Utsatt for vold i det offentlige rom. Lavstatus? Konsekvenser og forebygging. Venke A. Johansen, RVTS Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsatt for vold i det offentlige rom. Lavstatus? Konsekvenser og forebygging. Venke A. Johansen, RVTS Vest"

Transkript

1 Utsatt for vold i det offentlige rom. Lavstatus? Konsekvenser og forebygging Venke A. Johansen, RVTS Vest 1

2 Interpersonlig og intendert Voldens mange ansikter Vold i nære relasjoner Ikke-familie vold Politisk vold Terror Krig 2

3 Konsekvenser av vold; globalt perspektiv Psykiske reaksjoner på vold er et stort helsemessige problem, som medfører smerter og angst i så stor grad at det kan ødelegge eller redusere personens integritet og muligheter for mestring (midlertidig eller permanent) (Van der Kolk, WHO 2002) Vold er 3. største årsak til dødsfall eller redusert helse i aldersgruppen:15-45 (WHO 2002) 3

4 Selve hendelsen og første tiden: risikofaktorer Alvorlighet og intensitet Uventet, ukontrollerbar, kan ikke komme bort Interpersonlig med hensikt (overgriper person en stoler på / er avhengig av) Voldtekt / voldelig overfall /angrep Følelse av å være i livsfare Fysisk skade /Redsel for å bli alvorlig fysisk skadet Kombinasjonen av opplevd livsfare og fysisk skade Hjelpeløshet / maktesløshet (passivitet) Tidligere erfaring som voldsoffer Alvorlig krenkelse Sterke posttraumatiske reaksjoner (Peri- og post-) Diagnoser (Brewin et al, 2000, Ozer et al, 2003) 4

5 EXPOSURE TO NON-DOMESTIC VIOLENCE Short- and long-term psychological reactions and the impact on quality of life Definisjonen på vold i dette studiet: fysisk maktutøvelse, i en situasjon hvor to eller flere personer er involvert i hendelsen, og der minst en av partene opplever situasjonen som intendert (utøvd med hensikt). Menn: 80% (119) Kvinner 20% (30) Alder: gj.snitt: 31år Range: Karakteristika ved situasjonen: Sted: offentlig: 88% Gjerningsperson: ukjent : 93% % (n) Legemsfornærmelse 31 (46) Legemsbeskadigelse 69 (103) 5

6 Menn er i større grad eksponert for potensielt traumatiske hendelser (PTE) enn kvinner, men kvinner har en betydelig høyere risiko for å utvikle PTSD, angst og depresjon eller andre psykiske problemer etter å ha opplevd alvorlige traumer enn menn (Andrews et al, 2003, Kilpatrick & Acierno, 2003). 6

7 Overgrep fra fremmede Er vi alle potensielle offer Eller er det ikke tilfeldig hvem som blir utsatt? Hva er realiteten Utsatte grupper Gruppe versus enkeltindivid Blame the victim Fordommer Relevante konklusjoner 7

8 Andel ofre i vanskeligstilte grupper, dårlig økonomi, lav utdanning, sosialhjelpsmottakere, arbeidsledige og uføre/ attføringstrygde (Pape, Stefansen 2004, Lavalette, 2012) NB Tillegge isolerte karaktertrekk er for enkelt Forebygging Å redusere skjenketiden Alkohol, forsterkende eller utløsende faktor, ikke direkte årsak (Lenke, 2010) Hvor stor andel har drukket? Provokasjoner Mørketall Hva med de som ikke har drukket 8 Ivaretakelse og tilbud til de som har reaksjoner

9 Holdninger og fordommer Ikke familie vold, betydelig omfang Ekskludert fra offentlige prioriteringer Utsattegrupper «satt opp mot hverandre» medfører at en blir mindre oppmerksom på den enkelte Stereotyp tenking, tabuisering Ekskludert fra faglige prioriteringer Massemedias rolle Offer Konklusjon: Lav status innen lavstatusfenomen 9

10 Traumereaksjoner har fellestrekk på sikt Følelsesmessige endringer Frykt, angst, hjelpeløshet Fortvilelse, depresjon og sorg Sinne, irritabilitet Bitterhet og hevnfantasier Redusert aktivitet Isolasjon versus Økt aktivitet Intens og kontinuerlig (på farten hele tiden) Kroppslige forandringer Økt indre uro, anspenthet (blodtrykk og puls) På vakt, skvetten Økt BT og puls Smerter Tonisk aktivering versus Fasisk aktivering 10

11 To hukommelses system PTE VAM Fortolking Analyse Tanker Grubling Opprinnelige og bearbeidede følelser Bevisstgjøring Sinnsstemning SAM Flashbacks Gjenopplevelse Opprinnelige følelser Brewin, 2003 PTE = POTENSIELT TRAUMATISERENDE HENDELSER VAM= verbally accessible memory system SAM= situationally accessible memory system 11

12 Johansen et al 2012) 12

13 Er det også slik at du føler deg i eller 13

14 Psykososial oppfølging av de som har reaksjoner Praktisk, pragmatisk psykologisk støtte Informasjon om vanlige reaksjoner de kan utvikle i etterkant av voldssituasjonen Mestringsstrategier (å ta vare på seg selv) Selvhjelp Betydning av å ta et valg Betydning av å få støtte hos andre (familie, venner, jobb etc) Debriefing er omdiskutert (Bisson, 2007) 14

15 Det totale samspillet Hele individet er påvirket Hjerne, hormoner, (pato)fysiologi, bevisstheten Nevrobiologiske endringer, «amygdala fyrer» Endring av biopsykologiske reaksjoner Tonisk aktivering (øket eller kronisk anspenthet/ indre uro (arousal) BT, puls, katekolaminer, cortisol ( cortisol v kronisk PTSD) Overdreven startle response (skvetten), konstant på vakt Sterkere fysiologisk reaksjon på påminnere Økt og konstant muskelspenning Hukommelse og konsentrasjon Det kognitive (tanker) Det emosjonelle (følelser) Selvbildet (Yehuda & LeDoux, 2007, Olff et al, 2010) 15

16 PTSD og livskvalitet (Johansen 2012) l i v s k v a l i t e t 16

17 Opplevd trussel Kjønn Perit.Diss (splitting) Mestrings forventning Sosial støtte T1 PTSD T2 PTSD T1 LK T2 LK RISIKO OG BESKYTTELSE Opplevelse av å være i livsfare PD Peritraumatisk dissosiasjon Kjønn Akutt PTSD Mestringsforventning Sosial støtte Vedvarende PTSD LK Livskvalitet Vendepunktet T3 PTSD T3 LK (Johansen 2007) 17

18 Psykososial oppfølging - Krisehåndtering Forebygging Risiko- og beskyttende faktorer, Sterke reaksjoner etter traumer watchful waiting Normalreaksjoner versus patologi, Bitterhet og hat Hjelperens rolle mht stabilisering, trygghet og bearbeiding Selvhjelp Fungering i hverdagen, livskvalitet Langtidsreaksjoner Retraumatisering 18

19 Å ta et valg- strategi Vendepunktet Dette skal jeg takle, det skal ikke ødelegge mitt liv Erkjenne Gjøre opp en status Hva er jeg redd for? Hva er mine utfordringer? Hvilke ressurser har jeg tilgjengelig? Realistiske mål små skritt Eksponere seg, trene Lage en sikkerhetsplan Avspenning og trening, fysisk og psykisk 19

20 Kunnskap og innsikt Egne reaksjoner, styrke og sårbarhet Normale reaksjoner Hva hjelper andre Hva fungerer I forhold til meg selv SELVHJELP (selvstendig, veiledet) Betydning av nettverk, beskyttelse Balanse mellom å snakke og ta pauser At noen reelt sett har brydd seg Venner, gruppetilhørighet Felles verdiforståelse Strukturer i miljøet som støtter mestringsstrategier 20

21 Traumereaksjoner har fellestrekk Konsekvenser på det individuelle plan Endret forståelse om seg selv og andre Relasjonelle problemer, nærhet og intimitet kan bli vanskelig Indre uro, anspenthet Redusert konsentrasjon, hukommelsesproblemer L I V S K V A L I T E T Følelsesmessige problemer Økt sårbarhet Kroppslige forandringer Påminnere 21

22 Økt allmenn-kompetanse Den optimale måten å bli oppmerksom på voldsutsatte samt i posisjon til å følge opp flest mulig er via økt tverrfaglig kompetanseheving samt økt allmenkunnskap. Proaktiv (OBS watchful waiting) Familie, venner, kollega, ledere, helsepersonell, politi, lærere etc, være oppmerksom på konsekvenser etter å ha vært utsatt for vold og overgrep Tverrfaglig samarbeid Samfunnet 22

23 Utsatt for vold i det offentlige rom Eg veit, eg ser, eg vågar Frå tabu til kunnskapsbasert handling krever utvidet forståelse og takhøyde 23

24 Takk for oppmerksomheten 24

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012

Komplekse traumer hos barn. Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Komplekse traumer hos barn Dag Ø. Nordanger «RVTS i Barnehøyde», RVTS Sør, juni 2012 Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) Invadering-symptomer Gjenopplevelser/flashbacks, påtrengende minner, bilder

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Barns utvikling og traumer

Barns utvikling og traumer Viktige poeng i dette heftet Dette heftet er utarbeidet fordi det er viktig at ansatte i barnevern, sosialetat, skole/barnehage og helsevesen forstår barns normale utviklingsforløp og typiske tegn på krisereaksjoner

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet

Seksuelle overgrep mot barn. En veileder for hjelpeapparatet Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Heftets tittel: Seksuelle overgrep mot barn En veileder for hjelpeapparatet Utgitt: Oktober 2003 Bestillingsnummer: IS-1060 ISBN-nr. 82-8081-028-5

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20.

Badeliv. Krisehåndtering. Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 3/2011-20. Nr. 3/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Krisehåndtering Tøffe gutter gråter også Noe meningsfylt i det meningsløse På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20

Detaljer

Kan hun ikke bare gå? Av jurist Ingunn Eriksen Artikkelen er trykket i Embla 2000:6

Kan hun ikke bare gå? Av jurist Ingunn Eriksen Artikkelen er trykket i Embla 2000:6 Kan hun ikke bare gå? Av jurist Ingunn Eriksen Artikkelen er trykket i Embla 2000:6 Innledning: Mye er blitt skrevet, sagt og forsket på når det gjelder kvinnemishandling. Likevel er det fremdeles slik

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå!

Reise seg. Som eingong langt tilbake i urtida, kravlar Eg meg opp på jorda att, først på hender og kne Så står eg på eigne føter og kan gå! Reise seg Den som aldri har lege oppskrubba i utforbakkar, Aldri har halta med gips rundt ankelen, aldri har falle for smil frå lepper som løynde hoggtenner og blitt oppgnaga nær inntil døden aldri har

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Traumer og regulering

Traumer og regulering Traumer og regulering «Små barn og traumer» Stockholm, september 2013 Dag Ø Nordanger RKBU Vest / RVTS Vest Video tidlig samspill eksempel på andreregulering Utviklingspsykologi Den kanskje viktigste funksjonen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer