HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP OmniBook 900. Brukerhåndbok"

Transkript

1 HP OmniBook 900 Brukerhåndbok

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, SystemSoft Corp., Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., NeoMagic Corporation og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker for Intel Corporation. TrackPoint er et USA-registrert varemerke for International Business Machines, Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA Brukerhåndbok

3 HPs lisensavtale for programvare Din HP OmniBook-PC inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merk: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. Recovery CD-plate. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROM-plate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Brukerhåndbok 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... September 1999 Utgave 2... Mai 2000 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Brukerhåndbok

5 Innhold Bli kjent med OmniBook... 9 Få mer informasjon Innholdsoversikt Innholdet i OmniBook-pakken OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra OmniBook sett fra siden OmniBook sett bakfra OmniBook eksternt modulrom Installere for første gang Installere OmniBook og Windows Koble til diskettstasjonen Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Slik starter og stopper du OmniBook Tilbakestille OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene Bruke OmniBook-skjermen Justere skjermens lysstyrke Forlenge skjermens levetid Justere lydsystemet Justere volumet Bruke OmniBook-tastaturet Bruke Fn-tastene Bruke den innebygde talltastgruppen Bruke batteristrøm Hvordan spare strøm Overvåke batteristrøm Installere APM for Windows NT Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Lade opp et batteri Skifte batteri Brukerhåndbok 5

6 Utvide OmniBook Bruke det eksterne modulrommet Installere støtte for dynamisk veksling (hot-swap) Ta ut eller installere modulrommet eller en modul Koble til eksterne enheter Identifisere kontakter for eksterne enheter Koble til en ekstern skjerm Aktivere den innebygde og den eksterne skjermen Koble til et eksternt tastatur eller en PS/2-mus Koble til en skriver Bruke PC-kort Sette inn og ta ut et PC-kort Finne testede PC-kort Installere Card Executive for Windows NT Installere en harddisk Bytte ut harddisken Installere en RAM-utvidelsesmodul Installere en RAM-utvidelsesmodul Konfigurere OmniBook Bruke BIOS Setup Kjøre BIOS Setup-programmet Konfigurere sikkerhetsalternativer Definere eller endre et OmniBook-passord Slette et OmniBook-passord Koble til en festekabel Problemløsing Løse problemer Problemer med tilleggsutstyr Problemer med lyd Problemer med skjermen Problemer med harddisken Problemer med infrarød kommunikasjon Problemer med tastatur og pekeenhet Problemer med minne Problemer med PC-kort (PCMCIA) Problemer med ytelsen Problemer med strøm og batteri Problemer med utskrift Problemer med serielle enheter og parallell- og USB-enheter Problemer med oppstart Teste OmniBook Kjøre diagnosetesten Lage en diagnosediskett Gjenopprette programvare Brukerhåndbok

7 Gjenopprette fabrikkinstalleringen av Windows Lage en Support Utility-diskett Støtte og service Få hjelp til HP OmniBook Støtte Elektroniske støttetjenester Reparasjon Kundestøttesentre Hewlett-Packard Begrenset garanti Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskinvarespesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Ergonomi Sikkerhetsregler for batteri LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter Internasjonalt Stikkord Brukerhåndbok 7

8

9 Bli kjent med OmniBook Brukerhåndbok 9

10 Bli kjent med OmniBook Få mer informasjon Få mer informasjon Gratulerer! Din OmniBook setter en ny standard når det gjelder personlig databehandling. Selv om den er kompakt og enkel å bære med seg, har den kvaliteten og detaljene som er Hewlett-Packards varemerke. OmniBooks Referanseark viser hvordan du raskt kommer i gang med OmniBook. Denne referansehåndboken viser hvordan du installerer og bruker OmniBook, og forklarer hva du kan gjøre hvis du skulle få problemer. I tabellen nedenfor finner du andre informasjonskilder for OmniBook-produkter. Kilde Brukerhåndbok Online Referansehåndbok Online OmniBookmerknader Håndbok til Microsoft Windows OmniBook-webside HP Customer Carewebside Corporate Evaluator's Guide Beskrivelse og plassering Denne trykte håndboken gir en oversikt over OmniBook og viser hvordan du bruker og vedlikeholder maskinen. Den inneholder også installeringsinstruksjoner og informasjon om grunnleggende drift, problemløsing og garanti. Hele referansehåndboken er installert på OmniBooks harddisk. Denne håndboken inneholder komplett informasjon om drift og vedlikehold av OmniBook-maskinen. Se i gruppen OmniBook-bibliotek. Se OmniBook-biblioteket (online) for å finne siste nytt som ikke ble tilgjengelig før håndbøkene ble trykt. Denne leveres sammen med OmniBook og inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Windows-versjonen som leveres sammen med datamaskinen. (europeisk speil). Denne inneholder informasjon om hvordan du installerer alternative operativsystemer og hvordan du konfigurerer OmniBook i et nettverksmiljø. Finnes på OmniBook-websiden. 10 Brukerhåndbok

11 Bli kjent med OmniBook Innholdsoversikt Innholdsoversikt HP OmniBook 900 representerer en kategori med notatbok-pcer fra HP. Den er beregnet på mobile, profesjonelle brukere som trenger en notatbok-pc som både har høy ytelse og utvidelsesmuligheter til daglig bruk, og portabilitet slik at den kan tas med overalt. Innholdet i OmniBook-pakken HP OmniBook 900 Eksternt modulrom Diskettstasjon. VS-adapter og strømkabel Litium-ion-batteri OmniBook Brukerhåndbok Referanseark OmniBook Recovery CD-plate. Inkluderer gjenopprettingsfiler for Windows og operativsystemdrivere Håndbok til Microsoft Windows Brukerhåndbok 11

12 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook-funksjoner OmniBook sett forfra 1. Innebygd mikrofon 2. Tastaturlamper (fra venstre mot høyre): Caps Lock, talltastgruppe, Num Lock, Scroll Lock) 3. Blå på/av-knapp. Slår OmniBook på og av 4. Pekestikke (pekeenhet) 5. Berøringsmatte (pekeenhet) 6. Klikkeknapper 7. Utløserknapper for PC-kort (øvre og nedre PC-kortspor). Trykk én gang for å løse ut knappen, og trykk igjen for å løse ut kortet. 8. Spor for PC-kort og CardBus (øvre og nedre). Kan ta to Type II-kort eller ett Type III-kort. 9. Modulromkontakt 10. VS-adapterkontakt 11. Lås som åpner OmniBook 12 Brukerhåndbok

13 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett fra siden 12. Port for PS/2-tastatur eller PS/2-mus (støtter Y-adapter) 13. System av-knapp 14. Infrarød port. Windows NT 4.0 støtter ikke infrarød kommunikasjon. Bruk denne porten til trådløs dataoverføring mellom OmniBook og en annen datamaskin eller skriver som har en infrarød port. Du må installere drivere for infrarød kommunikasjon. 15. Lydkontakter (venstre mot høyre): linje inn, mikrofon (inn), hodetelefoner (ut) 16. Harddisk 17. Strømstatuslamper (venstre mot høyre): strøm, diskaktivitet, ladestatus 18. Innebygd høyttaler (bruk hodetelefoner for stereolyd) 19. Litium-ion-batteri Brukerhåndbok 13

14 Bli kjent med OmniBook OmniBook-funksjoner OmniBook sett bakfra 20. Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 21. Seriell port (COM1) 22. Parallellport (LPT1) 23. Port for ekstern skjerm 24. USB-port (Universal Serial Bus) 25. Dokkingport (for portreplikator eller dokkingsystem) OmniBook eksternt modulrom 26. Eksternt modulrom 27. Diskettstasjon - innpluggingsmodul 14 Brukerhåndbok

15 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Installere for første gang Når du skal bruke OmniBook for første gang, må du installere og lade opp batteriet, koble til vs-adapteren, slå på OmniBook og gå gjennom Windows installeringsprogram. Installere OmniBook og Windows FORSIKTIG Bruk bare HP-adapteren som leveres sammen medomnibook (eller en annen godkjent adapter). Andre vs-adaptere kan skade OmniBook og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. 1. Installer OmniBook-batteriet (se referansearket eller Skifte batteri på side 34). 2. Koble til vs-adapteren. 3. Koble til vs-adapteren på OmniBooks høyre side slik det er vist. Ladingen av batteriet i OmniBook starter. La batteriet få lade i 24 timer slik at det interne klokkebatteriet blir fullt oppladet. Ellers kan det hende at OmniBook ikke opprettholder riktig dato og klokkeslett. 4. Trykk på den blå på/av-knappen. Brukerhåndbok 15

16 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Windows NT Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. Følg instruksjonene på skjermen. 6. Under installeringen blir du bedt om å oppgi produktnøkkel eller produkt-id (trykt på Certificate of Authenticity i Microsoft Windows-håndboken eller festet til undersiden av datamaskinen). 7. Hvis du blir bedt om å definere brukerkonto og passord, kan du definere kontoen eller trykke på ESC for å hoppe over dette trinnet. I Windows NT gir Card Executive støtte for PC-kort, og Advanced Power Management gir strømsparing. Hvis det vises et ikon for PC-kort og et Strøm-ikon på oppgavelinjen, er disse programmene allerede installert. Hvis disse ikonene ikke vises, kan du se Installere Card Executive for Windows NT 4.0 på side 45 og Installere APM for Windows NT 4.0 på side 31. Du må installere Card Executive før du installerer nettverksstøtte. For Windows NT er administratorpassordet i utgangspunktet blankt. For å oppnå mer systemsikkerhet bør du endre NT-administratorpassordet i Windows NT User Manager. For Windows NT er tastaturspråket satt til det samme som Windows NT-språket. For eksempel bruker fransk Windows NT et fransk tastatur. Hvis din OmniBook har et annet tastatur, for eksempel Fransk-kanadisk, bør du bruke Tastatur i Kontrollpanel til å endre de nasjonale innstillingene under Nasjonale innstillinger. År 2000 Hewlett-Packard gir ingen representasjon eller garanti angående År 2000-kompatibilitet for produkter fra andre leverandører, inkludert forhåndsinstallerte operativsystemer og applikasjoner. Kunden bør kontakte programvareprodusenten direkte for å fastslå om det er nødvendig for kunden å gjøre noe for å sikre kompatibilitet. VIKTIG: MICROSOFT HAR ANGITT AT FLERE AV DETS OPERATIVSYSTEMER OG APPLIKASJONER KREVER AT KUNDEN INSTALLERER PROGRAMOPPDATERINGER FOR ÅR 2000-KOMPATIBILITET, OG AT DET KAN VÆRE NØDVENDIG MED FLERE OPPDATERINGER I FREMTIDEN. BEHOVET FOR SLIKE OPPDATERINGER GJELDER STORT SETT OPERATIVSYSTEMER OG EVENTUELLE MICROSOFT-APPLIKASJONER SOM LEVERES SAMMEN MED DETTE PRODUKTET. KUNDEN ANMODES OM Å KONTAKTE MICROSOFT PÅ ADRESSEN ELLER KONTAKTE ET LOKALT MICROSOFT-KONTOR. Du finner forslag til hvordan du kan vedlikeholde OmniBook, i kapitlet Bruke OmniBook i den skjermbaserte referansehåndboken. 16 Brukerhåndbok

17 Bli kjent med OmniBook Installere for første gang Koble til diskettstasjonen 1. Sett diskettstasjonen inn i det eksterne modulrommet. Hvis dette er den eneste innpluggingsmodulen, kan du la den stå i modulrommet. 2. Åpne dekselet som dekker modulromkontakten på høyre side av OmniBook, og koble til modulromkabelen. Datamaskinen kan være på eller av. FORSIKTIG Når du skal ta ut diskettstasjonen, må du avslutte eller varsle Windows før du kobler fra modulen eller modulrommet. Se Ta ut eller installere modulrommet eller en modul på side 39. Ikke berør metallpinnene på OmniBook-kontakter, modulkontakter eller kabelkontakter. Statisk elektrisitet kan skade interne komponenter. Brukerhåndbok 17

18

19 Bruke OmniBook Brukerhåndbok 19

20 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Starte og stoppe OmniBook Du kan enkelt starte og stoppe OmniBook ved hjelp av den blå på/av-knappen. Men noen ganger ønsker du kanskje å bruke andre metoder, avhengig av strømforbruk, typer aktive forbindelser og oppstartstid. Slik starter og stopper du OmniBook Når du Går OmniBook inn i: Slik slår du på igjen trykker på Fn+S.* eller venter på tidsavbrudd, trykker på den blå på/avknappen eller klikker på Start, Hvilemodus** eller venter på tidsavbrudd. trykker på Fn+F12 eller venter på tidsavbrudd, klikker på Start, Avslutt (anbefales) eller trykker på og holder nede den blå på/av-knappen inntil skjermen slås av, Beredskapsmodus Sparer minimalt med strøm. Slår bare av skjermen. Starter raskt igjen. Opprettholder nettverksforbindelser. Hvilemodus Sparer betydelig med strøm. Slår av skjermen. Lagrer gjeldende økt i RAM. Starter raskt igjen. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Dvalemodus Sparer maksimalt med strøm. Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Kan gjenopprette nettverksforbindelser.*** Av-modus Sparer maksimalt med strøm. Slår av uten å lagre gjeldende økt. Tilbakestiller alt ved oppstart, starter en ny økt og gjenoppretter nettverksforbindelser. Trykk på en tast eller flytt pekeenheten for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å vise gjeldende økt ( Instant- On ). Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt og gjenopprette forrige økt. Trykk på den blå på/avknappen for å starte på nytt med en ny økt. * Bare for Windows NT og Windows 95. I Windows 98 trykker du på Fn+S for å sette maskinen i hvilemodus. Støttes ikke i Windows ** Bare Windows 95. I Windows 98 og Windows 2000 klikker du på Start, Avslutt, Beredskap for å sette maskinen i hvilemodus. *** Et plug-and-play-operativsystem, som Windows 95, Windows 98 eller Windows 2000, kan gjenopprette nettverksforbindelser når du slår på OmniBook. I Windows NT 4.0 eller et annet operativsystem må du kanskje tilbakestille OmniBook eller omstarte operativsystemet for å gjenopprette forbindelsene. 20 Brukerhåndbok

21 Bruke OmniBook Starte og stoppe OmniBook Tilbakestille OmniBook Hvis Windows eller OmniBook ikke reagerer lenger, kan du tilbakestille OmniBook og starte Windows på nytt. 1. Avslutt Windows hvis det er mulig. 2. Trykk på og hold den blå på/av-knappen nede inntil skjermen avslutter. - eller, hvis dette ikke virker - Stikk en penn eller en utrettet binders inn i åpningen på venstre side av OmniBook slik det er vist. 3. Når datamaskinen avslutter, trykker du på den blå på/av-knappen for å slå den på igjen. Tips Hvis du vil starte opp fra en CD-ROM- eller DVD-stasjon i det eksterne modulrommet, trykker du på ESC to ganger under omstarten når du ser HP-logoen. Velg deretter CD- ROM- eller DVD-stasjonen som midlertidig oppstartsenhet. Brukerhåndbok 21

22 Bruke OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere statusen til OmniBook Kontrollere strømstatus og stasjonsaktivitet OmniBook har statuslamper som angir strømstatus og stasjonsaktivitet. Når diskettstasjonen er installert i det eksterne modulrommet, vises følgende lamper foran på OmniBook og på det eksterne modulrommet: 1. Statuslampe for strøm. Grønt lys. OmniBook er på. Gult lys. OmniBook er i beredskaps- eller hvilemodus. Ikke noe lys. OmniBook er av eller i dvalemodus. Grønt og gult lys. OmniBook feilet ved gjenoppstart. Tilbakestill OmniBook. 2. Stasjonsaktivitetslampe. Grønt lys. OmniBook bruker harddisken eller en stasjon i det eksterne modulrommet. 3. Ladestatuslampe. Grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet er fullt eller ladingen er stoppet. Blinkende, grønt lys. VS-adapteren er tilkoblet og batteriet lades opp. Ikke noe lys. VS-adapteren er ikke tilkoblet eller batteriet er ikke installert. 4. Diskettstasjonlampe. Grønt lys. OmniBook bruker diskettstasjonen. 22 Brukerhåndbok

23 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke OmniBooks pekeenheter To pekeenheter (pekestikke og berøringsmatte) er bygd inn i OmniBook. 1. Pekestikke (trykkfølsom pekeenhet) 2. Berøringsmatte (berøringsfølsom pekeenhet) 3. Klikkeknapper (to over og to under berøringsmatten) Begge pekeenhetene bruker disse klikkeknappene, som virker på samme måte som høyre og venstre knapp på en standardmus. Knappenes funksjon avhenger av programvaren som brukes. Brukerhåndbok 23

24 Bruke OmniBook Bruke OmniBooks pekeenheter Bruke de innebygde pekeenhetene Windows Plasser hendene i skriveposisjon. 2. Pekestikke. Bruk pekefingeren til å trykke pekestikken i den retningen du vil flytte pekeren. Når du trykker vekk fra deg, flyttes pekeren oppover. Når du trykker mot deg, flyttes pekeren nedover. Berøringsmatte. Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. 3. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og trykker en gang på venstre knapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre knapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre knapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Standarddriveren for pekeenheter (PS/2 TrackPoint) støtter de utvidede funksjonene til pekestikken og basisfunksjonene til berøringsmatten. Du kan konfigurere OmniBook slik at den støtter de utvidede funksjonene til berøringsmatten (se neste emne). Hvis du gjør dette, må du huske at du da velger utvidede funksjoner bare for berøringsmatten. Du kan ikke aktivere utvidede funksjoner for begge pekeenhetene samtidig. Hvis du vil tilpasse virkemåten til berøringsmatten eller pekestikken eller deaktivere en av disse pekeenhetene, kan du se avsnittet Bruke OmniBooks pekeenheter i den skjermbaserte referansehåndboken. Forbedrede pekestikke- og berøringsmattefunksjoner er ikke tilgjengelig i Windows 2000 i øyeblikket. Besøk websiden for service og støtte (http://www.hp.com/cposupport/eschome.html) for å finne Windows 2000-drivere for PS/2 TrackPoint- og berøringsmatteenheter. Standarddriveren for pekeenheter er den standard PS/2-kompatible musedriveren. 24 Brukerhåndbok

25 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-skjermen Bruke OmniBook-skjermen Vanligvis slås OmniBook-skjermen av når du lukker dekselet. Hvis du i stedet vil sette OmniBook i hvilemodus, kan du se avsnittet Bruke OmniBook-skjermen i den skjermbaserte referansehåndboken. Justere skjermens lysstyrke Tips På OmniBook bruker du spesielle tastkombinasjoner, kalt direktetaster, til å styre lysstyrken. Trykk på Fn+F1 for å redusere lysstyrken. Trykk på Fn+F2 for å øke lysstyrken. Hvis du vil øke batteriets driftstid, bør du sette lysstyrken til lavest mulig nivå slik at den interne lampen bruker mindre strøm. Forlenge skjermens levetid Følg disse retningslinjene for å maksimere levetiden til bakgrunnsbelysningen i OmniBook-skjermen. Sett lysstyrken til den laveste innstillingen som er komfortabel (Fn+F1). Hvis du bruker et eksternt tastatur, er Fn det samme som venstre CTRL + venstre ALT. Når du arbeider ved skrivebordet, bør du koble til en ekstern skjerm og slå av den interne skjermen (Fn+F5). Unngå å bruke en skjermsparer eller annen programvare som hindrer at OmniBook bytter til hvile- eller beredskapsmodus etter angitt tidsutkoblingsperiode. Hvis du bruker en skjermsparer i Windows 95, 98 eller 2000, kan du aktivere alternativet som slår av skjermen etter en angitt periode med inaktivitet. Ikke deaktiver tidsavbrudd for hvile- eller beredskapsmodus. Hvis du bruker vs-strøm og ikke har koblet til ekstern skjerm, bør du bytte til hvileeller beredskapsmodus når OmniBook ikke er i bruk. Brukerhåndbok 25

26 Bruke OmniBook Justere lydsystemet Justere lydsystemet OmniBook støtter Sound Blaster Pro-kompatibel lyd og lydsystemet i Microsoft Windows. Justere volumet På tastaturet Trykk på Fn+PIL OPP for å øke volumet. Trykk på Fn+PIL NED for å redusere volumet. Trykk på Fn+F7 for å koble ut høyttaleren midlertidig uten å endre voluminnstillingen. Trykk på Fn+F7 igjen for å gjenopprette lyden. I Windows Klikk på høyttalersymbolet på oppgavelinjen. Dra volumkontrollen opp eller ned for å justere volumet. Klikk på Demp for å koble ut høyttaleren midlertidig uten å endre voluminnstillingen. 26 Brukerhåndbok

27 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-tastaturet Bruke OmniBook-tastaturet ADVARSEL Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner informasjon om hvordan du reduserer denne risikoen, under Arbeidskomfort i det skjermbaserte OmniBook-biblioteket. Du kan også besøke webadressen Hvis du bruker din bærbar datamaskin som hovedmaskin, eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den sammen med tastatur, skjerm og mus i full størrelse. Dette kan redusere risikoen for ergonomiske skader. Se Arbeidskomfort i det skjermbaserte OmniBook-biblioteket. Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. OmniBook-tastaturet viser Fnhurtigtastene med grått. Hvis du bruker et eksternt tastatur, er Fn-tasten det samme som venstre CTRL + venstre ALT. Disse tastene Gjør dette Fn + F1 Reduserer skjermens lysstyrke Fn + F2 Øker skjermens lysstyrke Fn + F5 Bytter mellom innebygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig Fn + F7 Slår lyden på og av. Fn + F8 Slår den innebygde talltastgruppen på og av. Påvirker ikke et eksternt tastatur. Hvis Num Lock er på, er de numeriske funksjonene aktive. I motsatt fall er markørfunksjonene aktive. Fn + F12 Går inn i dvalemodus Fn + S Setter maskinen i beredskapsmodus i Windows NT og Windows 95. Setter maskinen i hvilemodus i Windows 98. Støttes ikke i Windows 2000 Fn + R Setter maskinen i hvilemodus. Støttes ikke i Windows 2000 Fn + ScrLk Slår Scroll Lock på og av Fn + PIL OPP Øker volumet Fn + PIL NED Reduserer volumet Brukerhåndbok 27

28 Bruke OmniBook Bruke OmniBook-tastaturet Bruke den innebygde talltastgruppen Num Lock på Num Lock av Når den innebygde talltastgruppen på OmniBook-tastaturet er aktiv, er det to tilgjengelige alternativer. Tastfunksjonene endres til de numeriske eller aritmetiske funksjonene som er trykt i lyst grått på tastaturet. Tastene endres til markørtaster. 1. Trykk på NmLk for å slå Num Lock på og av. 2. Trykk på Fn+F8 for å slå på den innebygde talltastgruppen. eller Hold nede Fn-tasten mens du trykker på en av tastene i talltastgruppen for å aktivere talltastgruppen midlertidig. 28 Brukerhåndbok

29 Bruke batteristrøm Brukerhåndbok 29

30 Bruke batteristrøm Hvordan spare strøm Hvordan spare strøm OmniBook sparer strøm ved å bruke programvare som styrer batterilading og strømforbruk. Hvis du bruker Windows 95 eller Windows 98, er Advanced Power Management (APM) forhåndsinstallert på OmniBook. Hvis du bruker Windows NT 4.0, må du se etter et Strøm-ikon på oppgavelinjen. Hvis ikonet er der, er APM installert. Hvis ikke, kan du se Installere APM for Windows NT 4.0 på side 31. Hvis du bruker Windows 2000, er strømstyring innebygd i Windows. OmniBook har flere sikkerhetsforanstaltninger slik at du slipper å bli overrasket av tomt batteri, inkludert følgende: Statuslampene på batteriet viser hvor mye strøm som er igjen. Innebygde varslingsfunksjoner når det er lite batteristrøm. OmniBook slår seg av automatisk når det blir for lite batteristrøm - økten fortsetter når du starter å lade opp batteriet eller setter inn et oppladet batteri. Data som er lagret på stasjonene, påvirkes ikke av lite batteristrøm - med mindre batteriet går helt tomt mens data skrives til disken eller batteriet i et PC RAM-kort også er tomt. 30 Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 4100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 4100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1

HP OmniBook 7100. Referansehåndbok 3-1 HP OmniBook 7100 Referansehåndbok 3-1 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

HP OmniBook 900. Referansehåndbok

HP OmniBook 900. Referansehåndbok HP OmniBook 900 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. april 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Omprogrammere One-Touch-tastene Fastsette TV-formatet

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

11. desember Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner:

11. desember Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: 11. desember 2000 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notatbokmaskiner og Windows Forholdsregler Beskytte mot virus Bytte batterier i ventemodus Bruke

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

HP USB-C Reiseforankringsstasjon. Brukerhåndbok

HP USB-C Reiseforankringsstasjon. Brukerhåndbok HP USB-C Reiseforankringsstasjon Brukerhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer