HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Notatbok-PC. Referansehåndbok"

Transkript

1 HP Notatbok-PC Referansehåndbok

2 Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ESS, S3 Incorporated, Accton, Trident Microsystems Incorporated, Acer Laboratories Incorporated og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Dette produktet innbefatter teknologi for opphavsrettbeskyttelse som er beskyttet av metodekrav fra visse USA-patenter, og andre intellektuelle rettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettbeskyttelse må autoriseres av Macrovision Corporation, og er bare beregnet for privat eller annen begrenset bruk med mindre annet er autorisert av Macrovision Corporation. Å reversere utviklingsprosessen eller å demontere er ikke tillatt. Microsoft, MS-DOS og Windows er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og MMX, Celeron og SpeedStep er varemerker i USA for Intel Corporation. TrackPoint er et registrert varemerke i USA for International Business Machines. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR 97330, USA. 2 Referansehåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Ditt HP-produkt inneholder programvare. VENNLIGST LES DENNE LISENSAVTALEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DETTE UTSTYRET. RETTIGHETER TIL PROGRAMVAREN GIS KUN PÅ DEN BETINGELSE AT KUNDEN ER INNFORSTÅTT MED ALLE BESTEMMELSER OG VILKÅR I LISENSAVTALEN. TAR DU DETTE UTSTYRET I BRUK, BETYR DET AT DU GODTAR DISSE BESTEMMELSENE OG VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR LISENSAVTALEN, MÅ DU ENTEN FJERNE ALL PROGRAMVARE FRA HARDDISKEN OG ØDELEGGE HOVEDDISKETTENE, ELLER RETURNERE PCEN MED ALL PROGRAMVAREN OG FÅ HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT. FORTSETTER DU KONFIGURERINGEN, BETYR DET AT DU GODTAR BETINGELSENE I LISENSAVTALEN. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT, GJELDER DENNE LISENSAVTALEN FOR HPS PROGRAMVARE OG BRUK AV ALL PROGRAMVARE SOM LEVERES KUNDEN SOM EN DEL AV HP-PRODUKTET. DEN GJELDER FORAN ALLE LISENSAVTALER SOM IKKE ER FRA HP, OG SOM KAN VÆRE INKLUDERT I DETTE HP-PRODUKTET ELLER SOM KAN FINNES ONLINE. Operativsystem og programapplikasjoner fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft-lisensavtalen som finnes i Microsoft-dokumentasjonen eller som vises på skjermen når Microsofts programprodukter startes. Annen programvare og operativsystemer fra andre leverandører dekkes av den aktuelle leverandørlisensen. Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av HP-programvaren: BRUK. Kunden kan bare bruke programvaren på ett HP-produkt. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn ett HP-produkt. Kunden kan ikke deassemblere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. KOPIER OG TILPASSEDE VERSJONER. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på ett HP-produkt, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. EIENDOMSRETT. Kunden aksepterer å ikke ha noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. Referansehåndbok 3

4 CD FOR GJENOPPRETTING AV PRODUKTET. Hvis HP-produktet ble levert med en CD-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-produktet som CD-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere. OVERFØRING AV RETTIGHETER TIL PROGRAMVARE. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. VIDERELISENSIERING OG DISTRIBUSJON. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. OPPHØR. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett- Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. OPPDATERING OG OPPGRADERING. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. EKSPORTKLAUSUL. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. RETTIGHETER FOR USAs FORVALTNING. Bruk, kopiering eller fremlegging av informasjon er underlagt HPs standard kommersielle lisensieringsvilkår og for non-dod Departments and Agencies of the U.S. Government, begrensningene i FAR (c)(1-2) (juni 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA USA. Copyright (c) Hewlett-Packard Company. Med enerett. Kunden aksepterer også at programvaren leveres og lisensieres som "Commercial computer software" slik det er definert i DFARS (juni 1995) eller som et "commercial item" slik det er definert i FAR 2.101(a), eller som "Restricted computer software" slik det er definert i FAR (eller en tilsvarende forskrift eller kontraktsklausul), henholdsvis. Kunden aksepterer at han/hun bare har de rettighetene som er gitt for slik programvare av den gjeldende FAR- eller DFARS-klausulen eller HPs standard programvareavtale for det aktuelle produktet. Støtte for servicepakker til operativsystemer. HP gir sluttbrukersupport på HP PCer som bruker Microsoft operativsystem, inkludert for de siste "Service Packs". Denne support blir tilgjengelig innen 30 dager etter at programvarern er utgitt. 4 Referansehåndbok

5 Utgaveinformasjon Utgave 1... oktober 2000 Utgave 2... januar 2001 Utgave 3...august 2001 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. Referansehåndbok 5

6

7 Innhold Introduksjon av datamaskinen Innholdsoversikt Kjøpe tilleggsutstyr Finne mer informasjon Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett ovenfra og fra høyre Sett forfra Sett bakfra og fra venstre Sett fra undersiden Statuslamper Multimedieknapper Statuspanel Installere datamaskinen Installere batteriet Koble til vekselstrøm Koble til en telefonlinje Slå på datamaskinen Installere Windows Registrere datamaskinen Koble til en Internett-leverandør Tilbakestille datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Bruke Windows- og applikasjonstastene Bruke den integrerte talltastgruppen Bruke ALT GR-tasten Justere skjermen Justere volumet Bruke berøringsmatten Endre oppstartstasjon Bruke ett-trykkstastene Sette inn og ta ut CD- eller DVD-plater Spille DVD-plater Lage eller kopiere CD-plater Sikre datamaskinen Bruke passordbeskyttelse Koble til en festekabel Bruke programvare for virusbeskyttelse Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Referansehåndbok 7

8 Vedlikeholde datamaskinen Beskytte harddisken Ta vare på datamaskinen Beskytte data Forlenge skjermens levetid Få mest mulig ut av batteriene Rengjøre datamaskinen Reise med datamaskinen Styre strømforbruket Bruke automatisert strømstyring Bruke manuell strømstyring Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på varsel om lite batteristrøm Forlenge batteriets driftstid Styre prosessorhastigheten med SpeedStep Etablere forbindelser Bruke modemet Viktig informasjon om sikkerhet Koble til modemet Koble til Internett Koble fra Internett Ringe opp et nettverk Endre modeminnstillinger Sende og motta e-post Sende og motta fakser (Windows 98) Sende og motta fakser (Windows 2000) Sende og motta fakser (Windows XP) Koble til et nettverk (LAN) Koble til PC-kort Koble til eksterne komponenter Identifisere portene Koble til skriver eller annen parallellenhet Koble til et eksternt tastatur eller en PS/2-mus Koble til en USB-enhet Koble til lydenheter Bruke infrarød-enheter Bruke ekstern skjerm Bruke et fjernsynsapparat som skjerm Bruke portreplikatoren Koble til en IEEE1394-enhet Referansehåndbok

9 Konfigurere og utvide datamaskinen Bruke BIOS Setup-programmet Installere minnemoduler (RAM) Installere en minneutvidelsesmodul Ta ut en minneutvidelsesmodul Erstatte minnemoduler (RAM) Utvide dvalepartisjonen (Windows 98) Oppdatere Windows-drivere Service og support Hewlett-Packard Begrenset garanti Få support til din HP notatbok-pc Bruke referansehåndboken Få hjelp fra HP notatbok-webstedet Ringe HP for service og support Reparasjonsservice Få garantiservice Klargjøre datamaskinen for transport Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Problemer med lyd Problemer med CD- eller DVD-stasjon Problemer med skjermen Problemer med harddisken Problemer med varme Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med tastatur, berøringsmatte og mus Problemer med nettverk (LAN) Problemer med minnet Poblemer med modem Problemer med ett-trykkstaster Problemer med parallellenheter og USB-enheter Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med portreplikatoren Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med oppstart Problemer med ventemodus og aktivering fra ventemodus Referansehåndbok 9

10 Teste maskinvaren Gjenopprette og installere programvare på nytt Gjenopprette fabrikkinstallasjonen av harddisken Erstatte en skadet Recovery CD-plate Oppdatere notatbokmaskinens BIOS Gjenopprette en applikasjon Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskin- og programvarespesifikasjoner Valg i BIOS Setup-programmet Maskinvarespesifikasjoner Referanseinformasjon for modem AT-kommandoer (Ambit) S-registre (Ambit) Utvalgte resultatkoder (Ambit) Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter EU Internasjonalt Stikkord Referansehåndbok

11 Introduksjon av datamaskinen Referansehåndbok 11

12 Introduksjon av datamaskinen Innholdsoversikt Innholdsoversikt Din HP notatbok-pc leveres med disse elementene: batteri Vekselstrømsadapter og strømkabel Referanseark Hvordan komme i gang-håndbok for HP notatbok-pc Gjenopprettings-CD (eller CDer) for gjenoppretting av Windows og all programvare som følger med datamaskinen Håndbok til Microsoft Windows telefonkabel (hvis datamaskinen har innbygd modem) HP notatbok-pc har også ferdiginstallert programvare. (Hvilken programvare som er installert er avhengig av modell.) Kjøpe tilleggsutstyr Du kan kjøpe tilleggsutstyr til datamaskinen online. Du finner det nyeste tilleggsutstyret og tilbehøret på webadressen for HP notatbok-pcer (<a href="http://www.hp.com/notebooks">www.hp.com/notebooks</a>). Etter hvert som nytt tilleggsutstyr blir tilgjengelig, finner du det oppført her. Dette er noe av tilleggsutstyret og erstatningsdelene til HP notatbok: portreplikator (på utvalgte modeller) adapter for bil/fly vekselstrømsadapter ultratynn vekselstrømsadapter primært litium-ion-batteri PS/2 Y-adapter for mus og tastatur ekstra minne (RAM) 12 Referansehåndbok

13 Introduksjon av datamaskinen Innholdsoversikt Finne mer informasjon Nedenfor finner du kilder med informasjon om din HP notatbok-pc. Kilde Referanseark Hvordan komme i gang Beskrivelse Denne illustrerte introduksjonen viser hvordan du raskt får datamaskinen opp og i gang. Hvordan komme i gang er den trykte HP-håndboken som fulgte med datamaskinen. Den viser hvordan du setter opp og bruker datamaskinen, og hvor du kan få hjelp hvis det skulle oppstå problemer. Godt å vite om HP Microsoft Windows-håndbok Windows Hjelp Webadresse for HP notatbok-pc HP Customer Care:websted Corporate Evaluator's Guide Dette dokumentet inneholder ny informasjon som ble tilgjengelig etter at referansehåndboken var ferdig: Dobbeltklikk på HP Notes-ikonet på skrivebordet (hvis tilgjengelig). Windows 98 og 2000: klikk på Start, Programmer, HP Library, HP Notes. Windows XP: klikk på Start, Hjelp og støtte, HP Library, HP Notes. Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan standardfunksjoner i Microsoft Windows skal brukes. Klikk på Start, Hjelp (eller Hjelp og støtte). Inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer notatbok-pcen i bedriftens nettverksmiljø. Finnes på webstedet for HP notatbok-pcer. Referansehåndbok 13

14 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett ovenfra og fra høyre 1 Ett-trykkstaster 8 CD-stasjon, CD-brenner, DVD- eller CDbrenner/DVD-stasjon 2 Strømbryter 9 Mikrofon 3 Statuslamper (se "Statuslamper"på side18) 10 Utløserknapp for CD-/DVD-stasjon 4 På/av-knapp for berøringsmatte 11 Blå venteknapp 5 Berøringsmatte (pekeenhet) 12 Modemport (på utvalgte modeller) 6 Bla opp/ned-veksler 13 Nettverksport (på utvalgte modeller) 7 Klikkeknapper 14 Referansehåndbok

15 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett forfra 14 Hodetelefonutgang 15 Knapp for modusvalg på statuspanelet (på utvalgte modeller) 16 Statuspanel (på utvalgte modeller) 17 Multimedieknapper (på utvalgte modeller) 18 Lås (som åpner datamaskinen) Referansehåndbok 15

16 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett bakfra og fra venstre 19 Vekselstrømsadapterkontakt 26 USB-porter 20 PS/2-port (ekstern mus eller eksternt tastatur) 27 Mikrofonkontakt 21 plassering av skjermport 28 Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 22 Parallellport 29 Spor for PC-kort 23 IEEE1394-port (på utvalgte modeller) 30 System av-bryter (for tilbakestilling av datamaskinen) 24 Infrarød-port (på utvalgte modeller) 31 Utløserknapper for PC-kort 25 TV-utgang 32 Diskettstasjon 16 Referansehåndbok

17 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett fra undersiden 33 Batteri 34 Batterilås 35 Utvidelsesdeksel 36 Systemminnedeksel 37 Portreplikatorkontakt (dokking) (på utvalgte modeller) 38 Mini-PCI-deksel (ingen brukerdeler innenfor) Referansehåndbok 17

18 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Statuslamper 1 Strøm 2 Batteri 3 Caps Lock (store bokstaver) 4 Num Lock (talltastgruppe) 5 Scroll Lock 6 Diskettstasjonaktivitet 7 Harddiskaktivitet 8 CD-, CD-brenner-, DVD- eller CD-brenner/DVDstasjonsaktivitet 18 Referansehåndbok

19 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Multimedieknapper (På enkelte modeller.) Multimedieknappene er foran på datamaskinen, til høyre for statuspanelet. Disse knappene styrer datamaskinens CD- og DVD-spillere på samme måte som kontrollene på frittstående multimediespillere. Når systemet er slått av (eller er i vente- eller dvalemodus), kan du fremdeles spille av lyd-cder. Skyv multimedie-strømbryteren mot venstre for å aktivere spilleren uten å slå på datamaskinen. (Se Styre strømforbruket på side 50 hvis du vil ha mer informasjon om dvalemodus.) 1 Multimedie-strømbryter (brukes når systemet er slått av eller er i vente- eller dvalemodus) 2 Forrige spor 3 Spill/pause 4 Stopp (når datamaskinen er på)*, Stopp/løs ut (når datamaskinen er av) 5 Neste spor 6 Volumkontroll ned 7 Volumkontroll opp * Du løser ut en CD eller DVD ved å trykke på utløserknappen på CD-/DVDstasjonen. Referansehåndbok 19

20 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Når systemet er på, kan multimedieknappene vises på skjermen når du trykker på dem. Slik endrer du det: Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel, Tastatur (Windows 98 og 2000) eller Start, Kontrollpanel, Skrivere og annen maskinvare (Windows XP), og velg deretter kategorien Onscreen Display. Statuspanel (På enkelte modeller.) Statuspanelet foran på datamaskinen viser avspillingsstatus for CDer og informasjon om systemets strømstyring, systemdato- og klokkeslett og batteristatus. Meldinger vises på den 8-tegns store LCD-skjermen, og du kan bytte fra en melding til en annen ved å trykke på modusknappen til venstre på skjermen. Når datamaskinen er på, vises disse modiene sekvensielt etter hvert som du trykker på modusknappen: strømstatus: ON, OFF, (ventemodus) eller (dvale) dato klokkeslett gjenstående batterilading (0-100 %) CD-spillerstatus (hvis CD-spilleren går): viser spor, avspillingsstatus (spiller, pause eller stoppet) og tidsteller Når datamaskinen er av og CD-spilleren er av, kan du bruke statuspanelet ved å skyve multimedie-strømbryteren mot venstre for å slå på maskinen. (Husk å slå den av når du er ferdig.) Hvis du endrer dato eller klokkeslett i Windows (fra Kontrollpanel eller oppgavelinje), vises ikke endringen på statuspanelet før du har avsluttet og startet datamaskinen på nytt. Hvis du vil endre visningsformatet for dato og klokkeslett på statuspanelet, kan du endre det i BIOS se Bruke BIOS Setup-programmet på side Referansehåndbok

21 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Installere datamaskinen Installere batteriet Datamaskinen leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er tatt ut, kan du installere det ved å sette det inn i batterirommet på undersiden av datamaskinen. Sett det inn med den bakre kanten først, slik det er vist. Trykk deretter ned på den fremre kanten inntil batteriet låses på plass. ADVARSEL Når du har installert batteriet, kobler du vekselstrømsadapteren til datamaskinen og lader opp batteriet mens du arbeider. Du kan også skifte ut et batteri med lite strøm, med et fulladet batteri. Ikke ødelegg, stikk hull på eller kast batteriet på åpen ild. Et batteri kan sprekke eller eksplodere og avgi skadelige kjemikalier. Et oppladbart batteri må resirkuleres eller kasseres på riktig måte. Referansehåndbok 21

22 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Koble til vekselstrøm Koble vekselstrømsadapteren til et strømuttak og deretter til baksiden av datamaskinen. Ladingen av batteriet starter. FORSIKTIG Bruk bare en HP vekselstrømsadapter som er beregnet for dette produktet, enten adapteren som ble levert sammen med datamaskinen, eller en annen autorisert HPadapter. Andre vekselstrøm-adaptere kan skade datamaskinen og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. 22 Referansehåndbok

23 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Koble til en telefonlinje Noen modeller av HP notatbok-pc har et innbygd modem. Hvis du foretrekker det, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem. 1. Koble den ene enden av telefonkabelen til modemtelefonkontakten på datamaskinen. Påse at den klikker på plass. FORSIKTIG 2. Koble den andre enden av telefonkabelen til en telefonkontakt. (Hvis telefonkabelen ikke passer i telefonkontakten, må du kanskje bruke en adapter.) Det innbygde modemet virker muligens ikke der det er flere telefonlinjer eller en telefonsentral (PBX). Det kan ikke kobles til et myntapparat og virker ikke med partslinje. Noen av disse forbindelsene kan resultere i for høy elektrisk spenning og forårsake feil i det interne modemet. Kontroller telefonlinjetypen før du kobler til telefonlinjen. Referansehåndbok 23

24 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Slå på datamaskinen Tips Trykk på den blå venteknappen som sitter øverst på tastaturet. Windows starter automatisk. Hvis du slår på datamaskinen for første gang, går du til Installere Windows nedenfor. Strømstatuslampen ved siden av strømbryteren (se Statuslamper på side 18) rapporterer dette: uavbrutt grønt lys: datamaskinen er på uavbrutt, gult lys: datamaskinen er i ventemodus ikke lys: datamaskinen er av eller i dvalemodus Se Styre strømforbruket på side 50 for flere detaljer. Hvis datamaskinen ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er utladet. Koble til vekselstrømsadapteren og trykk på den blå venteknappen igjen. Installere Windows Din HP notatbok-pc har Microsoft Windows - enten Windows 98, Windows 2000 eller Windows XP - forhåndsinstallert på harddisken. Første gang du slår på datamaskinen, kjøres Windows' installeringsprogram automatisk slik at du kan tilpasse konfigurasjonen. Du bør koble til vekselstrømsadapteren før du starter. Det er ikke sikkert at batteriet er tilstrekkelig oppladet til å fullføre installeringen av Windows. Påse også at notatbokmaskinen er koblet til en telefonlinje. Se Koble til en telefonlinje på side Trykk på den blå ventemodusknappen. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Under installeringen blir du bedt om å skrive et brukernavn og akseptere lisensavtalen. Du kan også registrere datamaskinen. Følg instruksjonene på skjermen under installeringen. 24 Referansehåndbok

25 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen 3. Hvis datamaskinen har et modem, må du kontrollere modemets landinnstillinger eller regionale innstillinger: Windows 98: klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel, dobbeltklikk på Modem og klikk på Egenskaper for oppringing. Windows 2000: klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel, dobbeltklikk på Telefon- og modemalternativer og klikk på Rediger i kategorien Oppringingsregler. Windows XP: klikk på Start, Kontrollpanel, Skrivere og annen maskinvare, Telefon- og modemalternativer og klikk på Rediger i kategorien Oppringingsregler. Merk Du kan bli bedt om å oppgi din Windows-produktnøkkel. Den finner du på Certificate of Authenticity, som ligger sammen med Microsoft Windows-håndboken, eller på et klistremerke i batterirommet. Hvis du har tilkoblingsproblemer med modemet, kan du forsøke å slå nummeret på nytt. Hvis det ikke hjelper, kan du hoppe over registreringen denne gang. Registrere datamaskinen Påse at du registrerer datamaskinen. Registrering er gratis, det er raskt og det sikrer at du får raskere og bedre tilpasset support. Informasjonen du oppgir under registreringen vil bli brukt til å gi deg bedre produkter og tjenester. Du kan registrere når du installerer Windows eller senere, på en av tre måter: via modem, telefon eller faks. For noen land og modeller er et registreringsikon for HP notatbok tilgjengelig på skrivebordet. Modem Hvis du har Windows 98 eller XP, blir du automatisk bedt om å registrere OmniBook. Hvis du vil registrere via modem, må du kontrollere at du har koblet til telefonlinjen. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du har Windows 2000, blir du ikke bedt om å registrere, men du kan registrere via modem hvis du dobbeltklikker på HP Notebook Registration-ikonet på skrivebordet eller klikker på Registrer-koblingen på velkomstbildet i Windows Påse at telefonlinjen er tilkoblet og følg instruksjonene på skjermen. Referansehåndbok 25

26 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Merk Hvis du velger å ikke registrere med en gang, kan du registrere via modem senere ved å dobbeltklikke på Registration-ikonet på skrivebordet (hvis tilgjengelig). Hvis registreringsprogrammet i Windows 2000 blir startet fra en påminnelse (som for eksempel fra Microsoft oppgaveplanlegger), er det ikke sikkert at det finner et telefonnummer for ditt land. I så fall skal du dobbelklikke på registreringsikonet for HP Notebook på skrivebordet. Da vil applikasjonen finne et telefonnummer som du kan bruke til registreringen. Merk Hvis du får opptattsignal mens du forsøker å registrere med modem, kan registreringsklienten ta en pause og vise et timeglassikon. Klikk på Tilbake-knappen og ring om igjen. Hvis datamaskinen ikke har innbygd modem, kan du registrere maskinen etter at du har installert et PC-kortmodem eller et eksternt modem, eller du kan registrere via telefon eller faks. Telefon Du kan ringe nærmeste HP Service og støtte-senter og registrere via telefon. Se Ringe HP for service og support på side 99 for å finne telefonnummeret. Faks Hvis en skriver er koblet til datamaskinen, kan du skrive ut en kopi av registreringsskjemaet og fakse det til HP. Dobbeltklikk på registreringsikonet (hvis tilgjengelig) for HP notatbok på skrivebordet og skriv ut registreringsskjemaet. Du finner faksnummeret på skjemaet. Ved å fullføre registreringen vil du: Registrere deg som eier av datamaskinen hos Hewlett-Packard og få tilgang til service, support og informasjon. Registrere deg som eier av Windows 98 eller XP operativsystem hos Microsoft. Hvis du har Windows 2000, må du kontakte Microsoft for å registrere operativsystemet. 26 Referansehåndbok

27 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Koble til en Internett-leverandør Før du kan koble deg til Internett, må du opprette en konto hos en Internett-leverandør (ISP). I noen land tilbyr Hewlett-Packard enkel Internett-registrering slik at du raskt kan koble deg til en ISP. 1. Koble til det innbygde modemet. (Hvis datamaskinen ikke har et innbygd modem, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem.) 2. Klikk på Start, Programmer, Elektroniske tjenester (Windows 98 og 2000) eller Start, Alle programmer, Easy Internet Signup (Windows XP) og velg en av Internettleverandørene på listen. Dette starter registreringsprosessen for leverandøren du har valgt. ELLER Dobbeltklikk på Connect to the Internet- eller Easy Internet Signup-ikonet på skrivebordet hvis de er tilgjengelig. Dette starter Internett-tilkobling- eller Ny tilkobling-veiviseren som vil hjelpe deg med å finne en Internett-leverandør i ditt område, overføre en eksisterende Internett-konto til denne datamaskinen eller sette opp en Internett-forbindelse manuelt. Hvis du har AOL som Internett-leverandør, skal du klikke på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikke på Alternativer for Internett (Windows 98 og 2000) eller klikke på Start, Kontrollpanel, Nettverk- og Internett-tilkoblinger, Alternativer for Internett (Windows XP). Velg Tilkoblinger-kategorien og enten "Ring opp når en nettverkstilkobling ikke finnes" eller "Slå alltid standardnummeret". Du kan også inngå avtale med en selvvalgt Internett-lverandør for å få Internetttilknytning. Referansehåndbok 27

28 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Tilbakestille datamaskinen Hvis Windows eller datamaskinen ikke reagerer lenger, kan du tilbakestille datamaskinen og starte Windows på nytt. 1. Avslutt Windows hvis det er mulig. klikk på Start, Avslutt, Avslutt (Windows 98 og 2000) eller på Start, Slå av datamaskinen, Slå av datamaskinen (Windows XP). --eller hvis dette ikke virker-- trykk på CTRL+ALT+DEL og klikk deretter på Avslutt. 2. Hvis datamaskinen ikke avslutter, skyver du strømbryteren og holder den i fem sekunder før du slipper den. 3. Hvis datamaskinen fremdeles ikke avslutter, stikker du inn en tynn pinne eller en utrettet binders inn i systemets av-bryter på venstre side av datamaskinen, under utløserknappene for PC-kort. 4. Når datamaskinen avslutter, trykker du på den blå venteknappen for å slå den på igjen. 28 Referansehåndbok

29 Bruke datamaskinen Referansehåndbok 29

30 Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av en Fn-tast og en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Trykk på og hold nede Fn mens du trykker på riktig tast. Hurtigtast Fn+F1 Fn+F2 Fn+F5 Fn+F7 Fn+F8 Fn+Lock-tast* Fn+Pil opp Fn+Pil ned gjør dette Reduserer skjermens lysstyrke Øker skjermens lysstyrke Bytter mellom innbygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig slår lyden på og av (demper lyden) Slår den innbygde talltastgruppen på og av (se Bruke den integrerte talltastgruppen på side 32) Slår Scroll Lock på og av øker lydvolumet reduserer lydvolumet *Lock-tasten er i øverste rad på tastaturet: 30 Referansehåndbok

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok TravelMate C200 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series Opprinnelig utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer