Verdiskaping i sjømatnæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiskaping i sjømatnæringen"

Transkript

1 Verdiskaping i sjømatnæringen

2 Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel og folkehelse. Fordi Norge forvalter noen av verdens rikeste ressurser innen fiske og havbruk, kan vi bidra til å styrke tilførselen betydelig. På verdensbasis er det mangel på sjømat, og mangelen vil bare øke i årene som kommer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) advarer mot å ikke spise nok fisk, fordi sjømat er en viktig helsebringende faktor. Økt tilførsel er derfor en del av løsningen på utfordringene verden står overfor. I dag kommer under to prosent av verdens matproduksjon fra havet. I dette perspektivet har vi som fiskeri- og havbruksnasjon en viktig rolle. Med rike fiskebestander og en kystlinje skapt for havbruk, vet vi at potensialet er stort. Gjennom ansvarlig, langsiktig og bærekraftig forvaltning kan Norge øke tilførselen av sjømat. Folk langs Norges langstrakte kyst har til alle tider drevet fiske og fangst. Havet som spiskammer har lagt grunnlaget for at vi i dag er en stormakt på sjømat. Små steder langs kysten er direkte koblet til resten av verden og gir liv til en distriktsnæring som både er lønnsom og basert på fornybare ressurser. For næringen og distriktene innebærer dette store muligheter for økt verdiskaping, sysselsetting og velferd. Fra et politisk ståsted handler det også om et ansvar for å bidra mer der vi har de beste forutsetningene. Havområdene rundt oss er dermed ikke bare vårt eget spiskammer, men forsyner mennesker i alle verdensdeler. Mat fra havet er sunt, godt og helsebringende. Verden trenger økt tilførsel av sjømat. Derfor er det avgjørende at vi sammen sørger for en bærekraftig utvikling av våre felles ressurser! Fakta om FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er sjømatnæringens største bransjeorganisasjon. Foreningen har 500 medlemsbedrifter med rundt sysselsatte. FHL arbeider for å bedre rammebetingelser og utviklingsmuligheter for norsk sjømatproduksjon. Sentrale arbeidsområder er markedsadgang, næringsutvikling, miljø, helse og kvalitet. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Tlf.: Ansv. red: Are Kvistad

3 Hva betyr sjømatnæringen for DEG? Sjekk verdiskapingen i din bedrift! Verdiskapingsanalysen for sjømatnæringen viser viktige tall for næringen - blant annet verdiskaping i de ulike verdikjedene, antall sysselsatte og ringvirkninger. Dette er ikke bare tall for organisasjoner og myndigheter i en offentlig diskusjon, men også forhold som den enkelte aktør vil kunne ha nytte av - i møte med kunder, banker, politikere og samfunnet for øvrig. Med en brukervennlig applikasjon for PC og Mac, har du nå tilgang til et verktøy som du selv kan bruke til å presentere betydningen av næringen - på en pedagogisk og enkel måte. Det vil være et nyttig verktøy for mange aktører i sjømatnæringen, og et eksempel på hvordan FoU-prosjekter har potensial til å kunne utnyttes enda bedre av aktører i næringen enn hva som ofte er tilfellet. Bruk programmet til å beregne verdiskaping i DIN kommune! Du finner den her:

4 Verdikjeden til fiskeri består av fangst, foredling og grossistledd Årlig verdiskaping på 20,6 mrd årsverk inkl. ringvirkninger Hver million i verdiskaping skaper kroner i andre næringer For hvert 100. årsverk skapes 60 årsverk i andre næringer Mer enn personer har i dag arbeid innen fiskeindustri og foredling - de fleste i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal. Den landbaserte fiskeindustrien står for mottak, foredling og eksport til 150 land. Fiskeri Fangst og foredling er selve bærebjelkene i fiskerisektoren. Selv om det allerede skapes store verdier, må sektoren stadig videreutvikles for at sjømatnæringen i Norge skal bli enda mer innovativ, effektiv og ikke minst lønnsom. I bunnen for utviklingen må bærekraft være avgjørende. FN har gjennom menneskerettserklæringen understreket at bærekraften betinger at det tas hensyn til både miljø, sosiale forhold og økonomisk lønnsomhet. Uten lønnsomhet er det umulig å skape sterke næringer. Som verdens fremste sjømatnasjon må vi derfor ha en sterk, nyskapende fiskeindustri. Verdikjeden må bli bedre på markedsretting, og bedriftene - sammen med myndigheter og forskningsmiljøer - må satse på utvikling av sjømatclustere på nasjonalt nivå. Samtidig forvalter politikerne et regelverk som med den rette tilpasning kan skape romsligere rammevilkår for hundrevis av bedrifter langs kysten. Det vil i sin tur utløse både investeringsvilje, innovasjon og nye arbeidsplasser.

5 Verdikjeden til havbruk består av oppdrett, foredling og grossistledd Årlig verdiskaping på 27 mrd årsverk inkl. ringvirkninger Hver million i verdiskaping skaper kroner i andre næringer For hvert 100. årsverk skapes 140 årsverk i andre næringer Havbruk Den lange norske kystlinjen - med dype fjorder og kaldt, friskt vann - gir gode vilkår for produksjon av sjømat. Selv om havbrukssektoren i dag driver arealeffektivt, er det viktig med tilgang på større sjøområder for å utnytte ressursene bedre. Det største vekstpotensialet i sjømatnæringen ligger i havbrukssektoren. I dag benyttes bare fem promille av sjøarealet innenfor grunnlinjen til akvakultur. Likevel produseres det tre ganger mer laks og ørret enn samlet norsk kjøttproduksjon. Mens landarealene til matproduksjon er vernet, er areal til sjømatproduksjon ikke gitt noen prioritet i forhold til annen næringsvirksomhet. Dersom Norge skal kunne bidra til økt sjømattilførsel, må vi også sette av større areal for produksjon i sjø. Det er myndighetenes ansvar å tilrettelegge for slik produksjon. Nasjonens bonus kommer i form av lønnsomme arbeidsplasser i distriktene, verdiskaping og utvikling av velferdsstaten. Norsk havbrukssektor er i dag en av landets største og mest dynamiske eksportnæringer og verdensledende på produksjon av atlantisk laks. Havbruksnæringen eksporterer om lag 95 prosent av all produksjon til rundt 100 land. Eksportverdien fra havbrukssektoren er i dag på mer enn 33 milliarder kroner.

6 Vi takker våre samarbeidspartnere Kjøp og salg av alle fiskeslag, krabbe og biprodukter Filetproduksjon Velkommen til våre anlegg i Båtsfjord - Vardø - Vadsø Vi på Båtsfjordbruket er stolt av å presentere fersk og frossen sjømat av beste kvalitet, direkte fra Barentshavet. Havets ressurser behandler vi med stor respekt og omtanke slik at du og din familie skal få en utsøkt matopplevelse. AS Båtsfjordbruket Postboks C, 9991 Båtsfjord Telefon: Filetavd.: Brygga: / E-post: Vi ønsker å være ledende nå og i framtida Vi oppnår dette ved å være endringsdyktige og i kontinuerlig utvikling. På denne måten styrker vi både vår egen posisjon og hjelper våre kunder, samtidig som vi trygger arbeidsplasser og lokalsamfunn. Pundslett Laks AS_90x55.pdf :51:48 et nutreco-selskap Feeding your passion for fish 8324 Digermulen Tlf Mob Skretting leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat fisk på en bærekraftig måte. Vi har virksomhet i fem verdensdeler og produserer og leverer fôr for hele livssyklusen til mer enn 50 arter.

7 5430 Bremnes, Norway Tlf Faks E-post: FØRSTEKLASSES LAKS FRA YTRE NAMDAL topp kvalitet i alle ledd... Foto: Steinar Johansen, Stian Holmen VÅRE ANLEGG ER I FRONT med det nyeste innen produksjonsmetode og teknologi VI PRIORITERER Å STYRE HELE VERDIKJEDEN fra smolt til matfisk og foredlet vare VÅRE PRODUKTER HAR GODT RENOMMÉ hos kresne kunder i over 60 markeder - verden rundt - Firmenich Bjørge Biomarin AS N-6057 Ellingsøy Norway Tel Fax SinkaBerg Hansen AS er et konsernselskap som driver med smoltproduksjon, oppdrett, slakteri og videreforedling. Bedriften har sin hovedbase på Marøya, med anlegg i Bindal, Brønnøy, Nærøy og Vikna kommuner. Bedriften har i alt 199 ansatte. I 2012 forventes en smoltproduksjon på 2,5 millioner, produksjon av tonn laks, slakting av tonn laks, samt videreforedling av om lag tonn filet. SinkabergHansen er en hjørnesteinsbedrift i Ytre Namdal og Bindal. Erfaring vår fremtid Rogn-yngel Laks i sjø Fusa lokalitet Stamfisk 2013

8 Kalde, klare, rene fjorder gir sjømat i verdensklasse Fisk i norsk havbruk lever i fantastiske omgivelser, med avhengig av å ha den på vår side også i fremtiden. Vi kan vannforhold i verdensklasse. Lerøy er som en av verdens fortsatt bli bedre, og hver dag arbeider vi hardt for å komme største produsenter av sjømat avhengig av at verdens hav opp med nye og mer miljøvennlige løsninger. Vi er glade lokalt og internasjonalt blir godt forvaltet. Lerøy lever av for at vi har et fantastisk utgangspunkt for miljøvennlig og arbeider i pakt med naturen, og vi er derfor helt matproduksjon for fremtiden. Take action today for a difference tomorrow HALLVARD LERØY AS Bontelabo 2, Pb N-5020 Bergen, Norway Phone: Concept: JS Media Tools A/S

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur.

Økologi Bunnhabitater. Helse. Hav. Fiskedata Arter. Klima. Fangst. Oseanografi Forurensning. Teknologi. FiskSkalldyr. Infrastruktur. Bergen næringsråd // nr. 2 // 2010 Lodde Rådgivning Olje Hval Biomarint Atmosfære Varme Lakselus Næring Dyphavsarter Fiskeegg Strøm Saltholdighet Gyteområde Vannstand Hummer Sjømat Torsk Toktprogram Vandring

Detaljer

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no Bra for bonden Best for samfunnet om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag www.landbruk.no VISSTE DU AT? Derfor vinner bonde og samfunn med landbrukssamvirke Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo

Detaljer

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE

NORD-NORGE I VERDENSKLASSE NORD-NORGE I VERDENSKLASSE En mulighetsstudie Nord-Norge i verdensklasse 1 Forfatternes forord Denne rapporten er skrevet av Menon og KunnskapsParken Bodø på oppdrag for Agenda Nord-Norge. Målet med rapporten

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Bærekraftrapporten 2012

Bærekraftrapporten 2012 Høydepunkter 2012 Relansering av actio Q Lansering av CPK Q Verdens første gassdrevne lasteskip Bulktransport av fôr Eksklusivitet på MSC-sertifisert krillmel Medlemskap i RSPO og GreenPalm LTI = 0 på

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Rød eller rødgrønn vekst i 2013?

Rød eller rødgrønn vekst i 2013? Rød eller rødgrønn vekst i 2013? Trond Davidsen, FHL 10.01.2013 FHL om vekst Vedtak, FHLs Generalforsamling 2010: At det innenfor dagens reguleringsregime gjennomføres det årlig prosentvise økninger i

Detaljer

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ]

Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] NUMMER 3 2008 Tar utlendingene over? [ side 6 ] Fersk frosset [ side 11 ] Sjømatnæringen, forbrukeren og fersk fisk [ side 18 ] Ny spennende krabbesesong i vente [ side 22 ] [ MARKED [ LEDER ] Norsk Sjømat

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs

Hordaland på Børs. 10 år med BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN. Hordaland på Børs BERGEN NÆRINGSRÅD / AUGUST 2015 MAGASIN 10 år med Hordaland på Børs 1 Norges viktigste næringsområde Bergen og Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes på tross av motgangen vi nå opplever. Vi har

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer

Juni 2012. Sjømatklyngen i Hordaland. Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest. kunnskap. ererer Juni 2012 Sjømatklyngen i Hordaland Tanja Hoel og Jørgen Gjelsvik, Fiskeriforum Vest ererer kunnskap Forord Rapporten «Sjømatklyngen i Hordaland» er utarbeidet for å gi en beskrivelse av regionens ståsted

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

Tema energi Alt du ikke visste om norsk energisektor.

Tema energi Alt du ikke visste om norsk energisektor. NHO13 NHO-MagasiNet for samfunnsengasjerte MeNNesker nummer 01.2013 stø kurs om bord i skoleskipet Ms gann finner du fremtidens norske sjøfolk. fast fisk en havbruksuksess i Vesterålen. Tema energi Alt

Detaljer