HP OmniBook Referansehåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook 4150. Referansehåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook 4150 Referansehåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Portions of the programs that control this product may also be copyrighted by Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., NeoMagic Corporation, and Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines, Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Referansehåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merk: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. Recovery CD-plate. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Referansehåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... August 1999 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Referansehåndbok

5 Innhold Bli kjent med OmniBook... 9 Få mer informasjon Innholdsoversikt Innholdet i OmniBook-pakken Kjøpe tilleggsutstyr til OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra OmniBook sett fra siden OmniBook sett bakfra Installere for første gang Installere OmniBook og Windows Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Slik starter og stopper du OmniBook Tilbakestille OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet Kontrollere tastaturstatus Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene Aktivere alle funksjoner for berøringsmatten Aktivere alle funksjoner for pekestikken Konfigurere pekeenheter Bruke OmniBook-skjermen Justere skjermens lysstyrke Forlenge skjermens levetid Sette OmniBook i hvilemodus når dekselet lukkes Justere lydsystemet Justere volumet Bruke OmniBook-tastaturet Bruke Fn-tastene Bruke Windows-tastene Bruke den innebygde talltastgruppen Bruke ALT GR-tasten Ta vare på OmniBook Bruke batteristrøm Hvordan spare strøm Overvåke batteristrøm Installere APM for Windows NT Referansehåndbok 5

6 Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Lade opp et batteri Skifte batteri Installere et ekstra batteri Spare batteristrøm Spare batteristrøm Angi tidsavbrudd Få mest mulig ut av batteriet Utvide OmniBook Bruke innpluggingsmoduler Installere støtte for dynamisk veksling (hot-swap) Bytte ut en innpluggingsmodul Koble diskettstasjonen til parallellporten Sette inn og ta ut en CD-plate Spille av DVD-filmer Koble til eksterne enheter Identifisere kontakter for eksterne enheter Koble til en ekstern skjerm Aktivere den innebygde og den eksterne skjermen Endre skjerminnstillinger i BIOS Setup-programmet Koble til et eksternt tastatur eller en PS/2-mus Koble til en skriver Koble til en seriell enhet Koble til en seriell mus Koble til USB-enheter Koble til lydenheter Etablere en infrarød forbindelse Bruke PC-kort Sette inn og ta ut et PC-kort Finne testede PC-kort Installere Card Executive for Windows NT Bruke dokkingprodukter Installere et dokkingbrett Dokke OmniBook Fradokke OmniBook Installere en harddisk Bytte ut harddisken Ta av harddiskholderen Installere en RAM-utvidelsesmodul Installere en RAM-utvidelsesmodul Ta ut en RAM-utvidelsesmodul Konfigurere OmniBook Bruke BIOS Setup Referansehåndbok

7 Kjøre BIOS Setup-programmet Bruke TopTools Installere TopTools Kjøre TopTools Finne mer informasjon om TopTools Konfigurere sikkerhetsalternativer Definere eller endre et OmniBook-passord Slette et OmniBook-passord Installere VirusScan-programmet Koble til en festekabel Angi PC-identifikasjon Aktivere harddisklås Problemløsing...83 Løse problemer Problemer med tilleggsutstyr Problemer med lyd Problemer med skjermen Problemer med harddisken Problemer med tastatur og pekeenhet Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med minne Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med serielle enheter og parallell- og USB-enheter Problemer med oppstart Teste OmniBook Kjøre diagnosetesten Lage en diagnosediskett Gjenopprette programvare Gjenopprette fabrikkinstalleringen av Windows Oppdatere OmniBook BIOS Erstatte en skadet Recovery CD-plate Støtte og service Få hjelp til HP OmniBook Støtte Elektroniske støttetjenester Reparasjon Kundestøttesentre Hewlett-Packard Begrenset garanti Referansehåndbok 7

8 Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskinvarespesifikasjoner Systemressurser Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Ergonomi Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter Internasjonalt Stikkord Referansehåndbok

9 Bli kjent med OmniBook Referansehåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Få mer informasjon Få mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne referansehåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. Kilde Brukerhåndbok Online referansehåndbok Online Godt å vite om OmniBook Håndbok til Microsoft Windows OmniBookwebsidene HP Service og støtte-webside Corporate Evaluator's Guide Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en oversikt over OmniBook og viser hvordan du bruker og vedlikeholder maskinen. Den inneholder også installeringsinstruksjoner og informasjon om grunnleggende drift, problemløsing og garanti. Hele referansehåndboken er installert på OmniBooks harddisk. Denne håndboken inneholder komplett informasjon om drift og vedlikehold av OmniBook-maskinen. Se i gruppen OmniBook-bibliotek. Se OmniBook-biblioteket (online) for å finne siste nytt som ikke ble tilgjengelig før håndbøkene ble trykt. Denne leveres sammen med OmniBook og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (europeisk speil). Denne inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer OmniBook i et nettverksmiljø. Finnes på OmniBook-websiden. 10 Referansehåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook 4150 representerer en kategori med bærbare datamaskiner fra HP som har den siste tilgjengelige teknologien Den bruker høyhastighets Intel-prosessorer, store TFTskjermer og harddisker med stor kapasitet. Innholdet i OmniBook-pakken HP OmniBook 4150 Diskettstasjon CD-ROM- eller DVD-stasjon VS-adapter og strømkabel Litium-ion-batteri Vektsparingsmodul (installert) OmniBook Brukerhåndbok Referanseark OmniBook Recovery CD-plate. Inkluderer gjenopprettingsfiler for Windows og operativsystemdrivere. Håndbok til Microsoft Windows Referansehåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Kjøpe tilleggsutstyr til OmniBook Kjøp tilleggsutstyret til OmniBook online! Du finner det siste innen tilleggsutstyr og alternativer hvis du besøker oss på Etter hvert som nytt tilleggsutstyr blir tilgjengelig, finner du det oppført her. Når denne håndboken trykkes, tilbyr HP en rekke dokkingløsninger, innpluggingsmoduler og annet tilleggsutstyr: Dokkingsystem og skjermstativ Minidokk Portreplikator Diskettstasjon. Kabel til ekstern diskettstasjon CD-ROM-stasjon. LS-120-stasjon DVD-stasjon Harddisk til utskifting Tilleggsharddisk Litium-ion-batteri Ekstern batterilader PC-kort Smart Card-sikkerhetssystem Adapter for bil / fly VS-adapter 12 Referansehåndbok

13 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra 1. Tastaturstatuslamper (venstre mot høyre): Caps Lock, talltastgruppe, Num Lock) 2. Innebygd mikrofon 3. Blå på/av-knapp. Slår OmniBook på og av. 4. Pekestikke (pekeenhet) 5. Berøringsmatte (pekeenhet) 6. Innebygde høyttalere 7. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) 8. Utløserlås for hovedbatteri 9. Dempeknapp 10. VS-adapterplugg 11. Lydplugger (venstre mot høyre): lydlinje inn, ekstern mikrofon, lydlinje ut 12. Utløserknapper for PC-kort (øvre og nedre PCkortspor) Trykk en gang for å løse ut knappen, og trykk igjen for å løse ut kortet. 13. Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) Kan ta to Type II-kort eller ett Type III-kort. 14. Hovedstatuslamper (venstre mot høyre): strøm, harddiskaktivitet, ladestatus 15. Lås for åpning og lukking av OmniBook Referansehåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett fra siden 16. Port for PS/2-tastatur eller PS/2-mus (støtter Y- adapter) 17. USB (Universal Serial Bus). Windows NT 4.0 støtter ikke USB. 18. System av-knapp (avslutter OmniBook) 19. Innebygde høyttalere 20. Modulutløserlås 21. Rom for innpluggingsmodul. Kan inneholde en CD-ROM-stasjon, diskettstasjon, LS-120-stasjon, DVD-stasjon, ekstra harddisk eller ekstra batteri. 22. Batterirom 14 Referansehåndbok

15 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett bakfra 23. Infrarød port. Windows NT 4.0 støtter ikke infrarød kommunikasjon. 24. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 25. Parallellport (LPT1). Bruk denne porten til en parallellskriver, en annen parallellenhet eller til å koble til diskettstasjonen eksternt. 26. Seriell port (COM1). Bruk denne porten til seriell mus, modem, en seriell skriver eller en annen seriell enhet. 27. Port for ekstern skjerm 28. Dokkingport Referansehåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Installere for første gang Når du skal bruke OmniBook for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vs-adapteren, slå på OmniBook og gå gjennom Windows installeringsprogram. Installere OmniBook og Windows FORSIKTIG Tips Bruk bare HP-adaptermodell F1454A (eller en annen godkjent adapter) sammen med dette produktet. Andre vs-adaptere kan skade OmniBook og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. 1. Fjern vektsparingsmodulen ved å føre den fremover og så skyve den tilbake så langt den går. Sett inn OmniBooks hovedbatteri. Du kan bruke vektsparingsmodulen i stedet for CD-ROM- eller diskettstasjon for å gjøre OmniBook lettere. 2. Koble til vs-adapteren. 3. Koble til vs-adapteren på OmniBooks høyre side slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. La batteriet få lade i 24 timer slik at det interne klokkebatteriet blir fullt oppladet. Ellers kan det hende at OmniBook ikke opprettholder riktig dato og klokkeslett.. 16 Referansehåndbok

17 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Windows NT Trykk på den blå på/av-knappen. 5. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen. 6. Under installeringen blir du bedt om å akseptere lisensavtalen og oppgi produkt-id (trykt på Certificate of Authenticity i Microsoft Windows-håndboken). 7. Hvis du blir bedt om å definere brukerkonto og passord, kan du definere kontoen eller trykke på ESC for å hoppe over dette trinnet. I Windows NT gir Card Executive støtte for PC-kort, og Advanced Power Management gir strømsparing. Hvis det vises et ikon for PC-kort og strøm på oppgavelinjen, er disse programmene allerede installert. Hvis disse ikonene ikke er der, kan du se Installere Card Executive for Windows NT 4.0 på side 60 og Installere APM for Windows NT 4.0 på side 39. Du må installere Card Executive før du installerer nettverksstøtte. For Windows NT er administratorpassordet i utgangspunktet blankt. For å oppnå mer systemsikkerhet bør du endre NT-administratorpassordet i Windows NT User Manager. For Windows NT er tastaturspråket satt til det samme som Windows NT-språket. For eksempel bruker fransk Windows NT et fransk tastatur. Hvis din OmniBook har et annet tastatur, for eksempel Fransk-kanadisk, bør du bruke Tastatur i Kontrollpanel til å endre de nasjonale innstillingene under Nasjonale innstillinger. År 2000 Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig for kunden å gjøre noe for å sikre kompatibilitet. VIKTIG: MICROSOFT HAR ANGITT AT FLERE AV DETS OPERATIVSYSTEMER OG APPLIKASJONER KREVER AT KUNDEN INSTALLERER PROGRAMOPPDATERINGER FOR ÅR 2000-KOMPATIBILITET, OG AT DET KAN VÆRE NØDVENDIG MED FLERE OPPDATERINGER I FREMTIDEN. BEHOVET FOR SLIKE OPPDATERINGER GJELDER STORT SETT OPERATIVSYSTEMER OG EVENTUELLE MICROSOFT-APPLIKASJONER SOM LEVERES SAMMEN MED DETTE PRODUKTET. KUNDEN ANMODES OM Å KONTAKTE MICROSOFT PÅ ADRESSEN ELLER KONTAKTE ET LOKALT MICROSOFT-KONTOR. Referansehåndbok 17

18

19 Bruke OmniBook Referansehåndbok 19

20 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Starte og stoppe OmniBook Du kan enkelt starte og stoppe OmniBook ved hjelp av den blå på/av-knappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder, avhengig av strømforbruk, typer aktive forbindelser og oppstartstid. Slik starter og stopper du OmniBook Når du Går OmniBook inn i: Slik slår du på igjen trykker på Fn+S.* eller venter på tidsavbrudd, trykker på den blå på/av-knappen eller klikker på Start, Hvile** eller venter på tidsavbrudd, trykker på Fn+F12 eller venter på tidsavbrudd, klikker på Start, Avslutt (anbefales) eller trykker på og holder nede den blå på/avknappen inntil skjermen slås av, Beredskapsmodus Sparer minimalt med strøm. Slår bare av skjermen. Starter raskt igjen. Opprettholder nettverksforbindelser. Hvilemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen. Lagrer gjeldende økt i RAM. Starter raskt igjen. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Av-modus Sparer maksimalt med strøm. Slår av uten å lagre gjeldende økt. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Trykk på en tast eller flytt pekeenheten for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt og gjenopprette forrige økt. Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt med en ny økt. * Bare for Windows NT og Windows 95. I Windows 98 trykker du på Fn+S for å sette maskinen i hvilemodus. ** Bare Windows 95. I Windows 98 klikker du på Start, Avslutt, Beredskap for å sette maskinen i hvilemodus. *** Et plug-and-play-operativsystem som Windows 95 eller Windows 98, kan gjenopprette nettverksforbindelser når du slår på OmniBook. I Windows NT 4.0 eller et annet operativsystem må du kanskje tilbakestille OmniBook eller omstarte operativsystemet for å gjenopprette forbindelsene. 20 Referansehåndbok

21 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Tilbakestille OmniBook Hvis Windows eller OmniBook ikke reagerer lenger, kan du tilbakestille OmniBook og starte Windows på nytt. 1. Avslutt Windows hvis det er mulig. 2. Trykk på og hold den blå på/av-knappen nede inntil skjermen avslutter. - eller, hvis dette ikke virker - Stikk en penn eller en utrettet binders inn i åpningen på venstre side av OmniBook slik det er vist. 3. Når datamaskinen avslutter, trykker du på den blå på/av-knappen for å slå den på igjen. Tips Hvis du vil starte opp fra en CD-ROM-stasjon i modulrommet, trykker du på ESC to ganger under omstarten når du ser HP-logoen. Velg deretter CD-ROM-/DVD-stasjonen som midlertidig oppstartsenhet. Referansehåndbok 21

22 Bruke OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet OmniBook har statuslamper som angir strømstatus og stasjonsaktivitet. Når diskettstasjonen er installert i modulrommet, vises følgende lamper foran på OmniBook og på modulrommet: 1. Diskettstasjonlampe Grønt lys. OmniBook bruker diskettstasjonen. 2. Statuslampe for strøm Grønt lys. OmniBook er på. Gult lys. OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys. OmniBook er av eller i dvalemodus. Grønt og gult lys. OmniBook feilet ved gjenoppstart. Tilbakestill OmniBook. 3. Stasjonsaktivitetslampe Grønt lys. OmniBook is accessing the hard disk drive or a drive in the module bay. 4. Ladestatuslampe Grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet er fullt eller ladingen er stoppet. Blinkende, grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp. Ikke noe lys. VS-adapteren er ikke tilkoblet eller batteriet er ikke installert. 22 Referansehåndbok

23 Bruke OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere tastaturstatus Tastaturstatuslampene, som er plassert rett over tastaturet, angir statusen for tastaturlåsene. 1. Caps Lock. Caps Lock er aktiv. 2. Talltastgruppe. Den innebygde talltastgruppen er aktiv (Fn+F8). Num Lock må også være på, ellers vil markørtastene være aktive. 3. Num Lock. Num Lock er aktiv. (Talltastgruppe-låsen må også være på hvis du du skal bruke den innebygde tastgruppen.) Referansehåndbok 23

24 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke OmniBooks pekeenheter To pekeenheter (pekestikke og berøringsmatte) er bygd inn i OmniBook. 1. Pekestikke (trykkfølsom pekeenhet) 2. Berøringsmatte (berøringsfølsom pekeenhet) 3. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) Begge pekeenhetene bruker disse klikkeknappene, som virker på samme måte som høyre og venstre knapp på en standardmus. Knappenes funksjon avhenger av programvaren som brukes. 24 Referansehåndbok

25 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene 1. Plasser hendene i skriveposisjon. 2. Pekestikke. Bruk pekefingeren til å trykke pekestikken i den retningen du vil flytte pekeren. Når du trykker vekk fra deg, flyttes pekeren oppover. Når du trykker mot deg, flyttes pekeren nedover. Berøringsmatte. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker en gang på venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Standarddriveren for pekeenheter (PS/2 TrackPoint) støtter de utvidede funksjonene til pekestikken og basisfunksjonene til berøringsmatten. Du kan konfigurere OmniBook slik at den støtter de utvidede funksjonene til berøringsmatten (se neste emne). Hvis du gjør dette, må du huske at du da velger utvidede funksjoner bare for berøringsmatten. Du kan ikke aktivere utvidede funksjoner for begge pekeenhetene samtidig. Referansehåndbok 25

26 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Aktivere alle funksjoner for berøringsmatten Driveren for den innebygde pekestikken støtter bare basisfunksjonene til berøringsmatten. Hvis du vil aktivere alle funksjonene til berøringsmatten, må du fjerne driveren for pekestikken og velge ny musedriver. deaktivere pekestikken installere støtte for berøringsmatten Velge ny musedriver og fjerne driveren for pekestikken 1. Klikk på Innstillinger, Kontrollpanel fra Start-menyen. 2. Dobbeltklikk på Legg til/fjern programmer og fjern IBM TrackPoint Support. 3. Klikk på Mus i Kontrollpanel, klikk på Generelt og deretter på Endre. -eller- Åpne System fra Kontrollpanel i Windows 98, deretter Enhetsbehandling, Mus, IBM PS/2 TrackPoint, Driver, klikk på Oppdater driver og velg alternativet som viser en liste over drivere. 4. Velg Vis alle for å se en komplett liste over enheter. 5. Under Produsenter klikker du på Standard musetyper. 6. Under Modeller endrer du musetypen til Standard PS/2-mus, og fortsetter. 7. Svar Ja på alle spørsmål. Deaktivere pekestikken 1. Velg Start, Avslutt og start OmniBook på nytt. 2. Når du ser HP-logoen, trykker du på F2 for å starte BIOS Setup-programmet. 3. Velg System Devices-menyen. 4. Fremhev Internal Pointing Devices og velg Touch Pad. 5. Trykk på F10 for å lagre og avslutte. Installere støtte for berøringsmatten Kjør C:\Omnibook\Drivers\Touchpad\Setup.exe eller Install.exe. 26 Referansehåndbok

27 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Aktivere alle funksjoner for pekestikken Hvis du har aktivert alle funksjoner for berøringsmatten, kan du bruke denne fremgangsmåten for å bytte tilbake til alle funksjoner for pekestikken. Fjerne driveren for berøringsmatten Klikk på Legg til/fjern programmer fra Kontrollpanel og fjern berøringsmatten. Aktivere pekestikken 1. Velg Start, Avslutt og start OmniBook på nytt. 2. Når du ser HP-logoen, trykker du på F2 for å starte BIOS Setup-programmet. 3. Velg System Devices-menyen. 4. Fremhev Internal Pointing Devices og velg Pointing Stick. (Velg Both hvis du ønsker å beholde basisfunksjonene for berøringsmatten.) 5. Trykk på F10 for å lagre og avslutte. Installere støtte for pekestikken Klikk på Mus i Kontrollpanel, klikk på Generelt og deretter på Endre. Klikk på Har disk, merk katalogen som er oppført nedenfor, og velg IBM PS/2 TrackPoint. -eller- Åpne System fra Kontrollpanel i Windows 98, deretter Enhetsbehandling, Mus, Standard IBM-mus, Driver, klikk på Oppdater driver og velg alternativet som viser en liste over drivere. Klikk på Har disk, merk katalogen som er oppført nedenfor, og velg IBM PS/2 TrackPoint. c:\omnibook\drivers\trackpnt Referansehåndbok 27

28 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Konfigurere pekeenheter Hvis du vil tilpasse virkemåten til alle pekeenheter (pekestikke, berøringsmatte og ekstern PS/2-mus eller seriell mus), åpner du Mus i Kontrollpanel. Du kan endre funksjonene til venstre og høyre museknapp, dobbeltklikkhastighet, pekerhastighet og hale, og mer. Hvis du vil tilpasse spesielle pekestikkefunksjoner, klikker du på pekestikkeikonet på oppgavelinjen eller åpner TrackPoint i Kontrollpanel. 28 Referansehåndbok

29 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-skjermen Bruke OmniBook-skjermen Justere skjermens lysstyrke Tips På OmniBook bruker du spesielle tastkombinasjoner, kalt direktetaster, til å styre lysstyrken. Trykk på Fn+F1 for å redusere lysstyrken. Trykk på Fn+F2 for å øke lysstyrken. Hvis du vil øke batteriets driftstid, bør du sette lysstyrken til lavest mulig nivå slik at den interne lampen bruker mindre strøm. Forlenge skjermens levetid Følg disse retningslinjene for å maksimere levetiden til bakgrunnsbelysningen i OmniBook-skjermen. Sett lysstyrken til den laveste innstillingen som er komfortabel (Fn+F1). Hvis du bruker et eksternt tastatur, er Fn = CTRL+ALT. Når du arbeider ved skrivebordet, bør du koble til en ekstern skjerm og slå av den interne skjermen (Fn+F5). Unngå å bruke en skjermsparer eller annen programvare som hindrer at OmniBook bytter til hvile- eller beredskapsmodus etter angitt tidsutkoblingsperiode. Hvis du bruker en skjermsparer i Windows 95 eller 98, kan du aktivere alternativet som slår av skjermen etter en angitt periode med inaktivitet. Ikke deaktiver tidsavbrudd for hvile- eller beredskapsmodus. Hvis du bruker vs-strøm og ikke har koblet til ekstern skjerm, bør du bytte til hvileeller beredskapsmodus når du ikke bruker maskinen. Referansehåndbok 29

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Din bruksanvisning HP KAYAK XW 04XX http://no.yourpdfguides.com/dref/889957

Din bruksanvisning HP KAYAK XW 04XX http://no.yourpdfguides.com/dref/889957 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok TravelMate C200 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series Opprinnelig utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1012EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1012EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1250SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172373 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1250SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1250SA i bruksanvisningen

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer