Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005"

Transkript

1 Strøm Dokumentdelenummer: Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen.

2 Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren Ventemodus og dvalemodus Ventemodus Dvalemodus Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen... 7 Hvis du skal forlate maskinen Hvis en pålitelig strømkilde ikke er tilgjengelig Bruke trådløs kommunikasjon eller lesbare eller skrivbare medier (kun på enkelte modeller) Standard strøminnstillinger Slå maskinen eller skjermen på eller av Nødavslutning Starte eller avslutte ventemodus Starte eller avslutte dvalemodus Strømalternativer Vise vinduet Egenskaper for Strømalternativer Vise Strømmåler-ikonet Velge eller endre et strømoppsett Be om passord Strøm ii

3 6 Prosessorytelse 7 Batterier Sette inn eller ta ut et batteri Lade batterier Kontrollere ladenivået i batteriet Vise nøyaktige ladeopplysninger Vise ladeopplysninger på skjermen Ved lav batterispenning Ved lav batterispenning Lav batterispenning Kalibrere batterier Når skal du kalibrere Slik kalibrerer du Spare batteristrøm Spare strøm mens du arbeider Velge innstillinger for strømsparing Oppbevare batterier Gjenvinne brukte batterier Register Strøm iii

4 1 Strømknapper og lamper Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver de ulike strømlampene og strømbryterne, og viser hvor de er plassert. Komponent Beskrivelse 1 Skjermbryter Starter ventemodus hvis skjermen lukkes mens maskinen er slått på. 2 Strømlamper* (2) På: maskinen er på. Blinker: maskinen er i ventemodus. Av: maskinen er av eller i dvalemodus. (Fortsetter) Strøm 1

5 Komponent Beskrivelse 3 Strømknapp Når maskinen er: Avslått trykk på knappen for å slå på maskinen. Påslått trykk på knappen for å starte dvalemodus. I ventemodus trykk raskt på knappen for å avslutte ventemodus. I dvalemodus trykk raskt på knappen for å avslutte dvalemodus. Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke kan slå av maskinen via Microsoft Windows, trykker du på strømknappen i minst 5 sekunder for å slå av maskinen. 4 fn+f5 Starter ventemodus. 5 Batterilampe På: et batteri lades, eller er nesten helt oppladet. Av: hvis maskinen er koblet til en ekstern strømkilde, slår lampen seg av når alle batteriene i maskinen er fullt oppladet. Hvis maskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, vil lampen være avslått helt til batteriet har lav batterispenning. Blinker: det er lite spenning igjen i batteriet som er eneste strømkilde. Når batteriet har kritisk lav spenning, begynner batterilampen å blinke raskere. *Maskinen har to strømlamper som begge viser den samme informasjonen. Lampen på strømknappen er kun synlig når maskinen er åpen. Den andre strømlampen er synlig også når skjermen er lukket. Strøm 2

6 2 Strømkilder Maskinen kan kjøre på intern vekselstrøm fra et batteri eller på ekstern vekselstrøm fra en annen strømkilde. Tabellen nedenfor beskriver hvilken strømkilde du bør velge for de mest vanlige oppgavene. Oppgave Arbeide med et vanlig dataprogram Lade eller kalibrere et batteri i maskinen. Installere eller endre systemprogramvare eller skrive til en CD eller DVD. Anbefalt strømkilde Ladet batteri i maskinen En av følgende eksterne enheter: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Ekstern strømforsyning fra: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Ekstern strømforsyning fra: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Strøm 3

7 Koble til strømadapteren ÅADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret: Plugg utstyret inn i en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble maskinen fra strømnettet ved å koble strømledningen fra stikkontakten, og ikke ved å koble strømledningen fra datamaskinen. Hvis strømledningen har et 3-pinners støpsel, kobler du ledningen til en jordet 3-pinners stikkontakt. Ikke koble fra jordingen. Jordingen er en viktig sikkerhetsfunksjon. Hvis maskinen ikke er jordet, kan du risikere å få elektrisk støt. Slik kobler du maskinen til strømnettet: 1. Koble strømadapteren til strømkontakten 1 bak på maskinen. 2. Koble strømledningen til strømadapteren Koble den andre enden av strømledningen til stikkontakten 3. Strøm 4

8 3 Ventemodus og dvalemodus Ventemodus og dvalemodus er funksjoner som sparer strøm og som reduserer oppstarttiden for maskinen. De kan starte funksjonene manuelt, eller maskinen kan starte dem automatisk. Flere opplysninger finner du under "Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen". Ventemodus ÄOBS: Hvis du vil unngå at batteriet lades helt ut, bør du ikke la maskinen være i ventemodus i lengre perioder. Koble maskinen til en ekstern strømkilde. Ventemodus reduserer strømforbruket i systemkomponenter som ikke er i bruk. Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet (RAM) og skjermen tømmes. Mens maskinen er i ventemodus blinker strømlampen. Når du avslutter ventemodus, hentes informasjonen fra minnet og vises på skjermen igjen. ÄOBS: For å være helt sikker på at du ikke mister data, bør du lagre det du arbeider med, før du starter ventemodus. Strøm 5

9 Dvalemodus ÄOBS: Hvis du endrer konfigurasjonen av maskinen mens den er i dvalemodus, er det ikke sikkert at du kan gjenoppta arbeidet fra dvalemodus. Mens maskinen er i dvalemodus: Ikke koble maskinen til eller fra en forankringsenhet. Ikke legg til eller ta ut minnemoduler. Ikke ta ut eller sett inn harddisker eller optiske stasjoner. Ikke koble til eller fra eksterne enheter. Ikke sett inn eller ta ut eksterne mediakort som et digitalminnekort, et PC-kort eller et ExpressCard. Når maskinen går i dvalemodus, lagres først det som er i minnet i datamaskinen, i en egen dvalemodusfil på harddisken. Deretter slår maskinen seg av. Strømlampene slår seg også av. Når du avslutter dvalemodus, hentes informasjonen fra dvalemodusfilen og vises på skjermen igjen. Hvis du bruker oppstartpassord, må du oppgi dette passordet for å avslutte dvalemodus. ÄOBS: For å være helt sikker på at du ikke mister data, bør du lagre det du arbeider med, før du starter dvalemodus. Du kan deaktivere dvalemodus. Hvis dvalemodus er deaktivert og maskinen har lav batterispenning, vil maskinen ikke automatisk kunne lagre arbeidet ditt hvis den går tom for strøm. Bruk Strømalternativer i kontrollpanelet i Microsoft Windows for å aktivere dvalemodus igjen:» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. Kontrollér at det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. Slik bestemmer du hvor lang tid det skal gå før maskinen starter dvalemodus automatisk: 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer. 2. Klikk på listen Sett i dvalemodus og velg et av alternativene. Strøm 6

10 Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen De neste avsnittene beskriver når du bør starte ventemodus eller dvalemodus, og når du bør slå av maskinen. Du kan ikke kommunisere via nettverk eller bruke andre funksjoner på maskinen mens maskinen er i ventemodus eller dvalemodus. Hvis du skal forlate maskinen Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet (RAM) og skjermen tømmes. Når maskinen er i ventemodus, bruker den mindre strøm. Det du arbeidet med, vises umiddelbart på skjermen når du avslutter ventemodus. Når maskinen går i dvalemodus, lagres først det som er i minnet i datamaskinen, i en egen dvalemodusfil på harddisken. Deretter slås maskinen av. Når maskinen er i dvalemodus, bruker den mye mindre strøm enn når den er i ventemodus. Hvis maskinen ikke skal brukes og skal være koblet fra en ekstern strømkilde i en lengre periode, slår du av maskinen og tar ut batteriet for å forlenge levetiden til batteriet. Opplysninger om hvordan du oppdaterer batteriet finner du under "Oppbevare batterier". Strøm 7

11 Hvis en pålitelig strømkilde ikke er tilgjengelig Kontrollér at dvalemodus er aktivert, spesielt hvis du kjører maskinen på batteristrøm og ikke har tilgang til ekstern strøm. Hvis batteriet blir utladet, lagres arbeidet ditt i en dvalemodusfil og maskinen slås av. Hvis du skal ta en pause i arbeidet mens strømkilden er usikker, anbefaler vi at du gjør ett av følgende: Lagrer det du arbeider med, og starter ventemodus. Starte dvalemodus. Slå av maskinen. Strøm 8

12 Bruke trådløs kommunikasjon eller lesbare eller skrivbare medier (kun på enkelte modeller) ÄOBS: For å forhindre dårligere kvalitet på lyd og bilde, eller at avspillingen stopper helt, bør du unngå å starte ventemodus eller dvalemodus mens du leser fra eller skriver til en CD, en DVD eller et eksternt mediekort. For å unngå at du mister data, bør du unngå å starte ventemodus eller dvalemodus mens du skriver til en CD eller DVD. Ventemodus og dvalemodus kan forstyrre bruken av infrarød kommunikasjon, Bluetooth og medier. Legg merke til følgende: Hvis maskinen er i ventemodus eller dvalemodus, kan du ikke starte en overføring via infrarød eller Bluetooth. Hvis du starter ventemodus eller dvalemodus ved et uhell mens du spiller av et medium som for eksempel en CD, en DVD eller et eksternt mediekort: Kan avspillingen bli avbrutt. Kan du se meldingen: "Hvis du setter datamaskinen i dvalemodus eller ventemodus, kan avspillingen stoppe. Vil du fortsette?". Klikk på Nei. Kan du måtte starte avspillingen på nytt. Strøm 9

13 4 Standard strøminnstillinger Disse avsnittene beskriver standardmetodene for å starte dvalemodus, ventemodus og for å slå av maskinen. Du finner illustrasjoner av knappene, bryterne og lampene som beskrives i disse avsnittene, under Kapittel 1, "Strømknapper og lamper". Strøm 10

14 Slå maskinen eller skjermen på eller av Oppgave Slik går du frem Resultat Slå på datamaskinen. Slå av maskinen.* Slå av skjermen mens maskinen er påslått. Trykk på strømknappen. Lagre arbeidet ditt og avslutt alle åpne programmer. Deretter slår du av maskinen via operativsystemet ved å velge Start > Slå av datamaskinen > Slå av.* Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke klarer å slå av maskinen med en av disse metodene, leser du opplysningene under "Nødavslutning". Lukk skjermen. Strømlampene begynner å lyse. Operativsystemet lastes. Strømlampene slår seg av. Operativsystemet avsluttes. Maskinen slår seg av. Hvis du lukker skjermen, slås skjermen av (skjermen trykker ned skjermbryteren). *I Windows XP Professional, avhengig av hvilken type nettverk du er koblet til, kan knappen Slå av datamaskinen hete bare Slå av. Strøm 11

15 Nødavslutning ÄOBS: Hvis du bruker metodene for nødavslutning, risikerer du å miste data som du ikke har lagret. Hvis maskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke klarer å avslutte Windows på vanlig måte, kan du bruke følgende metoder for nødavslutning. Bruk metodene i den rekkefølgen de er angitt: Trykk på ctrl+alt+delete. Deretter velger du Avslutt > Avslutte. Trykk på og hold nede strømknappen i minst fem sekunder. Koble maskinen fra ekstern strøm og ta ut batteriet. Strøm 12

16 Starte eller avslutte ventemodus Oppgave Slik går du frem Resultat Starte ventemodus. Avslutte manuell ventemodus. Mens maskinen er påslått trykker du på fn+f5. -eller- Velg Start > Slå av datamaskinen* > Ventemodus. I Windows XP Professional gjør du følgende hvis ikke Ventemodus vises: 1. Trykk på nedpilen. 2. Velg Ventemodus fra listen. 3. Klikk på OK. - eller - Lukk skjermen. Trykk på strømknappen. Åpne skjermen hvis du lukket den mens maskinen var i ventemodus. Strømlampene blinker. Skjermen slår seg av. Strømlampene begynner å lyse. Det du arbeidet med kommer tilbake på skjermen. *I Windows XP Professional, avhengig av hvilken type nettverk du er koblet til, kan knappen Slå av datamaskinen hete bare Slå av. Strøm 13

17 Starte eller avslutte dvalemodus Dvalemodus må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert:» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. Dvalemodus er aktivert hvis det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. Oppgave Slik går du frem Resultat Starte dvalemodus. Trykk på strømknappen. - eller - Velg Start > Min datamaskin*. Deretter holder du nede skift-tasten samtidig som du velger Dvalemodus. I Windows XP Professional gjør du følgende hvis ikke Dvalemodus vises. 1. Trykk på opp- eller nedpilen. 2. Velg Dvalemodus fra listen. 3. Klikk på OK. Strømlampene slår seg av. Skjermen slår seg av. (Fortsetter) Strøm 14

18 Oppgave Slik går du frem Resultat La maskinen gå i dvalemodus (med dvalemodus aktivert). Avslutte manuell eller automatisk dvalemodus. Ingen handling er nødvendig. Hvis maskinen kjører på batteristrøm, vil den starte dvalemodus automatisk: Når den ikke har vært brukt på 30 minutter. Når batteriene har kritisk lav spenning. Du kan endre strøminnstillingene og tidsinnstillingene via Strømalternativer i kontrollpanelet i Windows. Trykk på strømknappen. Strømlampene slår seg av. Skjermen slår seg av. Strømlampene begynner å lyse. Det du arbeidet med kommer tilbake på skjermen. *I Windows XP Professional, avhengig av hvilken type nettverk du er koblet til, kan knappen Slå av datamaskinen hete bare Slå av. Hvis dvalemodus startes automatisk på grunn av kritisk lavt batterinivå, kobler du maskinen til en ekstern strømkilde eller ved å sette inn et ladet batteri før du trykker på strømknappen. Strøm 15

19 5 Strømalternativer Mange av standardinnstillingene for strøm kan du endre i kontrollpanelet i Windows.Du kan for eksempel velge å bli varslet med en lydalarm når batteriet har lite spenning, eller du kan endre standardinnstillingen for strømknappen. Når maskinen er påslått, gjelder følgende funksjoner som standard: Trykker du på direktetasten fn+f5, som kalles "hvilemodusknappen" i operativsystemet, for å starte ventemodus. Skjermbryteren slår av skjermen og starter ventemodus. Skjermbryteren brukes når du lukker skjermen. Vise vinduet Egenskaper for Strømalternativer Slik viser du vinduet Egenskaper for Strømalternativer: Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. eller Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer. Strøm 16

20 Vise Strømmåler-ikonet Strømmåler-ikonet vises som standard helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. Ikonet endrer form for å vise om maskinen kjører på batteri eller på ekstern strøm. Slik viser eller skjuler du strømmåler-ikonet på oppgavelinjen: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. 2. Klikk på Avansert-kategorien. 3. Kryss av eller fjern avkrysningen i feltet Vis alltid ikon på oppgavelinjen. 4. Klikk på Bruk og deretter OK. Hvis du ikke ser et ikon etter at du har valgt at det skal vises på oppgavelinjen, klikker du på pilen for å vise skjulte ikoner. Strøm 17

21 Velge eller endre et strømoppsett På kategorien Strømoppsett i dialogboksen Egenskaper for Strømalternativer bestemmer du hvor mye strøm de ulike systemkomponentene skal bruke. Du kan lage ulike oppsett avhengig av om maskinen kjører på batteristrøm eller på ekstern strøm. Du kan også velge et strømoppsett som starter ventemodus eller dvalemodus, eller som slår av skjermen eller harddisken etter en valgt tidsperiode (tidsavbrudd). Slik velger du et strømoppsett: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. 2. Klikk på kategorien Strømoppsett. 3. Velg strømoppsettet du vil endre. Deretter endrer du innstillingene i de ulike listene. 4. Klikk på Bruk. Strøm 18

22 Be om passord Du kan velge at du skal bli spurt om passord når maskinen slås på, eller når maskinen avslutter ventemodus eller dvalemodus. Slik velger du å bli bedt om passord: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. 2. Klikk på Avansert-kategorien. 3. Pass på at det krysset av i feltet Krev passord når maskinen gjenopptar kjøring etter hvilemodus. 4. Klikk på Bruk. Strøm 19

23 6 Prosessorytelse ÄOBS: For å unngå at maskinen overopphetes, bør du unngå å sperre for luftespaltene. Plassér maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ikke harde overflater, for eksempel en skriver, eller myke overflater, for eksempel en duk, sperrer for luftstrømmen. I noen tilfeller kan maskinen kjøre på høyere hastighet når den er koblet til ekstern strøm, enn når den kjører på batteristrøm. Hvis et batteri er den eneste strømkilden og det er svært lite strøm igjen på batteriet, kan maskinen forsøke å spare strlm ved å redusere prosessorhastigheten og grafikkytelsen. I Windows XP kan du styre innstillingene for prosessorytelse ved å velge et strømoppsett. Du kan velge en prosessorhastighet som gir deg best mulig ytelse, eller som sparer mest mulig strøm. Strøm 20

24 Etter at du har valgt et strømoppsett, styres prosessorytelsen automatisk. Tabellen nedenfor beskriver prosessorytelsen for de ulike strømoppsettene når maskinen kjører på ekstern strøm eller batteristrøm. Strømoppsett Hjemme/kontorpult Bærbar (standard)* Presentasjon Alltid på Minimal strømstyring Maks. batteri Prosessorytelse på ekstern strøm Kjører alltid med høyest ytelse. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Kjører alltid med høyest ytelse. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. *Vi anbefaler at du bruker strømoppsettet Bærbar. Prosessorytelse på batteristrøm Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Kjører med lavest mulig ytelse. Kjører alltid med høyest ytelse. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Kjører med lavest mulig ytelse. Strøm 21

25 7 Batterier Når det står et ladet batteri i maskinen, og maskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, kjører maskinen på batteristrøm. Når maskinen er koblet til en ekstern vekselstrømkilde (som regel strømnettet), kjører den på vekselstrøm. Hvis, for eksempel, maskinen har et oppladet batteri og kjører på strømnettet via strømadapteren, skifter maskinen til batteristrøm hvis du kobler strømadapteren fra maskinen. På enkelte maskinmodeller reduseres lysstyrken på skjermen automatisk for å spare strøm når du kobler maskinen fra strømnettet. Hvis du vil øke lysstyrken på skjerken, bruker du direktetasten fn+f8 eller kobler maskinen til strømnettet igjen. Om du skal la batteriet bli værende i maskinen eller oppbevare det et annet sted, avhenger av hvordan du arbeider. Hvis du lar batteriet bli værende i maskinen, lades det så lenge maskinen er koblet til en ekstern vekselstrømkilde. Med et ladet batteri i maskinen er du også beskyttet mot å miste arbeidet ditt hvis strømmen skulle gå. På den andre siden vil batterier som står i maskinen, lades sakte ut når maskinen er slått av. Dette er grunnen til at batteriet leveres for seg selv og må settes inn i maskinen før maskinen kan kjøres på batteristrøm. Strøm 22

26 Sette inn eller ta ut et batteri ÄOBS: For å unngå at du mister ulagrede data når du bytter et batteri som er den eneste strømkilden, må du starte dvalemodus eller slå av maskinen før du tar ut batteriet. Slik setter du inn et batteri: 1. Legg maskinen opp-ned på en plan overflate. 2. Skyv batteriet 1 inn i batteribrønnen og vri det 2 ned på plass. Batterifestene låser automatisk batteriet på plass. Strøm 23

27 Slik tar du ut et batteri: 1. Snu maskinen opp-ned og slik at batteriet vender bort fra deg. 2. Skyv på batteriutløseren 1 for å løse ut batteriet. 3. Vipp batteriet opp fra maskinen 2 og løft det ut av batteribrønnen 3. Strøm 24

28 Lade batterier Slik forlenger du batterilevetiden og viser ladenivået mer nøyaktig: ÅADVARSEL: Ikke lad batteriet ombord i fly. Lading av batteriet kan ødelegge de elektroniske systemene ombord i flyet. Hvis du lader et nytt batteri: Lad batteriet mens maskinen er koblet til ekstern strøm via strømadapteren. Lad batteriet helt opp før du bruker maskinen. Hvis du lader et batteri som er i bruk: La batteriet lades ut ved vanlig bruk til omtrent 10 prosent av full lading før du lader det opp igjen. Lad batteriet helt opp. Et batteri i maskinen lades når maskinen er koblet til ekstern strøm via en strømadapter, via en eventuell forankringsenhet eller via en eventuell annen strømadapter. Strøm 25

29 Et batteri som står i maskinen, lades enten maskinen er avslått eller i bruk, men batteriet lades raskere hvis maskinen er avslått. Ladingen kan ta lenger tid enn normalt hvis batteriet er nytt, ikke har vært brukt på to uker eller mer eller ikke holder vanlig romtemperatur. Batterilampen vise ladestatus: På: batteriet lades. Blinker: batteriet har lav spenning og lades ikke. Blinker raskt: batteriet har kritisk lav batterispenning og lades ikke. Av: batteriet er fulladet eller står ikke i maskinen. Opplysninger om hvordan du ser hvor mye lading som gjenstår i batteriet, finner du under "Kontrollere ladenivået i batteriet" nedenfor. Kontrollere ladenivået i batteriet Denne delen beskriver flere metoder for å kontrollere hvor mye spenning det er igjen i et batteri. Vise nøyaktige ladeopplysninger Slik øker du nøyaktigheten for batteriladevisningen: La batteriet lades ut ved vanlig bruk til omtrent 10 prosent av full lading før du lader det opp igjen. Lad batteriet helt opp før du bruker det. Selv i helt nye batterier kan ladenivåvisningen være unøyaktig helt til batteriet har vært helt oppladet minst én gang. Hvis et batteri ikke har vært brukt på en måned eller mer, kalibrerer du batteriet i stedet for å lade det opp. Flere opplysninger finner du under "Kalibrere batterier". Strøm 26

30 Vise ladeopplysninger på skjermen Denne delen beskriver hvordan du viser og tolker ladenivåene. Vise ladestatus Slik viser du status for batteriene som står i maskinen: Dobbeltklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. eller Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømmåler-kategorien. Tolke ladevisningen Ladenivået vises som regel som en prosentsats og som antall minutter. Prosentene viser omtrent hvor mye lading som er igjen i batteriet. Tiden viser omtrent hvor lenge batteriet kan drive maskinen hvis strømforbruket fortsetter på samme nivå som nå. Tiden som gjenstår vil for eksempel minske hvis du starter avspillingen av en DVD, eller øke hvis du stanser avspillingen av en DVD. Ved lav batterispenning Opplysningene i denne delen beskriver fabrikkinnstillingene for varsling og automatiske tiltak ved lav batterispenning. Du kan endre noen av disse varslene og tiltakene ved hjelp av Strømalternativer i kontrollpanelet i Windows. Innstillingene i Strømalternativer har ingen innvirkning på lamper. Strøm 27

31 Ved lav batterispenning Denne delen beskriver hvordan du identifiserer lav og kritisk lav batterispenning. Lav batterispenning Når et batteri som er den eneste strømkilden, når et lavt batterinivå, blinker batterilampen. Kritisk lav batterispenning Hvis du fortsetter å bruke batteriet når det har lav batterispenning, vil det få kritisk lav batterispenning, og batterilampen blinker raskere. Hvis maskinen når et kritisk lavt spenningsnivå: Hvis dvalemodus er aktivert og maskinen er på eller i ventemodus, går maskinen i dvalemodus. Hvis dvalemodus er deaktivert og maskinen er på eller i ventemodus, vil den bli værende i ventemodus en kort stund. Deretter slår den seg av, og du mister data som du ikke har lagret. Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert: 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. 2. Kontrollér at det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Strøm 28

32 Lav batterispenning ÄOBS: For å redusere risikoen for at du mister data hvis maskinen har nådd kritisk lav batterispenning og har startet dvalemodus, venter du til strøm/ventemodus-lampene slår seg av før du kobler maskinen til strøm eller setter inn et oppladet batteri. Hvis en ekstern strømkilde er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning, og ekstern strøm er tilgjengelig, kobler du maskinen til en ekstern strømkilde ved hjelp av en av følgende enheter: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Hvis et oppladet batteri er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning, og et oppladet batteri er tilgjengelig, gjør du følgende: 1. Slå av maskinen eller start dvalemodus. 2. Sett inn et oppladet batteri. 3. Slå på datamaskinen. Hvis ingen strømkilder er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning, og det ikke er noen strømkilder tilgjengelig, gjør du følgende: Start dvalemodus. eller Lagre det du arbeider med, og slå av maskinen. Strøm 29

33 Hvis maskinen ikke kan avslutte dvalemodus Hvis maskinen har lav batterispenning og ikke har nok strøm til å avslutte dvalemodus: 1. Erstatt det utladede batteriet med et fullt oppladet batteri, eller koble datamaskinen til en ekstern strømkilde. 2. Avslutt dvalemodus ved å trykke på strømknappen. Kalibrere batterier Kalibrering av batterier gjøres i tre trinn: full opplading, full utlading og så full opplading igjen. Når skal du kalibrere Det skal ikke være nødvendig å kalibrere batterier, selv om de brukes ofte, mer enn én gang i måneden. Du behøver ikke å kalibrere et nytt batteri. Kalibrér batteriet under følgende omstendigheter: Når visningen av batteriladenivået virker unøyaktig. Hvis kjøretiden mellom hver ny lading endres betraktelig. Hvis batteriet ikke har vært brukt på én måned eller lenger. Strøm 30

34 Slik kalibrerer du Kalibrering av batterier gjøres i tre trinn: full opplading, full utlading og så full opplading igjen. Trinn 1: Lade batteriet Batterier kan lades enten du bruker maskinen eller ikke, men de lades raskere når maskinen er slått av. Slik lader du batteriet: 1. Sett batteriet inn i maskinen. 2. Koble maskinen til en strømadapter eller en forankringsenhet. Deretter kobler du strømadapteren eller forankringsenheten til en ekstern strømkilde. Batterilampen på maskinen slår seg på. 3. La maskinen være koblet til ekstern strøm helt til batteriet er fullt oppladet. Batterilampen på maskinen slår seg av. Trinn 2: Lade ut batteriet Før du begynner utladingen av batteriet, må du deaktivere dvalemodus, som er aktivert som standard. Slik deaktiverer du dvalemodus. 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. 2. Fjern krysset i feltet Aktiver dvalemodus. 3. Klikk på Bruk. Strøm 31

35 Maskinen må være påslått mens batteriet lades ut. Batteriet lades ut både mens maskinen er i bruk og mens den ikke er i bruk, men lades raskere ut hvis maskinen er i bruk. Hvis du planlegger å ikke bruke maskinen mens batteriet lades ut, lagrer du arbeidet ditt før du starter på utladingen. Hvis du bruker maskinen i løpet av utladingen og har valgt tidsutkoblinger for å spare strøm, kan du forvente følgende under utladingen: Skjermen vil ikke slå seg av automatisk. Harddiskhastigheten vil ikke reduseres automatisk når disken ikke er i bruk. Maskinen vil ikke automatisk gå i ventemodus. Slik lader du et batteri helt ut: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. eller Vis kategorien Strømmåler ved å velge Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømoppsett-kategorien. 2. Skriv ned de fire innstillingene i kolonnene Kjører på batterier og Går på strøm slik at du kan tilbakestille dem etter at du er ferdig med kalibreringen. 3. Velg Aldri i alle fire feltene. 4. Klikk på OK. 5. Koble maskinen fra den eksterne strømkilden, men ikke slå av maskinen. 6. Kjør maskinen på batteristrøm til batteriet er helt utladet. Batterilampen begynner å blinke når batteriet når lav batterispenning. Når batteriet er helt utladet, slukkes batterilampen og maskinen slår seg av. Strøm 32

36 Trinn 3: Lade opp batteriet igjen Slik lader du opp batteriet igjen: 1. Koble maskinen til en ekstern strømkilder og la den være tilkoblet helt til batteriet er helt oppladet. Når batteriet er ladet helt opp, slår batterilampen på maskinen seg av. Du kan bruke maskinen mens batteriet lades opp, men batteriet lades opp raskere hvis maskinen er slått av. 2. Hvis maskinen er slått av, slår du den på når batteriet er helt oppladet og batterilampen ikke lenger lyser. 3. Vis kategorien Strømmåler ved å velge Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømoppsett-kategorien. 4. Legg inn innstillingene du noterte for feltene under Går på strøm og Kjører på batterier. 5. Klikk på OK. ÄOBS: Etter at batteriet er kalibrert, aktiverer du dvalemodus igjen. Hvis du ikke aktiverer dvalemodus igjen, risikerer du at maskinen går helt tom for batteristrøm, og at du mister data. For å aktivere dvalemodus igjen velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Dvalemoduskategorien. Kryss av i feltet Aktiver dvalemodus, og klikk deretter på Bruk. Strøm 33

37 Spare batteristrøm Hvis du bruker fremgangsmåtene og innstillingene som er beskrevet i denne delen, øker du levetiden på batteriet. Spare strøm mens du arbeider Slik sparer du strøm mens du bruker maskinen: Avslutt modemprogrammer og slå av nettverkstilkoblinger når du ikke bruker dem. Koble fra eksterne enheter som du ikke bruker, og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Stopp eller ta ut eventuelle ekstern mediakort når du ikke bruker dem. Ta ut CD-er og DVD-er som du ikke bruker. Deaktivér eller ta ut et digitalminnekort. Bruk direktetastene fn+f7 for å redusere lysstyrken på skjermen. Bruk høyttalere med egen strømtilkobling i stedet for de innebygde høyttalerne. Slå av en eventuell enhet som er koblet til S-Video-utgangen. Sett maskinen i ventemodus eller dvalemodus eller slå maskinen av når du forlater den. Strøm 34

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-091 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for eksterne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Maskinvareog programvarehåndbok

Maskinvareog programvarehåndbok Maskinvareog programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 372368-092 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til, starter og bruker de fleste maskinvare- og programvarefunksjonene

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-3115EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157692

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-3115EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157692 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV7-3115EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV7-3115EA i bruksanvisningen

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP BAERBAR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/2471280

Din bruksanvisning HP BAERBAR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/2471280 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP BAERBAR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP BAERBAR PC i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows Vista er et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land. Informasjonen

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Av/på-knapp. Brukerhåndbok

Av/på-knapp. Brukerhåndbok Av/på-knapp Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Compaq Notebook Series. Komme i gang. compaq.com N1000/1500. 271247-091.p65

Compaq Notebook Series. Komme i gang. compaq.com N1000/1500. 271247-091.p65 Compaq Notebook Series Komme i gang compaq.com N1000/1500 271247-091 271247-091.p65 1 5/3/2002, 11:33 AM b Komme i gang Compaq Notebook-serien Dokumentdelenummer: 271247-091 Juni 2002 Denne håndboken forklarer

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ MINI CQ10-101SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4170662

Din bruksanvisning HP COMPAQ MINI CQ10-101SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4170662 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ MINI CQ10-101SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ MINI CQ10-101SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937

Din bruksanvisning HP MINI 210-1012EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4145937 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1012EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1012EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1099EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4146126

Din bruksanvisning HP MINI 210-1099EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4146126 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1099EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1099EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1185SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4146304

Din bruksanvisning HP MINI 210-1185SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4146304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1185SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1185SA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer