Traumesensitiv omsorg HVA ER PSYKSKE TRAUMER? RVTS-Vest 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Traumesensitiv omsorg HVA ER PSYKSKE TRAUMER? RVTS-Vest 2014"

Transkript

1 Traumesensitiv omsorg helgesamling for fosterforeldre Psykolog Reidar Thyholdt RVTS-Vest 2014 HVA ER PSYKSKE TRAUMER? Hva vi legger i begrepet PSYKISK TRAUME Selve HENDELSEN Den objektive situasjonen som andre kan se og forstå Den berørtes REAKSJON Der og da og i tiden etterpå Kroppslig, følelsesmessig, tankemessig, sosialt Eks.: Fortvilelse, frykt, hjelpeløshet, skrekk, raseri m.m. Senere: Tilbaketrukket, oppfarende, ukonsentrert, m.m. Viktig: Kan ikke forutsi reaksjon ut fra hendelsen Vi snakker om Potensielt Traumatiserende Hendelser (PTH) rvtsvest.no støtteark nr 1

2 HVA KAN VÆRE PTH? Situasjoner som oppleves livstruende for deg Situasjoner som truer med å ødeleggelse eller varig skade deg på en eller annen måte Situasjoner som er livstruende for andre nære Situasjoner der andre som var nær deg brått mister liv eller helse At du ser eller opplever på nært hold lemlestelse eller død (At du har nær kontakt med andre som opplever eller har opplevd noe av dette) Hva skjer i hjernen? Noen nødvendige ord: den Bruksavhengige hjernen Aktivering Regulering Omprogrammering Plastisitet Involverte hjernestrukturer Amygdala: Kontrollrommet Hippocampus: Hukommelse av viktige hendelser Prefrontal cortex: Tenke, vurdere, planlegge rvtsvest.no støtteark nr 2

3 Hjernen i normaltilstand Ytre stimuli kommer til Amygdala Sjekker i Hippocampus om det kan innebære fare Får informasjonen vurdert i prefrontal Cortex Handlingsbeskjed / avblås alarm til Amygdala Hjernen ved potensielt traumatiserende hendelser Ytre truende stimuli kommer til Amygdala Finner i Hippocampus at dette innebærer fare Ikke tid til vurdering i prefrontal cortex Full alarm i Amygdala: Løp-eller-slåss beskjed ut Alarmtilstanden Innebærer Ingen / liten kontakt med prefrontal Cortex Mange uviktige stimuli kan gir alarmreaksjon Personen er lite tilgjengelig for resonering, vurdering eller for ny informasjon Tidsperspektiv Som regel kortvarig (sekunder minutter) Lengre ved alvorlige hendelser (timer uker) Hvis fortsatt stående etter 4-6 uker: PTSD rvtsvest.no støtteark nr 3

4 Når Amygdala er i alarm kan vi få økt sensitivitet for ubetydelige farer økt bekymring om ens nærmeste forstyrrelser i søvn-, spise-, arbeidsmønster konsentrasjonsvansker (lærevansker) hukommelsesproblemer, vansker med å tidfeste kort lunte bli oppfarende - lett irritabel Er normalt forekommende hos de fleste som opplever PTH Snakk med naboen (gjerne ikke din partner): Har du opplevd situasjoner som kunne betegnes som PTH? Hvordan var det? Hvor lenge føler du at det satt i? En nyttig tankemodell: Toleransevinduet eller Siegels vindu rvtsvest.no støtteark nr 4

5 Toleransevinduet (Siegel, 1999) Vi klarer vanligvis å regulere vårt eget nivå av aktivering slik at det er innenfor det optimale Aktivering høy lav Daglig liv - sosialt engasjement Tid drdansiegel.com Toleransevinduet forts. Ved sterke hendelser Automatiske reaksjoner nervesystem, hormoner, muskler Slåss eller løp / høy puls Kroppen er varm Frykt, raseri, sinne Tankene raser høy lav Toleransevinduet forts. Hvis kamp / flukt eller annen mestring ikke er mulig; Først overaktivering Så underaktivering høy lav Aktiveringen går utenfor det optimale vinduet Underaktivering (Shut-down) Kroppen er nummen, paralysert, kald, tung, som død (Kan også gi besvimelse) Følelser: Flat, hjelpesløs, deprimert, desperat Tom for tanker / tenker langsomt - Ut av kroppen/verden Ikke se meg! NB: Adaptivt der og da => OVERLEVE rvtsvest.no støtteark nr 5

6 Toleransevinduet Den traumatiserte personens aktivering smalt optimalt vindu er for det mest utenfor vinduet To typer psykiske traumer Type I traumer Enkeltstående traumatisk hendelse i et ellers trygt liv Alvorlig ulykke Uventet brå død Selvmord i nær familie / vennekrets Naturkatastrofe Voldshendelse Overfall, ran Alvorlig sykdom rvtsvest.no støtteark nr 6

7 Type II traumer Vedvarende eller gjentatte traumatiske opplevelser Vold / overgrep i nære relasjoner Krigs-/ torturopplevelser Langvarig mobbing Menneskeskapte traumer påført med hensikt kan gi dypere traumer Barn som har levd under traumatiserende forhold framviser ofte symptomer som klassifiseres som ADHD, lærevansker, problemadferd, søvnvansker Personer vi møter i type-i hendelser kan også ha type-ii traumer RESILIENS tåle-evne Mennesker har stor tåleevne Traumesensitiv omsorg må først og fremst være å støtte opp om den unges tåleevne: Egne erfaringer og ressurser Egne ideer, forslag Egenaktivitet i situasjonen Eget nettverk Å hjelpe andre i situasjonen Selvhjelp (fysisk, kulturell) Beskyttelsesfaktorer Mennesker nettverk - familie Kunnskap om reaksjoner ved kriser God kulturforståelse Evne til egenomsorg Positiv mestringshistorie Dyktige omsorgspersoner rvtsvest.no støtteark nr 7