BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1"

Transkript

1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING

2 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER 4 MEDLEMMER. 4 FLYMASKINER 4 RAPPORT AV AKTIVITETER.4 GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN I ÅRSRAPPORT- SKOLESJEF... 7 ÅRSRAPPORT- OPERATIV LEDER. 8 ÅRSRAPPORT- FLYTRYGGINGSLEDER.. 9 ÅRSRAPPORT- TEKNISK LEDER. 10 ÅRSRAPPORT- MILJØLEDER 11 ÅRSRAPPORT- SELVASSURANSEFONDET. 12 ÅRSRAPPORT- REGNSKAP KLUBBDRIFT 14 FLYDRIFT BALANSE 16 REVISJONSBERETNING FOR BUDSJETT FOR

3 BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 STYRETS SAMMENSETNING FORMANN NESTLEDER SEKRETÆR KASSERER STYREMEDLEM STYREMEDLEM 1.VARAMEDLEM 2.VARAMEDLEM 3.VARAMEDLEM VALGKOMITE Finn Syverstad Raymond Iversen Tomas Olaj Trond Are Finsal Ståle Abrahamsen Thor Øyvind Andersen Martin Stene Jarle Degnes Andreas Berg Tangen Svein Ek Jacob Micka Kai Hannestad Varamedlem :Lars Erik Karrestad FAGSJEFER SKOLESJEF ASS.SKOLESJEF UTDANNINGSKONTAKT FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR TEKNISK LEDER OPERATIV LEDER FLYTRYGGINGSLEDER MILJØLEDER SELVASSURANSEFONDET LEDER STYREMEDLEM STYREMEDLEM HANGAR- OG HYTTEKOMITE LEDER MEDLEM MEDLEM Finn Syverstad Torkel M. jodalen Finn Syverstad Line Brøto Falk Haugland Max Zierenberg Rune Koppen Line Brøto Andreas b.tangen Jarle Degnes Raymond iversen Line Brøto Andreas Berg Tangen Martin Stene Henrik Bjørklund Tommy Johansen RYGGE BRUKERFORUM LEDER MEDLEM MEDLEM Thor Øyvind Andersen Raymond Iversen Ståle Abrahamsen 3

4 MØTER/REPRESENTASJONER STYREMØTER MEDLEMSMØTER DIV.MØTER I RYGGE BRUKERFORUM DIV.MØTER I RAKKESTAD BRUKERFORUM MØTE MED ØSTFOLD SKOGSELSKAP ÅRSMØTE I BORG BINGO NLF MOTORFLYSEKSJONENS ÅRSMØTE SKOLESJEFSEMINAR GJENNOMFØRT 7 STYREMØTER GJENNOMFØRT 2 MEDLEMSMØTER Repr.T.Ø.Andersen,R.Iversen,S.Abrahamsem REPR.Finn Syverstad REPR.Finn Syverstad Repr.Finn syverstad,trond A.Finsal Repr.Raymond Iversen,Finn syverstad REPR.Finn Syverstad MEDLEMSTALL Antall medlemmer pr var 115.Av disse var 15 medlemmer 19 år eller yngre FLYPARK Pr besto flyparken av : LN-HOR.PA E Eier Borg Flyklubb LN-BGA.PA Eier Helivisit Service AS RAPPORTERING AV AKTIVITETER Innrapportering til NLF/Motorfly pr Medlemstall og organisasjonsdata pr innrapportert til NIF Inntekter og utgifter i ungdomsfondet innrapportert til lotteritilsynet pr Klubbens utgifter for 2010 innrapportert til NIF pr Antall starter på Rakkestad pr innrapportert til Rakkesdad Flyplass AS rakkestad Generell vurdering av virksomheten i Styret har sammen med skolegruppa arrangert språktester..kontrollanter var Stian Kultorp og Jean Halvorsen. - Styret fikk i begynnelsen av året en forespørsel fra Skogselskapet i Østfold om å sende inn et anbud angående skogbrannovervåking. Vår naboklubb fikk oppdraget. - Sosiale arrangementer: Line Brøto tok initiativ til et i treff på en restaurant i Fredrikstad i juli måned.ca 20 medlemmer møtte fram meget vellykket kveld 4

5 - Det har vært arrangert en felles tur Læsø. Totalt 3 fly var med på opplegget - Julebord ble avviklet 10.desember på hotell Quallity, Sarpsborg.22 deltok i festlighetene - Rygge brukerforum har arbeidet videre med adgangskort og nytt flyshow i 2012.Flyshowet er avlyst. - Rakkestad Brukerforum har arbeidet med å legge forholdene til rette for brukerne på Rakkestad. De oppussete lokalene fungerer svært bra. På sommertid er det stor aktivitet på plassen - Den innkjøpte simulator er det liten interesse for. Spørsmålet er om klubben bør selge den. - Klubbhuset på Rygge er blitt pusset opp utvendig. Nye strømmålere er installert etter påtrykk fra Rygge FK om at de burde skiftes - Økonomien i klubben er god, selv om mye av midlene er bundet til ungdomsfondet. GA-aktivitetene er på vei nedover. Markedet er nokså dødt, likevel bør det nye styret vurdere å fornye flyparken Tomas Olaj Sektretær Historisk oversikt over flytid i Borg Flyklubb. ÅR SKOLE/INSTRUKSJON PRIVAT TOTALT :55 279:00 427:55 ÅR :45 245:35 283: :50 180:10 236: :40 175:20 396: :55 193:35 477: :10 233:30 719: :45 229:55 743: :50 189:40 592: :15 251:45 702: :50 245:45 630: :50 360:10 605: :25 245:15 419: :00 136:00 361: :00 125:00 187: :50 127:10 272: :20 127:00 206: :50 178:10 417: :15 145:45 584: :50 269:45 726: :15 383:10 798: :25 252:25 548: :50 215:55 508: :40 378:50 793: :40 356:35 663:15 5

6 2006 er dette fordelt på følgende fly: ÅR SKOLE/INSTRUKSJON PRIVAT TOTALT LN-ALT 41:50 179:15 221:05 ÅR LN-HOR 177:50 61:20 239:10 LN-PAL 135:00 128:50 263:50 Totalt 354:40 369:25 724: er dette fordelt på følgende fly: LN-ALT 13:30 165:25 178:55 LN-HOR 114:25 93:15 207:40 LN-PAL 183:50 115:35 299:25 Totalt 311:45 374:15 686: er dette fordelt på følgende fly: LN-ALT 28:20 143:50 172:10 LN-HOR 120:35 116:55 237:30 LN-PAL 87:35 91:45 179:20 Totalt 252:35 372:05 624: er dette fordelt på følgende fly: LN-ALT 142:15 115:20 257:35 LN-HOR 168:40 101:00 269:40 LN-BGA 76:40 88:25 165:05 Totalt 387:35 304:45 692: er dette fordelt på følgende fly LN-ALT 24:35 28:15 53:00 LN-HOR 116;15 106:25 222:40 LN-BGA 125:20 144:00 269:20 Totalt 266:00 278:40 545: er dette fordelt på følgende fly LN-HOR 96:30 133:40 230:10 LN-BGA 76:40 160:20 237:00 Totalt 173:10 294:00 467:10 Finn Syverstad Leder 6

7 Årsrapport fra skolesjef. Skolegruppen i 2011 har bestått av: Skolesjef : Finn Syverstad Ass.skolesjef :Torkel M. Jodalen Instruktører: Line Brøto, Max Zierenberg, Falk Haugland Total flygetid i skolevirksomheten i 2011: 188:05 Det er blitt utstedt 2 soloflygingsbevis, 3 sertifikater og 3 mørkeflygingsbevis. Soloflygingsbe Sertifikat: Mørkeflygings vis: Kevin Petry Henrik bevis: Martin Stene Lasse Fløien Bjørklund Kevin Petry Andreas B. Lasse Fløien Tangen Trond A.Finsal Antall skoletimer det siste året er det laveste siden Tilgangen på elever har det siste året gått betraktelig ned. Markedet er for tiden svært dødt. Erfaringsmessig kan dette fort snu seg igjen. Klubben har i dag 12 elever registrert på ett eller annet nivå, av disse er det 2 ungdomselever.skolen har i løpet av året arrangert kurs i teori til PPL-A. Flere sertifikatinnehavere som har manglet MYB/HPF har gjennomført dette kurset i forbindelse med overgangen til nytt regelverk fra 08.april i 2012 Viljen til å gjennomføre utdannelsen er imidlertid noe vekslende. Mange starter på kurs, men faller fra etter hvert av forskjellige årsaker: økonomiske, arbeidsforhold eller fordi motivasjonen har vært for dårlig. Skolevirksomheten har foregått både på Rakkestad og Rygge. Skolesjefseminaret ble i år avholdt på Ricka Travel Hotel Gardermoen i tidsrommet november. Undertegnede representerte Borg Flyklubb. Borg Flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse fram til Det skal bli spennende å se hva myndighetene bestemmer i forbindelse med overgangen fra RF til ATO.Det kan i verste fall bety at flyklubber i framtiden ikke lenger får tillatelse til utdanning til PPL-A Det har vært en del meningsutvekslinger det siste året hvilket engasjement klubben skal ha på Rakkestad. Slik utviklingen er på Rygge, vil det bli trangt om plassen for skoleflyging. Oppholdet på Rakkestad har vist seg å være positivt, ikke minst etter at lokalene ble pusset opp. Det sittende styret er helt klare på at klubben er mest tjent på en delt løsning, både Rygge og Rakkestad. Det er skrikende behov for treningsplasser på Østlandet. Derfor bør man ta vare på det som ennå er tilgjengelig, før politikere, myndigheter og andre interesseorganisasjoner stopper vår virksomhet. Det er viktig at vi kan dra i samme retning, arbeide mot noen felles mål, og ha det hyggelig. Finn Syverstad Skolesjef 7

8 Årsrapport fra operativ leder. Noen punkter angående instruks for operativ leder: - Klubbens operativ leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring innen flyging. Operativ leder oppnevnes av klubbens styre. - Operativ leder er ansvarlig for at all flyging i klubben foregår i samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser. Operativ leder skal påse at klubbens instruks for flyging, eller tilsvarende, blir overholdt. - Operativ leder skal ha et nært samarbeid med teknisk leder, flytryggingsleder og skolesjef, og er i likhet med disse underlagt klubbens styre. - Operativ leder har myndighet til å iverksette øyeblikkelige tiltak, herunder midlertidig flygeforbud. Slike tiltak skal snarest mulig behandles av klubbens styre. Det ble en fuktig sommer i Dette kan være årsaken til at antall genererte flytimer har gått ned i forhold til tidligere år. LN-ALT ble omsider solgt, og vi sitter nå igjen med LN-HOR og leier fortsatt LN-BGA. I året som kommer ser vi også på muligheten for eventuelt leie av et fly til. Nytt lufttrom tredde i kraft 7. april Oslo TMA har blant annet blitt trukket lenger syd i forhold til tidligere år. Farris TMA er nå også delt i en østlig og vestlig sektor. Den vestlige sektoren har frekvens som tidligere, mens den østlige delen som vi tar kontakt med etter adgang fra Rygge har frekvens Det kom etter langt om lenge nytt 1: kart, der den nye luftromsfordelingen er tegnet inn. Det er også gjort om på enkelte av VFR inn- og utflygningspunkter i Rygge CTR. Disse er oppdatert i Jeppesen flyplasskartene, men ikke i AIP AD. :REF AIP NORWAY AD 2 ENRY 6-1 Det er også viktig å merke seg at det nå er PPR for all T/G flyging på Rygge, det vil si, vi må ringe tårnet først i følge ny notam: PPR FOR CIVIL TGL : NOTAM ENRY/0001/12 Nye treningsområder for skoleflyging er oppdatert pr. 18.sept Disse områdene er skriftlig godkjent av lufttrafikktjenesten. Mer detaljer om dette finnes på klubbens nettsider. Forøvrig finnes alle viktige operasjonelle opplysninger på disse sidene til hjelp for å gjennomføre en sikker flyging innenfor regelverket. Til tross for mindre genererte flytimer enn tidligere, fikk vi likevel til noen fine turer i året som gikk, og flyene har blant annet vært på tur til Arvika, Årjâng, Haugsund, Stavanger, Læsø og Jotunheimen rundt. En stor takk til Martin Stene for initiativ og pådriver. Så ønsker jeg alle en god flysesong 2012, med mange flotte turer i lufta! Operativ leder Line Brøto 8

9 Årsrapport fra flytryggingsleder. Året 2011 har i Borg Flyklubb foregått uten store problemer vedrørende flysikkerheten. Vi har likevel hatt hendelser som kunne ha fått følger. Her kan nevnes bl.a. ulovlig lavflyging, fkyging som langt har gått utover flyets ytelser, tap av kontroll ved landing, mangel på operativ plan for flyging over 50 NM, feilaktig utregning av vekt- og balanse Flytryggingsleder har fått Innrapportert to episoder med inngang til spinn. Dette viste seg kom av feilaktig vektfordeling under stalløvelser. Piloten fikk flyforbud inntil ny PC operativt ble bestått. Spinn vil ikke bare utsette piloter for fare, men også senere brukere av flymaskinen. Flytryggingsleder har fått rapport om kryssing av 50NM-grensen, uten operativ flygeplan. De sikkerhetsmessige aspektene ved brudd på denne loven (BSL F1-3,3,3),kan føre til navigasjonsproblemer og uventede/ikke planlagte situasjoner Enhver erfaren pilot vet at enkelte dager med gode forhold, fort kan snu til det motsatte uten varsel Videre har flytryggingsleder mottatt telefoner vedrørende avgangs- og landings-teknikk,, spesielt i sidevind. Flytryggingsleder vil absolutt oppfordre trening med instruktør når det er en stund siden man har fløyet. Dette bør være et minstekrav hver enkelt pilot setter til seg selv Fartøysjefen kan også bli erstatningspliktig hvis det kan dokumenteres at fartøysjefen har handlet uforsvarlig. Dette kan bli svært dyrt. På internettsidene er det beskrevet del ting som vi bør være oppmerksomme på. Men det hjelper lite om en klubb eller et foretagende har et helt regime av tiltak og regelverk Den enkelte fartøysjef må selv ta ansvar. Borg Flyklubb er et bra forum for alle piloter som skulle trenge en repetisjon av enkelte teoretiske emner.. Remember: "In aviation there's just one stupid question, the question you never asked" Flytrygningsleder Andreas Berg Tangen 9

10 Årsrapport fra teknisk Leder. Undertegnede tok over som teknisk leder i Borg flyklubb I året 2011 har det vært utført 2 stk 50 timers ettersyn i regi av meg, Rune Koppen Årlig inspeksjon og 100 t er utført av Norrønafly Rakkestad AS i henhold til CAMO. Prisene er blitt forholdsvis høye på vedlikehold etter at CAMO ble innført Vi håper at dette vil flate ut etter hvert,og at antall arbeidstimer på vedlikehold går litt ned. Det har i lengre tid vært radiostøy på LN-HOR. Etter en del feilsøkning viste seg at feilen lå i alternator. Ny alternator ble installert (etter avtale med klubben)og feilen ble eliminert. I sommer fikk jeg beskjed om at spinner for propeller hadde sprukket og var i ferd med ramle av. Heldigvis hadde Norrønafly en brukt spinner på lager. Propellen måtte tas av og ny spinnerplate måtte monteres (pga at fester hadde røket for spinner),dette var årsaken til at spinner holdt på å falle av. (Tretthetsbrudd) Bremseklosser på begge sider ble også skiftet ved en 50 timer FLYET ANSES SOM I MEGET GOD STAND.(men trenger litt vask og polering av og til) Rune Koppen Tekn leder Borg Flyklubb 10

11 Årsrapport fra miljøleder. Året 2011 har vel passert uten de helt store begivenhetene i klubben vår. Borg Flyklubbs målsetting er å bidra til at miljøet skånes med tanke på støy, unngå interessekonflikter og samtidig holde seg innenfor de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vi bør alltid søke etter de beste løsningene, teknisk og menneskelig, i den grad muligheter finnes og kan implementeres i klubbens virksomhet. De aller fleste av oss har stor omtanke for omgivelsene og hvordan de reagerer på flygingen vår. Det er et inntrykk at klubben, til tross for mange flybevegelser i løpet av året, greier å bevege seg nokså ubemerket i lokalmiljøet. La oss ha den samme omtanken videre fremover. Et annet godt eksempel på miljø i praksis, er det fine arbeidet som utføres på flyene våre,llikeså dugnader og kanskje små ting som den enkelte gjør. Dette er også viktige miljøbidrag. Når det gjelder plassering av klubbens fly på Rakkestad og på Rygge, har dette vært gjenstand for omfattende diskusjoner. Vi er vel enige om at vi aldri blir helt enige om den optimale plasseringen, en fordel for noen, en ulempe for andre, og omvendt. Produksjon av Avgass 100LL er jevnt avtagende i raffineriene rundt om i verden. Produksjonen fordyres i tillegg ytterligere ved at det må foretas nitig rengjøring av produksjonsutstyr før en kan bytte til nytt produkt. Miljømessig bør vi glede oss over denne trenden.100ll skaper i følge deres egne opplysninger, fire ganger mer utslipp av bly enn noen av de tidligere høyblyholdige bensintypene for bil. Viktig for oss blir imidlertid at en fullverdig erstatter kan ta over for knappheten på 100 LL blir for stor Jarle Degnes Miljøleder 11

12 Årsrapport fra selvassuransefondet. Leder : Raymond Iversen Styremedlem : Line Brøto (Operativ leder) Styremedlem. Andreas Berg Tangen (Flytryggingsleder) Selvassuransefondet hadde i medlemmer.. Det har ikke vært utbetaling fra selvassuransefondet i Regnskap for selvassuransefondet Innbetalt e medlemmer i x ,00 Renter ,00 Ingen skader 0,00 Overskudd 12445,00 Bank ,19 Overskudd 12445,19 Selvassuransefondet Pr ,19 Raymond Iversen Leder 12

13 ÅRSRAPPORT-REGNSKAP RESULTAT BORG FLYKLUBB (EKS. SELVASSURANSE) Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik INNTEKTER 3100 Medlemskont. fra NLF Innbetalt pilotavgift Stevneinntekter Grasrotandel fra Norsk Tipping Inntekt fra Borg Bingo Momskomp Renteinntekter bank Inntekt flyleie Innbetalt selvassuranse Annen driftsrelatert inntekt Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 4010 Flydrivstoff Ungdomsaktiviteter Vedlikehold LN-HOR Vedlikehold LN-ALT Annen kostnadsgodtgjørelse Avskrivning på transportmidler Leie postboks Lys, varme vedr. lokaler Annen kostnad klubbhus Rygge Annen kostnad fly Overflygning Leie inventar Kont. for ungdomsmedl. dekket av BFK Avsetning ungdomsmidler Startavgift Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Trykking, kopiering Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l Småanskaffelser EDB-kostnader Møte, kurs, oppdatering og lignende Utgfter videresending av post Telefon Porto Nettaksess Forsikring LN-ALT Forsikring LN-HOR Årsmøter Møter og arr. / NLF Driftsutg. flyskolen, ekskl. møter Utgifter møter NLF Møter og tilstelninger

14 7500 Forsikringspremie brakke og hangar Avgifter LT/NPT (ikke startavg.) Avsetning vedlikehold fly Utnulling av medlemskonto Konstaterte tap på fordringer Rente-/gebyrkostnader bank Renteutg. banklån LN-HOR Renteutg. banklån LN-ALT Avsetning vedlikehold fly Sum kostnader Totalresultat FLYDRIFT Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik INNTEKTER 3102 Innbetalt pilotavgift Inntekt flyleie Sum inntekter KOSTNADER 4010 Flydrivstoff Vedlikehold LN-HOR Vedlikehold LN-ALT Avskrivning på transportmidler Annen kostnad fly Overflygning Startavgift Forsikring LN-ALT Forsikring LN-HOR Avgifter LT/NPT (ikke startavg.) Avsetning vedlikehold fly Sum utgifter Resultat flydrift KLUBBDRIFT Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik INNTEKTER 3100 Medlemskont. fra NLF Stevneinntekter Grasrotandel fra Norsk Tipping Momskomp Renteinntekter bank Annen driftsrelatert inntekt Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse Leie postboks Lys, varme vedr. lokaler Annen kostnad klubbhus Rygge Leie inventar Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita

15 6801 Trykking, kopiering Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l Småanskaffelser EDB-kostnader Møte, kurs, oppdatering og lignende Utgfter videresending av post Telefon Porto Nettaksess Årsmøter Møter og arr. / NLF Driftsutg. flyskolen, ekskl. møter Utgifter møter NLF Møter og tilstelninger Forsikringspremie brakke og hangar Konstaterte tap på fordringer Rente-/gebyrkostnader bank Renteutg. banklån LN-HOR Renteutg. banklån LN-ALT Sum kostnader Resultat klubbdrift UNGDOMSFOND Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik 3401 Inntekt fra Borg Bingo Ungdomsaktiviteter Kont. for ungdomsmedl. dekket av BFK Resultat ungdomsfond Avsetning ungdomsmidler Hvorav avsetning for Hvorav avsetning for OPPSUMMERING BORG FLYKLUBB År 2011 År 2010 Avvik Klubbdrift Flydrift Ungdomsfond Avsetning ungdomsfond Sum

16 BALANSE BORG FLYKLUBB Konto Kontonavn UB 2010 Bevegelse UB 2011 EIENDELER 1101 Hangar Rygge flystasjon Klubbhus Rygge flystasjon Fly LN-ALT Fly LN-HOR Andel i Borg Bingo Kundefordringer, utestående Bank KLUBBDRIFT Bank FLYDRIFT Bank PLASSERING/U-fond Bank SA-FOND. Ute av regnskap Bank Konto SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld til bank/ln-alt Gjeld til bank/ln-hor Gjeld til medlemmer/ln-alt Leverandørgjeld Avsatt vedlikehold LN-ALT Avsatt vedlikehold LN-HOR Avsatte ungdomsmidler Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 REVISJONSBERETNING FOR

18 BUDSJETT 2012 Konto Kontonavn År 2012 Regnskap Avvik År 2011 INNTEKTER 3100 Medlemskont. fra NLF Innbetalt pilotavgift Stevneinntekter Grasrotandel fra Norsk Tipping Inntekt fra Borg Bingo Momskomp Renteinntekter bank Inntekt flyleie Innbetalt selvassuranse Annen driftsrelatert inntekt Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 4010 Flydrivstoff Ungdomsaktiviteter Vedlikehold LN-HOR Vedlikehold LN-ABC Annen kostnadsgodtgjørelse Avskrivning på transportmidler Leie postboks Lys, varme vedr. lokaler Annen kostnad klubbhus Rygge Annen kostnad fly Overflygning Leie inventar Kont. for ungdomsmedl. dekket av BFK Avsetning ungdomsmidler Startavgift Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Trykking, kopiering Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l Småanskaffelser EDB-kostnader Møte, kurs, oppdatering og lignende Utgfter videresending av post Telefon Porto Nettaksess Forsikring LN-ABC Forsikring LN-HOR Årsmøter Møter og arr. / NLF Driftsutg. flyskolen, ekskl. møter Utgifter møter NLF Møter og tilstelninger Forsikringspremie brakke og hangar Avgifter LT/NPT (ikke startavg.) Avsetning vedlikehold fly Utnulling av medlemskonto

19 7830 Konstaterte tap på fordringer Rente-/gebyrkostnader bank Renteutg. banklån LN-HOR Renteutg. banklån LN-ABC Avsetning vedlikehold fly Sum kostnader Totalresultat

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb 2014... 3 1.1 Styrets sammensetning... 3 1.2 Fagpersonell... 3 1.3 Selvassuransefondet... 3 1.4 Hangar- og hyttekomité... 3 1.5

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2011 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Varamedlem: Varamedlem: Revisorer: Fagstillinger: Skolesjef:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2015 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsmelding Oslo BDSM 2013

Årsmelding Oslo BDSM 2013 Årsmelding Oslo BDSM 2013 Styrets sammensetning etter årsmøte 13.02.2013: Leder: André (10/11) Nestleder: Kai (11/11) Kasserer / Kartoteksfører: Anita (9/11) Sekretær: Geir (8/11) Styremedlem: Tom André

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012 STYRET OG TILLITSVALGTE: Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem:

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013. Værnes Flyklubb

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013. Værnes Flyklubb STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Værnes Flyklubb Styret i VFK har i 2013 bestått av: Stig Haugen, leder Tor Sved, nestleder Roy Welle, kasserer Stein Erik Engesli, sekretær Erik van Rijt, styremedlem Ivar

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Begge flyene er nå innmeldt i CAMO via NLF CAMO og kostnadene er fakturert klubben for begge fly

Begge flyene er nå innmeldt i CAMO via NLF CAMO og kostnadene er fakturert klubben for begge fly Referat styremøte SMFK 15. juni 2011 Tilstede: Ivar Arntsen, Finn Angelsen, Asbjørn Enge, Fred Karlsen og Egil Rønning Meldt forfall: Børge Brand og Espen Otterstad Sak 14/11: Ny behandling av sak 42-44/11

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 1 34 261 859 836 2 Leieinntekter 3 75 2 4 3 Andre inntekter 23 298 18737 Sum driftsinntekter 1 268 38 1 6 973 Varekostnad

Detaljer

Hele 2013 SALGSINNTEKT SALG AV SKOLEMATERIELL ,4% ,1% ANNEN DRIFTSKOSTNAD DATAUTSTYR 0,0% ,6%

Hele 2013 SALGSINNTEKT SALG AV SKOLEMATERIELL ,4% ,1% ANNEN DRIFTSKOSTNAD DATAUTSTYR 0,0% ,6% Side 1 17.03.2014 03:14:09 Avdeling 15-Skole Periode 0-12 Hele 3150 - SALG AV SKOLEMATERIELL -160-160 0,4% -960 8,1% 3210 - KURSINNTEKTER -42 000-42 000 95,6% -9 000 76,1% Sum -42 160-42 160 95,9% -9 960

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00

Fagernes 2.2.05. Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Årsmøte 2004, 2/2-2005 kl.18:00 Fagernes 2.2.05 Valdres Flyklubb Modell årsmøte: Hovedklubben har årsmøte 19.februar kl.17:00 på Sanderstølen 14 tilstede, 11 stemmeberettigede 1. Valg av Dirigent. Kåre

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO INNHOLD Side 1 Gyldighetsområde... 4 2 Revisjon status... 4 3 Generell informasjon... 5 3.1 Mikroflyseksjonens sentral informasjon... 5 3.2 Bruk av klubbhus... 5

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Leiepriser Nome Flyklubb

Leiepriser Nome Flyklubb Leiepriser Nome Flyklubb Gyldig fra og med 28.04.2016 1. Innbetalinger Oppgjør for flyging gjøres på følgende måter: Alle innbetalinger i forbindelse med flyging gjøres på eget initiativ til klubbens bankkonto:

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS

Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Saksliste årsmøte EFK 2012 19 mars - ORS Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt to representanter

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

EFK/M ÅRSMELDING 2015

EFK/M ÅRSMELDING 2015 EFK/M ÅRSMELDING 2015 1. STYRET Fram til årsmøtet, 28. feb. 2015: Leder: Nestleder: Styremedlem/kasserer: Thomas Midtsund Jan Ove Toverud Ola Langholen Harry Sjøbrend Steinar Storm Kristiansen Svein Svingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 2 Leieinntekter 3 Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad 4 l_0nnskostnad 5 Ordinser avskrivning 6 Kostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2015-2016 Norsk Rotary Forum Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Norsk Rotary Forum Resultatregnskap 2015-2016 Note

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet

ÅRSMELDING Antall medlemmer. Styret. Aktivitet ÅRSMELDING 2016 Antall medlemmer Vi var per 31.12.2016 93 medlemmer fordelt på 25 menn og 68 kvinner. 9 stykker har meldt seg ut og 20 inn, dvs ei økning på 11 siden 31.12.15. 26 av våre medlemmer bor

Detaljer

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015

Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 Årsberetning Tekna Finnmark for året 2015 1 PERIODE OG ANTALL MEDLEMMER Denne beretningen gjelder for året 2015. Vi har nå 210 medlemmer som er en fin økning fra 198 medlmmer i 2014 og 187 medlemmer i

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb Statutter for NTH Flyklubb NTH Flyklubb 2012 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem

Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem Dato : 17. februar 2010 Tid: : kl. 18 22 Deltakere : Ivar Arntsen, Egil Rønning, Jan Heggum, Arild Bull-Gjertsen, Asbjørn Enge, Finn Angelsen, Helge Hem Fraværende : Fred Karlsen, Svein Stensland, Owe

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS

Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Værnes Flyklubb 17.03.2014 03:07:54 Økonomioversikt Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81 Periode: 1-12 År: 2013 Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS Innhold: Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4

Detaljer

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1

PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB. Drammen Flyklubb - Motorflyskolen 1 PRIVATFLYGER (PPL) UTDANNELSE I DRAMMEN FLYKLUBB 1 DRAMMEN FLYKLUBB - MOTORFLYSKOLEN Skoletillatelse gitt av Luftfartstilsynet som omfatter: Teoriutdannelse til privatflygersertifikat Praktisk utdannelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2009 STYRET: Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Ida Mellesdal Nestleder: Styremedlem: Anja Havelin Styremedlem: Gunnar Øxseth (kasserer)

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB. Walther Stensgård Ketil Koppang Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2013 SARPSBORG AVISKLUB FORMANN KASSERER/VISEFORMANN STYREMEDLEM STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMENN HUSINSPEKTØR Per Kristian Ubøe Jan Wessel

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 04/12 Styremøte avholdt 24. november 2012, kl. 10.00-16.00 Rica Hotell, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Fra NLF: Fra Ungdomsutvalg: Asle Sudbø (leder) Haagen

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL

ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ELVERUM FLYKLUBB/SEIL ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2010 STYRET: Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Ida Mellesdal Nestleder: Geir Raudsandmoen Styremedlem: Øivind Habberstad (sekretær)

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Protokoll til Årsmøte

Protokoll til Årsmøte Protokoll til Årsmøte Phoenix RC-Club 2/11/2015 R.Sannes 1of 7 Saksliste Årsmøte i Phoenix Rc-Club, onsdag 11 februar, klokken 19, Meierigaarden Kro, Lørenfallet. Årsberetning Regnskap Eventuelt Valg Notater:

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

Protokoll for Årsmøte 2012 - Værnes Flyklubb

Protokoll for Årsmøte 2012 - Værnes Flyklubb Protokoll for Årsmøte 2012 - Værnes Flyklubb Værnes 28.02.2012 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Alle fremmøtte godkjent som stemmeberettigede. 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 02/14 Styremøte avholdt 24.05.2014, kl. 10.00 16.00 Best Western Hotell, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Fra NLF: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder)

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på:

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på: Forord Jeg har mottatt en kort oppsummering av seniorklubbens historie og gjengitt den på de følgende sider. Denne historie ønsker jeg å gjøre litt fyldigere med noe mer informasjon. Jeg har derfor en

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer