STYRETS ÅRSBERETNING FOR Værnes Flyklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013. Værnes Flyklubb"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Værnes Flyklubb

2 Styret i VFK har i 2013 bestått av: Stig Haugen, leder Tor Sved, nestleder Roy Welle, kasserer Stein Erik Engesli, sekretær Erik van Rijt, styremedlem Ivar Chr. Skaugstad, styremedlem Kjell Olav Holden, varamedlem Eirik Bruseth, varamedlem Organisasjon/nøkkelpersonell: Tommy Flakk, skolesjef, operativ leder motorflygruppen, chief instructor Tor Sved, skole- og operativ leder mikroflygruppen, instruktør CRI Eirik Bruseth, teknisk leder motorflygruppen Erik Sollie, teknisk leder mikroflygruppen Jan Georg Sved, flytryggingsleder Ivar Chr. Skaugstad, leder flytjenesten Geir Sommervold, flymekaniker Revisorer: Bjørnar Svingen Einar Berg Valgkomite: Bjørn Seiersten Ole G. Troseth Geir Kvam Representasjoner i styrer, råd og utvalg: Eirik Bruseth, styremedlem i Motorflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund Stig Haugen, flytryggingskomiteen Trondheim Lufthavn Værnes Tor Sved, flytryggingskomiteen Trondheim Lufthavn Værnes Møter og styreaktiviteter: Styret har i 2013 avholdt 7 styremøter og behandlet i alt 56 saker.

3 Flytrygging: Årets flygning har foregått uten kjente uhell. Dog har det vært tre hendelser med klubbens fly som er rapportert av Avinor (MESYS). To uønskede hendelser på bakken og en nærpassering i luften. Dessuten er det viktig at alle brukere av flyene blir gjort kjent med begrensningene som eksisterer, i alle fall for veteranflyene hvor det finnes egne SOP`er. Lufthavna har invitert til deltakelse i deres Sikkerhetsmøte, hvor vi har deltatt en gang. Dette er et positivt tiltak hvor det er mulighet for å ta opp saker som angår klubben. Bl.a. er innsyn i rapporter hvor klubbens fly har vært involvert etterspurt. Slike hendelser må brukes som erfaringsoverføring og læring i våre møter med pilotene. Klubben har også deltatt ifm. innføring av luftrom klasse C. Denne innføringen har ikke medført ulemper for klubben, men ATC har måttet endre/lage nye prosedyrer. VFR-trafikk blir som kjent separert fra IFR-trafikk i luftrom C. Et sikkerhetsmøte, som er obligatorisk for mikropiloter, er gjennomført. Et annet tema som må gjentas, er håndtering av fly i hanger. Med alle fly til stede, er det trangt og plassen og stor forsiktighet må utvises. For årsrapport 2013 fra mikroavdelingen. Sikkerhet og airmanship: Det har i året 2013 ikke vært rapportert uhell eller hendelser i forbindelse med aktiviteten. Men, en rapportpliktig hendelse skjedde hvor klubbens fly var involvert. Hendelsen var en hollandsk Cessna som forlot Værnes på en ureglementær måte, noe som forårsaket kollisjonsfare/nærpassering med LN- YEF. Et sikkerhetsseminar ble gjennomført i regi av klubben i september med 11 deltakere. Medlemmene: Ved årets slutt var det 61 medlemmer tilslutten klubbens mikroavdeling. Av disse er det 26 som har gyldig Flygebevis og 15 medlemmer har elevbevis. Flyparken: Det har ikke vært endringer mht. klubbtilhørighet av flyparken. Ved årets slutt var det 4 fly registrert i klubben, hvorav 3 hadde gyldig flygetillatelse se tabell under. Registrering Gyldig Eier Starter Timer flygetillatelse 1 YEF Ja Sameiet LN-YEF YTZ Ja Brekken Mikroflyklubb YSP Ja Eivind Moe YXB Nei Per-Arne Sandqvist - - Totalt:

4 Værforholdene på slutten av året, november og desember, bidro til at det ble fløyet veldig lite. Det var praktisk talt flybart bare i kortere perioder innimellom. Utdanning, skoleflyging og vedlikehold/utvidelse av ferdigheter: Det ble i 2013 kun utstedt 2 nye flygebevis og det til to medlemmer fra Brekken/Røros, hvor en var konvertering fra PPL-A. Det er gjennomført 8 PFT/M og 1 passasjerutsjekk. I-kurs ble gjennomført med Morten Johansen og IK-3 utstedt til han. Teorikurs ble påbegynt i november. Halvparten er unnagjort og kurset fullføres først i februar neste år. Kurset endte opp med 12 elever, fra Elverum, Gudbrandsdalen, Stryn, Orkanger, Kautokeino og Trondheim. I ettertid er det vist interesse fra flere! Skoleflygingen er gjennomført fra Værnes og Røros. Kjell Holden har vært aktiv instruktør for våre medlemmer på Brekken/Røros.

5 Årsrapport 2013 skoleavdelingen motor. I 2013 produserte skoleavdelingen: "motor" totalt 510 timer PPL-skoling (inkl. introturer), 70 timer soloflyving, 11 timer skilltest/profiency test, og 20 timer i forbindelse med klubb-pft og/eller rettighetsfornyelse. 9 solobevis ble utstedt, hvorav 5 skilltester ble gjennomført med bestått resultat. (en skilltest ble gjennomført hos en annen klubb), resterende 4 planlegger skilltest/oppflyving i Lengre periode med dårlig flyvær i sistehalvdel av 2013 er mye av årsaken til at resterende ikke fikk tatt skiltest dette året. Tilgangen på operative fly har i 2013 vært god for skoleavdelingen, og har ikke vært noen begrensende faktor for timeproduksjonen, nytt fly: C mod. i full produksjon fra 2013 bidro til en forutsigbar og stabil tilgang på fly. Tommy Flakk Skolesjef motor

6 Rapport teknisk ble et relativt stabilt år for flyklubben for det tekniske. Bortsett fra DBA som var satt på bakken i tre måneder grunnet sertifisering fra utenlandsk registrering, hadde ingen av klubbens fly bortsett fra veteranflyene lenger opphold på bakken. For veteranflyene opplevde klubben lengre opphold uten drift. For Safiren skyldtes dette en platereparasjon. Denne reparasjonen måtte godkjennes av Saab-fabrikken og videre inspiseres av det svenske veritas. Flyet kom derfor først i drift fra juli. Cuben var i drift fra starten av året, men ble sendt til årlig i slutten av juni hvor flyet ble stående på bakken i tre måneder. Dette skyldtes dårlig kapasitet på verkstedet. Klubben har i 2013 benyttet Geir Sommervold som hovedmekaniker på klubbens fly. Sommervold har stilt opp gjennom hele året og gitt klubben utmerket og rask service. For mer omfattende vedlikehold som årlig er verkstedssituasjonen kritisk. Klubben benytter et verksted i Jerpen som hovedverksted. Dette verkstedet er et enmannsforetak og har begrenset kapasitet. Verkstedet har imidlertid gitt god service og kvalitet til lave kostnader, og det er ønskelig å fortsette å benytte dette verkstedet. Det finnes alternativer på Østlandet, men også her er en avhengig av kapasitet og det påfører og klubben ekstra kostnader i forbindelse med fergeflyging. Klubben har i 2013 vært knyttet til NLF CAMO som har administrert klubbens vedlikehold. Fra 2014 må klubben ta over mer av denne administreringen da NLF CAMO går over fra å tilby kontrollert miljø til ukontrollert miljø. Det forventes at kostnadene vil gå litt ned i forbindelse med dette. Ut i fra erfaringer fra 2013, vil en framover prøve å unngå lengre bakkeopphold ved større vedlikehold ved å planlegge bedre. Eirik Bruset Teknisk Leder

7 Flytjenesten Flytjenesten har i 2013 hatt sitt mest aktive år på lenge etter en ny oppstart med blanke ark. I første kvartal ble det holdt spotter, pilot og laglederkurs med svært god interesse fra klubbens medlemmer. Det ble også avholdt en lokal vinterøvelse i april hvor deltakerne fikk anledning til å sette teori ut i praksis. Flytjenesten hadde tilstedeværende vakt på Oppdal en av dagene i påsken sammen med Røde Kors, samt økt beredskap utvalgte dager. I sommer deltok Flytjenesten fra Værnes Flyklubb på en nasjonal øvelse for Flytjenesten på Hattfjelldal. I høst var Flytjenesten representert på årets Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum på Gardermoen hvor man fikk mulighet til å utveksle erfaringer de frivillige imellom. I tillegg til øvelsestimene deltok Flytjenesten ved Værnes Flyklubb på ett søks-oppdrag etter antatt omkommen i Ila har Flytjenenesten opparbeidet seg ett samarbeid med Røde Kors hva gjelder øvelser og erfaringsutveksling som har vært med å framme vårt arbeid. Per i dag har Flytjenesten ved Værnes Flyklubb ett aktivt crew på rundt 15 personer, fordelt på de forskjellige oppgaveområdene. Dette viste seg i 2013 å være tilstrekkelig iht. antallet skarpe oppdrag, samt beredskap. Ivar Skaugstad Leder flytjenesten

8 Miljø Styret vurderer klubbens miljø som godt, men miljøet kan og må kontinuerlig videreutvikles med ytterligere engasjement fra medlemmene. Ytre miljø Styret anser konsekvensene av det ytre miljø som akseptable i forhold til virksomhetens art, det er ikke mottatt klager på forurensing, støy og lignende som følge av klubbens aktiviteter. Likestilling Styret har i 2013 bestått av menn, det er fortsatt kun et fåtall (3) kvinnelige medlemmer i klubben, noe som naturligvis gjenspeiler kvinnerepresentasjonen i styret og øvrige utvalg/komiteer. Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er god, årets regnskapsresultat viser at klubben har økende inntekter, positiv egenkapital, god likviditet og soliditet. Værnes, Stig Haugen Tor Sved Roy Welle Stein Erik Engesli Leder Nestleder Kasserer Sekretær Ivar Skaugstad Erik van Rijt Eirik Bruset Kjell O. Holden Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2007 STYRET: Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: André Ebert Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Svein Birkeland (sekretær) Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013

Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Årsmelding NTNU Flyklubb 2013 Oppsummering 2013 har vært et år med oppturer og nedturer. Årets største utfordring har vært LN-NTH. Flyet har tilbrakt nesten hele året, fra april 2013 til starten av 2014,

Detaljer

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb 2014... 3 1.1 Styrets sammensetning... 3 1.2 Fagpersonell... 3 1.3 Selvassuransefondet... 3 1.4 Hangar- og hyttekomité... 3 1.5

Detaljer

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 3 STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2011. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2011 1

Årsrapport 2011. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2011 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2011 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2011 og 2010 25 Revisors beretning

Detaljer

NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT

NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT 2009 2010 NLF NORGES LUFTSPORTFORBUND NORWEGIAN AIR SPORTS FEDERATION INNHOLD Årsrapport for NLF sentralt 5 Årsrapport for Hang- og paragliderseksjonen 24 Årsrapport

Detaljer

Norges Luftsportforbund Årsrapport 2013. Årsrapport. Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund Årsrapport 2013. Årsrapport. Norges Luftsportforbund Årsrapport Norges Luftsportforbund 2013 1 INNHOLD Side Styrets årsberetning 2013 3 Økonomisk årsberetning 2013 15 Vedlegg: 1 Ballongseksjonen 18 2 Fallskjermseksjonen 20 3 Hang- og paragliderseksjonen

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte

Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte TØI rapport 1111/2010 Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte Joachim Rønnevik Anne Gjerdåker ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1175-0 Papirversjon ISBN 978-82-480-1165-1 Elektronisk

Detaljer

Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014

Årsmelding. NTNU Flyklubb 2014 Årsmelding NTNU Flyklubb 2014 Oppsummering 2014 har vert et svært turbulent år med mange oppturer og nedturer. Utskiftning av slepefly ble en hastesak da LN-NTH stod på verksted fra april 2013 til starten

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon Dato Endringsbeskrivelse Forfatter

KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon Dato Endringsbeskrivelse Forfatter KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon Dato Endringsbeskrivelse Forfatter 1.0 08.11.99 Første utgave SHJ/MAH INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN... 4 1.2 LOV FOR OSLO FLYVEKLUBB...

Detaljer

1952-2002 Luftforsvarets Flygeskole på Værnes

1952-2002 Luftforsvarets Flygeskole på Værnes Hans Olav Løkken www.historiefortelleren.no 1952-2002 Luftforsvarets Flygeskole på Værnes Flygeskolens første tid på Værnes I årene etter andre verdenskrig var Flygeskolen stadig på flyttefot. Den hadde

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP...

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP... Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,1 Dato 1.2. 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2 OPPTAK

Detaljer

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Tid: Tirsdag 26. november 2013 kl. 18.30 Sted: Harley-Davidson Oslo - LazyBoyz - Strømsveien 266 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

Hvordan fungerer NTNU Flykubb

Hvordan fungerer NTNU Flykubb Hvordan fungerer NTNU Flykubb En introduksjon til NTNU Flyklubb for nye medlemmer 2014 Innledning I flyverdenen er man omgitt av en aura av lover og bestemmelser, både på internasjonalt, nasjonalt og klubbnivå.

Detaljer

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle.

ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. ÅRSBERETNING FOR STYRETS VIRKSOMHETER OG KLUBBENS AKTIVITETER ÅR 2013. 1. Visjon for ESK: Best på svømming-klubben for alle. Visjonen står som kjent i klubbens virksomhetsplan for perioden 2013-2017. Den

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer