Økonomioversikt. Periode: År: Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomioversikt. Periode: 1-12. År: 2013. Værnes Flyklubb. Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: 74 60 20 81. Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS"

Transkript

1 Værnes Flyklubb :07:54 Økonomioversikt Værnes Flyklubb Postboks 44 Tlf: Periode: 1-12 År: 2013 Uni Økonomi et produkt fra Uni Micro AS

2 Innhold: Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall s.5 Resultat fordelt pr mnd s.6 Nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse s.7 Soliditetsanalyse s.8 Likviditetsanalyse s.8 Saldobalanse hovedbok s.9 Åpne poster kunder Åpne poster leverandører Totalt antall sider 14 (overskudd vises med positivt fortegn) Uni Økonomi Regnskapsrapport

3 Hovedtall Resultat Driftsinntekter Varekostnad Personalkostnader Driftskostnader Resultat før avskrivinger Regnskap, periode 1-12 Budsjett, periode Avvik Regnskap Budsjett Avvik Avskrivinger Driftsresultat, EBIT Finans, skatt ÅRSRESULTAT * Resultat før avskrivinger Resultat Resultat Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Varekostnad Varekostnad Periode i år Periode i fjor Regnskap valgt periode Budsjett valgt periode Driftsinntekter Uni Økonomi Regnskapsrapport 2

4 Hovedtall Balanse Anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre Kontanter bankinnskudd Sum eiendeler IB periode 1 Bevegelse UB periode Inngående egenkapital Årets resultat Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapital Sum eiendeler Anleggsmidler Sum egenkapital og gjeld Langsiktig gjeld Fordringer Varelager Bank Kortsiktig gjeld 0 Uni Økonomi Regnskapsrapport 3

5 Resultat m/år- og fjorårstall Resultat Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Regnskap, periode 1-12 Budsjett t.o.m periode Avvik Regnskap Budsjett Avvik Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnader Avskrivninger Frakt Energi, vann, vedr.produksjon Lokaler Leiekostnader Verktøy, inv., rekv. Rep., vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon, porto Transportmidler, reiser Salgs-, kont.- og provisjonskostnader Forsikringer Tap og andre kostn. Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat Skatt, andre poster Årsresultat Uni Økonomi Regnskapsrapport 4

6 Resultat hele året Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Varekostnad Bruttofortjeneste Lønnskostnader Avskrivninger Frakt Energi, vann, vedr.produksjon Lokaler Leiekostnader Verktøy, inv., rekv. Rep., vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader Telefon, porto Transportmidler, reiser Salgs-, kont.- og provisjonskostnader Forsikringer Tap og andre kostn. Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært resultat Skatt, andre poster Årsresultat Uni Økonomi Regnskapsrapport 5

7 NØKKELTALL Lønnsomhetsanalyse Bruttofortjeneste i % 80 % 79 % = (Salgsinntekter - Varekostnad) * 100 / Salgsinntekter Mål Viser overskudd i forhold til omsetning Driftsmargin 12 % -5 % = Ordinær resultat før skatt * 100 / Driftsinntekter Resultat før skatt i % av driftsinntektene Totalkapitalrentabilitet 17 % -4 % = (Driftsresultat + Finansinntekter) * 100 / Gjennomsnittlig totalkapital Bør ligge over normal utlånsrente Egenkapitalrentabilitet 44 % -15 % = (Ordinært resultat før skatt) * 100 / Gjennomsnittlig egenkapital Bør minst være lik rente man oppnår i banken Uni Økonomi Regnskapsrapport 6

8 NØKKELTALL Soliditetsanalyse Egenkapitalandel = Egenkapital * 100 / Totalkapital Mål 33 % 32 % Hvor mye egenkapital det er i bedriften Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum egenkapital 0,46 0,57 Forholdet mellom gjeld og egenkapital Rentedekningsgrad 627,02-174,31 = (Ord. resultat før skatt + Finanskostnader) * 100 / Finanskostnader Viser evnen til å betale rente. Bør være over 3 Likviditetsanalyse Mål Likviditetsgrad 1 2,88 1,32 Viser evne til å dekke betalingsforpliktelser = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld ved forfall. Bør være større enn 1,5 Lagertid i antall dager 12 7 = (Varelager * 360 dager) / Varekjøp hvor lenge varen i gjennomsnitt ligger på lager Uni Økonomi Regnskapsrapport 7

9 Saldobalanse hovedbok Værnes Flyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt 2013 Side :08:09 Roy Saldo samme periode i fjor 1100 KLUBBHUS - BOOKINGBU , , , , HANGAR , , , Fly LN-MTP Cessna , , , Fly LN-ALG Cessna Fly LN-ACH Piper Cub PA , , , Fly LN-FMU SAAB Safir 91B Fly LN-DBA Cessna 172SP , , , INVENTAR BOOKINGBUA 1290 ANDRE DRIFTSMIDLER. (Headset, 1460 VARER PÅ LAGER , , , , , Samlekonto debitor , , , , , MEDLEMSSALDO MYWEBLOG , , , , , FORDRINGER NETS NORWAY AS 1 889, , , , OPPTJENTE, IKKE FAKTURERTE , , FORSKUDDSBETALT LEIE , , , FORSKUDDSBETALT FORSIKRING , , , , , FORSKUDDSBETALTE , , , FEILKONTO KONTANTER 661,50 661,50 661, DRIFTSKONTO , , , , , HANGARKONTO NETTSPAR BEDRIFT , , , , DRIFT 3 680,01 4, , , SAF-KTO 16,00 16,00 16, Konto Levanger mikro 2000 EGENKAPITAL , , , PANTELÅN LN-MTP, FOKUS , , , , , PANTELÅN LN-ALG, , , , , PANTELÅN LN-DBA, FOKUS , , MEDLEMSLÅN, LN-FMU MEDLEMSLÅN HANGAR 2270 ANDELER LN-ACH ARMY CUB Samlekonto kreditor , , , , , GRL. AVG. FRI OMSETN , , GRL. AVG. FRI OMSETN , , PÅLØPT KOSTNADER AVSETNING MOTORFOND ANNEN KORTSIKTIG GJELD 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE , , , SKOLEFLYGING , , , PRIVATFLYGING , , OPPDRAGSFLYGING , , , , TEKNISK / FERRY FLYGING 6 611, , SALG AV SKOLEMATERIELL Uni Økonomi Regnskapsrapport 8

10 Saldobalanse hovedbok Værnes Flyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt :08:09 Roy Saldo samme periode i fjor 3170 ÅRSKORT VFK KURSINNTEKTER Inntekt kursavgift Sikkerhetskurs OLTD BAKGRUNNSSJEKK LEIEINNTEKTER HANGAR Medlemsbelastning SMS -179,00-179,00-187, Medlemsbelastning Nets AS (BBS) -144,00-144,00-118, OPPGJØR FORSIKRINGSSELSKAP , VFK MEDLEMSKONTIGENT VFK ANLEGGSVGIFT (Hangaravgift) VFK EGENANDELSFOND LISENSER 3 808, , , , MVA KOMPENSASJON , , , , GRASROTANDELEN, NORSK , , , LAM - LOKALE ANDRE INNTEKTER , INNKJ.MATERIALER ELLER 4 443, , Årskortrabatt , , , INNKJØP VARER 2 843, AVSKRIVN. BOOKINGBU , , , , AVSKRIVN. HANGAR , , , , AVSKRIVN. LN-MTP , AVSKRIVN. LN-ALG AVSKRIVN. LN-ACH AVSKRIVN. LN-FMU AVSKRIVN. LN-DBA AVSKRIVNING INVENTAR 1 044, AVSKRIVNING 8 050, FRAKT , RENOVASJON, VANN, AVLØP 5 481, , RENHOLD 4 778, ,78 256, FORSIKRINGSPREMIER , , ,63 599, FESTEAVGIFT , , , , INNLEIE FLY , HÅNDVERKTØY 548,00 548, , DATAUTSTYR 7 871, INVENTAR 2 998, , , FLYREKVISITA / FLYTILBEHØR 4 995, , , REP. OG VEDLIKEH. KLUBBHUS 2 715, , , REP. OG VEDLIKEH.HANGAR 1 508, REGNS.HONORAR , INSTRUKTØRHONORARER ANDRE FREMMEDE TJENESTER 68,85 68, KONTORREKVISITA 2 988,15-0, , , AVISER TIDSSKRIFTER MV KARTVERK, PUBLIKASJONER, 6 391, , ,76 Uni Økonomi Regnskapsrapport 9

11 Saldobalanse hovedbok Værnes Flyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt 6860 MØTER, KURS, OPPDATERING, O.L :08:09 Roy Saldo samme periode i fjor 6861 OLTD KURSAVGIFT UT BAKGRUNNSSJEKK LT UT LEIE POSTBOKS KOSTNADER FLYSKOLE , , , DATAUTSTYR 5 633, , , TELEFON 3 194, , , , SMS UTGIFTER , INTERNETT 5 976, , , , WEB-HOTELL 2 968, ,34 935, SOFTWARE KJØP SOFTWARE LISENS 8 899, , , , PORTO 112,00 112, , FLYDRIVSTOFF , , , OLJE , , , FLYVEDLIKEHOLD , , , FLYDELER , , , REPARASJONER FLY , , , FERRYKOSTNADER FLY , , , TEKNISK FLYGING ,67-566, , CAMO UTGIFTER , , RADIOLISENS FLY FORSIKRINGER FLYMATERIELL , , , , STARTAVGIFTER , , , , LUFTDYKTIGHETSTILLATELSE EGENANDEL FORSIKRINGSSAKER BILGODTGJØRELSE , , , PARKERING REISEKOSTN.IKKE , , , DIETTKOSTN.IKKE 65,00 65,00 680, SALGSKOSTNADER MEDLEMSKONTIGENTER 905,00 905, GAVER / PREMIER , FORSIKRINGSPREMIER ANNET 3 725, STYRE-OG ÅRSMØTER 503, MEDLEMSMØTER 1 601, ,28 364, KOSTNADER , , , BANK-OG KORTGEBYRER 3 112, , , DIVERSE KOSTNADER , , , , RENTEINNTEKTER , , , RENTEINNTEKTER , , , VALUTAGEVINST(agio) , ANDRE FINANSINNTEKTER OPPSKRIVNING AV , RENTEKOSTNADER , , , VALUTATAP (disagio) 108,83 108, ,17 Uni Økonomi Regnskapsrapport 10

12 Saldobalanse hovedbok Værnes Flyklubb Periode 1-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt :08:10 Roy Saldo samme periode i fjor 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER OG UDEKKET TAP ,60 Totalsum , ,73 Uni Økonomi Regnskapsrapport 11

13 Konto: Norges Luftsportforbund Saldo hittil i 2013: Utgående faktura 1 20 Åpen Konto: Ørland Kultursenter KF Saldo hittil i 2013: 2 511, Utgående faktura 2 511,00 Åpen 2 511, ,00 Konto: Avinor AS, Værnes Lufthavn Saldo hittil i 2013: Utgående faktura 4 96 Åpen Konto: LN-AAC Saldo hittil i 2013: , Utgående faktura ,13 Delbetalt , ,58 Konto: Jann Arthur Sandvik Saldo hittil i 2013: Saldo Åpen Konto: Morten Selven Saldo hittil i 2013: , Saldo Delbetalt , ,00 Konto: Merinvest S.A Saldo hittil i 2013: , Saldo ,84 Åpen , ,84 Konto: Kjartan Følke Saldo hittil i 2013: Utgående faktura 3 00 Åpen Konto: Nutrimar AS Saldo hittil i 2013: 4 896, Utgående faktura 4 896,00 Åpen 4 896, ,00 Konto: LN-KLH Saldo hittil i 2013: , Utgående faktura 2 50 Åpen Utgående faktura 1 641,50 Åpen 1 641, Utgående faktura 1 598,00 Åpen 1 598, Utgående faktura 2 958,00 Åpen 2 958, Utgående faktura 4 00 Åpen ,50 Konto: Trygve Rushfeldt Saldo hittil i 2013: 681, Utgående faktura 681,50 Åpen 681,50 681,50 Konto: LN-YEF Saldo hittil i 2013: Utgående faktura 6 00 Åpen Totalsum åpne poster kunder ,42 Uni Økonomi Regnskapsrapport 12

14 Konto: Statoil Norge AS Saldo hittil i 2013: , Bank 603,92 Åpen 603, Statoil Norge AS, ,94 Åpen , ,02 Konto: Sirius International Aviation Insurance Saldo hittil i 2013: , Sirius International Aviation ,00 Delbetalt , Sirius International Aviation Delbetalt ,00 Konto: UPS of Norway, Inc Saldo hittil i 2013: -59, UPS of Norway, Inc, ,00 Åpen -59,00-59,00 Konto: Sommervold Flyservice Saldo hittil i 2013: Bank 2 40 Åpen Motregning 7 10 Åpen Konto: Swedavia AB Saldo hittil i 2013: , Swedavia AB -303,61 Åpen -303, Swedavia AB ,32 Åpen , ,93 Totalsum åpne poster leverandører ,95 Uni Økonomi Regnskapsrapport

15 Innhold: Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall s.5 Resultat fordelt pr mnd s.6 Nøkkeltall Lønnsomhetsanalyse s.7 Soliditetsanalyse s.8 Likviditetsanalyse s.8 Saldobalanse hovedbok s.9 Åpne poster kunder Åpne poster leverandører Totalt antall sider 14 (overskudd vises med positivt fortegn) Uni Økonomi Regnskapsrapport

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19:00 i Kapp Wijk, UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer