HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP notebook-pc. Hvordan komme i gang"

Transkript

1 HP notebook-pc Hvordan komme i gang

2 Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke ved forbrukersalg i Australia og Storbritannia, og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Copyright Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Dette produkter innbefatter teknologi for opphavsrettbeskyttelse som er beskyttet av metodekrav fra visse USA-patenter, og andre intellektuelle rettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettbeskyttelse må autoriseres av Macrovision Corporation, og er bare beregnet for privat eller annen begrenset bruk med mindre annet er autorisert av Macrovision Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt. Microsoft, MS-DOS og Windows er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker, og Celeron og SpeedStep er varemerker i USA for Intel Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR 97330, USA 2 Hvordan komme i gang

3 Viktig informasjon om sikkerhet FORSIKTIG For å redusere risikoen for brann må du bare bruke No. 26 AWG eller større telekommunikasjonskabel til å koble modemet til telefonkontakten. I Australia må datamaskinen tilkobles telefonnettet med en telefonkabel som oppfyller kravene i ACA Technical Standard TS008. Følg alltid vanlige sikkerhetsforanstaltninger når du bruker datamaskinen med en telefonforbindelse, slik at du unngår brann, elektrisk støt og personskade: Ikke bruk dette produktet med en telefonforbindelse nær vann (som for eksempel nær et badekar, vask, svømmebaseng eller i en våt kjeller). Unngå å bruke en telefonforbindelse (annet enn en trådløs type) i tordenvær. Det kan være risiko for elektrisk støt ved lynnedslag. Ikke bruk en telefon nær en gasslekkasje til å rapportere lekkasjen. Bruk kun strømkabelen og batteriene som er vist i denne håndboken. Ikke kast batteriene på åpen ild. De kan eksplodere. Undersøk for eventuelle lokale avhendingsregler. HPs lisensavtale for programvare Ditt HP-produkt inneholder programvare. VENNLIGST LES DENNE LISENSAVTALEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DETTE UTSTYRET. RETTIGHETER TIL PROGRAMVAREN GIS KUN PÅ DEN BETINGELSE AT KUNDEN ER INNFORSTÅTT MED ALLE BESTEMMELSER OG VILKÅR I LISENSAVTALEN. TAR DU DETTE UTSTYRET I BRUK, BETYR DET AT DU GODTAR DISSE BESTEMMELSENE OG VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR LISENSAVTALEN, MÅ DU ENTEN FJERNE ALL PROGRAMVARE FRA HARDDISKEN OG ØDELEGGE HOVEDDISKETTENE, ELLER RETURNERE PCEN MED ALL PROGRAMVAREN OG FÅ HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT. FORTSETTER DU KONFIGURERINGEN, BETYR DET AT DU GODTAR BETINGELSENE I LISENSAVTALEN. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT, GJELDER DENNE LISENSAVTALEN FOR HPS PROGRAMVARE OG BRUK AV ALL PROGRAMVARE SOM LEVERES KUNDEN SOM EN DEL AV HP-PRODUKTET. DEN GJELDER FORAN ALLE LISENSAVTALER SOM IKKE ER FRA HP, OG SOM KAN VÆRE INKLUDERT I DETTE HP-PRODUKTET ELLER SOM KAN FINNES ONLINE. Operativsystem og programapplikasjoner fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft-lisensavtalen som finnes i Microsoft-dokumentasjonen eller som vises på skjermen når Microsofts programprodukter startes. Hvordan komme i gang 3

4 For PCer med et operativsystem fra Microsoft: Når du har startet PCen og akseptert Microsoft End-user License Agreement ( EULA ) er dine lisensrettigheter gyldige bare hvis et Certificate of Authenticity ( COA )-merke som svarer til ditt Microsoftoperativsystem, er levert med din PC. COA-merket finnes vanligvis på undersiden av datamaskinen. Hvis COA merket ikke svarer til ditt Microsoft-operativsystem, eller mangler, skal du kontakte din HP-forhandler. Annen programvare og operativsystemer fra andre leverandører dekkes av den aktuelle leverandørlisensen. Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av HP-programvaren: BRUK. Kunden kan bare bruke programvaren på ett HP-produkt. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn ett HP-produkt. Kunden kan ikke deassemblere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. KOPIER OG TILPASSEDE VERSJONER. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på ett HP-produkt, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. EIENDOMSRETT. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. CD eller DVD FOR GJENOPPRETTING AV PRODUKTET. Hvis HP-produktet ble levert med en CD- eller DVD-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD- eller DVD-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-produktet som CD- eller DVD-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD- eller DVD-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere. OVERFØRING AV RETTIGHETER TIL PROGRAMVARE. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. VIDERELISENSIERING OG DISTRIBUSJON. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. OPPHØR. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett- Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. 4 Hvordan komme i gang

5 OPPDATERING OG OPPGRADERING. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. EKSPORTKLAUSUL. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. RETTIGHETER FOR USAs FORVALTNING. Bruk, kopiering eller fremlegging av informasjon er underlagt HPs standard kommersielle lisensieringsvilkår og for non-dod Departments and Agencies of the U.S. Government, begrensningene i FAR (c)(1-2) (juni 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA USA. Copyright (c) Hewlett-Packard Company. Med enerett. Kunden aksepterer også at programvaren leveres og lisensieres som Commercial computer software" slik det er definert i DFARS (juni 1995) eller som "commercial item slik det er definert i FAR 2.101(a), eller som Restricted computer software slik det er definert i FAR (eller andre gjeldende regler eller kontraktklausuler), den av dem som er anvendbar. Kunden aksepterer at han/hun bare har de rettighetene som er gitt for slik programvare av den gjeldende FAR- eller DFARS-klausulen eller HPs standard programvareavtale for det aktuelle produktet. Support på Service Pack for Microsoft operativsystemer. HP gir sluttbruker-support på HP PCer som bruker Microsoft operativsystem, inkludert for de siste Service Packs. Denne support blir tilgjengelig 30 dager etter utgivelse av en Service Pack. Utgaveinformasjon Utgave 1 (KD)... mai 2002 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. Hvordan komme i gang 5

6

7 Innhold Komme i gang med HP notebook-pc...9 Innholdsoversikt...10 Innholdet i pakken...10 Finne mer informasjon...11 Identifisere delene av datamaskinen...12 Sett forfra...12 Sett bakfra...13 Sett fra undersiden...14 Statuslamper...15 Klargjøre datamaskinen...17 Trinn 1: Installere batteriet...18 Trinn 2: Koble til nettspenning...19 Trinn 3: Koble til en telefonlinje...20 Trinn 4: Slå på datamaskinen...21 Trinn 5: Konfigurere Windows...22 Trinn 6: Registrere notebook-pcen...22 Koble til Internett...23 Hva nå...23 Grunnleggende operasjoner...25 Betjene datamaskinen...26 Slå datamaskinen på og av...26 Tilbakestille datamaskinen...27 Endre oppstartsenhet...27 Bruke Touch Pad...28 Bruke Fn-tastene...30 Spille av DVD-filmer...31 Arbeide komfortabelt med en notebook-pc...32 Batterier og strømstyring...35 Bruke batteristrøm...36 Kontrollere batteristatus...36 Reagere på advarsler om lite batteristrøm...37 Lade opp batteriet...37 Tilleggsenheter...39 Installere ekstra minne (RAM)...40 Installere en minneutvidelsesmodul...40 Bytte ut harddisken...42 Slik bytter du ut harddisken...42 Hvordan komme i gang 7

8 Problemløsing og vedlikehold...43 Problemløsing på datamaskinen...44 Problemer med skjermen...44 Problemer med harddisken...45 Problemer med tastatur og pekeenhet...45 Problemer med ytelsen...46 Problemer med strøm og batteri...46 Problemer med oppstart...47 Teste maskinvaren...48 Kjøre e-diagtools-diagnosetesten...48 Konfigurere datamaskinen...50 Kjøre BIOS Setup-programmet...50 Reinstallere og oppdatere programvare...51 Gjenopprette fabrikkinstallasjonen av harddisken...51 HP support og service...53 Få hjelp til datamaskinen...54 Få hjelp på Internett...54 Kontakte HP for support og service...54 Få reparasjonsservice...57 Klargjøre datamaskinen for transport...58 Hewlett-Packard Begrenset garanti...60 Referanseinformasjon...63 Maskinvarespesifikasjoner...64 Sikkerhetsinformasjon...67 Strømkabler...67 Ergonomi...68 Sikkerhetsregler for batteri...68 Lasersikkerhet...69 LED-sikkerhet...69 Håndtering av kvikksølv...70 Eksponering for radiofrekvensstråling...70 Informasjon om forskrifter...71 EU...71 Internasjonalt...71 Stikkord Hvordan komme i gang

9 Komme i gang med HP notebook-pc Hvordan komme i gang 9

10 Komme i gang med HP notebook-pc Innholdsoversikt Innholdsoversikt Gratulerer! Din notebook-pc setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvalitetene og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. Denne håndboken viser hvordan du installerer og bruker datamaskinen, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. Innholdet i pakken HP notebook-pc Batteri (installert) Vekselstrømadapter og strømkabel Referanseark Hvordan komme i gang Gjenopprettings-CD- eller DVD for gjenoppretting av Windows og all programvare som følger med datamaskinen Håndbok for Microsoft Windows HP notebook-pc har også ferdiginstallert programvare. (Hvilken programvare som er installert er avhengig av modell.) 10 Hvordan komme i gang

11 Komme i gang med HP notebook-pc Innholdsoversikt Finne mer informasjon Tabellen nedenfor gir en oversikt over kilder til informasjon om datamaskinen og beslektede produkter. Kilde Hvordan komme i gang Elektronisk Reference Guide Elektronisk Godt å vite om HP Håndbok for Microsoft Windows Webadresse for HP notebook-pc HP Business Support-websted Corporate Evaluator's Guide Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en innføring i datamaskinen. Den inneholder også en installeringveiledning og en enkel brukerveiledning i tillegg til informasjon om problemløsing og garanti. Den komplette referansehåndboken leveres på datamaskinens harddisk og inneholder all informasjon om bruk og vedlikehold av datamaskinen. Se i HPbibliotek på datamaskinen eller på Gjenopprettings-CD-/DVD-en i \hp\library. For Windows XP er HP-biblioteket i Hjelp og støtte. Ny informasjon som ble tilgjengelig etter at håndbøkene ble trykt, finner du under Godt å vite om HP, i det elektroniske HP-biblioteket eller på Gjenopprettings-CD- /DVD-en i \hp\library. Denne leveres sammen med datamaskinen og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (europeisk avspeiling). Du kan se hvordan du skal velge et annet språk på Inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer, og hvordan du konfigurerer notebook-pcen i bedriftens nettverksmiljø. Finnes på webstedet for HP Business Support. Hvordan komme i gang 11

12 Komme i gang med HP notebook-pc Identifisere delene av datamaskinen Identifisere delene av datamaskinen Sett forfra 1. Datamaskinens åpne- lukkelås 2. One-Touch-taster 3. Tastaturstatuslamper 4. Strømknapp Slår datamaskinen på og av 5. Touch Pad, rullematte, klikkeknapper og på/avknapp. 6. Hovedstatuslamper (venstre mot høyre): strømmodus, batteri, harddiskaktivitet. 7. Infrarødport 8. På/av-knapp og indikator for trådløsfunksjon (på enkelte modeller) 9. Batteri 10. Lyddempingsknapp- og lampe, og volumkontroll 11. Lydkontakter (venstre mot høyre): lydutgang (hodetelefoner), ekstern mikrofon 12. CD-, DVD- eller annen stasjon 13. USB-port (Universal Serial Bus) 12 Hvordan komme i gang

13 Komme i gang med HP notebook-pc Identifisere delene av datamaskinen Sett bakfra 14. VS-adapterkontakt 15. To USB-porter 16. Nettverksport 17. Port for PS/2-tastatur eller PS/2-mus (støtter Y- adapter) 18. Parallellport (LPT1). Bruk denne porten til en parallellskriver eller annen parallellenhet. 19. Port for ekstern skjerm 20. S-videoport 21. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 22. Modemport 23. IEEE 1394-port (på enkelte modeller) 24. Spor og knapper for PC-kort og CardBus 25. Diskettstasjon (på enkelte modeller). Hvordan komme i gang 13

14 Komme i gang med HP notebook-pc Identifisere delene av datamaskinen Sett fra undersiden 26. Harddisk 27. Batterilås 28. Mini-PCI-deksel (ingen brukerdeler innenfor) 29. Minnedeksel 30. Dokkingport 31. Tilbakestillingsknapp 14 Hvordan komme i gang

15 Komme i gang med HP notebook-pc Identifisere delene av datamaskinen Statuslamper Datamaskinen har flere statuslamper som viser strøm- og batteristatus, stasjonsaktivitet og tastaturfunksjoner som Caps Lock og Num Lock. Illustrasjonen nedenfor viser hovedstatuslampene på forsiden av datamaskinen. 1. Strømmodus På: datamaskinen er på (selv om skjermen er av) Blinking: datamaskinen er i ventemodus Av: datamaskinen er av eller i dvalemodus 2. Harddiskaktivitet På: datamaskinen bruker harddisken 3. Batteristatus Grønn: vekselstrømadapteren er tilkoblet og batteriet er fulladet Gul: vekselstrømadapteren er tilkoblet og batteriet lades opp Hvordan komme i gang 15

16 Komme i gang med HP notebook-pc Identifisere delene av datamaskinen Blinking: vekselstrømadapteren er tilkoblet og batteriet mangler eller har en feil Av: vekselstrømadapteren er ikke tilkoblet Tastaturstatuslampene, som er plassert rett over tastaturet, angir statusen for tastaturlåsene. 1. Caps Lock. Caps Lock er aktiv. 2. Num Lock. Num Lock er aktiv. (Talltastgruppe-låsen må også være på hvis du du skal bruke den integrerte tastgruppen.) 3. Talltastgruppe-lås. Den integrerte talltastgruppen er aktiv (Fn+F8). Num Lock må også være på, ellers vil markørtastene være aktive (som markert på et eksternt tastatur). 16 Hvordan komme i gang

17 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Klargjøre datamaskinen ADVARSEL Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner informasjon om hvordan du reduserer denne risikoen under Arbeidskomfort i det skjermbaserte HP-biblioteket. Du kan også besøke webstedet Du finner en oppsummering om å arbeide med en notebook-pc i avsnittet Arbeide komfortabelt med en notebook-pc på side 32. Hvis du bruker din notebook-pc som hovedmaskin eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den med tastatur i full størrelse, stor skjerm og mus. HPs dokkingløsninger gir rask og enkel forbindelse til disse enhetene. Dette kan redusere risikoen for ergonomiske skader. Se Arbeidskomfort i det elektroniske HP-biblioteket. Når du skal bruke datamaskinen for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vekselstrømadapteren, slå på datamaskinen og kjøre Windows installeringsprogram. Hvordan komme i gang 17

18 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Trinn 1: Installere batteriet ADVARSEL Ikke ødelegg eller punkter batterier. Kast heller ikke batterier på åpen ild. Da kan de sprekke eller eksplodere og frigi farlige kjemikalier. Oppladbare batterier må resirkuleres eller avhendes på forsvarlig måte. Datamaskinen leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er fjernet, må du installere det: 1. Legg datamaskinen med forsiden ned. 2. Sett batteriet inn i batteriholderen med kontaktenden først, og skyv det inn til det smekker på plass. Ta ut batteriet 1. Før du tar ut batteriet, skal du følge ett av disse punktene: slå av datamaskinen eller sett den i dvalemodus, eller Koble til vekselstrømadapteren. 2. Skyv på batteriutløseren og trekk batteriet ut av batterirommet. 18 Hvordan komme i gang

19 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Trinn 2: Koble til nettspenning FORSIKTIG Bruk kun den 90-watts HP vekselstrømadapteren som ble levert med datamaskinen (eller annet godkjent adapter som tilfredsstiller datamaskinens krav til strøm). Hvis det er trykt 90W under vs-adapterkontakten på datamaskinen, må du ikke bruke en 60- eller 75-watts adapter, som HP F1454A, F1781A, F4600 eller F4814. Du må heller ikke bruke likestrømsadaptertilbehør som F1455A eller F2297A. Bruk av feil vekselstrømadapter kan skade datamaskinen eller adapteren, og kan gjøre garantien ugyldig (se "Hewlett-Packard Begrenset garanti" på side 60). Koble vekselstrømadapteren til datamaskinen og strømkabelen til vekseslstrømadapteren. Sett deretter kontakten inn i et strømuttak. Ladingen av datamaskinens batteri starter. Viktig Når du skal ta ut strømkabelen, tar du den først ut fra strømuttaket og deretter fra vekselstrømadapteren. Mens batteriet lades kan du fortsette med trinn 3. Hvordan komme i gang 19

20 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Trinn 3: Koble til en telefonlinje Du kan bruke det innbygde modemet, eller koble til et PC-kortmodem eller eksternt modem hvis du ønsker det. 1. Kontroller at telefonlinjen er en analog linje, også kalt datalinje. (Du må ikke bruke en digital linje.) 2. Koble telefonkabelen til en telefonkontakt. Hvis pluggen på telefonkabelen ikke passer i modemkontakten, kan det hende at du må bruke en adapter. 3. Koble den andre enden av telefonkabelen til det innbygde modemet. Du finner detaljer om hvordan du bruker modemet, inkludert AT-kommandoer, i den elektroniske referansehåndboken. 20 Hvordan komme i gang

21 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Trinn 4: Slå på datamaskinen Trykk på strømknappen på venstre side over tastaturet. Windows starter automatisk ved oppstart av datamaskinen. Tips Hvis datamaskinen ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er utladet. Koble til vekselstrømsadapteren og trykk på strømknappen igjen. La vekselstrømadapteren stå tilkoblet i minst én time, eller 3-4 timer for full opplading av batteriet. Hvordan komme i gang 21

22 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Trinn 5: Konfigurere Windows Microsoft Windows er forhåndsinstallert på datamaskinens harddisk. Første gang du slår på datamaskinen, kjøres Windows installeringsprogram automatisk slik at du kan tilpasse konfigurasjonen. 1. Følg installeringsprogrammets veiledning på skjermen. Hvis programmet ber deg oppgi produkt-id-koden, finner du denne koden på undersiden av datamaskinen. 2. Hvis du har koblet til et modem, må du kontrollere modemets landinnstillinger eller regionale innstillinger: Windows XP: klikk på Start, Kontrollpanel, Skrivere og annen maskinvare, Telefon- og modemalternativer. Klikk deretter på Rediger i kategorien Oppringingsregler. Windows 2000: Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel, dobbeltklikk på Telefon- og modemalternativer. Klikk deretter på Rediger i kategorien Oppringingsregler. Trinn 6: Registrere notebook-pcen Påse at du registrerer datamaskinen. Registrering er gratis, det er raskt og det sikrer at du får raskere og bedre tilpasset support. Informasjonen du oppgir under registreringen, hjelper oss med å gi deg bedre produkter og tjenester. Registrering av datamaskinen gjør følgende: Registrerer deg som eier av datamaskinen hos Hewlett-Packard og gir tilgang til service, support og informasjon. Registrerer deg som eier av operativsystemet Windows XP hos Microsoft. Hvis du har Windows 2000, må du kontakte Microsoft for å registrere operativsystemet. Hvis du ikke ønsker å registrere deg under Windows-konfigureringen, kan du velge alternativet for utskrift av registreringsskjema, og fakse dette til HP på faksnummeret som står på skjemaet. Du kan også registrere deg ved å ringe til HP Customer Care. Du finner telefonnummeret i Kontakte HP for support og service på side Hvordan komme i gang

23 Komme i gang med HP notebook-pc Klargjøre datamaskinen Koble til Internett Hvis datamaskinen er tilkoblet et kablet eller trådløst nettverk med Internett-tilgang eller har et modem (innbygd, PC-kort eller eksternt), kan du koble deg til Internett. Du finner flere detaljer i den elektroniske referansehåndboken. Du finner den ved å klikke på Start, Hjelp og støtte, HP-bibliotek (Windows XP) eller Start, Programmer, Hewlett-Packard, Notebook, HP-bibliotek (Windows 2000). Hva nå Hvis du ikke er kjent med den versjonen av Windows som er installert på datamaskinen, kan du klikke på Start, Innføring i Windows XP, eller Start, Hjelp (Windows 2000) eller se i Windows-håndboken for å finne ut hva som er nytt. Du kan lære mer om hvordan du bruker og vedlikeholder datamaskinen i den elektroniske referansehåndboken. Du finner den ved å klikke på Start, Hjelp og støtte, HP-bibliotek (Windows XP) eller Start, Programmer, HP-bibliotek (Windows 2000). Hvordan komme i gang 23

24

25 Grunnleggende operasjoner Hvordan komme i gang 25

26 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Betjene datamaskinen Strømmodus På-modus Statuslampen for strømmodus er på. Du kan starte og stoppe datamskinen med strømknappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder til å starte og stoppe datamaskinen, avhengig av strømforbruk, type aktive forbindelser og oppstartstidspunkt. Du finner informasjon om stell og beskyttelse av datamaskinen under Betjene datamaskinen i den elektroniske referansehåndboken. Du finner informasjon om hvordan du tilkobler modemet eller nettverkskortet, eller om hvordan du tilkobler PC-kort eller eksterne enheter, i den elektroniske referansehåndboken. Du finner AT-kommandoer for modem på samme sted. Slå datamaskinen på og av Ventemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen og andre komponenter. Opprettholder den gjeldende økten i minnet. Starter raskt igjen. Gjenoppretter nettverksforbindelser. Statuslampen for strømmodus blinker. Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer gjeldende økt på harddisken og avslutter. Gjenoppretter nettverksforbindelser. Statuslampen for strømmodus er av. Avslutt (av) Maksimal strømsparing. Slår av uten å lagre gjeldende økt. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Statuslampen for strømmodus er av. Aktiveres på denne måten Trykk på strømknappen. Trykk på strømknappen eller klikk på Start, Slå av datamaskinen, Sette datamaskinen i ventemodus (Windows XP) eller klikk på Start, Avslutt, Sette datamaskinen i ventemodus (Windows 2000) eller vent på tidsavbrudd. Trykk på Fn+F12 eller klikk på Start, Avslutt, Dvalemodus (Windows 2000) eller vent på tidsutkobling. Klikk på Start, Slå av datamaskinen, Slå av (Windows XP) eller klikk på Start, Avslutt, Avslutt (Windows 2000) eller trykk på strømknappen i 4 sekunder (bare hvis Startmenyfremgangsmåten ikke virker). Slå på: Trykk på strømknappen for å starte om igjen eller for å gjenoppta arbeidet fra vente- eller dvalemodus. Du kan også tilpasse måten disse strømmodusene virker på. Se kapitlet Batterier og strømstyring i den elektroniske referansehåndboken. 26 Hvordan komme i gang

27 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Tilbakestille datamaskinen Noen ganger vil du oppleve at Windows eller datamaskinen slutter å reagere og at du ikke får slått av datamaskinen. Hvis det skjer, kan du forsøke følgende i angitt rekkefølge: Avslutt Windows hvis det er mulig. Windows XP: trykk på Ctrl+Alt+Del og klikk deretter på Avslutt og Start på nytt Windows 2000: trykk på Ctrl+Alt+Del, klikk på Avslutt og trykk på strømknappen for å omstarte. eller hvis dette ikke virker Trykk på strømknappen i 4 sekunder til skjermen slås av, og trykk så på strømknappen igjen for å starte på nytt. eller hvis dette ikke virker Trykk på tilbakestillknappen på undersiden av datamaskinen, med spissen av en kulepenn. Trykk deretter på strømknappen for å starte på nytt. Endre oppstartsenhet Datamaskinen starter vanligvis opp fra den interne harddisken. Du kan også starte datamaskinen fra en diskettstasjon, en CD-stasjon eller et internt nettverkskort. 1. Klikk på Start, Slå av datamaskinen (elelr Avslutt ), Start på nytt. 2. Når HP-logoen vises, trykker du på ESC for å åpne Boot-menyen. Hvordan komme i gang 27

28 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen 3. Bruk piltastene til å velge oppstartsenhet og trykk på ENTER. Hvis du vil starte opp fra en bestemt enhet når den er tilkoblet, endrer du oppstartrekkefølgen ved hjelp av BIOS Setup-programmet. Se Kjøre BIOS Setupprogrammet på side 50. Bruke Touch Pad Touch Pad har en på/av-knapp slik at du kan slå den av for å unngå uønsket flytting av pekeren, som for eksempel hvis du kommer borti den når du skriver. Indikatorlampen slås av når du slår av Touch Pad. 1. Klikkeknapper. Klikkeknappene fungerer som venstre og høyre museknapp på en standardmus. 2. Touch Pad (berøringsfølsom pekeenhet) 3. Touch Pad med låseknapp og på/av-indikator. 4. Rullematte. Rullematten blar i innholdet i det aktive vinduet. 28 Hvordan komme i gang

29 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Flytte og velge 1. Plasser hendene i vanlig skriveposisjon. 2. Beveg tommelen eller en finger over Touch Pad i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre et valg: Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og dobbeltklikker med venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og klikker med venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen, og slipp deretter knappen. Du kan også slå fingertuppen mot Touch Pad for å velge noe eller bruke andre avanserte funksjoner. Du finner mer informasjon ved å dobbeltklikke på Touch Pad-ikonet på oppgavelinjen og deretter klikke på Hjelp i kategorien for en bestemt funksjon. Du kan tilpasse virkemåten til datamaskinens pekeenheter (Touch Pad og ekstern mus) med Mus i Kontrollpanel, eller Touch Pad-ikonet på oppgavelinjen: Du kan endre funksjonene til venstre og høyre klikkeknapp og rullematten, dobbeltklikkhastigheten, pekerhastigheten med mer. Bla med rullematten Beveg fingeren nedover rullematten for å bla nedover i innholdet i et vindu. Beveg fingeren oppover for å bla oppover. Hvordan komme i gang 29

30 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Når du skal bruke en hurtigtast, trykker du på og holder nede Fn, trykker på den aktuelle andre tasten og slipper begge tastene. Denne hurtigtasten... Fn+F1 Fn+F2 Fn+F5 Fn+F8 Fn+F12 Fn+NumLock Fn+Page Up Fn+Page Down Fn+Tilbakesteg gjør dette Reduserer skjermens lysstyrke Øker skjermens lysstyrke Veksler mellom den innbygde skjermen, en ekstern skjerm og begge skjermene samtidig Slår den integrerte talltastgruppen på og av. Påvirker ikke et eksternt tastatur. Hvis Num Lock er på, er de numeriske funksjonene aktive. I motsatt fall er markørfunksjonene aktive (som merket på et eksternt tastatur). Setter maskinen i dvalemodus Slår Scroll Lock på og av. Øker lydstyrken og opphever lyddempingen. Minsker lydstyrken. Demper lyden 30 Hvordan komme i gang

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. april 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Omprogrammere One-Touch-tastene Fastsette TV-formatet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er, og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 407947-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler Legge til eller skifte

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T700

Din bruksanvisning HP PAVILION T700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005 Computer Setup Dokumentdelenummer: 383705-091 Mai 2005 Innhold Computer Setup Register Starte Computer Setup.......................... 2 Standardinnstillinger i Computer Setup............ 3 Fil-menyen...................................

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer