BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

2 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb Styrets sammensetning Fagpersonell Selvassuransefondet Hangar- og hyttekomité Rygge brukerforum Møter/representasjoner Medlemstall Flypark Rapportering av aktiviteter Generell vurdering av virksomheten Historisk oversikt over flytid i Borg flyklubb Årsrapport fra skolesjef Årsrapport fra operativ leder Årsrapport fra flytryggingsleder Årsrapport fra teknisk leder Årsrapport fra miljøleder Årsrapport fra selvassuransefondet Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning Budsjett Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 2 av 21

3 1. Årsberetning for Borg flyklubb Styrets sammensetning FORMANN Finn Syverstad NESTLEDER Raymond Iversen SEKRETÆR Bjørn Solbakken KASSERER John Oddvar Lundsbakken STYREMEDLEM Geir Kramviken Strøm STYREMEDLEM Trond Kramviken Strøm 1. VARAMEDLEM Martin Stene 2. VARAMEDLEM Thor Øyvind Andersen 3. VARAMEDLEM Ståle Abrahamsen VALGKOMITE Svein Ek Jacob Micka Kai Hannestad Varamedlem : Jarle A. Degnes 1.2 Fagpersonell SKOLESJEF ASS. SKOLESJEF UTDANNINGSKONTAKT FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR TEKNISK LEDER ASS. TEKNISK LEDER OPERATIV LEDER FLYTRYGGINGSLEDER MILJØLEDER WEBMASTER 1.3 Selvassuransefondet LEDER STYREMEDLEM STYREMEDLEM 1.4 Hangar- og hyttekomité LEDER MEDLEM MEDLEM 1.5 Rygge brukerforum LEDER MEDLEM MEDLEM Finn Syverstad Torkel M. Jodalen Finn Syverstad Odd Audun Ringe Are Wergeland Krog Finn Syverstad Torkel M. Jodalen Rune Koppen Geir Kramviken Strøm Odd Audun Ringe Ståle Abrahamsen Jarle A. Degnes Geir Kramviken Strøm Raymond Iversen Odd Audun Ringe Ståle Abrahamsen Trond Kramviken Strøm Thor Øyvind Andersen Jarle A. Degnes Trond Kramviken Strøm Raymond Iversen Thor Øyvind Andersen Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 3 av 21

4 1.6 Møter/representasjoner STYREMØTER MEDLEMSMØTER MØTER I RYGGE BRUKERFORUM MØTER I RAKKESTAD BRUKERFORUM ÅRSMØTE I BORG BINGO UTSENDINGER TIL NLF MOTORFLYSEKSJONENS ÅRSMØTE SEMINAR FOR SKOLESJEFER/OPERATIVE LEDERE/ FLYTRYGGINGSLEDERE/TEKNISKE LEDERE Gjennomført 7 styremøter Gjennomført 2 medlemsmøter Trond K. Strøm, Raymond Iversen, Thor Øyvind Andersen, Geir K. Strøm Finn Syverstad, Geir K. Strøm, Trond K. Strøm Ingen representanter fra Borg flyklubb møtte Odd Audun Ringe, Geir K. Strøm, Finn Syverstad Finn Syverstad, Are Wergeland Krog, Geir K. Strøm 1.7 Medlemstall Antall medlemmer pr var 106. Av disse var 20 medlemmer 19 år eller yngre. 1.8 Flypark Pr besto flyparken av: - LN-JAL, PA Eier: Borg flyklubb - LN-ALT, PA Eier: Geir og Trond Kramviken Strøm - LN-BGA, PA Eier: Geir og Trond Kramviken Strøm 1.9 Rapportering av aktiviteter - Innrapportering til Norges luftsportsforbund, Motorflyseksjonen pr Medlemstall og organisasjonsdata pr innrapportert til Norges idrettsforbund - Inntekter og utgifter i ungdomsfondet innrapportert til lotteritilsynet pr Klubbens utgifter for 2013 (beregning av merverdiavgift) innrapportert til NIF pr Antall starter på Rakkestad pr innrapportert til Rakkestad flyplass AS - Søknad om fornyet oppholdstillatelse på Rygge pr Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 4 av 21

5 1.10 Generell vurdering av virksomheten Styret har i løpet av året holdt 7 styremøter og behandlet 127 saker. Innholdet i mange saker har vært diskusjon om renovasjon av LN-JAL som ble kjøpt av Sola flyklubb 1. november 2013 for ,- kr. Flyet ble tatt i bruk i klubben 16. juni Mange saker har handlet om overgangen til nye bestemmelser i EASA og angående sertifikater, utdanning og organisering, ikke mist overgangen fra RF (Registrated Facilities) til ATO (Approved Training Organisations) og klubbens skoletillatelse. Implementering av nye bestemmelser er utsatt av EASA til Borg flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse etter reglene om RF fram til 30. november I 2014 ble LN-ALT og LN-BGA overdratt til nye eiere, Geir og Trond Kramviken Strøm. 1. juni 2014 ble det nye bookingsystemet myweblog tatt fullt ut i bruk. Systemet har adskillig flere funksjoner enn det gamle systemet, blant annet ved at betaling av flyleie nå er koblet til bookingsystemet og elektronisk loggføring av flyging. Sosiale arrangementer: - Geir Kramviken Strøm tok initiativ til et flytreff på en restaurant i Fredrikstad i juli. - Det har vært arrangert fly-inn på Torsnes flyplass. - Klubben har deltatt på felles klubbtur med Rakkestad flyklubb og Grenland flyklubb til Visby. - Det har vært arrangert vaffelmøter på Rygge den siste lørdagen i måneden, med god oppslutning. - Det ble arrangert julebord på Støtvig hotel. Det har blitt utført innvendig oppussing av klubbhuset på Rygge, samt nødvendige reparasjoner på hangar. Trond Strøm har representert Borg flyklubb i Rygge brukerforum, som har hatt flere møter med Rygge sivile lufthavn (RSL) og Forsvarsbygg etter at RSL har overtatt konsesjonen og store områder av flyplassen. Brukerforumet har fortsatt viktige oppgaver foran seg i forbindelse med at klubbene skal flytte sin virksomhet over til den sivile delen av flyplassen. Brukerforumet har også arbeidet med spørsmålet om adgangskort til flyplassen. Dette ligger an til å bli løst som ledd i flytting av klubbene. Rakkestad brukerforum har arbeidet med å legge forholdene til rette for brukerne på Rakkestad. For tiden er det store planer om å bygge eget klubbhus. Tomt er stilt til disposisjon, og brukerforumet vil forsøke å få dekket noe av utgiftene ved hjelp av «Fornebupotten» som ble bevilget i Rakkestad brukerforum arrangerte åpen dag søndag 14. september. Ca. 300 mennesker møtte, og det var en svært vellykket dag med stor aktivitet. Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 5 av 21

6 Borg flyklubb, Follo flyklubb og Rakkestad flyklubb har hatt felles møte for å drøfte dages aktiviteter med tanke på muligheten for mer samarbeid, eventuelt en sammenslåing av klubbene. Økonomien i Borg flyklubb er relativt god, selv om mye av midlene nå er brukt til flykjøp og oppussing. Aktivitetsnivået kunne gjerne ha vært høyere, men samtidig skjer det mye spennende rundt klubben og småflymiljøet i Østfold for tiden. Vår utfordring vil være å utnytte de mulighetene som endringene gir til å videreutvikle et levende og engasjert flymiljø. Finn Syverstad Leder Bjørn Solbakken Sekretær Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 6 av 21

7 2. Historisk oversikt over flytid i Borg flyklubb Flytimer pr. år skole/instruksjon og privat År Skole/instruksjon Privat Totalt :55 279:00 427: :45 245:35 283: :50 180:10 236: :40 175:20 396: :55 193:35 477: :10 233:30 719: :45 229:55 743: :50 189:40 592: :15 251:45 702: :50 245:45 630: :50 360:10 605: :25 245:15 419: :00 136:00 361: :00 125:00 187: :50 127:10 272: :20 127:00 206: :50 178:10 417: :15 145:45 584: :50 269:45 726: :15 383:10 798: :25 252:25 548: :50 215:55 508: :40 378:50 793: :40 356:35 663:15 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 7 av 21

8 Fra 2006 er flytiden spesifisert for hvert fly: År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2006 LN-ALT 41:50 179:15 221:05 LN-HOR 177:50 61:20 239:10 LN-PAL 135:00 128:50 263:50 Totalt 354:40 369:25 724:05 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2007 LN-ALT 13:30 165:25 178:55 LN-HOR 114:25 93:15 207:40 LN-PAL 183:50 115:35 299:25 Totalt 311:45 374:15 686:00 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2008 LN-ALT 28:20 143:50 172:10 LN-HOR 120:35 116:55 237:30 LN-PAL 87:35 91:45 179:20 Totalt 252:35 372:05 624:40 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2009 LN-ALT 142:15 115:20 257:35 LN-HOR 168:40 101:00 269:40 LN-BGA 76:40 88:25 165:05 Totalt 387:35 304:45 692:20 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2010 LN-ALT 24:35 28:15 53:00 LN-HOR 116;15 106:25 222:40 LN-BGA 125:20 144:00 269:20 Totalt 266:00 278:40 545:00 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2011 LN-HOR 107: LN-BGA 76:40 160:20 237:00 Totalt 184:10 291: Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 8 av 21

9 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2012 LN-HOR 132: LN-BGA 12:55 100:40 113:35 Totalt 145:50 212: År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2013 LN-HOR 190:15 57: LN-BGA 45:10 31:00 76:10 LN-ALT 16:45 30:00 46:45 Totalt 252:10 118:40 370:50 År Fly Skole/instruksjon Privat Totalt 2014 LN-ALT 1:15 15:20 16:45 LN-BGA 50:05 164:05 214:10 LN-HOR 18:20 15:30 33:50 LN_JAL 40:25 103:00 143:25 Totalt 119:05 298:05 417:10 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 9 av 21

10 3. Årsrapport fra skolesjef Skolegruppen har i 2014 bestått av: Skolesjef: Finn Syverstad Ass. skolesjef: Torkel M. Jodalen Instruktører: Are Wergeland Krog Total flygetid i skolevirksomheten i 2014: 119:05 Det er blitt utstedt 1 soloflygingsbevis, 1 sertifikat og 1 mørkeflygingsbevis. Soloflygingsbevis: Sertifikat: Mørkeflygingsbevis: Geir Kramviken Strøm Geir Kramviken Strøm Geir Kramviken Strøm Antall skoletimer det siste året er det laveste siden Tilgangen på elever har det siste året gått betraktelig ned. Erfaringsmessig kan dette fort snu seg igjen. Klubben har i dag 10 elever registrert på ett eller annet nivå. Skolen har i løpet av året arrangert kurs i teori til PPL-A. Viljen til å gjennomføre utdannelsen er imidlertid noe vekslende. Mange starter på kurs, men faller fra etter hvert av forskjellige årsaker: økonomiske, arbeidsforhold eller fordi motivasjonen har vært for dårlig. Skolevirksomheten har foregått både på Rakkestad og Rygge. Skolesjefseminaret ble i år avholdt på Rica Travel Hotel Gardermoen i tidsrommet november. Finn Syverstad og Are Wergeland Krog representerte Borg flyklubb. Borg flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse fram til Det skal bli spennende å se hva myndighetene bestemmer i forbindelse med overgangen fra RF til ATO. Foreløpig er dette utsatt til Det kan i verste fall bety at flyklubber i framtiden ikke lenger får tillatelse til utdanning til PPL-A. Det har vært en del meningsutvekslinger det siste året om hvilket engasjement klubben skal ha på Rakkestad. Slik utviklingen er på Rygge vil det bli trangt om plassen for skoleflyging, og det vil skje store forandringer ved flytting av klubbens oppholdssted fra militært til sivilt område. Oppholdet på Rakkestad har vist seg å være positivt. Rakkestad Brukerforum har store planer om å bygge sitt eget klubbhus. Dette kan bidra til økt aktivitet innen forskjellige luftsportsaktiviteter. Det sittende styret er helt klare på at klubben foreløpig er mest tjent på en delt løsning, både Rygge og Rakkestad. Det er viktig at vi kan dra i samme retning, arbeide mot noen felles mål, og ha det hyggelig. Finn Syverstad Skolesjef Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 10 av 21

11 4. Årsrapport fra operativ leder Klubbens operative leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring innen flyging. Operativ leder oppnevnes av og er underlagt klubbens styre og skal ha et nært samarbeid med teknisk leder, flytryggingsleder og skolesjef. Operativ leder er ansvarlig for at all flyging i klubben foregår i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser og har myndighet til å iverksette øyeblikkelige tiltak, herunder midlertidig flyforbud. Operativ leder skal se til at klubbens piloter holder en tilfredsstillende standard og at klubbens instruks for flyging, eller tilsvarende, blir overholdt. Om årsrapport for 2014 Det er ikke utarbeidet ny årsrapport fra operativ leder for I stedet gjengis en bearbeidet versjon av rapporten fra 2013, som hadde fokus på «airmanship» - på norsk kalt flygerskjønn eller «flyvett». Airmanship handler om menneskelig adferd innen luftfart, akkurat som sjømannskap viser til hvordan man skaper seg på sjøen. Airmanship kan beskrives som utøverens vilje og evne til å ivareta egen og andres sikkerhet under flyging. Det er hva man faktisk gjør, adferden, som er avgjørende - altså utøvet airmanship. Det er et håndverk mer enn akademisk boklig lærdom. Flyging er i seg selv ikke farlig, men er kanskje i enda større grad enn sjøfart forferdelig lite tilgivende ovenfor uforsiktighet, likegyldighet og udugelighet. Vi snakker gjerne om godt eller dårlig airmanship. Målet i all flyaktivitet er godt airmanship. Vår adferd er et resultat av innsikt, vurdering, beslutning og handling. Alle fire er like viktige. Vi har ingen instinkter for å fly, det er i strid med vår natur. Vi skal tenke oss godt om og alltid være føre var. Du skal ikke tro, du skal alltid vite. Dette fordrer visdom, ydmykhet, selvinnsikt og empati. I kontrast til dette står fornektelse, hovmod, fordømmelse og dumskap. Etablerte regler og prosedyrer er et resultat av dyrkjøpte erfaringer høstet av våre forgjengere i lufta. De er, brutalt sagt, skrevet med blod. Alternativet til å følge dem kan fort bli en ulykke. Klubben har ansvar for å legge til rette for gode holdninger og en kultur for sikkerhet. Målet er å unngå fatale feil, samt å holde de feil som forekommer på et akseptabelt nivå mht. antall og alvor. Flyging må innlæres, og målet med all læring er å oppnå atferdsmessig forandring. Noen handlinger automatiseres og andre prosedyrestyres. Vi må lære å føre flymaskiner, og disse ferdigheter må stadig øves. Det er en reell utfordring at mange flyr for lite til å holde ferdighetene ved like. Har du noen barrierer som må overvinnes, eller om du vil utvide horisonten med nye ferdigheter, ta kontakt med en av klubbens instruktører. Odd Audun Ringe Operativ leder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 11 av 21

12 5. Årsrapport fra flytryggingsleder 2014 har vært et meget bra år for Borg Flyklubb sett fra et flytryggingsperspektiv, vi har heldigvis ikke hatt noen hendelser dette året! Det er ellers mye fokus på rapporteringsplikt om dagen, og hva som skal rapporteres, les gjerne BSL-A-3 med vedlegg, for å være oppdatert. Tap av kontroll på bakken er den mest vanlige hendelsen i GA-miljøet, heldigvis med få personskader. Men det må igjen understrekes hvor viktig det er å fly regelmessig for å opprettholde ferdighetene. Hvis man er rusten, ta en tur med en av våre meget kompetente instruktører, det er både hyggelig og lærerikt! Statistikken viser ellers at de mest alvorlige ulykkene i GA-miljøet skjer når piloter uten instrumentrating (IR) flyr inn i skyer, dette må aldri forekomme! Samtidig oppfordres det til stor forsiktig under taxing på parkeringsplassen. På grunn av propellerstrømmen kan løse gjenstander på bakken forårsake store skader på mennesker og materiell. MyWebLog kan brukes til mer enn å booke fly, man kan bl.a. sende inn bekymringsmeldinger, en såkalt IRS-rapport. Slike rapporter kan vise hvilke sikkerhetsmessige utfordringer man har lokalt, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes inn. Rapportene kan være anonyme, da blir både navn og dato usynlig. Rapportene blir behandlet av skolesjef eller operativ leder. Jeg vil oppfordre alle til å benytte seg av denne muligheten, hvis man opplever noe man reagerer på. Som ved all rapportering er det ikke meningen å henge ut enkeltpersoner, men å dele erfaringer som alle kan ha nytte av. La oss bli en foregangsklubb på dette området! Klubben har fått nytt fly i 2014, LN-JAL er en flott maskin! Vi håper at dette vil føre til masse flyging i Fly safe! Ståle Abrahamsen Flytryggingsleder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 12 av 21

13 6. Årsrapport fra teknisk leder Undertegnede har vært teknisk leder i Borg flyklubb siden I året 2014 har det vært utført 50 timers ettersyn og utbedring av litt småsnags. Årlig inspeksjon og 100 timer er utført av Norrønafly Rakkestad AS i henhold til CAMO. Norrønafly har fått tilbake tekniske journaler fra NLF CAMO, og alle tider er blitt ført inn i Norrønafly sitt system M-trax. Foreløpig vil NLF CAMO se på flyet en gang i året og fornye ARC (luftdyktighetsbevis). Alle ettersyn vil bli i framtiden bli tatt av Norrønafly, dvs. 100 timer og årlig ettersyn. 50 timer vil bli utført av undertegnede slik som før. Forskjellen er at vi slipper å bestille ettersyn fra NLF CAMO. Det vil bli montert inn motorvarmer og kontakt til kupevarmer på LN-JAL. Dette vil bli foretatt på neste 50-timers service. Rune Koppen Teknisk leder Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 13 av 21

14 7. Årsrapport fra miljøleder Det foreligger ikke årsrapport fra miljøleder, da klubbens miljøleder dessverre gikk bort i Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 14 av 21

15 8. Årsrapport fra selvassuransefondet Leder: Raymond Iversen Styremedlem: Odd Audun Ringe (Operativ leder) Styremedlem: Ståle Abrahamsen (Flytryggingsleder) Selvassuransefondet hadde 23 medlemmer i Det har ikke vært utbetaling fra selvassuransefondet i Regnskap for selvassuransefondet 2014 Innbetalt fra medlemmer i 2014 (23 x 300) 6900,00 Renter ,00 Utbetalt ved skade 0,00 Overskudd 8221,00 Bank ,00 Selvassuransefondet pr ,19 Raymond Iversen Leder for selvassuransefondet Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 15 av 21

16 9. Resultatregnskap Kontonr. Kontonavn Reelt i perioden Budsjett i perioden Reelt i fjor Avvik 3100 Medlemskontingent via NLF , , , , Pilotavgift , , , ,00 Arrangementer/Stevner/ 3150 Julebord o.l , , , Grasrotandel fra Norsk Tipping -3763, , ,65 135, Borg Bingo , , , , Kursavgift /kursmateriell -9000, , Momskompensasjon , , , , Annen støtte -3500, , ,00 SUM Salgsinntekter , , , , Flyleie , , , , Leie, hangar, oppst.plass , , Salg av fly , , Strøm, viderefakturert Viderefakturert annet Årskontingenter -8500, , Diverse inntekter , , , ,62 SUM Andre inntekter , , , ,98 Sum Driftsinntekter , , , , Flydrivstoff - LN-HOR og LN-JAL 71833, , , , Teller - Service- og månedsavgift 6017, , Utgifter ved MyWebLog 2300, , Vedlikehold LN-HOR 93686, , , , Vedlikehold LN-ALT/LN-BGA 10735, , Vedlikehold, LN-JAL , ,69 Startavg./Årskort og lisenser HOR - JAL 39746, , , , Startavgifter/Årskort/Bruk -BGA 3650, , , Overflygning LN-HOR, -JAL,-BGA 4378, , , Kjøp av fly 24062, , ,00 SUM Varekostnader , , , ,96 Nedskrivning av varige 6050 driftsmidler/fly 62562, , Renovasjon, vann, avløp, toalett 6231, , Strøm lokaler 5055, , , , Renhold/Vedlikehold klubbhus 18248, , , , Kostnad hangar Rygge , , , Leie av fly , , , , Utstyr/Rekvisita til fly 13903, , , , Annen fremmed tjeneste , , , Kontorrekvisita 622, ,00 973,38-351, Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l. 799, , ,17-662, IT-kostnader (Data/Bedrifsnett) 1000, , , ,32 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 16 av 21

17 Reelt i perioden Budsjett i perioden Reelt i fjor Avvik Kontonr. Kontonavn 6811 Nettbetaling 4822, , Kostnader flyskolen (eks reise) 7200, , , , Kostnader, klubben (eks. reise) 2741, , , , Regnskap og loggføring 2657, , ,75 625, Telefon-Mobil /(Telenor) 2354, , , , Porto/postboks 1088, , , Nettaksess 1000, ,75 206, Deltakelse kurs/møter NLF , , , Deltakelse kurs/møter Flyskolen Årsmøter og medlemsmøter 1300, , , ,00 Medlemsarrangement 7182 (se egenandel) Andre møter og arrangementer 3728, , , , Reklamekostnad 5956, , , ,06 Ungdomsmedlemsskap 7330 dekket av BFK 9905, , , , Ungdomsaktiviteter 10000, , , , Ungdom - rabattert flygning , , , Avsetning/forbruk ungdomsfond , , , Forsikring klubbhus og hangar , Forsikring LN-HOR, LN-JAL 12441, , , Rabatter - ungdom og intro -4080, , Korrigering av medlemskonti 999, , Bank og kortgebyr 1104, , ,00 81 Nedskriving av saldo/ 7780 Ovf.. innskudd til MWL , , ,03 Annen kostnad, 7790 fradragsberettiget 3455, , ,73-180, Konstaterte tap på fordringer , ,00 SUM Andre driftskostnader , , , ,89 SUM Driftskostnader , , , ,85 SUM Driftsresultat -6087, , , , Renteinntekt -2364, , , ,00 Tilfeldige inntekter/ 8055 Saldojustering -388, , , Rente-/gebyrkostnader bank Rentekostnad SUM Finansinntekt og -kostnad -2727, , , ,56 Årsresultat -8814, , , ,66 Korr. med konto 7532 og 7780: 53483,75 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 17 av 21

18 10. Balanseregnskap Inngående balanse Reelt i perioden Utgående balanse Reelt i fjor Kontonr. Kontonavn 1101 Hangar Rygge flystasjon 30000, , Klubbhus Rygge flystasjon Fly LN-JAL 38500, , , , Fly LN-HOR , , SUM Varige driftsmidler , , , , Andel i Borg Bingo 2500, , Andre fordringer 2643, , , ,35 SUM Finansielle anleggsmidler 5143, , , ,35 SUM Anleggsmidler , , , , Kundefordringer, utestående , , ,85 Bankinnskudd 1920 Bank KLUBBDRIFT , , , , Bank FLYDRIFT , , , , Bank PLASSERING/U-fond , , , , Bank SA-FOND )** Bank Konto ,00 SUM Bankinnskudd, kontanter ol , , , ,82 SUM Omløpsmidler , , , ,67 SUM Eiendeler , , , ,32 Udisponert årsresultat 8800 (overskudd) -8814, , Annen egenkapital , ,33 0 SUM Egenkapital , , , , Leverandørgjeld , , , , Avsetning, ungdomsmidler , , , Annen kortsiktig gjeld , ,35 0 SUM Kortsiktig gjeld , , , ,64 SUM Gjeld og egenkapital , , , ,32 Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 18 av 21

19 11. Revisjonsberetning Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 19 av 21

20 12. Budsjett 2015 Konto Kontonavn Kontotype Budsjett 2014 Regnsk Budsjett Medlemskontingent via NLF Inntekt , , Pilotavgift Inntekt , , Arrangementer/Stevner/Julebord o.l. Inntekt -3150, Grasrotandel fra Norsk tipping Inntekt -4000, , Borg bingo Inntekt , , Kursavgift /kursmateriell Inntekt -9000, Momskompensasjon Inntekt , , Annen støtte Inntekt -3500, Flyutleie Inntekt , , Leie av hangar / oppstillingsplass Inntekt Salg av fly Inntekt , Viderefakturert annet Inntekt Årskontingenter Inntekt -8500, Diverse inntekter Inntekt , , SUM Inntekter , , Flydrivstoff - LN-JAL Utgift , , Vedlikehold LN-HOR Utgift , , Vedlikehold LN-ALT/LN-BGA Utgift 10735, Vedlikehold, LN-JAL Utgift , Teller - Service- og månedsavgift Utgift 6017, Utgifter ved MyWebLog Utgift 2300, Startavg./Årskort og lisenser -HOR- JAL Utgift 30000, , Startavgifter/Årskort/Bruk -BGA Utgift 3650, Overflygning LN-JAL, -BGA Utgift 4378, Kjøp av fly Utgift , , Strøm lokaler Utgift 15000, , Nedskrivning av varige driftsmidler/fly Utgift 62562, Renovasjon, vann, avløp, toalett Utgift 6231, Renhold/Flytting klubbhus Utgift 6000, , Kostnad flytting hangar Rygge Utgift 3000, Leie av fly Utgift 30000, , Utstyr/Rekvisita til fly Utgift 10000, , Annen fremmed tjeneste Utgift 2500, Kontorrekvisita Utgift 1500,00 622, Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l. Utgift 1500,00 799, IT-kostnader (Data/Bedriftsnett) Utgift 5500, , Nettbetaling (Nets) Utgift 4822, Kostnader flyskolen (eks reise) Utgift 10000, , Kostnader, klubben (eks. reise) Utgift 5500, , Regnskap og loggføring Utgift 2500, , Telefon-Mobil /(Telenor) Utgift 6500, , Porto/postboks Utgift 2000, , Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 20 av 21

21 Konto Kontonavn Kontotype Budsjett 2014 Regnsk Budsjett Nettaksess (Bedriftsnett) Utgift , Reisekostnader Utgift Deltakelse kurs/møter NLF Utgift 6500, Årsmøter og medlemsmøter Utgift 4000, , Medlemsarrangement (se egenandel) Utgift Andre møter og arrangementer Utgift 6500, , Reklamekostnad Utgift 2000, , Ungdomsmedlemsskap dekket av BFK Utgift 15000, , Ungdomsaktiviteter Utgift 16000, , Ungdom - rabattert flygning Utgift 4000, Avsetning/forbruk ungdomsfond Utgift 13000, Forsikring klubbhus og hangar Utgift 1000, Forsikring LN-HOR, LN-JAL Utgift 32000, , Rabatter - ungdom og intro Utgift -4080, Korrigering av medlemskonti Utgift 999, Bank og kortgebyr Utgift 1000, , Nedskr.av saldo/ovf.. innskudd til MWL Utgift , Annen kostnad, fradragsberettiget Utgift 3000, , Renteinntekt Inntekt -6500, , Tilfeldige inntekter/saldojustering Inntekt -388, Rente-/gebyrkostnader bank Utgift Rentekostnad Utgift 25 0 SUM Utgifter , , SUM Driftsresultat , , Årsberetning for Borg flyklubb 2014 Side 21 av 21

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 3 STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 1 34 261 859 836 2 Leieinntekter 3 75 2 4 3 Andre inntekter 23 298 18737 Sum driftsinntekter 1 268 38 1 6 973 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Værnes Flyklubb 17.03.2014 03:07:54 Økonomioversikt Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81 Periode: 1-12 År: 2013 Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Innhold: Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Mental Helse Øvre Eiker

Mental Helse Øvre Eiker Årsberetning Virksomhetens art Mental Helse Øvre Eiker er en organisasjon med ikke økonomisk formål. Mental Helse Øvre Eiker er et lokallag av Mental Helse som er en landsomfattende helse- og sosialpolitisk

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 2 Leieinntekter 3 Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad 4 l_0nnskostnad 5 Ordinser avskrivning 6 Kostnader

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hele 2013 SALGSINNTEKT SALG AV SKOLEMATERIELL ,4% ,1% ANNEN DRIFTSKOSTNAD DATAUTSTYR 0,0% ,6%

Hele 2013 SALGSINNTEKT SALG AV SKOLEMATERIELL ,4% ,1% ANNEN DRIFTSKOSTNAD DATAUTSTYR 0,0% ,6% Side 1 17.03.2014 03:14:09 Avdeling 15-Skole Periode 0-12 Hele 3150 - SALG AV SKOLEMATERIELL -160-160 0,4% -960 8,1% 3210 - KURSINNTEKTER -42 000-42 000 95,6% -9 000 76,1% Sum -42 160-42 160 95,9% -9 960

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017 Årsmøte Vadsø svømmeklubb Onsdag 29. mars 2017 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2015 for. Pressefotografenes Klubb Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2015 for Pressefotografenes Klubb Norge Foretaksnr. 976777573 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 931 927 1 035 498 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN Årsregnskap for 2016 3721 SKIEN Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergveien 19 3737 SKIEN Org.nr. 943 160 546 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer