HP OmniBook Referansehåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook 4150. Referansehåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook 4150 Referansehåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Portions of the programs that control this product may also be copyrighted by Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., NeoMagic Corporation, and Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines, Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Referansehåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merk: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. Recovery CD-plate. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Referansehåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... August 1999 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Referansehåndbok

5 Innhold Bli kjent med OmniBook... 9 Få mer informasjon Innholdsoversikt Innholdet i OmniBook-pakken Kjøpe tilleggsutstyr til OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra OmniBook sett fra siden OmniBook sett bakfra Installere for første gang Installere OmniBook og Windows Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Slik starter og stopper du OmniBook Tilbakestille OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet Kontrollere tastaturstatus Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene Aktivere alle funksjoner for berøringsmatten Aktivere alle funksjoner for pekestikken Konfigurere pekeenheter Bruke OmniBook-skjermen Justere skjermens lysstyrke Forlenge skjermens levetid Sette OmniBook i hvilemodus når dekselet lukkes Justere lydsystemet Justere volumet Bruke OmniBook-tastaturet Bruke Fn-tastene Bruke Windows-tastene Bruke den innebygde talltastgruppen Bruke ALT GR-tasten Ta vare på OmniBook Bruke batteristrøm Hvordan spare strøm Overvåke batteristrøm Installere APM for Windows NT Referansehåndbok 5

6 Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Lade opp et batteri Skifte batteri Installere et ekstra batteri Spare batteristrøm Spare batteristrøm Angi tidsavbrudd Få mest mulig ut av batteriet Utvide OmniBook Bruke innpluggingsmoduler Installere støtte for dynamisk veksling (hot-swap) Bytte ut en innpluggingsmodul Koble diskettstasjonen til parallellporten Sette inn og ta ut en CD-plate Spille av DVD-filmer Koble til eksterne enheter Identifisere kontakter for eksterne enheter Koble til en ekstern skjerm Aktivere den innebygde og den eksterne skjermen Endre skjerminnstillinger i BIOS Setup-programmet Koble til et eksternt tastatur eller en PS/2-mus Koble til en skriver Koble til en seriell enhet Koble til en seriell mus Koble til USB-enheter Koble til lydenheter Etablere en infrarød forbindelse Bruke PC-kort Sette inn og ta ut et PC-kort Finne testede PC-kort Installere Card Executive for Windows NT Bruke dokkingprodukter Installere et dokkingbrett Dokke OmniBook Fradokke OmniBook Installere en harddisk Bytte ut harddisken Ta av harddiskholderen Installere en RAM-utvidelsesmodul Installere en RAM-utvidelsesmodul Ta ut en RAM-utvidelsesmodul Konfigurere OmniBook Bruke BIOS Setup Referansehåndbok

7 Kjøre BIOS Setup-programmet Bruke TopTools Installere TopTools Kjøre TopTools Finne mer informasjon om TopTools Konfigurere sikkerhetsalternativer Definere eller endre et OmniBook-passord Slette et OmniBook-passord Installere VirusScan-programmet Koble til en festekabel Angi PC-identifikasjon Aktivere harddisklås Problemløsing...83 Løse problemer Problemer med tilleggsutstyr Problemer med lyd Problemer med skjermen Problemer med harddisken Problemer med tastatur og pekeenhet Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med minne Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med serielle enheter og parallell- og USB-enheter Problemer med oppstart Teste OmniBook Kjøre diagnosetesten Lage en diagnosediskett Gjenopprette programvare Gjenopprette fabrikkinstalleringen av Windows Oppdatere OmniBook BIOS Erstatte en skadet Recovery CD-plate Støtte og service Få hjelp til HP OmniBook Støtte Elektroniske støttetjenester Reparasjon Kundestøttesentre Hewlett-Packard Begrenset garanti Referansehåndbok 7

8 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskinvarespesifikasjoner Systemressurser Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Ergonomi Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter Internasjonalt Stikkord Referansehåndbok

9 Bli kjent med OmniBook Referansehåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Få mer informasjon Få mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne referansehåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. Kilde Brukerhåndbok Online referansehåndbok Online Godt å vite om OmniBook Håndbok til Microsoft Windows OmniBookwebsidene HP Service og støtte-webside Corporate Evaluator's Guide Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en oversikt over OmniBook og viser hvordan du bruker og vedlikeholder maskinen. Den inneholder også installeringsinstruksjoner og informasjon om grunnleggende drift, problemløsing og garanti. Hele referansehåndboken er installert på OmniBooks harddisk. Denne håndboken inneholder komplett informasjon om drift og vedlikehold av OmniBook-maskinen. Se i gruppen OmniBook-bibliotek. Se OmniBook-biblioteket (online) for å finne siste nytt som ikke ble tilgjengelig før håndbøkene ble trykt. Denne leveres sammen med OmniBook og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (europeisk speil). Denne inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer OmniBook i et nettverksmiljø. Finnes på OmniBook-websiden. 10 Referansehåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook 4150 representerer en kategori med bærbare datamaskiner fra HP som har den siste tilgjengelige teknologien Den bruker høyhastighets Intel-prosessorer, store TFTskjermer og harddisker med stor kapasitet. Innholdet i OmniBook-pakken HP OmniBook 4150 Diskettstasjon CD-ROM- eller DVD-stasjon VS-adapter og strømkabel Litium-ion-batteri Vektsparingsmodul (installert) OmniBook Brukerhåndbok Referanseark OmniBook Recovery CD-plate. Inkluderer gjenopprettingsfiler for Windows og operativsystemdrivere. Håndbok til Microsoft Windows Referansehåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Kjøpe tilleggsutstyr til OmniBook Kjøp tilleggsutstyret til OmniBook online! Du finner det siste innen tilleggsutstyr og alternativer hvis du besøker oss på Etter hvert som nytt tilleggsutstyr blir tilgjengelig, finner du det oppført her. Når denne håndboken trykkes, tilbyr HP en rekke dokkingløsninger, innpluggingsmoduler og annet tilleggsutstyr: Dokkingsystem og skjermstativ Minidokk Portreplikator Diskettstasjon. Kabel til ekstern diskettstasjon CD-ROM-stasjon. LS-120-stasjon DVD-stasjon Harddisk til utskifting Tilleggsharddisk Litium-ion-batteri Ekstern batterilader PC-kort Smart Card-sikkerhetssystem Adapter for bil / fly VS-adapter 12 Referansehåndbok

13 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra 1. Tastaturstatuslamper (venstre mot høyre): Caps Lock, talltastgruppe, Num Lock) 2. Innebygd mikrofon 3. Blå på/av-knapp. Slår OmniBook på og av. 4. Pekestikke (pekeenhet) 5. Berøringsmatte (pekeenhet) 6. Innebygde høyttalere 7. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) 8. Utløserlås for hovedbatteri 9. Dempeknapp 10. VS-adapterplugg 11. Lydplugger (venstre mot høyre): lydlinje inn, ekstern mikrofon, lydlinje ut 12. Utløserknapper for PC-kort (øvre og nedre PCkortspor) Trykk en gang for å løse ut knappen, og trykk igjen for å løse ut kortet. 13. Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) Kan ta to Type II-kort eller ett Type III-kort. 14. Hovedstatuslamper (venstre mot høyre): strøm, harddiskaktivitet, ladestatus 15. Lås for åpning og lukking av OmniBook Referansehåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett fra siden 16. Port for PS/2-tastatur eller PS/2-mus (støtter Y- adapter) 17. USB (Universal Serial Bus). Windows NT 4.0 støtter ikke USB. 18. System av-knapp (avslutter OmniBook) 19. Innebygde høyttalere 20. Modulutløserlås 21. Rom for innpluggingsmodul. Kan inneholde en CD-ROM-stasjon, diskettstasjon, LS-120-stasjon, DVD-stasjon, ekstra harddisk eller ekstra batteri. 22. Batterirom 14 Referansehåndbok

15 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett bakfra 23. Infrarød port. Windows NT 4.0 støtter ikke infrarød kommunikasjon. 24. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 25. Parallellport (LPT1). Bruk denne porten til en parallellskriver, en annen parallellenhet eller til å koble til diskettstasjonen eksternt. 26. Seriell port (COM1). Bruk denne porten til seriell mus, modem, en seriell skriver eller en annen seriell enhet. 27. Port for ekstern skjerm 28. Dokkingport Referansehåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Installere for første gang Når du skal bruke OmniBook for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vs-adapteren, slå på OmniBook og gå gjennom Windows installeringsprogram. Installere OmniBook og Windows FORSIKTIG Tips Bruk bare HP-adaptermodell F1454A (eller en annen godkjent adapter) sammen med dette produktet. Andre vs-adaptere kan skade OmniBook og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. 1. Fjern vektsparingsmodulen ved å føre den fremover og så skyve den tilbake så langt den går. Sett inn OmniBooks hovedbatteri. Du kan bruke vektsparingsmodulen i stedet for CD-ROM- eller diskettstasjon for å gjøre OmniBook lettere. 2. Koble til vs-adapteren. 3. Koble til vs-adapteren på OmniBooks høyre side slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. La batteriet få lade i 24 timer slik at det interne klokkebatteriet blir fullt oppladet. Ellers kan det hende at OmniBook ikke opprettholder riktig dato og klokkeslett.. 16 Referansehåndbok

17 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Windows NT Trykk på den blå på/av-knappen. 5. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen. 6. Under installeringen blir du bedt om å akseptere lisensavtalen og oppgi produkt-id (trykt på Certificate of Authenticity i Microsoft Windows-håndboken). 7. Hvis du blir bedt om å definere brukerkonto og passord, kan du definere kontoen eller trykke på ESC for å hoppe over dette trinnet. I Windows NT gir Card Executive støtte for PC-kort, og Advanced Power Management gir strømsparing. Hvis det vises et ikon for PC-kort og strøm på oppgavelinjen, er disse programmene allerede installert. Hvis disse ikonene ikke er der, kan du se Installere Card Executive for Windows NT 4.0 på side 60 og Installere APM for Windows NT 4.0 på side 39. Du må installere Card Executive før du installerer nettverksstøtte. For Windows NT er administratorpassordet i utgangspunktet blankt. For å oppnå mer systemsikkerhet bør du endre NT-administratorpassordet i Windows NT User Manager. For Windows NT er tastaturspråket satt til det samme som Windows NT-språket. For eksempel bruker fransk Windows NT et fransk tastatur. Hvis din OmniBook har et annet tastatur, for eksempel Fransk-kanadisk, bør du bruke Tastatur i Kontrollpanel til å endre de nasjonale innstillingene under Nasjonale innstillinger. År 2000 Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig for kunden å gjøre noe for å sikre kompatibilitet. VIKTIG: MICROSOFT HAR ANGITT AT FLERE AV DETS OPERATIVSYSTEMER OG APPLIKASJONER KREVER AT KUNDEN INSTALLERER PROGRAMOPPDATERINGER FOR ÅR 2000-KOMPATIBILITET, OG AT DET KAN VÆRE NØDVENDIG MED FLERE OPPDATERINGER I FREMTIDEN. BEHOVET FOR SLIKE OPPDATERINGER GJELDER STORT SETT OPERATIVSYSTEMER OG EVENTUELLE MICROSOFT-APPLIKASJONER SOM LEVERES SAMMEN MED DETTE PRODUKTET. KUNDEN ANMODES OM Å KONTAKTE MICROSOFT PÅ ADRESSEN ELLER KONTAKTE ET LOKALT MICROSOFT-KONTOR. Referansehåndbok 17

18

19 Bruke OmniBook Referansehåndbok 19

20 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Starte og stoppe OmniBook Du kan enkelt starte og stoppe OmniBook ved hjelp av den blå på/av-knappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder, avhengig av strømforbruk, typer aktive forbindelser og oppstartstid. Slik starter og stopper du OmniBook Når du Går OmniBook inn i: Slik slår du på igjen trykker på Fn+S.* eller venter på tidsavbrudd, trykker på den blå på/av-knappen eller klikker på Start, Hvile** eller venter på tidsavbrudd, trykker på Fn+F12 eller venter på tidsavbrudd, klikker på Start, Avslutt (anbefales) eller trykker på og holder nede den blå på/avknappen inntil skjermen slås av, Beredskapsmodus Sparer minimalt med strøm. Slår bare av skjermen. Starter raskt igjen. Opprettholder nettverksforbindelser. Hvilemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen. Lagrer gjeldende økt i RAM. Starter raskt igjen. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Av-modus Sparer maksimalt med strøm. Slår av uten å lagre gjeldende økt. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Trykk på en tast eller flytt pekeenheten for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt og gjenopprette forrige økt. Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt med en ny økt. * Bare for Windows NT og Windows 95. I Windows 98 trykker du på Fn+S for å sette maskinen i hvilemodus. ** Bare Windows 95. I Windows 98 klikker du på Start, Avslutt, Beredskap for å sette maskinen i hvilemodus. *** Et plug-and-play-operativsystem som Windows 95 eller Windows 98, kan gjenopprette nettverksforbindelser når du slår på OmniBook. I Windows NT 4.0 eller et annet operativsystem må du kanskje tilbakestille OmniBook eller omstarte operativsystemet for å gjenopprette forbindelsene. 20 Referansehåndbok

21 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Tilbakestille OmniBook Hvis Windows eller OmniBook ikke reagerer lenger, kan du tilbakestille OmniBook og starte Windows på nytt. 1. Avslutt Windows hvis det er mulig. 2. Trykk på og hold den blå på/av-knappen nede inntil skjermen avslutter. - eller, hvis dette ikke virker - Stikk en penn eller en utrettet binders inn i åpningen på venstre side av OmniBook slik det er vist. 3. Når datamaskinen avslutter, trykker du på den blå på/av-knappen for å slå den på igjen. Tips Hvis du vil starte opp fra en CD-ROM-stasjon i modulrommet, trykker du på ESC to ganger under omstarten når du ser HP-logoen. Velg deretter CD-ROM-/DVD-stasjonen som midlertidig oppstartsenhet. Referansehåndbok 21

22 Bruke OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet OmniBook har statuslamper som angir strømstatus og stasjonsaktivitet. Når diskettstasjonen er installert i modulrommet, vises følgende lamper foran på OmniBook og på modulrommet: 1. Diskettstasjonlampe Grønt lys. OmniBook bruker diskettstasjonen. 2. Statuslampe for strøm Grønt lys. OmniBook er på. Gult lys. OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys. OmniBook er av eller i dvalemodus. Grønt og gult lys. OmniBook feilet ved gjenoppstart. Tilbakestill OmniBook. 3. Stasjonsaktivitetslampe Grønt lys. OmniBook is accessing the hard disk drive or a drive in the module bay. 4. Ladestatuslampe Grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet er fullt eller ladingen er stoppet. Blinkende, grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp. Ikke noe lys. VS-adapteren er ikke tilkoblet eller batteriet er ikke installert. 22 Referansehåndbok

23 Bruke OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere tastaturstatus Tastaturstatuslampene, som er plassert rett over tastaturet, angir statusen for tastaturlåsene. 1. Caps Lock. Caps Lock er aktiv. 2. Talltastgruppe. Den innebygde talltastgruppen er aktiv (Fn+F8). Num Lock må også være på, ellers vil markørtastene være aktive. 3. Num Lock. Num Lock er aktiv. (Talltastgruppe-låsen må også være på hvis du du skal bruke den innebygde tastgruppen.) Referansehåndbok 23

24 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke OmniBooks pekeenheter To pekeenheter (pekestikke og berøringsmatte) er bygd inn i OmniBook. 1. Pekestikke (trykkfølsom pekeenhet) 2. Berøringsmatte (berøringsfølsom pekeenhet) 3. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) Begge pekeenhetene bruker disse klikkeknappene, som virker på samme måte som høyre og venstre knapp på en standardmus. Knappenes funksjon avhenger av programvaren som brukes. 24 Referansehåndbok

25 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene 1. Plasser hendene i skriveposisjon. 2. Pekestikke. Bruk pekefingeren til å trykke pekestikken i den retningen du vil flytte pekeren. Når du trykker vekk fra deg, flyttes pekeren oppover. Når du trykker mot deg, flyttes pekeren nedover. Berøringsmatte. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker en gang på venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Standarddriveren for pekeenheter (PS/2 TrackPoint) støtter de utvidede funksjonene til pekestikken og basisfunksjonene til berøringsmatten. Du kan konfigurere OmniBook slik at den støtter de utvidede funksjonene til berøringsmatten (se neste emne). Hvis du gjør dette, må du huske at du da velger utvidede funksjoner bare for berøringsmatten. Du kan ikke aktivere utvidede funksjoner for begge pekeenhetene samtidig. Referansehåndbok 25

26 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Aktivere alle funksjoner for berøringsmatten Driveren for den innebygde pekestikken støtter bare basisfunksjonene til berøringsmatten. Hvis du vil aktivere alle funksjonene til berøringsmatten, må du fjerne driveren for pekestikken og velge ny musedriver. deaktivere pekestikken installere støtte for berøringsmatten Velge ny musedriver og fjerne driveren for pekestikken 1. Klikk på Innstillinger, Kontrollpanel fra Start-menyen. 2. Dobbeltklikk på Legg til/fjern programmer og fjern IBM TrackPoint Support. 3. Klikk på Mus i Kontrollpanel, klikk på Generelt og deretter på Endre. -eller- Åpne System fra Kontrollpanel i Windows 98, deretter Enhetsbehandling, Mus, IBM PS/2 TrackPoint, Driver, klikk på Oppdater driver og velg alternativet som viser en liste over drivere. 4. Velg Vis alle for å se en komplett liste over enheter. 5. Under Produsenter klikker du på Standard musetyper. 6. Under Modeller endrer du musetypen til Standard PS/2-mus, og fortsetter. 7. Svar Ja på alle spørsmål. Deaktivere pekestikken 1. Velg Start, Avslutt og start OmniBook på nytt. 2. Når du ser HP-logoen, trykker du på F2 for å starte BIOS Setup-programmet. 3. Velg System Devices-menyen. 4. Fremhev Internal Pointing Devices og velg Touch Pad. 5. Trykk på F10 for å lagre og avslutte. Installere støtte for berøringsmatten Kjør C:\Omnibook\Drivers\Touchpad\Setup.exe eller Install.exe. 26 Referansehåndbok

27 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Aktivere alle funksjoner for pekestikken Hvis du har aktivert alle funksjoner for berøringsmatten, kan du bruke denne fremgangsmåten for å bytte tilbake til alle funksjoner for pekestikken. Fjerne driveren for berøringsmatten Klikk på Legg til/fjern programmer fra Kontrollpanel og fjern berøringsmatten. Aktivere pekestikken 1. Velg Start, Avslutt og start OmniBook på nytt. 2. Når du ser HP-logoen, trykker du på F2 for å starte BIOS Setup-programmet. 3. Velg System Devices-menyen. 4. Fremhev Internal Pointing Devices og velg Pointing Stick. (Velg Both hvis du ønsker å beholde basisfunksjonene for berøringsmatten.) 5. Trykk på F10 for å lagre og avslutte. Installere støtte for pekestikken Klikk på Mus i Kontrollpanel, klikk på Generelt og deretter på Endre. Klikk på Har disk, merk katalogen som er oppført nedenfor, og velg IBM PS/2 TrackPoint. -eller- Åpne System fra Kontrollpanel i Windows 98, deretter Enhetsbehandling, Mus, Standard IBM-mus, Driver, klikk på Oppdater driver og velg alternativet som viser en liste over drivere. Klikk på Har disk, merk katalogen som er oppført nedenfor, og velg IBM PS/2 TrackPoint. c:\omnibook\drivers\trackpnt Referansehåndbok 27

28 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Konfigurere pekeenheter Hvis du vil tilpasse virkemåten til alle pekeenheter (pekestikke, berøringsmatte og ekstern PS/2-mus eller seriell mus), åpner du Mus i Kontrollpanel. Du kan endre funksjonene til venstre og høyre museknapp, dobbeltklikkhastighet, pekerhastighet og hale, og mer. Hvis du vil tilpasse spesielle pekestikkefunksjoner, klikker du på pekestikkeikonet på oppgavelinjen eller åpner TrackPoint i Kontrollpanel. 28 Referansehåndbok

29 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-skjermen Bruke OmniBook-skjermen Justere skjermens lysstyrke Tips På OmniBook bruker du spesielle tastkombinasjoner, kalt direktetaster, til å styre lysstyrken. Trykk på Fn+F1 for å redusere lysstyrken. Trykk på Fn+F2 for å øke lysstyrken. Hvis du vil øke batteriets driftstid, bør du sette lysstyrken til lavest mulig nivå slik at den interne lampen bruker mindre strøm. Forlenge skjermens levetid Følg disse retningslinjene for å maksimere levetiden til bakgrunnsbelysningen i OmniBook-skjermen. Sett lysstyrken til den laveste innstillingen som er komfortabel (Fn+F1). Hvis du bruker et eksternt tastatur, er Fn = CTRL+ALT. Når du arbeider ved skrivebordet, bør du koble til en ekstern skjerm og slå av den interne skjermen (Fn+F5). Unngå å bruke en skjermsparer eller annen programvare som hindrer at OmniBook bytter til hvile- eller beredskapsmodus etter angitt tidsutkoblingsperiode. Hvis du bruker en skjermsparer i Windows 95 eller 98, kan du aktivere alternativet som slår av skjermen etter en angitt periode med inaktivitet. Ikke deaktiver tidsavbrudd for hvile- eller beredskapsmodus. Hvis du bruker vs-strøm og ikke har koblet til ekstern skjerm, bør du bytte til hvileeller beredskapsmodus når du ikke bruker maskinen. Referansehåndbok 29

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-091 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for eksterne

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 Resirkulering av maskinvare Elektronisk

Detaljer