Helgelandskonferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgelandskonferansen 2014"

Transkript

1 Helgelandskonferansen 2014 Havbruk utfordringer i et marked med høye priser på ubearbeidede produkter. Eller, forutsetninger for økt bearbeiding av laks i Norge. Odd Strøm. Daglig leder Nova Sea AS.

2 Nova Sea AS Hovedkontor på Lovund ytterst i havgapet på Helgeland Pionerselskap med historikk fra 1972 Virksomhet i 11 kommuner fra Gildeskål i nord til Sømna i sør. Lokalt majoritetseierskap Omsetning i 2013 på mill NOK Vekst i omsetning på 314% siden ,33 heleide, 4 deleide konsesjoner, FoU og stamfisk konsesjoner Slaktevolum på 45 tusen GWT ISO sertifisert. ISO 9001, 14001, & Global Gap 210 ansatte (240 årsverk) Mellomstort oppdrettsselskap

3 Nova Sea er et helintegrert oppdrettsselskap fra rogn til marked. Virksomhet lokalt, regionalt og i et globalt miljø. Rogn Settefisk Matfisk Industri Marked Aquagen Stamfisk Rogn Genetikk Steigen kommune Sundsfjord Smolt 13 mill smolt/år Gildeskål kommune Oppdrett av rensefisk på Lovund 39,33 konsesjoner 12 sjøavdelinger 55 tusen t lwe/år 11kommuner Slakteri & filet Lovund 340 tonn/dag 40 tonn filet/dag Lurøy kommune Salgskontor Lovund Sandnessjøen Hirtshals Langsiktig partnerskap Global dekning Alex Sushi Lokale samarbeidspartnere i vår verdikjede,eks: Norsk Fisketransport, Herøy Seløy Undervannservice, Herøy Biltransport, - Tonnesbilan, Lurøy

4 Norsk havbruk, en fantastisk utvikling 1971: 98 MT 2013: MT X

5 Vekstpotensialet, Sintef analyse.

6 Videreforedling i Norge.

7 Videreforedling av laks i Norge Eksempel Frankrike, total eksport laks i 2013 på tonn. VAP utgjorde tonn. Eksempel USA, eksport av laks fra Chile i 2013 på tonn. VAP tonn 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Andel VAP av total eksportert laks fra Norge til Frankrike ,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% Andel VAP av total eksport laks fra Chile til USA Laks er historisk et helfiskprodukt hvor videre bearbeiding skjer i mottakerlandet, eller andre lavkostland.

8 Hvorfor er det slikt? Norge er et høy-kostnads land. Importvern (både hjemme og ute) Avstand til markedet og logistikk. Lokale preferanser. Volatil produksjon og etterspørsel med små marginer har favorisert spot-salg av hel fisk. Investeringskostnader og kapitaltilgang. Distriktsnæring uten «riktige» forutsetninger for industrialisering. Videreforedlingsindustrien er bygd opp i markedene i den pre industrielle oppdrettsnæringen med lite kapital, oppmerksomhet og fragmentert næringsstruktur.

9 Endringer i struktur og vårt grunnlag for satsing. Laksenæringen er konsolidert, industrialisert, tilgjengelig produkt foretrukket i det regelmessige måltid over hele verden. Laks er «rimelig mat» og en del av sjømat revolusjonen, jfr Sushi markedet. Tilbudsunderskudd på laks gir høy inntjening. Næringen er sterkere integrert, færre ledd og derav kontroll fra råstoff til marked. Attraktiv næring i finansmarkedet. Teknologiutvikling er i ferd med å kompensere for kostnadsulemper spesielt mht arbeidkraft. Kompetent og produktiv arbeidskraft sammen med den «norske arbeidsliv modellen» bidrar også mer enn vi klarer å tallfeste.

10 Særegne drivkrefter for Nova Sea Det er åpenbare kvalitet-og kostnadsfortrinn å bearbeide parallelt med slakting (pre-rigor) fremfor post-rigor. Lokalt eierskap som ønsker å bidra til vekst, arbeidsplasser og ytterligere verdiskaping på Lovund og i regionen. Kompetanseutvikling og enda mer krevende jobber så vi ikke blir akterutseilt. Produksjonstekniske synergier. Våre kunder ser sterkere verdi i bearbeidede produkter og ønsker oss som leverandør. Nye markeder åpner seg lettere med filetprodukter, eks Japan og USA. Filetprodukter er prismessig betydelig mer stabile enn helfisk og gir mulighet for lange kontrakter slik at vi oppnår forutsigbar lønnsomhet. (nødvendigvis ikke bedre enn spot)

11 Hva må til for ytterligere vekst i bearbeiding? Forutsigbar vekst. Avgjørende for nye innovasjoner og ytterligere effektiviseringer Økt MTB gir bredest effekt, men også nye konsesjoner er viktig Markedene har historisk vokst med ca 8% årlig. Sintef antar en årlig vekst på 5% som forenelig ift markedsvekst. Næringspolitikk. Tilgang til gode sjøareal er helt vesentlig for vekst i Norge. Kommunene som avsetter areal må få en vesentlig andel i vederlag for MTB/konsesjoner. Konkurransedyktig skatt og avgiftspolitikk. Fortsatt sterk regulering, men sterkere samordning av sektormyndigheter.

12 Jordvern & Sjøvern Forutsetning for matproduksjon er tilgang på produksjonsarealer. Jordbruket har jordvern som sikrer at produktivt areal benyttes til matproduksjon fremfor annen anvendelse. Havbruksnæringen trenger på samme måte at gode sjøarealer settes av til akvakultur. Kommunenes arealplaner er sentral premissgiver for vekst. Areal over vann til sammen 0,11 km2 Areal over og under vann totalt 1,59 km2 Produksjon i 2014 er tonn lwe/ tonn gwe = 403 mill NOK i salgsverdi.

13 Forts. og oppsummering Distriktspolitikk Oppdrettsnæringen er til tross for store og også børsnoterte selskap en kyst, utkant og distriktsnæring. Grunnlaget for bearbeiding ligger i nærheten til råstoffet og slakteristruktur der vi er etablert. Vekst i volum, bearbeidingsgrad og arbeidsplasser vil stille store krav til offentlig tilrettelegging og infrastruktur. Inntektssiden har mao også en betydelig kostnadsside for små kommuner og trange budsjetter. Er vi i stand til å se mulighetene for en betydelig vekst i oppdrett og foredling i distriktene, eller er kostnadene for små kystkommuner og øvrig politisk lederskap for høye? Vi skal levere vekst, verdiskaping og arbeidsplasser, men er helt avhengig av gode offentlige prioriteringer og tilrettelegging slik at vi har sterke incentiver for vekst der råstoffet er, og våre forutsetninger for bearbeiding ligger.

14 Takk for oppmerksomheten PS. Rognkjeksen til venstre i bildet.

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 november 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 7 4 Tilgangen

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 mars 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 9 4 Tilgangen =l de marine ressursene 11 4.1 Status i dag 11 4.1.1 Rent hav 11 4.1.2 Fiskeressursene 11 4.1.3 Miljøser8fisering

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Laksenæringen inn i en ny epoke!

Laksenæringen inn i en ny epoke! Laksenæringen inn i en ny epoke! Året 2013, utsikter 2014 (og litt videre) Innlegg ved Lars Liabø Årssamling, FHL Nord Norsk Havbrukslag 9. Januar 2014, Radisson Blu, Tromsø Disposisjon: - Fortid - Framtid

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord Bærekraftig matproduksjon på norsk jord www.landbruk.no Bærekraftig matproduksjon Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag er bærekraftig

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Fortsatt avindustrialisering av Finnmark?

Fortsatt avindustrialisering av Finnmark? Fortsatt avindustrialisering av Finnmark? Er det rom for en sjømatindustri i Norge? Av Geir Ove Ystmark Generalsekretær Kysten inn i EU KYSTEN SKAPER VERDIENE Tromstun Ungdomskole KYSTEN SKAPER VERDIENE

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14

Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Økt etterspørsel Produksjonsvekst i Norge? Atle Guttormsen 03.07.14 Verdien av forutsigbar vekst Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Konklusjoner (Frank Asche 24/4) Stilte spørsmålet: Etterspørselsveksten

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer