HP OmniBook Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Portions of the programs that control this product may also be copyrighted by Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., NeoMagic Corporation, and Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines, Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Brukerhåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merk: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. Recovery CD-plate. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Brukerhåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... August 1999 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Brukerhåndbok

5 Innhold Bli kjent med OmniBook... 9 Få mer informasjon Innholdsoversikt Innholdet i OmniBook-pakken OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra OmniBook sett fra siden OmniBook sett bakfra Installere for første gang Installere OmniBook og Windows Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Slik starter og stopper du OmniBook Tilbakestille OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene Bruke OmniBook-skjermen Justere skjermens lysstyrke Forlenge skjermens levetid Justere lydsystemet Justere volumet Bruke OmniBook-tastaturet Bruke Fn-tastene Bruke den innebygde talltastgruppen Bruke batteristrøm Hvordan spare strøm Overvåke batteristrøm Installere APM for Windows NT Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Lade opp et batteri Skifte batteri Installere et ekstra batteri Utvide OmniBook Bruke innpluggingsmoduler Brukerhåndbok 5

6 Installere støtte for dynamisk veksling (hot-swap) Bytte ut en innpluggingsmodul Koble til eksterne enheter Identifisere kontakter for eksterne enheter Koble til en ekstern skjerm Aktivere den innebygde og den eksterne skjermen Koble til et eksternt tastatur eller en PS/2-mus Koble til en skriver Bruke PC-kort Sette inn og ta ut et PC-kort Finne testede PC-kort Installere Card Executive for Windows NT Installere en harddisk Bytte ut harddisken Installere en RAM-utvidelsesmodul Installere en RAM-utvidelsesmodul Konfigurere OmniBook Bruke BIOS Setup Kjøre BIOS Setup-programmet Konfigurere sikkerhetsalternativer Definere eller endre et OmniBook-passord Slette et OmniBook-passord Koble til en festekabel Problemløsing...53 Løse problemer Problemer med tilleggsutstyr Problemer med lyd Problemer med skjermen Problemer med harddisken Problemer med tastatur og pekeenhet Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med minne Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med serielle enheter og parallell- og USB-enheter Problemer med oppstart Teste OmniBook Kjøre diagnosetesten Lage en diagnosediskett Gjenopprette programvare Gjenopprette fabrikkinstalleringen av Windows Brukerhåndbok

7 Støtte og service Få hjelp til HP OmniBook Støtte Elektroniske støttetjenester Reparasjon Kundestøttesentre Hewlett-Packard Begrenset garanti Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskinvarespesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Ergonomi Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter Internasjonalt Stikkord Brukerhåndbok 7

8

9 Bli kjent med OmniBook Brukerhåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Få mer informasjon Få mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne referansehåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. Kilde Brukerhåndbok Online referansehåndbok Online Godt å vite om OmniBook Håndbok til Microsoft Windows OmniBookwebsidene HP Service og støtte-webside Corporate Evaluator's Guide Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en oversikt over OmniBook og viser hvordan du bruker og vedlikeholder maskinen. Den inneholder også installeringsinstruksjoner og informasjon om grunnleggende drift, problemløsing og garanti. Hele referansehåndboken er installert på OmniBooks harddisk. Denne håndboken inneholder komplett informasjon om drift og vedlikehold av OmniBook-maskinen. Se i gruppen OmniBook-bibliotek. Se OmniBook-biblioteket (online) for å finne siste nytt som ikke ble tilgjengelig før håndbøkene ble trykt. Denne leveres sammen med OmniBook og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (europeisk speil). Denne inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer OmniBook i et nettverksmiljø. Finnes på OmniBook-websiden. 10 Brukerhåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook 4150 representerer en kategori med bærbare datamaskiner fra HP som har den siste tilgjengelige teknologien Den bruker høyhastighets Intel-prosessorer, store TFTskjermer og harddisker med stor kapasitet. Innholdet i OmniBook-pakken HP OmniBook 4150 Diskettstasjon CD-ROM- eller DVD-stasjon VS-adapter og strømkabel Litium-ion-batteri Vektsparingsmodul (installert) OmniBook Brukerhåndbok Referanseark OmniBook Recovery CD-plate. Inkluderer gjenopprettingsfiler for Windows og operativsystemdrivere. Håndbok til Microsoft Windows Brukerhåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra 1. Tastaturstatuslamper (venstre mot høyre): Caps Lock, talltastgruppe, Num Lock) 2. Innebygd mikrofon 3. Blå på/av-knapp. Slår OmniBook på og av. 4. Pekestikke (pekeenhet) 5. Berøringsmatte (pekeenhet) 6. Innebygde høyttalere 7. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) 8. Utløserlås for hovedbatteri 9. Dempeknapp 10. VS-adapterplugg 11. Lydplugger (venstre mot høyre): lydlinje inn, ekstern mikrofon, lydlinje ut 12. Utløserknapper for PC-kort (øvre og nedre PCkortspor) Trykk en gang for å løse ut knappen, og trykk igjen for å løse ut kortet. 13. Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre) Kan ta to Type II-kort eller ett Type III-kort. 14. Hovedstatuslamper (venstre mot høyre): strøm, harddiskaktivitet, ladestatus 15. Lås for åpning og lukking av OmniBook 12 Brukerhåndbok

13 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett fra siden 16. Port for PS/2-tastatur eller PS/2-mus (støtter Y- adapter) 17. USB (Universal Serial Bus). Windows NT 4.0 støtter ikke USB. 18. System av-knapp (avslutter OmniBook) 19. Innebygde høyttalere 20. Modulutløserlås 21. Rom for innpluggingsmodul. Kan inneholde en CD-ROM-stasjon, diskettstasjon, LS-120-stasjon, DVD-stasjon, ekstra harddisk eller ekstra batteri. 22. Batterirom Brukerhåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett bakfra 23. Infrarød port. Windows NT 4.0 støtter ikke infrarød kommunikasjon. 24. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 25. Parallellport (LPT1). Bruk denne porten til en parallellskriver, en annen parallellenhet eller til å koble til diskettstasjonen eksternt. 26. Seriell port (COM1). Bruk denne porten til seriell mus, modem, en seriell skriver eller en annen seriell enhet. 27. Port for ekstern skjerm 28. Dokkingport 14 Brukerhåndbok

15 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Installere for første gang Når du skal bruke OmniBook for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vs-adapteren, slå på OmniBook og gå gjennom Windows installeringsprogram. Installere OmniBook og Windows FORSIKTIG Tips Bruk bare HP-adaptermodell F1454A (eller en annen godkjent adapter) sammen med dette produktet. Andre vs-adaptere kan skade OmniBook og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. 1. Fjern vektsparingsmodulen ved å føre den fremover og så skyve den tilbake så langt den går. Sett inn OmniBooks hovedbatteri. Du kan bruke vektsparingsmodulen i stedet for CD-ROM- eller diskettstasjon for å gjøre OmniBook lettere. 2. Koble til vs-adapteren. 3. Koble til vs-adapteren på OmniBooks høyre side slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. La batteriet få lade i 24 timer slik at det interne klokkebatteriet blir fullt oppladet. Ellers kan det hende at OmniBook ikke opprettholder riktig dato og klokkeslett.. Brukerhåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Windows NT Trykk på den blå på/av-knappen. 5. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen. 6. Under installeringen blir du bedt om å akseptere lisensavtalen og oppgi produkt-id (trykt på Certificate of Authenticity i Microsoft Windows-håndboken). 7. Hvis du blir bedt om å definere brukerkonto og passord, kan du definere kontoen eller trykke på ESC for å hoppe over dette trinnet. I Windows NT gir Card Executive støtte for PC-kort, og Advanced Power Management gir strømsparing. Hvis det vises et ikon for PC-kort og strøm på oppgavelinjen, er disse programmene allerede installert. Hvis disse ikonene ikke er der, kan du se Installere Card Executive for Windows NT 4.0 på side 43 og Installere APM for Windows NT 4.0 på side 29. Du må installere Card Executive før du installerer nettverksstøtte. For Windows NT er administratorpassordet i utgangspunktet blankt. For å oppnå mer systemsikkerhet bør du endre NT-administratorpassordet i Windows NT User Manager. For Windows NT er tastaturspråket satt til det samme som Windows NT-språket. For eksempel bruker fransk Windows NT et fransk tastatur. Hvis din OmniBook har et annet tastatur, for eksempel Fransk-kanadisk, bør du bruke Tastatur i Kontrollpanel til å endre de nasjonale innstillingene under Nasjonale innstillinger. År 2000 Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig for kunden å gjøre noe for å sikre kompatibilitet. VIKTIG: MICROSOFT HAR ANGITT AT FLERE AV DETS OPERATIVSYSTEMER OG APPLIKASJONER KREVER AT KUNDEN INSTALLERER PROGRAMOPPDATERINGER FOR ÅR 2000-KOMPATIBILITET, OG AT DET KAN VÆRE NØDVENDIG MED FLERE OPPDATERINGER I FREMTIDEN. BEHOVET FOR SLIKE OPPDATERINGER GJELDER STORT SETT OPERATIVSYSTEMER OG EVENTUELLE MICROSOFT-APPLIKASJONER SOM LEVERES SAMMEN MED DETTE PRODUKTET. KUNDEN ANMODES OM Å KONTAKTE MICROSOFT PÅ ADRESSEN ELLER KONTAKTE ET LOKALT MICROSOFT-KONTOR. Du finner forslag til hvordan du kan vedlikeholde OmniBook, i kapitlet Bruke OmniBook i den skjermbaserte referansehåndboken. 16 Brukerhåndbok

17 Bruke OmniBook Brukerhåndbok 17

18 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Starte og stoppe OmniBook Du kan enkelt starte og stoppe OmniBook ved hjelp av den blå på/av-knappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder, avhengig av strømforbruk, typer aktive forbindelser og oppstartstid. Slik starter og stopper du OmniBook Når du Går OmniBook inn i: Slik slår du på igjen trykker på Fn+S.* eller venter på tidsavbrudd, trykker på den blå på/av-knappen eller klikker på Start, Hvile** eller venter på tidsavbrudd, trykker på Fn+F12 eller venter på tidsavbrudd, klikker på Start, Avslutt (anbefales) eller trykker på og holder nede den blå på/avknappen inntil skjermen slås av, Beredskapsmodus Sparer minimalt med strøm. Slår bare av skjermen. Starter raskt igjen. Opprettholder nettverksforbindelser. Hvilemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen. Lagrer gjeldende økt i RAM. Starter raskt igjen. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Av-modus Sparer maksimalt med strøm. Slår av uten å lagre gjeldende økt. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Trykk på en tast eller flytt pekeenheten for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt og gjenopprette forrige økt. Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt med en ny økt. * Bare for Windows NT og Windows 95. I Windows 98 trykker du på Fn+S for å sette maskinen i hvilemodus. ** Bare Windows 95. I Windows 98 klikker du på Start, Avslutt, Beredskap for å sette maskinen i hvilemodus. *** Et plug-and-play-operativsystem som Windows 95 eller Windows 98, kan gjenopprette nettverksforbindelser når du slår på OmniBook. I Windows NT 4.0 eller et annet operativsystem må du kanskje tilbakestille OmniBook eller omstarte operativsystemet for å gjenopprette forbindelsene. 18 Brukerhåndbok

19 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Tilbakestille OmniBook Hvis Windows eller OmniBook ikke reagerer lenger, kan du tilbakestille OmniBook og starte Windows på nytt. 1. Avslutt Windows hvis det er mulig. 2. Trykk på og hold den blå på/av-knappen nede inntil skjermen avslutter. - eller, hvis dette ikke virker - Stikk en penn eller en utrettet binders inn i åpningen på venstre side av OmniBook slik det er vist. 3. Når datamaskinen avslutter, trykker du på den blå på/av-knappen for å slå den på igjen. Tips Hvis du vil starte opp fra en CD-ROM-stasjon i modulrommet, trykker du på ESC to ganger under omstarten når du ser HP-logoen. Velg deretter CD-ROM-/DVD-stasjonen som midlertidig oppstartsenhet. Brukerhåndbok 19

20 Bruke OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet OmniBook har statuslamper som angir strømstatus og stasjonsaktivitet. Når diskettstasjonen er installert i modulrommet, vises følgende lamper foran på OmniBook og på modulrommet: 1. Diskettstasjonlampe Grønt lys. OmniBook bruker diskettstasjonen. 2. Statuslampe for strøm Grønt lys. OmniBook er på. Gult lys. OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys. OmniBook er av eller i dvalemodus. Grønt og gult lys. OmniBook feilet ved gjenoppstart. Tilbakestill OmniBook. 3. Stasjonsaktivitetslampe Grønt lys. OmniBook is accessing the hard disk drive or a drive in the module bay. 4. Ladestatuslampe Grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet er fullt eller ladingen er stoppet. Blinkende, grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp. Ikke noe lys. VS-adapteren er ikke tilkoblet eller batteriet er ikke installert. 20 Brukerhåndbok

21 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke OmniBooks pekeenheter To pekeenheter (pekestikke og berøringsmatte) er bygd inn i OmniBook. 1. Pekestikke (trykkfølsom pekeenhet) 2. Berøringsmatte (berøringsfølsom pekeenhet) 3. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) Begge pekeenhetene bruker disse klikkeknappene, som virker på samme måte som høyre og venstre knapp på en standardmus. Knappenes funksjon avhenger av programvaren som brukes. Brukerhåndbok 21

22 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene 1. Plasser hendene i skriveposisjon. 2. Pekestikke. Bruk pekefingeren til å trykke pekestikken i den retningen du vil flytte pekeren. Når du trykker vekk fra deg, flyttes pekeren oppover. Når du trykker mot deg, flyttes pekeren nedover. Berøringsmatte. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker en gang på venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Standarddriveren for pekeenheter (PS/2 TrackPoint) støtter de utvidede funksjonene til pekestikken og basisfunksjonene til berøringsmatten. Du kan konfigurere OmniBook slik at den støtter de utvidede funksjonene til berøringsmatten (se neste emne). Hvis du gjør dette, må du huske at du da velger utvidede funksjoner bare for berøringsmatten. Du kan ikke aktivere utvidede funksjoner for begge pekeenhetene samtidig. Hvis du vil tilpasse virkemåten til berøringsmatten eller pekestikken, kan du se avsnittet Bruke OmniBooks pekeenheter i den skjermbaserte referansehåndboken. 22 Brukerhåndbok

23 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-skjermen Bruke OmniBook-skjermen Vanligvis slås OmniBook-skjermen av når du lukker dekselet. Hvis du i stedet vil sette OmniBook i hvilemodus, kan du se avsnittet Bruke OmniBook-skjermen i den skjermbaserte referansehåndboken. Justere skjermens lysstyrke Tips På OmniBook bruker du spesielle tastkombinasjoner, kalt direktetaster, til å styre lysstyrken. Trykk på Fn+F1 for å redusere lysstyrken. Trykk på Fn+F2 for å øke lysstyrken. Hvis du vil øke batteriets driftstid, bør du sette lysstyrken til lavest mulig nivå slik at den interne lampen bruker mindre strøm. Forlenge skjermens levetid Følg disse retningslinjene for å maksimere levetiden til bakgrunnsbelysningen i OmniBook-skjermen. Sett lysstyrken til den laveste innstillingen som er komfortabel (Fn+F1). Hvis du bruker et eksternt tastatur, er Fn = CTRL+ALT. Når du arbeider ved skrivebordet, bør du koble til en ekstern skjerm og slå av den interne skjermen (Fn+F5). Unngå å bruke en skjermsparer eller annen programvare som hindrer at OmniBook bytter til hvile- eller beredskapsmodus etter angitt tidsutkoblingsperiode. Hvis du bruker en skjermsparer i Windows 95 eller 98, kan du aktivere alternativet som slår av skjermen etter en angitt periode med inaktivitet. Ikke deaktiver tidsavbrudd for hvile- eller beredskapsmodus. Hvis du bruker vs-strøm og ikke har koblet til ekstern skjerm, bør du bytte til hvileeller beredskapsmodus når du ikke bruker maskinen. Brukerhåndbok 23

24 Bruke OmniBook Justere lydsystemet Justere lydsystemet OmniBook støtter Sound Blaster Pro-kompatibel lyd og lydsystemet i Microsoft Windows. Justere volumet På tastaturet Trykk på Fn+PIL OPP for å øke volumet. Trykk på Fn+PIL NED for å redusere volumet. Hvis du vil dempe høyttaleren midlertidig uten å endre voluminnstillingen, trykker du på dempeknappen på høyre side av OmniBook. I Windows Klikk på høyttalersymbolet på oppgavelinjen. Dra volumkontrollen opp eller ned for å justere volumet. Klikk på Demp for å koble ut høyttaleren midlertidig uten å endre voluminnstillingen. 24 Brukerhåndbok

25 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-tastaturet Bruke OmniBook-tastaturet ADVARSEL Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner informasjon om hvordan du reduserer denne risikoen, under Arbeidskomfort i det skjermbaserte OmniBook-biblioteket. Du kan også besøke webadressen Hvis du bruker din bærbar datamaskin som hovedmaskin, eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den sammen med tastatur, skjerm og mus i full størrelse. Dette kan redusere risikoen for ergonomiske skader. Se Arbeidskomfort i det skjermbaserte OmniBook-biblioteket. Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. OmniBook-tastaturet viser Fnhurtigtastene med grått. Hvis du bruker et eksternt tastatur, er Fn-tasten = CTRL+ALT. Disse tastene Fn + F1 Fn + F2 Fn + F5 Fn + F8 Fn + F12 Fn + S Fn + R Fn + ScrLk Fn + PIL OPP Fn + PIL NED Gjør dette Reduserer skjermens lysstyrke Øker skjermens lysstyrke Bytter mellom innebygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig Slår den innebygde talltastgruppen på og av. Påvirker ikke et eksternt tastatur. Hvis Num Lock er på, er de numeriske funksjonene aktive. I motsatt fall er markørfunksjonene aktive. Går inn i dvalemodus Setter maskinen i beredskapsmodus i Windows NT og Windows 95. Setter maskinen i hvilemodus i Windows 98 Setter maskinen i hvilemodus Slår Scroll Lock på og av Øker volumet Reduserer volumet Brukerhåndbok 25

26 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-tastaturet Bruke den innebygde talltastgruppen Num Lock på Num Lock av Når den innebygde talltastgruppen på OmniBook-tastaturet er aktiv, er det to tilgjengelige alternativer. Tastfunksjonene endres til de numeriske eller aritmetiske funksjonene som er trykt i lyst grått på tastaturet. Tastene endres til markørtaster. 1. Trykk på NmLk for å slå Num Lock på og av. 2. Trykk på Fn+F8 for å slå på den innebygde talltastgruppen. eller Hold nede Fn-tasten mens du trykker på en av tastene i talltastgruppen for å aktivere talltastgruppen midlertidig. 26 Brukerhåndbok

27 Bruke batteristrøm Brukerhåndbok 27

28 Bruke batteristrøm Hvordan spare strøm Hvordan spare strøm OmniBook sparer strøm ved å bruke APM-programvare (Advanced Power Management) som styrer batterilading og strømforbruk. Hvis du bruker Windows 95 eller Windows 98, er APM forhåndsinstallert på OmniBook. Hvis du bruker Windows NT 4.0, må du se etter et Strøm-ikon på oppgavelinjen. Hvis ikonet er der, er APM installert. Hvis ikke, kan du se Installere APM for Windows NT 4.0 på side 29. OmniBook har flere sikkerhetsforanstaltninger slik at du slipper å bli overrasket av tomt batteri, inkludert følgende: Statuslampene på batteriet viser hvor mye strøm som er igjen. Innebygde varslingsfunksjoner når det er lite batteristrøm. OmniBook slår seg av automatisk når det blir for lite batteristrøm - økten fortsetter når du starter å lade opp batteriet eller setter inn et oppladet batteri. Data som er lagret på stasjonene, påvirkes ikke av lite batteristrøm - med mindre batteriet går helt tomt mens data skrives til disken eller batteriet i et PC RAM-kort også er tomt. 28 Brukerhåndbok

29 Bruke batteristrøm Overvåke batteristrøm Overvåke batteristrøm Hovedstrømkilden for OmniBook er det oppladbare batteriet. Du kan bruke vs-adapteren til å lade opp batteriet eller til å drive datamaskinen med vekselstrøm for å spare batteriet. Viktig Bruk av eksterne forbindelser er strømkrevende og vil forkorte batteriøkten betydelig. Hvis det er mulig, bør du koble til vs-adapteren når du bruker eksterne forbindelser. I tillegg til det utskiftbare batteriet er det et permanent, internt batteri som lades opp hver gang OmniBook er på eller koblet til vekselstrøm. Det vedlikeholder en del interne innstillinger, for eksempel klokken. Du finner forslag til hvordan du kan spare batteristrøm og oppbevare batterier, i kapitlet Bruke batteristrøm i den skjermbaserte referansehåndboken. Installere APM for Windows NT 4.0 Ivis det er et strømikon (batteri eller strømkontakt) på oppgavelinjen, er APM installert. Hvis ikonet ikke er der, kan du installere APM slik det er beskrevet nedenfor. Advanced Power Management-driveren (APM) for Windows NT 4.0 finner du på OmniBooks harddisk. Du installerer APM fra Start-menyen i Windows. (The APM driver is also located on the Recovery CD in \OmniBook\Drivers\NT4 or Apm.) Phoenix APM gir OmniBook følgende ekstrafunksjoner: Batteriet får forlenget levetid under Windows NT 4.0. Strømstyring for PC-kort. Praktisk brukerkontroll og overvåking av strøminnstillinger og -status. 1. Når du skal installere APM, klikker du på Start, Programmer, OmniBook, Phoenix Advanced Power Management, Setup. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan laste ned Phoenix APM-dokumentasjonen fra følgende webadresse: Brukerhåndbok 29

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Latitude E6430 sett

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 Resirkulering av maskinvare Elektronisk

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Forskriftsmodell: P22G Forskriftstype: P22G001; P22G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK! MERK angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer