BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

2 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb Styrets sammensetning Fagpersonell Selvassuransefondet Hangar- og hyttekomité Rygge brukerforum Møter/representasjoner Medlemstall Flypark Rapportering av aktiviteter Generell vurdering av virksomheten Historisk oversikt over flytid i Borg flyklubb Årsrapport fra skolesjef Årsrapport fra operativ leder Årsrapport fra flytryggingsleder Årsrapport fra teknisk leder Årsrapport fra miljøleder Årsrapport fra selvassuransefondet Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning Budsjett Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 2 av 21

3 1. Årsberetning for Borg flyklubb Styrets sammensetning FORMANN Finn Syverstad NESTLEDER Raymond Iversen SEKRETÆR Bjørn Solbakken KASSERER John Oddvar Lundsbakken STYREMEDLEM Geir Kramviken Strøm STYREMEDLEM Trond Kramviken Strøm 1. VARAMEDLEM Martin Stene 2. VARAMEDLEM Thor Øyvind Andersen 3. VARAMEDLEM Ståle Abrahamsen VALGKOMITE Svein Ek Jacob Micka Kai Hannestad Varamedlem : Jarle A. Degnes 1.2 Fagpersonell SKOLESJEF ASS. SKOLESJEF UTDANNINGSKONTAKT FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR TEKNISK LEDER ASS. TEKNISK LEDER OPERATIV LEDER FLYTRYGGINGSLEDER MILJØLEDER WEBMASTER 1.3 Selvassuransefondet LEDER STYREMEDLEM STYREMEDLEM 1.4 Hangar- og hyttekomité LEDER MEDLEM MEDLEM 1.5 Rygge brukerforum LEDER MEDLEM MEDLEM Finn Syverstad Torkel M. Jodalen Finn Syverstad Odd Audun Ringe Are Wergeland Krog Finn Syverstad Torkel M. Jodalen Rune Koppen Geir Kramviken Strøm Odd Audun Ringe Ståle Abrahamsen Jarle A. Degnes Geir Kramviken Strøm Raymond Iversen Odd Audun Ringe Ståle Abrahamsen Trond Kramviken Strøm Thor Øyvind Andersen Jarle A. Degnes Trond Kramviken Strøm Raymond Iversen Thor Øyvind Andersen Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 3 av 21

4 1.6 Møter/representasjoner STYREMØTER MEDLEMSMØTER MØTER I RYGGE BRUKERFORUM MØTER I RAKKESTAD BRUKERFORUM ÅRSMØTE I BORG BINGO UTSENDINGER TIL NLF MOTORFLYSEKSJONENS ÅRSMØTE SEMINAR FOR SKOLESJEFER/OPERATIVE LEDERE/ FLYTRYGGINGSLEDERE/TEKNISKE LEDERE Gjennomført 7 styremøter Gjennomført 2 medlemsmøter Trond K. Strøm, Raymond Iversen, Thor Øyvind Andersen, Geir K. Strøm Finn Syverstad, Geir K. Strøm, Trond K. Strøm Ingen representanter fra Borg flyklubb møtte Odd Audun Ringe, Geir K. Strøm, Finn Syverstad Finn Syverstad, Are Wergeland Krog, Geir K. Strøm 1.7 Medlemstall Antall medlemmer pr var 106. Av disse var 20 medlemmer 19 år eller yngre. 1.8 Flypark Pr besto flyparken av: - LN-JAL, PA Eier: Borg flyklubb - LN-ALT, PA Eier: Geir og Trond Kramviken Strøm - LN-BGA, PA Eier: Geir og Trond Kramviken Strøm 1.9 Rapportering av aktiviteter - Innrapportering til Norges luftsportsforbund, Motorflyseksjonen pr Medlemstall og organisasjonsdata pr innrapportert til Norges idrettsforbund - Inntekter og utgifter i ungdomsfondet innrapportert til lotteritilsynet pr Klubbens utgifter for 2013 (beregning av merverdiavgift) innrapportert til NIF pr Antall starter på Rakkestad pr innrapportert til Rakkestad flyplass AS - Søknad om fornyet oppholdstillatelse på Rygge pr Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 4 av 21

5 1.10 Generell vurdering av virksomheten Styret har i løpet av året holdt 7 styremøter og behandlet 127 saker. Innholdet i mange saker har vært diskusjon om renovasjon av LN-JAL som ble kjøpt av Sola flyklubb 1. november 2013 for ,- kr. Flyet ble tatt i bruk i klubben 16. juni Mange saker har handlet om overgangen til nye bestemmelser i EASA og angående sertifikater, utdanning og organisering, ikke mist overgangen fra RF (Registrated Facilities) til ATO (Approved Training Organisations) og klubbens skoletillatelse. Implementering av nye bestemmelser er utsatt av EASA til Borg flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse etter reglene om RF fram til 30. november I 2014 ble LN-ALT og LN-BGA overdratt til nye eiere, Geir og Trond Kramviken Strøm. 1. juni 2014 ble det nye bookingsystemet myweblog tatt fullt ut i bruk. Systemet har adskillig flere funksjoner enn det gamle systemet, blant annet ved at betaling av flyleie nå er koblet til bookingsystemet og elektronisk loggføring av flyging. Sosiale arrangementer: - Geir Kramviken Strøm tok initiativ til et flytreff på en restaurant i Fredrikstad i juli. - Det har vært arrangert fly-inn på Torsnes flyplass. - Klubben har deltatt på felles klubbtur med Rakkestad flyklubb og Grenland flyklubb til Visby. - Det har vært arrangert vaffelmøter på Rygge den siste lørdagen i måneden, med god oppslutning. - Det ble arrangert julebord på Støtvig hotel. Det har blitt utført innvendig oppussing av klubbhuset på Rygge, samt nødvendige reparasjoner på hangar. Trond Strøm har representert Borg flyklubb i Rygge brukerforum, som har hatt flere møter med Rygge sivile lufthavn (RSL) og Forsvarsbygg etter at RSL har overtatt konsesjonen og store områder av flyplassen. Brukerforumet har fortsatt viktige oppgaver foran seg i forbindelse med at klubbene skal flytte sin virksomhet over til den sivile delen av flyplassen. Brukerforumet har også arbeidet med spørsmålet om adgangskort til flyplassen. Dette ligger an til å bli løst som ledd i flytting av klubbene. Rakkestad brukerforum har arbeidet med å legge forholdene til rette for brukerne på Rakkestad. For tiden er det store planer om å bygge eget klubbhus. Tomt er stilt til disposisjon, og brukerforumet vil forsøke å få dekket noe av utgiftene ved hjelp av «Fornebupotten» som ble bevilget i Rakkestad brukerforum arrangerte åpen dag søndag 14. september. Ca. 300 mennesker møtte, og det var en svært vellykket dag med stor aktivitet. Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 5 av 21

6 Borg flyklubb, Follo flyklubb og Rakkestad flyklubb har hatt felles møte for å drøfte dages aktiviteter med tanke på muligheten for mer samarbeid, eventuelt en sammenslåing av klubbene. Økonomien i Borg flyklubb er relativt god, selv om mye av midlene nå er brukt til flykjøp og oppussing. Aktivitetsnivået kunne gjerne ha vært høyere, men samtidig skjer det mye spennende rundt klubben og småflymiljøet i Østfold for tiden. Vår utfordring vil være å utnytte de mulighetene som endringene gir til å videreutvikle et levende og engasjert flymiljø. Finn Syverstad Leder Bjørn Solbakken Sekretær Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 6 av 21

7 2. Historisk oversikt over flytid i Borg flyklubb Flytimer pr. år skole/instruksjon og privat År Skole/instruksjon Privat Totalt :55 279:00 427: :45 245:35 283: :50 180:10 236: :40 175:20 396: :55 193:35 477: :10 233:30 719: :45 229:55 743: :50 189:40 592: :15 251:45 702: :50 245:45 630: :50 360:10 605: :25 245:15 419: :00 136:00 361: :00 125:00 187: :50 127:10 272: :20 127:00 206: :50 178:10 417: :15 145:45 584: :50 269:45 726: :15 383:10 798: :25 252:25 548: :50 215:55 508: :40 378:50 793: :40 356:35 663:15 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 7 av 21

8 Fra 2006 er flytiden spesifisert for hvert fly: År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2006 LN-ALT 41:50 179:15 221:05 LN-HOR 177:50 61:20 239:10 LN-PAL 135:00 128:50 263:50 Totalt 354:40 369:25 724:05 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2007 LN-ALT 13:30 165:25 178:55 LN-HOR 114:25 93:15 207:40 LN-PAL 183:50 115:35 299:25 Totalt 311:45 374:15 686:00 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2008 LN-ALT 28:20 143:50 172:10 LN-HOR 120:35 116:55 237:30 LN-PAL 87:35 91:45 179:20 Totalt 252:35 372:05 624:40 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2009 LN-ALT 142:15 115:20 257:35 LN-HOR 168:40 101:00 269:40 LN-BGA 76:40 88:25 165:05 Totalt 387:35 304:45 692:20 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2010 LN-ALT 24:35 28:15 53:00 LN-HOR 116;15 106:25 222:40 LN-BGA 125:20 144:00 269:20 Totalt 266:00 278:40 545:00 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2011 LN-HOR 107: LN-BGA 76:40 160:20 237:00 Totalt 184:10 291: Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 8 av 21

9 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2012 LN-HOR 132: LN-BGA 12:55 100:40 113:35 Totalt 145:50 212: År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2013 LN-HOR 190:15 57: LN-BGA 45:10 31:00 76:10 LN-ALT 16:45 30:00 46:45 Totalt 252:10 118:40 370:50 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2014 LN-ALT 1:15 15:20 16:45 LN-BGA 50:05 164:05 214:10 LN-HOR 18:20 15:30 33:50 LN_JAL 40:25 103:00 143:25 Totalt 119:05 298:05 417:10 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 9 av 21

10 3. Årsrapport fra skolesjef Skolegruppen har i 2014 bestått av: Skolesjef: Finn Syverstad Ass. skolesjef: Torkel M. Jodalen Instruktører: Are Wergeland Krog Total flygetid i skolevirksomheten i 2014: 119:05 Det er blitt utstedt 1 soloflygingsbevis, 1 sertifikat og 1 mørkeflygingsbevis. Soloflygingsbevis: Sertifikat: Mørkeflygingsbevis: Geir Kramviken Strøm Geir Kramviken Strøm Geir Kramviken Strøm Antall skoletimer det siste året er det laveste siden Tilgangen på elever har det siste året gått betraktelig ned. Erfaringsmessig kan dette fort snu seg igjen. Klubben har i dag 10 elever registrert på ett eller annet nivå. Skolen har i løpet av året arrangert kurs i teori til PPL-A. Viljen til å gjennomføre utdannelsen er imidlertid noe vekslende. Mange starter på kurs, men faller fra etter hvert av forskjellige årsaker: økonomiske, arbeidsforhold eller fordi motivasjonen har vært for dårlig. Skolevirksomheten har foregått både på Rakkestad og Rygge. Skolesjefseminaret ble i år avholdt på Rica Travel Hotel Gardermoen i tidsrommet november. Finn Syverstad og Are Wergeland Krog representerte Borg flyklubb. Borg flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse fram til Det skal bli spennende å se hva myndighetene bestemmer i forbindelse med overgangen fra RF til ATO. Foreløpig er dette utsatt til Det kan i verste fall bety at flyklubber i framtiden ikke lenger får tillatelse til utdanning til PPL-A. Det har vært en del meningsutvekslinger det siste året om hvilket engasjement klubben skal ha på Rakkestad. Slik utviklingen er på Rygge vil det bli trangt om plassen for skoleflyging, og det vil skje store forandringer ved flytting av klubbens oppholdssted fra militært til sivilt område. Oppholdet på Rakkestad har vist seg å være positivt. Rakkestad Brukerforum har store planer om å bygge sitt eget klubbhus. Dette kan bidra til økt aktivitet innen forskjellige luftsportsaktiviteter. Det sittende styret er helt klare på at klubben foreløpig er mest tjent på en delt løsning, både Rygge og Rakkestad. Det er viktig at vi kan dra i samme retning, arbeide mot noen felles mål, og ha det hyggelig. Finn Syverstad Skolesjef Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 10 av 21

11 4. Årsrapport fra operativ leder Klubbens operative leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring innen flyging. Operativ leder oppnevnes av og er underlagt klubbens styre og skal ha et nært samarbeid med teknisk leder, flytryggingsleder og skolesjef. Operativ leder er ansvarlig for at all flyging i klubben foregår i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og har myndighet til å iverksette øyeblikkelige tiltak, herunder midlertidig flyforbud. Operativ leder skal se til at klubbens piloter holder en tilfredsstillende standard og at klubbens instruks for flyging, eller tilsvarende, blir overholdt. Om årsrapport for 2014 Det er ikke utarbeidet ny årsrapport fra operativ leder for I stedet gjengis en bearbeidet versjon av rapporten fra 2013, som hadde fokus på «airmanship» - på norsk kalt flygerskjønn eller «flyvett». Airmanship handler om menneskelig adferd innen luftfart, akkurat som sjømannskap viser til hvordan man skaper seg på sjøen. Airmanship kan beskrives som utøverens vilje og evne til å ivareta egen og andres sikkerhet under flyging. Det er hva man faktisk gjør, adferden, som er avgjørende - altså utøvet airmanship. Det er et håndverk mer enn akademisk boklig lærdom. Flyging er i seg selv ikke farlig, men er kanskje i enda større grad enn sjøfart forferdelig lite tilgivende ovenfor uforsiktighet, likegyldighet og udugelighet. Vi snakker gjerne om godt eller dårlig airmanship. Målet i all flyaktivitet er godt airmanship. Vår adferd er et resultat av innsikt, vurdering, beslutning og handling. Alle fire er like viktige. Vi har ingen instinkter for å fly, det er i strid med vår natur. Vi skal tenke oss godt om og alltid være føre var. Du skal ikke tro, du skal alltid vite. Dette fordrer visdom, ydmykhet, selvinnsikt og empati. I kontrast til dette står fornektelse, hovmod, fordømmelse og dumskap. Etablerte regler og prosedyrer er et resultat av dyrkjøpte erfaringer høstet av våre forgjengere i lufta. De er, brutalt sagt, skrevet med blod. Alternativet til å følge dem kan fort bli en ulykke. Klubben har ansvar for å legge til rette for gode holdninger og en kultur for sikkerhet. Målet er å unngå fatale feil, samt å holde de feil som forekommer på et akseptabelt nivå mht. antall og alvor. Flyging må innlæres, og målet med all læring er å oppnå atferdsmessig forandring. Noen handlinger automatiseres og andre prosedyrestyres. Vi må lære å føre flymaskiner, og disse ferdigheter må stadig øves. Det er en reell utfordring at mange flyr for lite til å holde ferdighetene ved like. Har du noen barrierer som må overvinnes, eller om du vil utvide horisonten med nye ferdigheter, ta kontakt med en av klubbens instruktører. Odd Audun Ringe Operativ leder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 11 av 21

12 5. Årsrapport fra flytryggingsleder 2014 har vært et meget bra år for Borg Flyklubb sett fra et flytryggingsperspektiv, vi har heldigvis ikke hatt noen hendelser dette året! Det er ellers mye fokus på rapporteringsplikt om dagen, og hva som skal rapporteres, les gjerne BSL-A-3 med vedlegg, for å være oppdatert. Tap av kontroll på bakken er den mest vanlige hendelsen i GA-miljøet, heldigvis med få personskader. Men det må igjen understrekes hvor viktig det er å fly regelmessig for å opprettholde ferdighetene. Hvis man er rusten, ta en tur med en av våre meget kompetente instruktører, det er både hyggelig og lærerikt! Statistikken viser ellers at de mest alvorlige ulykkene i GA-miljøet skjer når piloter uten instrumentrating (IR) flyr inn i skyer, dette må aldri forekomme! Samtidig oppfordres det til stor forsiktig under taxing på parkeringsplassen. På grunn av propellerstrømmen kan løse gjenstander på bakken forårsake store skader på mennesker og materiell. MyWebLog kan brukes til mer enn å booke fly, man kan bl.a. sende inn bekymringsmeldinger, en såkalt IRS-rapport. Slike rapporter kan vise hvilke sikkerhetsmessige utfordringer man har lokalt, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes inn. Rapportene kan være anonyme, da blir både navn og dato usynlig. Rapportene blir behandlet av skolesjef eller operativ leder. Jeg vil oppfordre alle til å benytte seg av denne muligheten, hvis man opplever noe man reagerer på. Som ved all rapportering er det ikke meningen å henge ut enkeltpersoner, men å dele erfaringer som alle kan ha nytte av. La oss bli en foregangsklubb på dette området! Klubben har fått nytt fly i 2014, LN-JAL er en flott maskin! Vi håper at dette vil føre til masse flyging i Fly safe! Ståle Abrahamsen Flytryggingsleder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 12 av 21

13 6. Årsrapport fra teknisk leder Undertegnede har vært teknisk leder i Borg flyklubb siden I året 2014 har det vært utført 50 timers ettersyn og utbedring av litt småsnags. Årlig inspeksjon og 100 timer er utført av Norrønafly Rakkestad AS i henhold til CAMO. Norrønafly har fått tilbake tekniske journaler fra NLF CAMO, og alle tider er blitt ført inn i Norrønafly sitt system M-trax. Foreløpig vil NLF CAMO se på flyet en gang i året og fornye ARC (luftdyktighetsbevis). Alle ettersyn vil bli i framtiden bli tatt av Norrønafly, dvs. 100 timer og årlig ettersyn. 50 timer vil bli utført av undertegnede slik som før. Forskjellen er at vi slipper å bestille ettersyn fra NLF CAMO. Det vil bli montert inn motorvarmer og kontakt til kupevarmer på LN-JAL. Dette vil bli foretatt på neste 50-timers service. Rune Koppen Teknisk leder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 13 av 21

14 7. Årsrapport fra miljøleder Det foreligger ikke årsrapport fra miljøleder, da klubbens miljøleder dessverre gikk bort i Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 14 av 21

15 8. Årsrapport fra selvassuransefondet Leder: Raymond Iversen Styremedlem: Odd Audun Ringe (Operativ leder) Styremedlem: Ståle Abrahamsen (Flytryggingsleder) Selvassuransefondet hadde 23 medlemmer i Det har ikke vært utbetaling fra selvassuransefondet i Regnskap for selvassuransefondet 2014 Innbetalt fra medlemmer i 2014 (23 x 300) 6900,00 Renter ,00 Utbetalt ved skade 0,00 Overskudd 8221,00 Bank ,00 Selvassuransefondet pr ,19 Raymond Iversen Leder for selvassuransefondet Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 15 av 21

16 9. Resultatregnskap Kontonr. Kontonavn Reelt i perioden Budsjett i perioden Reelt i fjor Avvik 3100 Medlemskontingent via NLF , , , , Pilotavgift , , , ,00 Arrangementer/Stevner/ 3150 Julebord o.l , , , Grasrotandel fra Norsk Tipping -3763, , ,65 135, Borg Bingo , , , , Kursavgift /kursmateriell -9000, , Momskompensasjon , , , , Annen støtte -3500, , ,00 SUM Salgsinntekter , , , , Flyleie , , , , Leie, hangar, oppst.plass , , Salg av fly , , Strøm, viderefakturert Viderefakturert annet Årskontingenter -8500, , Diverse inntekter , , , ,62 SUM Andre inntekter , , , ,98 Sum Driftsinntekter , , , , Flydrivstoff - LN-HOR og LN-JAL 71833, , , , Teller - Service- og månedsavgift 6017, , Utgifter ved MyWebLog 2300, , Vedlikehold LN-HOR 93686, , , , Vedlikehold LN-ALT/LN-BGA 10735, , Vedlikehold, LN-JAL , ,69 Startavg./Årskort og lisenser HOR - JAL 39746, , , , Startavgifter/Årskort/Bruk -BGA 3650, , , Overflygning LN-HOR, -JAL,-BGA 4378, , , Kjøp av fly 24062, , ,00 SUM Varekostnader , , , ,96 Nedskrivning av varige 6050 driftsmidler/fly 62562, , Renovasjon, vann, avløp, toalett 6231, , Strøm lokaler 5055, , , , Renhold/Vedlikehold klubbhus 18248, , , , Kostnad hangar Rygge , , , Leie av fly , , , , Utstyr/Rekvisita til fly 13903, , , , Annen fremmed tjeneste , , , Kontorrekvisita 622, ,00 973,38-351, Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l. 799, , ,17-662, IT-kostnader (Data/Bedrifsnett) 1000, , , ,32 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 16 av 21

17 Reelt i perioden Budsjett i perioden Reelt i fjor Avvik Kontonr. Kontonavn 6811 Nettbetaling 4822, , Kostnader flyskolen (eks reise) 7200, , , , Kostnader, klubben (eks. reise) 2741, , , , Regnskap og loggføring 2657, , ,75 625, Telefon-Mobil /(Telenor) 2354, , , , Porto/postboks 1088, , , Nettaksess 1000, ,75 206, Deltakelse kurs/møter NLF , , , Deltakelse kurs/møter Flyskolen Årsmøter og medlemsmøter 1300, , , ,00 Medlemsarrangement 7182 (se egenandel) Andre møter og arrangementer 3728, , , , Reklamekostnad 5956, , , ,06 Ungdomsmedlemsskap 7330 dekket av BFK 9905, , , , Ungdomsaktiviteter 10000, , , , Ungdom - rabattert flygning , , , Avsetning/forbruk ungdomsfond , , , Forsikring klubbhus og hangar , Forsikring LN-HOR, LN-JAL 12441, , , Rabatter - ungdom og intro -4080, , Korrigering av medlemskonti 999, , Bank og kortgebyr 1104, , ,00 81 Nedskriving av saldo/ 7780 Ovf.. innskudd til MWL , , ,03 Annen kostnad, 7790 fradragsberettiget 3455, , ,73-180, Konstaterte tap på fordringer , ,00 SUM Andre driftskostnader , , , ,89 SUM Driftskostnader , , , ,85 SUM Driftsresultat -6087, , , , Renteinntekt -2364, , , ,00 Tilfeldige inntekter/ 8055 Saldojustering -388, , , Rente-/gebyrkostnader bank Rentekostnad SUM Finansinntekt og -kostnad -2727, , , ,56 Årsresultat -8814, , , ,66 Korr. med konto 7532 og 7780: 53483,75 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 17 av 21

18 10. Balanseregnskap Inngående balanse Reelt i perioden Utgående balanse Reelt i fjor Kontonr. Kontonavn 1101 Hangar Rygge flystasjon 30000, , Klubbhus Rygge flystasjon Fly LN-JAL 38500, , , , Fly LN-HOR , , SUM Varige driftsmidler , , , , Andel i Borg Bingo 2500, , Andre fordringer 2643, , , ,35 SUM Finansielle anleggsmidler 5143, , , ,35 SUM Anleggsmidler , , , , Kundefordringer, utestående , , ,85 Bankinnskudd 1920 Bank KLUBBDRIFT , , , , Bank FLYDRIFT , , , , Bank PLASSERING/U-fond , , , , Bank SA-FOND )** Bank Konto ,00 SUM Bankinnskudd, kontanter ol , , , ,82 SUM Omløpsmidler , , , ,67 SUM Eiendeler , , , ,32 Udisponert årsresultat 8800 (overskudd) -8814, , Annen egenkapital , ,33 0 SUM Egenkapital , , , , Leverandørgjeld , , , , Avsetning, ungdomsmidler , , , Annen kortsiktig gjeld , ,35 0 SUM Kortsiktig gjeld , , , ,64 SUM Gjeld og egenkapital , , , ,32 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 18 av 21

19 11. Revisjonsberetning Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 19 av 21

20 12. Budsjett 2015 Konto Kontonavn Kontotype Budsjett 2014 Regnsk Budsjett Medlemskontingent via NLF Inntekt , , Pilotavgift Inntekt , , Arrangementer/Stevner/Julebord o.l. Inntekt -3150, Grasrotandel fra Norsk tipping Inntekt -4000, , Borg bingo Inntekt , , Kursavgift /kursmateriell Inntekt -9000, Momskompensasjon Inntekt , , Annen støtte Inntekt -3500, Flyutleie Inntekt , , Leie av hangar / oppstillingsplass Inntekt Salg av fly Inntekt , Viderefakturert annet Inntekt Årskontingenter Inntekt -8500, Diverse inntekter Inntekt , , SUM Inntekter , , Flydrivstoff - LN-JAL Utgift , , Vedlikehold LN-HOR Utgift , , Vedlikehold LN-ALT/LN-BGA Utgift 10735, Vedlikehold, LN-JAL Utgift , Teller - Service- og månedsavgift Utgift 6017, Utgifter ved MyWebLog Utgift 2300, Startavg./Årskort og lisenser -HOR- JAL Utgift 30000, , Startavgifter/Årskort/Bruk -BGA Utgift 3650, Overflygning LN-JAL, -BGA Utgift 4378, Kjøp av fly Utgift , , Strøm lokaler Utgift 15000, , Nedskrivning av varige driftsmidler/fly Utgift 62562, Renovasjon, vann, avløp, toalett Utgift 6231, Renhold/Flytting klubbhus Utgift 6000, , Kostnad flytting hangar Rygge Utgift 3000, Leie av fly Utgift 30000, , Utstyr/Rekvisita til fly Utgift 10000, , Annen fremmed tjeneste Utgift 2500, Kontorrekvisita Utgift 1500,00 622, Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l. Utgift 1500,00 799, IT-kostnader (Data/Bedriftsnett) Utgift 5500, , Nettbetaling (Nets) Utgift 4822, Kostnader flyskolen (eks reise) Utgift 10000, , Kostnader, klubben (eks. reise) Utgift 5500, , Regnskap og loggføring Utgift 2500, , Telefon-Mobil /(Telenor) Utgift 6500, , Porto/postboks Utgift 2000, , Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 20 av 21

21 Konto Kontonavn Kontotype Budsjett 2014 Regnsk Budsjett Nettaksess (Bedriftsnett) Utgift , Reisekostnader Utgift Deltakelse kurs/møter NLF Utgift 6500, Årsmøter og medlemsmøter Utgift 4000, , Medlemsarrangement (se egenandel) Utgift Andre møter og arrangementer Utgift 6500, , Reklamekostnad Utgift 2000, , Ungdomsmedlemsskap dekket av BFK Utgift 15000, , Ungdomsaktiviteter Utgift 16000, , Ungdom - rabattert flygning Utgift 4000, Avsetning/forbruk ungdomsfond Utgift 13000, Forsikring klubbhus og hangar Utgift 1000, Forsikring LN-HOR, LN-JAL Utgift 32000, , Rabatter - ungdom og intro Utgift -4080, Korrigering av medlemskonti Utgift 999, Bank og kortgebyr Utgift 1000, , Nedskr.av saldo/ovf.. innskudd til MWL Utgift , Annen kostnad, fradragsberettiget Utgift 3000, , Renteinntekt Inntekt -6500, , Tilfeldige inntekter/saldojustering Inntekt -388, Rente-/gebyrkostnader bank Utgift Rentekostnad Utgift 25 0 SUM Utgifter , , SUM Driftsresultat , , Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 21 av 21

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 3 STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 1 34 261 859 836 2 Leieinntekter 3 75 2 4 3 Andre inntekter 23 298 18737 Sum driftsinntekter 1 268 38 1 6 973 Varekostnad

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Værnes Flyklubb 17.03.2014 03:07:54 Økonomioversikt Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81 Periode: 1-12 År: 2013 Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Innhold: Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 2 Leieinntekter 3 Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad 4 l_0nnskostnad 5 Ordinser avskrivning 6 Kostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

STYRETS BERETNING. Regnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013

STYRETS BERETNING. Regnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 Regnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 Driftsinntekter Note 2013 Budsjett 2012 Markedsinntekter 5 899 863 850 000 1 022 666 Tilskudd 6 1 005 969 950 000 802 959 Stevneinntekter 7 992 117 905 000 797 830 Medlemsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT

STAAL JØRPELAND IL RESULTAT STAAL JØRPELAND IL RESULTAT Driftsinntekter Note Budsjett 2016 Virkelig 2015 Budsjett 2015 Virkelig 2014 Videresalg reklameskilt 0 18 856 0 117 939 Kontingenter 1 418 500 1 422 436 1 515 500 1 162 751

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen

6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen Årsmøte NHF Halden Aremark 4.februar 2015. Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av tellekorps 2 stk 6. Valg av 2 stk. til

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb Side 1 Bruk av myweblog i Borg Flyklubb myweblog er en nettbasert tjeneste som aktive medlemmer av Borg flyklubb må benytte til Booking av flyving Logging av flyging Betaling av flyleie Tjenesten vil fra

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer