet. SR: Studentrådet. Forslag til vedtak SR innstiller på at Jusshjelpa får innvilga søknaden på ,- til sitt internseminar. 16

17 Stp 0910/19: Ansvarleg SR/ Åsne Oppstartstønad Jentegruppa på NT-fak FORMÅL/ BAKGRUNN SR mottok søknad frå Jentegruppa på NT-fak. om oppstartstønad på ,-. Vedlegg: 1.Søknad frå Jentegruppa. DEFINISJONAR/FORKORTINGAR SR: Studentrådet. Forslag til vedtak Studentrådet innstiller på at Jentegruppa mottek oppstartstønad på ,-. 17

18 Stp 0910/20: Ansvarlig: Claus Svensby Søknad om pengestøtte i forbindelse med bokutgivelse StL. Formål/ Bakgrunn: StL har gennom sitt arbeid for studentene og høyere utdanning hatt et viktig og godt samarbeid med samskipnadene. Den forutstående sammenslåingen med NSU vil sette en strek for vel 14 års arbeid med og for studentene. I denne forbindelsen ønsker StL å markere dette ved en bokutgivelse som som har til hensikt å dokumentere det arbeidet som her er nedlagt under denne perioden. StL ønsker en økonomisk støtte til denne bokutgivelsen på kr Pengene vil være med på å sponse en samling av tidligere styremedlemmer og ansatte i StL for å kartlegge StLs historie, samt trykking og distrubuering av bøkene. StL skal i tillegg ansette en person i prosjektstilling til selve skrivejobben. Definisjoner/forkortelser StL: Studentenes Landsforbund SR: Studentrådet StP: StudentParlamentet Forslag til vedtak: Stp gir en økonomisk støtte på kr til dette bokprosjektet. 18

19 Stp 0910/21: Ansvarleg SR/ Åsne Oppstartstønad Studentlaget MIFF Tromsø. FORMÅL/ BAKGRUNN SR mottok søknad frå Studentlaget MIFF Tromsø om oppstartstønad på ,-. Vedlegg: 1.Søknad frå Studentlaget MIFF Tromsø. 2. Lovar for student-/elevlag tilslutta Med Israel for fred vedteke på generlaforsamlinga laurdag 13. juni Referat frå fyrste møte i Studentlaget MIFF Tromsø. 4. Handlingsplan for Studentlaget MIFF Tromsø 2009 og litt inn i Budsjett for Studentlaget MIFF Tromsø DEFINISJONAR/FORKORTINGAR MIFF: Med Israel for fred. SR: Studentrådet. Forslag til vedtak Studentrådet innstiller på at Studentlaget MIFF Tromsø mottek oppstartstønad på ,-. 19

20 Stp 0910/22: Ansvarleg SR/ Claus Svensby Søknad til støtte av sosialt arrangement FORMÅL/ BAKGRUNN Sykepleier kullet for 09 hadde ett sosialt arrangement i starten av semesteret, der de var samlet på Dolly Dimples for en felles pizza kveld. Dette for å bli bedre kjente og styrke fellesskapet i klassen. Det søkes her om en økonomisk støtte som vil dekke de faktiske matutgiftene på kr Deltakelsen på dette arrangementet var 52 studenter. Se søknaden i medfølegende vedlegg! FORSLAG TIL VEDTAK Studentparlamentet støtter dette arrangementet og deres faktiske matutgifter med kr

21 Stp 0910/23: Ansvarlig: SR/Claus Svensby Medlemmer til semesterfordelingskomiteen FORMÅL/ BAKGRUNN På grunn av saksbehandlingsfeil, grunnet bl.a. overlapping, fusjon og sykemelding ved SR - kontoret, så viser det seg nå at det er gjort en feil i forhold til antall representanter som skal velges inn i semesteravgiftsfordelings - komiteen. Vi valgte inn 2 representanter på siste Parlaments - møte den 8. september. Det fremgår forøvrig av reglementet for semesteravgiftsfordeling 2, se vedlegg, at det skal velges inn 4 studentparlaments - medlemmer. SR sendte ut en oppfordring, på mail den 23. september, til alle StP medlemmene om å melde sin interesse for medlemskap i denne komiteen. Her kom det inn 1 representant, Frode Henriksen. I og med at prosessen i forhold til komiteens arbeid allerede er i gang, så må StP ta stilling til om denne personen skal godkjennes som komite medlem. SR oppfordrer også til at StP velger inn en person til i denne komiteen. Sekundært at det gis ett samtykke i at semesterfordelings komiteen -09 skal kunne bestå av 3 StP medlemmer. DEFINISJONAR/FORKORTINGAR: StP: Studentparlamentet. SR: Studentrådet. Forslag til vedtak Primært: StP godkjenner Frode Henriksen som medlem av semesterfordelings komiteen -09. StP godkjenner det fjerde semesterfordelings medlemmet som blir valgt inn på dagens StP møte. Sekundært: StP godkjenner Frode Henriksen som medlem av semesterfordelings komiteen -09. StP samtykker i at semesterfordelings komiteen -09 kan bestå av 3 StP medlemmer. 21

22 Stp 0910/24: Ansvarlig SR/Åsne Høgetveit FORMÅL/ BAKGRUNN Valg av representanter til Studenttinget i Nord-Norge Studenttinget i Nord-Norge (StiNN) er en samling av studentorganene ved institusjonene for høyere utdanning i Nord-Norge. Studentparlamentet vil være representert med en oppnevnt representant. DEFINISJONER/ FORKORTELSER SR: Studentrådet. StiNN: Studenttinget i Nord-Norge. FORSLAG TIL VEDTAK SR innstiller på Åsne Ø. Høgetveit og. som vara, som studentparlamentets representanter til StiNN. 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Søknad om økonomisk støtte i forhold til sosialt arrangement S-09. Den hadde vi i sykepleie kull S-09 en felles bli-kjent-kveld på Dolly Dimple's. Der spiste vi og hadde det hyggelig i hverandres selskap, og vi ble naturligvis også bedre kjent. Vi søker med dette om støtte til utgiftene vi hadde til maten, kr Da vi mener en slik kveld er veldig viktig for fellesskapet i klassen, som igjen spiller inn på prestasjonene våre i skolesammenheng. Det kan her nevnes at vi var samlet 52 studenter på dette arrangementet. Pengene kan overføres til følgende konto: Med Vennlig Hilsen Linda Pedersen Tillitsvalgt

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning MØTEREFERAT Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning Møtedato: 18.10.11 Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, m/forfall Erlend

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Referat fra møte i Studentparlamentet 02.03.2016 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Helge K. Sættem Ja Severin

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling VELFERD OG LIKESTILLINGSANSVARLIG 03/09/2012 ARBEIDUTVALGET 23/1213 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 06/09/2012 Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling Formål

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Studentparlamentsmøte 8.12.09

Studentparlamentsmøte 8.12.09 Studentparlamentsmøte 8.12.09 http://uit.no/studstyret 1 Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg Forslag til dagsorden 16:00: Middag v. Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:05: Orienteringer

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 28.10.2015, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Studentparlamentsmøte

Studentparlamentsmøte Studentparlamentsmøte 10.11.09 1.3 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag v. Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:05: Orienteringer Studentrådet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM)

Beskrivelse av verv. Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Beskrivelse av verv Verv: Studentrepresentant i Instituttstyret for Samfunnsmedisin (ISM) Antall representanter i styret: ca 10 Antall studentrepresentanter i styret: 2 med vara Møtehyppighet: 2-4 ganger

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtedato: 20.10.04 Arkivref: bkw/57-04 Saksnr: 57-04 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag til vedtak Innkallingen

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes 0.0. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

Ekstraordinært Studentparlamentsmøte

Ekstraordinært Studentparlamentsmøte Ekstraordinært Studentparlamentsmøte 27.10.09 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Store auditorium på NFH 1700: Godkjenning av innkalling og dagsorden Saker: SP 0910/27 Semesteravgiftsfordeling 2010

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 30.01.08 Møte nr: 3-2008 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Trond Bjergli Avd IT Elin Marie Johannessen Øystein Glåmseter (kom under

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 12/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 07. APRIL 2010 Tid: kl. 08.10 08.40 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer