Description of the equipment and instructions for use

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Description of the equipment and instructions for use"

Transkript

1 JOYCE Full Face vented JOYCE Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented JOYCE Full Faceplus vented Description of the equipment and instructions for use

2 Oversigt/Översikt/Oversikt/Yleiskuva Henvisning: Brugeroplysningerne består af denne folder og brugsanvisningen./anmärkning: Den fullständiga användarinformationen består av detta översiktsblad samt bruksanvisningen./ Merknad: Den komplette brukerinformasjonen består av denne folderen og bruksanvisningen./huomautus: Käyttäjille tarkoitettuihin tietoihin kuuluvat tämä esite ja käyttöohje. A WEINMANNstrap WEINMANNstrap B HEADstrap 8 non vented JOYCEstrap 9 JOYCE Full Face

3 Håndtering/Handhavande/Håndtering/Käsittely C D H GEL E non vented + Terapiapparat med aktiv udåndingsventil! Behandlingsapparater med aktiv utandningsventil! Terapiapparat med aktiv ekspirasjonsventil! Hoitolaite, jossa aktiivinen uloshengitysventtiili! vented F G I Option Alternativ Alternativ Lisävaruste WM 66121i

4 Dansk 3 Svenska 14 Norsk 25 Suomi 36

5 Dansk 1 Beskrivelse af apparatet 2 Sikkerhedshenvisninger Signaturforklaring (Tegning af de enkelte dele: Se fig. A i den vedlagte folder.) 1 Hovedbånd 2 Pandepolster 3 Pandestøttens finindstilling 4 Pandestøttens grovindstilling 5 Pandestøtte 6 Båndclips 7 Trykmåletilslutninger 8 Lukning 9 Nødudåndingsventil (kun vented-varianter) 10 Drejebøsning* 11 Vinkel* 12 Sikringsring* 13 Selve masken 14 Maskevulst 15 Hagerem (kun JOYCE Full Face plus vented) *vented-varianter: transparent; non vented-varianter: blå Formål med anvendelsen JOYCE Full Face-masker er tilbehør. De anvendes som tætningselementer mellem patient og terapiapparat. De bruges til behandling af søvnapnø og til ikke-invasiv samt til ikke-livsbevarende inhalation for patienter med ventilatorisk insuffisiens. non vented-varianterne må kun bruges i kombination med inhalationsapparater, som råder over en aktiv udåndingsventil. Inden den bruges af patienten Inden terapien begynder, skal patienten instrueres i brugen af masken af kvalificeret personale. Sikkerhedsbestemmelser Ifølge kravene fra Direktiv 93/42 EG bedes De overholde følgende punkter: Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Den hører med til masken og skal altid stå til rådighed. vented-varianter må ikke anvendes, hvis nødudåndingsventilen er beskadiget eller mangler. Ellers kan det medføre øget CO 2 - genånding, hvis terapiapparatet svigter. JOYCE Full Face-masker må ikke anvendes til patienter, der ikke er i stand til at tage den af ved egen hjælp eller som har tendens til at kaste op. Fare for kvælning. Brug altid kun JOYCE Full Face-masken inden for de terapitrykområder, som er beregnede til de enkelte varianter: 4-30 hpa:joyce Full Face vented JOYCE Full Face plus vented 4-40 hpa:joyce Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented Ellers kan det resultere i CO 2 -genånding eller utætheder. Ved brug af artikler fra andre leverandører kan der forekomme funktionssvigt og nedsat brugbarhed. Desuden kan det være, at kravene til bio-kompatibiliteten ikke opfyldes. Hvis der bruges andet tilbehør end det, der er anbefalet i brugsanvisningen, eller der bruges ikke originale reservedele, skal du være opmærksom på, at ethvert krav om garanti og ansvar bortfalder. Patienter med indskrænket spontanåndedræt skal overvåges konstant. På inhalationsapparatet skal en tilsvarende undertryk- /lækagealarm være aktiveret. Patienter med obstruktive og restriktive lungesygdomme skal undersøges individuelt under brugen af JOYCE Full Face (f.eks. med hensyn til CO 2 -tilbageånding). DA 3

6 Åbningen til nødudåndingsventilen og udåndingssystemet må aldrig lukkes. Ellers er der fare for CO 2 -genånding og kvælning. Masken må kun tages på i længere tid, hvis der er tændt for terapiapparatet. Ellers er der fare for CO 2 -genånding. Benyt aldrig elektrisk ledende iltslanger (undtagelse: elektrisk opvarmelige åndeslanger). Overhold afsnit 4 Hygiejnisk behandling for at undgå en infektion, bakteriel kontaminering og nedsættelse af funktionerne. Kontraindikationer: Under visse omstændigheder bør JOYCE Full Face-masker ikke eller kun yderst forsigtigt anvendes. Det er den behandlende læge, der i det enkelte tilfælde træffer beslutning om terapi med maskerne. Funktionsfejl ved den nederste esophagussphincter (nederste lukkemuskel i spiserøret) Forstørret regurgitation (refluks af maveindholdet til spiserøret) Nedsat hosterefleks Hiatushernie (spiserørsbrok) Narkose eller bedøvelse Åbne sår i ansigtet, der har tendens til betændelse Hæmodynamisk eller kardiorespiratorisk instabilitet Bevidstløshed Klaustrofobi, angst Misdannelser i ansigt eller næsesvælg Skæg eller lignende, der forhindrer tilpasning og tætning af masken Kvæstelser i ansigtet Barotraume Nødvendighed for aspiration eller ventilationsstøtte 24 timer i døgnet Nyligt overstået ansigts-, spiserørs- eller maveoperation Indtagelse af medikamenter, der kan medføre opkastning Nødvendighed for øjeblikkelig intubering Bivirkninger Der kan forekomme følgende bivirkninger: Tilstoppet næse, tør næse, tør mund om morgenen, trykfornemmelse i bihulerne, brystsmerter, stakåndethed, luft i maven, hovedpine, irritation af bindehinden, forstyrrende lyde ved udånding, tryksteder i ansigtet, rødme i ansigtet. 3 Betjening Fig. A-I: Se den vedlagte folder. 3.1 Indstilling af pandestøtten (fig. C) Finindstilling Hold de øverste stropper fra grovindstillingen nede. Placer finindstillingen i en af de tre stoppositioner. Drej finindstillingen 180 for at tilpasse højden på pandestøtten/finindstillingen (ca. 1 cm). Placer denne som beskrevet ovenfor. Grovindstilling Hold de nederste stropper fra grovindstillingen nede. Anbring sidstnævnte i en af maskens tre stoppositioner. 3.2 Anbringelse af masken (fig. B) Forsigtig! For at minimere risikoen for opkastning bør patienten ikke spise og drikke de sidste 3 timer før brug af masken. 1. Hægt en af maskens nederste båndclips ud. 2. Træk hovedbåndene hen over hovedet og hægt båndclipsen på igen. 3. Placer masken på ansigtet som vist på figur B. 4 DA

7 Henvisning: Hvis De bruger JOYCE Full Face plus vented, skal De sørge for, at hageremmen sidder korrekt, dvs. at den omslutter hagen fuldstændigt. Ellers kan masken forskyde sig ved bevægelser. 4. Indstil hovedbåndet ved hjælp af velcrolukningerne, så masken sidder tæt, men ikke for stramt på ansigtet. Kun WEINMANNstrap: Hovedbåndene WEINMANNstrap giver her følgende muligheder (se også "Oversigt" på det vedlagte folder): Velcrolukninger på begge sider. Velcrolukning oppe på hovedet: Løsn velcrolukningen, træk forsigtigt i enden af hovedbåndet med begge hænder og klem velcrolukningen sammen igen. Placeringen af velcrolukningerne viser, om hovedbåndet sidder korrekt. Velcrostriberne på panden har samme farve som indersiden af hovedbåndet. Kun HEADstrap: Hovedbåndene HEADstrap giver her følgende muligheder: Grovindstilling: Hovedbåndenes slids. Finindstillinger: Fire velcrobånd." 5. Indstil pandestøtten igen om nødvendigt. 3.3 Udåndingssystem (fig. H) vented-varianter vented-varianter (alle maskedele transparente) er forsynet med et såkaldt integreret udåndingssystem: Sikringsring og maske er formet, så der opstår et mellemrum mellem disse dele. Den udåndede luft kan slippe ud via dette mellemrum. Delenes særlige form sikrer, at mellemrummet ikke kan blive lukket ved påsætning af sikringsringen. Der må ikke tilsluttes et eksternt udåndingssystem, idet terapitrykket ikke vil blive opnået. non vented-varianter Advarsel! non vented-varianterne (blå sikringsring, vinkel og drejebøsning) råder ikke over noget eget udåndingssystem! non ventedvarianterne må kun bruges i kombination med terapiapparater, som råder over en aktiv udåndingsventil. Hvis terapiapparatet svigter, er der ellers fare for CO 2 - tilbageånding og kvælning. non vented-varianterne må aldrig bruges i kombination med et eksternt udåndingssystem (som f.eks. Silentflow2). Ellers er sikkerhedsfunktionen ikke sikret, hvis apparatet svigter. Overhold også brugsanvisningen til Deres terapiapparat. 3.4 Nødudåndingsventil (fig. G) Advarsel! Kun vented-varianterne er udstyret med en nødudåndingsventil. Forvis Dem inden hver brug om, at denne ventil fungerer korrekt (se afsnit 5 "Funktionskontrol"), ellers er der fare for kvælning! Nødudåndingsventilens sikkerhedsfunktion Nødudåndingsventilen råder over en atmosfæreåbning, som patienten kan indånde rummets luft igennem, hvis terapiapparatet svigter. Dette reducerer risikoen for CO 2 - tilbageånding betydeligt og dermed også faren for kvælning. Inde i ventilen befinder der sig en membran, som kan indtage to positioner: Så længe terapiapparatet er i brug, trykkes membranen af flowet hen foran atmosfæreåbningen og lukker denne fuldstændigt. Patienten ånder via terapiapparatet. Hvis terapiapparatet svigter, eller hvis apparatet ikke er tilsluttet, befinder membranen sig i hvilestilling, dvs. at atmosfæreåbningen er fri. Patienten ånder via rummets luft gennem den. Forsigtig! Nødudåndingsventilen er en meget følsom DA 5

8 del. Derfor skal De altid behandle den forsigtigt. 3.5 Maskedele med gel-fyldning Ved JOYCE Full Face GEL vented og JOYCE Full Face GEL non vented har pandepolster og maskevulst seriemæssigt en gelfyldning. Der kan også leveres gel-pandepolster og gel-maskevulst til andre JOYCE Full Facevarianter som reservedele. Forsigtig! Maskedelene med gelfyldning er meget sarte dele. Vær altid forsigtig med dem for at undgå deformeringer og beskadigelser. 3.6 Maskevulster med hagerem JOYCE Full Face plus vented har en hagerem, som støtter hagen under terapien og dermed forhindrer, at underkæben glider ud af maskevulsten, og terapien afbrydes. 3.7 Terapitrykområder JOYCE Full Face-maskernes enkelte varianter kan leveres til hver sit bestemte terapitrykområde (se Leverancens omfang på side 10.): 4-30 hpa:joyce Full Face vented JOYCE Full Face plus vented 4-40 hpa:joyce Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented JOYCE Full Face-maskerne til terapitrykområdet 4-30 hpa har en blød maskevulst, JOYCE Full Face-maskerne til terapitrykområdet 4-40 hpa over en hårdere maskevulst eller en gel-maskevulst (gel-varianter). Den hårdere maskevulst til terapitrykområdet 4-40 hpa er markeret med tallet "40". Alle maskevulster kan også leveres enkeltvist som reservedele, så De kan tilpasse Deres maske efter nye terapikrav. 3.8 Tilslutning af masken til terapiapparatet (fig. H) Tilslut terapiapparatets slangesystem til drejebøsningen. Sørg herved for en sikker og lufttæt forbindelse til slangen. Forbindelsen må ikke løsne sig på grund af terapitrykket. Hvis De kort vil skille masken fra slangen, behøver De bare at trække drejebøsningen af vinklen. Forsigtig! Ved forøget risiko for bakterieoverførsel mellem patient og apparat bør man anvende et bakteriefilter. Se også brugsanvisningen til terapiapparatet. 3.9 Trykmåletilslutninger (fig. E) JOYCE Full Face har to tilslutninger, som kan benyttes til trykmåling eller tilførsel af ilt. Forsigtig! En iltterapi kan medføre bivirkninger ved forkert anvendelse/dosering. Derfor må en sådan terapi kun gennemføres, hvis den er ordineret af en læge. Ved gennemførelsen af en iltterapi skal De følge brugsanvisningerne til Deres O 2 - system og terapiapparat. Når trykmåletilslutningerne ikke er i brug, skal de lukkes med den vedlagte lukning. Ellers slipper luften ud af tilslutningerne og terapitrykket bliver ikke opnået Kompatible apparater og tilbehør Terapiapparater JOYCE Full Face kan kombineres med alle apparater, der er beregnet til gennemførelse af sådanne terapier, som er beskrevet under Anvendelsesformål. Bemærk venligst, at det faktiske tryk i masken ved ugunstige apparatkombinationer måske ikke svarer til det ordinerede terapitryk. Dette kan også være tilfældet, hvis det korrekte tryk bliver vist på terapiapparatet. Lad Deres apparatkombination indstille af en 6 DA

9 læge eller fagmand, så det faktiske tryk i masken svarer til Deres terapitryk. Åndeluftbefugter JOYCE Full Face kan både anvendes sammen med kold- og varmluftbefugtere. Vælg aldrig en befugtningsgrad, der er så høj, at vandet kondenserer i luftslangen. Overhold brugsanvisningerne til Deres befugter og terapiapparat. Nødudløsning (option) (fig. I) For i nødsituationer (f.eks. ved opkastning) hurtigt at kunne løsne hovedbåndene kan man bestille en nødudløsning som ekstraudstyr. Denne består af en specialclips med udløsersnor, der monteres i stedet for den nederste båndclips. I nødstilfælde trækkes i snoren. Specialclipsen hopper af. Hovedbåndene er nu løsnet og masken kan tages af. Bronkoskopi-sæt (som option) (ikke afbildet) Bronkoskopi-sættet (endoskopiadapter nonvented i kombination med sikringsring non vented (NV)) tillader, at der gennemføres en endoskopi (bronkoskopi) under fortsat ventilation. Bronkoskopien må kun gennemføres af medicinsk fagpersonale. Vedr. nærmere informationer: se den kortfattede brugsanvisning WM Efter brug 1. Tag en af de nederste båndclips på masken af og afmonter masken. 2. Tag de resterende tre båndclips af for at løsne hovedbåndene fra masken. 3. Gå frem som beskrevet under 4 Hygiejnisk behandling Adskillelse/sammenbygning af masken Adskillelse af masken (fig. G - C) 1. Maskevulsten løsnes fra selve masken. 2. Fjern trykmåletilslutningernes lukning. 3. Drej sikringsringen mod uret om på kl Træk sikringsringen og vinklen af masken. 4. Tryk vinklen ud af sikringsringen og træk drejebøsningen af vinklen. 5. Kun vented-varianter: Tag nødudåndingsventilen forsigtigt af vinklen. Sørg for, at membranen på indersiden af ventilen ikke bliver beskadiget. 6. Løsn grovindstillingen fra masken. 7. Løsn finindstillingen fra grovindstillingen. Løsn herefter pandepolstret fra finindstillingen. Sammenbygning af masken (fig. C - G) 1. Sæt pandepolstret på finindstillingen. Sæt herefter finindstillingen på grovindstillingen. 2. Sæt grovindstillingen på masken. 3. Sæt drejebøsningen på vinklen, til man hører, at den går i indgreb. 4. Kun vented-varianter: Tryk nødudåndingsventilen forsigtigt på vinklen, til man hører, at den går i indgreb på begge sider af vinklen. Sørg for, at membranen på indersiden af ventilen ikke bliver beskadiget eller klemt. 5. Sæt drejebøsningen på vinklen. Tryk herefter vinklen ind i sikringsringen, til man hører, den går i indgreb. 6. Sæt sikringsringen (på positionen kl ) og vinklen på masken. Drej sikringsringen om på kl Sæt lukningen på trykmåletilslutningerne. 8. Sæt maskevulsten på masken. 9. Fastgør hovedbåndene på masken ved hjælp af clipsene. DA 7

10 10.Foretag en funktionskontrol. se Funktionskontrol på side 9. 4 Hygiejnisk behandling 4.1 Intervaller Dagligt Rengør masken grundigt i varmt vand. Skil masken ad som beskrevet i afsnit 3.12 Adskillelse/sammenbygning af masken. Brug et mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel). Skyl derefter alle dele omhyggeligt af med rent vand. Forsigtig! Ved patienter med et svækket immunsystem eller en særlig sygdomshistorie kan daglig desinfektion eller sterilisation af maskedelene være nødvendig. Konsulter i så fald en læge. Vær særlig omhyggelig ved hygiejnisk behandling af kontaktfladerne mellem masken og sikringsringen. Restprodukter på disse flader kan påvirke terapiresultatet eller det integrerede udåndingssystems funktion (vented-varianter). Ugentligt Skil masken ad som beskrevet i afsnit 3.12 Adskillelse/sammenbygning af masken og behandl maskedelene hygiejnisk. se Rengøring, desinfektion og sterilisation på side Rengøring, desinfektion og sterilisation Tilladte fremgangsmåder Fremgangsmåder Dele Opvaskemaskine Håndvask Desinfektion* Sterilisation (som alternativ til desinfektion) Maskevulst Maskevulst GEL Pandepolster Pandepolster GEL Lukning Selve masken Grovindstilling Finindstilling Vinkel Nødudåndingsvent il Drejebøsning Sikringsring Båndclips Hovedbånd WEINMANNstrap Hovedbånd HEADstrap Hovedbånd JOYCEstrap Nødudløsning Forsigtig! Rengør altid maskedelene grundigt, inden De desinficerer eller steriliserer dem efter ovenstående tabel. Nødudåndingsventilen og maskedelene med gelfyldning er meget sarte dele. Vær altid forsigtig med dem for at undgå beskadigelser og deformeringer. 8 DA

11 Beskrivelse af fremgangsmåderne Opvaskemaskine Håndvask Desinfektion* Sterilisation (som alternativ til desinfektion) Vask ved 65 C. Efterfølgende skal alle dele skylles grundigt med rent vand. Håndvaskes i varmt vand. Anvend et mildt rengøringsmiddel. Skyl derefter alle dele med rent vand og lad dem lufttørre. Rengør mekanisk i en fortyndet opløsning, f.eks. med en børste. Efter desinfektionen skal alle dele skylles grundigt med destilleret vand og tørres grundigt. Dampsterilisation i apparater iht. EN 285. Temperatur 134 C, min. holdetid 3 minutter. *Vi anbefaler desinfektionsmidlerne gigasept FF (nyt), Cidex OPA og Aniosyme DD1. Tolerance overfor disse desinfektionsmidler er blevet påvist. Overhold altid producentens anvisninger. Henvisninger om den hygiejniske behandling og den hygiejniske behandling ved skiftende patienter finder du også i en brochure i Infoportalen under Hvis du ikke har internetadgang, bedes du kontakte Weinmann. Henvisning Vi anbefaler, at man bærer egnede handsker (f.eks. engangshandsker) ved den hygiejniske behandling. Vask hovedbåndet før første ibrugtagning, da det kan smitte af. Hovedbåndet må kun håndvaskes! Stryg ikke hovedbåndet, da dette ødelægger velcrolukningerne! Hovedbåndene må ikke tørres i tørretumbler! 4.3 Efter behandlingen Tør alle dele grundigt af efter den hygiejniske behandling. Kontroller delene for, om der stadig er smuds på dem, eller om de er beskadigede. Gentag om nødvendigt den hygiejniske behandling. Udskift beskadigede dele. Monter masken igen. 4.4 Patientskift Hvis masken skal bruges til en anden patient, skal den forinden behandles hygiejnisk. Hertil skal masken skilles ad. Desinficer og steriliser alle dele iht. afsnit 4.2 Rengøring, desinfektion og sterilisation. Brug nye hovedbånd og evt. en ny nødudløsning. 5 Funktionskontrol Fortag en funktionskontrol før hver brug som beskrevet nedenfor. Kun vented-varianter Kontroller før hver brug, at nødudåndingsventilen fungerer som beskrevet nedenfor: 1. Kontroller, at ventil og membran er tørre, ubeskadigede og fri for sekret. Masken må ikke benyttes, hvis ventilen eller membranen er beskadiget (f.eks. pga. ridser eller formforandringer). I så fald skal nødudåndingsventilen udskiftes. se Leverancens omfang på side Kontroller, at ventilmembranen ikke lukker ventilåbningen. Kun sådan kan der slippe rumluft ind i masken. 3. Tilslut iltslangen (følger med terapiapparatet) til vinklen på masken samt til terapiapparatet. 4. Tænd terapiapparatet. Membranen bør nu lukke for åbningen i nødudåndingsventilen. Kun sådan kan der komme luft fra terapiapparatet ind i masken. 5. Masken må ikke benyttes, hvis ventilen eller membranen er beskadiget. Udskift nødudåndingsventilen. se Leverancens omfang på side 10. DA 9

12 JOYCE Full Face-masker Foretag en visuel kontrol efter hver hygiejnisk behandling. Hvis der opstår utætheder på maskevulsten på grund af beskadigelser, skal den udskiftes. Kontroller funktionsevnen og tætheden af kugleleddet på vinklen. Hvis det ikke længere går let eller er utæt, skal vinklen og sikringsringen udskiftes. Dele, som er blevet ubrugelige, kan bortskaffes med husholdningsaffaldet. Der kan forekomme misfarvninger på pandepolstret og maskevulsten. Disse nedsætter dog ikke funktionen. 6 Fejl og afhjælpningen af disse Fejl Årsag Afhjælpning Tryksmerter i ansigtet. Træk i øjet. Masken sidder for stramt. Masken sidder for løst. Masken passer ikke. Højt terapitryk. Indstil hovedbåndene lidt mindre stramt. Tilpas pandestøttens position. Indstil hovedbåndene lidt strammere. Tilpas pandestøttens position. Brug en anden maskestørrelse. Den kan købes hos faghandleren. Brug en hård maskevulst (til tryk på op til 40 hpa). Den kan købes hos faghandleren. Fejl Årsag Afhjælpning Terapitrykket opnås ikke. Indstil hovedbåndene. Masken er ikke Tilpas pandestøttens indstillet korrekt. position. Maskevulsten er Udskift maskevulsten. beskadiget. Slangesystemet er utæt. Der kommer luft ud ved trykmåletilslutnin gerne. Nødudløsning: ikke monteret korrekt defekt 7 Leverancens omfang Henvisning Alle masker leveres komplet monteret og med hovedbånd. vented-varianter Artikel Kontroller stikforbindelserne og slangemuffernes placering. Luk trykmåletilslutningerne med en lukning (inkluderet i leveringen). Nødudåndingsventil: skal monteres korrekt skal udskiftes Artikel-nr. med WEINMANNstrap/ HEADstrap Artikel-nr. med JOYCEstrap JOYCE Full Face vented str. WM WM 26410/1 S JOYCE Full Face vented str. WM WM 26420/1 M JOYCE Full Face vented str. WM WM 26430/1 L JOYCE Full Face vented str. WM WM 26440/1 XL JOYCE Full Face vented WM WM 26411/1 40 hpa str. S JOYCE Full Face vented WM WM 26421/1 40 hpa str. M JOYCE Full Face vented WM WM 26431/1 40 hpa, str. L JOYCE Full Face vented WM WM 26441/1 40 hpa, str. XL 10 DA

13 Artikel JOYCE Full Face GEL vented str. S WM WM 26412/1 JOYCE Full Face GEL vented str. M WM WM 26422/1 JOYCE Full Face GEL vented str. L WM WM 26432/1 JOYCE Full Face plus vented str. S WM JOYCE Full Face plus vented str. M WM JOYCE Full Face plus vented str. L WM JOYCE Full Face plus vented str. XL WM non vented-varianter Artikel Reservedele Artikel-nr. med WEINMANNstrap/ HEADstrap Artikel-nr. med WEINMANNstrap/ HEADstrap JOYCE Full Face non vented WM hpa str. S JOYCE Full Face non vented WM hpa str. M JOYCE Full Face non vented WM hpa str. L JOYCE Full Face non vented WM hpa str. XL JOYCE Full Face GEL non vented WM str. S JOYCE Full Face GEL non vented WM str. M JOYCE Full Face GEL non vented WM str. L Artikel-nr. med JOYCEstrap Pandestøtte: WM Pandepolster, grovindstilling pandestøtte, finindstilling pandestøtte Pandestøtte GEL: WM Pandepolster GEL, grovindstilling pandestøtte, finindstilling pandestøtte Pandepolster WM Pandepolster GEL WM Maskevulst 30 hpa, str. S Maskevulst 30 hpa, str. M Maskevulst 30 hpa, str. L Maskevulst 30 hpa, str. XL Maskevulst 40 hpa, str. S Maskevulst 40 hpa, str. M Maskevulst 40 hpa, str. L Maskevulst 40 hpa, str. XL Maskevulst GEL FFM, str. S Maskevulst GEL FFM, str. M Maskevulst GEL FFM, str. L Maskevulst FF plus, str. S Maskevulst FF plus, str. M Maskevulst FF plus, str. L Maskevulst FF plus, str. XL Hovedbånd WEINMANNstrap, inkl. båndclips Hovedbånd HEADstrap, inkl. båndclips Hovedbånd JOYCEstrap blåt, inkl. båndclips Tilbehør Artikel Artikelnr. WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM Båndclips (4 stk.) WM Lukning WM Brugsanvisning DA, SV, NO, FI WM Artikel Artikelnr. Nødudløsning (udløsersnor) WM Artikel Artikelnr. Sæt kugleled: WM Sikringsring, vinkel, drejebøsning, nødudåndingsventil Sæt kugleled non vented: WM Sikringsring, vinkel, drejebøsning Drejebøsning vented WM DA 11

14 8 Specifikationer Tekniske data Parameter Produktklasse i henhold til 93/42/EØF: Mål (bxhxd): II a Værdi ca. 107 x160 x106 mm 1 Vægt: ca. 102 gram 1 Terapitrykområde: Maskevulst 30 hpa: Maskevulst 40 hpa: Maskevulst GEL FFM: Maskevulst FF plus : Slangetilslutning: Konus iht. EN ISO vented-varianter: non vented-varianter Trykmåletilslutninger: Bredde båndclips: Temperaturområde Drift: Opbevaring Strømningsmodstand vented-varianter: ved 50 l/min. ved 100 l/min. non vented-varianter ved 50 l/min. ved 100 l/min. Nødudåndingsventil (vented-varianter) ved 50 l/min. ved 100 l/min. Angivet totalsstøjemissionsværdi iht. ISO 4871: - Lydtryksniveau - Lydeffektniveau (usikkerhedsfaktor: 3 db(a)) 4 til 30 hpa 4 til 40 hpa 4 til 40 hpa 4 til 30 hpa Ø 22 mm (mænd) Ø 22 mm (kvinder) Ø 4 mm max. 20 mm + 5 C til + 40 C - 20 C til + 70 C 0,02 hpa 0,26 hpa 0,09 hpa 0,37 hpa 0,5 hpa 2,0 hpa 16,5 db(a) 24,5 db(a) Koblingstryk nødudåndingsventil (vented-varianter) Åbne: 1 hpa Lukke: 2 hpa Kan anvendes op til 12 måneder 2 Anvendte standarder EN ISO : afhænger af størrelse og udførelse masker, ældes, hvis de f.eks. udsættes for aggressive rengøringsmidler. I enkelte tilfælde kan det derfor være nødvendigt at udskifte masken tidligere (se "5. Funktionskontrol" på side 9). Ret til konstruktionsændringer forbeholdes Materialer Artikel Materiale Maskevulst, lukning Silikone Maskevulst GEL Silikone, Silikone-gel, polycarbonat Pandepolster, sikringsring TPE, polypropylen Pandepolster GEL Silikone, Silikone-gel, polycarbonat Lycra, Polyester, Hovedbånd WEINMANNstrap Polyurethan, Nylon, Bomuld, Polyamid Hovedbånd JOYCEstrap Bomuld, polyamid, elasthan Nylon/spandex Hovedbånd HEADstrap Polyurethan Polyester/lycra Drejebøsning, grovindstilling pandestøtte, finindstilling Polypropylen pandestøtte Båndclips POM Ventilkassette (nødudåndingsventil) TPE, polypropylen Nødudløsning (udløsersnor) POM, polyester, polyamid Låsering til trykmåletilslutninger Silikone Lukning endoskopiadapter nonvented Silikone Silikone og Maskevulst, pandepolster silikonegel, silikonelak Selve masken, vinkel, endoskopiadapter non-vented Polycarbonat, Polyamid Sikringsring, nødudåndingsventil Alle maskedele er latexfrie. Polypropylen, TPE 2 De materialer, som bruges til fremstilling af 12 DA

15 Tryk-flow-karakteristik I tryk-flow-karakteristikken vises udløbsflowet afhængigt af terapitrykket. Gns. lækageflow JOYCE Full Face vented (l/min) JOYCE FF vented JOYCE FF non vented Udgangstryk ved terapiapparatet (hpa) 10 Konformitetserklæring Hermed erklærer Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG, at produktet svarer til de gældende bestemmelser i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Den komplette tekst fra konformitetserklæringen findes under: 9 Garanti Weinmann yder køberen af et nyt originalt Weinmann-produkt og en af Weinmann indbygget reservedel en begrænset producentgaranti i henhold til de garantibetingelser, som gælder for det pågældende produkt, og de nedenfor angivne garantiperioder fra købsdatoen. Garantibetingelserne kan læses på internettet under Efter ønske fremsender vi gerne garantibetingelserne. Vedrørende garantireparationer beder vi dig rette henvendelse til forhandleren. Produkt Weinmann-apparater inklusive tilbehør (med undtagelse af: masker) til søvndiagnose, søvnterapi, inhalation hjemme, iltmedicin og nødmedicin Masker inklusive tilbehør, genopladelige batterier, batterier*, sensorer, slangesystemer Produkter til engangsbrug Garantiperiode 2 år 6 måneder Ingen * hvis ikke andet er angivet i de tekniske dokumenter. DA 13

16 Svenska 1 Beskrivning av apparaten 2 Säkerhetsföreskrifter Förklaring (Presentation av de enskilda delarna: Se fig. A på bifogad folder.) 1 Hjässremmar 2 Pannkudde 3 Fininställning av pannstödet 4 Grovinställning av pannstödet 5 Pannstöd 6 Remspänne 7 Anslutning för tryckmätare 8 Lås 9 Nödutandningsventil (endast ventedvarianter) 10 Skruvhylsa* 11 Vinkel* 12 Låsning* 13 Andningsmask 14 Andningskåpa 15 Hakband (endast JOYCE Full Face plus vented) *vented-varianter: transparent; non vented-varianter: blå Användningsområde JOYCE Full Face-maskerna är tillbehörsprodukter. De är avsedda som ansluting mellan patient och behandlingsapparat. De används för behandling av sömnapné och för icke-invasiv samt icke livsuppehållande andningshjälp till patienter med andningsinsufficiens. non vented-varianterna får enbart användas i kombination med andningshjälpapparater som har en aktiv utandningsventil. Innan patienten använder apparaten Patienten måste före terapin undervisas av kvalificerad personal om hur masken används. Säkerhetsbestämmelser I enlighet med kraven från Direktiv 93/42 EG skall följande punkter beaktas: Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den är en del av masken och måste alltid finnas tillgänglig. Använd aldrig vented-varianterna när nödutandningsventilen är skadad eller saknas. I annat fall kan detta leda till ökad CO 2 - inandning, om behandlingsapparaten inte skulle fungera. Använd aldrig JOYCE Full Face-masken på patienter vilka inte självständigt kan avlägsna denna eller där risk för kräkning föreligger. Då föreligger kvävningsrisk. Använd JOYCE Full Face-maskerna enbart inom de terapitryckområden som är avsedda för de olika varianterna: 4-30 hpa: JOYCE Full Face vented JOYCE Full Face plus vented 4-40 hpa: JOYCE Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented I annat fall kan detta leda till CO 2 -inandning eller leda till läckage. Om artiklar av andra fabrikat används kan funktionsfel uppkomma och användbarheten kan försämras. Kraven på biokompatibilitet kan då inte heller uppfyllas. Tänk på att tillverkarens garanti och ansvar upphör att gälla om de tillbehör och originalreservdelar som rekommenderas i bruksanvisningen inte används. Patienter med inskränkt spontanandning ständigt måste övervakas. På respiratorn måste en motsvarande undertryck-/läckagelarm vara aktiv. Patienter med obstruktiva och restriktiva lungsjukdomar bör undersökas individuellt när de använder JOYCE Full Face (t.ex. vad gäller CO 2 -returandning). 14 SV

17 Stäng aldrig nödutandningventilens eller utandningssystemets öppning. I annat fall består fara för CO 2 - inandning och kvävning. Masken får endast vara påsatt under en längre tid när behandlingsapparaten är tillkopplad. I annat fall består fara för CO 2 - inandning. Använd inga elektriskt ledande andningsslangar (undantag: elektriskt uppvärmbara andningsslangar). Beakta avsnittet 4 Hygien/Rengöring Undvikande av infektion, bakteriekontamination och funktionsstörningar. Kontraindikationer: I vissa fall får JOYCE Full Face-masken inte användas alls eller bara med största försiktighet. I det enskilda fallet måste beslut om behandling med denna mask fattas av den behandlande läkaren. Funktionsstörning i undre esophagussphinkter (matstrupens undre slutmuskel) För kraftig regurgitation (återflöde av maginnehåll till matstrupen) Störning av hostreflexen Hiatusbrock (diafragmabrock) Narkos eller behandling med lugnande medel Öppna ansiktssår, vilka tenderar att inflammera Hemodynamisk eller kardiorespiratorisk instabilitet Medvetslöshet Klaustrofobi, rädsla Deformationer på ansiktet, näsa eller munhålan Skägg eller annat som kan hindra anpassning och tätning av masken Ansiktsskador Barotrauma Nödvändighet för andningshjälp eller andningsunderstöd under 24 tim per dag Färska ansikts-, näs- eller magoperationer Användning av mediciner som kan utlösa kräkning Nödvändighet för omedelbar intubation Biverkningar Följande biverkningar kan uppträda: Tilltäppt näsa, torr näsa, muntorrhet på morgonen, tryckkänslor i bihålorna, bröstsmärtor, andfåddhet, luft i magen, huvudvärk, irritation av bindehinna, störande ljud vid utandning, tryckställen i ansiktet, ansiktsrodnad. 3 Handhavante Fig. A-I: Se bifogad folder. 3.1 Ställ in pannstöd (fig. C) Fininställning Håll den övre fliken på grovinställningen intryckt. Placera fininställningen i ett av de tre hacken. För att anpassa pannstödets höjd eller fininställningen (ca. 1 cm), vrider man fininställningen 180. Placera anslutningsvis denna enligt beskrivningen ovan. Grovinställning Håll den undre fliken på grovinställningen intryckt. Placera den senare i ett av de tre hacken på andningsmasken. 3.2 Sätt på masken (fig. B) Var försiktig! För att hålla risken för kräkning så låg som möjligt skall patienten inte äta eller dricka något tre timmar före användningen av masken. 1. Haka ur en av de undre remspännena på masken. 2. För hjässremmarna över huvudet och haka in remspännet igen. 3. Placera masken för ansiktet så som visas i figur B. SV 15

18 Anmärkning: När du använder JOYCE Full Face plus vented måste du se till att hakbandet sitter rätt, dvs. att det sluter helt om hakan. Annars kan masken glida ur läge när du rör dig. 4. Ställ in huvudremmarna med hjälp av kardborrbandslåsen så att masken sitter tätt men inte för hårt mot ansiktet. Enbart WEINMANNstrap: Hjässremmen WEINMANNstrap erbjuder följande alternativ för detta (se även "Översikt" på det medföljande utvikningsbladet): Kardborrbandslås på båda sidorna. Kardborrbandslås upptill på huvudet: Lossa kardborrbanden, dra lätt med båda händerna i hjässremmens ändar och tryck fast kardborrbanden på nytt. Du kan se på kardborrbanden om hjässremmen är rätt påsatt. Kardborrbanden vid pannan har samma färg som hjässremmens insida. Enbart HEADstrap: Hjässremmarna på HEADstrap erbjuder också följande möjligheter: Grovinställning: Slits i hjässremmarna. Fininställning: 4 kardborrband. 5. Ställ vid behov in andningsmaskens pannstöd igen. 3.3 Utandningssystem (fig. H) vented-varianter vented-varianterna (andningsmaskens alla delar är transparenta) förfogar över ett sk. integrerat utandningssystem: Låsring och andningsmask är så formade att det uppstår en spalt mellan dessa delar. Genom denna spalt kan utandningsluften tränga ut. Delarnas speciella geometri garanterar att spalten inte kan täppas till när man sätter på låsringen. Anslut inte något externt utandningssystem eftersom man då inte kan uppnå terapitrycket. non vented-varianter Varning! non vented-varianterna (säkringsring, vinkel och skruvhylsa i blå färg) har inte något eget utandningssystem. De får enbart användas i kombination med terapiapparater som har en aktiv utandningsventil! Om terapiapparaten slutar att fungera finns annars risk för CO 2 -återandning och kvävning. non vented-varianterna får aldrig användas i kombination med ett externt utandningssystem (t.ex. Silentflow2). Då kan säkerhetsfunktionen inte garanteras om apparaten slutar att fungera. Följ också bruksanvisningen för terapiapparaten. 3.4 Nödutandningsventil (fig. G) Varning! Bara vented-varianterna är försedda med nödutandningsventil. Kontrollera före varje användning att ventilen fungerar korrekt (se avsnitt 5 "Funktionskontroll"), annars finns risk för kvävning! Nödutandningsventilens säkerhetsfunktion Nödutandningsventilen har en atmosfäröppning genom vilken patienten kan andas in rumsluft om terapiapparaten skulle sluta att fungera. Detta minskar avsevärt risken för CO 2 -återandning och därmed också kvävningsrisken.inuti ventilen finns ett membran som kan ha två lägen: Så länge terapiapparaten är igång trycks membranet av flödet mot atmosfäröppningen och täpper till den fullständigt. Patienten andas med hjälp av terapiapparaten. Om terapiapparaten inte fungerar eller inte är ansluten står membranet i viloläge, dvs. atmosfäröppningen är fri. Patienten andas in rumsluft via öppningen. Observera! Nödutandningsventilen är en mycket ömtålig komponent. Hantera den alltid varsamt. 16 SV

19 3.5 Maskdelar med gelfyllning På JOYCE Full Face GEL vented och JOYCE Full Face GEL non vented är panndynan och maskvulsten som standard fyllda med gel. Gelpanndynan och gel-maskvulsten finns också som reservdelar till andra JOYCE Full Facevarianter. Observera! De gelfyllda maskdelarna är mycket ömtåliga komponenter. Hantera dem alltid varsamt så att de inte blir deformerade eller skadade. 3.6 Maskvulster med hakband JOYCE Full Face plus vented har ett hakband som stöder hakan under terapin och som hindrar underkäken från att halka ut ur maskvulsten så att terapin avbryts. 3.7 Behandlingstryckområde Var och en av JOYCE Full Facemaskvarianterna är avsedd för ett visst terapitryckområde (se "Leveransomfattning" på sidan 21.): 4-30 hpa: JOYCE Full Face vented JOYCE Full Face plus vented 4-40 hpa: JOYCE Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented JOYCE Full Face-maskerna för terapitryckområdet 4-30 hpa har en mjuk maskvulst. JOYCE Full Face-maskerna för terapitryckområdet 4-40 hpa har en hårdare maskvulst eller en gel-maskvulst (gelvarianterna). Den hårdare maskvulsten för terapitryckområdet 4-40 hpa är märkt med siffrorna "40". Alla maskvulsterna finns också som reservdelar så att du kan anpassa masken om terapibehoven förändras. 3.8 Anslut masken till behandlingsapparaten (fig. H) Stick på behandlingsapparatens slangsystem på skruvhylsan. Kontrollera att förbindelsen till slangen är lufttät. Förbindningen får inte lossa på grund av terapitrycket. När man vill ta bort masken från slangen för ett ögonblick, drar man helt enkelt bort skruvhylsan från vinkeln. Var försiktig! Vid hög risk för överföring av smitta mellan patient och apparat, skall ett bakteriefilter användas. Se även behandlingsapparatens bruksanvisning. 3.9 Anslutningar för tryckmätare (fig. E) JOYCE Full Face-maskerna är försedda med två anslutningar, vilka kan användas för tryckmätning eller för syrgastillförsel. Var försiktig! En syrgasbehandling kan vid felaktig användning/dosering leda till biverkningar. Därför får denna behandling endast genomföras efter läkares ordination. Beakta ovillkorligen bruksanvisningen för O 2 -systemet och behandlingsapparaten innan en syrgasbehandling genomförs. När anslutningarna för tryckmätare inte används, skall de alltid slutas med bifogade lock. I annat fall läcker luft ur anslutningarna och behandlingstrycket uppnås inte Kompatibla apparater och tillbehör Behandlingsapparater JOYCE Full Face-maskerna kan kombineras med alla apparater som är avsedda för de under "Användningsområden" beskrivna behandlingarna. Beakta att vid ogynnsamma apparatkombinationer motsvarar inte det verkliga trycket i masken det ordinerade behandlingstrycket. Detta kan även vara fallet när korrekt tryck visas på behandlingsapparaten. Låt apparatkombinationen ställas in av läkare eller fackman så att det verkliga trycket i masken motsvarar Ert behandlingstryck. SV 17

20 Andningsluftbefuktare JOYCE Full Face-maskerna kan användas både med kall- och varmluftbefuktare. Välj aldrig en så hög fuktighetshalt att det bildas kondens i luftslangen. Följ bruksanvisningen för din befuktnings- och behandlingsapparat. Snabböppning (alternativ) (fig. I) För snabböppning av hjässremmarna i en nödsituation (t.ex. kräkning) kan en snabböppning levereras som tillbehör. Snabböppningen består av en specialklämma med ett snöre, som monteras istället för en av de undre remspännena. I nödfall drar man helt enkelt i snöret. Specialklämman lossar från masken. Hjässremmarna är nu öppna och masken kan plockas bort. Sats bronkoskopi (alternativ) (utan fig.) Satsen bronkoskopi (endoskopiadapter nonvented i kombination med låsring non vented (NV)) tillåter genomförandet av endoskopi (bronkoskopi) under fortsatt andningshjälp. Bronkoskopin får endast utföras av medicinsk fackpersonal. För närmare informationer hänvisas till snabbguide WM Efter användningen 1. Haka ur en av de undre remspännena på masken och plocka bort masken. 2. Haka ur de övriga tre remspännena för att lossa hjässremmarna från masken. 3. Gör så som beskrivs under 4 Hygien/ Rengöring Isärtagning/hopsättning av masken Isärtagning av masken (fig. G - C) 1. Lossa andningskåpan från andningsmasken. 2. Ta bort propparna från tryckmätningsslangen. 3. Vrid låsringen moturs till kl. 11:00 position. Dra nu bort låsringen och vinkeln från andningsmasken. 4. Tryck ut vinkeln ur låsringen och dra av skruvhylsan från vinkeln. 5. Endast vented-varianter: Lossa nödutandningsventilen försiktigt från vinkeln. Kontrollera att membranen på ventilens insida inte skadas. 6. Lossa grovinställningen från andningsmasken. 7. Lossa fininställningen från grovinställningen. Lossa därefter pannkudden från fininställningen. Hopsättning av masken (fig. C - G) 1. Sätt pannkudden på fininställningen. Stick därefter in fininställningen i grovinställningen. 2. Sätt på grovinställningen på andningsmasken. 3. Tryck fast skruvhylsan på vinkeln tills den hakar hörbart. 4. Endast vented-varianter: Tryck försiktigt på nödutandningsventilen på vinkeln till den hakar in hörbart på båda sidor. Kontrollera att membranen på ventilens insida inte skadas eller kläms in. 5. Tryck på skruvhylsan på vinkeln. Tryck därefter fast vinkeln i låsringen så den hakar fast hörbart. 6. Sätt på låsring (i kl. 11:00 position) och vinkel på andningsmasken. Vrid låsringen till kl. 12:00 position. 7. Sätt proppen på anslutningarna för tryckmätarna. 8. Sätt på andningskåpan på andningsmasken. 9. Fäst hjässremmarna med klämmorna på masken. 10.Utför en funktionskontroll. se "Funktionskontroll" på sidan SV

21 4 Hygien/Rengöring 4.1 Skötsel Dagligen Rengör masken noggrant med varmt vatten. För detta kan man plocka isär masken så som beskrivs i avsnitt 3.12 Isärtagning/ hopsättning av masken. Använd ett milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). Skölj därefter alla delar noggrant med klart vatten. Var försiktig! För patienter med ett svagt immunsystem eller vid speciella sjukdomsfall kan det vara nödvändigt med en daglig desinfektion eller sterilisering av maskens delar. Konsultera i detta fall Din läkare. Var ytterst nogrann med rengöring av kontaktytorna mellan andningsmasken och låsringen. Föroreningar på dessa ytor kan påverka terapin eller det integrerade utandningssystemets funktion negativt (vented-varianter). Varje vecka Ta isär masken så som beskrivs i avsnitt 3.12 Isärtagning/hopsättning av masken och genomför en hygienisk rengöring av maskens delar. se "Rengöring, desinfektion, sterilisation" på sidan Rengöring, desinfektion, sterilisation Tillåtna förfaranden Förfarande Diskmaskin Handtvätt Desinfektion* Sterilisation (alternativ till desinfektion) Delar Andningskåpa Andningskåpa GEL Pannkudde Pannkudde GEL Propp Andningsmask Delar Grovinställning Fininställning Vinkel Nödutandningsventil Skruvhylsa Låsning Remspänne Hjässremmar WEINMANNstrap Hjässremmar HEADstrap Hjässremmar JOYCEstrap Snabböppning Var försiktig! Rengör alltid maskens delar grundligt innan dessa desinficeras eller steriliseras enligt ovanstående tabell. Nödutandningsventilen och de gelfyllda maskdelarna är mycket ömtåliga komponenter. Hantera dem alltid varsamt så att de inte blir deformerade eller skadade. Beskrivning av förfarandet Diskmaskin Handtvätt Desinfektion* Sterilisation (alternativ till desinfektion) Förfarande Diskmaskin Handtvätt Desinfektion* Sterilisation (alternativ till desinfektion) Diskning vid 65 C. Skölj därefter alla delar noggrant med klart vatten. Handtvätta i varmt vatten. Använd ett milt tvättmedel. Skölj sedan alla delarna i rent vatten och låt dem lufttorka. Rengör mekaniskt t.ex. med borste i utspädd lösning. Efter desinfektionen skall alla detaljer sköljas noggrant med destillerat vatten och därefter torkas. Ångsterilisering i apparater enligt EN 285. Temperatur 134 C, längsta steriliseringstid 3 minuter. *Vi rekommenderar desinfektionsmedlen gigasept FF (ny), Cidex OPA och Aniosyme DD1. Dessa medel har testats SV 19

22 med avseende på deras kompatibilitet. Följ tillverkarens anvisningar noggrant. Anvisningar för rengöring och för rengöring vid patientbyte finns också i en broschyr som du kan ladda ned från infoportalen Kontakta Weinmann om du inte har tillgång till Internet. Obs Använd lämpliga handskar (t.ex. engångshandskar) vid den hygieniska bearbetningen. Tvätta hjässremmarna HEADstrap innan du använder dem första gången. De kan färga av sig. Hjässremmarna får bara tvättas för hand! Stryk inte hjässremmarna. Då fungerar inte kardborrbanden längre! Torka inte huvudremmarna i torktumlare! 4.3 Efter rengöring Torka alla delar grundligt efter rengöring. Kontrollera komponenterna med avseende på kvarvarande smuts och skador. Upprepa vid behov den hygieniska bearbetningen. Ersätt defekta delar. Montera masken igen. 4.4 Patientbyte Om masken ska användas av en annan patient måste den först rengöras. För detta tar man isär masken. Desinficera eller sterilisera alla delar enligt avsnitt 4.2 Rengöring, desinfektion, sterilisation. Använd nya hjässremmar och vid behov en ny snabböppning. 5 Funktionskontroll Före varje användning utförs en funktionskontroll så som beskrivs i det följande. vented-varianter Kontrollera före varje användning att nödutandningsventilen fungerar så som beskrivs i det följande. 1. Kontrollera att ventil och membran är torra, oskadade och sekretfria. Använd inte masken när ventilen eller membranet är skadat (t.ex. av sprickor eller deformationer). Byt i detta fallet ut nödutandningsventilen. se "Leveransomfattning" på sidan Kontrollera att ventilens membran inte täpper till ventilens öppning. Endast så kan rumsluft komma in i masken. 3. Anslut andningsslangen (behandlingsapparatens leveransomfattning) till maskens vinkel, och till behandlingsapparaten. 4. Sätt på behandlingsapparaten. Membranet skall nu stänga öppningen i nödutandningsventilen. Endast då kan luft från behandlingsapparaten strömma in i masken. 5. Använd inte masken när ventilen eller membranet inte fungerar. Byt nödutandningsventilen. se "Leveransomfattning" på sidan 21. JOYCE Full Face-masker Utför en visuell kontroll efter varje rengöring. Om det uppkommer läckor på grund av skador på andningskåpan skall denna bytas ut. Kontrollera funktionsdugligheten och tätheten hos kulleden på vinkeln. Om den är otät eller inte längre är lättrörlig byter man ut vinkel och låsring. Obrukbara delar kan kastas i de normala hushållssoporna. Missfärgningar av panndynan och maskvulsten kan förekomma. De påverkar dock inte funktionen. 20 SV

23 6 Fel och fel avhjälpning 7 Leveransomfattning Störning Orsak Åtgärd Trycksmärtor i ansiktet. för Masken sitter hårt. Ögondrag. Behandlingstryck uppnås inte. Masken sitter för löst. Masken passar inte. Högt behandlingstryck. Masken inte korrekt inställd. Andningskåpa är skadad. Slangsystemet är otätt. Luft tränger ut ur anslutningarna för tryckmätarna. Kontrollera slangmuffarnas anslutning och position. Täck över anslutningarna för tryckmätarna med propp (ingår i leveransen). Nödutandningsventil: Nödutandningsventil: inte korrekt monterad defekt Lossa hjässremmarna något. Anpassa pannstödets position. Drag åt hjässremmarna något. Anpassa pannstödets position. Använd en annan maskstorlek. Använd hård andningskåpa (för tryck upp till 40 hpa). Ställ in hjässremmarna. Anpassa pannstödets position. Byt andningskåpa montera korrekt byt Obs Alla masker levereras komplett monterade och med hjässremmar. vented-varianter Artikel Artikelnr. med WEINMANNstrap/ HEADstrap Artikelnr. med JOYCEstrap JOYCE Full Face vented Storl. S WM WM 26410/1 JOYCE Full Face vented Storl. M WM WM 26420/1 JOYCE Full Face vented Storl. L WM WM 26430/1 JOYCE Full Face vented Storl. XL WM WM 26440/1 JOYCE Full Face vented 40 hpa Storl. S WM WM 26411/1 JOYCE Full Face vented 40 hpa Storl. M WM WM 26421/1 JOYCE Full Face vented 40 hpa, Storl. L WM WM 26431/1 JOYCE Full Face vented 40 hpa, Storl. XL WM WM 26441/1 JOYCE Full Face GEL vented Storl. S WM WM 26412/1 JOYCE Full Face GEL vented Storl. M WM WM 26422/1 JOYCE Full Face GEL vented Storl. L WM WM 26432/1 JOYCE Full Face plus vented Storl. S WM JOYCE Full Face plus vented Storl. M WM JOYCE Full Face plus vented Storl. L WM JOYCE Full Face plus vented Storl. XL WM SV 21

24 non vented-varianter Artikelnr. med Artikel WEINMANNstrap/ HEADstrap JOYCE Full Face non vented WM hpa Storl. S JOYCE Full Face non vented WM hpa Storl. M JOYCE Full Face non vented WM hpa Storl. L JOYCE Full Face non vented WM hpa Storl. XL JOYCE Full Face GEL non vented WM Storl. S JOYCE Full Face GEL non vented WM Storl. M JOYCE Full Face GEL non vented WM Storl. L Reservdelar Artikel Artikel-nr. Sats kullänk: WM Låsring, vinkel, skruvhylsa, nödutandningsventil Sats kulleder non vented: WM Säkringsring, vinkel, skruvhylsa Skruvhylsa vented WM Pannstöd: Pannkudde, grovinställning pannstöd, fininställning pannstöd WM Pannstöd GEL: WM Pannkudde GEL, grovinställning pannstöd, fininställning pannstöd Pannkudde WM Pannkudde GEL WM Artikel Andningskåpa 30 hpa, Storl. S Andningskåpa 30 hpa, Storl. M Andningskåpa 30 hpa, Storl. L Andningskåpa 30 hpa, Storl. XL Andningskåpa 40 hpa, Storl. S Andningskåpa 40 hpa, Storl. M Andningskåpa 40 hpa, Storl. L Andningskåpa 40 hpa, Storl. XL Andningskåpa GEL FFM, Storl. S Andningskåpa GEL FFM, Storl. M Andningskåpa GEL FFM, Storl. L Andningskåpa FF plus, Storl. S Andningskåpa FF plus, Storl. M Andningskåpa FF plus, Storl. L Andningskåpa FF plus, Storl. XL Hjässremmar WEINMANNstrap, inkl. remspännen Hjässremmar HEADstrap, inkl. remspännen Hjässremmar JOYCEstrap blå, inkl. remspännen Tillbehör 8 Specifikationer Tekniska data WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM WM Remspänne (4 st.) WM Lås WM Bruksanvisning DA, SV, NO, FI WM Artikel Artikel-nr. Snabböppning (stropp) WM Parametrar Värde Produktklass enligt 93/42/EEC: II a Dimensioner (BxHxD): ca. 107 x 160 x 106 mm 1 Vikt: ca. 102 gram 1 Behandlingstryckområde: Andningskåpa 30 hpa: Andningskåpa 40 hpa: Andningskåpa GEL FFM: Andningskåpa FF plus : Slanganslutning: Kona enligt EN ISO vented-varianter: non vented-varianter 4 till 30 hpa 4 till 40 hpa 4 till 40 hpa 4 till 30 hpa Artikel-nr. Ø 22 mm (hane) Ø 22 mm (hona) 22 SV

25 Parametrar Anslutning för tryckmätare: Brett remspänne: Temperaturområde Drift: Förvaring Strömningsmotstånd vented-varianter: vid 50 l/min vid 100 l/min non vented-varianter vid 50 l/min vid 100 l/min Nödutandningsventil (ventedvarianter) vid 50 l/min vid 100 l/min Strömningsmotstånd nödutandningsventil Inandning vid 50 l/min: Utandning vid 50 l/min: Kopplingstryck nödutandningsventil (ventedvarianter) Öppna: Stänga: Angivna bulleremissionsvärden enligt ISO 4871: Ljudtrycksnivå Ljudeffektnivå (osäkerhetsfaktor 3 db(a)) 1 2 Värde Ø 4 mm max. 20 mm + 5 C till + 40 C - 20 C till + 70 C 0,02 hpa 0,26 hpa 0,09 hpa 0,37 hpa 0,5 hpa 2,0 hpa 0,5 hpa 0,5 hpa 1 hpa 2 hpa 16,5 db(a) 24,5 db(a) användningstid upp till 12 månader 2 Tillämpade normer EN ISO :2009 beror av storleken och utförandet De material som används vid tillverkningen av maskerna åldras om de utsätts för t.ex. aggressiva rengöringsmedel. Det kan då bli nödvändigt att byta ut masken tidigare (se 5. Funktionskontroll på sidan 20). Med förbehåll för konstruktionsändringar Material Artikel material Andningskåpa, propp Silikon Andningskåpa GEL Silikon, Silikongel Pannkudde, låsring TPE, polypropylen Silikon, Pannkudde GEL Silikongel, Polykarbonat Lycra, Polyester, Hjässremmar WEINMANNstrap Polyuretan, Nylon, Bomull, Polyamid Hjässremmar JOYCEstrap Bomull, polyamid, elastan Nylon/Spandex Hjässremmar HEADstrap Polyuretan Polyester/Lycra Skruvhylsa, grovinställning pannstöd, fininställning pannstöd polypropylen Remspänne POM Ventilkassett (nödutandningsventil) TPE, polypropylen Snabböppning (stropp) POM, polyester, polyamid Koppling tryckmätaranslutningar Silikon Koppling endoskopiadapter nonvented Silikon Silikon och Andningskåpa, pannkudde silikongel, silikonlack Andningsmask, vinkel, endoskopiadapter non-vented Polykarbonat, Polyamid Låsring, nödutandningsventil Polypropen TPE SV 23

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN)

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN) Grästrimmer/Röjsax Græstrimmer/Buskrydder Gresstrimmer/Buskrydder Trimmeri/Raivaussaha Grass Trimmer/Brush Cutter CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

Steel Dansk Norsk Svenska

Steel Dansk Norsk Svenska Steel Dansk Norsk Svenska 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører

Detaljer

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande

Detaljer

Compress 6000 AW AWB AWE AWM AWMS 230V 1N~ / 400V 3N~ Användarhandledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerveiledning

Compress 6000 AW AWB AWE AWM AWMS 230V 1N~ / 400V 3N~ Användarhandledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerveiledning 6 720 810 353-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW AWB AWE AWM AWMS Användarhandledning Bruksanvisning Käyttöohje Brukerveiledning 6 720 810 353 (2014/04) sv/da/fi/no 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning N BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE N S DK SF Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC NORSK Bruksanvisning SVENSK Bruksanvisning DANSK Brugsanvisning SUOMI Käyttöohje

Detaljer

CN228220 CN228220. FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II. FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II. PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II

CN228220 CN228220. FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II. FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II. PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II CN228220 FROST FREE KØLE-OG FRYSESKAB type II FROST FREE KYL-OCH FRYSSKÅP typ II PAKKASELTA JÄÄKAAPPIPAKASTIN tyypin II FROST FREE KJØLESEKSJONEN-FRYSESKAP type II CN228220 FROST FREE KOEL-VRIESCOMBINATIE

Detaljer

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider. Felsökning, 16 Service, 17

Innehåll. Viktig information, 2. Displayen, 6. Tvätt, 12-13 Sortering av tvätt Tvättsymboler Specialartiklar Torktider. Felsökning, 16 Service, 17 Bruksanvisning TORKTUMLARE SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 Dansk, 18 Suomi, 35 Viktig information, 2 NO Norsk, 52 Produktdata, 2 Installation, 3-4 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Planinställning

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger....3-5 HWAM Autopilot IHS TM... 6 Installationsvejledning.... 7 Fjernbetjening... 10 Fyringsvejledning - træ... 12 Generelt om fyring.... 13 Vedligeholdelse.... 14

Detaljer

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI

WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI WEB CONNECT ANALYSIS Brugsanvisning BMI Indhold 1. Introduktion 3 1.1 Tilsigtet brug 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 4 1.3 Hvorfor er kropsanalyse hensigtsmæssig? 6 1.4 Bioimpedansanalyse (BIA) 6 1.5 Body

Detaljer

Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español

Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español Decor 786 Dansk Svenska Norsk Español 1 M max 90 cm Fig.1 20 235 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Fig.5 A B Fig.6 C Fig.8 Fig.7 Fig.9 3 Fig.10 A B Fig.11 Fig.12 A B C Fig.13 Fig.14 Fig.15 4 5 DANSK GENERELLE OPLYSNINGER

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer