HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Notatbok-PC. Referansehåndbok"

Transkript

1 HP Notatbok-PC Referansehåndbok

2 Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc. og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Dette produktet innbefatter teknologi for opphavsrettbeskyttelse som er beskyttet av metodekrav fra visse USA-patenter, og andre intellektuelle rettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetsinnehavere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettbeskyttelse må autoriseres av Macrovision Corporation, og er bare beregnet for privat eller annen begrenset bruk med mindre annet er autorisert av Macrovision Corporation. Å reversere utviklingsprosessen eller å demontere er ikke tillatt. Microsoft, MS-DOS og Windows er USA-registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og Celeron og SpeedStep er varemerker i USA for Intel Corporation. TrackPoint er et registrert varemerke i USA for International Business Machines. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR 97330, USA. 2 Referansehåndbok

3 Viktig informasjon om sikkerhet FORSIKTIG For å redusere risikoen for brann må du bare bruke No. 26 AWG eller større telekommunikasjonskabel til å koble modemet til telefonkontakten. Følg alltid vanlige sikkerhetsforanstaltninger når du bruker datamaskinen med en telefonforbindelse, slik at du unngår brann, elektrisk støt og personskade: Ikke bruk dette produktet med en telefonforbindelse nær vann (som for eksempel nær et badekar, vask, svømmebaseng eller i en våt kjeller). Unngå å bruke en telefonforbindelse (annet enn en trådløs type) i tordenvær. Det kan være en risiko for elektrisk støt ved lynnedslag. Ikke bruk en telefon nær en gasslekkasje til å rapportere lekkasjen. Bruk kun strømkabelen og batteriene som er vist i denne håndboken. Ikke kast batteriene på åpen ild. De kan eksplodere. Undersøk for eventuelle lokale avhendingsregler. HPs lisensavtale for programvare Ditt HP-produkt inneholder programvare. VENNLIGST LES DENNE LISENSAVTALEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DETTE UTSTYRET. RETTIGHETER TIL PROGRAMVAREN GIS KUN PÅ DEN BETINGELSE AT KUNDEN ER INNFORSTÅTT MED ALLE BESTEMMELSER OG VILKÅR I LISENSAVTALEN. TAR DU DETTE UTSTYRET I BRUK, BETYR DET AT DU GODTAR DISSE BESTEMMELSENE OG VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR LISENSAVTALEN, MÅ DU ENTEN FJERNE ALL PROGRAMVARE FRA HARDDISKEN OG ØDELEGGE HOVEDDISKETTENE, ELLER RETURNERE PCEN MED ALL PROGRAMVAREN OG FÅ HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT. FORTSETTER DU KONFIGURERINGEN, BETYR DET AT DU GODTAR BETINGELSENE I LISENSAVTALEN. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT, GJELDER DENNE LISENSAVTALEN FOR HPS PROGRAMVARE OG BRUK AV ALL PROGRAMVARE SOM LEVERES KUNDEN SOM EN DEL AV HP-PRODUKTET. DEN GJELDER FORAN ALLE LISENSAVTALER SOM IKKE ER FRA HP, OG SOM KAN VÆRE INKLUDERT I DETTE HP-PRODUKTET ELLER SOM KAN FINNES ONLINE. Referansehåndbok 3

4 Operativsystem og programapplikasjoner fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft-lisensavtalen som finnes i Microsoft-dokumentasjonen eller som vises på skjermen når Microsofts programprodukter startes. Annen programvare og operativsystemer fra andre leverandører dekkes av den aktuelle leverandørlisensen. Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av HP-programvaren: BRUK. Kunden kan bare bruke programvaren på ett HP-produkt. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn ett HP-produkt. Kunden kan ikke deassemblere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. KOPIER OG TILPASSEDE VERSJONER. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på ett HP-produkt, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. EIENDOMSRETT. Kunden aksepterer å ikke ha noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. CD FOR GJENOPPRETTING AV PRODUKTET. Hvis HP-produktet ble levert med en CD-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-produktet som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere. OVERFØRING AV RETTIGHETER TIL PROGRAMVARE. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. VIDERELISENSIERING OG DISTRIBUSJON. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. OPPHØR. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett- Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. OPPDATERING OG OPPGRADERING. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. 4 Referansehåndbok

5 EKSPORTKLAUSUL. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. RETTIGHETER FOR USAs FORVALTNING. Bruk, kopiering eller fremlegging av informasjon er underlagt HPs standard kommersielle lisensieringsvilkår og for non-dod Departments and Agencies of the U.S. Government, begrensningene i FAR (c)(1-2) (juni 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Copyright (c) 2000 Hewlett-Packard Company. Med enerett. Kunden aksepterer også at programvaren leveres og lisensieres som "Commercial computer software" slik det er definert i DFARS (juni 1995) eller som et "commercial item" slik det er definert i FAR 2.101(a), eller som "Restricted computer software" slik det er definert i FAR (eller en tilsvarende forskrift eller kontraktsklausul), det som er riktig. Kunden aksepterer at han/hun bare har de rettighetene som er gitt for slik programvare av den gjeldende FAR- eller DFARSklausulen eller HPs standard programvareavtale for det aktuelle produktet. Støtte for servicepakker til operativsystemer. HP gir sluttbrukersupport på HP PCer som bruker Microsoft operativsystem, inkludert for de siste "Service Packs". Denne support blir tilgjengelig innen 30 dager etter at programvarern er utgitt. Utgaveinformasjon Utgave 4... August 2001 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. Referansehåndbok 5

6

7 Innhold Komme i gang med HP notatbok-pc Innholdsoversikt Innholdet i pakken Kjøpe tilleggsutstyr Finne mer informasjon Identifisere delene av datamaskinen Sett forfra Sett bakfra Sett fra undersiden Statuslamper Utvidelsesbase front Utvidelsesbase bak Installere datamaskinen Trinn 1: Installere batteriet Trinn 2: Koble til vekselstrøm Trinn 3: Koble til en telefonlinje Trinn 4: Slå på datamaskinen Trinn 5: Konfigurere Windows Trinn 6: Registrere notatbok-pcen Hva nå Koble til Internett Koble til diskettstasjonen Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Slå datamaskinen på og av Tilbakestille datamaskinen Endre oppstartsenhet Bruke pekestikken Bruke Fn-tastene Bruke One-Touch-tastene Bruke Windows- og applikasjonstastene Bruke den innebygde talltastgruppen Bruke ALT GR-tasten Justere skjermen Justere volumet Endre datamaskininnstillinger for en presentasjon Bruke en multimedie-utvidelsesbase Bruke CD- og DVD-plater Sikre datamaskinen Bruke passordbeskyttelse Koble til en festekabel Beskytte mot virus Angi PC-identifikasjon Referansehåndbok 7

8 Låse harddisken Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Ta vare på datamaskinen Beskytte harddisken Vedlikeholde datamaskinen Beskytte data Forlenge skjermens levetid Rengjøre datamaskinen Batterier og strømstyring Styre strømforbruket Om automatisk strømstyring Manuell strømstyring Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Lade opp batteriet Bruke tilleggsbatterier Få mest mulig ut av batteriene Maksimere prosessorhastigheten Modem- og nettverkstilkoblinger Bruke modemet Koble til modemet Koble til Internett Koble fra Internett Ringe opp et nettverk Endre modeminnstillinger Sende og motta e-post Sende og motta fakser (Windows 98) Sende og motta fakser (Windows 2000) Sende og motta fakser (Windows XP) Koble til et LAN Koble til et LAN Opprette en trådløs forbindelse Klargjøre for tilkoblinger (Windows 98 og 2000) Klargjøre forbindelser (Windows XP) Slå på og av trådløs kommunikasjon Tilleggsenheter...77 Bruke en utvidelsesbase Dokke datamaskinen Fradokke datamaskinen Spille lyd-cder Bruke statuspanelet Bruke innpluggingsmoduler Installere støtte for "hot-swap" (Windows 98) Referansehåndbok

9 Bytte ut en innpluggingsmodul Sette inn og ta ut CD- eller DVD-plater Spille av DVD-filmer Lage eller kopiere CD-plater Koble til PC-kort Sette inn eller ta ut PC-kort Koble til eksterne enheter Identifisere kontakter for eksterne enheter Koble til en skriver eller annen parallellenhet Koble til et eksternt tastatur eller en mus Koble til en USB-enhet Koble til en lydenhet Bruke en ekstern skjerm Bruke et fjernsynsapparat som skjerm Koble til en seriell enhet Koble til en infrarød enhet Installere ekstra RAM Installere en RAM-utvidelsesmodul Ta ut en RAM-utvidelsesmodul Erstatte modulen med system-ram Bytte ut harddisken Slik bytter du ut harddisken Ta av harddiskholderen Klargjøre en ny harddisk Problemløsing og vedlikehold Problemløsing på datamaskinen Lydproblemer CD- og DVD- problemer Sjermproblemer Problemer med utvidelsesbasen Problemer med harddisk Problemer med varme Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med tastatur og pekeenhet Problemer med nettverk (LAN) Minneproblemer Poblemer med modem Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med seriell-, parallell- eller USB-porter Oppstartsproblemer Problemer med trådløs forbindelse Teste maskinvaren Kjøre e-diagtools-diagnosetesten Referansehåndbok 9

10 Konfigurere datamaskinen Kjøre BIOS Setup-programmet Installere TopTools Reinstallere og oppdatere programvare Gjenopprette fabrikkinstallasjonen av harddisken Lage en Support Utility-diskett Lage en oppstartdiskett (Windows 98 og 2000) Erstatte en skadet Recovery CD-plate Oppdatere BIOS Oppdatere Windowsdrivere HP support og service Få hjelp til datamaskinen Få hjelp via Internet Kontakte HP for support og service Få reparasjonsservice Klargjøre datamaskinen for transport Hewlett-Packard Begrenset garanti Referanseinformasjon Maskinvarespesifikasjoner Referanseinformasjon for modem Modemreferanse (3Com, US Robotics) Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Ergonomi Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Eksponering for radiofrekvensstråling Informasjon om forskrifter EU Internasjonalt Stikkord Referansehåndbok

11 Komme i gang med HP notatbok-pc Referansehåndbok 11

12 Komme i gang med HP notatbok-pc Innholdsoversikt Innholdsoversikt Gratulerer! Din notatbok-pc setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvalitetene og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. Datamaskinen har flere egenskaper som gjør den praktisk i bruk: To knapper gjør det enkelt å starte og stoppe datamaskinen. Volumkontrollene er plassert godt innenfor rekkevidde på høyre side av datamaskinen, og lyd av-knappen og -lampen gir deg mulighet til å slå av lyden helt når det er nødvendig. Alle kabelkontakter finnes på bakre del av datamaskinen slik at kablene ikke blir liggende i veien for deg. Denne håndboken viser hvordan du installerer og bruker datamaskinen, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. Innholdet i pakken Din HP notatbok-pc leveres med disse elementene: Hovedbatteri (installert) Diskettstasjonsmodul USB-kabel til diskettstasjon (bare modeller uten utvidelsesbase). VS-adapter og strømkabel Referanseark. Hvordan komme i gang Recovery CD for gjenoppretting av Windows og all programvare som følger med datamaskinen Håndbok til Microsoft Windows Multimedie-utvidelsesbase og innpluggingsmodul (bare enkelte modeller) telefonkabel (bare modeller med modem) HP notatbok-pc har også ferdiginstallert programvare. (Hvilken programvare som er installert er avhengig av modell.) 12 Referansehåndbok

13 Komme i gang med HP notatbok-pc Innholdsoversikt Kjøpe tilleggsutstyr Du kan kjøpe tilleggsutstyr til datamaskinen online. Du finner det seneste tilleggsutstyret og tilbehøret på webadressen for HP notatbok-pcer ( HP tilbyr dokkingløsninger, innpluggingsmoduler og annet tilleggsutstyr, som for eksempel: VS-adapter Innpluggingsstasjoner som for eksempel CD-stasjoner, DVD-stasjoner og lignende, Zip-stasjoner og ekstra harddisker Batterimodul for hovedbatteri og sekundært batteri Finne mer informasjon Kilde Hvordan komme i gang Skjermbasert Referansehåndbok Skjermbasert Godt å vite om HP Håndbok til Microsoft Windows Webadresse for HP notatbok-pc HP Customer Carewebsted Corporate Evaluator's Guide Tabellen nedenfor gir en oversikt over kilder til informasjon om datamaskinen og beslektede produkter. Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en innføring i datamaskinen. Den inneholder også en installeringveiledning og en enkel brukerveiledning i tillegg til informasjon om problemløsing og garanti. Den komplette referansehåndboken leveres på datamaskinens harddisk og inneholder all informasjon om bruk og vedlikehold av datamaskinen. Se i HP Library på datamaskinen eller på Recovery CD-platen i \hp\library. I Windows XP ligger HP Library under Hjelp og støtte. De siste endringene som ble tilgjengelige etter at håndbøkene ble ferdig, finner du under Godt å vite om HP i det skjermbaserte HP-biblioteket eller på Recovery CDplaten i \hp\library. Denne leveres sammen med datamaskinen og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (European mirror). Inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer notatbok-pcen i bedriftens nettverksmiljø. Finnes på webstedet for HP notatbok-pcer. Referansehåndbok 13

14 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Identifisere delene av datamaskinen Sett forfra 1. På/av-knapp og indikator for trådløsfunksjon (på enkelte modeller) 2. Venstre og høyre One-Touch-taster (programmerbare) 3. Hvileknapp Stanser og gjenopptar driften 4. Tastaturstatuslamper: Caps Lock, Num Lock, talltastgruppe, Scroll Lock 5. På/av-skyveknapp Slår datamaskinen på og av 6. Pekestikke (pekeenhet) 7. Blaknapp 8. Venstre og høyre klikkeknapper 9. Hovedstatuslamper: strømmodus, harddiskaktivitet, ladestatus for hovedbatteri 10. Harddisk 11. Lyd av-knapp og lyd av-lampe 12. Volumkontroll 13. Lydkontakter: lyd ut (hodetelefoner), ekstern mikrofon 14. Spor for PC-kort 15. Utløserknapp for PC-kort 16. Innebygd mikrofon 17. Lås for åpning av datamaskin 14 Referansehåndbok

15 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Sett bakfra 18. USB-porter (Universal Serial Bus) 19. Infrarød port (på enkelte modeller) 20. Port for ekstern skjerm 21. Modemport (på enkelte modeller) 22. LAN-port (på enkelte modeller) 23. VS-adapterkontakt 24. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 25. System av-bryter Referansehåndbok 15

16 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Sett fra undersiden 26. Festeskrue for harddisk 27. RAM-deksel 28. Dokkingport 29. Hovedbatteri 30. Hovedbatterilås 16 Referansehåndbok

17 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Statuslamper Hovedstatuslampene angir strøm- og batteristatus og stasjonsaktivitet. 1. Strømmodus På: datamaskinen er på (selv om skjermen er av) Blinking: datamaskinen er i ventemodus (Fast gult lys på enkelte modeller) Av: datamaskinen er av eller i dvalemodus 2. Harddiskaktivitet Blå: datamaskinen bruker harddisken 3. Ladestatus for hovedbatteri Grønn: vs-adapteren er tilkoblet og batteriet er fulladet Gul: vs-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp Blinking: vs-adapteren er tilkoblet og batteriet mangler eller har en feil (Fast rødt lys på enkelte modeller) Av: vs-adapteren er ikke tilkoblet Referansehåndbok 17

18 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Tastaturstatuslampene, som er plassert rett over tastaturet, angir statusen for tastaturlåsene. 1. Caps Lock Caps Lock er aktiv. 2. Num Lock Num Lock er aktiv (Fn+F9). (Talltastgruppe-låsen må også være på hvis du du skal bruke den innebygde tastgruppen.) 3. Talltastgruppe Den innebygde talltastgruppen er aktiv (Fn+F8). Num Lock må også være på, ellers vil markørtastene være aktive (som markert på et eksternt tastatur). 4. Scroll Lock Scroll Lock er aktiv (Fn+F10). 18 Referansehåndbok

19 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Utvidelsesbase front 1. Dokkingkontakt 2. Statuspanel 3. Statuspanelknapp 4. Høyttalere (en på hver side) 5. Venstre rom for innpluggingsmodul Kan inneholde CD-ROM- eller DVD-stasjon, diskettstasjon, sekundært batteri eller en annen innpluggingsmodul 6. CD-statuslampe 7. På/av-knapp for CD-spiller 8. CD-spillerkontroller forrige spor, spill/pause, stopp, neste spor, volum 9. Høyre rom for innpluggingsmodul Brukes med CDspillerkontroller Kan brukes til alle innpluggingsmoduler. 10. Modulutløser 11. Fradokkingsbryter 12. Lydkontakter: lyd ut (hodetelefoner), ekstern mikrofon, lyd inn 13. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 14. Sperre for nødfradokking Referansehåndbok 19

20 Komme i gang med HP notatbok-pc Identifisere delene av datamaskinen Utvidelsesbase bak 15. USB-porter (Universal Serial Bus) 16. S-videoport (TV ut) 17. Seriell port (COM1) 18. Parallellport (LPT1) Bruk denne porten til en parallellskriver eller annen parallellenhet. 19. Port for ekstern skjerm 20. Port for PS/2-mus 21. Port for PS/2-tastatur 22. LAN-port (virker bare hvis datamaskinen har en innbygd LAN-port). 23. VS-adapterkontakt 20 Referansehåndbok

21 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Installere datamaskinen ADVARSEL Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner informasjon om hvordan du reduserer denne risikoen under Arbeidskomfort i det elektroniske HP-biblioteket. Du kan også besøke webstedet Du finner en oppsummering om å arbeide med en notatbok-pc i avsnittet Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc på side 45. Hvis du bruker din notatbok-pc som hovedmaskin eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den med tastatur i full størrelse, stor skjerm og mus. Dette kan redusere risikoen for ergonomiske skader. Se Arbeidskomfort i det elektroniske HP-biblioteket. Når du skal bruke datamaskinen for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vs-adapteren, slå på datamaskinen og kjøre Windows installeringsprogram. Trinn 1: Installere batteriet ADVARSEL Ikke ødelegg eller punkter batterier. Kast heller ikke batterier på åpen ild. Da kan de sprenges eller eksplodere og frigi farlige kjemikalier. Oppladbare batterier må resirkuleres eller avhendes på forsvarlig måte. Datamaskinen leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er fjernet, må du installere det: 1. Legg datamaskinen med forsiden ned. 2. Sett den fremre (avrundede) enden av batteriet i batterirommet på undersiden av datamaskinen og trykk den bakre enden ned til det smekker på plass. Referansehåndbok 21

22 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Ta ut batteriet 1. Gjør ett av følgende: Koble til vs-adapteren. Trykk på den blå hvileknappen for å sette maskinen i beredskapsmodus. Når maskinen er i denne modus, må du sette inn nytt batteri innen to minutter etter at det utladete er tatt ut. Slå av datamaskinen eller sett den i dvalemodus. 2. Skyv på batteriutløseren og ta batteriet ut av batterirommet. 22 Referansehåndbok

23 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Trinn 2: Koble til vekselstrøm FORSIKTIG Bruk bare vs-adapteren fra HP som leveres sammen med datamaskinen (eller en annen godkjent adapter). Bruk av andre vekselstrømadaptere kan skade datamaskinen og kan gjøre garantien ugyldig (se garantierklæringen i denne håndboken). Viktig Hvis du har en utvidelsesbase, må du ikke dokke datamaskinen i den før etter at datamaskinen har startet opp for første gang. Sett vs-adapteren i en stikkontakt og koble den til vs-adapterkontakten på baksiden av datamaskinen. Ladingen av datamaskinens batteri starter. Mens batteriet lades kan du fortsette med trinn 3. Referansehåndbok 23

24 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Trinn 3: Koble til en telefonlinje Hvis datamaskinen ikke har innebygd modem, kan du hoppe over dette trinnet. Hvis du foretrekker det, kan du i stedet koble til et PC-kortmodem eller et eksternt modem. 1. Kontroller at telefonlinjen er en analog linje, også kalt datalinje. (Du må ikke bruke en digital linje.) 2. Koble telefonkabelen til det innebygde modemet. 3. Koble den andre enden av telefonkabelen til en telefonkontakt. Hvis pluggen på telefonkabelen ikke passer i modemkontakten, kan det hende at du må bruke en adapter. Du finner detaljer om hvordan du bruker modemet, under Bruke modemet på side Referansehåndbok

25 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Trinn 4: Slå på datamaskinen Trykk på den blå venteknappen over tastaturet. Windows starter automatisk ved oppstart av datamaskinen. Tips Hvis datamaskinen ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er utladet. Koble til vs-adapteren og trykk på den blå venteknappen igjen. La vs-adapteren være tilkoblet i minst en time. Trinn 5: Konfigurere Windows Microsoft Windows er forhåndsinstallert på datamaskinens harddisk. Første gang du slår på datamaskinen, kjøres Windows installeringsprogram automatisk slik at du kan tilpasse konfigurasjonen. 1. Følg installeringsprogrammets veiledning på skjermen. Hvis programmet ber deg oppgi produkt-id-koden, finner du denne koden på undersiden av datamaskinen. 2. Hvis datamaskinen har et modem, må du kontrollere modemets landinnstillinger eller regionale innstillinger: Windows 98: klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel, dobbeltklikk på Modem og klikk på Egenskaper for oppringing. Windows 2000: klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel, dobbeltklikk på Telefon- og modemalternativer og klikk på Rediger i kategorien Oppringingsregler. Referansehåndbok 25

26 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Windows XP: klikk på Start, Kontrollpanel, Skrivere og annen maskinvare, Telefon- og modemalternativer og klikk på Rediger i kategorien Oppringingsregler. Trinn 6: Registrere notatbok-pcen Påse at du registrerer datamaskinen. Registrering er gratis, det er raskt og det sikrer at du får raskere og bedre tilpasset støtte. Informasjonen du oppgir under registreringen, hjelper oss med å gi deg bedre produkter og tjenester. Registrering av datamaskinen gjør følgende: Registrerer deg som eier av datamaskinen hos Hewlett-Packard og gir tilgang til service, støtte og informasjon. Registrerer deg som eier av Windows 98 eller XP operativsystem hos Microsoft. Hvis du har Windows 2000, må du kontakte Microsoft for å registrere operativsystemet. Du kan registrere deg når du installerer Windows eller senere, på en av tre måter: via modem, telefon eller faks. For noen land og modeller er et registreringsikon for HP notatbok tilgjengelig på skrivebordet. Modem Hvis datamaskinen ikke har innebygd modem, kan du registrere maskinen etter at du har installert et PC-kortmodem eller et eksternt modem, eller du kan registrere via telefon eller faks. Hvis du ikke blir bedt om å registrere, kan du klikke på Registrer-knappen i velkomstskjermbildet. Påse at telefonlinjen er tilkoblet modemporten og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du velger å ikke registrere med en gang, kan du registrere via modem senere ved å dobbeltklikke på registreringsikonet (hvis tilgjengelig) på skrivebordet. Påse at telefonlinjen er tilkoblet og følg instruksjonene på skjermen. Ikonet forsvinner etter at du har registrert datamaskinen. Telefon Du kan registrere ved å ringe nærmeste HP Customer Care-senter. Se Kontakte HP for support og service på side 149 for å finne telefonnummeret. 26 Referansehåndbok

27 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Faks Hvis du har en skriver koblet til datamaskinen, kan du skrive ut en kopi av registreringsskjemaet og fakse det til HP. Dobbeltklikk på registreringsikonet (hvis tilgjengelig) for HP notatbok på skrivebordet og skriv ut registreringsskjemaet. Du finner faksnummeret på skjemaet. Hva nå Her er et par ting du kan forsøke nå: Hvis du ikke er kjent med den versjonen av Windows som er installert på datamaskinen, kan du klikke på Start, Hjelp (Windows 98 eller 2000) eller Start, Tour Windows XP eller se i Windows-håndboken for å finne ut hva som er nytt. Hvis datamaskinleveransen inkluderer utvidelsesbase og CD-stasjon eller lignende stasjon, skal du sette stasjonen i høyre modulrom se mer om dette i Bytte ut en innpluggingsmodul på side 84. Slå deretter på datamaskinen og sett den inn i utvidelsesbasen. Du finner flere detaljer i Dokke datamaskinen på side 78. Hvis utvidelsesbasen inkluderer en DVD-stasjon eller CD-brenner, har du også mottatt programvare for stasjonen. Programvare-CDen ligger i boksen. Klikk på Start, Programmer (Windows 98 eller 2000) eller Start, Alle programmer, Multimedia (Windows XP). Hvis programmet ikke vises, kan det installeres ved å sette inn CDplaten. Følg instruksjonene som vises. Kjør Setup fra CDen hvis den ikke starter automatisk. Du kan lære mer om hvordan du bruker og vedlikeholder datamaskinen i den elektroniske referansehåndboken. Du finner den ved å klikke på Start, Programmer, HP Library. (Windows 98 eller 2000) eller Start, Hjelp og støtte, HP Library (Windows XP). Koble til Internett Hvis datamaskinen har et modem (innbygd, PC-kort eller eksternt), LAN-port eller trådløst LAN, kan du koble deg til Internett. Du finner flere detaljer i Bruke modemet på side 62, Koble til et LAN på side 71, eller Opprette en trådløs forbindelse på side 72. Referansehåndbok 27

28 Komme i gang med HP notatbok-pc Installere datamaskinen Koble til diskettstasjonen Hvis du ikke har en utvidelsesbase, kan du koble diskettstasjonen til en USB-port. Koble F2101A USB-kabelen direkte til diskettstasjonen og til USB-porten. Hvis du har en utvidelsesbase, kan du sette inn diskettstasjonen i et modulrom. Se Bytte ut en innpluggingsmodul på side 84. Du kan ikke bruke USB-kabelen til diskettstasjonen til andre typer stasjoner som CDstasjon eller DVD-stasjon. USB-kabelen til diskettstasjonen er kun til bruk for diskettstasjoner. 28 Referansehåndbok

29 Grunnleggende operasjoner Referansehåndbok 29

30 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Betjene datamaskinen Du kan starte og stoppe datamaskinen ved hjelp av den blå hvileknappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder til å starte og stoppe datamaskinen, avhengig av strømforbruk, type aktive forbindelser og oppstartstidspunkt. Strømmodus På-modus Statuslampen for strømmodus er grønn. Ventemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen og andre komponenter. Opprettholder den gjeldende økten i RAM. Starter raskt igjen. Gjenoppretter nettverksforbindelser. Statuslampen for strømmodus er gul. Slå datamaskinen på og av Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer den gjeldende økten på harddisken og avslutter. Gjenoppretter nettverksforbindelser. Statuslampen for strømmodus er av. Avslutt (av) Sparer maksimalt med strøm. Slår av uten å lagre gjeldende økt. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Statuslampen for strømmodus er av. Aktiveres på denne måten Trykk på den blå venteknappen. Trykk på den blå hvileknappen eller klikk på Start, Avslutt, Sette datamaskinen i ventemodus (Windows 98 og 2000) eller klikk på Start, Slå av datamaskinen, Sette datamaskinen i ventemodus (Windows XP) eller vent på tidsavbrudd. Trykk på Fn+F12 eller klikk på Start, Dvalemodus (Windows 98) eller klikk på Start, Avslutt, Dvalemodus (Windows 2000) eller vent på tidsutkobling. Klikk på Start, Avslutt, Avslutt (Windows 98 eller 2000) eller klikk på Start, Slå av datamaskinen, Slå av datamaskinen (Windows XP) eller skyv på strømbryteren (bare hvis Startmenyfremgangsmåten ikke virker). Slå på: trykk på den blå hvileknappen for å starte om igjen eller for å gjenoppta arbeidet fra vente- eller dvalemodus. Du kan også tilpasse måten disse strømmodusene virker på. Se Om automatisk strømstyring på side Referansehåndbok

31 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Tilbakestille datamaskinen Noen ganger vil du oppleve at Windows eller datamaskinen slutter å reagere og at du ikke får slått av datamaskinen. Hvis det skjer, kan du forsøke følgende i angitt rekkefølge: Avslutt Windows hvis det er mulig. Windows 98 eller 2000: trykk på CTRL+ALT+DEL, klikk på Avslutt og trykk på den blå hvileknappen for å omstarte. Windows XP: trykk på CTRL+ALT+DEL og klikk deretter på Avslutt og Start på nytt --eller hvis dette ikke virker-- Skyv på og hold på/av-knappen i 4 sekunder til skjermen slås av, og trykk deretter på den blå hvileknappen for å starte på nytt. --eller hvis dette ikke virker-- Stikk en utrettet binders inn i system av-bryteren på venstre side av datamaskinen, og trykk deretter på den blå venteknappen for å starte på nytt. Hvis du må tilbakestille en utvidelsesbase - og datamaskinen, hvis den er dokket - stikker du en utrettet binders inn i tilbakestillingshullet på undersiden av utvidelsesbasen. Du kan også tilbakestille utvidelsesbasen ved å fradokke datamaskinen og koble all veksel- og batteristrøm fra basen. Referansehåndbok 31

32 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Endre oppstartsenhet Datamaskinen starter vanligvis opp fra den interne harddisken. Du kan også starte opp datamaskinen fra en diskettstasjon som er koblet til en USB-port, en ekstern stasjon i et modulrom i utvidelsesbasen eller et internt nettverkskort (NIC). 1. Klikk på Start, Avslutt (eller Slå av datamaskinen), Start på nytt. 2. Når HP-logoen vises, trykker du på ESC for å åpne Boot-menyen. 3. Bruk piltastene til å velge oppstartsenhet og trykk på ENTER. Hvis du vil starte opp fra en bestemt enhet når den er tilkoblet, endrer du oppstartrekkefølgen ved hjelp av BIOS Setup-programmet. Se Kjøre BIOS Setupprogrammet på side 136. Bruke pekestikken Datamaskinen har innebygd pekestikke og klikke- og blaknapper. 1. Pekestikke (trykkfølsom pekeenhet) 2. Venstre klikkeknapp - virker som venstre knapp på en standardmus. 3. Blaknapp - brukes sammen med pekestikken for å bla i innholdet av et vindu. 4. Høyre klikkeknapp - virker som høyre knapp på en standardmus. 32 Referansehåndbok

33 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Du kan bruke Mus i Kontrollpanel til å tilpasse virkemåten til datamaskinens pekestikke: Du kan endre funksjonene til venstre og høyre klikkeknapp og blaknappen, dobbeltklikkhastigheten, pekerhastigheten med mer. Flytte og velge 1. Plasser hendene i vanlig skriveposisjon. 2. Bruk pekefingeren til å trykke pekestikken i den retningen du vil flytte pekeren. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og dobbeltklikker med venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og klikker med venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen, og slipp deretter knappen. Bla med blaknappen Hold nede blaknappen og trykk på pekestikken. Innholdet i vinduet blas i den retningen. Referansehåndbok 33

34 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Bruke Fn-tastene Denne hurtigtasten... Fn+F1 Fn+F2 Fn+F5 Fn+F7 Fn+F8 Fn+F9 Fn+F10 Fn+F11 Fn+F12 Fn+HOME Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Når du skal bruke en hurtigtast, trykker du på og holder nede Fn, trykker på den aktuelle andre tasten og slipper begge tastene. gjør dette Reduserer skjermens lysstyrke Øker skjermens lysstyrke Veksler mellom den innbygde skjermen, en ekstern skjerm og begge skjermene samtidig Virker ikke for TV som er koblet til porten S-video på utvidelsesbasen. Demper lydvolumet Slår den innebygde talltastgruppen på og av. Påvirker ikke et eksternt tastatur. Hvis Num Lock er på, er de numeriske funksjonene aktive. I motsatt fall er markørfunksjonene aktive (som merket på et eksternt tastatur). Slår Num Lock på og av Slår Scroll Lock på og av Pause Setter maskinen i dvalemodus Print Screen Eksterne PS/2-tastaturer støtter bare Fn+F5, Fn+F7 og Fn+F12. Når du skal bruke disse, trykker du på og holder nede venstre CTRL+venstre ALT, trykker på den aktuelle andre tasten og slipper begge tastene. USB-tastaturer støtter ikke Fn-hurtigtaster. 34 Referansehåndbok

35 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Bruke One-Touch-tastene Datamaskinen har to One-Touch-taster som kan starte en applikasjon eller åpne et dokument eller websted med et enkelt trykk. Trykk på One-Touch-tasten for å åpne den tilknyttede applikasjonen, dokumentet eller webstedet. 1. Venstre One-Touch-tast (forhåndskonfigurert med HP Presentation Ready). 2. Høyre One-Touch-tast (forhåndskonfigurert med HP-informasjon). Slik omprogrammerer du en One-Touch-tast: 1. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Tastatur (Windows 98 og 2000), eller klikk på Start, Kontrollpanel, Skrivere og annen maskinvare, Tastatur (Windows XP). 2. I kategorien One-Touch-taster klikker du på tasten du vil omprogrammere. 3. Skriv en etikett for tasten og velg applikasjonen, dokumentet, mappen eller webstedet som du vil at tasten skal åpne. 4. Hvis du vil at etiketten skal vises på skjermen når du trykker på en One-Touch-tast, merker du det alternativet i kategorien Skjermvisning. Referansehåndbok 35

36 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Bruke Windows- og applikasjonstastene Windows-tasten henter frem Start-menyen i Windows. Dette er det samme som å klikke på Start-knappen på oppgavelinjen. Denne tastkombinasjonen... Windows-tast+E Windows-tast+F1 Windows-tast+F Windows-tast+M Skift+Windows-tast+M Windows-tast+R Windows-tast+U Applikasjon-tasten åpner snarveimenyen for gjeldende applikasjon. Dette er den samme menyen som åpnes når du høyreklikker mens du peker på applikasjonen. gjør dette Starter Windows Utforsker Starter Windows Hjelp Åpner Windows Søk: Etter filer eller mapper (Windows 98 og 2000) eller Søk (Windows XP). Minimerer alle viste vinduer Tilbakestiller alle minimerte vinduer til opprinnelig størrelse Åpner Windows-dialogboksen Kjør Starter Verktøybehandling (Windows 2000 og og XP) Bruke den innebygde talltastgruppen Datamaskinens faste tastatur inneholder en innebygd talltastgruppe som du kan bruke til å skrive tall og matematiske operatorer. Tastene i denne tastgruppen er merket med lyse, gullaktige symboler. Trykk på Fn+F8 for å slå på den innebygde talltastgruppen. Hold Fn nede mens du skriver et tegn for å slå på den innebygde talltastgruppen midlertidig. Når den innebygde talltastgruppen er aktiv, kan du bruke Num Lock til å endre talltastgruppens virkemåte. Num Lock på: tastene registrerer tallene og de matematiske operatorene som er trykt i lyst gull på tastaturet. 36 Referansehåndbok

37 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Num Lock av: tastene virker som markørtaster slik det er merket på eksterne tastaturer. Bruke ALT GR-tasten Ikke-amerikanske tastatur har en Alt Gr-tast til høyre for mellomromstasten. Dette er en veksletast som gir tilgang til visse spesialtegn på tastaturet. Hvis du vil skrive tegnet som vises i nederste høyre hjørne på en tast, trykker du på og holder nede ALT GR for å skrive tegnet. 1. Med Skift 2. Uten Skift 3. ALT GR Justere skjermen Tips Endre lysstyrken Trykk på Fn+F1 eller Fn+F2 for henholdsvis å minske eller øke skjermens lysstyrke. eller Klikk på Start, Programmer, HP Display Settings, HP Display Settings (Windows 98 og 2000), eller Start, Alle programmer, Hewlett-Packard, Notebook, HP Display Settings, HP Display Settings (Windows XP). Du kan legge et skjerminnstillingsikon i oppgavelinjen for å få rask tilgang. Hvis du vil ha lengst mulig batteridriftstid, setter du lysstyrken på det laveste nivået som er komfortabelt å arbeide med. Endre skjerminnstillinger Du kan tilpasse en rekke skjerminnstillinger på datamaskinen, for eksempel fargedybde og skjermområde. 1. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Skjerm (Windows 98 og 2000), eller klikk på Start, Kontrollpanel, Utseende og temaer, Skjerm (Windows XP). Referansehåndbok 37

38 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen 2. Klikk på kategorien Innstillinger og gjør de endringene du vil. Datamaskinen har en LCD-skjerm som ikke fungerer på samme måte som vanlige datamaskinskjermer. Hvis du endrer skjermoppløsningen, endres størrelsen på skrivebordet, men ikke på objektene på skrivebordet. Vanligvis endrer du ikke oppløsningen hvis du ikke skal bruke en ekstern skjerm. Bruke en ekstern skjerm Hvis du vil, kan du koble en ekstern skjerm til datamaskinen. Se Bruke en ekstern skjerm på side 95. Justere volumet Fra datamaskinen Når du skal øke lydvolumet, trykker du på den bakre halvdelen av volumkontrollen til høyre på datamaskinen.. Når du skal redusere lydvolumet, trykker du på den fremre halvdelen av volumkontrollen. Hvis du skal slå standardfunksjonen for demping på og av, trykker du på Fn+F7. Med lyd av-knappen Datamaskinen har en lyd av-knapp som du kan bruke til midlertidig frakobling av høyttalerne uten å endre lydvolum- eller dempingsinnstillingene. Denne funksjonen er praktisk når du vil blokkere all høyttalerlyd uansett hva datamaskinen gjør. Når du skal slå høyttalerforbindelsen på og av, trykker du på lyd av-knappen på høyre side av datamaskinen. Lyd av-lampen lyser når høyttalerne er frakoblet. I Windows 1. Klikk på volumikonet på oppgavelinjen (se i Windows hjelp hvis det ikke er der). 2. Dra volumkontrollen opp eller ned for å justere volumet. 3. Klikk på Demp for å koble ut høyttalerne midlertidig uten å endre lydvoluminnstillingen. Fra en utvidelsesbase Trykk på volumkontrollen ovenfor høyre modulrom. 38 Referansehåndbok

39 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Endre datamaskininnstillinger for en presentasjon Når du skal vise en presentasjon for et publikum, ønsker du ofte å justere noen av skjermog strøminnstillingene. Det kan du gjøre enkelt ved hjelp av HP Presentation Ready, en applikasjon som automatisk justerer datamaskinen for lysbildeshow og liknende presentasjoner, og også åpner selve presentasjonen. Når presentasjonen er ferdig, vil HP Presentation Ready automatisk tilbakestille datamaskinen til de normale innstillingene. Klargjøre for presentasjonen 1. Klikk på Start, Programmer (eller Alle programmer), Hewlett-Packard, Notebook, HP Presentation Ready, Configure. eller Klikk på HP Presentation Ready-ikonet på oppgavelinjen og klikk på Configure. 2. Velg presentasjonen du vil vise. Hvis du ikke velger en presentasjon, kan du gjøre det når du starter fremvisningen. 3. Hvis du vil endre skjerm- eller strøminnstillingene for fremvisningen, klikker du på Settings. Vise presentasjonen Trykk på One-Touch-tasten for HP Presentation Ready. eller Klikk på Start, Programmer (eller Alle programmer), Hewlett-Packard, Notebook, HP Presentation Ready, Start Presentation. eller Klikk på HP Presentation Ready-ikonet på oppgavelinjen og klikk på Start. Hvis du vil justere innstillinger under presentasjonen, trykker du på One-Touch-tasten eller klikker på oppgavelinjeikonet og velger Configure. Når du vil avslutte presentasjonen og gjenopprette datamaskinens normale innstillinger, lukker du presentasjonsapplikasjonen eller klikker på oppgavelinjeikonet og velger Stop Presentation. Referansehåndbok 39

40 Grunnleggende operasjoner Betjene datamaskinen Bruke en multimedie-utvidelsesbase Med multimedie-utvidelsesbasen får du forbindelser til eksterne enheter som du kan la være igjen når du fjerner datamaskinen fra skrivebordet. I stedet for å koble enhetene til og fra, kan du ganske enkelt fradokke og dokke datamaskinen. Du finner detaljer under Bruke en utvidelsesbase på side 78. I tillegg er utvidelsesbasen svært portabel. Du kan enkelt sette opp datamaskinen og utvidelsesbasen som et fleksibelt multimediesystem som er praktisk på reiser. Utvidelsesbasen har også en innbygd CD-spiller som bruker en CD-ROM eller DVDstasjon i det høyre modulrommet se Bruke CD- og DVD-plater, nedenfor. Bruke CD- og DVD-plater Utvidelsesbasen har en innbygd CD-spiller som bruker en CD-ROM eller DVD-stasjon i det høyre modulrommet. Hvis du har en utvidelsesbase og en CD-ROM- eller DVDmodul, kan du spille lyd-cder med eller uten datamaskinen. Se Bruke innpluggingsmoduler på side 84 og Spille lyd-cder på side 81. Hvis du har en DVD-stasjon, kan du også bruke datamaskinen til å se på DVD-filmer se Spille av DVD-filmer på side Referansehåndbok

41 Grunnleggende operasjoner Sikre datamaskinen Sikre datamaskinen Bruke passordbeskyttelse Du kan sikre datamaskinen mot tilgang fra andre brukere ved å bruke passordbeskyttelse, som er tilgjengelig i Windows og i BIOS Setup-programmet. For full beskyttelse bør du sette passord i Windows og i BIOS Setup. Hvis du vil annullere passordbeskyttelsen, angir du et tomt passord. BIOS Setup-programmet 1. Klikk på Start, Avslutt (eller Slå av datamaskinen), Start på nytt. 2. Når HP-logoen vises, trykker du på F2 for å åpne BIOS Setup. 3. På Security-menyen registrerer eller endrer du Administrator Password eller User Password etter behov. Se Security-meny på side Trykk på F10 for å lagre og avslutte BIOS Setup. Windows Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Passord. 2. Klikk på kategorien Endre passord, deretter på Endre Windows-passord og angi et passord. 3. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Strømvalg eller strømstyring. 4. I kategorien Avansert velger du alternativet for å bli bedt om passord når datamaskinen forlater ventemodus. Windows Trykk på CTRL+ALT+DEL og klikk deretter på Endre passord. 2. Lage eller endre Windows-passord. 3. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel og dobbeltklikk på Strømvalg. 4. I kategorien Avansert velger du alternativet for å bli bedt om passord når datamaskinen forlater ventemodus. Referansehåndbok 41

42 Grunnleggende operasjoner Sikre datamaskinen Windows XP 1. Klikk på Start, Kontrollpanel, Brukerkontoer og velg kontoen din. 2. Klikk på Lage passord og angi passordet. 3. Klikk på Start, Kontrollpanel, Ytelse og vedlikehold, Strømvalg. 4. I kategorien Avansert velger du alternativet for å bli bedt om passord når datamaskinen forlater ventemodus. Koble til en festekabel Datamaskinen har et innebygd feste som du kan bruke til å sikre datamaskinen med kabel og lås (for eksempel Kensington MicroSaver-låsesystemet, som er tilgjengelig i mange dataforretninger). 1. Legg kabelen rundt et fast objekt, for eksempel et bordben. 2. Lag en renneløkke rundt det faste objektet og påse at kabelen ikke kan komme løs. 3. Sett inn låsen i sikkerhetsfestet på baksiden av datamaskinen og ta ut nøkkelen. Oppbevar nøkkelen på et sikkert sted unna datamaskinen. 42 Referansehåndbok

43 Grunnleggende operasjoner Sikre datamaskinen Utvidelsesbasen har også en sikkerhetskontakt. Når utvidelsesbasen er sikret på denne måten, kan du ikke bruke sperren for nød-fradokking. Hvis du vil hindre at datamaskinen fradokkes mens utvidelsesbasen er sikret, kan du legge til et passord for fradokking. Se Kjøre BIOS Setup-programmet på side 136. Beskytte mot virus Anti-virusprogramvare kan hjelpe til med å beskytte dataintegriteten. Dette er særlig viktig hvis du bruker Internett. Datamaskinen har virusprogrammet VirusScan (bare Windows 98 og 2000) eller Norton AntiVirus. Hvis du har VirusScan, må du installere det før du kan bruke det. 1. Klikk på Start, Programmer, VirusScan, Setup. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Når programmet er installert, finner du detaljerte instruksjoner i programmets skjermbaserte hjelp. Angi PC-identifikasjon Pavilion-modeller HP TopTools og PC-identifikasjon støttes ikke på Pavilion-modeller. Du må ha administratorpassord for BIOS for å sette et PC-identifikasjonsnummer. 1. Hvis du ikke har installert HP TopTools, gjør du det nå. Se Installere TopTools på side Klikk på Start, Programmer (eller Alle programmer), HP TopTools, HP TopTools og Security. 3. I boksen Identification String skriver du en entydig tegnstreng som skal identifisere din PC. Du kan skrive opptil 80 tegn, inkludert blanktegn og spesialtegn. Ikke trykk på ENTER mens du skriver. Strengen deler seg automatisk. 4. Klikk på Bruk. 5. Skriv BIOS-administratorpassordet og trykk på ENTER. Referansehåndbok 43

44 Grunnleggende operasjoner Sikre datamaskinen Låse harddisken FORSIKTIG Det er mulig å låse den interne harddisken som et ledd i å sikre informasjonen. Harddisklåsen beskytter ikke en eventuell ekstra harddisk som er installert i et modulrom i utvidelsesbasen. Når du aktiverer harddisklåsen, blir gjeldende BIOS-brukerpassord (eller administratorpassordet hvis det er eneste passord) kodet på harddisken. Hvis du flytter harddisken til en annen datamaskin, får du ikke tilgang til stasjonen før du setter brukerpassordet (eller administratorpassordet) i samsvar med stasjonens passord. Når passordene samsvarer, kan du endre passordet for datamaskinen (og disken). Hvis du glemmer passordet, kan du ikke gjenopprette dataene. 1. Klikk på Start, Avslutt (eller Slå av datamaskinen), Start på nytt. 2. Når HP-logoen vises, trykker du på F2 for å åpne BIOS Setup-programmet. 3. Fra Security-menyen velger du Password Required to Boot. 4. Fra Security-menyen velger du Internal hard disk drive lock. 5. Trykk på F10 for å lagre og avslutte BIOS Setup. 44 Referansehåndbok

45 Grunnleggende operasjoner Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc ADVARSEL Merk Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner informasjon om hvordan du reduserer denne risikoen ved å besøke webadressen eller du kan se under Arbeidskomfort i det skjermbaserte HP-biblioteket. Du kan bruke din HP notatbok-pc nesten når som helst og hvor som helst. Følgende anbefalinger vil kunne hjelpe deg med å arbeide mer komfortabelt. Hvis du bruker en bærbar datamaskin som hovedmaskin, eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den sammen med tastatur, skjerm og mus i full størrelse. Dette vil gi din bærbare datamaskin justerings- og komfortfunksjonene til en skrivebordsmaskin. Multimedie-utvidelsesbasen gir rask og enkel forbindelse til disse enhetene. Du finner mer informasjon om hvordan du klargjør arbeidsmiljøet og setter opp HP-utstyret under Arbeide komfortabelt, som er forhåndsinstallert på harddisken i HP-biblioteket, som er tilgjengelig på CD-platen for gjenoppretting i \hp\library, og som dessuten finnes på Ditt mobile arbeidsmiljø Bruk en stol som gir god støtte for nedre del av ryggen. Hvis en justerbar stol ikke er tilgjengelig, kan du bruke en pute eller et sammenrullet håndkle som korsryggstøtte. Forsøk å holde lårene parallellt med gulvet og føttene flatt på gulvet. I et mobilt miljø kan du oppnå dette ved å bruke en telefonkatalog eller dokumentmappe som fotstøtte. Juster høyden på arbeidsflaten eller stolen slik at armene kan holdes i en nøytral stilling. Armene skal være avslappede og løse, albuene inntil sidene og underarmer og hender omtrent parallelle med gulvet. Plasser notatbok-maskinen slik at du unngår gjenskinn og refleks. I et fly kan du for eksempel trekke ned vindusdekselet, og i et hotellrom kan du trekke for gardinene. Du bør også ha en komfortabel leseavstand, omtrent 40 til 60 cm. Juster vinkelen på skjermen slik at du kan holde hodet lett fremoverbøyd i en komfortabel stilling. Referansehåndbok 45

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. april 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Omprogrammere One-Touch-tastene Fastsette TV-formatet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

HP notebook-pc. Referansehåndbok

HP notebook-pc. Referansehåndbok HP notebook-pc Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er, og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer