MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning"

Transkript

1 MEDUCORE Easy ILCOR 2010 Automatiseret ekstern defibrillator med battery-pack / Automatisert ekstern defibrillator med Battery-Pack / Automatiserad extern defibrillator med batteripack Automatiseret ekstern defibrillator med accu-pack / Automatisert ekstern defibrillator med Accu-Pack / Automatiserad extern defibrillator med uppladdningsbart batteripack Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning

2 Dansk 3 Norsk 58 Svenska 112

3 Indhold Dansk 1. Oversigt Signaturforklaring Særlige kendetegn ved apparatet Beskrivelse af apparatet Formål med anvendelsen Anvendelsesområde Brugerens kvalifikationer Funktionsbeskrivelse Ved en ulykke-hvad du bør huske Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsbestemmelser Bivirkninger Klargøring af apparatet Montering af tilbehør Betjening Før brug Gennemføring af genoplivning Efter brug Håndter indsats-/apparat-data vha. EasyView Hygiejnisk behandling Funktionskontrol Tidsfrister Gennemføring af funktionskontrollen Fejl og deres afhjælpning Optiske og akustiske fejlmeddelelser Energiforsyning Vedligeholdelse Vedligeholdelse/ sikkerhedsteknisk kontrol Opbevaring Bortskaffelse af apparatet Leverancens omfang Leverancens seriemæssige omfang Tilbehør Reservedele Tekniske data Afstande til HFtelekommunikationsudstyr Cardio-Biphasic stødimpuls Garanti Konformitetserklæring Stikordsregister Indhold DA 3

4 1. Oversigt 1 Info-tast 2 Låg 12 Display: stødforberedelse 11 Udløserknap 3 Display: Undlad at berøre patienten! 4 Display: Patienten må berøres (igen). 5 Bøsning til elektrodestik 6 Infrarød-interface 7 Højttaler Bagsiden af apparatet: 10 Håndtag 9 Statusindikatorer 8 Batterilomme 17 Selvklæbende defibrillationselektroder 14 Battery-pack/accupack (tilbehør) 13 Oplader (kun versioner med accu-pack) 16 Nødsæt 15 CD-ROM med software EasyView 4 DA Oversigt

5 2. Signaturforklaring 1 Info-tast Tryk på denne tast for at få oplyst indsatsens varighed og antallet af de afgivne stød. 2 Låg Hvis du åbner og lukker låget, tænder og slukker MEDUCORE Easy. 3 Display: Undlad at berøre patienten! Dette display lyser, når patienten ikke må berøres, f.eks. under hjerte-rytme-analysen eller stødafgivelsen. 4 Display: Patienten må berøres (igen). Dette display lyser, når patienten må berøres, f.eks. ved gennemføring af hjerte-lunge-genoplivning. 5 Bøsning til elektrodestik Via denne bøsning forbindes elektroderne med MEDUCORE Easy. Elektrodesættet, der er med i leverancens omfang, er allerede tilsluttet. 6 Infrarød-interface Dette interface er beregnet til dataoverførsel mellem MEDUCORE Easy og en computer, hvor der er installeret dokumentations- og konfigurations-software EasyView. 7 Højttaler Talemeddelelserne for MEDUCORE Easy udsendes over højttaleren. 8 Batterilomme Skub battery-pack/accu-pack (tilbehør) ind i denne lomme. 9 Statusindikatorer Statusindikatorerne giver signal om apparatet er parat til brug (battery-packs/accu-packs opladetilstand, eventuelle fejl). 10 Håndtag Håndtaget tjener til at transportere apparatet. 11 Udløserknap Udløserknappen blinker efter stødforberedelsen. Du skal trykke på den for at afgive et elektrisk stød til defibrillation. 12 Display: stødforberedelse Dette display lyser, når MEDUCORE Easy forbereder afgivelsen af et stød. 13 Oplader (kun versioner med accu-pack) Accu-Pack oplades vha. opladeren. I den forbindelse tages accupack ud af MEDUCORE Easy. Signaturforklaring DA 5

6 14 Battery-pack/accu-pack (tilbehør) Battery-pack forsyner apparatet i grund-versionen med elektrisk energi. MEDUCORE Easy leveres også i en version med genopladelig accu-pack. 15 CD-ROM med software EasyView Vha. dokumentations- og konfigurations-software EasyView kan indsatsdata udlæses og lagres. Der kan desuden konfigureres nogle funktioner for MEDUCORE Easy. 16 Nødsæt Nødsættet indeholder saks, skraber og maske. Det skal udskiftes efter hver brug. 17 Selvklæbende defibrillationselektroder Stød-energien overføres til patienten vha. elektroderne. Elektroderne skal udskiftes med nye efter hver brug. 6 DA Signaturforklaring

7 2.1 Særlige kendetegn ved apparatet Grøn statusindikator: Apparatet er parat til brug. Grøn og gul statusindikator: Kapacitet af battery-pack/accu-pack lav; afslut brug. Gul statusindikator: Ikke-kritisk fejl; afslut brug; se i brugsanvisningen under 9. Fejl og deres afhjælpning auf Seite 38. Rød statusindikator: Apparatet er ikke parat til brug, udskift batterypack/oplad accu-pack, lad evt. apparatet reparere. Typeskilt MEDUCORE Easy SN Apparatets serienummer Årgang Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Beskyttelsesklasse BF Signaturforklaring DA 7

8 Beskyttelsesklasse II, beskyttelsesisolering Servicemærkat Servicemærkat: Kendetegner, hvornår næste service er nødvendig. CE 0197-markering: bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver IP54 E max = 310 J ILCOR 2010 Beskyttelse mod indtrængning af vand Maksimal energiafgivelse ILCOR-mærke (bekræfter, at produktet opfylder de gældende ILCORdirektiver) Typeskilt battery-/accu-pack Apparat kun til engangsbrug. Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Apparatet må ikke udsættes for hårde slag eller stød. Apparatet må ikke tvinges op. Apparatet må ikke udsættes for varme. Apparatet må ikke udsættes for fugt. Årgang SN Serienummer 8 DA Signaturforklaring

9 (kun battery-pack) kan anvendes indtil måned/år (kun accu-pack) Akku oplades (kun accu-pack) Vær opmærksom på informationerne i brugsanvisningen. Symboler/mærkning på emballage CE 0197-markering: bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver Tilladt temperatur ved opbevaring: 20 C til +60 C Apparatet må ikke udsættes for fugt. Forsigtig SN Serienummer Signaturforklaring DA 9

10 3. Beskrivelse af apparatet 3.1 Formål med anvendelsen MEDUCORE Easy er en automatiseret, ekstern defibrillator (AED). Den hjælper brugeren med genoplivning af patienter, der har symptomer på akut hjertestop (pulsløs ventrikulær takykardi pvt eller ventrikulær fibrillation VF). MEDUCORE Easy guider brugeren gennem genoplivningen vha. akustiske og visuelle håndteringsanvisninger. Apparatet gennemfører en EKG-analyse på patienten og forbereder, hvis det er nødvendigt, afgivelsen af et elektrisk stød. Selve chocket udløses af brugeren, hvis denne har fået besked om dette af apparatet. Benyt altid kun MEDUCORE Easy til det formål, som er beskrevet her. 3.2 Anvendelsesområde MEDUCORE Easy er konstrueret til brug ved genoplivning af hjerte-lunge-patienter fra 20 kg kropsvægt på ulykkesstedet. 3.3 Brugerens kvalifikationer MEDUCORE Easy må udelukkende benyttes af personer med følgende kvalifikationer: Træning i grundlæggende førstehjælp samt i brugen af automatiserede defibrillatorer. Instruktion i brugen af MEDUCORE Easy af en af Weinmann autoriseret person. 10 DA Beskrivelse af apparatet

11 3.4 Funktionsbeskrivelse MEDUCORE Easy er kompakt, let og ergonomisk. Den optiske og akustiske brugervejledning gør i vid udstrækning, at betjeningen af apparatet går helt af sig selv. Efter en kort instruktion er selv personer med et begrænset kendskab til medicin også i stand til at gennemføre defibrillation inden for rammerne af en hjerte-lunge-genoplivning. Optisk og akustisk brugervejledning Den optiske og akustiske brugervejledning består af displays og talemeddelelser. Når apparatets låg åbnes, fører MEDUCORE Easy brugeren skridt for skridt gennem genoplivningen vha. detaljerede talemeddelelser. Et grønt og et rødt display viser, i hvilke faser af genoplivningsforløbet patienten må berøres eller ikke må berøres. Metronomfunktion Ved aktiveret metronomfunktion afgives der under HLRfasen et akustisk metronomsignal med en frekvens på 100 slag i minuttet. Udfør hjertemassagen i samme rytme som de afgivne signaltoner. Efter 30 signaltoner følger en talemeddelelse "Giv 2 gange kunstigt åndedræt".nu er der en pause på nogle sekunder, hvor du skal give 2 gange kunstigt åndedræt, før talemeddelelsen "Giv 30 gange hjertemassage" og atter 30 signaltoner følger. Denne sekvens gentages, indtil HLR-fasen er færdig og det røde display ("Undlad at berøre patienten") lyser. Hvis der trykkes på info-tasten under HLR-fasen, lyder infomeddelelsen. Metronomen kører nu videre i baggrunden uden hørbare signaltoner. Beskrivelse af apparatet DA 11

12 EKG-optagelse og -analyse Når elektroderne er anbragt på patientens nøgne overkrop, begynder apparatet automatisk EKG-optagelsen og -analysen. EKG-optagelsen og -analysen foretages kontinuerligt, indtil elektroderne fra patienten tages af og MEDUCORE Easy slukkes ved at lukke for låget. Defibrillation Hvis EKG-analysen afgiver en indikation om defibrillation (pulsløs ventrikulær takykardi pvt eller ventrikulær fibrillation VF), forbereder MEDUCORE Easy afgivelsen af et stød. Herefter opfordrer apparatet brugeren til at udløse chocket. Ved andre hjerterytmer opfordrer apparatet brugeren til at gennemføre en hjerte-lunge-genoplivning. Brugsdokumentation MEDUCORE Easy gemmer EKG- og hændelsesdata. Disse kan på et senere tidspunkt udlæses f.eks. til efterbehandling af indsatsen. I den forbindelse skal dokumentationsog konfigurationssoftwaren EasyView benyttes. Selvtest MEDUCORE Easy gennemfører en selvtest i regelmæssige intervaller og hver gang apparatet har været tændt. Apparatets tilstand angives af lysdioder på forsiden af apparatet. Selvtest-resultater kan opkaldes over dokumentationsog konfigurations-softwaren EasyView. 12 DA Beskrivelse af apparatet

13 3.5 Ved en ulykke-hvad du bør huske Hvis du har mistanke om et akut hjertestop ved en patient, skal du huske følgende punkter: 1. Bevar roen og tøv ikke. 2. Undersøg om patienten afgiver følgende livstegn: reaktion åndedræt Advarsel! Kun ved patienter, der ikke reagerer og ikke har et normalt åndedræt, må du anvende MEDUCORE Easy. 3. Tilkald hjælp. Hvis det er muligt, så lad omkringstående personer tilkalde professionel hjælp, mens du begynder på genoplivningen. 4. Kontroller om MEDUCORE Easy og tilbehøret har udvendige skader. 5. Åbn låget på MEDUCORE Easy. Apparatet tændes automatisk. 6. Følg nu talemeddelelserne fra apparatet. Yderligere oplysninger om rækkefølgen af talemeddelelserne finder du i kapitel Betjening fra side 21. Yderligere oplysninger om hvordan en genoplivning gennemføres finder du i træningsmaterialet om livsreddende førstehjælp. Beskrivelse af apparatet DA 13

14 4. Sikkerhedshenvisninger 4.1 Sikkerhedsbestemmelser For din egen sikkerhed og i henhold til kravene i direktiv 93/42/EØF skal følgende punkter overholdes: Generelt Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Den hører med til apparatet og skal til enhver tid stå til rådighed. Advarsel! MEDUCORE Easy må ikke anbringes i omgivelser, hvor der tilføres oxygen eller i nærheden af brændbare anæstetika eller andre brandfarlige substanser/luftarter. Ellers er der eksplosionsfare. Apparatet må udelukkende anvendes på tørre steder, der ikke er elektrisk ledende. Ellers kan det medføre skader (elektrisk stød, forbrændinger) på patienten, brugeren eller omkringstående personer. Anvend ikke apparatet til patienter, hvis kropsvægt er mindre 20 kg. Ellers kan det medføre livsfarlige skader på patienten. Inden MEDUCORE Easy anvendes, skal du undersøge om patienter, som du formoder har haft et akut hjertestop, har livstegn såsom reaktion og åndedræt. Kun ved patienter, der ikke reagerer og ikke har et normalt åndedræt, må du anvende MEDUCORE Easy og gennemføre en defibrillation. Kontroller inden brug af MEDUCORE Easy, at hverken apparat eller tilbehør har synlige skader. Hvis der er skader på apparat eller tilbehør, må du ikke benyttet det. Ellers kan det medføre funktionsfejl og dermed skader på brugere og patienter. 14 DA Sikkerhedshenvisninger

15 Forsigtig! Når apparatet reagerer anderledes, end det er beskrevet i denne brugsanvisning, må det ikke anvendes. Lad straks apparatet reparere af producenten Weinmann eller en autoriseret forhandler. MEDUCORE Easy er kun parat til brug, hvis apparatet ikke har været beskadiget eller anvendt forkert siden sidste selvtest. Kontroller regelmæssigt, at apparat og tilbehør fungerer som det skal (se Gennemføring af funktionskontrollen på side 36.). Gennemfør ikke en stødafgivelse, når defibrillationselektroderne berører hinanden eller ikke har fast kontakt til patientens nøgne overkrop. Opladning og afladning af defibrillationsenergien kan have en negativ påvirkning på funktionen af apparater, der befinder sig i omgivelserne af MEDUCORE Easy. Gennemfør en funktionskontrol på disse apparater inden de anvendes igen. Forsigtig! Elektriske og magnetiske felter kan påvirke funktionen af MEDUCORE Easy. Overhold med MEDUCORE Easy to meters afstand fra mobiltelefoner, radioanlæg, røntgenapparater, lysstofrør osv. MEDUCORE Easy eller tilbehørsdele må ikke komme i kontakt med væsker. Der må ikke trænge væske ind i MEDUCORE Easy eller tilbehør. Det kan i givet fald forårsage skader på apparat og tilbehør, og medføre en risiko for brugere og patienter. Ved brug af artikler fra andre leverandører kan der forekomme funktionssvigt og nedsat brugbarhed. Desuden kan det være, at kravene til bio-kompatibiliteten ikke opfyldes. Hvis der bruges andet tilbehør end det, der er anbefalet i brugsanvisningen, eller der bruges ikke originale reservedele, skal du være opmærksom på, at ethvert krav om garanti og ansvar bortfalder. Sikkerhedshenvisninger DA 15

16 For at undgå en infektion eller bakteriel kontaminering skal du være opmærksom på afsnit Hygiejnisk behandling på side 34. Defibrillation/håndtering Advarsel! Vær opmærksom på, at patienten ikke berøres under defibrillationen. Berør ikke metalgenstande eller apparater under defibrillationen, der er i kontakt med patienten. Gennemfør ikke defibrillation i meget fugtige eller våde omgivelser. Ellers kan det medføre livsfarlige skader på patienten, brugeren eller omkringstående personer. For at udelukke utilsigtede forløb af defibrillationsstrømmen, skal du forhindre, at patientens krop (f.eks.: utildækket hud på krop og led) kommer i berøring med ledende væsker (f.eks.: gele, blod eller saltopløsning) eller metaldele (f.eks.: sengeramme eller patientbåre). Ellers kan det medføre livsfarlige skader på patienten, brugeren eller omkringstående personer. Forsigtig! Overhold også altid de til hver en tid gældende, nationale regler i landet for brugen af defibrillatorer. Anbring udelukkende defibrillationselektroderne som vist på patientens nøgne bryst. Andre elektrodeplaceringer kan medføre en fejlfortolkning af EKG-data og en mislykket defibrillation. For at undgå en fejlfortolkning af EKG pga. bevægelsesartefakter skal patienten ligge stille under rytmeanalysen (rødt display lyser) og berør ikke patienten. Undlad at gennemføre genoplivning eller transport af patienten i dette tidsrum. Hvis det er muligt, så undlad ved patienter med implanteret pacemaker at klæbe defibrillationselektroderne direkte over pacemakerens position. Impulser fra implanterede pacemakere kan påvirke eller forhindre en korrekt fastslåelse af arytmi. Herved er det muligt, at ikke alle defibrillerbare rytmer fastslås, 16 DA Sikkerhedshenvisninger

17 så chokafgivelsen under visse omstændigheder ikke bliver anbefalet af apparatet. MEDUCORE Easy hører til det sikreste apparat i sin klasse. Alligevel kan en fejlfortolkning af hjerterytmen ikke udelukkes helt. Forsigtig! Andre medicinske apparater, der ikke har defibrillationsbeskyttelse, fjernes fra patienten under brug af MEDUCORE Easy. Apparatet er ikke defibrillationsbeskyttet. Tag derfor altid elektroderne fra MEDUCORE Easy af patientens bryst, når der skal anvendes andre defibrillatorer. MEDUCORE Easy kan ellers blive beskadiget. Kontroller, at elektroderne ligger fast på patientens hud. Ellers kan luftlommer mellem huden og defibrillationselektroderne medføre forbrændinger. Skift aldrig battery-/accu-pack, når apparatet er ved at forberede et stød ( Stød forberedes. ) eller når det er parat til stød ( Tryk på den blinkende udløserknap! ). Ellers kan der opstå skader på apparatet. Elektroder Advarsel! Anvend ikke elektroder, der er beskadigede, hvor emballagen er beskadiget eller hvor forfaldsdatoen er udløbet. Ellers kan det medføre funktionsfejl og dermed skader på brugere og patienter. Udskift også elektroderne under brugen, hvis de f.eks. beskadiges som følge af kraftig hjertemassage. Ellers kan det medføre funktionsfejl og dermed skader på brugere og patienter. Defibrillationselektroderne WM kan ikke genbruges. Udskift elektroderne med nye straks efter brug. Anvend kun defibrillationselektroderne WM der kan rekvireres fra Weinmann. Hvis der benyttes andre defibrillationselektroder, påtager Weinmann sig intet ansvar for eventuelle skader eller beskadigelse af apparatet. Sikkerhedshenvisninger DA 17

18 Henvisning Se venligst henvisningerne på elektrodernes emballage for opbevaring af elektroder. 4.2 Bivirkninger Ved brug af MEDUCORE Easy kan der optræde følgende uønskede bivirkninger: Forbrændinger af kroppens overflade Rødmen Hjerteflimmer pga. afgivelse af stød ved ikke-stødbar rytme Ved stødafgivelse til patienter via implanteret pacemaker eller defibrillator: Funktionssvigt af de implanterede apparater. 18 DA Sikkerhedshenvisninger

19 5. Klargøring af apparatet Udpakning af apparatet Tag forsigtigt alle komponenterne ud af emballagen. Kontroller, at komponenterne er intakte vha. Oversigt på side 4. Kontroller alle komponenter for beskadigelser. Hvis der mangler komponenter eller de er beskadigede, bedes du kontakte din forhandler eller henvende dig direkte til producenten Weinmann. OBS! Emballagematerialet udgør en kvælningsrisiko. Opbevares utilgængeligt for børn eller bortskaffes på en korrekt måde. Kontrol af apparatet 1. Åbn apparatets låg, som illustreret i efterfølgende tegning. 2. Kontroller, om elektrodestikket er sat i den tilhørende bøsning på betjeningsfladen. Stikket er sikret, så det kun kan isættes i den viste position. Tryk om nødvendigt stikket fast i bøsningen. 3. Kontroller, om elektroderne vender med symbolsiden opad på apparatets betjeningsflade. Placer om nødvendigt elektroderne på denne måde. 4. Kontroller, om det medleverede nødsæt (bestående af: skraber, saks, maske) er placeret bag bøjlen i apparatets låg. Placer om nødvendigt nødsættet på denne måde. 5. Luk apparatets låg forsigtigt, vær opmærksom på, at komponenterne ikke er klemt og at låget lukker korrekt i. Isæt battery-pack/accu-pack Benyt udelukkende battery-packs (WM 40155) eller accupacks (WM 40150) fra Weinmann. Klargøring af apparatet DA 19

20 1. Skub den nye battery-pack/accu-pack fast ind i rummet på apparatets bagside, indtil det klikker på plads. 2. Åbn låget på MEDUCORE Easy. Apparatet gennemfører en selvtest og starter talemeddelelserne. 3. Når den grønne statusindikator på apparatets forside lyser konstant, har apparatet gennemført selvtesten. Luk låget på MEDUCORE Easy igen. Apparatet er parat til brug. 5.1 Montering af tilbehør Vægholdere Du kan opbevare MEDUCORE Easy i vægholdere, der fås som tilbehør. Følgende vægholdere kan fås: Vægholder MEDUCORE Easy WM Vægholder MEDUCORE Easy (mobil) WM Informationer om faglig korrekt montering af vægholder, samt til isætning og aftagning af apparatet, finder du i monteringsvejledningen, der er følger med vægholderne. Fleksibelt håndtag Håndtaget kan udskiftes med det fleksible håndtag WM 40164, der fås som tilbehør. 1. Fjern kapperne. 2. Drej de to unbracoskruer ud. 3. Fjern håndtaget og tætningerne. 4. Sæt tætningerne på skruerne for det fleksible håndtag og drej skruerne fast med en mønt. 20 DA Klargøring af apparatet

21 6. Betjening I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner: Før brug på side 21 Gennemføring af genoplivning på side 22 Efter brug på side 30 Håndter indsats-/apparat-data vha. EasyView på side Før brug Kontroller apparatets tilstand Apparatet gennemfører dagligt og månedligt en selvtest. Statusindikatorerne på apparatets forside angiver apparatets tilstand. Apparatet er parat til brug, når den grønne statusindikator blinker. Overhold følgende punkter, inden du tager MEDUCORE Easy i brug: Advarsel! Apparatet må ikke tages i brug, hvis den røde statusindikator blinker. Apparatet er ikke parat til brug. Lad apparatet reparere af producenten Weinmann eller en autoriseret forhandler. Forsigtig! Hvis den grønne eller den gule statusindikator blinker, rækker battery-packs/accu-packs kapacitet kun til 10/6 stød. Benyt apparatet til den aktuelle brug. Udskift først battery-pack/accu-pack efter brug. Betjening DA 21

22 6.2 Gennemføring af genoplivning Tilkobling af apparatet Åbn låget på MEDUCORE Easy. Nu tænder apparatet og gennemfører en kort selvtest. Alle statusindikatorer og displays lyser kortvarigt. Når selvtesten er udført, angiver statusindikatorerne apparatets tilstand. Apparatet er parat til brug, når den grønne statusindikator lyser konstant. Advarsel! Apparatet må ikke tages i brug, hvis den røde statusindikator lyser konstant og meddelelsen Apparatet er ikke parat til brug høres. Apparatet er ikke parat til brug. Lad apparatet reparere af producenten Weinmann eller en autoriseret forhandler. Forsigtig! Hvis en eller flere af statusindikatorerne og displayene ikke lyser ved selvtesten under tilkoblingen, tyder dette på, at lysdioderne er defekte. Benyt apparatet til den aktuelle brug. Lad apparatet reparere af producenten Weinmann eller en autoriseret forhandler straks efter brug. Forsigtig! Hvis den grønne eller den gule statusindikator lyser konstant efter tilkoblingen, rækker batterypacks/accu-packs kapacitet kun til 10/6 stød. Benyt apparatet til den aktuelle brug. Udskift først battery-pack/accu-pack efter brug. 22 DA Betjening

23 Forberedelse af defibrillation Tag først nødsættet ud af apparatet. Disse dele er til for at yde dig personlig beskyttelse og gøre forberedelsen af genoplivningen lettere. MEDUCORE Easy fører dig vha. talemeddelelser og optiske signaler gennem genoplivningen. Følg anvisningerne som beskrevet i dette afsnit. Kun på denne måde sikres der en effektiv førstehjælp for patienten. Dette apparat vil hjælpe Dem. Denne talemeddelelse høres straks efter låget på MEDUCORE Easy er åbnet og selvtesten under tænding er afsluttet. Det grønne display Patienten må berøres lyser. Henvisning Denne talemeddelelse kan kobles fra vha. dokumentations- og konfigurations-software EasyView (se Håndter indsats-/apparat-data vha. EasyView på side 32). Sørg for en alarmering! Hvis det er muligt, så lad omkringstående personer tilkalde professionel hjælp, mens du bliver ved patienten. Undersøg om patienten afgiver følgende livstegn: reaktion åndedræt Advarsel! Kun ved patienter, der ikke reagerer og ikke trækker vejret normalt, må du anvende MEDUCORE Easy. Henvisning Denne talemeddelelse kan kobles fra vha. dokumentations- og konfigurations-software EasyView (se Håndter indsats-/apparat-data vha. EasyView på side 32). Betjening DA 23

24 Hvis patienten ikke reagerer og ikke trækker vejret normalt: Gør overkroppen fri og klæb elektroderne på.. Anbring patienten på ryggen på et fast og tørt underlag, der ikke er elektrisk ledende. Fjern beklædningsgenstande fra patientens bryst. Benyt evt. saksen fra nødsættet for at klippe patientens øverste tøj af. Patientens nøgne overkrop skal være tør og må ikke være alt for behåret. Benyt evt. skraberen fra nødsættet. Klæb elektroderne på den nøgne brystkasse. Denne talemeddelelse høres hvert 5. sekund, indtil elektroderne er klæbet på patientens nøgne overkrop. Forsiden af elektrodeemballagen Åbn elektrodeemballagen ved markeringen med pilen. Tag elektroderne ud af emballagen, træk beskyttelsesfilmen af og klæb elektroderne på patientens overkrop, som vist på forsiden af elektrodeemballagen. Se også informationerne på bagsiden af elektrodeemballagen. Tryk elektroderne fast for at sikre en god elektrisk kontakt. Forsigtig! Kontroller, at elektroderne hele tiden er ordentligt fastklæbet og ikke bliver beskadiget. Hvis en elektrode skulle gå løs eller blive beskadiget, høres meddelelsen Klæb elektroderne på den nøgne brystkasse., indtil elektroden atter er sat fast eller det beskadigede elektrodepar er udskiftet. Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. Denne meddelelse høres, når elektroderne er anbragt korrekt og apparatet begynder analysen af hjerte-rytmen (EKG). Samtidig lyser det røde display Undlad at berøre patienten. Forsigtig! Patienten må ikke bevæges eller berøres under analysen. Under analysen må der heller ikke foretages hjerte-lunge-genoplivning. Hvis det sker, kan det medføre en fejlfortolkning af EKG og en livstruende forsinkelse af defibrillationen. 24 DA Betjening

25 Afhængig af EKG-analysens resultat fortsætter apparatet med forskellige rækkefølger af talemeddelelser. De beskrives i de følgende underkapitler: Stød nødvendigt på side 25 Stød kan ikke anbefales på side 27 Bevægelse fastslået på side 29 Stød nødvendigt Hvis hjerte-rytme-analysen (talemeddelelse: Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. ) afgiver en indikation om defibrillation, fortsætter apparatet med følgende talemeddelelser: Stød nødvendigt. Undlad at berøre patienten! Samtidig lyser det røde display Undlad at berøre patienten. Stød forberedes. Undlad at berøre patienten! Det røde display lyser. Du kan se, hvor langt stødforberedelsen er nået på de røde felter mellem det røde display og udløserknappen. Forberedelsen er afsluttet, når alle felter lyser og udløserknappen blinker. Den næste talemeddelelse høres: Tryk på den blinkende udløserknap! Denne meddelelse høres skiftevis med en signaltone, indtil der trykkes på udløserknappen. Advarsel! Der er fare for elektrisk stød, da der frembringes en kraftig elektrisk energi under stødforberedelsen i apparatet. Inden du trykker på udløserknappen, skal du sikre, at ingen berører patienten, og Betjening DA 25

26 at der ikke er nogen elektrisk ledende forbindelse til omkringstående personer. Ellers kan brugere og omkringstående personer komme livsfarligt til skade. Advarsel! For at udelukke uønskede forløb i defibrillationsstrømmen skal du forhindre, at patientens krop (f. eks. utildækket hud på krop og led) kommer i berøring med ledende væsker (f.eks.: gele, blod eller saltopløsning) eller metaldele (f. eks. sengeramme eller patientbåre). Ellers kan det medføre livsfarlige skader på patienten, brugeren eller omkringstående personer. Advar omkringstående personer højt og tydeligt, om at du nu vil udløse stødet ( Træd tilbage fra patienten! eller Undlad at berøre patienten! ). Tryk på udløserknappen. Når stødet er afgivet, lyder meddelelsen Der er givet stød.. Henvisning Hvis der ikke trykkes på udløserknappen inden for 20 sekunder, aflader apparatet den klargjorte energi internt, der høres en meddelelse Der er ikke givet stød. Patienten må berøres igen. Det grønne display Patienten må berøres lyser. Gennemfør nu hjerte-lungeredning. Skiftevis 30 gange hjertemassage, 2 gange kunstigt åndedræt. Gennemfør hjerte-lunge-genoplivning, indtil det røde display lyser (pausens varighed: sekunder, afhængig af forudindstilling). Ved aktiveret metronomfunktion afgives der under HLRfasen et akustisk metronomsignal med en frekvens på 100 slag i minuttet. 1. Udfør hjertemassagen i samme rytme som de afgivne signaltoner. 26 DA Betjening

27 2. Efter 30 signaltoner følger en talemeddelelse "Giv 2 gange kunstigt åndedræt".nu er der en pause på nogle sekunder, hvor du skal give 2 gange kunstigt åndedræt, før talemeddelelsen "Giv 30 gange hjertemassage" og atter 30 signaltoner følger. Denne sekvens gentages, indtil HLR-fasen er færdig og det røde display ("Undlad at berøre patienten") lyser. Hvis der trykkes på info-tasten under HLR-fasen, lyder infomeddelelsen. Metronomen kører nu videre i baggrunden uden hørbare signaltoner. Når denne fase er afsluttet, begynder apparatet med en ny hjerte-rytme-analyse (fra Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. ). Samtidig lyser det røde display Undlad at berøre patienten. Hvis det konstateres, at patienten giver livstegn fra sig, skal du fortsætte som beskrevet i underkapitel Eksisterende livstegn på side 30. OBS! Efter hjerte-lunge-genoplivning er gennemført, kontrolleres elektrodernes tilstand og de trykkes evt. igen fast på patientens hud. Henvisning Indstillingen af tiden for hjerte-lunge-genoplivningen foretages over dokumentations- og konfigurations-softwaren EasyView. Stød kan ikke anbefales Hvis hjerte-rytme-analysen (talemeddelelse: Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. ) viser en normal sinus-rytme, asystoli eller en anden ikke-stødbar rytme, skal du fortsætte MEDUCORE Easy på følgende måde: Stød kan ikke anbefales. Patienten må berøres igen. Det grønne display Patienten må berøres lyser. Betjening DA 27

28 Gennemfør nu hjerte-lungeredning. Skiftevis 30 gange hjertemassage, 2 gange kunstigt åndedræt. Gennemfør hjerte-lunge-genoplivning, indtil det røde display lyser (fasens varighed: sekunder, afhængig af forudindstilling). Ved aktiveret metronomfunktion afgives der under HLRfasen et akustisk metronomsignal med en frekvens på 100 slag i minuttet. 1. Udfør hjertemassagen i samme rytme som de afgivne signaltoner. 2. Efter 30 signaltoner følger en talemeddelelse "Giv 2 gange kunstigt åndedræt".nu er der en pause på nogle sekunder, hvor du skal give 2 gange kunstigt åndedræt, før talemeddelelsen "Giv 30 gange hjertemassage" og atter 30 signaltoner følger. Denne sekvens gentages, indtil HLR-fasen er færdig og det røde display ("Undlad at berøre patienten") lyser. Hvis der trykkes på info-tasten under HLR-fasen, lyder infomeddelelsen. Metronomen kører nu videre i baggrunden uden hørbare signaltoner. Når denne fase er afsluttet, begynder apparatet med en ny hjerte-rytme-analyse (fra Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. ). Samtidig lyser det røde display Undlad at berøre patienten. Hvis det konstateres, at patienten giver livstegn fra sig, skal du fortsætte som beskrevet i underkapitel Eksisterende livstegn på side 30. OBS! Efter hjerte-lunge-genoplivningen er gennemført, kontrolleres elektrodernes tilstand og de trykkes evt. igen fast på patientens hud. Henvisning Indstillingen af tiden for hjerte-lunge-genoplivningen foretages over dokumentations- og konfigurations-softwaren EasyView. 28 DA Betjening

29 Bevægelse fastslået Hvis hjerte-rytme-analysen (talemeddelelse: Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. ) ikke leverer et resultat i løbet af 15 sekunder, f.eks. fordi patienten er blevet berørt eller bevæget, gentager apparatet følgende talemeddelelse: Bevægelse fastslået. Undlad at berøre patienten! Apparatet forsøger at gennemføre en hjerte-rytme-analyse igen. Hvis analysen lykkes denne gang, fortsætter apparatet afhængig af resultat, som beskrevet i underkapitel Stød nødvendigt på side 25 eller Stød kan ikke anbefales på side 27. Hvis analysen derimod mislykkes, høres følgende talemeddelelse: Patienten må berøres igen. Det grønne display lyser, følgende talemeddelelse høres: Gennemfør nu hjerte-lungeredning. Skiftevis 30 gange hjertemassage, 2 gange kunstigt åndedræt. Gennemfør hjerte-lunge-genoplivning, indtil talemeddelelsen Undlad at berøre patienten høres (pausens varighed: sekunder, afhængig af forudindstilling). Når denne fase er afsluttet, begynder apparatet med en ny hjerte-rytme-analyse (fra Undlad at berøre patienten! Hjerterytmen analyseres. ). Samtidig lyser det røde display Undlad at berøre patienten. Hvis det konstateres, at patienten giver livstegn fra sig, skal du fortsætte som beskrevet i underkapitel Eksisterende livstegn på side 30. OBS! Efter hjerte-lunge-genoplivningen er gennemført, kontrolleres elektrodernes tilstand og de trykkes evt. igen fast på patientens hud. Betjening DA 29

30 Henvisning Indstillingen af tiden for hjerte-lunge-genoplivningen foretages over dokumentations- og konfigurations-softwaren EasyView. Eksisterende livstegn Hvis du konstaterer entydige livstegn såsom patientens reaktion og åndedræt, skal du fortsætte med at give patienten førstehjælp. Lad elektroderne sidde. Apparatet fortsætter med at analysere hjerterytmen i regelmæssige afstande. Hvis talemeddelelsen Stød nødvendigt. høres, skal du følge talemeddelelserne for MEDUCORE Easy. Info-tast Info-funktion Under brug kan man til hver en tid trykke på info-tasten for at få vist indsatsens varighed (i 10-sekunders-trin), samt antallet af de afgivne stød. Disse data kan kun udlæses på bestemte tidspunkter i forløbet. De fremkommer efter talemeddelelsen Klæb elektroderne på den nøgne brystkasse eller efter Skiftevis 30 gange hjertemassage, 2 gange kunstigt åndedræt. (i HLR-fase). 6.3 Efter brug Deaktiver apparatet Hvis du vil slukke for MEDUCORE Easy (stand-by-tilstand), skal du trække elektrodestikket ud af apparatets bøsning, tage elektroderne af og lukke låget. Henvisning Når der er forbundet en patient til MEDUCORE Easy, kan apparatet ikke slukkes ved at lukke for låget. På denne måde forhindres en afbrydelse af lagring af indsatsdata, hvis låget lukkes ved en fejl. 30 DA Betjening

31 Visuel kontrol/hygiejnisk behandling Kontroller, om apparatet har synlige skader, og behandl det hygiejnisk, som beskrevet i kapitel Hygiejnisk behandling på side 34. Brugsdokumentation MEDUCORE Easy lagrer automatisk følgende data ved hver brug: Indsatsdato og -klokkeslæt Indsatsvarighed Patientens EKG Hændelser, f.eks.: Tidspunkter for afgivne stød Eventuelle apparatfejl (selvtest-resultater) Du kan i forbindelse med efterbehandling og lagring kopiere indsatsdataene via apparatets infrarøde interface til en computer. Informationer vedr. fremgangsmåder finder du i kapitel Håndter indsats-/apparat-data vha. EasyView på side 32 samt i brugsanvisningen på CD en: Dokumentations- og konfigurations-software EasyView. Udskift elektrodesæt og nødsæt Kassér elektroderne og nødsættet, hvis det har været i brug. Læg en ny elektrodepakke og evt. et nyt nødsæt i apparatet. Kapacitet battery-pack/accu-pack (tilbehør) Kontroller den resterende kapacitet for batteri-pack eller accu-pack. Udskift evt. battery-pack med et nyt eller oplad accu-pack (se Energiforsyning på side 40). Betjening DA 31

32 6.4 Håndter indsats-/apparat-data vha. EasyView I det følgende får du en kort oversigt over dokumentations- og konfigurations-software EasyView. Vha. denne software kan du overføre, efterbehandle og gemme indsats- og apparat-data på en computer. Desuden kan du foretage indstillinger af apparatet. Kommunikationen sker via de infrarøde interfaces på MEDUCORE Easy og computeren. Yderligere oplysninger om, hvordan du håndterer EasyView, finder du i brugsanvisningen på CD en: Dokumentations- og konfigurations-software EasyView. Oversigt over anvendelsestilfælde Når alle data er overført, kan du i dokumentationen se maks. fire anvendelsestilfælde på computeren. I den forbindelse tilbyder EasyView følgende muligheder: Iagttag EKG og lad køre i realtid Iagttag hændelser og tidspunkter Tilføj kommentarer Udskriv indsatsprotokol Gem indsatsdata Apparatindstillinger Vha. EasyView kan du foretage indstillinger på MEDUCORE Easy for at konfigurere apparatet optimalt iht. dine krav. I den forbindelse tilbyder EasyView følgende muligheder: Synkronisering af dato/klokkeslæt med computeren Fastlægning af tidspunkt for den månedlige selvtest Indstilling af lydstyrke for talemeddelelser 32 DA Betjening

33 Indstilling af energi-højde og energi-protokol: Low (maks. 200 J)/High (maks. 310 J) Grundindstilling (udleveringstilstand): 1. Stød: Low 2. Stød: High fra 3. Stød: High Indstilling af tid for hjerte-lunge-genoplivning ( sekunder) Sprogmeddelelser: Dette apparat vil hjælpe Dem. til/fra Sørg for en alarmering! til/fra Hvis patienten ikke reagerer og ikke trækker vejret normalt: Gør overkroppen fri og klæb elektroderne på til/fra Metronom til/fra. Betjening DA 33

34 7. Hygiejnisk behandling Advarsel! Tag altid battery-/ accu-pack ud af MEDUCORE Easy inden rengøring. Dyp aldrig MEDUCORE Easy i desinfektionsmiddel eller andre væsker. Desinficering må kun udføres med en klud. Det kan i givet fald forårsage skader på apparatet og dermed være en risiko for brugere og patienter. MEDUCORE Easy holdes ren ved at tørre den af med en klud. Overhold brugsanvisningen til det benyttede desinfektionsmiddel. Det anbefales at bære egnede handsker (f.eks. husholdnings- eller engangshandsker) ved desinfektionen. Vi anbefaler desinfektionsmidlet TERRALIN, der kan rekvireres fra firmaet Schülke & Mayr, Robert-Koch-Str.2, D Norderstedt (Internet: Produktet indeholder engangsartikler. Engangsartikler er kun beregnet til at blive brugt én gang. Derfor må de kun bruges én gang og ikke oparbejdes igen. En oparbejdning af engangsartiklerne kan udgøre en fare for produktets funktion og sikkerhed og føre til uforudsete reaktioner pga. aldring, sprødhed, slitage, termisk belastning, kemiske påvirkningsprocesser osv. 34 DA Hygiejnisk behandling

35 8. Funktionskontrol MEDUCORE Easy udfører regelmæssigt grundige selvtest i stand-by-tilstand (lukket låg), samt en kort selvtest ved hver start (åbning af låget). Apparatets tilstand angives med enten en grøn og en gul eller i tilfælde af fejl en rød statusindikator. Desuden skal apparatets funktion kontrolleres regelmæssigt. Vær opmærksom på de angivne tidsfrister. 8.1 Tidsfrister Ugentligt Kontroller statusindikatorerne på MEDUCORE Easy. Apparatet er parat til brug, når den grønne statusindikator blinker i stand-by-tilstand. Hvis det ikke er tilfældet, se beskrivelse af fremgangsmåden i kapitel Fejl og deres afhjælpning på side 38. Hver 6 måned Gennemfør en funktionskontrol hver 6 måned, som beskrevet i afsnit Gennemføring af funktionskontrollen på side 36. Efter hver brug Se beskrivelse af fremgangsmåde i kapitel Efter brug på side 30. Funktionskontrol DA 35

36 8.2 Gennemføring af funktionskontrollen Gennemfør en funktionskontrol hver 6 måned, som beskrevet nedenfor. 1. Undersøg om en eller flere statusindikatorer blinker, når låget er lukket. Apparatet er parat til brug, når den grønne statusindikator blinker. 2. Tag batteriet ud og kontroller, om batteriernes sidste anvendelsesdag er udløbet. Hvis det er tilfældet, skal batteriet udskiftes med en ny. 3. Isæt batteriet og åbn apparatets låg. Apparatet er parat til brug, når følgende betingelser er opfyldt: Alle statusindikatorer og displays lyser kortvarigt. Den grønne statusindikator lyser konstant. Apparatet begynder med talemeddelelser. 4. Kontroller, om nødsættet er uåbnet og ubeskadiget. Hvis nødsættet er åbnet eller beskadiget eller hvis der mangler dele, skal det udskiftes med et nyt. 5. Kontroller, om elektrodestikket er korrekt isat. Hvis elektrodestikket ikke er korrekt isat, skal det trykkes ind i tilslutningsbøsningen. 6. Kontroller, om elektrodestikket, elektrodeledningerne og elektrodernes emballage er ubeskadiget. Hvis en af komponenterne er beskadiget, skal elektrodepakken udskiftes med en ny. 7. Kontroller, om elektrodernes sidste anvendelsesdag er udløbet. Hvis det er tilfældet, skal elektroderne udskiftes med nye. 8. Luk låget igen og kontroller, om apparatet skifter til stand-by-tilstand. Apparatet er parat til brug, når talemeddelelserne stopper og den grønne statusindikator blinker. 9. Udfør en visuel kontrol af apparatet. Vær opmærksom på, at apparatet ikke har udvendige skader. Hvis apparatet er beskadiget, må det ikke benyttes. Hvis du under et af de nævnte punkter konstaterer fejl eller afvigelser fra de specificerede værdier, må du ikke benytte apparatet. 36 DA Funktionskontrol

37 Forsøg først at afhjælpe fejlen ved hjælp af informationerne i kapitel Fejl og deres afhjælpning på side 38. Hvis det ikke afhjælper fejlen, så lad producenten Weinmann eller et af Weinmann autoriseret værksted reparere apparatet. Læg et nyt elektrodesæt i Brug udelukkende WM defibrillationselektroder. 1. Åbn låget på MEDUCORE Easy. 2. Træk elektrodestikket ud af bøsningen og tag de gamle elektroder ud af apparatet. 3. Tryk stikket fra det nye elektrodesæt ind i den tilhørende bøsning på betjeningsfladen. Stikket er polsikret, så det kun kan isættes i den viste position. 4. Læg elektrodesættet i apparatet. Læg elektrodekablet i, så det ikke kommer i klemme eller beskadiges, når apparatets låg lukkes. Funktionskontrol DA 37

38 9. Fejl og deres afhjælpning 9.1 Optiske og akustiske fejlmeddelelser Forsigtig! Vi anbefaler at lade vedligeholdelsesopgaver som inspektion og reparationer udføre af producenten Weinmann eller et af Weinmann autoriseret værksted. Fejl Fejlårsag Udbedring I stand-by-tilstand (lukket låg) høres der hvert 4. minut en biplyd. Apparatet tændes ikke, når låget åbnes. Når låget er åbnet, høres meddelelsen: Apparatet er ikke parat til brug. Når låget er åbnet, høres meddelelsen: Batteriet er svagt. Rød statusindikator lyser (blinker ved stand-by, lyser konstant ved drift). Grønne og gule statusindikatorer lyser (blinker ved stand-by, lyser konstant ved drift). Gul statusindikator lyser (blinker ved stand-by, lyser konstant ved drift). Apparatet har fundet en fejl ved en af de månedlige/daglige selvtests. Kontroller, hvilke statusindikatorer der blinker, og benyt den respektive fremgangsmåde, som beskrevet i denne tabel. Batterierne er opbrugt. Skift batteri (9.2, side 40). Apparat defekt. Apparat defekt. Batteriet er næsten opbrugt. Batteriet næsten opbrugt, 3 støds er ikke længere mulig. Apparatet er ikke parat til brug, selvtesten har fundet fejl. Benyt ikke apparatet. Skal repareres. Benyt ikke apparatet. Skal repareres. Afslut den aktuelle brug og udskift batteriet (9.2, side 40). Udskift batteri (9.2, side 40), fortsat med brugen. Afslut aktuel brug. Så skal apparatet repareres. Batteriet/akku næsten opbrugt, Afslut den aktuelle brug og udskift 10/6 støds er ikke længere mulig. batteriet (9.2, side 40). Der er sket en ikke-kritisk fejl på apparatet, f.eks.: forkert tid. Afslut aktuel brug. Udlæs fejlprotokol om EasyView og afhjælp evt. fejl. 38 DA Fejl og deres afhjælpning

39 Fejl Fejlårsag Udbedring Når apparatet er tændt, lyser en eller flere statusindikatorer/displays ikke kortvarigt. En eller flere statusindikatorer/ displays defekte. Afslut aktuel brug, derpå skal apparatet repareres. Talemeddelelse: Klæb elektroderne på den nøgne brystkasse! gentages på trods af, at elektroderne er anbragt. Afgivelse af stød ikke muligt, på trods af blinkende udløserknap. Talemeddelelsen Bevægelse fastslået. Undlad at berøre patienten! høres. Grøn statusindikator blinker ikke, når låget er lukket. Elektrodestik ikke korrekt isat. Elektroder ikke korrekt klæbet på. Elektroderne berører hinanden. Defekte elektroder. Forkerte elektroder. Skader på apparatet. Skader på apparatet. MEDUCORE Easy registrerer artefakter og gennemfører en ny analyse. Battery-/accu-pack er opbrugt. Statusindikator defekt. Isæt stikket korrekt. Tryk elektroderne fast på en tør og evt. barberet hud. Kontroller elektrodernes position. Udskift elektroderne, ellers må apparatet ikke benyttes. Benyt kun originale Weinmannelektroder. Skal repareres. Skal repareres. Rør ikke ved patienten under analysen og bevæg ham/hende ikke. Isæt nyt batteri-/accu-pack. Skal repareres. Fejl og deres afhjælpning DA 39

40 9.2 Energiforsyning Udskift batteri-/accu-pack Udskift senest battery-pack eller accu-pack med en ny, når de gule eller grønne statusindikatorer lyser på apparatets forside (blinker ved stand-by, lyser konstant ved drift). Forsigtig! Skift aldrig battery-/accu-pack, når apparatet er ved at forberede et stød ( Stød forberedes. ) eller når det er parat til stød ( Tryk på den blinkende udløserknap! ). Ellers kan der opstå skader på apparatet. Hvis den gule og den grønne statusvisning lyser under brug, fortsættes brugen. Udskift først battery-/accu-pack, når den røde kontrollampe lyser konstant. Hvis MEDUCORE Easy ikke benyttes mellem de 2-årlige sikkerhedstekniske kontroller, er det normalt ikke nødvendigt at udskifte batteri/akku. Benyt udelukkende battery-packs (WM 40155) eller accupacks (WM 40150). Udskiftning af battery-/accu-pack foretages på følgende måde: 1. Sluk for apparatet, ved at lukke låget på MEDUCORE Easy. 2. Tryk på den røde knap i håndtaget på battery-/accupacks og tag det ud af apparatet. 40 DA Fejl og deres afhjælpning

41 3. Skub den nye battery-pack/accu-pack fast ind i batterirummet, indtil det klikker på plads. 4. Åbn låget på MEDUCORE Easy. Apparatet gennemfører en selvtest og starter talemeddelelserne. 5. Når den grønne statusindikator på apparatets forside lyser konstant, har apparatet gennemført selvtesten. Luk låget på MEDUCORE Easy igen. Apparatet er parat til brug. Opladning af accu-pack Oplad akku-pack WM ved hjælp af oplader WM Tag accu-pack ud af apparatet som beskrevet i Udskift batteri-/accu-pack på side 40. Under opladningen blinker accu-packs grønne lysdiode. Når opladningen er færdig, lyser den grønne statusindikator konstant. Hvis der er sket en fejl under opladningen, lyser den røde og den grønne statusindikator. Afhængig af accu-packs opladningstilstand varer opladningstiden op til 2,5 timer. For at bevare accu-packs fulde ydeevne bør en helt opbrugt accu-pack oplades snarest muligt. Ved den anvendte akku-type til MEDUCORE Easy optræder der ingen såkaldt Memory-Effekt. Accu-pack kan også i delvist opbrugt tilstand oplades uden problemer via den medleverede stiknetdel. Fejl og deres afhjælpning DA 41

42 10. Vedligeholdelse 10.1 Vedligeholdelse/sikkerhedsteknisk kontrol Hvert 2. år (vedligeholdelse og sikkerhedsteknisk kontrol) Hvert 6. år (vedligeholdelse) Lad regelmæssigt det rengjorte og desinficerede apparat vedligeholde. Vedligeholdelse, sikkerhedstekniske kontroller iht. 6 i brugerforordningen for medicinprodukter (kun i Tyskland) og servicearbejde så som inspektioner og reparationer må kun udføres af producenten og af fagpersonale, som udtrykkeligt er autoriseret af denne. Overhold følgende frister: Frist Gælder følgende dele Udføres af Bestemte sikkerhedsrelevante sliddele Producent eller fagpersonale, som udtrykkeligt er autoriseret af denne 10.2 Opbevaring Hvis MEDUCORE Easy opbevares stationært og ikke eller kun meget sjældent benyttes mellem vedligeholdelsestidspunkterne, anbefaler vi følgende: Tag battery-/accu-pack ud af apparatet. Åbn apparatets låg kortvarigt og luk det igen. Så deaktiveres MEDUCORE Easy helt. Overhold altid vedligeholdelsesintervallerne også ved apparater, der sjældent benyttes eller opbevares på lager. Hvis vedligeholdelsesintervallerne ikke overholdes, må apparatet ikke længere benyttes. Gennemfør straks en vedligeholdelse. Vær opmærksom på de anbefalede temperaturer for opbevaring af MEDUCORE Easy (se side 46). Ekstreme opbevaringstemperaturer kan reducere batteriernes levetid væsentligt. 42 DA Vedligeholdelse

43 Opbevar ikke MEDUCORE Easy på steder, hvor apparatet udsættes for direkte sol. Opbevar MEDUCORE Easy tørt Bortskaffelse af apparatet Apparat Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Apparatet og dets komponenter skal bortskaffes i henhold til de lokale regler for elektronisk affald. For oplysninger om adresser kontaktes en miljøkonsulent eller kommunen. Bortskaffelse af batterier/akku Brugte batterier/akku må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Kontakt Weinmann eller dit renovationsselskab. Vedligeholdelse DA 43

44 11. Leverancens omfang 11.1 Leverancens seriemæssige omfang MEDUCORE Easy leveres i følgende udgaver: MEDUCORE Easy batteridreven WM Artikel Bestillingsnummer MEDUCORE Easy Grundapparat WM Battery-pack WM Defibrillationselektroder, 2 par WM Nødsæt AED bestående af: Saks, skraber, maske WM Software EasyView på CD WM Brugsanvisning WM Overleveringsprotokol MEDUCORE Easy WM MEDUCORE Easy akkdreven WM Artikel Bestillingsnummer MEDUCORE Easy grundapparat WM Accu-pack, 2 stk. WM Oplader WM Defibrillationselektroder, 2 par WM Nødsæt AED bestående af: Saks, skraber, maske WM Software EasyView på CD WM Brugsanvisning WM Overleveringsprotokol MEDUCORE Easy WM DA Leverancens omfang

45 11.2 Tilbehør Det efterfølgende tilbehør kan bestilles separat. Det er ikke omfattet af leverancens seriemæssige omfang. Dele Bestillingsnummer Vægholder, MEDUCORE Easy (stationær) WM Vægholder, MEDUCORE (mobil, 10g) WM Cover og taske MEDUCORE WM Fleksibelt håndtag inkl. fastgøringssæt WM Træningsapparat MEDUCORE Trainer (træningssæt) WM Infrarød-tilslutning til PC WM Reservedele Til MEDUCORE Easy leveres følgende reservedele: Dele Bestillingsnummer Battery-pack WM Accu-pack WM Oplader WM Defibrillationselektroder WM Nødsæt AED bestående af: Saks, skraber, maske WM Software EasyView på CD WM Leverancens omfang DA 45

46 12. Tekniske data Apparat Mål lxbxh (i mm inkl. håndtag) Vægt, tom: Med accu-/battery-pack og elektroder: Produktklasse i henhold til 93/42/EØF: Drift: Temperaturområde: Uden accu-/battery-pack og elektroder: Luftfugtighed: Lufttryk: Transport/opbevaring: Temperaturområde: maks. 2 uger Uden akku/batteri og elektroder: Luftfugtighed: Lufttryk: Beskyttelsesklasse Mål/driftsmiljø/standarder 240x 240 x 93 2,1 kg 2,6 kg IIb 0 C til +50 C 0 C til +50 C 0% til 95% 700 til 1060 hpa 0 C til +50 C -20 C til +60 C -30 C til +70 C 0% til 95% 500 til 1060 hpa IEC 60529: IP54 (støv- og stænkvandsbeskyttet) Vibration og stød EN 1789:2007 Frit fald EN : A1: A2:1995 Elektromagnetisk kompatibilitet: EN Anvendte standarder EN 1789, AAMI ANSI DF 39:1993, EN :2003 Genoplivningsprotokol ERC, AHA; 2010 Interval Tidspunkt Omfang Selvtest dagligt, månedligt, ved start programmerbar Batteri, elektronik, software, opladning 46 DA Tekniske data

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas.

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas. Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WNF 7442 WE30 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöopas Dokumentnummer 2820522649_D / 02-08-12.(14:10) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner

Detaljer

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Vaskemaskin Bruksanvisning WMB 61231 PTMS WMB 61231 PTM Dokumentnummer 2820523674_D / 02-09-14.(20:57) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

G7050 G7050. Brugervejledning SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1)

G7050 G7050. Brugervejledning SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1) G7050 G7050 Brugervejledning D A N S K N O R S K SVENSKA P/N : MMBB0093009 (1.1) Dele af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din telefon afhængig af telefonens software og din netudbyder. G7050

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Brugsanvisning Akkuhandkreissäge 18 V 85315, 103861, 85317, 85318, 103862. da, fi, no, sv. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Brugsanvisning Akkuhandkreissäge 18 V 85315, 103861, 85317, 85318, 103862. da, fi, no, sv. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Brugsanvisning Akkuhandkreissäge 18 V Artikel-nr. / Article No.: 85315, 103861, 85317, 85318, 103862 Sprog / Languages: da, fi, no, sv BERNER_66598.pdf 2012-08-23 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise

Detaljer

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2) 4-093-114-32 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR1 2002 Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE Brugervejledning DK 1 2 OK Introduktion Vi takker

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

Description of the equipment and instructions for use

Description of the equipment and instructions for use JOYCE Full Face vented JOYCE Full Face vented 40 hpa JOYCE Full Face non vented 40 hpa JOYCE Full Face GEL vented JOYCE Full Face GEL non vented JOYCE Full Faceplus vented Description of the equipment

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Digital fotoskriver Digital fotoprinter

Digital fotoskriver Digital fotoprinter Digital fotoskriver Digital fotoprinter DPP-FPHD1 NO Bruksanvisning Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare på den til fremtidig bruk. Betjeningsvejledning

Detaljer

HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2

HT-R380. AV Receiver. Dansk Suomen Norsk. Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 Dansk Suomen Norsk AV Receiver Introduktion... Da-2 Johdanto... Fi-2 Introduksjon...No-2 HT-R380 Instruktionsvejledning Tak fordi du købte en Onkyo AV-receiver. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

ecocompact VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 210 DK/SE/NO

ecocompact VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 210 DK/SE/NO ecocompact VSC 6-C 40 VSC 96-C 50 VSC 46-C 0 DK/SE/NO For brugeren Betjeningsvejledning ecocompact Kompakt gaskedel med kondensationsteknik VSC 6-C 40 VSC 96-C 50 VSC 46-C 0 DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber

Detaljer

Brukerhefte Brugerpjece. System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker

Brukerhefte Brugerpjece. System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker Brukerhefte Brugerpjece System for blodsukkermåling System til måling af blodsukker ART22311-116_rev-B.indd 1 FreeStyle Freedom Lite-måleren og hvordan den fungerer Systemkontrollskjermbildet Dette displayet

Detaljer

Retriever 6250 SR 1800

Retriever 6250 SR 1800 Retriever 6250 SR 1800 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56419420 (propane), 56419421 (gas), 56419422 (diesel) Nilfisk MODELS 56418004 (propane), 56418005 (gas), 56418006 (dual fuel

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer