BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

2 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb Styrets sammensetning Fagpersonell Selvassuransefondet Hangar- og hyttekomité Rygge brukerforum Møter/representasjoner Medlemstall Flypark Rapportering av aktiviteter Generell vurdering av virksomheten Historisk oversikt over flytid i Borg flyklubb Årsrapport fra skolesjef Årsrapport fra operativ leder Årsrapport fra flytryggingsleder Årsrapport fra teknisk leder Årsrapport fra miljøleder Årsrapport fra selvassuransefondet Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning Budsjett Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 2 av 21

3 1. Årsberetning for Borg flyklubb Styrets sammensetning FORMANN Finn Syverstad NESTLEDER Raymond Iversen SEKRETÆR Bjørn Solbakken KASSERER John Oddvar Lundsbakken STYREMEDLEM Geir Kramviken Strøm STYREMEDLEM Trond Kramviken Strøm 1. VARAMEDLEM Martin Stene 2. VARAMEDLEM Thor Øyvind Andersen 3. VARAMEDLEM Ståle Abrahamsen VALGKOMITE Svein Ek Jacob Micka Kai Hannestad Varamedlem : Jarle A. Degnes 1.2 Fagpersonell SKOLESJEF ASS. SKOLESJEF UTDANNINGSKONTAKT FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR TEKNISK LEDER ASS. TEKNISK LEDER OPERATIV LEDER FLYTRYGGINGSLEDER MILJØLEDER WEBMASTER 1.3 Selvassuransefondet LEDER STYREMEDLEM STYREMEDLEM 1.4 Hangar- og hyttekomité LEDER MEDLEM MEDLEM 1.5 Rygge brukerforum LEDER MEDLEM MEDLEM Finn Syverstad Torkel M. Jodalen Finn Syverstad Odd Audun Ringe Are Wergeland Krog Finn Syverstad Torkel M. Jodalen Rune Koppen Geir Kramviken Strøm Odd Audun Ringe Ståle Abrahamsen Jarle A. Degnes Geir Kramviken Strøm Raymond Iversen Odd Audun Ringe Ståle Abrahamsen Trond Kramviken Strøm Thor Øyvind Andersen Jarle A. Degnes Trond Kramviken Strøm Raymond Iversen Thor Øyvind Andersen Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 3 av 21

4 1.6 Møter/representasjoner STYREMØTER MEDLEMSMØTER MØTER I RYGGE BRUKERFORUM MØTER I RAKKESTAD BRUKERFORUM ÅRSMØTE I BORG BINGO UTSENDINGER TIL NLF MOTORFLYSEKSJONENS ÅRSMØTE SEMINAR FOR SKOLESJEFER/OPERATIVE LEDERE/ FLYTRYGGINGSLEDERE/TEKNISKE LEDERE Gjennomført 7 styremøter Gjennomført 2 medlemsmøter Trond K. Strøm, Raymond Iversen, Thor Øyvind Andersen, Geir K. Strøm Finn Syverstad, Geir K. Strøm, Trond K. Strøm Ingen representanter fra Borg flyklubb møtte Odd Audun Ringe, Geir K. Strøm, Finn Syverstad Finn Syverstad, Are Wergeland Krog, Geir K. Strøm 1.7 Medlemstall Antall medlemmer pr var 106. Av disse var 20 medlemmer 19 år eller yngre. 1.8 Flypark Pr besto flyparken av: - LN-JAL, PA Eier: Borg flyklubb - LN-ALT, PA Eier: Geir og Trond Kramviken Strøm - LN-BGA, PA Eier: Geir og Trond Kramviken Strøm 1.9 Rapportering av aktiviteter - Innrapportering til Norges luftsportsforbund, Motorflyseksjonen pr Medlemstall og organisasjonsdata pr innrapportert til Norges idrettsforbund - Inntekter og utgifter i ungdomsfondet innrapportert til lotteritilsynet pr Klubbens utgifter for 2013 (beregning av merverdiavgift) innrapportert til NIF pr Antall starter på Rakkestad pr innrapportert til Rakkestad flyplass AS - Søknad om fornyet oppholdstillatelse på Rygge pr Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 4 av 21

5 1.10 Generell vurdering av virksomheten Styret har i løpet av året holdt 7 styremøter og behandlet 127 saker. Innholdet i mange saker har vært diskusjon om renovasjon av LN-JAL som ble kjøpt av Sola flyklubb 1. november 2013 for ,- kr. Flyet ble tatt i bruk i klubben 16. juni Mange saker har handlet om overgangen til nye bestemmelser i EASA og angående sertifikater, utdanning og organisering, ikke mist overgangen fra RF (Registrated Facilities) til ATO (Approved Training Organisations) og klubbens skoletillatelse. Implementering av nye bestemmelser er utsatt av EASA til Borg flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse etter reglene om RF fram til 30. november I 2014 ble LN-ALT og LN-BGA overdratt til nye eiere, Geir og Trond Kramviken Strøm. 1. juni 2014 ble det nye bookingsystemet myweblog tatt fullt ut i bruk. Systemet har adskillig flere funksjoner enn det gamle systemet, blant annet ved at betaling av flyleie nå er koblet til bookingsystemet og elektronisk loggføring av flyging. Sosiale arrangementer: - Geir Kramviken Strøm tok initiativ til et flytreff på en restaurant i Fredrikstad i juli. - Det har vært arrangert fly-inn på Torsnes flyplass. - Klubben har deltatt på felles klubbtur med Rakkestad flyklubb og Grenland flyklubb til Visby. - Det har vært arrangert vaffelmøter på Rygge den siste lørdagen i måneden, med god oppslutning. - Det ble arrangert julebord på Støtvig hotel. Det har blitt utført innvendig oppussing av klubbhuset på Rygge, samt nødvendige reparasjoner på hangar. Trond Strøm har representert Borg flyklubb i Rygge brukerforum, som har hatt flere møter med Rygge sivile lufthavn (RSL) og Forsvarsbygg etter at RSL har overtatt konsesjonen og store områder av flyplassen. Brukerforumet har fortsatt viktige oppgaver foran seg i forbindelse med at klubbene skal flytte sin virksomhet over til den sivile delen av flyplassen. Brukerforumet har også arbeidet med spørsmålet om adgangskort til flyplassen. Dette ligger an til å bli løst som ledd i flytting av klubbene. Rakkestad brukerforum har arbeidet med å legge forholdene til rette for brukerne på Rakkestad. For tiden er det store planer om å bygge eget klubbhus. Tomt er stilt til disposisjon, og brukerforumet vil forsøke å få dekket noe av utgiftene ved hjelp av «Fornebupotten» som ble bevilget i Rakkestad brukerforum arrangerte åpen dag søndag 14. september. Ca. 300 mennesker møtte, og det var en svært vellykket dag med stor aktivitet. Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 5 av 21

6 Borg flyklubb, Follo flyklubb og Rakkestad flyklubb har hatt felles møte for å drøfte dages aktiviteter med tanke på muligheten for mer samarbeid, eventuelt en sammenslåing av klubbene. Økonomien i Borg flyklubb er relativt god, selv om mye av midlene nå er brukt til flykjøp og oppussing. Aktivitetsnivået kunne gjerne ha vært høyere, men samtidig skjer det mye spennende rundt klubben og småflymiljøet i Østfold for tiden. Vår utfordring vil være å utnytte de mulighetene som endringene gir til å videreutvikle et levende og engasjert flymiljø. Finn Syverstad Leder Bjørn Solbakken Sekretær Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 6 av 21

7 2. Historisk oversikt over flytid i Borg flyklubb Flytimer pr. år skole/instruksjon og privat År Skole/instruksjon Privat Totalt :55 279:00 427: :45 245:35 283: :50 180:10 236: :40 175:20 396: :55 193:35 477: :10 233:30 719: :45 229:55 743: :50 189:40 592: :15 251:45 702: :50 245:45 630: :50 360:10 605: :25 245:15 419: :00 136:00 361: :00 125:00 187: :50 127:10 272: :20 127:00 206: :50 178:10 417: :15 145:45 584: :50 269:45 726: :15 383:10 798: :25 252:25 548: :50 215:55 508: :40 378:50 793: :40 356:35 663:15 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 7 av 21

8 Fra 2006 er flytiden spesifisert for hvert fly: År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2006 LN-ALT 41:50 179:15 221:05 LN-HOR 177:50 61:20 239:10 LN-PAL 135:00 128:50 263:50 Totalt 354:40 369:25 724:05 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2007 LN-ALT 13:30 165:25 178:55 LN-HOR 114:25 93:15 207:40 LN-PAL 183:50 115:35 299:25 Totalt 311:45 374:15 686:00 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2008 LN-ALT 28:20 143:50 172:10 LN-HOR 120:35 116:55 237:30 LN-PAL 87:35 91:45 179:20 Totalt 252:35 372:05 624:40 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2009 LN-ALT 142:15 115:20 257:35 LN-HOR 168:40 101:00 269:40 LN-BGA 76:40 88:25 165:05 Totalt 387:35 304:45 692:20 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2010 LN-ALT 24:35 28:15 53:00 LN-HOR 116;15 106:25 222:40 LN-BGA 125:20 144:00 269:20 Totalt 266:00 278:40 545:00 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2011 LN-HOR 107: LN-BGA 76:40 160:20 237:00 Totalt 184:10 291: Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 8 av 21

9 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2012 LN-HOR 132: LN-BGA 12:55 100:40 113:35 Totalt 145:50 212: År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2013 LN-HOR 190:15 57: LN-BGA 45:10 31:00 76:10 LN-ALT 16:45 30:00 46:45 Totalt 252:10 118:40 370:50 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2014 LN-ALT 1:15 15:20 16:45 LN-BGA 50:05 164:05 214:10 LN-HOR 18:20 15:30 33:50 LN_JAL 40:25 103:00 143:25 Totalt 119:05 298:05 417:10 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 9 av 21

10 3. Årsrapport fra skolesjef Skolegruppen har i 2014 bestått av: Skolesjef: Finn Syverstad Ass. skolesjef: Torkel M. Jodalen Instruktører: Are Wergeland Krog Total flygetid i skolevirksomheten i 2014: 119:05 Det er blitt utstedt 1 soloflygingsbevis, 1 sertifikat og 1 mørkeflygingsbevis. Soloflygingsbevis: Sertifikat: Mørkeflygingsbevis: Geir Kramviken Strøm Geir Kramviken Strøm Geir Kramviken Strøm Antall skoletimer det siste året er det laveste siden Tilgangen på elever har det siste året gått betraktelig ned. Erfaringsmessig kan dette fort snu seg igjen. Klubben har i dag 10 elever registrert på ett eller annet nivå. Skolen har i løpet av året arrangert kurs i teori til PPL-A. Viljen til å gjennomføre utdannelsen er imidlertid noe vekslende. Mange starter på kurs, men faller fra etter hvert av forskjellige årsaker: økonomiske, arbeidsforhold eller fordi motivasjonen har vært for dårlig. Skolevirksomheten har foregått både på Rakkestad og Rygge. Skolesjefseminaret ble i år avholdt på Rica Travel Hotel Gardermoen i tidsrommet november. Finn Syverstad og Are Wergeland Krog representerte Borg flyklubb. Borg flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse fram til Det skal bli spennende å se hva myndighetene bestemmer i forbindelse med overgangen fra RF til ATO. Foreløpig er dette utsatt til Det kan i verste fall bety at flyklubber i framtiden ikke lenger får tillatelse til utdanning til PPL-A. Det har vært en del meningsutvekslinger det siste året om hvilket engasjement klubben skal ha på Rakkestad. Slik utviklingen er på Rygge vil det bli trangt om plassen for skoleflyging, og det vil skje store forandringer ved flytting av klubbens oppholdssted fra militært til sivilt område. Oppholdet på Rakkestad har vist seg å være positivt. Rakkestad Brukerforum har store planer om å bygge sitt eget klubbhus. Dette kan bidra til økt aktivitet innen forskjellige luftsportsaktiviteter. Det sittende styret er helt klare på at klubben foreløpig er mest tjent på en delt løsning, både Rygge og Rakkestad. Det er viktig at vi kan dra i samme retning, arbeide mot noen felles mål, og ha det hyggelig. Finn Syverstad Skolesjef Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 10 av 21

11 4. Årsrapport fra operativ leder Klubbens operative leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring innen flyging. Operativ leder oppnevnes av og er underlagt klubbens styre og skal ha et nært samarbeid med teknisk leder, flytryggingsleder og skolesjef. Operativ leder er ansvarlig for at all flyging i klubben foregår i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og har myndighet til å iverksette øyeblikkelige tiltak, herunder midlertidig flyforbud. Operativ leder skal se til at klubbens piloter holder en tilfredsstillende standard og at klubbens instruks for flyging, eller tilsvarende, blir overholdt. Om årsrapport for 2014 Det er ikke utarbeidet ny årsrapport fra operativ leder for I stedet gjengis en bearbeidet versjon av rapporten fra 2013, som hadde fokus på «airmanship» - på norsk kalt flygerskjønn eller «flyvett». Airmanship handler om menneskelig adferd innen luftfart, akkurat som sjømannskap viser til hvordan man skaper seg på sjøen. Airmanship kan beskrives som utøverens vilje og evne til å ivareta egen og andres sikkerhet under flyging. Det er hva man faktisk gjør, adferden, som er avgjørende - altså utøvet airmanship. Det er et håndverk mer enn akademisk boklig lærdom. Flyging er i seg selv ikke farlig, men er kanskje i enda større grad enn sjøfart forferdelig lite tilgivende ovenfor uforsiktighet, likegyldighet og udugelighet. Vi snakker gjerne om godt eller dårlig airmanship. Målet i all flyaktivitet er godt airmanship. Vår adferd er et resultat av innsikt, vurdering, beslutning og handling. Alle fire er like viktige. Vi har ingen instinkter for å fly, det er i strid med vår natur. Vi skal tenke oss godt om og alltid være føre var. Du skal ikke tro, du skal alltid vite. Dette fordrer visdom, ydmykhet, selvinnsikt og empati. I kontrast til dette står fornektelse, hovmod, fordømmelse og dumskap. Etablerte regler og prosedyrer er et resultat av dyrkjøpte erfaringer høstet av våre forgjengere i lufta. De er, brutalt sagt, skrevet med blod. Alternativet til å følge dem kan fort bli en ulykke. Klubben har ansvar for å legge til rette for gode holdninger og en kultur for sikkerhet. Målet er å unngå fatale feil, samt å holde de feil som forekommer på et akseptabelt nivå mht. antall og alvor. Flyging må innlæres, og målet med all læring er å oppnå atferdsmessig forandring. Noen handlinger automatiseres og andre prosedyrestyres. Vi må lære å føre flymaskiner, og disse ferdigheter må stadig øves. Det er en reell utfordring at mange flyr for lite til å holde ferdighetene ved like. Har du noen barrierer som må overvinnes, eller om du vil utvide horisonten med nye ferdigheter, ta kontakt med en av klubbens instruktører. Odd Audun Ringe Operativ leder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 11 av 21

12 5. Årsrapport fra flytryggingsleder 2014 har vært et meget bra år for Borg Flyklubb sett fra et flytryggingsperspektiv, vi har heldigvis ikke hatt noen hendelser dette året! Det er ellers mye fokus på rapporteringsplikt om dagen, og hva som skal rapporteres, les gjerne BSL-A-3 med vedlegg, for å være oppdatert. Tap av kontroll på bakken er den mest vanlige hendelsen i GA-miljøet, heldigvis med få personskader. Men det må igjen understrekes hvor viktig det er å fly regelmessig for å opprettholde ferdighetene. Hvis man er rusten, ta en tur med en av våre meget kompetente instruktører, det er både hyggelig og lærerikt! Statistikken viser ellers at de mest alvorlige ulykkene i GA-miljøet skjer når piloter uten instrumentrating (IR) flyr inn i skyer, dette må aldri forekomme! Samtidig oppfordres det til stor forsiktig under taxing på parkeringsplassen. På grunn av propellerstrømmen kan løse gjenstander på bakken forårsake store skader på mennesker og materiell. MyWebLog kan brukes til mer enn å booke fly, man kan bl.a. sende inn bekymringsmeldinger, en såkalt IRS-rapport. Slike rapporter kan vise hvilke sikkerhetsmessige utfordringer man har lokalt, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes inn. Rapportene kan være anonyme, da blir både navn og dato usynlig. Rapportene blir behandlet av skolesjef eller operativ leder. Jeg vil oppfordre alle til å benytte seg av denne muligheten, hvis man opplever noe man reagerer på. Som ved all rapportering er det ikke meningen å henge ut enkeltpersoner, men å dele erfaringer som alle kan ha nytte av. La oss bli en foregangsklubb på dette området! Klubben har fått nytt fly i 2014, LN-JAL er en flott maskin! Vi håper at dette vil føre til masse flyging i Fly safe! Ståle Abrahamsen Flytryggingsleder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 12 av 21

13 6. Årsrapport fra teknisk leder Undertegnede har vært teknisk leder i Borg flyklubb siden I året 2014 har det vært utført 50 timers ettersyn og utbedring av litt småsnags. Årlig inspeksjon og 100 timer er utført av Norrønafly Rakkestad AS i henhold til CAMO. Norrønafly har fått tilbake tekniske journaler fra NLF CAMO, og alle tider er blitt ført inn i Norrønafly sitt system M-trax. Foreløpig vil NLF CAMO se på flyet en gang i året og fornye ARC (luftdyktighetsbevis). Alle ettersyn vil bli i framtiden bli tatt av Norrønafly, dvs. 100 timer og årlig ettersyn. 50 timer vil bli utført av undertegnede slik som før. Forskjellen er at vi slipper å bestille ettersyn fra NLF CAMO. Det vil bli montert inn motorvarmer og kontakt til kupevarmer på LN-JAL. Dette vil bli foretatt på neste 50-timers service. Rune Koppen Teknisk leder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 13 av 21

14 7. Årsrapport fra miljøleder Det foreligger ikke årsrapport fra miljøleder, da klubbens miljøleder dessverre gikk bort i Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 14 av 21

15 8. Årsrapport fra selvassuransefondet Leder: Raymond Iversen Styremedlem: Odd Audun Ringe (Operativ leder) Styremedlem: Ståle Abrahamsen (Flytryggingsleder) Selvassuransefondet hadde 23 medlemmer i Det har ikke vært utbetaling fra selvassuransefondet i Regnskap for selvassuransefondet 2014 Innbetalt fra medlemmer i 2014 (23 x 300) 6900,00 Renter ,00 Utbetalt ved skade 0,00 Overskudd 8221,00 Bank ,00 Selvassuransefondet pr ,19 Raymond Iversen Leder for selvassuransefondet Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 15 av 21

16 9. Resultatregnskap Kontonr. Kontonavn Reelt i perioden Budsjett i perioden Reelt i fjor Avvik 3100 Medlemskontingent via NLF , , , , Pilotavgift , , , ,00 Arrangementer/Stevner/ 3150 Julebord o.l , , , Grasrotandel fra Norsk Tipping -3763, , ,65 135, Borg Bingo , , , , Kursavgift /kursmateriell -9000, , Momskompensasjon , , , , Annen støtte -3500, , ,00 SUM Salgsinntekter , , , , Flyleie , , , , Leie, hangar, oppst.plass , , Salg av fly , , Strøm, viderefakturert Viderefakturert annet Årskontingenter -8500, , Diverse inntekter , , , ,62 SUM Andre inntekter , , , ,98 Sum Driftsinntekter , , , , Flydrivstoff - LN-HOR og LN-JAL 71833, , , , Teller - Service- og månedsavgift 6017, , Utgifter ved MyWebLog 2300, , Vedlikehold LN-HOR 93686, , , , Vedlikehold LN-ALT/LN-BGA 10735, , Vedlikehold, LN-JAL , ,69 Startavg./Årskort og lisenser HOR - JAL 39746, , , , Startavgifter/Årskort/Bruk -BGA 3650, , , Overflygning LN-HOR, -JAL,-BGA 4378, , , Kjøp av fly 24062, , ,00 SUM Varekostnader , , , ,96 Nedskrivning av varige 6050 driftsmidler/fly 62562, , Renovasjon, vann, avløp, toalett 6231, , Strøm lokaler 5055, , , , Renhold/Vedlikehold klubbhus 18248, , , , Kostnad hangar Rygge , , , Leie av fly , , , , Utstyr/Rekvisita til fly 13903, , , , Annen fremmed tjeneste , , , Kontorrekvisita 622, ,00 973,38-351, Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l. 799, , ,17-662, IT-kostnader (Data/Bedrifsnett) 1000, , , ,32 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 16 av 21

17 Reelt i perioden Budsjett i perioden Reelt i fjor Avvik Kontonr. Kontonavn 6811 Nettbetaling 4822, , Kostnader flyskolen (eks reise) 7200, , , , Kostnader, klubben (eks. reise) 2741, , , , Regnskap og loggføring 2657, , ,75 625, Telefon-Mobil /(Telenor) 2354, , , , Porto/postboks 1088, , , Nettaksess 1000, ,75 206, Deltakelse kurs/møter NLF , , , Deltakelse kurs/møter Flyskolen Årsmøter og medlemsmøter 1300, , , ,00 Medlemsarrangement 7182 (se egenandel) Andre møter og arrangementer 3728, , , , Reklamekostnad 5956, , , ,06 Ungdomsmedlemsskap 7330 dekket av BFK 9905, , , , Ungdomsaktiviteter 10000, , , , Ungdom - rabattert flygning , , , Avsetning/forbruk ungdomsfond , , , Forsikring klubbhus og hangar , Forsikring LN-HOR, LN-JAL 12441, , , Rabatter - ungdom og intro -4080, , Korrigering av medlemskonti 999, , Bank og kortgebyr 1104, , ,00 81 Nedskriving av saldo/ 7780 Ovf.. innskudd til MWL , , ,03 Annen kostnad, 7790 fradragsberettiget 3455, , ,73-180, Konstaterte tap på fordringer , ,00 SUM Andre driftskostnader , , , ,89 SUM Driftskostnader , , , ,85 SUM Driftsresultat -6087, , , , Renteinntekt -2364, , , ,00 Tilfeldige inntekter/ 8055 Saldojustering -388, , , Rente-/gebyrkostnader bank Rentekostnad SUM Finansinntekt og -kostnad -2727, , , ,56 Årsresultat -8814, , , ,66 Korr. med konto 7532 og 7780: 53483,75 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 17 av 21

18 10. Balanseregnskap Inngående balanse Reelt i perioden Utgående balanse Reelt i fjor Kontonr. Kontonavn 1101 Hangar Rygge flystasjon 30000, , Klubbhus Rygge flystasjon Fly LN-JAL 38500, , , , Fly LN-HOR , , SUM Varige driftsmidler , , , , Andel i Borg Bingo 2500, , Andre fordringer 2643, , , ,35 SUM Finansielle anleggsmidler 5143, , , ,35 SUM Anleggsmidler , , , , Kundefordringer, utestående , , ,85 Bankinnskudd 1920 Bank KLUBBDRIFT , , , , Bank FLYDRIFT , , , , Bank PLASSERING/U-fond , , , , Bank SA-FOND )** Bank Konto ,00 SUM Bankinnskudd, kontanter ol , , , ,82 SUM Omløpsmidler , , , ,67 SUM Eiendeler , , , ,32 Udisponert årsresultat 8800 (overskudd) -8814, , Annen egenkapital , ,33 0 SUM Egenkapital , , , , Leverandørgjeld , , , , Avsetning, ungdomsmidler , , , Annen kortsiktig gjeld , ,35 0 SUM Kortsiktig gjeld , , , ,64 SUM Gjeld og egenkapital , , , ,32 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 18 av 21

19 11. Revisjonsberetning Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 19 av 21

20 12. Budsjett 2015 Konto Kontonavn Kontotype Budsjett 2014 Regnsk Budsjett Medlemskontingent via NLF Inntekt , , Pilotavgift Inntekt , , Arrangementer/Stevner/Julebord o.l. Inntekt -3150, Grasrotandel fra Norsk tipping Inntekt -4000, , Borg bingo Inntekt , , Kursavgift /kursmateriell Inntekt -9000, Momskompensasjon Inntekt , , Annen støtte Inntekt -3500, Flyutleie Inntekt , , Leie av hangar / oppstillingsplass Inntekt Salg av fly Inntekt , Viderefakturert annet Inntekt Årskontingenter Inntekt -8500, Diverse inntekter Inntekt , , SUM Inntekter , , Flydrivstoff - LN-JAL Utgift , , Vedlikehold LN-HOR Utgift , , Vedlikehold LN-ALT/LN-BGA Utgift 10735, Vedlikehold, LN-JAL Utgift , Teller - Service- og månedsavgift Utgift 6017, Utgifter ved MyWebLog Utgift 2300, Startavg./Årskort og lisenser -HOR- JAL Utgift 30000, , Startavgifter/Årskort/Bruk -BGA Utgift 3650, Overflygning LN-JAL, -BGA Utgift 4378, Kjøp av fly Utgift , , Strøm lokaler Utgift 15000, , Nedskrivning av varige driftsmidler/fly Utgift 62562, Renovasjon, vann, avløp, toalett Utgift 6231, Renhold/Flytting klubbhus Utgift 6000, , Kostnad flytting hangar Rygge Utgift 3000, Leie av fly Utgift 30000, , Utstyr/Rekvisita til fly Utgift 10000, , Annen fremmed tjeneste Utgift 2500, Kontorrekvisita Utgift 1500,00 622, Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l. Utgift 1500,00 799, IT-kostnader (Data/Bedriftsnett) Utgift 5500, , Nettbetaling (Nets) Utgift 4822, Kostnader flyskolen (eks reise) Utgift 10000, , Kostnader, klubben (eks. reise) Utgift 5500, , Regnskap og loggføring Utgift 2500, , Telefon-Mobil /(Telenor) Utgift 6500, , Porto/postboks Utgift 2000, , Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 20 av 21

21 Konto Kontonavn Kontotype Budsjett 2014 Regnsk Budsjett Nettaksess (Bedriftsnett) Utgift , Reisekostnader Utgift Deltakelse kurs/møter NLF Utgift 6500, Årsmøter og medlemsmøter Utgift 4000, , Medlemsarrangement (se egenandel) Utgift Andre møter og arrangementer Utgift 6500, , Reklamekostnad Utgift 2000, , Ungdomsmedlemsskap dekket av BFK Utgift 15000, , Ungdomsaktiviteter Utgift 16000, , Ungdom - rabattert flygning Utgift 4000, Avsetning/forbruk ungdomsfond Utgift 13000, Forsikring klubbhus og hangar Utgift 1000, Forsikring LN-HOR, LN-JAL Utgift 32000, , Rabatter - ungdom og intro Utgift -4080, Korrigering av medlemskonti Utgift 999, Bank og kortgebyr Utgift 1000, , Nedskr.av saldo/ovf.. innskudd til MWL Utgift , Annen kostnad, fradragsberettiget Utgift 3000, , Renteinntekt Inntekt -6500, , Tilfeldige inntekter/saldojustering Inntekt -388, Rente-/gebyrkostnader bank Utgift Rentekostnad Utgift 25 0 SUM Utgifter , , SUM Driftsresultat , , Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 21 av 21

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Årsmøte i Bergen klatreklubb. Bergenshallen mandag 22.mars 2010

Årsmøte i Bergen klatreklubb. Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Årsmøte i Bergen klatreklubb Bergenshallen mandag 22.mars 2010 Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling 2 Valg av møteleder og referent 3 Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2009 4 Godkjenning av budsjett

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Skagen Hotel, Bodø Tirsdag 10. februar 2015 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av: a) Møtedirigent b) Møtesekretær

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene

UT-HITRA SPORTSKLUBB. Tilsluttet Norges Idrettsforbund. Styret/arbeidsutvalget og gruppene UT-HITRA SPORTSKLUBB Tilsluttet Norges Idrettsforbund Styret/arbeidsutvalget og gruppene ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Dagsorden 1. Velkommen til årsmøtet v/tove Vike 2. Godkjenning av stemmeberetigede,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer