Karmøy Hjelmeland Rogaland Finnøy Stavanger Kartet viser kun en omtrentlig plassering av ulike byer og stedsnavn. Dirdal Bryne Sirevåg Egersund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karmøy Hjelmeland Rogaland Finnøy Stavanger Kartet viser kun en omtrentlig plassering av ulike byer og stedsnavn. Dirdal Bryne Sirevåg Egersund"

Transkript

1 sjømat i Rogaland

2 Karmøy Rogaland Kartet viser kun en omtrentlig plassering av ulike byer og stedsnavn. Stavanger Bryne Finnøy Dirdal Hjelmeland Sirevåg Egersund

3 Foto: Marine Harvest Norges hurtigst voksende næring Norsk fiskeri og havbruk er kunnskapsbaserte næringer, og er en viktig del av det globale sjømatmarkedet. Sammen står disse for Norges nest største eksportnæring der det tas opp nærmere 3 millioner tonn norsk sjømat fra havet hvert år. Tradisjoner med fiske og fangst strekker seg flere tusen år tilbake i tid, og Norge er i dag kjent for å levere sjømat av særs høy kvalitet. Norge er også en nasjon som har kommet svært langt innen utvikling av akvakultur, og er verdensledede på produksjon av utstyr og fôr til verdens akvakulturindustri. Rogaland ligger sørvest i Norge og byr på unike og vakre landskap. Her er det nær forbindelse med Nordsjøens fiskebanker og verdens sjømatmarkeder. Dette har gitt fortrinn for matklyngen i Rogaland som er unik i sin sammensetning, både nasjonalt og internasjonalt. Her er flere sterke private kunnskapsmiljøer, offentlig FoU, industriell bearbeiding, internasjonalt eierskap, industrielle lokomotiver, leverandørindustri og utsøkt kokke- og måltidskompetanse. Aktørene har geografisk samlokalisering, nærhet til krevende nasjonale sluttmarkeder, omfattende eksportvirksomhet, og det er tette forbindelser mellom blå og grønn sektor. Rogaland har med dette utviklet seg til å bli et innovativt fylke hvor det stadig er fremdrift innen produksjon og produksjonsutvikling til hele verdikjeden innen sjømatnæringen. Kompetansemiljøet her vil være sentralt i forbindelse med å utvikle produkter av norsk marint råstoff rettet mot de sterke europeiske kvalitetsmarkedene, der både restaurant og storhusholdningsmarkedet, og kjøpesterke sluttkonsumenter etterspør mer og mer fersk, bearbeidet fisk. Rogaland er også i ferd med å samle store deler av kompetansen innen matproduksjon og utvikling inn i Måltidets Hus som vil stå ferdig i begynnelsen av Dette er viktig for å befeste Rogaland som den fremste regionen innen matutvikling i landet. Sjømatnæringen i Rogaland vil ytterligere forsterkes ved det langsiktige NCE (Norwegian Centres og Expertise) programmet Industriell Gastronomi delvis finansiert av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmets hovedmål er å styrke kunnskapsplattformen og innovasjonsevnen innenfor industriell gastronomi til beste for norsk matproduksjon. Også gjennom Forskningsrådets VRI (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) program har Rogaland valgt å fokusere på matnæringen. Programmet har som mål å knytte sterkere bånd mellom forskning og næringsliv. Både innenfor havbruk og fiskeri er Rogaland på råstoffsiden preget av et fåtall sterke industrielle aktører som henter råstoff fra et stort omland. Den sterke konsentrasjonen, kombinert med entreprenørskapsånd og innovasjonsevne, sikrer en stadig utvikling av både produkter og prosesser. Innenfor havbruksnæringen finner det sted en stadig utvikling i retning ny teknologi, ny organisering og nye arbeidsmetoder. Leverandørindustrien i Rogaland ligger i tet på dette området, særlig innenfor fôrutvikling, miljøteknologi og prosessutvikling. Kunnskap og teknologi som bygges opp knyttet til laksenæringen vil være viktig når det skal legges til rette for kommersiell produksjon av nye oppdrettsarter. Den marine leverandørindustrien i Rogaland vil være svært viktig i en slik sammenheng.

4 Foto: Marine Harvest Foto: Akva Group ASA havbruk Visste du at...omtrent hvert 20.minutt, hver dag hele året igjennom, passerer en trailer fullastet med laks norskegrensa på vei mot markedet?...norsk laks spises i mer enn 100 forskjellige land, og eksport av laks utgjør 41 % av verdien til den samla eksporten av fiskeriprodukter her i landet?...hver dag går det 15 trailere med laks fra Rogaland til Europa og resten av verden?... merkevaren Norsk Laks har høyere preferanse enn Coca- Cola Oppdrett er en næring i stor vekst både i verdenssammenheng og i Norge. I 1970 utgjorde oppdrett 5 prosent av verdens sjømatproduksjon, mens andelen i dag har steget til hele 50 prosent. Havbruk er her til lands en ung næring, og det var først på 1980-tallet man lyktes med produksjon av laks i storskala. I dag utgjør laksen om lag 85 % av det totale salget av norsk oppdrettsfisk, og omtrent 40 prosent av all oppdrettslaks som produseres i verden kommer fra Norge. Laks og ørret Rogaland står for om lag 7 prosent av den totale lakse- og ørretproduksjonen i landet, noe som utgjør ca tonn. Marine Harvest og Grieg Seafood er de største produsentene av laks i fylket. Dette er integrerte selskap som har kontroll på hele verdikjeden fra smoltproduksjon til oppdrett, via foredling og pakking, til salg av ferdige lakseprodukter. Det finnes også andre aktører, og i dag er det sysselsatt om lag 400 mennesker i havbruksnæringen i Rogaland. Nærhet til markedet og en komplett næringsklynge i havbruk som er villig til å investere i utvikling gjør Rogaland til et konkurransedyktig fylke for havbruk. I Rogaland finner vi også Erfjord Stamfisk som er en strategisk viktig produsent av lakserogn, som sammen med to andre stamfiskselskap er majoritets-eier i avlsselskapet Salmobreed AS. Salmobreed AS leverer 40 prosent av lakserognen til norsk oppdrettsnæring. Kveite Rogaland er Norges største kveiteproduserende fylke hvor det i 2005 ble produsert over 500 tonn kveite. Kveite produsert av Marine Harvest Cold Water Marine Species her i Rogaland var en viktig råvare under VM i kokkekunst - Bocuse d Or - i Andre arter I Norges minste kommune Kvitsøy drives det både oppdrett av hummer og dyrking av kamskjell. Norwegian Lobster Farm er i dag verdens eneste kommersielle produsent av porsjonshummer, og bygger nå opp produksjonen til 100 tonn per år. Selskapet har patent på markedets ledende oppdrettsteknologi til hummer, og har utviklet sentralfôringssytem, datastyring, hummerfôr og bilde behandlingsprogram som er skreddersydd for hummernæringen. Dyrking av kamskjell på Kvitsøy skjer gjennom bedriften Kvitsøy Edelskjell AS. Bedriften har pr i dag omkring 300 mål med havbeite for kamskjell, og har opptil skjell på havbunnen. Regionen bygger også opp blåskjellindustrien som har vært gjennom en omorganiseringsfase de siste årene. Ved Rygjabø Fiskerifaglige Senter er det etablert et landbasert forsøksanlegg for produksjon av kråkeboller. Målet er å få til en kommersialisert produksjon for eksportmarkedet. Lakseproduksjon i Norge tonn tonn tonn tonn tonn 0 tonn tonn laks tonn svin, fjørfe og storfe (samlet produksjon)

5 fiske I Norge har vi lange tradisjoner for fiske, og fortsatt har om lag personer her til lands fiske som sitt hovedyrke. Norges lange kystlinje, med øyer og kalde, rene fjorder, strekker seg mer enn kilometer, en distanse betydelig lenger enn jorda rundt ekvator. Dette har gjort Norge til en av verdens fremste fiskerinasjoner. Matfisk og industrifisk Rogaland ligger langt fremme som fiskerifylke med nærhet til de viktigste fangstfeltene i Nordsjøen. I alt 112 heltidsfiskere og 79 personer som har fiske som en binæring finnes i Rogaland. Fiskerihavnene i Egersund/Sirevåg og på Karmøy er blant landets største. På sør- vestlandet er det særlig trålerne som høster havet, og Rogaland har ca 25 industritrålere som utgjør om lag halve den norske flåten. I 2006 ble det ført i land tonn i Rogaland der Egersund står for hele av disse. Dette er også en av Norges største ilandføringsplasser for villfanget sjømat. I økonomisk forstand er hovedfangstingen industrifisk som tobis, øyepål og kolmule som brukes i fiskemel og fiskeoljer. Det er Rogaland Fiskesalgslag S/L som står for det meste av den organiserte omsetningen av fisk og skalldyr i Rogaland. Krabbe og reker Fylket har også gode forhold for fangsting av skalldyr, og driver helårsfangst av både krabber og reker. Reketråling har lange tradisjoner i Rogaland, og er for tiden inne i en spennende struktur- og produksjonsutvikling. I fylket finner en 59 av de i alt 175 reketrålerne som finnes i Norge. Disse forsyner bl.a. Finny Sirevaag AS med råstoff som er basis for en omsetning av pillede reker i lake på 120 millioner kroner i året. Alger Det foregår også en god del taretråling fra Rogaland. Dette Visste du at har dannet grunnlaget...norges forvaltningsområde til havs for en produksjon av alginater ved FMC Biopolymer sin fabrikk km 2, noe som utgjør 6-7 ganger strekker seg over nesten 2 millioner i Haugesund som er arealet av hele fastlands Norge? Norges største alginatfabrikk med hele 200 ansatte. Her er det kort vei til råstoffet som i hovedsak er stor bruntare som høstes utenfor vestlandskysten. Alginater benyttes i alt fra matvarer og dyrefór, til farmasøytiske- og kosmetiske produkter, samt industrielle applikasjoner. FMC BioPolymer AS har også en høy grad av egne FoUaktiviteter og er kjent for å benytte moderne bioteknologiske metoder i utviklingen av nye produkter. Foto: Rygjabø VGS

6 salg og foredling av sjømat Omega-3 er spesielt viktige for kroppen vår fordi de blir brukt til å bygge strukturen til viktige bestanddeler i kroppen, for eksempel hjerneceller Visste du at...hver dag spises det 27 millioner måltider med norsk sjømat verden over?...norge serverer verden med om lag 10 milliarder måltider norsk sjømat i året?... i 2006 ble det eksportert norsk sjømat for 35,6 milliarder kroner, som er 3,8 milliarder mer enn året før? Bare Kina eksporterer mer. Sjømat er Norges mest stabile og inntektsbringende handelsvare gjennom tidene, og hver dag spises det over 27 millioner måltider med norsk sjømat i mer enn 150 forskjellige land. Rogaland har gjennom århundrene ervervet seg erfaring, kompetanse og kultur for å behandle og pakke fisk for markeder verden over. I Rogaland har vi en nærhet til markedet i Europa og resten av verden som er helt unik. Allerede på tallet var Rogaland sentrum for tidens største eksportnæring, nemlig sild. Pelagisk fisk I dag har vi flere store fryserier i regionen for pelagisk fisk. Skude Fryseri ved Skudeneshavn fryser inn om lag tonn pelagisk fisk i året for eksport. Det er i hovedsak sild og makrell som blir produsert der hovedmengden går til Øst-Europa og Japan. Egersund Seafood AS i Egersund driver også med innfrysing av pelagisk fisk, og selskapet eksporterer ca 60 prosent av produsert mengde. I Egersund finner vi også bedriften Fonn Egersund AS som videreforedler fisk og skalldyr til i hovedsak eksport. Også Koralfisk AS på Avaldsnes driver innfrysing av pelagisk fisk som i hovedsak eksporteres til Russland og Japan. Reker Finny Sirevaag AS kan se tilbake på over 100 års erfaring i pilling og lakelegging av reker. Bedriften, som ligger på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder, foredlerer sjømat under merkenavnene Sirevaag, Finny og Lista. Hele 99 % av verdens pillede kaldtvannsreker har vært dypfryste. Finny Sirevaag er en av svært få bedrifter som leverer nykokte reker fra Nordsjøen, pillet ferske og lagt rett i lake. Oppdrettsfisk Oppdrettsnæringen med Marine Harvest og Grieg Seafood i spissen produserer også store mengder sjømat for eksport. Det finnes to store slakterier for oppdrettsfisk i Rogaland. Disse sender det aller meste av produsert fisk til eksport. Men noe av fisken går til produsenter som videreforedler fisken lokalt. En av disse bedriftene er Mikal Laks som er et familieeid røykeri som produserer røykt og gravet laks av høy kvalitet. Distribusjon Rogaland Fiskesalgslag S/L er et rendyrket selskap for førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr som ilandbringes i Rogaland. Matgrossisten Vest er en sammenslåing av de to sterke sjømatgrossistene Karmøy Delikatesse og Vest Engros AS, som sammen har over 40 års erfaring med levering av levert fersk sjømat til dagligvarehandelen, restauranter og institusjoner i Rogaland. Fôr til kjæledyr Det finnes også en bedrift i fylket som foredler sjømat til kjæledyrmarkedet. Salmopet produserer blant annet fiskeolje til bruk for hund og katt. Omega-3 fettsyrer I kg laksefilet I boks omega-3 fettsyrer ( trankapsler ) Foto: Marine Harvest

7 Foto: Skretting Foto: Akva Group ASA produksjon og utvikling av fiskefôr Innenfor produksjon og utvikling av fôr til oppdrettsnæringen er Norge verdensledende. Fôret til fisken er, og vil fortsatt være, den viktigste faktoren for å sikre næringen en videre positiv og bærekraftig utvikling. Fiskefôr lages både av marine og vegetabilske råvarer. Ca 55 % av råstoffet kommer fra marine råvarer som fiskeavskjær, fiskemel og fiskeolje. De øvrige ingrediensene er vegetabilske proteiner og oljer, bindemiddel, vitaminer og antioksidanter. Det er i hovedsak tre store firmaer som representerer både produksjon og utvikling av fôr til oppdrettsnæringen: Skretting, EWOS og BioMar. Skretting I Rogaland finner vi noen av verdens største fôrprodusenter på fiskefôr sammen med verdens ledende forskningsbedrifter på oppdrettsfôr. Skretting er verdens største produsent av fiskefôr, og har hovedkontor i Stavanger. Selskapet står for om lag 40 prosent av verdens produksjon av fôr til laks og ørret, med fabrikker over hele verden. Totalt Tørrfôrmengde 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg Tørrfôr som må til for at laks skal vokse 1 kg sammenlignet med kylling og gris produserer Skretting fôr til over 50 forskjellige arter fisk. I Norge jobber 220 personer i Skretting, som også har stor forskning på fiskefôr gjennom sin avdeling Skretting Aquaculture Research Center (ARC). Skretting ARC er også lokalisert i Stavanger, og har over 60 ansatte. Skretting med sin over hundre år gamle historie var også de første til å produsere tørrfôr til laks i sjøen. EWOS EWOS er også et verdensledende selskap for produksjon av fiskefôr og har en av sine viktigste forskninsstasjoner gjennom EWOS Innovation plassert i Dirdal i Rogaland. Dette er verdens største kommersielle forskningsstasjon på fiskefôr og har om lag 70 ansatte. BioMar Også BioMar er representert i Rogaland med sin fôrfabrikk lokalisert på Karmøy der det produseres fôr til oppdrettsnæringen. BioMar inngår i BioMar-Group som har fôrfabrikker også andre steder i verden. AgriMarin Production AS Felleskjøpet Rogaland Agder har nylig startet produksjon av råvarer til fiskefôr gjennom fabrikken AgriMarin Production AS som er lokalisert i Stavanger. Her er råvaren tørkede erter, der disse prosesseres til fraksjoner med ulikt innhold av protein og karbohydrat, samt til svært interessante skall-/fiberprodukter. Både ressursmessige og prismessige forhold knyttet til fiskemel, og dessuten svært høye kornpriser internasjonalt aktualiserer disse produktene til fiskefôr. Årsproduksjonen i fabrikken der det er 16 ansatte vil ligge på om lag tonn. Visste du at...norge er verdensledende på produksjon og utvikling av fôr til oppdrettsnæringen?...rødfargen i laksekjøttet skyldes et stoff som fisken får i seg når den spiser små krepsdyr i havet, det heter astaxanthin?...det første tørrfôret til laks i sjø er utviklet av Skretting?

8 teknologi Norge ligger langt fremme på teknologisk utvikling av utstyr til både fiskeriindustrien og havbruksindustrien. Her finner vi store verdensledende aktører som leverer utstyr til både fiskeri og havbruk både nasjonalt og internasjonalt. AKVA Group ASA I Rogaland ligger verdensledende bedrifter som leverer teknologi til fiske og havbruk. AKVA group ASA som har sitt hovedkontor lokalisert på Bryne er verdens ledende leverandør av teknologi til fiskeoppdrettsnæringen. I tillegg til avdelingskontorer i Norge har også bedriften flere datterselskap rundt om i verden. AKVA group ASA har over 600 ansatte der 160 av disse arbeider i Norge. Selskapets hovedprodukter er merdsystemer i plast og stål, oppdrettsflåter, automatiske fôringsanlegg, kamera- og sensorsystemer, vannbehandling og resirkuleringsanlegg samt programvare for produksjonsstyring til fiskeoppdretts- og sjømatnæringen. Selskapet er børsnotert på Oslo Børs. Egersund Group I Egersund ligger Egersund Group som leverer utstyr til både fiskeri og havbruk gjennom bedriftene Egersund Trål og Egersund Net AS. Egersund Trål har produsert utstyr til fiskeri siden 1952, mens det heleide datterselskapet Egersund Net har produsert notposer og annet utstyr til havbruk siden tallet. Egersund Group har om lag 300 ansatte og bedriften er i dag en av verdens ledende produsenter av slikt utstyr. HOBAS AS HOBAS AS er et firma fra Rogaland som har levert utstyr til akvakulturindustrien siden Disse har spesialisert seg på en produktmix som inkluderer kompetanseutvikling, prosjektering og levering av landbaserte resirkulerte anlegg. Selskapet har flere internasjonale prosjekter i aktivitet med bl.a. egen glassfiberproduksjon og fiskeoppdrett i et landbasert oppdrettsanlegg i Sri Lanka. Trio Fish Processing Machinery AS Trio Fish Processing Machinery AS som er plassert i Stavangerregionen produserer prosesseringsmaskineri for sjømatindustrien verden over. Denne bedriften har over hundre års erfaring med maskineri til sjømatprosessering, da den begynte å produsere maskineri for hermetikkindustrien i Stavanger allerede tidlig på 1900-tallet. Snorre Technology og Smartfarm Det finnes også mindre bedrifter som Snorre Technology som leverer utstyr til foredlingsindustrien på krabbe. Smartfarm er en annen bedrift som har spesialisert seg på levering av utstyr til blåskjellindustrien. Visste du at... for hver ny tusenlapp som fiskeriog havbruksnæringen skaper i verdi, medfører det ytterligere 780 kroner i verdiskaping i andre næringer? Foto: Akva Group ASA

9 Foto: Rygjabø VGS kunnskapsmiljøer I Rogaland er det rundt 50 institusjoner og bedrifter som arbeider med forskning, som til sammen har ca 3000 ansatte. Til sammen er det ansatte i de regionale kunnskapsmiljøene med kobling til sjømat. Forsknings- og utviklingsmiljøet innen matklyngen i Rogaland har en struktur som skiller seg fra andre fylker nordover kysten. Dette spenner fra forskning på dyre- og fiskehelse via utvikling av basiskunnskap og teknikker for å bedre holdbarhet i råvarer, ferskvarer og industrielt foredlede produkter til forskning om markedsforhold og kundeatferd. I fylket er det også sterke private kunnskapsmiljøer, representert ved FoU (forskning og utvikling) avdelingene til blant annet Skretting ARC og EWOS Innovation. Norconserv AS er et forskningsinstitutt med hovedaktivitet rettet mot sjømatsektoren. Store prosjekter gjennomføres sammen med industrielle aktører for utvikling av optimale prosessbetingelser, emballasjeløsninger og teknologier. Produktholdbarhet relatert til mikrobiologiske problemstillinger er et sentralt kompetansefelt som Norconserv fokuserer på. Instituttet driver også en omfattende oppdragsvirksomhet rettet mot næringsmiddelprodusentene. Norconserv AS inngår nå i NOFIMA som også inneholder Fiskeriforskning, AKVAFORSK og MATFORSK. Gastronomisk Institutt AS er eid av Stiftelsen Norsk matkultur, Matforsk, Norconserv og Fiskeriforskningen. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og avdelingskontor i Oslo. Mye av virksomheten foregår gjennom internasjonale gastronomiske fagnettverk. Selskapet arbeider innenfor produktutvikling, bedriftsrådgiving, kommunikasjon, profilering samt utdanning og opplæring innen mat og drikke. Både Norconserv AS og Gastronomisk Institutt AS er sentrale i realiseringen av Måltidets hus som skal stå ferdig til begynnelsen av Universitetet i Stavanger UiS (Universitetet i Stavanger) tilbyr masterstudium i ledelse og markedsføring av sjømat, og er et av de ledende forskningsmiljøene i verden på økonomisk analyse av sjømarkeder og markedsføring av sjømat. UiS trapper også opp sin strategiske satsing på FoU og høyere utdanning innrettet mot produksjon av mat og hotell- og reiselivstjenester. Her finner en også studietilbudet Biologisk Kjemi der målet for studiet er å beherske moderne eksperimentelle og teoretiske metoder for å løse problemstillinger på det molekylære plan innen biologi og kjemi. Fagområdet omfatter metoder av stor interesse for fremtidig matproduksjon, og det er her iverksatt spennende forskningsprosjekt med fokus på fiskeproteiner. Videregående opplæring Rygjabø VGS er eneste videregående skole i fylket som tilbyr videregående kurs i akvakultur og fiske og fangst, men også utdanning innen sjømatlære. På Jåttå videregående skole vil fra det fra høsten 2008 tilbys teknisk fagskole innen matfag. Dette vil være et tilbud til videreutdanning for faglærte innen matsektoren der målet er å øke kompetansen innen prosessering og videreforedling av mat, med stor vekt på organisering av matproduksjon og næringsmiddelkjemi og biologi. Visste du at... nye forskningsresultater viser at kroppen tar opp omega 3-fettsyrer opptil ni ganger mer effektivt fra sjømat enn fra kosttilskudd?...universitetet i Stavanger er et av de ledende forskningsmiljøene i verden på økonomisk analyse av sjømarkeder og markedsføring av sjømat?...rogaland har Norges eneste universitet som underviser i sjømatledelse?

10 10

11 Biomarin Vekst er et dynamisk og solid nettverk som er offensivt på vegne av hele verdikjeden for sjømat. Vi kobler medlemmene sammen for å bygge nær-ingens omdømme og sørge for rekruttering til bransjen. Vår målgruppe er alle virksomheter med tilknytning til hele verdikjeden for sjømat. Biomarin Vekst leder og administrerer prosjekter. Bedriftene kan selv stå som eiere av prosjektet og leier oss inn som prosjektadministrator. Biomarin Vekst mobil Besøksadresse Professor Olav Hanssensvei 7A 4021 Stavanger Postadresse Postboks 8034, 4068 Stavanger Foto forside: Kveitebilde; Eksportutvalget for fisk, fotograf: Per Eide Båtbilde; Eksportutvalget for fisk, fotograf: Eiliv Leren Sjømatbilde; Marine Harvest Foto s.11: Akva Group ASA

12 Velkommen til Måltidets Hus Et nasjonalt samlingssted for måltidsnæringen www. gastronomi.no/no Layout og illustrasjoner : Nygård Roth

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Blue Planet AS Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon non profit Eid av organisasjoner med felles interesse for oppdrettsindustrien

Detaljer

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen

FISKEOPPDRETT - EN BLÅ REVOLUSJON. Professor Atle G. Guttormsen FISKEOPPDRETT - Professor Atle G. Guttormsen MITT UTGANGSPUNKT Verden trenger mer mat (og mange vil ha bedre mat) En kan produsere mer mat på to måter 1) Bruke dagens arealer mer effektivt 2) Ta i bruk

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Bidragsytere: Stiftelsen Norconserv ipark Eiendom Rogaland Fylkeskommune Fiskeri- og Kystdepartementet Nofima Norconserv

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling

Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Havbruk 2020 Grensesprengende hvis Innovasjon i hele verdikjeden har bidratt til en forsknings- og markedsbasert næringsutvikling Paul Birger Torgnes Fjord Marin ASA Veivalg 21, Radisson SAS Plaza Hotell,

Detaljer

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett 1. Hvor kommer oppdrettslaksen i butikkene fra? SVAR: Det aller meste av oppdrettslaks som selges i handelen er norsk, men det selges også laks som

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

En kort presentasjon av Nofima. Januar 2009; Helge Bergslien 1

En kort presentasjon av Nofima. Januar 2009; Helge Bergslien 1 En kort presentasjon av Nofima Januar 2009; Helge Bergslien 1 Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv Målgrupper: Matindustrien og

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Marine ressurser et kjempepotensial for Norge

Marine ressurser et kjempepotensial for Norge Tareseminar: Marine ressurser et kjempepotensial for Norge Vegar Johansen Administrerende direktør SINTEF Fiskeri og havbruk AS Møte med næringskomiteen på Stortinget, 14. april 2015 1 Etter foredraget

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Statusdokument. Havbruk i Rogaland

Statusdokument. Havbruk i Rogaland Statusdokument 2012 Havbruk i Rogaland Innholdsfortegnelse: Havbruk i Rogaland Status dokument... 4 Om Rogaland... 4 Sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger... 4 Om næringsaktørene... 5 Fiskefor

Detaljer

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet

Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Av Torbjørn Trondsen, Professor, dr.scient. Norges fiskerihøgskole UiT, Norges arktiske Universitet Hvilke faktorer vil påvirke den fremtidige lønnsomheten i oppdrettsnæringen? Norske vekstvilkår Fôrkostnader

Detaljer

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip.

Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Pressemateriell Den norske fi skefôrprodusenten BioMar blir den første i verden til å ta i bruk et gassdrevet lasteskip. Den vedlagte minnebrikken inneholder 3 pressemeldinger og bilder Stoffet er gjengitt

Detaljer

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft

Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Fra defensiv til offensiv holdning til bærekraft Manifestasjon 2010 Cato Lyngøy 4 milliarder svært sunne porsjoner Laks tilfører næringsstoffer som er viktige i en balansert diett Lett fordøyelige proteiner

Detaljer

Helgelandskonferansen 2014

Helgelandskonferansen 2014 Helgelandskonferansen 2014 Havbruk utfordringer i et marked med høye priser på ubearbeidede produkter. Eller, forutsetninger for økt bearbeiding av laks i Norge. Odd Strøm. Daglig leder Nova Sea AS. Nova

Detaljer

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms

Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Med havbruk inn i framtida i Nord-Troms Foto: Mette Breiland Havbruksseminaret 30 september 2014 Av: Sten Ivar Siikavuopio sten.siikavuopio@nofima.no Fakta om Nofima Nasjonalt matforskningsinstitutt, etablert

Detaljer

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010

Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040. Bodø 30. august 2010 Fiskeri og havbruk i nord Visjoner mot 2040 Bodø 30. august 2010 27 mill måltider. Hver dag. Foto: EFF Eksportutvikling 2009: 44,7 mrd 2,6mill tonn Havbruk (58%): 26 mrd Fiskeri (42%): 18,7 mrd Kilde:

Detaljer

Value propositions i nordisk marin sektor

Value propositions i nordisk marin sektor Value propositions i nordisk marin sektor Frokostseminar 16. juni 2011 Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry Agenda Markedet for sjømat Marine verdikjeder Nøkler til brukerdreven

Detaljer

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima

Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi. Bent Dreyer Nofima Norge, havet og sjømaten - Nasjonale fortrinn i en global økonomi Bent Dreyer Nofima Innhold Naturgitte fortrinn og ulemper Status Utfordringer Mange og til dels motstridende mål Mål Bærekraft (max. volum)

Detaljer

The Norwegian University of Life Sciences mat - natur - helse

The Norwegian University of Life Sciences mat - natur - helse The Norwegian University of Life Sciences mat - natur - helse Start: Den høiere Landbruksskole etablert 1859 Universitet fra 2005 Fire bein: Utdanning, forskning, næringsutvikling, formidling Lang tradisjon

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS LANDSFORENING. Are Kvistad Kommunikasjonsdirektør. Sjømat 2025. hvordan skape verdens fremste havbruksnæring

FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS LANDSFORENING. Are Kvistad Kommunikasjonsdirektør. Sjømat 2025. hvordan skape verdens fremste havbruksnæring FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS LANDSFORENING Are Kvistad Kommunikasjonsdirektør Sjømat 2025 hvordan skape verdens fremste havbruksnæring Norge: En sjømatnasjon Norsk kjøtt produksjon i volum Kilde: Budsjettnemda

Detaljer

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef Utdanningsvalg i ungdomsskolen Hans Inge Algrøy Regionsjef Norsk matproduksjon 4 000 000 3 500 000 Produsert mengde ( 1000 kg) 3000000 2 500 000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Skall- og blødtdyr Villfanget

Detaljer

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Collective Research/Research for SME assosiations v/sveinung Grimsby, Nofima Mat Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter

Detaljer

Mange gode drivkrefter

Mange gode drivkrefter Kommuneplankonferansen Orientering om aktuelle utfordringer for havbruksnæringa Hans Inge Algrøy Bergen, 28.10. 2009 Mange gode drivkrefter FOTO: Eksportutvalget for fisk/meike Jenssen Verdens matvarebehov

Detaljer

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff

Tilgang og anvendelse av marint restråstoff FHF Fagdag Marint Restråstoff 28.11.2013 Tilgang og anvendelse av marint restråstoff Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009

Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Erfaringer med klyngeutvikling- Teknologi akvarena TEKMAR 2009 Trude Olafsen Prosjektleder Innhold Klynger i oppdrettsnæringen Kort om akvarena Erfaringer så langt Veien videre Teknologi AkvARENA et initiativ

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi

Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no. Dato 28. juli 2015. Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Dato 28. juli 2015 Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015.

Detaljer

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien KOMPETANSEMEGLING Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer Morten Bergslien Organisering VRI Rogaland Prosjektleder er Rogaland Fylkeskommune Innsatsområder Teknologi med fremtid Verdikjede mat

Detaljer

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget

Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Oslo, 18.06.2013 Norsk sjømat - en klimavinner som kan øke forspranget Erik Skontorp Hognes, SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Meny SINTEF Fiskeri og havbruk Et klimavennlig måltid Hva er et klimaregnskap? Klimapåvirkning

Detaljer

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013

CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri. Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO2 - en ressurs i utvikling av ny bioindustri Omega -3 i fiskefor Svein M Nordvik 23. mai 2013 CO 2 to Bio integrering av verdikjeder Hva? CO 2 Fanget CO 2 O 2 Raffineri TCM CO 2 Restvarme Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

1 million tonn laks, - og hva så?

1 million tonn laks, - og hva så? TEKMAR 2010 SINTEF-rapporten 10 år etter ; 1 million tonn laks, - og hva så? v/ adm.dir. Karl A Almås 1 1999: Norges muligheter for verdiskaping inne havbruk Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab,

Detaljer

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse

SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse RAPPORT 17/2002 Utgitt september 2002 SkatteFUNN-ordningen og fiskeindustrien Vurdering av kriteriene for deltakelse Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning og utvikling

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet

Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet 8. November 2012 Kunnskapsutfordringer for kystsamfunnet Trude Olafsen SINTEF Fiskeri og havbruk AS Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport i 1999 (2010, 2020, 2030) Hva har skjedd på ti år?

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett

Havbruk og forvaltning i Tysfjorden. Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Havbruk og forvaltning i Tysfjorden Bjarne B. Johansen Miljøkoordinator Nordlaks Oppdrett Nordlaks - from the clear arctic waters of Norway Lokalt eid havbrukskonsern Familieselskap grunnlagt i 1989 av

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver

Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015. Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Dyrking av tare en ny industri i Norge Stortinget 14. april 2015 Kjell Emil Naas Spesialrådgiver Politisk forankring BIOENERGI: Regjeringens bioenergistrategi (2008) Adresserte forskningsbehov over et

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i Asia og Afrika av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur utvikling.

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender. Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd

Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender. Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd Finansiering av FoU på marine arter, status og muligheter, nye trender Spesialrådgiver Svein Hallbjørn Steien Norges forskningsråd Portefølje marine arter i HAVBRUK 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Torsk,

Detaljer

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse

LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse LERØY SEAFOOD GROUP Er det fornuft i vekst, og hvor mye er det mulig å vokse Sjur S. Malm Lerøy Seafood Group 1 1 Historie Lerøy Seafood Group kan spore sin opprinnelse tilbake til 1899. Siden 1999 har

Detaljer

Landbasert oppdrett. Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015

Landbasert oppdrett. Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015 Landbasert oppdrett Et nytt industrieventyr for Norge? Norheimsund, 08.05.2015 Hvem er Deloitte? Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester Deloitte har mer enn 210.000 ansatte fordelt

Detaljer

Hummer skal gi gull. http://www.ecim.no/ir/public/openindex/view/page1.html?article_id=115277322...

Hummer skal gi gull. http://www.ecim.no/ir/public/openindex/view/page1.html?article_id=115277322... Side 1 av 5 Framside Fagforum for mat og drikke Hva skjer i Matfylket Aktuelt Arkiv Publikasjoner Fakta matfylket Rogaland Lenker Kontakt oss Måltids Arena Hummer skal gi gull De har slitt med blått og

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Fiskeri, nok råvare for liten foredling

Fiskeri, nok råvare for liten foredling Vi er fiskernes eget salgslag Havets muligheter er vår fremtid Våre fiskere driver et bærekraftig ressursuttak Vi driver en moderne markedsplass for villfanget sjømat Vi garanterer fiskerne oppgjør Fiskeri,

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr.

Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr. Frokostmøte, Bergen Næringsråd 23. januar 2013 Sjømat kan gi Norge et nytt haveventyr. V / Karl A. Almås SINTEF Fiskeri og havbruk AS Technology for a better society 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

"Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS

Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS "Muligheter for norsk leverandørindustri til et voksende internasjonalt sjømatmarked" Atle Kvist Administrerende direktør, EWOS AS Muligheter for norsk leverandørindustri Havbruksnæringen Se litt tilbake

Detaljer

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk

Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Vilkår for landbasert oppdrett av laksefisk Jens Chr Holm Levende kyst, Bodø 29.01.2015 Jens Chr Holm er fiskeribiolog, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets

Detaljer

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen

Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Norsk sjømatindustri et globalt kunnskapsnav Med fokus på fiskerinæringen Ragnar Tveterås Seminar Fremtidige muligheter innen fiskeriteknologi, 16. august 2012 Den globale kunnskapsnav modellen Miljø attraktivitet

Detaljer

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk

Havbruk. Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk Havbruk Lisbeth Berg-Hansen, styreleder, FHL og FHL havbruk 1 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeni NHO Næringslivets Hovedorganisasjon FHL Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening FHL fiskemel

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Arsen i fiskefôr er det et problem?

Arsen i fiskefôr er det et problem? Arsen i fiskefôr er det et problem? Heidi Amlund, Marc H.G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen og Kåre Julshamn, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Postboks 2029 Nordnes,

Detaljer

Sjømat sin rolle i mat- og ernæringsikkerhet

Sjømat sin rolle i mat- og ernæringsikkerhet Sjømat sin rolle i mat- og ernæringsikkerhet Dr Bente E. Torstensen Forskningsdirektør Fiskeernæring Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) UTFORDRINGENE Mat og ernæringsikkerhet

Detaljer

Innspill til strategier for marin verdiskaping i Nordland

Innspill til strategier for marin verdiskaping i Nordland Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50111/2012 2012/6070 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/63 Komite for plan, næring og miljø 06.09.2012 Innspill til strategier for marin verdiskaping

Detaljer

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT

FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT FINANSIERINGSORDNINGER I TORSKEOPPDRETT Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge Sats på Torsk nettverksmøte, Scandic City Hotel, Bergen 15.Februar 2007, HVA SKAL TIL FOR AT TORSKE- OPPDRETTAKTIVITETER

Detaljer

Havet 70% av jordoverflaten, men lite effektiv produksjon av mat

Havet 70% av jordoverflaten, men lite effektiv produksjon av mat 1 Havet 70% av jordoverflaten, men lite effektiv produksjon av mat Professor Yngvar Olsen Norges teknisk-vitenskapelige universitet Trondheim Cermaq: innsikt gjennom dialog 2013 Hvordan påvirkes laksen

Detaljer

Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen

Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Innlegg på konferansen Blå muligheter i Asta0ordene Torsdag 15.september 2014 av Roger Richardsen SINTEF Nord

Detaljer

Kort presentasjon av NCE Aquaculture

Kort presentasjon av NCE Aquaculture Stavanger 10.6.2012 Kort presentasjon av NCE Aquaculture 1. NCE programmet og NCE Aquaculture - erfaringer fra de første årene 2. Noen gode historier 3. Prioriterte arbeidsområder 2012 4. NCE Aquaculture

Detaljer

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Verdiskaping basert på produktive hav i 2050 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) Seniorrådgiver Trude

Detaljer

1.1 Kort historikk. 1.2 Norskekysten

1.1 Kort historikk. 1.2 Norskekysten 1.1 Kort historikk 1.2 Norskekysten S I D E 6 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Fiskeoppdrett er en relativt ny næring i Norge. Så sent som i 1960 begynte man å teste ut mulighetene for å drive

Detaljer

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: KASAVI for Profilgruppa 1 Påstander Påstand nr

Detaljer

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre

SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge. Hell 21.01.2014. Yngve Myhre SalMar ASA Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling i Norge Hell 21.01.2014. Yngve Myhre Agenda Dette er SalMar Hva må til for å bygge en helhetlig verdikjede på laks med foredling

Detaljer

Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring. Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk

Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring. Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk Lus og rømming som rammebetingelser for videreutvikling av norsk havbruksnæring Jon Arne Grøttum, Direktør Havbruk Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Detaljer

PROMAC. Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking

PROMAC. Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking PROMAC Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking Jorunn Skjermo, Seniorforsker SIG-Seaweed workshop Bakgrunn Makroalger (tang og

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL

Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring. Aina Valland, direktør miljø i FHL Kunnskap for bærekraftig og lønnsom havbruksnæring Aina Valland, direktør miljø i FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Næringspolitikk og arbeidsgiverspørsmål Tilsluttet NHO Representerer

Detaljer

Utfordringer med skalering - finansiering for nye marine arter i oppdrett

Utfordringer med skalering - finansiering for nye marine arter i oppdrett Det Norske Måltid Utfordringer med skalering - finansiering for nye marine arter i oppdrett Fra vill idé og engasjement til storstilt produksjon Fagkonferanse den 5. januar 2013 Asbjørn Drengstig, Norwegian

Detaljer

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr Grethe Rosenlund, Skretting ARC Estimert global industriell fôrproduksjon i 2009 for hovedgrupper av husdyr (totalt 708 mill.tonn) (FAO) AQUACULTURE 4% 30 %

Detaljer

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig?

Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Lakseoppdrett - Bærekraftig matproduksjon eller økologisk uforsvarlig? Anita Viga Markeds Direktør Årsmøte FHL MidtnorskHavbrukslag Bærekraftig utvikling Temamøte "Et bærekraftig Norden" "En bærekraftig

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Temaområdet Mat Rapport høsten 2006. Helge Bergslien Temaleder Mat

Temaområdet Mat Rapport høsten 2006. Helge Bergslien Temaleder Mat Temaområdet Mat Rapport høsten 2006 Helge Bergslien Temaleder Mat Innledning Mat for et forskningstema ved Universitet i Stavanger ble etablert våren 2006. Etableringen av mat som tematisk satsingsområde

Detaljer

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi

Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Bioteknologi i sentrum Hvorfor investerer Aker i marin bioteknologi Helge Midttun, CEO Oslo, 25.September 2007 Naturens gaver til Norge Fisk Olje/gass Akvakultur Marin Biotek part of the Aker the group

Detaljer

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge

WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015. Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge WWFs visjon for oppdrettsnæringen i 2015 Lise Langård & Maren Esmark, WWF Norge Vestnorsk havbrukslag julemøte 20 november 2008 Bergen Naturvernorganisasjonen WWF Global organisasjon med 5 millioner medlemmer,

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Kartlegging av marint restråstoff i Troms Rapport 22/2012 Utgitt mai 2012 Kartlegging av marint restråstoff i Troms Thomas A. Larsen og Ingelinn E. Pleym Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Mainstream Norway Krav Til kompetanseendring Landskonferansen 23. oktober. Langsiktig rekrutteringsarbeid fr «barnehage til universitet» Jobb i Mainstream = Livslang læring Mitt ansvarsområde: HMS Koordinator

Detaljer

Taredyrking som klimatiltak

Taredyrking som klimatiltak Taredyrking som klimatiltak Aleksander Handå SINTEF Fiskeri og havbruk Norsk Senter for Tang og Tare Teknologi 1 Globale utfordringer 2 En ny bioøkonomi "Bioøkonomien omhandler bærekraftig produksjon av

Detaljer