FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614"

Transkript

1 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk»

2 MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE SKOLE LEDENDE PÅ UTDANNING I SJØMAT

3

4 Frøya vgs Program TIP Naturbruk Design og håndverk Studiespesialiserende Restaurant og matfag Totalt 230 elever

5 NYTT SATSNINGSOMRÅDE -HAVBRUK Matproduksjon i framtiden Hva skal vi spise i framtiden Ta ibruk den blå åkeren Artsmangfoldet i havet LUR- hvordan utnytte disse

6

7

8 ØKTE KRAV TIL- OG BEGOV FOR HØYERE UTDANNING I HAVBRUKSNÆRINGA

9

10 SAMARBEIDS OG PARTNERSKAPSAVTALER Forsknings og utdanningsinstitusjoner NTNU brohode Frøya Veterinærinstituttet og Norges Veterinærhøyskole Havforskningsinstituttet HiST Universitetet i Nordland (Kurs) HiNT Pedagogisk opplæring Flere andre institusjoner ønsker samarbeid og kobling mot Frøya/Hitra regionen, også internasjonalt. Næringsliv Havbruk og fiskeri sjø/land i og utenfor regionen Avledede virksomheter Andre Andre videregående skoler i Norge og i andre land. Næringens organisasjoner sjø/land FHL, NSL, Norges Fiskarlag Støtteapparat eks TKK -Trøndersk kystkompetanse SIVA (næringshage) ACE testsenter for havbruksteknologi (Sintef eier 51%)

11 DEN ENTREPRENØRILLE SKOLEN Ungdomsbedrift- to andreplasser Algedyrking/abelone-molusk Soltørking av alger

12

13 AVTALE OM UTDANNINGSSAMARBEID CHILE CANALES

14 INTERNASJONALE AVTALER KOREA-VANDO

15 UTVIKLING AV KYSTEN FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLES ROLLE I SAMFUNNSBYGGINGEN-IKKE BARE SKOLE Blåttkompetanse senter Skulptur park overraskelse Skulpturpark Kommunesenter

16 INNSTILLING: Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge vurderingene i utfordringsdokumentet til grunn for arbeidet med Strategiplan Protokoll Forslag fremmet av Olav Huseby (A) på vegne av A, Krf, Sp og SV Som innstilling, med følgende tillegg 6.13 Havbruk/marin Nytt kulepunkt: Fylkesrådmannen bes komme tilbake med en egen sak om Frøya blått kompetansesenter Fylkesordføreren: Vi er ledende på havbruk da skal vi også være ledende på havbruksutdanning!

17 HVORFOR ER DET BEHOV FOR ET SLIKT MILJØ? Næringen er spådd en enorm utvikling fram mot 2050 og denne regionen vil være en aktiv part. Det er behov for flere forsknings- og utviklingsarena nær de marine næringer Skape kompetansearena små og store kompetansemiljø møtes for felles utvikling Fortsatt holde fokus på bærekraftig utvikling. Sikre flere hoder og hender til næringen ved å skape fag- og utdanningsmiljø som er utviklende og spennende og i tråd med de endringer næringen opplever. Virke rekrutterende til næringen på alle utdanningsnivå

18 HVA SKAL MILJØET TILBY/INNEHOLDE? Koblingsboks mellom næring, forskning, utdanning og innovasjonsmiljø/-aktører Arena for FOU-aktørene og deres samarbeid med de marine næringer. Arena for nyetableringer, knoppskyting og FoU-initierte etableringer. utvikles til å bli et kraftsenter for hele havbruksklyngen. Her treffer du de riktige aktørene og her kan du knytte kontakter med potensielle samarbeidspartnere. Et fast tilholdssted og/eller muligheter for kortere perioder. Naturlig møteplass for mange arrangement - samle havbruksklyngen til felles arrangement, "tenketanker" og større og mindre konferanser knyttet til forskning og utvikling innen marine næringer. Bidrag i kompetanseutvikling og kompetansekobling hos alle leietakere og brukere. Kunnskap om de ulike virkemidler inkludert finansiering. Være oppmerksom på endringer i kompetansebehov i næringen hvilken kompetanse næringslivet har behov for på lang og kort sikt.

19 HVEM KAN VÆRE I MILJØET? Aktørene i havbruksnæringen i vid forstand og deres viktigste underleverandører Relevante kunnskapsmiljøer Forsknings- og utviklingsmiljøer. I tillegg tilby lokaler til mindre bedrifter for å fremme vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling.

20 HVORDAN SKAL MILJØET FUNGERE? Inneha koblingskompetanse og tilby koblingstjenester - bidra til å koble behov mot riktig kompetanse, til å koble og organisere kontakten mellom forskning, utdanning og næringsliv. Ha kjennskap virkemiddelapparatet Ha kjennskap til relevante forsknings-, utdannings- og utviklingsmiljøer Ha god kontakt og kjennskap til de marine næringer Ha tilgang til og utvikle nettverk Ha god kunnskap om innovasjonsprosesser Skape muligheter for internasjonalt samarbeid, tilgang på kompetanse og utviklingsmuligheter; Bidra til internasjonal aktivitet for utvikling av havbruksklyngen. Bidra til økning av antall prosjektoppgaver, bacheloroppgaver, mastergradsoppgaver, phd m.v. innen marine næringer.

21 AKTIVTETENE KOMMER IKKE AV SEG SELV. For å ivareta ambisjonen om å skape et levende miljø trengs en drivende kraft med ansvar for dette. Det skal være fokus på at kreative og innovative løsninger blir brukt i koblingen mellom næring, forskning, utvikling og utdanning. Miljøet skal være godt forankret i hele havbruksklyngen, det vil si næringsliv, forskning og utdanning.

22

23 GOD UTDANNING KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING BLÅTT KOMPETANSESENTER NASJONALT SENTER OSV. KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN! Olje Stavanger Den maritime teknologien - Fosnavåg, Ulsteinvik og Ålesund LAKSEN - TRØNDELAGSKYSTEN BLÅTT KOMPETANSESENTER PRODUKSJON AV MAT I 3D-ROMMET

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere

Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere 1 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Resultat/Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Utdanningsnivået på Helgeland er lavt og vi vet at svært mange av de unge som flytter ut av

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke

INNHOLD. Troms, mulighetenes fylke INNHOLD Troms, mulighetenes fylke Kapittel 1. Næringsutvikling 1.1 Sjømatfylket Troms 1.2 Landbasert matproduksjon 1.3 Mineralnæringen 1.4 Reiseliv 1.5 Energi og petroleum Kapittel 2. Samferdsel og infrastruktur

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Handlingsplan 2011-2012. Strategiplan for kulturnæringer. musikk. film

Handlingsplan 2011-2012. Strategiplan for kulturnæringer. musikk. film Handlingsplan 2011-2012 Teater film musikk Strategiplan for kulturnæringer 2009 2016 for kulturnæringer i 2011-2012 Musikk - teater - film Foto: Leif Arne Holme Kulturnæringer er et mulighetsområde i arbeidet

Detaljer