HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Notatbok-PC. Hvordan komme i gang"

Transkript

1 HP Notatbok-PC Hvordan komme i gang

2 Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for bestemte formål. Hewlett-Packard Co. skal ikke holdes ansvarlig for feil ved eller for tilfeldig eller konsekvensmessig skade i forbindelse med fremskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av denne håndboken og eksemplene i denne. Forbrukersalg i Australia og Storbritannia: Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ovenfor gjelder ikke forbrukersalg i Australia og Storbritannia og har ingen innvirkning på lovfestede forbrukerrettigheter i disse landene. Opphavsrett Hewlett-Packard Company Alle rettigheter forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av denne håndboken er forbudt uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company, med unntak for det som måtte tillates ut fra lov om opphavsrett. Programmene som styrer dette produktet, er opphavsrettslig beskyttet og alle rettigheter er forbeholdt. Reproduksjon, tilpassing eller oversetting av disse programmene uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Co. er ikke tillatt. Opphavsretten til deler av programvaren som styrer dette produktet, kan også innehas av Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ESS, S3 Incorporated, Accton og Adobe Systems Incorporated. Du finner nærmere informasjon om opphavsrett under de ulike programmene. Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Pentium og Intel Inside-logoen er USA-registrerte varemerker og MMX er et varemerke i USA for Intel Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division Pruneridge Ave. Cupertino, CA 95014, U.S.A. 2 Hvordan komme i gang

3 HPs lisensavtale for programvare Din notatbok-pc inneholder forhåndsinstallert programvare. Les denne lisensavtalen for programvare før du fortsetter. Vennligst les denne lisensavtalen før du begynner å bruke dette utstyret. Rettigheter til programvaren gis kun på den betingelse at kunden er inneforstått med alle bestemmelser og vilkår i lisensavtalen. Tar du dette utstyret i bruk, betyr det at du godtar disse bestemmelsene og vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, må du enten fjerne all programvare fra harddisken og ødelegge Recovery CD-platen, eller returnere datamaskinen med all programvaren og få hele kjøpesummen refundert. Fortsetter du konfigureringen, betyr det at du godtar betingelsene i lisensavtalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder denne lisensavtalen for HPs programvare og bruk av all programvare som leveres kunden som en del av HP-datamaskinproduktet. Den gjelder foran alle lisensavtaler som ikke er fra HP, og som kan finnes på skjerm eller i dokumentasjon eller annet materiale i produktpakken. Merknad: Operativsystemprogramvare fra Microsoft er lisensiert til deg i henhold til Microsoft lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Disse lisensbetingelsene gjelder bruk av programvaren: Bruk. Kunden kan bare bruke programvaren på en enkelt datamaskin. Kunden kan ikke bruke programvaren i nettverk eller på annen måte bruke den på mer enn én datamaskin. Kunden kan ikke demontere eller dekompilere programvaren, med mindre det er tillatt i henhold til lov. Kopier og tilpassede versjoner. Kunden kan ta kopier av programvaren a) for arkiveringsformål, eller b) når kopiering eller tilpassing er et nødvendig element i bruken av programvaren på en datamaskin, så lenge kopien og tilpasningen ikke blir brukt på noen annen måte. Eiendomsrett. Kunden aksepterer at han/hun ikke har noen eiendomsrett til programvaren, annet enn eiendomsrett til de fysiske mediene. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren er kopibeskyttet og beskyttet av lover og bestemmelser om opphavsrett. Kunden er kjent med og aksepterer at programvaren kan være utviklet av en tredjeparts programvareleverandør som er navngitt i opphavsrett-notifikasjonen som følger med programvaren, og som har rett til å holde Kunden ansvarlig for ethvert brudd på lover og bestemmelser om opphavsrett eller brudd på denne lisensavtalen. CD-ROM-plate for gjenoppretting. Hvis datamaskinen ble levert med en CD-ROMplate for gjenoppretting av produktet, gjelder følgende: (i) CD-ROM-platen for gjenoppretting av produktet og/eller hjelpeprogrammer kan bare brukes til gjenoppretting av harddisken på HP-maskinen som CD-ROM-platen opprinnelig ble levert sammen med. (ii) For bruk av operativsystemprogramvare fra Microsoft på en CD-ROM-plate for produktgjenoppretting gjelder Microsofts lisensavtale for sluttbrukere (EULA). Hvordan komme i gang 3

4 Overføring av rettigheter til programvare. Kunden kan overføre rettigheter til programvaren til en tredje part bare som del av overføring av alle rettigheter, og bare etter at den tredje part først har akseptert at han/hun er bundet av vilkårene i denne lisensavtalen. Ved slik overføring aksepterer Kunden at hans/hennes rettigheter til programvaren opphører, og han/hun skal enten ødelegge sine kopier og tilpassede versjoner eller levere dem til den tredje part. Viderelisensiering og distribusjon. Kunden kan ikke leie ut eller viderelisensiere programvaren, eller distribuere kopier eller tilpassede versjoner av programvaren til utenforstående gjennom fysiske medier eller telekommunikasjon, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard. Opphør. Hewlett-Packard kan bringe denne programvarelisensen til opphør hvis kunden unnlater å oppfylle et hvilket som helst av disse vilkårene, forutsatt at Hewlett-Packard har krevd at Kunden retter opp manglene, og Kunden ikke har gjort dette innen 30 (tretti) dager. Oppdatering og oppgradering. Kunden aksepterer at programvaren ikke inkluderer oppdateringer og oppgraderinger som kan leveres av Hewlett-Packard under en separat avtale om vedlikehold. Eksportklausul. Kunden aksepterer at han/hun ikke kan eksportere eller reeksportere programvaren eller noen kopi eller tilpasset versjon av denne, som vil være i strid med U.S. Export Administration-bestemmelser eller andre gjeldende bestemmelser. Rettigheter for USAs forvaltning. Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data and Computer Software" i DFARS Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA U.S.A. Rettigheter for den amerikanske regjerings departementer og forvaltningsorganer som ikke er identiske med eller hører inn under DOD, gjelder som fastsatt i FAR (c)(1,2). Utgaveinformasjon Utgave 1... Juli 2000 Denne håndboken er trykt på resirkulert papir. 4 Hvordan komme i gang

5 Innhold Introduksjon av datamaskinen... 7 Innholdsoversikt... 8 Programvare som følger med datamaskinen... 8 Finne mer informasjon... 9 Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett ovenfra og fra høyre Sett forfra Sett bakfra og fra venstre Sett fra undersiden Statuslamper Installere datamaskinen Installere batteriet Koble til vs-strøm Koble til en telefonlinje Slå på datamaskinen Installere Windows Registrere datamaskinen Tilbakestille datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Bruke berøringsmatten Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Reise med datamaskinen Styre strømforbruket Bruke manuell strømstyring Bruke batteristrøm Kontrollere batteristatus Reagere på advarsler om lite batteristrøm Konfigurere og utvide datamaskinen Installere RAM-moduler Ta ut RAM-moduler Utvide dvalepartisjonen Hvordan komme i gang 5

6 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti Få støtte for din HP notatbok-pc Bruke referansehåndboken Få hjelp fra HP notatbok-webstedet Ringe HP Customer Care-senteret Reparasjonsservice Få garantiservice Klargjøre datamaskinen for transport Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Skjermproblemer Problemer med strøm og batteri Problemer med oppstart Problemer med ventemodus og aktivering fra ventemodus Teste maskinvaren Gjenopprette og installere programvare på nytt Gjenopprette fabrikkinstallasjonen av harddisken Ta ut harddisken og installere den på nytt Hvis du bestemmer deg for å ta ut harddisken Installere harddisken igjen Spesifikasjoner og informasjon om forskrifter Maskin- og programvarespesifikasjoner Sikkerhetsinformasjon Strømkabler Sikkerhetsregler for batteri Lasersikkerhet LED-sikkerhet Informasjon om forskrifter EU Internasjonalt Stikkord Hvordan komme i gang

7 Introduksjon av datamaskinen Hvordan komme i gang 7

8 Introduksjon av datamaskinen Innholdsoversikt Innholdsoversikt Din HP notatbok-pc leveres med disse elementene: Batteri VS-adapter og strømkabel Referanseark Hvordan komme i gang-håndbok for HP notatbok-pcen Gjenopprettings-CD (eller CDer) for gjenoppretting av Windows og all programvare som følger med datamaskinen Microsoft Windows-håndbok (Windows 98 eller Windows 2000) Telefonkabel (hvis datamaskinen har innebygd modem) Programvare som følger med datamaskinen Din HP notatbok-pc leveres med forhåndsinstallert programvare, og de forskjellige modellene er konfigurert med forskjellige kombinasjoner av programvare. Hvis du vil se en liste over programvaren som er installert på din datamaskin, kan du se HP Notes i HP Library: klikk på Start, Programmer, HP Library, HP Notes - eller dobbeltklikk på HP Notes-ikonet på skrivebordet. 8 Hvordan komme i gang

9 Introduksjon av datamaskinen Innholdsoversikt Kilde Referanseark Referansehåndbok HP Notes Microsoft Windows-håndbok Webside for HP notatbok- PC Finne mer informasjon Nedenfor finner du kilder med informasjon om din HP notatbok-pc. Beskrivelse Denne illustrerte introduksjonen viser hvordan du raskt får datamaskinen opp og i gang. Referansehåndboken ligger som en fil på harddisken din. Den inneholder detaljert informasjon om notatbok-pcen (Start, Programmer, HP Library, Reference Guide). Dette dokumentet inneholder informasjon som ble tilgjengelig etter at referansehåndboken var fullført (Start, Programmer, HP Library eller dobbeltklikk på ikonet på skrivebordet). Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker standardfunksjonene i Microsoft Windows (Windows 98 eller Windows 2000, avhengig av hvilket operativsystem datamaskinen leveres med). Hvordan komme i gang 9

10 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett ovenfra og fra høyre 1 One-Touch-taster 8 CD-ROM-stasjon eller DVD-stasjon 2 Strømbryter 9 Mikrofon 3 Statuslamper (se Statuslamper på side 14) 10 Utløserknapp for CD-ROM- eller DVD-stasjon 4 På/av-knapp for lås på berøringsmatte 11 Blå ventemodusknapp 5 Berøringsmatte (pekeenhet) 12 Modemport (på enkelte modeller) 6 Bla opp/ned-veksler 13 LAN-port (nettverk - på enkelte modeller) 7 Klikkeknapper 10 Hvordan komme i gang

11 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett forfra 14 Lydkontakt for hodetelefoner 15 Modusvalgknapp for statuspanel 16 Statuspanel 17 Multimedieknapper (se Multimedieknapper i referansehåndboken) 18 Lås (som åpner datamaskinen) Hvordan komme i gang 11

12 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett bakfra og fra venstre 19 VS-adapterkontakt (strøm) 26 USB-porter 20 PS/2-port (ekstern mus eller tastatur) 27 Mikrofonkontakt 21 Seriell port 28 Kensington-låsespor (sikkerhetskontakt) 22 Parallellport 29 Spor for PC-kort 23 VGA-port (ekstern skjerm) 30 System av-knapp (for tilbakestilling av datamaskinen) 24 Infrarød port 31 Utløserknapper for PC-kort 25 TV-utdataport 32 Diskettstasjon 12 Hvordan komme i gang

13 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Sett fra undersiden 33 Batteri 34 Batterilås 35 RAM-utvidelsesdeksel 36 Portreplikatorkontakt (dokking) Hvordan komme i gang 13

14 Introduksjon av datamaskinen Identifisere delene av notatbokmaskinen Statuslamper 1 Strøm 2 Batteri 3 Caps Lock (store bokstaver) 4 Num Lock (talltastgruppe) 5 Scroll Lock 6 Diskettstasjonaktivitet 7 Harddiskaktivitet 8 CD-ROM- eller DVD-aktivitet 14 Hvordan komme i gang

15 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Installere datamaskinen Installere batteriet Datamaskinen leveres med batteriet installert. Hvis batteriet er tatt ut, kan du installere det ved å sette det inn i batterirommet på undersiden av datamaskinen. Sett det inn med den bakre kanten først, slik det er vist. Trykk deretter ned på den fremre kanten inntil batteriet låses på plass. ADVARSEL Når du har installert batteriet, kobler du vs-adapteren til datamaskinen og lader opp batteriet mens du arbeider. Du kan også skifte ut et batteri med lite strøm, med et fulladet batteri. Ikke ødelegg, punkter eller kast batteriet i åpen ild. Et batteri kan sprekke eller eksplodere og frigi skadelige kjemikalier. Et oppladbart batteri må resirkuleres eller kasseres på riktig måte. Hvordan komme i gang 15

16 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Koble til vs-strøm Koble vs-adapteren til et strømuttak og deretter til baksiden av datamaskinen. Ladingen av batteriet starter. FORSIKTIG Bruk bare en HP vs-adapter som er beregnet for dette produktet, enten adapteren som ble levert sammen med datamaskinen, eller en annen autorisert HP-adapter. Andre vs-adaptere kan skade datamaskinen og ugyldiggjøre garantien. Se produktgarantierklæringen. 16 Hvordan komme i gang

17 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Koble til en telefonlinje Noen modeller av HP notatbok-pcen har et innebygd modem. Hvis du foretrekker det, kan du i stedet bruke et PC-kortmodem eller et eksternt modem. 1. Koble den ene enden av telefonkabelen til modemtelefonkontakten på datamaskinen. Påse at den klikker på plass. FORSIKTIG 2. Koble den andre enden av telefonkabelen til en telefonkontakt. (Hvis telefonkabelen ikke passer i telefonkontakten, må du kanskje bruke en adapter.) Det kan hende at det innebygde modemet ikke virker sammen med flere telefonlinjer eller et PBX (Private Branch exchange), at det ikke kan kobles til en telefon med myntapparat og ikke virker sammen med selskapslinjer. Noen av disse forbindelsene kan resultere i for høy elektrisk spenning og forårsake feil i det interne modemet. Kontroller telefonlinjetypen før du kobler til telefonlinjen. Slå på datamaskinen Skyv strømbryteren mot venstre. Det er kontrollen til venstre ovenfor tastaturet. Windows starter automatisk. Hvis du slår på datamaskinen for første gang, går du til Installere Windows på side 18. Hvordan komme i gang 17

18 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Tips Strømstatuslampen ved siden av strømbryteren (se Statuslamper på side 14) rapporterer følgende: uavbrutt grønt lys: datamaskinen er på uavbrutt, gult lys: datamaskinen er i ventemodus (eller hvilemodus) ikke lys: datamaskinen er av eller i dvalemodus Se Styre strømforbruket på side 28 for mer informasjon om hvordan du slår av datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke slås på når den drives med batteristrøm, kan det hende at batteriet er utladet. Koble til vs-adapteren og skyv strømbryteren mot venstre igjen. Installere Windows Merk Din HP notatbokmaskin har Microsoft Windows - enten Windows 98 eller Windows forhåndsinstallert på harddisken. Første gang du slår på datamaskinen, kjøres Windows' installeringsprogram automatisk slik at du kan tilpasse konfigurasjonen. Du bør koble til vs-adapteren før du starter. Det er ikke sikkert at batteriet er tilstrekkelig oppladet til å fullføre installeringen av Windows. Påse også at notatbokmaskinen er koblet til en telefonlinje. Se Koble til en telefonlinje på side Skyv strømbryteren mot venstre. 2. Installeringsprogrammet for Windows starter automatisk. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Under installeringen blir du bedt om å oppgi et brukernavn godta lisensavtalen Du kan også registrere datamaskinen. Følg instruksjonene som vises på skjermen under installeringen. Hvis registrering ikke vises under installeringen, kan du dobbeltklikke på HP Notebook Registration-ikonet på skrivebordet. Du kan bli bedt om å oppgi din Windows-ID. Denne IDen finner du på Certificate of Authenticity, som ligger sammen med Microsoft Windows-håndboken, eller på et klistremerke i batterirommet. Hvis du har tilkoblingsproblemer med modemet, kan du forsøke å slå nummeret på nytt. Hvis det ikke virker, kan du hoppe over registreringen denne gang. 18 Hvordan komme i gang

19 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Registrere datamaskinen Påse at du registrerer datamaskinen. Registrering er gratis, det er raskt og det sikrer at du får raskere og bedre tilpasset støtte. Informasjonen du oppgir under registreringen, vil bli brukt til å gi deg bedre produkter og tjenester. Du kan registrere datamaskinen på tre måter: via modem via telefon via faks Modem Hvis du har Windows 98, blir du automatisk bedt om å registrere datamaskinen. Hvis du vil registrere via modem, må du kontrollere at du har koblet til telefonlinjen. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Hvis du har Windows 2000, blir du ikke bedt om å registrere, men du kan registrere via modem hvis du dobbeltklikker på HP Notebook Registration-ikonet på skrivebordet eller klikker på Registrer-koblingen på velkomstbildet i Windows Påse at telefonlinjen er tilkoblet og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du velger å ikke registrere med en gang, kan du registrere via modem senere ved å dobbeltklikke på Registration-ikonet på skrivebordet. Dette ikonet forsvinner etter at du har registrert datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke har innebygd modem, kan du registrere maskinen etter at du har installert et PC-kortmodem eller et eksternt modem, eller du kan registrere via telefon eller faks. Telefon Du kan ringe nærmeste HP Customer Care-senter og registrere via telefonen. Se Ringe HP Customer Care-senteret på side 41 for å finne telefonnummeret. Faks Hvis du har en skriver koblet til datamaskinen, kan du skrive ut en kopi av registreringsskjemaet og fakse det til HP. Du finner faksnummeret på registreringsskjemaet. Ved å fullføre registreringen vil du: Registrere deg som eier av datamaskinen hos Hewlett-Packard og få tilgang til service, støtte og informasjon. Hvordan komme i gang 19

20 Introduksjon av datamaskinen Installere datamaskinen Registrere deg som eier av Windows 98-operativsystemet hos Microsoft. Hvis du har Windows 2000, må du kontakte Microsoft angående registrering av operativsystemet. Tilbakestille datamaskinen Hvis Windows eller datamaskinen ikke reagerer lenger, kan du tilbakestille datamaskinen og starte Windows på nytt. 1. Hvis det er mulig, bør du avslutte Windows (Start, Avslutt, Avslutt, OK). 2. Hvis datamaskinen ikke avsluttes, skyver du strømbryteren og holder den i fem sekunder før du slipper den. 3. Hvis datamaskinen fremdeles ikke avslutter, stikker du inn en tynn pinne eller en utrettet binders i åpningen på venstre side av datamaskinen, under utløserknappene for PC-kort. 4. Når datamaskinen er avsluttet, skyver du på strømbryteren og slipper den for å slå på datamaskinen igjen. 20 Hvordan komme i gang

21 Bruke datamaskinen Hvordan komme i gang 21

22 Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen Bruke Fn-tastene Kombinasjonen av Fn-tasten pluss en annen tast lager en hurtigtast - en snarveitastsekvens - for forskjellige systemkontroller. Trykk på og hold nede Fn mens du trykker på riktig tast. (Når du bruker et eksternt tastatur, trykker du på og holder nede Ctrl+Alt sammen med riktig tast.) Hurtigtast Gjør dette Fn+F1 Reduserer skjermens lysstyrke Fn+F2 Øker skjermens lysstyrke Fn+F5 Bytter mellom innebygd skjerm, ekstern skjerm og begge skjermene samtidig Fn+F7 Slår lyden på og av (demper lyd) Fn+F8 Slår den innebygde talltastgruppen på og av Fn+F12 Aktiverer dvalemodus Fn+Lock-tast* Slår Scroll Lock på og av (unntatt på eksterne tastatur) Fn+Pil opp Øker lydvolumet (unntatt på eksterne tastatur) Fn+Pil ned Reduserer lydvolumet (unntatt på eksterne tastatur) *Lock-tasten er i øverste rad på tastaturet: Hvis du vil skrive tegnet som vises nederst til høyre på en tast, trykker du på og holder nede Alt Gr for å skrive tegnet. Bruke berøringsmatten Berøringsmatten, som er en berøringsfølsom pekeenhet som styrer retningen og hastigheten på pekeren på skjermen, er bygd inn i datamaskinen. 22 Hvordan komme i gang

23 Bruke datamaskinen Bruke datamaskinen 1 På/av-knapp for lås på berøringsmatte 2 Berøringsmatte (pekeenhet) 3 Bla opp/ned-veksler 4 Klikkeknapper Beveg tommelen eller en finger over berøringsmatten i den retningen du vil at pekeren skal flytte seg. Bruk klikkeknappene, som virker på samme måte som venstre og høyre museknapp, til å gjøre valg. Du kan også slå fingeren lett på berøringsmatten i stedet for å klikke på en knapp. Når du skal åpne en applikasjon, flytter du pekeren over ikonet og trykker raskt to ganger på venstre knapp (dobbeltklikk). Du kan også slå fingeren to ganger på berøringsmatten. Når du skal velge fra menyer, flytter du pekeren til elementet og klikker én gang med venstre klikkeknapp. Når du vil åpne en snarveimeny for et element, flytter du pekeren over elementet og klikker med høyre klikkeknapp. Når du skal dra et element, flytter du pekeren over elementet. Trykk på og hold nede venstre klikkeknapp mens du flytter pekeren til den nye plasseringen. Slipp knappen. Når du vil bla opp og ned, trykker du øverst eller nederst på den midtre knappen nedenfor berøringsmatten. Hvis du vil deaktivere berøringsmatten, trykker du på låseknappen for berøringsmatten. (Den gule indikatorlampen for berøringsmatten tennes.) Trykk på låseknappen igjen for å aktivere berøringsmatten. Du ønsker kanskje å deaktivere berøringsmatten når du skriver tekst og ikke vil risikere å flytte markøren ved et uhell. Hvordan komme i gang 23

24 Bruke datamaskinen Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc ADVARSEL Du kan bruke din HP notatbok-pc nesten når som helst og hvor som helst. Følgende anbefalinger vil kunne hjelpe deg med å arbeide mer komfortabelt. Hvis du bruker en bærbar datamaskin som hovedmaskin, eller hvis du bruker den i lengre perioder om gangen, bør du bruke den sammen med tastatur, skjerm og mus i full størrelse. Dette vil gi din bærbare datamaskin justerings- og komfortfunksjonene til en skrivebordsmaskin. HPs dokkingløsninger gir rask og enkel forbindelse til disse enhetene. Du finner mer informasjon om hvordan du forbereder arbeidsomgivelsene og setter opp HP-utstyret, i Arbeide komfortabelt, som er forhåndsinstallert på harddisken i HP Library og tilgjengelig på Recovery CD-platen i \hp\library - og også på Feilaktig bruk av tastatur og andre inndataenheter kan knyttes til ergonomiske skader. Du finner mer informasjon om hvordan du kan redusere risikoen for skader ved å besøke vår webside for ergonomi eller se Arbeide komfortabelt i det elektroniske HP Library. Ditt mobile arbeidsmiljø Bruk en stol som gir god støtte for nedre del av ryggen. Hvis en justerbar stol ikke er tilgjengelig, kan du bruke en pute eller et sammenrullet håndkle som korsryggstøtte. Forsøk å holde lårene parallellt med gulvet og føttene flatt på gulvet. I et mobilt miljø kan du oppnå dette ved å bruke en telefonkatalog eller dokumentmappe som fotstøtte. Juster høyden på arbeidsflaten eller stolen slik at armene kan holdes i en nøytral stilling. Armene skal være avslappede og løse, albuene inntil sidene og underarmer og hender omtrent parallelle med gulvet. Plasser notatbok-pcen slik at du unngår gjenskinn og refleks. I et fly kan du for eksempel trekke ned vindusdekselet, og i et hotellrom kan du trekke for gardinene. Du bør også ha en komfortabel leseavstand, omtrent 40 til 60 cm. Juster vinkelen på skjermen slik at du kan holde hodet lett fremoverbøyd i en komfortabel stilling. 24 Hvordan komme i gang

25 Bruke datamaskinen Arbeide komfortabelt med en notatbok-pc Bruke din mobile datamaskin Plasser datamaskinen slik at håndledd og hender er i en nøytral stilling. Håndleddene bør være så rette som mulig og bør ikke bøyes sidelengs eller mer enn 10 grader opp eller ned. Din HP notatbokmaskin har innebygd håndleddstøtte, som er ideell for dette. Forsøk å skrive så lett som mulig. Det kreves veldig liten kraft for å aktivere tastene på tastaturet. Ta hyppige, korte pauser. Dette er særlig viktig i et mobilt datamiljø. Bærbare datamaskiner veier mellom 1,5 og 4 kg. Når du er på reise, bør du påse at du bærer datamaskinen riktig for å redusere belastningen til et minimum. Bær vesken som inneholder notatbok-pcen vekselvis med høyre og venstre hånd og skulder. Hvordan komme i gang 25

26

27 Reise med datamaskinen Hvordan komme i gang 27

28 Reise med datamaskinen Styre strømforbruket Styre strømforbruket Når du ikke bruker datamaskinen, er det viktig å maksimere batteriets driftstid uten at det går ut over ytelsen. Det er ikke nødvendig å slå av datamaskinen for å redusere strømforbruket og forlnge batteriets driftstid. I Windows 98 og Windows 2000 vil Avansert konfigurasjons- og strømforsyningsgrensesnitt (ACPI) tilby både manuelle og automatiserte verktøy for å redusere strømforbruket. Du kan også angi at strømstyringsvalgene skal aktiveres automatisk basert på tidsutkoblingsverdier som du har angitt. Se Styre strømforbruket i referansehåndboken. Du kan også når som helst aktivere strømstyringsvalg manuelt ved å trykke på riktig tast. Se Bruke manuell strømstyring nedenfor. Bruke manuell strømstyring Du kan når som avslutte datamaskinen manuelt ved hjelp av en av følgende avslutningsnivåer. Sett i ventemodus Handling Slår av skjermen og harddisken. Når Fortsett Trykk på den blå ventemodusknappen. Trykk på den blå ventemodusknappen for å gå tilbake til gjeldende økt. Ventemodus kan også aktiveres automatisk når tidsutkoblingsinnstillingen i Egenskaper for strømstyring-vinduet nås. (I Windows 98 og Windows 2000 er vente og hvile det samme.) 28 Hvordan komme i gang

29 Reise med datamaskinen Styre strømforbruket Merk Dvalemodus Handling Når Fortsett Lagrer gjeldende økt på disk, avslutter. Gir maksimal strømsparing samtidig som du kan gjenopprette gjeldende økt. Trykk på Fn+F12 Skyv strømbryteren mot venstre for å gjenopprette gjeldende sesjon. Dette tar flere sekunder. Dvalemodus kan også aktiveres automatisk når: Batteriets strømnivå når et kritisk lavt nivå. Se Reagere på advarsler om lite batteristrøm på side 31. Windows 98: Tidsutkoblingsinnstillingen i BIOS Setup-programmet er nådd. Standardverdien er 2 timer etter aktivering av ventemodus. (I Windows 2000 overses tidsutkoblingsinnstillingen i BIOS.) Av Handling Når Fortsett Å slå av datamaskinen gir maksimal strømsparing. Gjeldende økt lagres ikke, og data som ikke er lagret, går tapt. Start, Avslutt, Avslutt. Skyv strømbryteren mot venstre for å starte en ny sesjon. Dette tar flere sekunder. Hvis systemet ikke reagerer og du ikke kan slå av datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor, kan du likevel gjenopprette. Se Tilbakestille datamaskinen på side 20. Hvis du går ut av dvalemodus etter at systemet har gått inn i dvalemodus på grunn av kritisk lavt strømnivå, vil du oppdage at alle dataene er lagret, men at noen av funksjonene er deaktivert. For å gjenoppta vanlig drift må du gjenopprette strømtilførselen (ved å koble til vs-strøm eller sette inn et oppladet batteri), slå av systemet på vanlig måte og starte datamaskinen på nytt. Hvordan komme i gang 29

30 Reise med datamaskinen Bruke batteristrøm Bruke batteristrøm Du kan drive HP notatbok-pcen på batteristrøm i lengre perioder, men du bør være forberedt på å lagre arbeidet og avslutte hvis batteriets strømnivå blir lavt. Kontrollere batteristatus Fra batteristatuslampen Batteristatuslampen rapporterer følgende informasjon: Grønn Gul Rød VS-strøm tilkoblet - fullt batteri VS-strøm tilkoblet - batteriet lades opp VS-strøm tilkoblet - batteriet vil ikke motta lading (unormalt) 30 Hvordan komme i gang

31 Reise med datamaskinen Bruke batteristrøm Fra oppgavelinjen i Windows Oppgavelinjen i Windows inkluderer et strømikon som gir tilgang til mer detaljert informasjon om batteristatus. Ikonet ser ut som et batteri når VS ikke er tilkoblet. Plasser pekeren over strømikonet for å vise gjenværende driftstid i prosent. Høyreklikk på strømikonet for å se valgene for visning av strøminformasjon. Venstreklikk på strømikonet for å vise en meny over tilgjengelige strømskjemaer. Fra statuspanelet Trykk på statuspanelets modusknapp gjentatte ganger inntil du ser batteriikonet og gjenværende strømnivå. Reagere på advarsler om lite batteristrøm Merk Datamaskinen varsler automatisk når strømnivået i batteriet kommer på et kritisk lavt nivå. Først hører du en høyfrevent pipetone. Hvis du så ikke gjør noe i løpet av en kort stund, går systemet inn i dvalemodus. Du kan ikke starte på nytt før du gjenoppretter strømtilførselen på en av disse måtene: Kobler til vs-adapteren (se Koble til vs-strøm på side 16). ELLER Bytter ut batteriet med et som er oppladet (se Installere batteriet on page 15). Hvis du kobler til vs-adapteren, kan du fortsette å arbeide mens batteriet lades opp. Hvordan komme i gang 31

32

33 Konfigurere og utvide datamaskinen Hvordan komme i gang 33

34 Konfigurere og utvide datamaskinen Installere RAM-moduler Installere RAM-moduler F O R S I K T I G Notatbokmaskinen har et ekstra minneutvidelsesspor der du kan installere opptil to RAM-utvidelsesmoduler. Bruk bare HP SDRAM-moduler. EDO RAM støttes ikke. Maskinens databrikker er ekstremt følsomme for statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Les informasjonen nedenfor nøye. Hold bare i kantene på RAM-modulen. Ellers kan du skade modulen på grunn av elektrostatisk utlading Statisk elektrisitet kan skade datamaskinbrikker permanent. Det er derfor viktig å lade ut statisk elektrisitet fra kroppen før du berører eller installerer minnemodulen. Lad ut kroppens elektrisitet ved å berøre metallet rundt kontaktene på baksiden av datamaskinen. Du trenger en liten skrutrekker for å fullføre denne prosedyren. 1. Klikk på Start-knappen og velg Avslutt. 2. Koble fra vs-adapteren og ta ut batteriet. 3. Ta av dekselet over RAM-utvidelsessporet på undersiden av datamaskinen ved hjelp av en skrutrekker. 4. Før RAM-kortet inn i kontakten i en vinkel på 30 inntil det er helt inne. Trykk deretter ned på begge sider inntil den låses på plass. 5. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. 6. Sett i batteriet. 34 Hvordan komme i gang

35 Konfigurere og utvide datamaskinen Ta ut RAM-moduler Ta ut RAM-moduler Etter at du har tatt av dekselet over RAM-utvidelsessporet: 1. Løsne de to låseklemmene på sidene av RAM-modulen ved å skyve dem forsiktig utover og vekk fra sidene på modulen. Når du løsner låseklemmene, spretter kanten på modulen frem. 2. Dra modulen ut av kontakten. 3. Sett på plass dekselet over RAM-utvidelsessporet. Hvordan komme i gang 35

36 Konfigurere og utvide datamaskinen Utvide dvalepartisjonen Utvide dvalepartisjonen F O R S I K T I G Du kan lage dvalepartisjonen ved å starte opp fra Recovery CD-platen. Partisjoneringsog gjenopprettingsprosessen tar omtrent 10 eller 15 minutter. Ikke avbryt prosessen eller koble fra vs-adapteren før prosessen er fullført. Denne prosedyren vil omformatere harddisken og slette alle data. Ta sikkerhetskopi av alle data på harddisken før du starter denne prosedyren. Når harddisken er formatert, må du installere alle applikasjoner på nytt. 1. Ta sikkerhetskopi av alle data på harddisken. 2. Hvis du vil installere ekstra RAM, bør du gjøre det nå. 3. Koble vs-adapteren til datamaskinen. 4. Sett inn Recovery CD-platen i CD-ROM-stasjonen (eller DVD-stasjonen). (Hvis systemet ble levert med to Recovery CD-plater, setter du inn Disk 1.) 5. Start datamaskinen på nytt. Trykk på ESC når du ser HP-logoen. 6. Velg CD-ROM/DVD Drive som første oppstartsenhet og trykk på Enter for å fortsette. 7. Hvis du vil velge en ikke-standard partisjonsstørrelse, velger du Advanced-menyen og velger en størrelse fra nedtrekkslisten Hibernate Partition Size. 8. Hvis du vil lage en dvalepartisjon uten å gjenopprette operativsystemet, merker du avkrysningsboksen Do not load operating system og velger ett av partisjonsalternativene. 9. Velg Continue. 10. Klikk på OK for å starte. Hvis systemet ble levert med to Recovery CD-plater, kan du bli bedt om å sette inn Disk 2 under partisjoneringsprosessen. 11. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, må du ta ut Recovery CD-platen og trykke på Ctrl+Alt+Delete. 12. Følg instruksjonene på skjermen for å installere Windows. 13. Når installeringen av Windows er fullført, må du reinstallere alle applikasjoner og gjenopprette sikkerhetskopierte data. 36 Hvordan komme i gang

37 Service og støtte Hvordan komme i gang 37

38 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti Hewlett-Packard Begrenset garanti 1. HP garanterer deg, sluttbrukeren, at maskinvare, tilleggsutstyr og tilbehør fra HP ikke har defekter i materialer eller utførelse etter kjøpsdatoen, i den perioden som er angitt på Garantivarighet-arket som følger med HP-datamaskinen. Hvis HP i løpet av den aktuelle garantiperioden mottar melding om feil ved et produkt, skal HP, etter egen vurdering, enten reparere eller skifte ut produktet. Erstatningsprodukter kan være enten nye eller så gode som nye. 2. HP garanterer at programvare fra HP vil utføre programmeringsinstruksjoner feilfritt etter kjøpsdatoen, i den perioden som er angitt på Garantivarighet-arket som fulgte med HP-datamaskinen, når den er riktig installert og brukt. Hvis HP i løpet av den aktuelle garantiperioden mottar melding om feil, vil HP erstatte programvare som ikke utfører programmeringsinstruksjonene på grunn av defekter i materialer eller utførelse. 3. HP garanterer ikke at driften av HP-produkter vil være uavbrutt og feilfri. Hvis HP ikke kan, innen rimelig tid, reparere eller erstatte produktet i henhold til garantien, har kunden krav på refusjon av kjøpesummen etter å ha returnert produktet. 4. HP-produkter kan inneholde reproduserte deler som fungerer like godt som nye, eller deler som kan ha vært utsatt for tilfeldig bruk. 5. Garantien gjelder ikke defekter som er et resultat av (a) utilstrekkelig eller feil vedlikehold eller kalibrering, (b) bruk av programvare, deler eller utstyr som ikke leveres av HP, (c) uautorisert endring eller uriktig bruk, (d) bruk utenfor angitte driftsspesifikasjoner for produktet, eller (e) utilstrekkelig klargjøring eller vedlikehold. 6. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER DE OVENSTÅENDE GARANTIENE UTELUKKENDE OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, SKRIFTLIGE ELLER MUNTLIGE, ER UTTRYKT ELLER IMPLISITT. HP FRASKRIVER SEG I SÆRDELESHET ANSVAR FOR ENHVER IMPLISITT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL. Noen land tillater ikke begrensninger i varigheten av en implisitt garanti, så det er ikke sikkert at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan i tillegg ha andre rettigheter som kan variere fra land til land. 7. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING, ER RETTIGHETENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN DINE ENESTE RETTIGHETER. MED UNNTAK AV SLIK DET ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE HP ELLER HPS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELL, TILFELDIG, KONSEKVENSMESSIG (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE 38 Hvordan komme i gang

39 Service og støtte Hewlett-Packard Begrenset garanti ELLER DATA) ELLER ANNEN SKADE, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, LOVVERK OM STRAFFEMESSIG SKADESERSTATNING ELLER ANNET. Noen land tillater ikke utelukkelser eller begrensninger av tilfeldige eller konsekvensmessige skader. Det er derfor ikke sikkert at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder deg. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, I DEN GRAD DE ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, SKAL IKKE UTELUKKE, BEGRENSE ELLER ENDRE, OG KOMMER I TILLEGG TIL, LOVBESTEMTE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED SALGET AV DETTE PRODUKTET TIL DEG. Hvordan komme i gang 39

40 Service og støtte Få støtte for din HP notatbok-pc Få støtte for din HP notatbok-pc HP gir deg mange muligheter for å få teknisk støtte for din datamaskin. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du bruke disse ressursene: Slå opp i den elektroniskereferansehåndboken. Besøk webstedet for HP notatbokmaskiner Ring til HP Support. Bruke referansehåndboken Referansehåndboken er et elektronisk hjelpesystem som ligger på harddisken din. Når du skal åpne referansehåndboken, velger du Start, Programmer, HP Library - eller klikker på HP Library-ikonet på skrivebordet. Bruk Innhold- og Stikkord- og Søk-kategoriene til å finne informasjonen du trenger. Innhold-kategorien viser overskriftene på alle emnene i håndboken. Stikkord-kategorien viser en alfabetisk liste over alle nøkkelordene i håndboken. Du kan finne et nøkkelord ved å skrive det i boksen eller ved å bla gjennom listen. Bruk Søk-kategorien til å finne bestemte ord eller uttrykk. Få hjelp fra HP notatbok-webstedet HP har et websted på Internett som er laget for eiere av HP notatbokmaskiner: Dette webstedet inneholder informasjon om de forskjellige notatbokmodellene, garantier, støtte og spesielle tilbud. Hvis du trenger hjelp, kan du klikke på Technical Support-knappen. I området for teknisk støtte får du tilgang til svar på spørsmål som ofte stilles programvare-, driver- og BIOS-oppdateringer elektroniske håndbøker informasjon om problemløsing selvhjelpsverktøy, som oppslagstavler, CD-ROM-abonnementer og informasjon om servicedeler 40 Hvordan komme i gang

41 Service og støtte Få støtte for din HP notatbok-pc de grunnleggende tjenestene som omfattes av garantien, i tillegg til utvidede og tilpassede tjenester de siste telefonnumrene for støtte til HP-produkter Ringe HP Customer Care-senteret Hvis du ikke greier å løse et problem med datamaskinen, kan du ringe til HP Customer Care-senteret. Customer Care-senteret vil hjelpe deg gratis i garantiperioden. Du belastes bare for telefonkostnadene. I perioden med gratis hjelp vil HP kunne hjelpe med spørsmål om applikasjoner og operativsystemer som følger med datamaskinen driftsmiljøer som er beskrevet av HP HP-tilleggsutstyr, HP-oppgraderinger og grunnleggende drift og problemløsing HP vil ikke kunne hjelpe deg med spørsmål om maskinvare, programvare og operativsystemer fra andre leverandører, eller bruk som produktet ikke er beregnet for eller som ikke følger med produktet hvordan du selv kan reparere produktet produktutvikling eller tilpassede installasjoner konsultasjon Du kan finne Customer Care-senteret for ditt område ved å se i tabellen nedenfor. HP Customer Care-sentre vil hjelpe deg gratis i garantiperioden. Du belastes bare for telefonkostnadene. Besøk HPs notatbok-websted ( for å finne den mest komplette og oppdaterte listen over telefonnumre Hvordan komme i gang 41

42 Service og støtte Få støtte for din HP notatbok-pc Nord-Amerika USA +1 (970) Canada +1 (905) Mexico City Mexico (utenfor Mexico City) Stillehavsområdet av Asia Australia +61 (0) Hong Kong Japan +81 (0) Malaysia +60 (0) New Zealand +64 (0) Kina Singapore Europa Østterike +43 (0) Belgia (nederlandsk) +32 (0) Belgia (fransk) +32 (0) Tsjekkia +42 (0) Danmark Engelsk (utenfor +44 (0) Finland +358 (0) Frankrike +33 (0) Tyskland +49 (0) Hellas +30 (0) Ungarn +36 (0) Irland +353 (0) Italia Nederland +31 (0) Norge Polen Portugal Russland (Moskva) Russland (St. Petersburg) Spania Sverige +46 (0) Sveits +41 (0) Tyrkia +90 (0) Storbritannia +44 (0) Midt-Østen/Afrika Israel +972 (0) Sør-Afrika +27 (0) Hvordan komme i gang

43 Service og støtte Reparasjonsservice Reparasjonsservice Få garantiservice Kontakt ditt HP Customer Care-senter for å få garantiservice. Se Ringe HP Customer Care-senteret på side 41 for å finne telefonnummeret. Kundemottakeren vil hjelpe deg med å kvalifisere din enhet for garantireparasjon basert på garantien som gjelder for din enhet og opprinnelig kjøpsdato, og vil fortelle deg hvordan du skal gå frem. Garantiservice kan inkludere kostnadene ved forsendelse, håndtering, avgifter, frakt eller toll til eller fra servicestedet. Reparere datamaskinen utenfor garantiperioden Hvis garantiperioden er utløpt for PCen, kontakter du riktig Customer Care-senter. Kundemottakeren vil kunne gi informasjon om reparasjonskostnader og fremgangsmåter. Klargjøre datamaskinen for transport 1. Viktig. Sikkerhetskopier innholdet på harddisken til disketter, bånd eller en nettverksstasjon. Når datamaskinen repareres, kan det hende at harddisken blir skiftet ut eller omformatert. 2. Hewlett-Packard kan ikke garantere at uttakbare komponenter returneres. Fjern følgende før du sender datamaskinen til service: PC-kort VS-adapter og strømkabel CD-plater i CD-spilleren disketter i diskettstasjonen 3. Når du sender datamaskinen til Hewlett-Packard, må du bruke den originale produktemballasjen eller annen kraftig emballasje slik at enheten ikke skades under transport. HP anbefaler at du lar harddisken være i datamaskinen når du sender den til reparasjon. Når datamaskinen returneres, kan du gjenopprette dataene fra sikkerhetskopiene du laget. vis du allikevel vil ta ut harddisken, kan du se Ta ut harddisken og installere den på nytt på side 53. Hvordan komme i gang 43

44

45 Løse problemer med datamaskinen Hvordan komme i gang 45

46 Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Problemløsingsteknikker Dette avsnittet beskriver løsninger på noen vanlige problemer og problemløsingsteknikker for din HP notatbok-pc. Her i Hvordan komme i gang vil du finne forslag til løsninger når du ikke får tilgang til informasjonen som er lagret i datamaskinen. Du finner mer fullstendig informasjon om problemløsing og teknikker i den elektroniske referansehåndboken. Skjermproblemer Hvis skjermen er blank selv om datamaskinen er på Forsøk å trykke på Fn+F2 for å øke lysstyrken. Trykk på Fn+F5 i tilfelle den interne skjermen er deaktivert. (Gjør dette tre ganger for å komme tilbake til tilstanden du startet fra.) Hvis datamaskinen er kald, må du la den få varme opp. Hvis skjermbildet er vanskelig å lese Kontroller om skjermoppløsningen er satt til standardinnstillingen for 12- tommers skjermer eller for større skjermer. 1. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk på Skjerm. 3. Klikk på Innstillinger-kategorien. Hvis deler av Windows-skrivebordet ikke er synlig og du må rulle ned for å se oppgavelinjen Skjermoppløsningen kan være satt til på en 12-tommers skjerm, i stedet for Du må sette skjermtypen til Skjerm for bærbare maskiner ( ). 1. Klikk på Start, Innstillinger, Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk på Skjerm. 3. Klikk på Innstillinger-kategorien. 4. Flytt Skjermområde-pilen til ( piksler). 5. Klikk på OK. 46 Hvordan komme i gang

47 Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Hvis en ekstern skjerm ikke virker Kontroller tilkoblingen. Trykk på Fn+F5 i tilfelle den eksterne skjermen er deaktivert. (Gjør dette tre ganger for å komme tilbake til tilstanden du startet fra.) Det kan være at den eksterne skjermen ikke blir gjenkjent av systemet. I BIOS Setupprogrammet kan du forsøke å sette Video Display Device til LCD/CRT på Mainmenyen. Du kan også teste skjermen med diagnostikk. Se Teste maskinvaren i referansehåndboken. Problemer med strøm og batteri Hvis datamaskinen slår seg av rett etter at den er slått på Det er sannsynligvis ekstremt lite batteristrøm. Koble til vs-adapteren eller sett inn et oppladet batteri. Hvis datamaskinen sender ut pipetoner Datamaskinen sender ut pipetoner i 15 sekunder når det er lite batteristrøm. Lagre arbeidet, avslutt Windows umiddelbart og sett inn et oppladet batteri eller koble til vs-adapteren. Hvis datamaskinen har kort driftstid Forsøk å spare strøm ved å angi kortere tidsutkoblingsperioder for strøm. I Windows kan du justere disse innstillingene i Strømstyring-programmet i Kontrollpanel. Hvis du kjører applikasjoner med funksjon for automatisk lagring, som MS Word for Windows, deaktiverer du denne funksjonen eller øker det angitte tidsrommet mellom lagringene for å redusere bruken av harddisken. Hvis driftstiden har blitt kortere og batteriet er mer enn ett eller to år gammelt, bør du bytte batteri. Sett skjermens lysstyrke på det laveste nivået som er komfortabelt. Utstrakt bruk av modem kan påvirke batteriets driftstid. Bruk av PC-kort kan påvirke batteriets driftstid. Hvordan komme i gang 47

48 Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Hvis batteriet ikke lades opp Kontroller at vs-adapteren er koblet riktig til strømkilden og at lampen på adapteren lyser. Hvis du bruker en strømskinne, kobler du vs-adapteren fra skinnen og direkte til et vegguttak. Kontroller at batteriet er riktig satt inn og låst på plass. Slå av datamaskinen og kontroller at batterikontaktene er rene og at vsadapterkablene er riktig tilkoblet. Flytt datamaskinen vekk fra eventuelle varmekilder. Koble fra vs-adapteren og la batteriet avkjøles. Høy batteritemperatur hindrer opplading. Forsøk med et annet batteri hvis det er mulig. Forsøk med en annen vs-adapter hvis det er mulig. Hvis gjenværende driftstid for batteriet ikke er riktig Gjenværende driftstid-verdien på strømikonet (batteri) er et estimat basert på gjeldende bruk, ikke en nøyaktig verdi. Hvis datamaskinen ikke svarer lenger Trykk på Ctrl+Alt+Del for å avslutte applikasjonen som ikke svarer. Skyv strømbryteren mot venstre, hold den der i minst fem sekunder og slipp den for å slå av datamaskinen. Skyv strømbryteren mot venstre igjen for å slå på datamaskinen. Hvis det ikke hender noe, stikker du inn en utrettet binders i system av-knappen på venstre side av datamaskinen. Skyv deretter strømbryteren mot venstre for å slå på datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke automatisk settes i ventemodus som forventet Hvis du har en forbindelse til en annen datamaskin, settes ikke datamaskinen i ventemodus så lenge forbindelsen er aktiv. Hvis datamaskinen utfører en operasjon, venter den vanligvis til operasjonen er ferdig. Du kan også teste strømstyringssystemet med diagnostikk. Se Teste maskinvaren i referansehåndboken. 48 Hvordan komme i gang

49 Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Problemer med oppstart Hvis datamaskinen ikke svarer ved oppstart Koble til vs-adapteren. Skyv strømbryteren mot venstre for å forsøke å slå på enheten. Bruk system av-knappen for å tilbakestille datamaskinen. Hvis du ikke får noen reaksjon, tar du ut batteriet og kobler fra vs-adapteren, tar ut alle PC-kort og fradokker datamaskinen. Koble deretter til vs-adapteren igjen og forsøk å tilbakestille. Hvis du fremdeles ikke får noen reaksjon, ringer du HP for å få hjelp. Hvis datamaskinen ikke starter opp med batteristrøm Kontroller at batteriet er riktig installert og fulladet. Kontroller batterikontaktene. Forsøk med et annet batteri hvis det er mulig. Hvis datamaskinen ikke starter opp fra diskettstasjonen Kontroller oppstartsrekkefølgen i BIOS Setup-programmet. 1. Klikk på Start, Avslutt, Start maskinen på nytt. 2. Når du ser HP-logoen, trykker du på F2 for å starte BIOS Setup-programmet. 3. Gå til Boot-menyen. Standard oppstartsrekkefølge er (1) Floppy Drive, (2) Hard Drive og (3) CD-ROM/DVD Drive. 4. Velg Floppy Drive som første oppstartsenhet. 5. Avslutt BIOS Setup-programmet. Hvordan komme i gang 49

50 Løse problemer med datamaskinen Problemløsingsteknikker Problemer med ventemodus og aktivering fra ventemodus Hvis datamaskinen bruker lang tid på å starte opp igjen fra ventemodus I Windows kan datamaskinen bruke ett minutt eller lengre tid på å starte opp igjen når det er installert et nettverkskort. Mens operativsystemet laster inn drivere og kontrollerer maskinvare og nettverksforbindelser, vil du se en blinkende markør på skjermen. Når maskinvaren er initialisert på nytt, vises Windows-skrivebordet. Hvis operativsystemet henger etter at maskinen er satt i ventemodus eller er aktivert igjen etter ventemodus Systemet kan henge hvis du dokker eller fradokker notatbokmaskinen mens maskinen settes i ventemodus eller aktiveres igjen etter ventemodus. Kontroller at prosessen med å sette i ventemodus eller aktivere etter ventemodus er fullført før du dokker eller fradokker maskinen. 50 Hvordan komme i gang

51 Løse problemer med datamaskinen Teste maskinvaren Teste maskinvaren DiagTools-programmet gir to nivåer med testing: Automatisert testing med grunnleggende maskinvaretest. Avansert testing med de enkelte maskinvaretestene. Testene er utformet for å kjøre etter at systemet omstarter. Dette sikrer at datamaskinen er i en forutsigbar tilstand slik at diagnoseprogrammet kan teste maskinvarekomponentene. Testene er ikke-destruktive og er laget for å ta vare på datamaskinens tilstand. Datamaskinen starter på nytt når du avslutter programmet slik at drivere kan lastes inn. Kjøre diagnosetesten 1. Start datamaskinen på nytt. Trykk på F10 når du ser HP-logoen. 2. Når du ser det første diagnoseskjermbildet, trykker du på F2 to ganger for å fortsette. 3. Når gjenkjenningen av maskinvare er ferdig, kontrollerer du listen over gjenkjent maskinvare. Hvis en enhet ikke gjenkjennes eller feiler på testene, kan den være feil konfigurert i BIOS. Du kan finne ut av dette ved å kjøre BIOS Setup-programmet og kontrollere innstillingene. 4. Trykk på F2 to ganger for å kjøre basistesten av maskinvaren. 5. Trykk på F2 to ganger hvis du vil kjøre ekstra maskinvaretester. Velg og kjør de aktuelle testene fra skjermbildet med avanserte tester. Testene vil ikke være oppført hvis det ikke er funnet tilsvarende maskinvare. Trykk på følgende taster for å kjøre testene: Enter Kjører den merkede testen. F5 eller Merker eller opphever merkingen av testen. F6 Merker eller opphever merkingen av alle testene i F7 Merker eller opphever merkingen av alle testene i F1 Kjører alle merkede tester. 6. Når du er ferdig med å kjøre avanserte tester, trykker du på Esc for å avslutte. 7. Hvis du vil vise eller lagre system- og testinformasjon, trykker du på F4 gjentatte ganger (to ganger hvis du er på skjermbildet med avanserte tester, tre ganger fra skjermbildet med basistestene) for å lage en Support Ticket-loggfil. (Du trenger en tom diskett for å lagre loggfilen. Du kan også lagre den på harddisken ved å følge instruksjonene på skjermen.) 8. Trykk på F7 hvis du vil se på Support Ticket-filen. 9. Trykk på F3 to ganger for å avslutte og starte maskinen på nytt. Hvordan komme i gang 51

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Bruke trådløst LAN Arbeide

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt.

Dette avsnittet beskriver situasjoner som kan føre til at data går tapt. 11. april 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Omprogrammere One-Touch-tastene Fastsette TV-formatet

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7

Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Bruke settet med gjenopprettingsplater for Windows 7 Merk: Prosedyrene i denne publikasjonen kan endres. De mest oppdaterte gjenopprettingsprosedyrene får du ved å gå til http://www.lenovo.com/support/windows8downgrade.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer