Karmøy Hjelmeland Rogaland Finnøy Stavanger Kartet viser kun en omtrentlig plassering av ulike byer og stedsnavn. Dirdal Bryne Sirevåg Egersund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmøy Hjelmeland Rogaland Finnøy Stavanger Kartet viser kun en omtrentlig plassering av ulike byer og stedsnavn. Dirdal Bryne Sirevåg Egersund"

Transkript

1 sjømat i Rogaland

2 Karmøy Rogaland Kartet viser kun en omtrentlig plassering av ulike byer og stedsnavn. Stavanger Bryne Finnøy Dirdal Hjelmeland Sirevåg Egersund

3 Foto: Marine Harvest Norges hurtigst voksende næring Norsk fiskeri og havbruk er kunnskapsbaserte næringer, og er en viktig del av det globale sjømatmarkedet. Sammen står disse for Norges nest største eksportnæring der det tas opp nærmere 3 millioner tonn norsk sjømat fra havet hvert år. Tradisjoner med fiske og fangst strekker seg flere tusen år tilbake i tid, og Norge er i dag kjent for å levere sjømat av særs høy kvalitet. Norge er også en nasjon som har kommet svært langt innen utvikling av akvakultur, og er verdensledede på produksjon av utstyr og fôr til verdens akvakulturindustri. Rogaland ligger sørvest i Norge og byr på unike og vakre landskap. Her er det nær forbindelse med Nordsjøens fiskebanker og verdens sjømatmarkeder. Dette har gitt fortrinn for matklyngen i Rogaland som er unik i sin sammensetning, både nasjonalt og internasjonalt. Her er flere sterke private kunnskapsmiljøer, offentlig FoU, industriell bearbeiding, internasjonalt eierskap, industrielle lokomotiver, leverandørindustri og utsøkt kokke- og måltidskompetanse. Aktørene har geografisk samlokalisering, nærhet til krevende nasjonale sluttmarkeder, omfattende eksportvirksomhet, og det er tette forbindelser mellom blå og grønn sektor. Rogaland har med dette utviklet seg til å bli et innovativt fylke hvor det stadig er fremdrift innen produksjon og produksjonsutvikling til hele verdikjeden innen sjømatnæringen. Kompetansemiljøet her vil være sentralt i forbindelse med å utvikle produkter av norsk marint råstoff rettet mot de sterke europeiske kvalitetsmarkedene, der både restaurant og storhusholdningsmarkedet, og kjøpesterke sluttkonsumenter etterspør mer og mer fersk, bearbeidet fisk. Rogaland er også i ferd med å samle store deler av kompetansen innen matproduksjon og utvikling inn i Måltidets Hus som vil stå ferdig i begynnelsen av Dette er viktig for å befeste Rogaland som den fremste regionen innen matutvikling i landet. Sjømatnæringen i Rogaland vil ytterligere forsterkes ved det langsiktige NCE (Norwegian Centres og Expertise) programmet Industriell Gastronomi delvis finansiert av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmets hovedmål er å styrke kunnskapsplattformen og innovasjonsevnen innenfor industriell gastronomi til beste for norsk matproduksjon. Også gjennom Forskningsrådets VRI (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) program har Rogaland valgt å fokusere på matnæringen. Programmet har som mål å knytte sterkere bånd mellom forskning og næringsliv. Både innenfor havbruk og fiskeri er Rogaland på råstoffsiden preget av et fåtall sterke industrielle aktører som henter råstoff fra et stort omland. Den sterke konsentrasjonen, kombinert med entreprenørskapsånd og innovasjonsevne, sikrer en stadig utvikling av både produkter og prosesser. Innenfor havbruksnæringen finner det sted en stadig utvikling i retning ny teknologi, ny organisering og nye arbeidsmetoder. Leverandørindustrien i Rogaland ligger i tet på dette området, særlig innenfor fôrutvikling, miljøteknologi og prosessutvikling. Kunnskap og teknologi som bygges opp knyttet til laksenæringen vil være viktig når det skal legges til rette for kommersiell produksjon av nye oppdrettsarter. Den marine leverandørindustrien i Rogaland vil være svært viktig i en slik sammenheng.

4 Foto: Marine Harvest Foto: Akva Group ASA havbruk Visste du at...omtrent hvert 20.minutt, hver dag hele året igjennom, passerer en trailer fullastet med laks norskegrensa på vei mot markedet?...norsk laks spises i mer enn 100 forskjellige land, og eksport av laks utgjør 41 % av verdien til den samla eksporten av fiskeriprodukter her i landet?...hver dag går det 15 trailere med laks fra Rogaland til Europa og resten av verden?... merkevaren Norsk Laks har høyere preferanse enn Coca- Cola Oppdrett er en næring i stor vekst både i verdenssammenheng og i Norge. I 1970 utgjorde oppdrett 5 prosent av verdens sjømatproduksjon, mens andelen i dag har steget til hele 50 prosent. Havbruk er her til lands en ung næring, og det var først på 1980-tallet man lyktes med produksjon av laks i storskala. I dag utgjør laksen om lag 85 % av det totale salget av norsk oppdrettsfisk, og omtrent 40 prosent av all oppdrettslaks som produseres i verden kommer fra Norge. Laks og ørret Rogaland står for om lag 7 prosent av den totale lakse- og ørretproduksjonen i landet, noe som utgjør ca tonn. Marine Harvest og Grieg Seafood er de største produsentene av laks i fylket. Dette er integrerte selskap som har kontroll på hele verdikjeden fra smoltproduksjon til oppdrett, via foredling og pakking, til salg av ferdige lakseprodukter. Det finnes også andre aktører, og i dag er det sysselsatt om lag 400 mennesker i havbruksnæringen i Rogaland. Nærhet til markedet og en komplett næringsklynge i havbruk som er villig til å investere i utvikling gjør Rogaland til et konkurransedyktig fylke for havbruk. I Rogaland finner vi også Erfjord Stamfisk som er en strategisk viktig produsent av lakserogn, som sammen med to andre stamfiskselskap er majoritets-eier i avlsselskapet Salmobreed AS. Salmobreed AS leverer 40 prosent av lakserognen til norsk oppdrettsnæring. Kveite Rogaland er Norges største kveiteproduserende fylke hvor det i 2005 ble produsert over 500 tonn kveite. Kveite produsert av Marine Harvest Cold Water Marine Species her i Rogaland var en viktig råvare under VM i kokkekunst - Bocuse d Or - i Andre arter I Norges minste kommune Kvitsøy drives det både oppdrett av hummer og dyrking av kamskjell. Norwegian Lobster Farm er i dag verdens eneste kommersielle produsent av porsjonshummer, og bygger nå opp produksjonen til 100 tonn per år. Selskapet har patent på markedets ledende oppdrettsteknologi til hummer, og har utviklet sentralfôringssytem, datastyring, hummerfôr og bilde behandlingsprogram som er skreddersydd for hummernæringen. Dyrking av kamskjell på Kvitsøy skjer gjennom bedriften Kvitsøy Edelskjell AS. Bedriften har pr i dag omkring 300 mål med havbeite for kamskjell, og har opptil skjell på havbunnen. Regionen bygger også opp blåskjellindustrien som har vært gjennom en omorganiseringsfase de siste årene. Ved Rygjabø Fiskerifaglige Senter er det etablert et landbasert forsøksanlegg for produksjon av kråkeboller. Målet er å få til en kommersialisert produksjon for eksportmarkedet. Lakseproduksjon i Norge tonn tonn tonn tonn tonn 0 tonn tonn laks tonn svin, fjørfe og storfe (samlet produksjon)

5 fiske I Norge har vi lange tradisjoner for fiske, og fortsatt har om lag personer her til lands fiske som sitt hovedyrke. Norges lange kystlinje, med øyer og kalde, rene fjorder, strekker seg mer enn kilometer, en distanse betydelig lenger enn jorda rundt ekvator. Dette har gjort Norge til en av verdens fremste fiskerinasjoner. Matfisk og industrifisk Rogaland ligger langt fremme som fiskerifylke med nærhet til de viktigste fangstfeltene i Nordsjøen. I alt 112 heltidsfiskere og 79 personer som har fiske som en binæring finnes i Rogaland. Fiskerihavnene i Egersund/Sirevåg og på Karmøy er blant landets største. På sør- vestlandet er det særlig trålerne som høster havet, og Rogaland har ca 25 industritrålere som utgjør om lag halve den norske flåten. I 2006 ble det ført i land tonn i Rogaland der Egersund står for hele av disse. Dette er også en av Norges største ilandføringsplasser for villfanget sjømat. I økonomisk forstand er hovedfangstingen industrifisk som tobis, øyepål og kolmule som brukes i fiskemel og fiskeoljer. Det er Rogaland Fiskesalgslag S/L som står for det meste av den organiserte omsetningen av fisk og skalldyr i Rogaland. Krabbe og reker Fylket har også gode forhold for fangsting av skalldyr, og driver helårsfangst av både krabber og reker. Reketråling har lange tradisjoner i Rogaland, og er for tiden inne i en spennende struktur- og produksjonsutvikling. I fylket finner en 59 av de i alt 175 reketrålerne som finnes i Norge. Disse forsyner bl.a. Finny Sirevaag AS med råstoff som er basis for en omsetning av pillede reker i lake på 120 millioner kroner i året. Alger Det foregår også en god del taretråling fra Rogaland. Dette Visste du at har dannet grunnlaget...norges forvaltningsområde til havs for en produksjon av alginater ved FMC Biopolymer sin fabrikk km 2, noe som utgjør 6-7 ganger strekker seg over nesten 2 millioner i Haugesund som er arealet av hele fastlands Norge? Norges største alginatfabrikk med hele 200 ansatte. Her er det kort vei til råstoffet som i hovedsak er stor bruntare som høstes utenfor vestlandskysten. Alginater benyttes i alt fra matvarer og dyrefór, til farmasøytiske- og kosmetiske produkter, samt industrielle applikasjoner. FMC BioPolymer AS har også en høy grad av egne FoUaktiviteter og er kjent for å benytte moderne bioteknologiske metoder i utviklingen av nye produkter. Foto: Rygjabø VGS

6 salg og foredling av sjømat Omega-3 er spesielt viktige for kroppen vår fordi de blir brukt til å bygge strukturen til viktige bestanddeler i kroppen, for eksempel hjerneceller Visste du at...hver dag spises det 27 millioner måltider med norsk sjømat verden over?...norge serverer verden med om lag 10 milliarder måltider norsk sjømat i året?... i 2006 ble det eksportert norsk sjømat for 35,6 milliarder kroner, som er 3,8 milliarder mer enn året før? Bare Kina eksporterer mer. Sjømat er Norges mest stabile og inntektsbringende handelsvare gjennom tidene, og hver dag spises det over 27 millioner måltider med norsk sjømat i mer enn 150 forskjellige land. Rogaland har gjennom århundrene ervervet seg erfaring, kompetanse og kultur for å behandle og pakke fisk for markeder verden over. I Rogaland har vi en nærhet til markedet i Europa og resten av verden som er helt unik. Allerede på tallet var Rogaland sentrum for tidens største eksportnæring, nemlig sild. Pelagisk fisk I dag har vi flere store fryserier i regionen for pelagisk fisk. Skude Fryseri ved Skudeneshavn fryser inn om lag tonn pelagisk fisk i året for eksport. Det er i hovedsak sild og makrell som blir produsert der hovedmengden går til Øst-Europa og Japan. Egersund Seafood AS i Egersund driver også med innfrysing av pelagisk fisk, og selskapet eksporterer ca 60 prosent av produsert mengde. I Egersund finner vi også bedriften Fonn Egersund AS som videreforedler fisk og skalldyr til i hovedsak eksport. Også Koralfisk AS på Avaldsnes driver innfrysing av pelagisk fisk som i hovedsak eksporteres til Russland og Japan. Reker Finny Sirevaag AS kan se tilbake på over 100 års erfaring i pilling og lakelegging av reker. Bedriften, som ligger på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder, foredlerer sjømat under merkenavnene Sirevaag, Finny og Lista. Hele 99 % av verdens pillede kaldtvannsreker har vært dypfryste. Finny Sirevaag er en av svært få bedrifter som leverer nykokte reker fra Nordsjøen, pillet ferske og lagt rett i lake. Oppdrettsfisk Oppdrettsnæringen med Marine Harvest og Grieg Seafood i spissen produserer også store mengder sjømat for eksport. Det finnes to store slakterier for oppdrettsfisk i Rogaland. Disse sender det aller meste av produsert fisk til eksport. Men noe av fisken går til produsenter som videreforedler fisken lokalt. En av disse bedriftene er Mikal Laks som er et familieeid røykeri som produserer røykt og gravet laks av høy kvalitet. Distribusjon Rogaland Fiskesalgslag S/L er et rendyrket selskap for førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr som ilandbringes i Rogaland. Matgrossisten Vest er en sammenslåing av de to sterke sjømatgrossistene Karmøy Delikatesse og Vest Engros AS, som sammen har over 40 års erfaring med levering av levert fersk sjømat til dagligvarehandelen, restauranter og institusjoner i Rogaland. Fôr til kjæledyr Det finnes også en bedrift i fylket som foredler sjømat til kjæledyrmarkedet. Salmopet produserer blant annet fiskeolje til bruk for hund og katt. Omega-3 fettsyrer I kg laksefilet I boks omega-3 fettsyrer ( trankapsler ) Foto: Marine Harvest

7 Foto: Skretting Foto: Akva Group ASA produksjon og utvikling av fiskefôr Innenfor produksjon og utvikling av fôr til oppdrettsnæringen er Norge verdensledende. Fôret til fisken er, og vil fortsatt være, den viktigste faktoren for å sikre næringen en videre positiv og bærekraftig utvikling. Fiskefôr lages både av marine og vegetabilske råvarer. Ca 55 % av råstoffet kommer fra marine råvarer som fiskeavskjær, fiskemel og fiskeolje. De øvrige ingrediensene er vegetabilske proteiner og oljer, bindemiddel, vitaminer og antioksidanter. Det er i hovedsak tre store firmaer som representerer både produksjon og utvikling av fôr til oppdrettsnæringen: Skretting, EWOS og BioMar. Skretting I Rogaland finner vi noen av verdens største fôrprodusenter på fiskefôr sammen med verdens ledende forskningsbedrifter på oppdrettsfôr. Skretting er verdens største produsent av fiskefôr, og har hovedkontor i Stavanger. Selskapet står for om lag 40 prosent av verdens produksjon av fôr til laks og ørret, med fabrikker over hele verden. Totalt Tørrfôrmengde 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg Tørrfôr som må til for at laks skal vokse 1 kg sammenlignet med kylling og gris produserer Skretting fôr til over 50 forskjellige arter fisk. I Norge jobber 220 personer i Skretting, som også har stor forskning på fiskefôr gjennom sin avdeling Skretting Aquaculture Research Center (ARC). Skretting ARC er også lokalisert i Stavanger, og har over 60 ansatte. Skretting med sin over hundre år gamle historie var også de første til å produsere tørrfôr til laks i sjøen. EWOS EWOS er også et verdensledende selskap for produksjon av fiskefôr og har en av sine viktigste forskninsstasjoner gjennom EWOS Innovation plassert i Dirdal i Rogaland. Dette er verdens største kommersielle forskningsstasjon på fiskefôr og har om lag 70 ansatte. BioMar Også BioMar er representert i Rogaland med sin fôrfabrikk lokalisert på Karmøy der det produseres fôr til oppdrettsnæringen. BioMar inngår i BioMar-Group som har fôrfabrikker også andre steder i verden. AgriMarin Production AS Felleskjøpet Rogaland Agder har nylig startet produksjon av råvarer til fiskefôr gjennom fabrikken AgriMarin Production AS som er lokalisert i Stavanger. Her er råvaren tørkede erter, der disse prosesseres til fraksjoner med ulikt innhold av protein og karbohydrat, samt til svært interessante skall-/fiberprodukter. Både ressursmessige og prismessige forhold knyttet til fiskemel, og dessuten svært høye kornpriser internasjonalt aktualiserer disse produktene til fiskefôr. Årsproduksjonen i fabrikken der det er 16 ansatte vil ligge på om lag tonn. Visste du at...norge er verdensledende på produksjon og utvikling av fôr til oppdrettsnæringen?...rødfargen i laksekjøttet skyldes et stoff som fisken får i seg når den spiser små krepsdyr i havet, det heter astaxanthin?...det første tørrfôret til laks i sjø er utviklet av Skretting?

8 teknologi Norge ligger langt fremme på teknologisk utvikling av utstyr til både fiskeriindustrien og havbruksindustrien. Her finner vi store verdensledende aktører som leverer utstyr til både fiskeri og havbruk både nasjonalt og internasjonalt. AKVA Group ASA I Rogaland ligger verdensledende bedrifter som leverer teknologi til fiske og havbruk. AKVA group ASA som har sitt hovedkontor lokalisert på Bryne er verdens ledende leverandør av teknologi til fiskeoppdrettsnæringen. I tillegg til avdelingskontorer i Norge har også bedriften flere datterselskap rundt om i verden. AKVA group ASA har over 600 ansatte der 160 av disse arbeider i Norge. Selskapets hovedprodukter er merdsystemer i plast og stål, oppdrettsflåter, automatiske fôringsanlegg, kamera- og sensorsystemer, vannbehandling og resirkuleringsanlegg samt programvare for produksjonsstyring til fiskeoppdretts- og sjømatnæringen. Selskapet er børsnotert på Oslo Børs. Egersund Group I Egersund ligger Egersund Group som leverer utstyr til både fiskeri og havbruk gjennom bedriftene Egersund Trål og Egersund Net AS. Egersund Trål har produsert utstyr til fiskeri siden 1952, mens det heleide datterselskapet Egersund Net har produsert notposer og annet utstyr til havbruk siden tallet. Egersund Group har om lag 300 ansatte og bedriften er i dag en av verdens ledende produsenter av slikt utstyr. HOBAS AS HOBAS AS er et firma fra Rogaland som har levert utstyr til akvakulturindustrien siden Disse har spesialisert seg på en produktmix som inkluderer kompetanseutvikling, prosjektering og levering av landbaserte resirkulerte anlegg. Selskapet har flere internasjonale prosjekter i aktivitet med bl.a. egen glassfiberproduksjon og fiskeoppdrett i et landbasert oppdrettsanlegg i Sri Lanka. Trio Fish Processing Machinery AS Trio Fish Processing Machinery AS som er plassert i Stavangerregionen produserer prosesseringsmaskineri for sjømatindustrien verden over. Denne bedriften har over hundre års erfaring med maskineri til sjømatprosessering, da den begynte å produsere maskineri for hermetikkindustrien i Stavanger allerede tidlig på 1900-tallet. Snorre Technology og Smartfarm Det finnes også mindre bedrifter som Snorre Technology som leverer utstyr til foredlingsindustrien på krabbe. Smartfarm er en annen bedrift som har spesialisert seg på levering av utstyr til blåskjellindustrien. Visste du at... for hver ny tusenlapp som fiskeriog havbruksnæringen skaper i verdi, medfører det ytterligere 780 kroner i verdiskaping i andre næringer? Foto: Akva Group ASA

9 Foto: Rygjabø VGS kunnskapsmiljøer I Rogaland er det rundt 50 institusjoner og bedrifter som arbeider med forskning, som til sammen har ca 3000 ansatte. Til sammen er det ansatte i de regionale kunnskapsmiljøene med kobling til sjømat. Forsknings- og utviklingsmiljøet innen matklyngen i Rogaland har en struktur som skiller seg fra andre fylker nordover kysten. Dette spenner fra forskning på dyre- og fiskehelse via utvikling av basiskunnskap og teknikker for å bedre holdbarhet i råvarer, ferskvarer og industrielt foredlede produkter til forskning om markedsforhold og kundeatferd. I fylket er det også sterke private kunnskapsmiljøer, representert ved FoU (forskning og utvikling) avdelingene til blant annet Skretting ARC og EWOS Innovation. Norconserv AS er et forskningsinstitutt med hovedaktivitet rettet mot sjømatsektoren. Store prosjekter gjennomføres sammen med industrielle aktører for utvikling av optimale prosessbetingelser, emballasjeløsninger og teknologier. Produktholdbarhet relatert til mikrobiologiske problemstillinger er et sentralt kompetansefelt som Norconserv fokuserer på. Instituttet driver også en omfattende oppdragsvirksomhet rettet mot næringsmiddelprodusentene. Norconserv AS inngår nå i NOFIMA som også inneholder Fiskeriforskning, AKVAFORSK og MATFORSK. Gastronomisk Institutt AS er eid av Stiftelsen Norsk matkultur, Matforsk, Norconserv og Fiskeriforskningen. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor i Oslo. Mye av virksomheten foregår gjennom internasjonale gastronomiske fagnettverk. Selskapet arbeider innenfor produktutvikling, bedriftsrådgiving, kommunikasjon, profilering samt utdanning og opplæring innen mat og drikke. Både Norconserv AS og Gastronomisk Institutt AS er sentrale i realiseringen av Måltidets hus som skal stå ferdig til begynnelsen av Universitetet i Stavanger UiS (Universitetet i Stavanger) tilbyr masterstudium i ledelse og markedsføring av sjømat, og er et av de ledende forskningsmiljøene i verden på økonomisk analyse av sjømarkeder og markedsføring av sjømat. UiS trapper også opp sin strategiske satsing på FoU og høyere utdanning innrettet mot produksjon av mat og hotell- og reiselivstjenester. Her finner en også studietilbudet Biologisk Kjemi der målet for studiet er å beherske moderne eksperimentelle og teoretiske metoder for å løse problemstillinger på det molekylære plan innen biologi og kjemi. Fagområdet omfatter metoder av stor interesse for fremtidig matproduksjon, og det er her iverksatt spennende forskningsprosjekt med fokus på fiskeproteiner. Videregående opplæring Rygjabø VGS er eneste videregående skole i fylket som tilbyr videregående kurs i akvakultur og fiske og fangst, men også utdanning innen sjømatlære. På Jåttå videregående skole vil fra det fra høsten 2008 tilbys teknisk fagskole innen matfag. Dette vil være et tilbud til videreutdanning for faglærte innen matsektoren der målet er å øke kompetansen innen prosessering og videreforedling av mat, med stor vekt på organisering av matproduksjon og næringsmiddelkjemi og biologi. Visste du at... nye forskningsresultater viser at kroppen tar opp omega 3-fettsyrer opptil ni ganger mer effektivt fra sjømat enn fra kosttilskudd?...universitetet i Stavanger er et av de ledende forskningsmiljøene i verden på økonomisk analyse av sjømarkeder og markedsføring av sjømat?...rogaland har Norges eneste universitet som underviser i sjømatledelse?

10 10

11 Biomarin Vekst er et dynamisk og solid nettverk som er offensivt på vegne av hele verdikjeden for sjømat. Vi kobler medlemmene sammen for å bygge nær-ingens omdømme og sørge for rekruttering til bransjen. Vår målgruppe er alle virksomheter med tilknytning til hele verdikjeden for sjømat. Biomarin Vekst leder og administrerer prosjekter. Bedriftene kan selv stå som eiere av prosjektet og leier oss inn som prosjektadministrator. Biomarin Vekst mobil Besøksadresse Professor Olav Hanssensvei 7A 4021 Stavanger Postadresse Postboks 8034, 4068 Stavanger Foto forside: Kveitebilde; Eksportutvalget for fisk, fotograf: Per Eide Båtbilde; Eksportutvalget for fisk, fotograf: Eiliv Leren Sjømatbilde; Marine Harvest Foto s.11: Akva Group ASA

12 Velkommen til Måltidets Hus Et nasjonalt samlingssted for måltidsnæringen www. gastronomi.no/no Layout og illustrasjoner : Nygård Roth

Åkrehamn Vekst. Prosjekt. Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord

Åkrehamn Vekst. Prosjekt. Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord Åkrehamn Vekst Prosjekt Sjømat i Åkrehamn, fra hav til bord 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 INFRASTRUKTUR I HAVNEOMRÅDER PÅ VEST KARMØY... 3 Ferkingstad Havn... 3 Infrastruktur

Detaljer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer Juni 2012 Sjømatklyngen i Hordaland Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest ererer kunnskap Forord Rapporten «Sjømatklyngen i Hordaland» er utarbeidet for å gi en beskrivelse av regionens ståsted

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge Underrapport Drømmeløftet Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge: Aase-Merete Remøy Andreas Sundby Benjamin A Øveraas Kjell Bruvoll Lieneke

Detaljer

full gass i nordland

full gass i nordland full gass i nordland vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling,

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor

Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Summary report: innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor Innhold Forord... 2 Sjømatens andel av verdens matkonsum øker... 3

Detaljer

Havbruk 2020 Grensesprengende. En foresightanalyse

Havbruk 2020 Grensesprengende. En foresightanalyse Havbruk 2020 Grensesprengende hvis En foresightanalyse Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer

HAVBRUK 2020. Miniscenarier for aktører og faktorer CREATE Miniscenarier HAVBRUK 2020 Miniscenarier for aktører og faktorer Tekster produsert i gruppearbeid ved Forskningsrådets Foresightsamling for Havbruk på Gardermoen 21. og 22. januar 2004. Trykkfeil

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

RAPPORT. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge 2015/07. Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik

RAPPORT. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge 2015/07. Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/07 Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/07 Rapporttittel Rammebetingelser

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ]

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] NUMMER 4 2009 Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] Fangstskader reduserer produktverdi [ side 40

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland

FoU-strategi for Rogaland FoU-strategi for Rogaland med fokus på næring (Utarbeidet som bakgrunn for etablering av regionale forskningsfond) September 2009 1 Innhold 1. Innledning 3 1.1. Bakgrunn. 3 1.2. Organisering av prosessen..

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T 2 014

M I L J Ø R A P P O R T 2 014 MILJØRAPPORT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 11 VIRKSOMHETSOMRÅDENE 26 STYRET 36 INTERESSENTER 38 ET KREVENDE ÅR, MEN TIDENES BESTE ÅR 43 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI,

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA

Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger Våren 2015 Masterutredning i fordypningsområdet: Anvendt finans Veileder: Postdoktor Marius Sikveland, Handelshøgskolen ved UiS Analyse og verdivurdering

Detaljer