DNV tjenester til fiskeflåten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNV tjenester til fiskeflåten"

Transkript

1 1 DNV tjenester til fiskeflåten Fra design til fiskefeltet

2 2 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift >> Makrellfiske i Nordsjøen. Innhold lokalkunnskap... 3 erfaring... 4 Ideen om ny båt... 5 Skroget bygges utenlands... 6 Nybåten utrustes i norge... 7 Ny båt og nye muligheter... 8 MER ENN 10 ÅR I DNV KLASSE... 9 KONTROLLORDNINGEN FOR FISKEFARTØY MELLOM 10,67 OG 15 METER tilleggstjenester >> Billedtekst til forside: RINGNOT FLÅTEN I AUSTEVOLD MØTES VED MARStEIN FYR.

3 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift 3 Lokalkunnskap Fiskeflåten i Norge er sammensatt av forskjellige fartøytyper avhengig av type fiskeri. Havfiskeflåten i Norge har klasse i DNV. Kystflåten har tradisjonelt fått utført teknisk tilsyn av Sjøfartsdirektoratet. Fartøy mellom 10,67 og 15 meter har et egenkontrollsystem i kombinasjon med inspeksjon av godkjente kontrollforetak. DNV er godkjent for slike kontroller. Fiskebåtrederne er opptatt av miljø og effektivitet. DNV er forberedt på at en fornyelse av fiskeflåten stiller krav til at klasseselskapet kan bidra til utvikling av fiskefartøy for oppnå disse målene. DNV har ti års erfaring med 20 båter i vår klasse og har blant annet som målsetting å klassifisere alle fartøy som benytter LNG til fremdrift. Norsk fiskerinæring er regulert og rederne må forholde seg til en rekke lover og forskrifter. Sikkerheten for fartøy og mannskap er svært viktig ikke minst for næringens renome og rekrutteringen til yrket. Fra 1. april 2010 ble det innført krav om sikkerhetsstyringsystem på Norske fiskefartøy. DNV har godkjent flere store fiskefartøy i henhold til ISM regelverket når de opererer som lasteskip. DNV er representert med 18 stasjoner langs Norskekysten og har lokalkunnskap der fiskebåtene hører hjemme. Vi håper at denne brosjyren vil gi dere en oversikt over hva DNV kan bidra med for fiskeflåten i Norge, og ikke minst hvor vi befinner oss. Fredrik hessen Distrikssjef, Vest-Norge, Det Norske Veritas, Ålesund

4 4 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift >> tøffe arbeidsforhold krever sikre båter. DNV har mer enn 140 års erfaring med forholdene i nord atlanteren. Erfaring Norske fiskefartøy leverte 2,5 millioner tonn fisk i Samlet fangstverdi var 11,3 mrd. kroner (Fiskeridirektoratet). I 2009 var det registrert personer i Norge med fiskeri som hovedyrke(fiskeridirektoratet). Norge er en stor eksportnasjon. Eksportverdien av villfisk fra Norge var 18,7 mrd. kroner i 2009 (Eksportutvalget for fisk). I mars 2010 var det fiskefartøy med norsk fiskerimerke, 126 av disse er over 50 meter lengde. Det er 345 fiskefartøy over 24 meter lengde (Fiskeridirektoratet). DNV har 178 fiskefartøy med norsk eier i klasse. Totalt sett har DNV 551 fiskefartøy i klasse. Steinar Dahl Markedssjef, Det Norske Veritas, Bergen Fiskebåtrederne må forholde seg til endringer i rammebetingelsene som for eksempel fiskepriser og kvoter. Menneskene om bord er en viktig ressurs. Rekrutteringen til næringen er blant annet avhengig av fremtidsutsiktene. Utsikter til fornyelse og verdiskapning i et givende og interessant fellesskap om bord har positiv betydning for å trekke til seg attraktivt mannskap. Fiskerioperasjoner stiller store krav til fartøy og mannskap. En ting er å finne fisken. En annen ting er å åpne lukene og få den om bord og fraktet trygt til mottaket. Arbeid på fiskebåt gjelder teknisk forståelse, operasjonell kompetanse og kultur. Godt fiske!

5 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift >> fra venstre Jan Atle Lervåg, DNV Ålesund, Per Gunnar Beyer, Skipsteknisk AS, Ålesund, Helge Slagnes, Skipsteknisk AS, Ålesund har en gjennomgang av tegningene til Geir. Ideen om ny båt Nybygg av fiskebåt starter med god design. Designet skal blant annet legge til rette for at fartøyet ivaretar reders ønsker og behov. Det er verdt å ta høyde for både gjeldende og nye tekniske krav i designfasen. I denne fasen kan DNVs kompetanse på blandt annet LNG komme til nytte. Våre fagavdelinger gjennomgår og kommenterer designet til beste for alle parter i et nytt prosjekt, for å sikre et velfungerende og sikkert fiskefartøy. Lave drivstoffkostnader Lavere utslipp n Vurdere alternative fremdriftsløsninger n Bedre arbeidsforhold om bord n Topp utstyr n Effektiv båt n Fiskebåt er skreddersøm n n Ved å gjøre dette før forespørsel sendes til verft tilføres prosjektet viktig verdi. Slik kan både designer, eier og verft spare tid og penger. I Norge har DNV approbasjonssenter på Høvik og i Ålesund. Vi kan dermed etablere nær kontakt med norske fiskebåtredere og designere. Involver DNV i designfasen! Designgjennomgang er en service som tilbys fiskeflåten uten ekstra kostnad. 5

6 6 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift >> Geir utrustes ved fiskerstrand verft. Skroget bygges utenlands Bygging i utlandet gir utfordringer n Effektivt byggetilsyn n Bygging i henhold til teknisk standard n God oppfølging n Unngå ekstraregninger DNV godkjenner fra tegnebrett til ferdig skrog. I godkjenningen ligger approbasjon og byggetilsyn. Med e-approval utføres approbasjonsarbeidet effektivt. Approbasjonsingeniørene er tilgjengelige for verft og designer. Byggetilsynet utføres av godkjente surveyere i nær kontakt med verft og rederi frem til ferdig klasset skrog kan leveres. Verftet kan forholde seg til en kontakt i DNV. DNV er representert i over 100 land med 300 stasjoner. I Norge har vi 18 stasjoner.

7 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift 7 >> frank olav haug måler høyden på lukekarm på geir. Nybåten utrustes i Norge DNV følger utrustningen og leverer sertifikat på at fartøyet er bygget i henhold til klassereglene. Vår rolle er å kontrollere og verifisere at fartøyet bygges i henhold til klassereglene. Verftet har en fast kontaktperson. DNV s prosjektleder følger byggingen og gjennomfører besiktigelser i samarbeid med verftet og utstyrsleverandører. Utstyrsleverandørene sørger for DNV sertifisering av kritiske komponenter til fartøyet. DNVs engasjement sikrer: n Ingen overraskelser n Endringer = utfordringer n Teknisk kompetanse er viktig for resultatet Dette er femte GEIR vi bygger. DNV har vært klasseselskap på flere av disse nybyggene, noe som blant annet gir verftet en trygghet for at det den ferdige båten er bygget i henhold til en godkjent teknisk standard. Per fiskerstrand Prosjektansvarlig Geir, Fiskerstrand verft <<

8 8 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift >> ringnot flåten på havet. Ny båt og nye muligheter Klasse i DNV gir trygghet for at fartøyet er i sikker teknisk stand og at alt virker som det skal. Når fartøyet settes i drift følger DNV opp med tekniske besiktigelser. Det stilles tekniske krav til skrog, at styrke, vær- og vanntett integritet, stabilitet og flyteevne og tanker er intakt. Videre påses det at styrke og virkning for hovedfunksjonene til maskininstallasjoner og utstyr er tilstrekkelig. Anker og styring er eksempler på dette. De forskjellige besiktigelsene forfaller innen gitte tidsvinduer, som varsles via DNV Exchange, som er et nettbasert system tilgjengelig for alle kunder. arild holmeset, reder, Geir, HP Holmset as Det er viktig for oss å ha klasse. Vi legger stor vekt på at klasseselskapet har lokal tilknytning og service der vi og verftene er. n Godt og regelmessig vedlikehold n DNV permen for skipsdokumenter er fin å ha i orden n DNV Exchange hjelper å holde orden på fristene n Alt skal virke n Vi gjør alt vi kan for at ingenting skal gå feil.

9 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift 9 >> Indrid majala er en av mange med DNV klasse. Mer enn 10 år i DNV klasse og like god n Vil fortsatt bli tatt på alvor n Viktig å holde kravene n Trenger effektivt vedlikehold n Båten er verdifull og skal passes på. DNV har et stort nettverk med mange fiskefartøy i klasse. Med fokus på tilgjengelighet og god oppfølging utvikles det et samarbeid med fiskebåteierne og folkene om bord. Fartøy som driver aktivt fiskeri gjennomfører regelmessig vedlikehold. Klassebesiktigelsene må gjennomføres innen fristene. Det er viktig for et effektivt samarbeid at DNV er tilgjengelig. Vår erfaring med fiskefartøy og forståelse for driftsformen bidrar til å styrke kompetansefellesskapet. Erik Juelsen, teknisk sjef, Strandrederiet, Ålesund. dnv Exchange er et fantastisk hjelpemiddel for å holde styr på forskjellige forfallsdatoer.

10 10 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift >> fiskefartøyer til kai i tromsø. Kontrollordningen for fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter Dnv er Godkjent Foretak og utfører tilsyn i henhold til Kontrollordningen for fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter. Eivind Larsen, tjenesteansvarlig i DNV for kontrollordningen Vårt kompetansesenter for tjenesten er i Bergen, men vi har stasjoner som dekker hele kysten. Du finner oss i Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Trondheim, Kristiansund, Ålesund, Ulsteinvik, Måløy, Florø/Førde, Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Fredrikstad. Han er oppvokst i fiskerimiljøet i Havøysund. Han har tre års arbeidserfaring fra Sjøfartsdirektoratet før han begynte i DNV i 2008.

11 Nybygg Forarbeid og designgjennomgang Approbasjon/ Material- og komponentsertifisering/ Byggeoppfølging Tester og sjøprøver Fartøy i drift 11 Tilleggstjenster DNV sertifiserer sikkerhetsstyringssystemer for fartøy og rederier i handelsflåten i henhold til ISM koden. Fra 1. april 2010 er sikkerhetsstyringssystem obligatorisk for alle norske fiskefartøy i næringsvirksomhet. DNV kan utstede sertifikat for sikkerhetsutstyret for fiskefartøy på Island og Færøyene (fartssertifikat). Med klasse i DNV finnes det flere klassenotasjoner og standarder som kan være aktuelle å vurdere, som for eksempel innen: sikker navigasjon, støy og vibrasjon, komfort, miljø, vedlikehold, automatikk og teknisk overvåkning, LNG og is forsterkning. DNV sertifiserer også i henhold til MSC og ISO standarden, der miljøsertifisering også kan inngå. DNV har konsulentvirksomhet knyttet til de maritime næringene, som fiskeri er en del av.

12 Danmark Vandmanden 36 DK9200 Aalborg SV Bodø Gammelveien Bodø Kristiansund N Verkstedveien Kristiansund N Stord Torget Stord Færøyene Vestara Bryggja 100 Torshavn Florø/Førde Kolkaia Florø Mo i Rana Halvor Heyerdahls v. 1, 8626 Mo i Rana Tromsø Strandveien Tromsø Grønland Augo Lyngip Aqqutaa 8 Postboks Nuuk Fredrikstad Gamle Beddingvei 2 Postboks Kråkerøy Måløy Skramsgården, Gate 1, Nr Måløy Trondheim Ingvald Ystgaardsvei Trondheim Island Fjardargata Hafnarfjördur / Haugesund Flathauggaten Haugesund Stavanger Bjergstedveien Stavanger Ulsteinvik Sjøgata Ulsteinvik Norge Bergen Johan Berentsens vei Laksevåg Harstad Nessevegen 2 B 9411 Harstad Kristiansand S Kongsgård Allé Kristiansand S Sandefjord Leif Weldingsvei Sandefjord Stavanger Bjergstedveien Stavanger Ålesund Tollbugata Ålesund DNV (Det Norske Veritas as) NO-1322 Høvik Norge Det Norske Veritas AS 1000/ Design/layout: Coor Design Print: Coor Print. Photo: p1: DNV/ Linda Mathilde Økland, p2-3: Rune Kvamme, p4: Rune Kvamme og Toftnes Multivisjon as (lite), p5, 6 og 7: Toftnes Multivisjon as, p8 og 9 stort: Rune Kvamme, p8 og p9 (lite): Toftnes Multivisjon as, p10: Rune Kvamme.

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

1. Innledning og Generell Beskrivelse

1. Innledning og Generell Beskrivelse Sist endret: 27-11-2014 1. Innledning og Generell Beskrivelse FNs konvensjon om lov på sjøen (United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS) er hjørnesteinen til internasjonal maritim lovgivning.

Detaljer

Foto av vestlandsferje: Bente Amandussen

Foto av vestlandsferje: Bente Amandussen Avgitt juni 2012 RAPPORT Sjø 2012/08 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV SJØULYKKE, LANGELAND LDJB3, FORLIS I KOSTERFJORDEN, SVERIGE, 31. JULI 2009 This report is also avaliable in English Statens havarikommisjon

Detaljer

Helga og havfiskeflåten

Helga og havfiskeflåten 21. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2006 Unødvendig å redusere bifangstane av blåkveite Side 6 Pangstart for seiflåten Side 7 Fiskeflåten må vise søppelansvar Side 9 Skipperskifte i Fiskebåt Ber fiskebåtreiarane

Detaljer

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6

Seier for fiskeriene. God start på fiskeriåret Side 6 21. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2006 Gjøres klar for å hugges Her er rederiet Carisma sitt Soria Moria en utrangert dansk ringnotsnurper til 2,5 millioner kroner. Når båten er satt i stand - «egnet og utstyrt for

Detaljer

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen RAPPORT MA 10/06 Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Øyvind Herse, Margareth Kjerstad, Geir Tangen Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen 1 Forfatter/Møreforsking Marin Forskriftene i åndsverkloven

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6 1 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang...

Detaljer

Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Y KURS. ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Y KURS ÅRSBERETNING 2004 for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ÅRSBERETNING 2004 > STIFTELSEN NORSK MARITIM KOMPETANSE > De 10 største bidragsyterne til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse Color Line

Detaljer

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10

M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august. Nasjonal maritim strategi s. 5. Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 NUMMER 3-2007 72. ÅRGANG M/S Ronja Harvester - Overlevert Sølvtrans AS i august Nasjonal maritim strategi s. 5 Krav til ISM for lasteskip på 500 BT s. 10 FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING - stiftet 14. desember

Detaljer

navigare Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Fotokonkurransen for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014

navigare Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Fotokonkurransen for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014 Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Bot 1 Navigare og bedring 1-2014 Ønsker sjøvett i skolen Fotokonkurransen for sjøfolk

Detaljer

Årsmelding. Foto: Math Lande AS

Årsmelding. Foto: Math Lande AS 2006 Årsmelding 2006 Foto: Math Lande AS Innhold Sammendrag 2 Internasjonalt samarbeid 4 Regelverksarbeid 7 Tilsyn og kontroll 9 Sjøulykker 13 Sjøfartsadministrasjonen i 2006 15 Regnskap 2006 17 English

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3

KIS nytt. Hovedkontoret med KIS Skolen samlet i Asker side 8-9. Nr. 1 2014. Leder s 2. KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS nytt Nr. 1 2014 Leder s 2 KIS portrettet Ei ekte KIS-jente s 3 KIS SØR AS Nye lokaler i Skien s 4 KIS VEST AS Kunden i fokus s 5 KIS KOMPETANSE AS Publikumsvennlige kurslokaler i Bergen s 6 KIS VEST

Detaljer

Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre.

Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. 40 Sammen i TET Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. Tekst: Audun Bakke Andersen Foto: Audun Bakke Andersen Forsidefoto: Tony Hall,

Detaljer

for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse for Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse «Norsk maritim politikk og norske rammebetingelser er bygget på et sterkt kunnskapsgrunnlag. Dette er en ressurs som sikrer at norsk maritim næring er konkurransekraftig

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013

GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 GOWESTMAGAZINE.COM MARITIME MAGAZINE NOVEMBER 2013 FOTO PER EIDE GOWESTMAGAZINE.COM 03 LEDER GO WEST MAGAZINE INNHOLDSFORTEGNELSE GI OSS EN DOSE SUNNMØRING Den maritime klyngen har de siste 20 årene vist

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS nytt Nr. 1 2013 Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3 KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS KOMPETANSE AS Sikkerhetsopplæring i medvind s 5 KIS VEST AS Høye ambisjoner offshore

Detaljer

HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ:

HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: TEMA TROMSØ SOM HUB I NORD 1 2 3 4 TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: HUB i nord Ved å komplettere Tromsøs eksisterende tilbud, kan nordnorsk næringsliv skape den komplette HUB i nord for offshorerelatert

Detaljer

Pe lagisk Forening. Ett år med

Pe lagisk Forening. Ett år med Disse tre er sentrale i Pelagisk Forening, som har kontor i Bergen. Fra venstre styreleder Jonny Lokøy. daglig leder Torslein Solem og saksbehandler Mariann Franisen. Medlemskontingenten i foreningen er

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

En god taksering gjør gleden langvarig

En god taksering gjør gleden langvarig En god taksering gjør gleden langvarig Hver morgen ser Eline frem til en varm, deilig dusj......det gjør muggsoppen også. En god taksering kan spare deg for mange overraskelser. Enten du selger eller kjøper,

Detaljer

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2008 Sjekker sikkerheten på sjarker Side 6 10 Tar grep om ulykkesetterforskning Side 12 15 Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE

Detaljer

KIS nytt. Jubileumsturer til DEMAG og Berlin side 10-11. Nr. 1 2015. Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3

KIS nytt. Jubileumsturer til DEMAG og Berlin side 10-11. Nr. 1 2015. Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3 KIS nytt Nr. 1 2015 Leder s 2 KIS portrettet Med verden som arbeidsplass s 3 KIS SØR AS Smart løsning på krevende strekktest s 4 KIS VEST AS Full fart i KIS VEST AS s 5 KIS KOMPETANSE AS Tøffe tider offshore

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer