BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1"

Transkript

1 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING

2 INNHOLD: BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET STYRETS SAMMENSETNING.. 3 FAGSJEFER 3 SELVASSURANSEFONDET.. 3 HANGAR- OG HYTTEKOMITE.. 3 RYGGE BRUKERFORUM.. 3 MØTER 4 MEDLEMMER. 4 FLYMASKINER 4 RAPPORT AV AKTIVITETER.4 GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN I ÅRSRAPPORT- SKOLESJEF... 7 ÅRSRAPPORT- OPERATIV LEDER. 8 ÅRSRAPPORT- FLYTRYGGINGSLEDER.. 9 ÅRSRAPPORT- TEKNISK LEDER. 10 ÅRSRAPPORT- MILJØLEDER 11 ÅRSRAPPORT- SELVASSURANSEFONDET. 12 ÅRSRAPPORT- REGNSKAP KLUBBDRIFT 14 FLYDRIFT BALANSE 16 REVISJONSBERETNING FOR BUDSJETT FOR

3 BORG FLYKLUBB- ÅRSMELDING FOR ÅRET 2011 STYRETS SAMMENSETNING FORMANN NESTLEDER SEKRETÆR KASSERER STYREMEDLEM STYREMEDLEM 1.VARAMEDLEM 2.VARAMEDLEM 3.VARAMEDLEM VALGKOMITE Finn Syverstad Raymond Iversen Tomas Olaj Trond Are Finsal Ståle Abrahamsen Thor Øyvind Andersen Martin Stene Jarle Degnes Andreas Berg Tangen Svein Ek Jacob Micka Kai Hannestad Varamedlem :Lars Erik Karrestad FAGSJEFER SKOLESJEF ASS.SKOLESJEF UTDANNINGSKONTAKT FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR FLYINSTRUKTØR TEKNISK LEDER OPERATIV LEDER FLYTRYGGINGSLEDER MILJØLEDER SELVASSURANSEFONDET LEDER STYREMEDLEM STYREMEDLEM HANGAR- OG HYTTEKOMITE LEDER MEDLEM MEDLEM Finn Syverstad Torkel M. jodalen Finn Syverstad Line Brøto Falk Haugland Max Zierenberg Rune Koppen Line Brøto Andreas b.tangen Jarle Degnes Raymond iversen Line Brøto Andreas Berg Tangen Martin Stene Henrik Bjørklund Tommy Johansen RYGGE BRUKERFORUM LEDER MEDLEM MEDLEM Thor Øyvind Andersen Raymond Iversen Ståle Abrahamsen 3

4 MØTER/REPRESENTASJONER STYREMØTER MEDLEMSMØTER DIV.MØTER I RYGGE BRUKERFORUM DIV.MØTER I RAKKESTAD BRUKERFORUM MØTE MED ØSTFOLD SKOGSELSKAP ÅRSMØTE I BORG BINGO NLF MOTORFLYSEKSJONENS ÅRSMØTE SKOLESJEFSEMINAR GJENNOMFØRT 7 STYREMØTER GJENNOMFØRT 2 MEDLEMSMØTER Repr.T.Ø.Andersen,R.Iversen,S.Abrahamsem REPR.Finn Syverstad REPR.Finn Syverstad Repr.Finn syverstad,trond A.Finsal Repr.Raymond Iversen,Finn syverstad REPR.Finn Syverstad MEDLEMSTALL Antall medlemmer pr var 115.Av disse var 15 medlemmer 19 år eller yngre FLYPARK Pr besto flyparken av : LN-HOR.PA E Eier Borg Flyklubb LN-BGA.PA Eier Helivisit Service AS RAPPORTERING AV AKTIVITETER Innrapportering til NLF/Motorfly pr Medlemstall og organisasjonsdata pr innrapportert til NIF Inntekter og utgifter i ungdomsfondet innrapportert til lotteritilsynet pr Klubbens utgifter for 2010 innrapportert til NIF pr Antall starter på Rakkestad pr innrapportert til Rakkesdad Flyplass AS rakkestad Generell vurdering av virksomheten i Styret har sammen med skolegruppa arrangert språktester..kontrollanter var Stian Kultorp og Jean Halvorsen. - Styret fikk i begynnelsen av året en forespørsel fra Skogselskapet i Østfold om å sende inn et anbud angående skogbrannovervåking. Vår naboklubb fikk oppdraget. - Sosiale arrangementer: Line Brøto tok initiativ til et i treff på en restaurant i Fredrikstad i juli måned.ca 20 medlemmer møtte fram meget vellykket kveld 4

5 - Det har vært arrangert en felles tur Læsø. Totalt 3 fly var med på opplegget - Julebord ble avviklet 10.desember på hotell Quallity, Sarpsborg.22 deltok i festlighetene - Rygge brukerforum har arbeidet videre med adgangskort og nytt flyshow i 2012.Flyshowet er avlyst. - Rakkestad Brukerforum har arbeidet med å legge forholdene til rette for brukerne på Rakkestad. De oppussete lokalene fungerer svært bra. På sommertid er det stor aktivitet på plassen - Den innkjøpte simulator er det liten interesse for. Spørsmålet er om klubben bør selge den. - Klubbhuset på Rygge er blitt pusset opp utvendig. Nye strømmålere er installert etter påtrykk fra Rygge FK om at de burde skiftes - Økonomien i klubben er god, selv om mye av midlene er bundet til ungdomsfondet. GA-aktivitetene er på vei nedover. Markedet er nokså dødt, likevel bør det nye styret vurdere å fornye flyparken Tomas Olaj Sektretær Historisk oversikt over flytid i Borg Flyklubb. ÅR SKOLE/INSTRUKSJON PRIVAT TOTALT :55 279:00 427:55 ÅR :45 245:35 283: :50 180:10 236: :40 175:20 396: :55 193:35 477: :10 233:30 719: :45 229:55 743: :50 189:40 592: :15 251:45 702: :50 245:45 630: :50 360:10 605: :25 245:15 419: :00 136:00 361: :00 125:00 187: :50 127:10 272: :20 127:00 206: :50 178:10 417: :15 145:45 584: :50 269:45 726: :15 383:10 798: :25 252:25 548: :50 215:55 508: :40 378:50 793: :40 356:35 663:15 5

6 2006 er dette fordelt på følgende fly: ÅR SKOLE/INSTRUKSJON PRIVAT TOTALT LN-ALT 41:50 179:15 221:05 ÅR LN-HOR 177:50 61:20 239:10 LN-PAL 135:00 128:50 263:50 Totalt 354:40 369:25 724: er dette fordelt på følgende fly: LN-ALT 13:30 165:25 178:55 LN-HOR 114:25 93:15 207:40 LN-PAL 183:50 115:35 299:25 Totalt 311:45 374:15 686: er dette fordelt på følgende fly: LN-ALT 28:20 143:50 172:10 LN-HOR 120:35 116:55 237:30 LN-PAL 87:35 91:45 179:20 Totalt 252:35 372:05 624: er dette fordelt på følgende fly: LN-ALT 142:15 115:20 257:35 LN-HOR 168:40 101:00 269:40 LN-BGA 76:40 88:25 165:05 Totalt 387:35 304:45 692: er dette fordelt på følgende fly LN-ALT 24:35 28:15 53:00 LN-HOR 116;15 106:25 222:40 LN-BGA 125:20 144:00 269:20 Totalt 266:00 278:40 545: er dette fordelt på følgende fly LN-HOR 96:30 133:40 230:10 LN-BGA 76:40 160:20 237:00 Totalt 173:10 294:00 467:10 Finn Syverstad Leder 6

7 Årsrapport fra skolesjef. Skolegruppen i 2011 har bestått av: Skolesjef : Finn Syverstad Ass.skolesjef :Torkel M. Jodalen Instruktører: Line Brøto, Max Zierenberg, Falk Haugland Total flygetid i skolevirksomheten i 2011: 188:05 Det er blitt utstedt 2 soloflygingsbevis, 3 sertifikater og 3 mørkeflygingsbevis. Soloflygingsbe Sertifikat: Mørkeflygings vis: Kevin Petry Henrik bevis: Martin Stene Lasse Fløien Bjørklund Kevin Petry Andreas B. Lasse Fløien Tangen Trond A.Finsal Antall skoletimer det siste året er det laveste siden Tilgangen på elever har det siste året gått betraktelig ned. Markedet er for tiden svært dødt. Erfaringsmessig kan dette fort snu seg igjen. Klubben har i dag 12 elever registrert på ett eller annet nivå, av disse er det 2 ungdomselever.skolen har i løpet av året arrangert kurs i teori til PPL-A. Flere sertifikatinnehavere som har manglet MYB/HPF har gjennomført dette kurset i forbindelse med overgangen til nytt regelverk fra 08.april i 2012 Viljen til å gjennomføre utdannelsen er imidlertid noe vekslende. Mange starter på kurs, men faller fra etter hvert av forskjellige årsaker: økonomiske, arbeidsforhold eller fordi motivasjonen har vært for dårlig. Skolevirksomheten har foregått både på Rakkestad og Rygge. Skolesjefseminaret ble i år avholdt på Ricka Travel Hotel Gardermoen i tidsrommet november. Undertegnede representerte Borg Flyklubb. Borg Flyklubb har fått fornyet sin skoletillatelse fram til Det skal bli spennende å se hva myndighetene bestemmer i forbindelse med overgangen fra RF til ATO.Det kan i verste fall bety at flyklubber i framtiden ikke lenger får tillatelse til utdanning til PPL-A Det har vært en del meningsutvekslinger det siste året hvilket engasjement klubben skal ha på Rakkestad. Slik utviklingen er på Rygge, vil det bli trangt om plassen for skoleflyging. Oppholdet på Rakkestad har vist seg å være positivt, ikke minst etter at lokalene ble pusset opp. Det sittende styret er helt klare på at klubben er mest tjent på en delt løsning, både Rygge og Rakkestad. Det er skrikende behov for treningsplasser på Østlandet. Derfor bør man ta vare på det som ennå er tilgjengelig, før politikere, myndigheter og andre interesseorganisasjoner stopper vår virksomhet. Det er viktig at vi kan dra i samme retning, arbeide mot noen felles mål, og ha det hyggelig. Finn Syverstad Skolesjef 7

8 Årsrapport fra operativ leder. Noen punkter angående instruks for operativ leder: - Klubbens operativ leder skal være et klubbmedlem med bred erfaring innen flyging. Operativ leder oppnevnes av klubbens styre. - Operativ leder er ansvarlig for at all flyging i klubben foregår i samsvar med de til enhver gjeldende bestemmelser. Operativ leder skal påse at klubbens instruks for flyging, eller tilsvarende, blir overholdt. - Operativ leder skal ha et nært samarbeid med teknisk leder, flytryggingsleder og skolesjef, og er i likhet med disse underlagt klubbens styre. - Operativ leder har myndighet til å iverksette øyeblikkelige tiltak, herunder midlertidig flygeforbud. Slike tiltak skal snarest mulig behandles av klubbens styre. Det ble en fuktig sommer i Dette kan være årsaken til at antall genererte flytimer har gått ned i forhold til tidligere år. LN-ALT ble omsider solgt, og vi sitter nå igjen med LN-HOR og leier fortsatt LN-BGA. I året som kommer ser vi også på muligheten for eventuelt leie av et fly til. Nytt lufttrom tredde i kraft 7. april Oslo TMA har blant annet blitt trukket lenger syd i forhold til tidligere år. Farris TMA er nå også delt i en østlig og vestlig sektor. Den vestlige sektoren har frekvens som tidligere, mens den østlige delen som vi tar kontakt med etter adgang fra Rygge har frekvens Det kom etter langt om lenge nytt 1: kart, der den nye luftromsfordelingen er tegnet inn. Det er også gjort om på enkelte av VFR inn- og utflygningspunkter i Rygge CTR. Disse er oppdatert i Jeppesen flyplasskartene, men ikke i AIP AD. :REF AIP NORWAY AD 2 ENRY 6-1 Det er også viktig å merke seg at det nå er PPR for all T/G flyging på Rygge, det vil si, vi må ringe tårnet først i følge ny notam: PPR FOR CIVIL TGL : NOTAM ENRY/0001/12 Nye treningsområder for skoleflyging er oppdatert pr. 18.sept Disse områdene er skriftlig godkjent av lufttrafikktjenesten. Mer detaljer om dette finnes på klubbens nettsider. Forøvrig finnes alle viktige operasjonelle opplysninger på disse sidene til hjelp for å gjennomføre en sikker flyging innenfor regelverket. Til tross for mindre genererte flytimer enn tidligere, fikk vi likevel til noen fine turer i året som gikk, og flyene har blant annet vært på tur til Arvika, Årjâng, Haugsund, Stavanger, Læsø og Jotunheimen rundt. En stor takk til Martin Stene for initiativ og pådriver. Så ønsker jeg alle en god flysesong 2012, med mange flotte turer i lufta! Operativ leder Line Brøto 8

9 Årsrapport fra flytryggingsleder. Året 2011 har i Borg Flyklubb foregått uten store problemer vedrørende flysikkerheten. Vi har likevel hatt hendelser som kunne ha fått følger. Her kan nevnes bl.a. ulovlig lavflyging, fkyging som langt har gått utover flyets ytelser, tap av kontroll ved landing, mangel på operativ plan for flyging over 50 NM, feilaktig utregning av vekt- og balanse Flytryggingsleder har fått Innrapportert to episoder med inngang til spinn. Dette viste seg kom av feilaktig vektfordeling under stalløvelser. Piloten fikk flyforbud inntil ny PC operativt ble bestått. Spinn vil ikke bare utsette piloter for fare, men også senere brukere av flymaskinen. Flytryggingsleder har fått rapport om kryssing av 50NM-grensen, uten operativ flygeplan. De sikkerhetsmessige aspektene ved brudd på denne loven (BSL F1-3,3,3),kan føre til navigasjonsproblemer og uventede/ikke planlagte situasjoner Enhver erfaren pilot vet at enkelte dager med gode forhold, fort kan snu til det motsatte uten varsel Videre har flytryggingsleder mottatt telefoner vedrørende avgangs- og landings-teknikk,, spesielt i sidevind. Flytryggingsleder vil absolutt oppfordre trening med instruktør når det er en stund siden man har fløyet. Dette bør være et minstekrav hver enkelt pilot setter til seg selv Fartøysjefen kan også bli erstatningspliktig hvis det kan dokumenteres at fartøysjefen har handlet uforsvarlig. Dette kan bli svært dyrt. På internettsidene er det beskrevet del ting som vi bør være oppmerksomme på. Men det hjelper lite om en klubb eller et foretagende har et helt regime av tiltak og regelverk Den enkelte fartøysjef må selv ta ansvar. Borg Flyklubb er et bra forum for alle piloter som skulle trenge en repetisjon av enkelte teoretiske emner.. Remember: "In aviation there's just one stupid question, the question you never asked" Flytrygningsleder Andreas Berg Tangen 9

10 Årsrapport fra teknisk Leder. Undertegnede tok over som teknisk leder i Borg flyklubb I året 2011 har det vært utført 2 stk 50 timers ettersyn i regi av meg, Rune Koppen Årlig inspeksjon og 100 t er utført av Norrønafly Rakkestad AS i henhold til CAMO. Prisene er blitt forholdsvis høye på vedlikehold etter at CAMO ble innført Vi håper at dette vil flate ut etter hvert,og at antall arbeidstimer på vedlikehold går litt ned. Det har i lengre tid vært radiostøy på LN-HOR. Etter en del feilsøkning viste seg at feilen lå i alternator. Ny alternator ble installert (etter avtale med klubben)og feilen ble eliminert. I sommer fikk jeg beskjed om at spinner for propeller hadde sprukket og var i ferd med ramle av. Heldigvis hadde Norrønafly en brukt spinner på lager. Propellen måtte tas av og ny spinnerplate måtte monteres (pga at fester hadde røket for spinner),dette var årsaken til at spinner holdt på å falle av. (Tretthetsbrudd) Bremseklosser på begge sider ble også skiftet ved en 50 timer FLYET ANSES SOM I MEGET GOD STAND.(men trenger litt vask og polering av og til) Rune Koppen Tekn leder Borg Flyklubb 10

11 Årsrapport fra miljøleder. Året 2011 har vel passert uten de helt store begivenhetene i klubben vår. Borg Flyklubbs målsetting er å bidra til at miljøet skånes med tanke på støy, unngå interessekonflikter og samtidig holde seg innenfor de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. Vi bør alltid søke etter de beste løsningene, teknisk og menneskelig, i den grad muligheter finnes og kan implementeres i klubbens virksomhet. De aller fleste av oss har stor omtanke for omgivelsene og hvordan de reagerer på flygingen vår. Det er et inntrykk at klubben, til tross for mange flybevegelser i løpet av året, greier å bevege seg nokså ubemerket i lokalmiljøet. La oss ha den samme omtanken videre fremover. Et annet godt eksempel på miljø i praksis, er det fine arbeidet som utføres på flyene våre,llikeså dugnader og kanskje små ting som den enkelte gjør. Dette er også viktige miljøbidrag. Når det gjelder plassering av klubbens fly på Rakkestad og på Rygge, har dette vært gjenstand for omfattende diskusjoner. Vi er vel enige om at vi aldri blir helt enige om den optimale plasseringen, en fordel for noen, en ulempe for andre, og omvendt. Produksjon av Avgass 100LL er jevnt avtagende i raffineriene rundt om i verden. Produksjonen fordyres i tillegg ytterligere ved at det må foretas nitig rengjøring av produksjonsutstyr før en kan bytte til nytt produkt. Miljømessig bør vi glede oss over denne trenden.100ll skaper i følge deres egne opplysninger, fire ganger mer utslipp av bly enn noen av de tidligere høyblyholdige bensintypene for bil. Viktig for oss blir imidlertid at en fullverdig erstatter kan ta over for knappheten på 100 LL blir for stor Jarle Degnes Miljøleder 11

12 Årsrapport fra selvassuransefondet. Leder : Raymond Iversen Styremedlem : Line Brøto (Operativ leder) Styremedlem. Andreas Berg Tangen (Flytryggingsleder) Selvassuransefondet hadde i medlemmer.. Det har ikke vært utbetaling fra selvassuransefondet i Regnskap for selvassuransefondet Innbetalt e medlemmer i x ,00 Renter ,00 Ingen skader 0,00 Overskudd 12445,00 Bank ,19 Overskudd 12445,19 Selvassuransefondet Pr ,19 Raymond Iversen Leder 12

13 ÅRSRAPPORT-REGNSKAP RESULTAT BORG FLYKLUBB (EKS. SELVASSURANSE) Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik INNTEKTER 3100 Medlemskont. fra NLF Innbetalt pilotavgift Stevneinntekter Grasrotandel fra Norsk Tipping Inntekt fra Borg Bingo Momskomp Renteinntekter bank Inntekt flyleie Innbetalt selvassuranse Annen driftsrelatert inntekt Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 4010 Flydrivstoff Ungdomsaktiviteter Vedlikehold LN-HOR Vedlikehold LN-ALT Annen kostnadsgodtgjørelse Avskrivning på transportmidler Leie postboks Lys, varme vedr. lokaler Annen kostnad klubbhus Rygge Annen kostnad fly Overflygning Leie inventar Kont. for ungdomsmedl. dekket av BFK Avsetning ungdomsmidler Startavgift Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Trykking, kopiering Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l Småanskaffelser EDB-kostnader Møte, kurs, oppdatering og lignende Utgfter videresending av post Telefon Porto Nettaksess Forsikring LN-ALT Forsikring LN-HOR Årsmøter Møter og arr. / NLF Driftsutg. flyskolen, ekskl. møter Utgifter møter NLF Møter og tilstelninger

14 7500 Forsikringspremie brakke og hangar Avgifter LT/NPT (ikke startavg.) Avsetning vedlikehold fly Utnulling av medlemskonto Konstaterte tap på fordringer Rente-/gebyrkostnader bank Renteutg. banklån LN-HOR Renteutg. banklån LN-ALT Avsetning vedlikehold fly Sum kostnader Totalresultat FLYDRIFT Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik INNTEKTER 3102 Innbetalt pilotavgift Inntekt flyleie Sum inntekter KOSTNADER 4010 Flydrivstoff Vedlikehold LN-HOR Vedlikehold LN-ALT Avskrivning på transportmidler Annen kostnad fly Overflygning Startavgift Forsikring LN-ALT Forsikring LN-HOR Avgifter LT/NPT (ikke startavg.) Avsetning vedlikehold fly Sum utgifter Resultat flydrift KLUBBDRIFT Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik INNTEKTER 3100 Medlemskont. fra NLF Stevneinntekter Grasrotandel fra Norsk Tipping Momskomp Renteinntekter bank Annen driftsrelatert inntekt Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse Leie postboks Lys, varme vedr. lokaler Annen kostnad klubbhus Rygge Leie inventar Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita

15 6801 Trykking, kopiering Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l Småanskaffelser EDB-kostnader Møte, kurs, oppdatering og lignende Utgfter videresending av post Telefon Porto Nettaksess Årsmøter Møter og arr. / NLF Driftsutg. flyskolen, ekskl. møter Utgifter møter NLF Møter og tilstelninger Forsikringspremie brakke og hangar Konstaterte tap på fordringer Rente-/gebyrkostnader bank Renteutg. banklån LN-HOR Renteutg. banklån LN-ALT Sum kostnader Resultat klubbdrift UNGDOMSFOND Konto Kontonavn År 2011 År 2010 Avvik 3401 Inntekt fra Borg Bingo Ungdomsaktiviteter Kont. for ungdomsmedl. dekket av BFK Resultat ungdomsfond Avsetning ungdomsmidler Hvorav avsetning for Hvorav avsetning for OPPSUMMERING BORG FLYKLUBB År 2011 År 2010 Avvik Klubbdrift Flydrift Ungdomsfond Avsetning ungdomsfond Sum

16 BALANSE BORG FLYKLUBB Konto Kontonavn UB 2010 Bevegelse UB 2011 EIENDELER 1101 Hangar Rygge flystasjon Klubbhus Rygge flystasjon Fly LN-ALT Fly LN-HOR Andel i Borg Bingo Kundefordringer, utestående Bank KLUBBDRIFT Bank FLYDRIFT Bank PLASSERING/U-fond Bank SA-FOND. Ute av regnskap Bank Konto SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld til bank/ln-alt Gjeld til bank/ln-hor Gjeld til medlemmer/ln-alt Leverandørgjeld Avsatt vedlikehold LN-ALT Avsatt vedlikehold LN-HOR Avsatte ungdomsmidler Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 REVISJONSBERETNING FOR

18 BUDSJETT 2012 Konto Kontonavn År 2012 Regnskap Avvik År 2011 INNTEKTER 3100 Medlemskont. fra NLF Innbetalt pilotavgift Stevneinntekter Grasrotandel fra Norsk Tipping Inntekt fra Borg Bingo Momskomp Renteinntekter bank Inntekt flyleie Innbetalt selvassuranse Annen driftsrelatert inntekt Diverse inntekter Sum inntekter KOSTNADER 4010 Flydrivstoff Ungdomsaktiviteter Vedlikehold LN-HOR Vedlikehold LN-ABC Annen kostnadsgodtgjørelse Avskrivning på transportmidler Leie postboks Lys, varme vedr. lokaler Annen kostnad klubbhus Rygge Annen kostnad fly Overflygning Leie inventar Kont. for ungdomsmedl. dekket av BFK Avsetning ungdomsmidler Startavgift Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Trykking, kopiering Litteratur, tidsskrifter, AIP, o.l Småanskaffelser EDB-kostnader Møte, kurs, oppdatering og lignende Utgfter videresending av post Telefon Porto Nettaksess Forsikring LN-ABC Forsikring LN-HOR Årsmøter Møter og arr. / NLF Driftsutg. flyskolen, ekskl. møter Utgifter møter NLF Møter og tilstelninger Forsikringspremie brakke og hangar Avgifter LT/NPT (ikke startavg.) Avsetning vedlikehold fly Utnulling av medlemskonto

19 7830 Konstaterte tap på fordringer Rente-/gebyrkostnader bank Renteutg. banklån LN-HOR Renteutg. banklån LN-ABC Avsetning vedlikehold fly Sum kostnader Totalresultat

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014

BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 BORG FLYKLUBB ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 1. Årsberetning for Borg flyklubb 2014... 3 1.1 Styrets sammensetning... 3 1.2 Fagpersonell... 3 1.3 Selvassuransefondet... 3 1.4 Hangar- og hyttekomité... 3 1.5

Detaljer

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP...

3.3.4 LANGTURER...7 3.3.5 OVERSTYRING AV BOOKING..7 3.3.6 ELEVERS BOOKING...8 3.4 BRUK AV KLUBBENS FLY OG MATERIELL...8 3.4.1 MEDLEMSKAP... Versjon 2,0 1 Tromsø Flyklubb KLUBBHÅNDBOK Endringslogg Versjon 2,1,1 Dato 1.2. 2013. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON...4 1.1 OM DENNE HÅNDBOKEN...4 2. ADMINISTRASJON...4 2.1 INTRODUKSJON...4 2.2 OPPTAK

Detaljer

Standard Operation Procedure (SOP) AKRO. ACA Super Decathlon

Standard Operation Procedure (SOP) AKRO. ACA Super Decathlon Standard Operation Procedure (SOP) AKRO ACA Nordic Aviation Resources AS Skolehåndbok for klubbskoler er utarbeidet av Nordic Aviation Resources AS (NAR) for Norges LuftsportsForbund (NLF) til bruk ved

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9

NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35. Åpner snart SIDE 10-11. Sykt fokus MIDTEN. Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27. Letter miljøet SIDE 6-9 NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG 35 Åpner snart SIDE 10-11 Sykt fokus MIDTEN Kirkenes nødhjelp SIDE 24-27 Letter miljøet SIDE 6-9 Letter miljøet SIDE 6-9 Forsiden: SAS satser grønt. NR. 2 SEPTEMBER 2007 ÅRGANG

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer