HP OmniBook Referansehåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook 6000. Referansehåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook 6000 Referansehåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc. og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS-DOS og Windows er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og Celeron og SpeedStep er varemerker i USA for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA 95014, USA 2 Referansehåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP notatbok-pc inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merknad: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. Recovery CD-plate. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Referansehåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... April 2000 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Referansehåndbok

5 Innhold Bli kjent med notatbok-pcen... 9 Innholdsoversikt Innholdet i pakken Programvare som følger med datamaskinen Kjøpe tilleggsutstyr Finne mer informasjon Identifisere delene av datamaskinen Sett forfra Sett fra undersiden Sett bakfra Statuslamper Installere datamaskinen Trinn 1 Installere batteriet Trinn 2 Koble til vekselstrøm Trinn 3 Slå på datamaskinen Trinn 4 Konfigurere Windows Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Starte og stoppe datamaskinen Tilbakestille datamaskinen Bruke pekeenhetene Konfigurere pekeenhetene Deaktivere en pekeenhet Bruke Fn-tastene Bruke Windows- og applikasjonstastene Bruke den innebygde talltastgruppen Bruke ALT GR-tasten Justere skjermen Justere volumet Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Ta vare på datamaskinen Beskytte harddisken Ta vare på datamaskinen Beskytte data Forlenge skjermens levetid Få mest mulig ut av batteriene Rengjøre datamaskinen Sikre datamaskinen Bruke passordbeskyttelse Koble til en festekabel Bruke VirusScan-programmet Referansehåndbok 5

6 Angi PC-identifikasjon Låse harddisken Reise med datamaskinen Styre strømforbruket Om automatisk strømstyring Manuell strømstyring Sette datamaskinen i hvilemodus når dekselet lukkes Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Installere et sekundært batteri Forlenge batteriets driftstid Etablere forbindelser Bruke innpluggingsmoduler Installere støtte for dynamisk veksling (hot-swap) Bytte ut en innpluggingsmodul Koble diskettstasjonen til parallellporten Sette inn og ta ut CD- eller DVD-plater Spille av DVD-filmer Bruke modemet Koble til modemet Koble til Internet Koble fra Internet Ringe opp et nettverk Endre modeminnstillinger Sende og motta e-post Sende og motta fakser (Windows 95) Sende og motta fakser (Windows 98) Sende og motta fakser (Windows 2000) Koble til et LAN Koble til LAN Koble til et PC-kort Sette inn eller ta ut PC-kort Koble til eksterne enheter Identifisere kontakter for eksterne enheter Bruke en ekstern skjerm Koble til en skriver eller annen parallellenhet Koble til eksternt tastatur eller PS/2-mus Koble til en USB-enhet Koble til serielle enheter Koble til en lydenhet Etablere en infrarød forbindelse Koble til et dokkingprodukt Referansehåndbok

7 Konfigurere og utvide datamaskinen Bruke BIOS Setup-programmet Kjøre BIOS Setup-programmet Bruke TopTools Installere TopTools Installere en RAM-utvidelsesmodul Installere en RAM-utvidelsesmodul Ta ut en RAM-utvidelsesmodul Bytte ut en harddisk Bytte ut harddisken Ta av harddiskholderen Klargjøre en ny harddisk Problemløsing på datamaskinen Problemløsingsteknikker Problemer med lyden CD-ROM- og DVD-problemer Problemer med skjermen Problemer med dokking Problemer med harddisken Problemer med varme Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med tastatur og pekeenhet Problemer med minne Problemer med modemet Problemer med nettverk Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med serielle og parallelle enheter og USB-enheter Problemer med oppstart Teste maskinvaren Kjøre DiagTools-diagnosetesten Gjenopprette og installere programvare på nytt Gjenopprette fabrikkinstallasjonen av harddisken Erstatte en skadet Recovery CD-plate Oppdatere datamaskinens BIOS Støtte og service Få hjelp til datamaskinen Få hjelp via Internet Kontakte HP service og støtte Få reparasjonsservice Klargjøre datamaskinen for transport Hewlett-Packard Begrenset garanti Referansehåndbok 7

8 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskinvarespesifikasjoner Referanseinformasjon for modem Modemreferanse (3Com) Modemreferanse (Ambit) Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Ergonomi Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter Internasjonalt Stikkord Referansehåndbok

9 Bli kjent med notatbok-pcen Referansehåndbok 9

10 Bli kjent med notatbok-pcen Innholdsoversikt Innholdsoversikt Gratulerer! Din notatbok-pc setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvalitetene og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. Datamaskinen har flere egenskaper som gjør den praktisk i bruk: Skjermen er klarere enn på tidligere HP notatbok-pcer. To knapper gjør det enkelt å starte og stoppe datamaskinen. Volumkontrollene er plassert godt innenfor rekkevidde på høyre side av datamaskinen, og lyd av-knappen og -lampen gir deg mulighet til å slå av lyden helt når det er nødvendig. Alle kabelkontakter finnes på bakre del av datamaskinen slik at kablene ikke blir liggende i veien for deg. Denne håndboken viser hvordan du installerer og bruker datamaskinen, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. Innholdet i pakken HP OmniBook 6000 PC Hovedbatteri (installert) CD-ROM- eller DVD-stasjonsmodul (installert) Diskettstasjonsmodul Kabel til ekstern diskettstasjon Vs-adapter og strømkabel Referanseark Hvordan komme i gang Gjenopprettings-CD (Recovery CD) for gjenoppretting av Windows og all programvare som følger med datamaskinen Håndbok til Microsoft Windows Mediamatics-CD (for modeller med DVD-stasjon) 10 Referansehåndbok

11 Bli kjent med notatbok-pcen Innholdsoversikt Programvare HP TopTools Agaté Tioman Hot-Swap Programvare som følger med datamaskinen Datamaskinen leveres med denne programvaren: Funksjon Gir nettverks- og systemansvarlige mulighet til å kontrollere maskinvaren og programvaren i datamaskinen og hvordan de virker. Gir deg mulighet til å bytte de fleste modulene i modulrommet uten å måtte slå av datamaskinen og starte på nytt (bare Windows 95 og 98). QuickLink Muliggjør faksoverføring til faksmaskiner og faksprogrammer i tillegg til dataoverføring (bare Windows 98). HP e-center Gir enkel tilgang til e-sider og e-tjenester, inkludert sikkerhetskopiering, e- post og faksoverføring (bare amerikansk-engelsk). VirusScan Beskytter datamaskinen mot potensielt skadelige filer. Adobe Acrobat Reader Brukes til å lese dokumenter i Acrobat-format, som er utbredt på Internet. HP DiagTools Inneholder diagnosetester for maskinvare. Mediamatics DVD Express CD Styrer DVD-avspilling (for modeller med DVD-stasjon). Kjøpe tilleggsutstyr Du kan kjøpe tilleggsutstyr til datamaskinen online. Du finner det seneste tilleggsutstyret og tilbehøret på webadressen for HP notatbok-pcer (www.hp.com/notebooks). HP tilbyr dokkingløsninger, innpluggingsmoduler og annet tilleggsutstyr, som for eksempel: Vs-adapter. Diskettstasjonsmodul Kabel til ekstern diskettstasjon Innpluggingsmoduler, for eksempel CD-ROM-stasjoner, DVD-stasjoner, CDbrennere, Zip-stasjoner, LS-120-stasjoner og ekstra harddisker Harddiskmodul til utskifting Hovedbatteri Sekundært batteri Vektsparingsmodul for modulrommet for å redusere reisevekten Referansehåndbok 11

12 Bli kjent med notatbok-pcen Innholdsoversikt Ekstern batterilader Adapter for dokkingrom Finne mer informasjon Tabellen nedenfor gir en oversikt over kilder til informasjon om datamaskinen og beslektede produkter. Kilde Hvordan komme i gang Skjermbasert Referansehåndbok Skjermbasert Godt å vite om HP Håndbok til Microsoft Windows Webadresse for HP notatbok-pc Webadresse for HPstøtte Corporate Evaluator's Guide Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en innføring i datamaskinen. Den inneholder også en installeringveiledning og en enkel brukerveiledning i tillegg til informasjon om problemløsing og garanti. Den komplette referansehåndboken leveres på datamaskinens harddisk og inneholder all informasjon om bruk og vedlikehold av datamaskinen. Se i gruppen HP-bibliotek eller på Recovery CD-platen i \hp\library. De siste endringene som ble tilgjengelige etter at håndbøkene ble ferdig, finner du under Godt å vite om HP i det skjermbaserte HP-biblioteket eller på Recovery CDplaten i \hp\library. Denne leveres sammen med datamaskinen og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (europeisk speil). Inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer notatbok-pcen i bedriftens nettverksmiljø. Finnes på webadressen for HP notatbok-pcer. 12 Referansehåndbok

13 Bli kjent med notatbok-pcen Identifisere delene av datamaskinen Identifisere delene av datamaskinen Sett forfra 1. Hvileknapp. Stanser og gjenopptar driften 2. Tastaturstatuslamper (venstre mot høyre: Caps Lock, Num Lock, talltastgruppe, Scroll Lock) 3. På/av-skyveknapp. Slår datamaskinen på og av 4. Pekestikke (pekeenhet) 5. Klikkeknapper og blaknapp 6. Berøringsmatte (pekeenhet) 7. Klikkeknapper 8. Hovedstatuslamper (venstre mot høyre): strømstatus, harddiskaktivitet, ladestatus for hovedbatteri og ladestatus for sekundært batteri) 9. Modulutløser 10. System av-bryter 11. Lyd av-knapp og lyd av-lampe 12. Infrarød port (under volumkontroll) 13. Volumkontroll 14. Lydkontakter (venstre mot høyre): lyd ut (hodetelefoner), ekstern mikrofon, lyd inn 15. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 16. Innebygde høyttalere (en på hver side) 17. Innebygd mikrofon 18. Lås for åpning av datamaskin Referansehåndbok 13

14 Bli kjent med notatbok-pcen Identifisere delene av datamaskinen Sett fra undersiden 19. Modemport (på enkelte modeller) 20. LAN-port (på enkelte modeller) 21. Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) 22. Harddisk 23. Hovedbatterilås 24. Hovedbatteri 25. Rom for innpluggingsmodul. Kan inneholde CD- ROM- eller DVD-stasjon, diskettstasjon, sekundært batteri eller en annen innpluggingsmodul 26. Mini-PCI-deksel (ingen brukerdeler innenfor) 27. RAM-deksel 14 Referansehåndbok

15 Bli kjent med notatbok-pcen Identifisere delene av datamaskinen Sett bakfra 28. USB-port (Universal Serial Bus) 29. Parallellport (LPT1): Bruk denne porten til en parallellskriver eller en annen parallellenhet, eller til å koble til diskettstasjonen eksternt 30. Dokkingport 31. Port for PS/2-tastatur eller PS/2-mus (støtter Y- adapter) 32. Seriell port (COM1): Bruk denne porten til seriell mus, modem, skriver eller en annen seriell enhet 33. Port for ekstern skjerm 34. Kontakt for vs-adapter Referansehåndbok 15

16 Bli kjent med notatbok-pcen Identifisere delene av datamaskinen Statuslamper Datamaskinen har flere statuslamper som viser strøm- og batteristatus, stasjonsaktivitet og tastaturfunksjoner som Caps Lock og Num Lock. Illustrasjonen nedenfor viser statuslampene på forsiden av datamaskinen. 1. Strømstatus. Grønn: Datamaskinen er på eller i skjerm av-modus (Windows 98 og 2000). Gul: Datamaskinen er i hvilemodus eller skjerm av-modus (Windows 95). Ikke lys: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. Rød: Det oppstod en feil da datamaskinen gikk ut av vente- eller dvalemodus, og den må tilbakestilles. 2. Harddiskaktivitet. Grønn: Datamaskinen bruker harddisken. 3. Status for hovedbatteri. Grønn: Vs-adapteren er tilkoblet og batteriet er fulladet. Gul: Vs-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp. Rød: Vs-adapteren er tilkoblet og batteriet mangler eller har en feil. Av: Vs-adapteren er ikke tilkoblet. 4. Status for sekundært batteri. Grønn: Vs-adapteren er tilkoblet og batteriet er fulladet. Gul: Vs-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp. Rød: Batteriet har en feil. Av: Vs-adapteren er ikke tilkoblet, det er ikke installert noe sekundært batteri eller batteriet lader ikke. 16 Referansehåndbok

17 Bli kjent med notatbok-pcen Identifisere delene av datamaskinen Tastaturstatuslampene, som er plassert rett over tastaturet, angir status for veksletastene på tastaturet. 1. Caps Lock. Caps Lock er aktiv. 2. Num Lock. Num Lock er aktiv. (Talltastgruppen må også være på hvis du du skal bruke den innebygde talltastgruppen.) 3. Talltastgruppe. Den innebygde talltastgruppen er aktiv (Fn+F8). Num Lock må også være på, ellers vil markørtastene være aktive. 4. Scroll Lock. Scroll Lock er aktiv. Referansehåndbok 17

18 Bli kjent med notatbok-pcen Installere datamaskinen Installere datamaskinen ADVARSEL Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner informasjon om hvordan du reduserer denne risikoen under Arbeidskomfort i det skjermbaserte HP-biblioteket. Du kan også besøke webadressen Du finner en oppsummering om å arbeide med en notatbok-pc i avsnittet Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc på side 32. Hvis du bruker din notatbok-pc som hovedmaskin eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den sammen med tastatur, skjerm og mus i full størrelse. Dette kan redusere risikoen for ergonomiske skader. Se Arbeidskomfort i det skjermbaserte HP-biblioteket. Når du skal bruke datamaskinen for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vs-adapteren, slå på datamaskinen og kjøre Windows installeringsprogram. Trinn 1 Installere batteriet ADVARSEL Ikke ødelegg eller punkter batterier. Kast heller ikke batterier på åpen ild. Da kan de sprenges eller eksplodere og frigi farlige kjemikalier. Oppladbare batterier må resirkuleres eller avhendes på forsvarlig måte. Datamaskinen leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er fjernet, må du installere det: 1. Legg datamaskinen med forsiden ned. 2. Sett den fremre (avrundede) enden av batteriet i batterirommet på undersiden av datamaskinen og trykk den bakre enden ned til det smekker på plass. 18 Referansehåndbok

19 Bli kjent med notatbok-pcen Installere datamaskinen Ta ut batteriet Skyv på batteriutløseren og ta batteriet ut av batterirommet. Referansehåndbok 19

20 Bli kjent med notatbok-pcen Installere datamaskinen Trinn 2 Koble til vekselstrøm FORSIKTIG Bruk bare vs-adapteren fra HP som leveres sammen med datamaskinen (eller en annen godkjent adapter). Bruk av andre vs-adaptere kan skade datamaskinen og kan gjøre garantien ugyldig (se garantierklæringen i denne håndboken). Sett vs-adapteren i en stikkontakt og koble den til vs-adapterkontakten på baksiden av datamaskinen. Ladingen av datamaskinens batteri starter. Mens batteriet lades kan du fortsette med trinn Referansehåndbok

21 Bli kjent med notatbok-pcen Installere datamaskinen Trinn 3 Slå på datamaskinen Trykk på den blå hvileknappen over tastaturet. Windows starter automatisk ved oppstart av datamaskinen. Tips Hvis datamaskinen ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er utladet. Koble til vs-adapteren og trykk på den blå hvileknappen igjen. La vs-adapteren være tilkoblet i minst en time. Referansehåndbok 21

22 Bli kjent med notatbok-pcen Installere datamaskinen Trinn 4 Konfigurere Windows År 2000 Notatbok-PCen leveres med Microsoft Windows 95, 98 eller 2000 ferdig installert på harddisken. Første gang du slår på datamaskinen, kjøres Windows' installeringsprogram automatisk slik at du kan tilpasse konfigurasjonen. Følg installeringsprogrammets veiledning på skjermen. Hvis programmet ber deg oppgi produkt-id-koden, finner du denne koden på undersiden av datamaskinen. Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig for kunden å gjøre noe for å sikre kompatibilitet. VIKTIG: MICROSOFT HAR ANGITT AT FLERE AV DETS OPERATIV- SYSTEMER OG APPLIKASJONER KREVER AT KUNDEN INSTALLERER PROGRAMOPPDATERINGER FOR ÅR 2000-KOMPATIBILITET, OG AT DET KAN VÆRE NØDVENDIG MED FLERE OPPDATERINGER I FREMTIDEN. BEHOVET FOR SLIKE OPPDATERINGER GJELDER STORT SETT OPERATIV- SYSTEMER OG EVENTUELLE MICROSOFT-APPLIKASJONER SOM LEVERES SAMMEN MED DETTE PRODUKTET. KUNDEN ANMODES OM Å KONTAKTE MICROSOFT PÅ ELLER KONTAKTE ET LOKALT MICROSOFT-KONTOR. 22 Referansehåndbok

23 Bruke datamaskinen Referansehåndbok 23

24 Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Betjene datamaskinen Du kan starte og stoppe datamaskinen ved hjelp av den blå hvileknappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder til å starte og stoppe datamaskinen, avhengig av strømforbruk, type aktive forbindelser og oppstartstidspunkt. Starte og stoppe datamaskinen Strømmodus Aktiveres på denne måten Slå på igjen Skjerm av-modus Reduserer strømforbruket litt. Slår av skjermen og harddisken. Starter raskt igjen. Opprettholder nettverksforbindelser. Ventemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen og andre komponenter. Opprettholder den gjeldende økten i RAM. Starter raskt igjen. Gjenoppretter nettverksforbindelser. Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer den gjeldende økten på harddisken og avslutter. Gjenoppretter nettverksforbindelser. Avslutt (av) Sparer maksimalt med strøm. Slår av uten å lagre den gjeldende økten. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Tillat tidsutkobling. Trykk på den blå hvileknappen eller klikk på Start, Hvilemodus (Windows 95) eller Start, Avslutt, Ventemodus (Windows 98 og 2000) eller tillat tidsutkobling. Trykk på Fn+F12 eller klikk på Start, Avslutt, Dvalemodus (Windows 2000) eller tillat tidsutkobling. Klikk på Start, Avslutt (anbefales) eller trykk på på/av-knappen. Trykk på en tast eller flytt pekeenheten for å gjenopprette skjermen ( Instant-On ). Trykk på den blå hvileknappen for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå hvileknappen for å starte på nytt og gjenopprette forrige økt. Trykk på den blå hvileknappen for å starte på nytt med en ny økt. Du kan også tilpasse måten disse strømmodusene virker på. Se Om automatisk strømstyring på side Referansehåndbok

25 Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Tips Hvis du skal starte fra en CD-ROM- eller DVD-stasjon i modulrommet, trykker du på ESC under omstarten når HP-logoen og ledeteksten blir vist. Velg deretter CD-ROMeller DVD-stasjonen som midlertidig oppstartsenhet. Tilbakestille datamaskinen Noen ganger vil du oppleve at Windows eller datamaskinen slutter å reagere og at du ikke får slått av datamaskinen. Hvis det skjer, kan du forsøke følgende i angitt rekkefølge: 1. Avslutt Windows hvis det er mulig. Trykk på CTRL+ALT+DEL og klikk deretter på Avslutt. 2. Skyv på og hold på/av-knappen i 4 sekunder til skjermen slås av, og trykk deretter på den blå hvileknappen for å starte på nytt. --eller hvis dette ikke virker-- Stikk en binders som er rettet ut, inn i system av-bryteren på høyre side av datamaskinen, og trykk deretter på den blå hvileknappen for å starte på nytt. Referansehåndbok 25

26 Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Bruke pekeenhetene Datamaskinen har to innebygde pekeenheter: pekestikken og berøringsmatten. 1. Pekestikke (trykkfølsom pekeenhet) 2. Klikkeknapper og blaknapp. Klikkeknappene fungerer som venstre og høyre museknapp på en standardmus. Blaknappen brukes sammen med pekestikken for å bla i innholdet av et vindu. 3. Berøringsmatte (berøringsfølsom pekeenhet) 4. Klikkeknapper. Disse fungerer også som venstre og høyre museknapp på en standardmus. Flytte og velge 1. Plasser hendene i vanlig skriveposisjon. 2. Pekestikke. Bruk pekefingeren til å trykke pekestikken i den retningen du vil flytte pekeren. Berøringsmatte. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre et valg: Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og dobbeltklikker på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og klikker på venstre knapp. Når du skal åpne snarveimenyen til et element, flytter du pekeren over elementet og klikker på høyre knapp. 26 Referansehåndbok

27 Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen, og slipp deretter knappen. Bla med blaknappen Hold blaknappen nede og flytt pekeren ved hjelp av pekestikken. Innholdet i vinduet blas i den retningen du flytter pekeren. Konfigurere pekeenhetene Du kan tilpasse virkemåten til datamaskinens pekeenheter (pekestikke, berøringsmatte og ekstern PS/2- eller seriell mus). Du kan endre funksjonene til venstre, høyre og blaknappen, dobbeltklikkhastigheten, pekerhastigheten med mer. Du finner mer informasjon under Hjelp i vinduet Mus. Dobbeltklikk på ikonet for berøringsmatte på oppgavelinjen. eller Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Mus. Deaktivere en pekeenhet Hvis du foretrekker å bruke bare en av de innebygde pekeenhetene i datamaskinen, kan du deaktivere den andre. Hvis du for eksempel merker at hånden i vanvare berører berøringsmatten og flytter pekeren mens du skriver, kan du vurdere å deaktivere berøringsmatten. 1. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Mus. eller Dobbeltklikk på ikonet for berøringsmatte på oppgavelinjen. 2. Klikk på Touch-kategorien og velg enheten du vil deaktivere fra nedtrekksmenyen. 3. Velg Disable This Device i nedre del av vinduet. 4. Klikk på OK. Referansehåndbok 27

28 Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Bruke Fn-tastene Ved å kombinere Fn-tasten og en annen tast får du en hurtigtast, det vil si en snarveitastsekvens, for forskjellige systemkontroller. Når du skal bruke en hurtigtast, trykker du på og holder nede Fn, trykker på den aktuelle andre tasten og slipper begge tastene. Denne hurtigtasten... Gjør dette... Fn+F1Reduserer skjermens lysstyrke Fn+F2 Øker skjermens lysstyrke Fn+F5 Veksler mellom den innebygde skjermen, en ekstern skjerm og begge skjermene samtidig Fn+F7 Demper lydvolumet Fn+F8 Slår den innebygde talltastgruppen på og av. Dette påvirker ikke et eksternt tastatur. Hvis Num Lock er på, er de numeriske funksjonene aktive. I motsatt fall er markørfunksjonene aktive. Fn+F12 Setter maskinen i dvalemodus Fn+NumLock Slår Scroll Lock på og av Fn+PIL OPP Øker lydvolumet Fn+PIL NED Reduserer lydvolumet Eksterne tastaturer støtter bare Fn+F5, Fn+F7 og Fn+F12. Når du skal bruke disse, trykker du på og holder nede venstre CTRL+venstre ALT, trykker på den aktuelle andre tasten og slipper begge tastene. 28 Referansehåndbok

29 Bruke datamaskinen Betjene datamaskinen Bruke Windows- og applikasjonstastene Windows-tasten henter frem Start-menyen i Windows. Dette er det samme som å klikke på Start-knappen på oppgavelinjen. Applikasjon-tasten åpner snarveimenyen for gjeldende applikasjon. Dette er den samme menyen som åpnes når du høyreklikker mens du peker på applikasjonen. Denne tastkombinasjonen... Gjør dette... Windows-tast+E Kjører Windows Explorer Windows-tast+F1Kjører Windows Hjelp Windows-tast+F Åpner Windows-dialogboksen Søk etter: Filer eller mapper Windows-tast+M Minimerer alle viste vinduer Skift+Windows-tast+M Tilbakestiller alle minimerte vinduer til opprinnelig størrelse Windows-tast+R Åpner Windows-dialogboksen Kjør Bruke den innebygde talltastgruppen Datamaskinens faste tastatur inneholder en innebygd talltastgruppe som du kan bruke til å skrive tall og matematiske operatorer. Tastene i denne tastgruppen er merket med lyse, gullaktige symboler. Trykk på Fn+F8 for å slå på den innebygde talltastgruppen. Hold Fn nede mens du skriver et tegn for å slå på den innebygde talltastgruppen midlertidig. Når den innebygde talltastgruppen er aktiv, kan du bruke Num Lock til å endre talltastgruppens virkemåte. Num Lock på: Tastene registrerer tallene og de matematiske operatorene som er trykt i lyst gull på tastaturet. Num Lock av: Tastene fungerer som markørstyringstaster. Referansehåndbok 29

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. april 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Omprogrammere One-Touch-tastene Fastsette TV-formatet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

11. desember Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner:

11. desember Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: 11. desember 2000 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notatbokmaskiner og Windows Forholdsregler Beskytte mot virus Bytte batterier i ventemodus Bruke

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005 Computer Setup Dokumentdelenummer: 383705-091 Mai 2005 Innhold Computer Setup Register Starte Computer Setup.......................... 2 Standardinnstillinger i Computer Setup............ 3 Fil-menyen...................................

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer