MEDUMAT Easy CPR ERC Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDUMAT Easy CPR ERC 2010. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett"

Transkript

1 MEDUMAT Easy CPR ERC 2010 Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning

2 Dansk 3 Svenska 76 Norsk 150

3 Indhold Dansk 1. Oversigt Apparat Særlige markeringer på apparatet Oversigt Beskrivelse af apparatet Brug i overensstemmelse med formålet Brugerens og ejerens kvalifikationer Funktionen ventilation Funktion Demandflow Patientslange-system med patientventil Tale Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedsbestemmelser Montering Tilslutning af iltflasken Ventilationsslange og MEDUtrigger Monteringssæt til vægmontering Betjening Tilkobling/selvtest Indstilling af ventilationsværdierne Gennemfør ventilation Overvåg ventilationen Ventilation med PEEP-ventil Ventilation med filter Demand flow CPR-funktion Afslut ventilation eller Demand flow Alarmmeldinger Tale til brugervejledning Ind- og udkobling af metronomen Beregn fyldestand/kapacitet Alternativ ventilation Hygiejnisk behandling MEDUMAT Easy CPR Patientventil Ventilationsslange MEDUtrigger Masker Armaturer Gennemførelse Funktionskontrol Intervaller Kontroller, at systemet er tæt Kontrol af patientslange-systemet Kontrol af tidalvoluminet Kontrol af det maksimale ventilationstryk Kontrol af Demand flow Kontrol af alarmerne Kontrol af MEDUtrigger Fejl og udbedring Vedligeholdelse Batterier Udskiftning af tallerkenmembranen i patientventilen Opbevaring Bortskaffelse Leveringsomfang Standardmæssigt leveringsomfang Ekstraudstyr Reservedele Tekniske data Pneumatik / Elektronik Ventilationsværdiernes sammenhæng Garanti Konformitetserklæring Stikordsfortegnelse Indhold DA 3

4 1. Oversigt 1.1 Apparat A MEDUMAT Easy CPR mbar 50 Stenosis Disconnection < 2,7 bar O CPR Freq.(min -1 ) V t (ml) Demandflow DA Oversigt

5 B 11 C CPR CPR AT CPR eller MEDUtrigger Oversigt DA 5

6 1.2 Særlige markeringer på apparatet Position > PSU< 134 Patientventil Symbolet på patientventilen henviser til, at en bølgeformet, klæbrig eller skæv læbemembran straks skal udskiftes. I så fald må patientventilen under ingen omstændigheder bruges, da man kan forvente funktionsfejl (se "8.3 Kontrol af patientslangesystemet" på side 53). Symbolet henviser til den korrekte montering af læbemembranens. Ved tilslutningen af patientventilen skal man være opmærksom på åndedrætsgassens gennemstrømningsretning til patienten (se pilene). 6 DA Oversigt

7 MEDUMAT Easy CPR AT CPR CPR Indgang 2,7-6 bar ilt DE, EN, FR, IT, NL, ES, PT 2 Til apparatet kan leveres følgende sprog DA, SV, NO, FI, IS, PT(BR) Typeskilt MEDUMAT Easy CPR SN Apparatets serienummer Fremstillingsdato + 3,6 V litiumbatteri Jævnspænding 3 CE-markering (bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver) IP54 Beskyttelse mod indtrængning af vand Beskyttelsesklasse BF Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet ERC 2010 ERC-markering (ERC-anbefalinger overholdts) Oversigt DA 7

8 4 Overhold brugsanvisningen 6 Tilslutning slangesystem 7 Maksimalt tryk 100 mbar 9 Markerer, hvor MEDUtrigger tilsluttes. STK- og servicemærkat 8 5 STK-mærkat: (kun i Forbundsrepublikken Tyskland) Markerer, hvornår den næste sikkerhedstekniske kontrol iht. 6 i brugerforordningen for medicinprodukter skal udføres. Servicemærkat: Angiver, hvornår den næste service skal udføres. 8 DA Oversigt

9 MEDUtrigger Typeskilt MEDUtrigger Beskyttelsesklasse BF 10 IP54 Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet CE-markering (bekræfter, at produktet opfylder de gældende europæiske direktiver) Beskyttelse mod indtrængning af støv og vand Beskyttelsesklasse II, beskyttelsesisolering Fremstillingsdato 11 Stikket skal trækkes lodret ud, det må ikke drejes Oversigt DA 9

10 2. Oversigt A: Betjeningsfelt MEDUMAT Easy CPR 1 Omskifter for Maske-/Tubusventilation med kontroldioder (LED) 2 Ventilationstrykmåler 3 Alarmfelt 4 Alarm-stum-tast 5 Farveforklaring 6 CPR-tast med kontrol-led 7 Indstillingsknap Ventilationsværdier 8 Modstand 9 LED Demandflow 10 Tænd-/slukafbryder B: Tilslutninger MEDUMAT Easy CPR 11 Trykgastilslutning 12 Batterilomme 13 Højttaler 14 Tilslutning MEDUtrigger 15 Tilslutning trykmåleslange 16 Tilslutning ventilationsslange 17 Overtryksudstrømningsventil C: Apparatkombinationer MEDUMAT Easy CPR 18 Ventilationsmaske 19 Ventilationsslange 10 DA Oversigt

11 20 Filter 21 Slangebeskyttelseshylster 22 Patientventil 23 PEEP-ventil 24 Tubus 25 MEDUtrigger-tast Oversigt DA 11

12 3. Beskrivelse af apparatet 3.1 Brug i overensstemmelse med formålet MEDUMAT Easy CPR er et automatisk iltventilationsapparat (korttids-ventilationsapparat) med supplerende inhalation. Du kan bruge MEDUMAT Easy CPR: til genoplivning på steder, hvor der opstår en nødsituation; til længere brug ved en vedvarende nødsituation. til kortvarig iltinhalation ved hjælp af en ventilationsmaske. Du kan bruge MEDUMAT Easy CPR til patienttransport: mellem stuerne og afdelingerne på et sygehus; mellem sygehuset og andre lokaliteter; i nødsituationer; ved en planlagt patienttransport over længere strækninger. MEDUMAT Easy CPR: bruges til kontrolleret ventilation af personer fra ca. 10 kg legemsvægt; bruges til at behandle stilstand i åndedrættet; sikrer ved hjælp af indstillelige ventilationsparametre, at patienten får en ventilation, der passer til ham, hvis det indstillede maksimale ventilationstryk P max ikke overskrides. 12 DA Beskrivelse af apparatet

13 giver i Demand-funktion mulighed for en åndedrætsstyret iltinhalation. giver i CPR-funktion brugeren mulighed for at udløse enkelte ventilationsslag. 3.2 Brugerens og ejerens kvalifikationer Som ejer eller bruger skal du være fortrolig med dette medicintekniske produkt. Overhold de lovmæssige bestemmelser vedrørende drift og anvendelse (i Tyskland især brugerforordningen for medicintekniske produkter). Generel anbefaling: Lad en af WEINMANN Emergency autoriseret person instruere dig i det medicintekniske produkts korrekte håndtering, anvendelse og drift. 3.3 Funktionen ventilation Freq.(min -1 ) V t (ml) Demandflow MEDUMAT Easy CPR arbejder med et driftstryk på 2,7 til 6 bar, en volumenstrøm på mindst 70 l/min. ilt og en intern strømforsyning. Som ventilationsgas tjener højkomprimeret medicinsk ilt, som reduceres til det nødvendige driftstryk via en ekstern trykreduktionsventil. Fødningen med ilt foregår over gastilslutningen. De trinløst indstillelige ventilationsværdier (frekvens og tidalvolumen er forbundet med hinanden) styres inde i apparatet af elektroniske styringsprocesser. Inspirationsgassen ledes igennem ventilationsslangen hen til patienten via patientventilen og ventilationsmasken eller tubusen. En læbemembran i Beskrivelse af apparatet DA 13

14 60 mbar 50 patientventilen sikrer, at udåndingsgassen kan udåndes via eksspirationssiden. Du kan kontrollere ventilationens forløb på ventilationstrykmåleren Funktion Demandflow Indstillingen Demand flow Freq.(min -1 ) V t (ml) Demandflow I stilling Demand flow skifter MEDUMAT Easy CPR til åndedrætsstyret iltinhalation. Inhalationen skal gennemføres med ventilationsmasken. Ved en lav indåndings-(trigger-)impuls strømmer ilten, indtil et let overtryk afbryder flowet, og eksspirationen fortsætter som ved ventilation via patientventilen. 3.5 Patientslange-system med patientventil Tilslutning af ventilationsslange Eksspirationsside Tilslutning trykmåleslange Spontanåndedræt sside Maske- / Tubustilslutning Ventilationsgassen ledes hen til patienten via patientslange-systemet med patientventil. Patientslange-systemet med patientenventil er konstrueret således, at en spontan vejrtrækning også er mulig i tilfælde af, at ventilationsapparatet svigter, uafhængigt af, hvilken ventilationsfunktion der er valgt.. 14 DA Beskrivelse af apparatet

15 3.6 Tale Apparatet er udstyret med tale, der kan kobles til og tjene som brugsanvisning for mindre øvede brugere. Denne talefunktion kan slås fra med en tastkombination, hvis den ikke ønskes (se "6.11 Tale til brugervejledning" på side 37). Beskrivelse af apparatet DA 15

16 4. Sikkerhedshenvisninger 4.1 Sikkerhedsbestemmelser For din egen og for dine patienters sikkerheds skyld og i henhold til kravene i direktiv 93/42/EØF skal følgende punkter overholdes: Generelt Læs denne brugsanvisning grundigt igennem. Den hører med til apparatet og skal altid stå til rådighed. Benyt altid kun MEDUMAT Easy CPR til det formål, som er beskrevet her (se "3.1 Brug i overensstemmelse med formålet" på side 12). Patientslange-systemet skal inden brug af brugeren underkastes en funktionskontrol og en visuel kontrol (se "8.3 Kontrol af patientslangesystemet" på side 53). Henvisning: Brug ikke MEDUMAT Easy CPR i en eksplosiv eller toksisk atmosfære. MEDUMAT Easy CPR egner sig ikke til brug i områder med overtryk (trykkammer). MEDUMAT Easy CPR må ikke bruges sammen med antændelige narkosemidler. Hav et alternativt ventilationshjælpemiddel klar, hvis apparatet skulle svigte. Inden du arbejder med MEDUMAT Easy CPR, skal du have forstået håndteringen. 16 DA Sikkerhedshenvisninger

17 For at undgå en infektion eller bakteriel kontaminering skal du være opmærksom på afsnittet 7. Hygiejnisk behandling" på side 44. Brug kun MEDUMAT Easy CPR, hvis du er medicinsk uddannet og instrueret i ventilationsteknikken. Ved faglig ukorrekt brug kan der forårsages alvorlige legemlige skader. Sørg for at holde en sikkerhedsafstand mellem MEDUMAT Easy CPR og apparater, som udsender HF-stråler (f.eks. mobiltelefoner), da der ellers kan forekomme fejlfunktioner (se "Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt HF- telekommunikationsudstyr (f.eks. mobiltelefoner) og MEDUMAT Easy CPR" på side 70). Vi anbefaler at lade vedligeholdelsesopgaver som inspektioner og reparationer udføre af producenten WEINMANN Emergency eller et af WEINMANN Emergency udtrykkeligt autoriseret værksted. Ved brug af artikler fra andre leverandører kan der forekomme funktionssvigt og nedsat brugbarhed. Desuden kan det være, at kravene til bio-kompatibiliteten ikke opfyldes. Hvis der bruges andet tilbehør end det, der er anbefalet i brugsanvisningen, eller der bruges ikke originale reservedele, skal du være opmærksom på, at ethvert krav om garanti og ansvar bortfalder. Konstruktionsmæssige forandringer på apparatet er ikke tilladt og kan udgøre en fare for patienten og brugeren. Sikkerhedshenvisninger DA 17

18 Ilt Højkomprimeret ilt kan i forbindelse med brændbare stoffer (fedt, olie, alkohol osv.) føre til spontane, eksplosionsagtige reaktioner: Hold altid apparater og alle forskruninger frie for olie og fedt. Vask altid hænderne, før du arbejder med iltforsyningen. Rygning og åben ild er strengt forbudt i nærheden af iltførende armaturer. Under montagen og ved flaskeskift skal alle forskruninger på iltflasken og på trykreduktionsventilen kun spændes håndfast. Brug under ingen omstændigheder værktøj. Hvis der spændes for hårdt, beskadiges gevind og pakninger, hvilket resulterer i utætheder. Iltflasker skal sikres mod at vælte. Hvis flasken falder på trykreduktionsventilen eller ventilen, kan de blive revet af og udløse en voldsom eksplosion. Vigtigt Flaskeventilen skal altid åbnes langsomt for at forhindre trykstød på armaturerne. Tøm aldrig iltflasken helt, da der ellers kan trænge fugtig luft ind fra omgivelserne, og det kan føre til korrosion. Ventilation/håndtering Patient og ventilationsapparat skal altid overvåges under ventilationen. Ved tilslutningen af patientventilen skal man være opmærksom på åndedrætsgassens gennemstrømningsretning (> Patient >). Sørg for, at patientventilens eksspirationsside og spontanåndedrætsside ikke dækkes til, eller at deres 18 DA Sikkerhedshenvisninger

19 funktion påvirkes, f.eks. på grund af patientens stilling. Henvisning: Engangsslangesystemet WM er kun beregnet til at blive brugt én gang. Software Risici som følge af fejl i softwaren er blevet minimeret ved hjælp af omfattende kvalifikationsforanstaltninger. Ekstraudstyr Beskyt silikone-/gummidele mod UV-lys og længere varende direkte sollys, da de ellers kan mørne og få brud. Sikkerhedshenvisninger DA 19

20 5. Montering En montering af MEDUMAT Easy CPR er som regel kun nødvendig ved stationær indbygning i redningskøretøjer, helikoptere eller fly. Hvis MEDUMAT Easy CPR leveres som apparatkombination komplet på et bæresystem eller i en udrykningsrygsæk, er apparatet klart til brug og kræver ingen videre montage. Til bæresystemerne og udrykningsrygsækkene er der separate brugsanvisninger. Efter monteringen skal du gennemføre en funktionskontrol (se "8. Funktionskontrol" på side 50) for at sikre stabil drift. 5.1 Tilslutning af iltflasken Vask hænderne grundigt inden ethvert arbejde med iltforsyningen. Kulbrinteforbindelser (f.eks. olie, fedt, rensesprit, håndcreme eller hæfteplaster) kan føre til eksplosionsagtige reaktioner, hvis de kommer i kontakt med højkomprimeret ilt. Brug under ingen omstændigheder skruenøgler eller andre værktøjer til at spænde eller løsne omløbermøtrikker. Demontering af tomme flasker 1. Luk iltflaskens ventil. Tænd for MEDUMAT Easy CPR med tænd/slukafbryderen. Så kan den resterende ilt slippe ud, og apparatet er trykløst. Forskruningen kan kun løsnes med hånden, hvis indholdsmanometeret på trykreduktionsventilen viser 0 bar. 2. Sluk så for MEDUMAT Easy CPR igen. 20 DA Montering

21 Løsn håndforskruningen på flasken. Tilslutning af ny flaske 1. Åbn kort ventilen på den nye iltflaske og luk den så igen. Derved bliver eventuelle smudspartikler blæst væk. Herunder skal du holde ventilåbningen væk fra kroppen på en sådan måde, at hverken du selv eller andre personer kan blive såret af evt. bortflyvende partikler! 2. Skru trykreduktionsventilen på flaskeventilen med den riflede omløbermøtrik. Spænd omløbermøtrikken håndfast. 3. Skru i givet fald trykslangen på trykreduktionsventilens afgang med omløbermøtrikken G 3/8. 4. Skru om nødvendigt den anden ende af trykslangen på trykgastilslutningen fra MEDUMAT Easy CPR. CPR 5.2 Ventilationsslange og MEDUtrigger 1. Tilslut MEDUtrigger til tilslutningen MEDUtrigger. Henvisning: Når stikket til MEDUtrigger trækkes ud, skal det først løsnes fra bøsningen ved kort at trykke på det lodret nedefra. Sørg for ikke at dreje stikket til MEDUtrigger, hverken når det tilsluttes eller trækkes ud. Hvis stikket til MEDUtrigger drejes, kan tilslutningsbøsningen blive beskadiget. Montering DA 21

22 CPR 2. Skub trykmåleslangen på tilslutningen. 3. Skub ventilationsslangen på tilslutningen. Sørg for, at den allerede tilsluttede trykmåleslange herved ikke bliver knækket. Drej evt. ventilationsslangen tilsvarende, mens den skubbes på. Tag altid kun fat i ventilations- og trykmåleslangerne ved deres ender. Ellers kan de blive beskadiget eller revet af, når de sættes på eller tages af. 4. Sæt patientventilen på den anden ende af ventilationsslangen og trykmåleslangen. 5. Stik åndeslangen MEDUtrigger på Maske-/ Tubustilslutningen. 6. Læg slangebeskyttelseshylstret omkring ventilationsslangen og tilslutningsledningen til MEDUtrigger. 7. Fastgør slangebeskyttelseshylstret med velcrobånd og luk det med lynlåsen. 8. Hvis der er tale om maskeventilation, sættes ventilationsmasken på patientventilen (identisk med tubustilslutning), eller 22 DA Montering

23 sæt patientventilen på tubusen, når intubationen er foretaget. Henvisning: Bemærk venligst, at hele systemets åndedrætsmodstand forøges ved brug af et HME-filte eller et bakteriefilter, eventuelt ud over den værdi, som er tilladt iht. EN Filter Ved brug af et filter skal dette monteres mellem patientventilens patienttilslutning og maske eller tubus. MEDUtrigger sættes i så fald på filteret. Overhold anvisningerne fra filterets producent. PEEP-ventil Ved brug af en PEEP-ventil skal den sættes på patientventilens eksspirationsside. Overhold anvisningerne vedrørende indstillingen fra PEEP-ventilens producent. Montering DA 23

24 5.3 Monteringssæt til vægmontering Der kan leveres et monteringssæt til fast montering, f.eks. på køretøjets væg (se "11.2 Ekstraudstyr" på side 65). Mål og monteringsvejledning kan ses af den dokumentation, som følger med monteringssættet. 24 DA Montering

25 Betjening 6.1 Tilkobling/selvtest 1. Åbn iltflaskens ventil langsomt. Indholdsmanometeret viser nu flaskens tryk. CPR 2. Beregn i givet fald den resterende driftstid (se "6.13 Beregn fyldestand/kapacitet" på side 41). Skift flasken i rette tid, f.eks. ved mindre end 50 bar, for at sikre en tilstrækkelig driftstid. 3. Indstil ventilationsværdierne (se "6.2 Indstilling af ventilationsværdierne" på side 26). 4. For at tænde MEDUMAT Easy CPR trykker du på tænd/slukafbryderen. Der afvikles en automatisk selvtest, som varer ca. 2 sekunder. Hvis der er tændt for talen, lyder sætningen "Åben for iltflaske" inden selvtesten. Stenosis Disconnection < 2,7 bar O 2 CPR Under denne test blinker de fire dioder (LED'er) i alarmfeltet, og der lyder en kort alarmtone. Hvis der bliver fastslået en fejl, blinker alle dioder i alarmfeltet uafbrudt videre, og der lyder en alarm. MEDUMAT Easy CPR må i så fald ikke bruges til ventilation. Ved tale lyder meldingen "Apparatsvigt! Gennemfør alternativ ventilation". Efter selvtesten aflæser apparatet i en sløjfe iltflaskens tryk, indtil det registrerer et tilstrækkeligt tryk. Ellers lyder en tilsvarende alarmmelding. Betjening DA 25

26 Derefter begynder MEDUMAT Easy CPR at arbejde med de indstillede værdier. 6.2 Indstilling af ventilationsværdierne Vi anbefaler at udføre indstillingen af ventilationsværdierne inden indkoblingen for ikke at bruge unødig ilt. Åndedrætsfrekvens og tidalvolumen CPR Freq.(c/min -1 ) V t (ml) Demandflow Indstil tidalvoluminet Vt på reguleringsknappen ventilationsværdier med den tilsvarende åndedrætsfrekvens. Inddeling af ventilationsværdierne Farveindeks: gul orange brun Alder (år) Legemsvægt (kg) Åndedrætsfrekvens (min -1 ) Tidalvolumen (ml) Tabellens værdier skal opfattes som anbefalede værdier. Afvigende værdier kan f.eks. forekomme ved pulmonale beskadigelser eller specielle indikationer. Diagrammet 12.2 Ventilationsværdiernes sammenhæng" på side 72 viser sammenhængen mellem disse værdier. 26 DA Betjening

27 CPR AT Det maksimale ventilationstryk 1. Indstil ventilationstrykket med kontakten Maske-/Tubusventilation. Dioden lyser ved aktiv funktion. Anbefaling for det maksimale ventilationstryk: Maskeventilation Tubusventilation 20 mbar 45 mbar Tale tændt: "Trykgrænse 20 mbar" Tale tændt: "Trykgrænse 45 mbar" Hvis det indstillede maksimale ventilationstryk nås f.eks. ved begrænset compliance, så udløser MEDUMAT Easy CPR en stenosealarm (se "Alarmen Stenosis" på side 34). Henvisning: Kontakten Maske-/Tubusventilation kan kun skiftes om, når apparatet er tændt. 6.3 Gennemfør ventilation Ventilationsmaske 1. Sæt masken på patientventilen. 2. Indfør eventuelt en Gueldeltube for at holde luftvejene frie, inden du sætter masken på. 3. Sæt ventilationsmasken over patientens næse og mund. 4. Bøj hovedet bagover og gør samtidig masken tæt med C-grebet. Betjening DA 27

28 Tubus Patienten bliver som regel intuberet, inden tubus tilsluttes patientventilen. Fare for kvæstelser ved at flytte tubus! MEDUtrigger på patientenventilen kan flytte tubus og kvæste patienten. MEDUtrigger skal løsnes fra patientventilen, inden patientventilen stikkes på tubus'en. 1. Løsn MEDUtrigger fra patientventilen. 2. Sæt patientventilen på trakealtubusens tilslutning. 3. Kontroller åndedrætsparameteren under ventilationen. Ud fra det kan du konstatere, om tubus sidder korrekt, og om ventilationen er tilstrækkelig. 6.4 Overvåg ventilationen 60 mbar Du skal overvåge patienten hele tiden under ventilationen. Du kan aflæse ventilationens tryk på ventilationstrykmåleren. Høje modstande i luftvejene, f.eks. som følge af obstruktioner af luftvejene eller ved ekstern hjertemassage, ændrer det indstillede tidalvolumen. Brug egnede apparater til volumenmålingen for at kontrollere det tidalvolumen, som virkelig gives. 28 DA Betjening

29 Kontroller åndedrætsparametrene under ventilationen. Ved reduktion af lungernes compliance reagerer apparatet med en stigning i ventilationstrykket ved konstant ventilationsvolumen. Eksempel på ventilationsforløbet før og efter Compliance-reduktion 6.5 Ventilation med PEEP-ventil Du kan sætte en PEEP-ventil på patientventilens eksspirationsside. Ventilen gør det muligt at ventilere med et positiveend-eksspiratorisk tryk (PEEP). Læs om indstillingen i brugsvejledningen for PEEPventilen. 6.6 Ventilation med filter Af hygiejniske grunde og til klimatisering af åndedrætsluften kan du sætte et normalt filter med standardtilslutninger 15/22 mm på patientventilens inspirationsside. Det forhøjer såvel inspirations- som eksspirationsmodstand. Derfor skal ventilationstryk og ventilationsvolumen overvåges særdeles omhyggeligt. Betjening DA 29

30 Først og fremmest ved børn skal du være opmærksom på forøgelse af dødrumvolumen. Brugsanvisningen fra leverandøren af filteret skal altid overholdes. 6.7 Demand flow Henvisning: I funktionen Demand flow må der ikke bruges PEEPventil! Tænd for Demand flow til O 2 -inhalation. CPR Freq.(min -1 ) V t (ml) Demandflow Stil på reguleringsknappen ventilationsværdier over rastepunktet ved den hvide trekant MEDUMAT Easy CPR på Demand flow-funktion. Den grønne diode angiver, at apparatet er parat til brug. Ved tilkoblet tale afgiver apparatet samtidig meldingen "Funktion Demand flow". Sæt masken på patientventilen og sæt den over patientens mund og næse. Hold masken tæt. Flowet kobles ind ved patientens indånding (Triggering). Flowet stopper ved begyndende udånding, og udåndingsluften ledes væk via patientventilen. Patienten skal ånde ensartet og roligt. Demand flow kan ikke ændres. Ved højere åndedrætsslag tilsættes ilten automatisk friskluft. Det sker via patientventilens spontanåndedrætsside. Du afslutter Demand flow-funktionen ved at dreje tilbage til ventilationsfunktion igen via rastepunktet ved den hvide trekant eller ved at slukke for apparatet. Med indkoblet tale kvitterer apparatet tilbagedrejningen til ventilationsfunktion med meldingen: "Trykgrænse 20 mbar". 30 DA Betjening

31 CPR-funktion Hvis du aktiverer CPR-funktionen, stoppes den automatiske ventilation med den indstillede frekvens. Ved hjælp af MEDUtrigger kan du udløse enkelte åndedrætsslag med det indstillede tidalvolumen. På denne måde bestemmer du selv den tilførte åndedrætsfrekvens. Henvisning: Funktionen CPR kan kun aktiveres, hvis MEDUtrigger er tilsluttet. 1. Tænd for CPR-funktionen ved at trykke på CPRtasten. Dioderne på CPR-tasten og på MEDUtrigger lyser for at vise driftsberedskabet. Med tændt tale lyder meldingen "Funktion CPR tændt, udløs ventilationen manuelt". 2. Med tændt metronom lyder meldingen "Nu hjertemassage!". Gennemfør hjertemassagen 30x i takt med metronomen (110 min -1 ). Ved metronomens sidste tre slag stiger tonehøjden. 3. Så lyder meldingen "Ventilér nu to gange!". Du har nu 5 sekunder til at udløse 2 ventilationsslag. Ventiler patienten ved at trykke på tasten MEDUtrigger: Hold den nede så længe, til det andet ventilationsslag er begyndt, eller udløs det andet ventilationsslag manuelt ved at trykke på tasten MEDUtrigger igen, når eksspirationsfasen fra første ventilationsslag er afsluttet. Under inspirations- og eksspirationsfasen kan der ikke udløses noget ventilationsslag. I løbet af denne tid lyser dioderne MEDUtrigger ikke. Eks- CPR CPR Betjening DA 31

32 spirationsfasens længde svarer til inspirationsfasens længde i funktionen CPR (åndedrætstidsforhold 1:1). 4. Gennemfør skiftevis 30x hjertemassage og 2x ventilation. 5. Efter hjerte-lunge-genoplivningen slukkes for CPR-funktionen ved at trykke på CPR-tasten. Henvisninger: Talen og metronomen er statiske. Vi anbefaler at tilpasse sig efter metronomen og talemeddelelserne. Hvis der tændes for CPR-funktionen under reanimationen, og talen og metronomen ikke er synkrone med reanimationen, anbefaler de aktuelle retningslinier at gennemføre hjertemassagen med første prioritet i forhold til ventilationen. I CPR-funktionen er talen for alarmerne "Stenosis" og "Disconnection" deaktiveret. Hvis der er tændt for metronomen, holder de akustiske alarmer pause under faserne med hjertemassager og tale. Hvis der trykkes på tasten på MEDUtrigger, uden at der udløses et åndedrætsslag (f.eks. fordi det forudgående åndedrætsslag ikke er af sluttet endnu, eller fordi funktionen CPR ikke er aktiveret), lyder et henvisningssignal. Der kan slukkes for tale og metronom (se 6.11 Tale til brugervejledning" på side 37 og 6.12 Ind- og udkobling af metronomen" på side 40). Det er især en god idé, hvis MEDUMAT Easy CPR bruges sammen med andre apparater, som råder over tale og/eller en metronom (f.eks. AED). I Demand flow-funktion kan funktionen CPR ikke aktiveres. Så snart Demand flow-funktionen aktiveres, slukker CPR-funktionen. 32 DA Betjening

33 Afslut ventilation eller Demand flow Vigtigt! Iltflasken må aldrig løbe helt tom. Send altid flasken til påfyldning med en smule ilt tilbage, så der ikke trænger fugtig, omgivende luft ind, det kan føre til korrosion. CPR 1. Kontroller forrådet af ilt på trykreduktionsventilens indholdsmanometer. Skift flasken i rette tid, f.eks. ved mindre end 50 bar, for at sikre en tilstrækkelig driftstid. 2. Luk iltflaskens ventil. 3. Sluk for MEDUMAT Easy CPR. For at beskytte mod, at der ved en fejltagelse bliver slukket, skal du trykke på tænd-/sluk-afbryderen i mindst 2 sekunder, indtil dioderne i alarmfeltet lyser. Med tændt tale lyder meldingen: "Luk for iltflaske" Alarmmeldinger Stenosis Disconnection < 2,7 bar O 2 CPR Alarmfeltet viser den følgende alarm: Stenosis: Stenoser eller det maksimale ventilationstryk P max er nået ved to inspirationsfaser i træk Disconnection:Forbindelsen afbrudt mellem MEDUMAT Easy CPR og patient ved to inspirationsfaser i træk < 2,7 bar: Iltforsyningens tryk er faldet ned under 2,7 bar + : Der er ikke nok strøm på batteriet Der udløses en akustisk alarm i tillæg til alle optiske alarmer. Hvis der ved selvtesten eller efter apparatets tilkobling eller under den løbende drift optræder en fejl på apparatet, blinker alle dioder i alarmfeltet konstant, Betjening DA 33

34 CPR og der lyder en alarmtone. Ved tilkoblet tale lyder meldingen "Apparatsvigt! Gennemfør alternativ ventilation". I så fald må du ikke bruge MEDUMAT Easy CPR. Alarmen om apparatsvigt kan kvitteres ved tryk på tænd/slukafbryderen. Patientventilen er konstrueret, så spontan vejrtrækning er mulig i tilfælde af fejl. Alarmudløsning Så snart en af de ovenfor nævnte funktionsfejl forekommer, udløses en alarm. Samtidig blinker den tilsvarende diode, og der lyder et alarmsignal. Ved tilkoblet tale får brugeren yderligere informationer om den pågældende alarm. Hvis der samtidig foreligger en afbrudt forbindelse og et trykfald i iltforsyningen, udløses først kun alarmen < 2.7 bar. Alarmen Stenosis Det faktiske ventilationstryk overstiger det maksimale ventilationstryk (20 eller 45 mbar). MEDUMAT Easy CPR skifter kort til eksspiration ved overskridelse af det maksimale ventilationstryk, men forsøger så at fortsætte inspirationen endnu i den samme inspirationsfase. Hvis det maksimale ventilationstryk overskrides for anden gang i den samme inspirationsfase, skifter apparatet definitivt til eksspiration og udlufter patientens slangesystem fuldstændigt. Den næste inspiration begynder med det følgende åndedrætsslag i henhold til den indstillede frekvens. Den indstillede frekvens påvirkes ikke som følge heraf. 34 DA Betjening

35 Alarmen udløses, hvis åndedrætsmodstand overskrides i to inspirationsfaser i træk. Herved skal fejlalarmer, f.eks. på grund af hoste, forhindres. Ved tilkoblet tale lyder meldingen "Kontroller luftveje og indstillinger" (ikke i CPR-funktion). Alarmen Disconnection Denne alarm skyldes som regel en afbrydelse af åndedrætssystemet. Alarmen udløses, hvis der ikke opnås en trykforøgelse på mindst 8 mbar i to inspirationsfaser i træk. Ved tale lyder meldingen "Kontroller ventilationssystem og indstillinger". Alarmen Disconnection i funktionen CPR Hvis der i CPR-funktion ikke udløses noget åndedrætsslag i en pause, som kræves af metronomen, og heller ikke i metronomtonernes efterfølgende fase, udløses alarmen "Disconnection" i den næste fase. Hvis der er slukket for metronomen og ikke udløses nogen åndedrætsslag, bliver alarmen "Disconnection" udløst efter 45 sekunder. Med tændt tale lyder alarmen "Udeluk respirationsstop eller efterprøv maske-placering". Alarmen Disconnection i funktion Demand flow Hvis patienten ikke trigger MEDUMAT Easy CPR inden for 15 sekunder, så udløses alarmen "Disconnection". Med tændt tale lyder meldingen "Udeluk respirationsstop eller efterprøv maske-placering". Betjening DA 35

36 CPR Alarm < 2,7 bar O 2 Ilttrykket på tryktilslutningen på MEDUMAT Easy CPR er faldet til under 2,7 bar. Det skyldes som regel en næsten tom iltflaske. I det tilfælde kan MEDUMAT Easy CPR ikke længere arbejde korrekt, da driftsværdierne ikke længere ligger inden for de tilladte tolerancer. Med tændt tale lyder meldingen: "Kontrollér trykslangesystem og gasforsyning". Alarm + Batterikapaciteten er ved at være slut, og der kan forventes et svigt i den automatiske ventilationsfunktion. Start derfor straks den alternative ventilation (se "6.14 Alternativ ventilation" på side 43). Med tændt tale lyder meldingen "Apparatsvigt!! Gennemfør alternativ ventilation". Sluk for apparatet inden batteriet udskiftes (se " Batteriskift af hovedbatteri" på side 62). Undertryk alarmtone Hvis der foreligger alarm, kan du undertrykke den midlertidigt med alarm-stum-tasten: Stenosis: 30 sekunder Disconnection: 30 sekunder < 2,7 bar: 30 sekunder + : 120 sekunder Den optiske alarm forbliver fortsat aktiv. Hvis alarmårsagen fortsat består, bliver den akustiske alarm udløst igen efter kort tid. Ligeledes bliver der automatisk tændt for talen igen. Så snart fejlen er afhjulpet, bliver de optiske og akustiske alarmer nulstillet automatisk. 36 DA Betjening

37 CPR AT 6.11 Tale til brugervejledning Vælg sprog/afbryd taleunderstøttet brugervejledning Du kan kun indstille sproget, hvis der forinden er slukket for apparatet. Gå frem på følgende måde for at vælge et sprog eller fravælge den sprogunderstøttede brugervejledning: 1. Hold kontakten Maske-/Tubusventilation trykket nede. Sluk for apparatet med tænd/slukafbryderen. 2. Slip nu kontakten Maske-/Tubusventilation, apparatet står nu i menuen for valg af sprog. Ventilationstrykmåleren viser nu den sidst valgte sprogindstilling. De enkelte dioder hører til følgende sprog: Apparatnr. mbar Sprog plan 1 WM WM (fransk varian) 60 Islandsk Sprog plan 2 (alarm-led'erne Stenosis og Disconnection lyser) 55 Finsk 50 Norsk 45 Svensk 40 Dansk 35 Portugisisk endnu fri 30 Spansk 25 Hollandsk 20 Italiensk 15 Fransk 10 Engelsk 5 Tysk brasiliansk portugisisk 0 Brugervejledning koblet fra Brugervejledning koblet fra Betjening DA 37

38 CPR AT Apparatnr. mbar Sprog plan 1 WM Farsi Sprog plan 2 (alarm-led'erne Stenosis og Disconnection lyser) 55 Thailandsk 50 Indonesisk 45 Tyrkisk 40 Arabisk 35 Japansk endnu fri 30 Kinesisk 25 Tjekkisk 20 Russisk 15 Polsk 10 Engelsk Hindi 5 Tysk Koreansk 0 Brugervejledning koblet fra Brugervejledning koblet fra Henvisning: Alt efter firmwaren stand kan der stå yderligere sprog til rådighed. 3. Tryk så på kontakten Masken-/Tubusbeatmung så mange gange, til dioden for det ønskede sprog lyser, og den tilsvarende tale lyder (for eksempel: diode 10mbar, sprog: engelsk, melding: "Selected language: English."). Det nye valg gemmes efter 5 sekunder. CPR Tip! Du kan gemme sprogvalget uden de fem sekunders ventetid ved at trykke kort på tænd/slukafbryderen. Da der findes flere sprog end LED'er på ventilationstrykmåleren, begynder et nyt gennemløb på plan 2, når 60 mbar-led'en er nået. Plan 2 vises vha. alarm-led'erne Stenosis og Disconnection. 38 DA Betjening

39 Tale "Åben for iltflasken" "Tilpas indstillingerne og tilslut patienten!" "Funktion Demand flow" "Trykgrænse 45 mbar" "Trykgrænse 20 mbar". "Kontroller luftveje og indstillinger!" "Apparatsvigt" "Gennemfør alternativ ventilation". "Kontroller trykslangesystem og gasforsyning!" Tale Når det sidste sprog på plan 2 er nået, begynder gennemløbet igen ved 0 mbar på plan 1, og alarm-led'erne Stenosis og Disconnection går ud. Vælg indstillingen 0 (0 mbar), hvis du vil fravælge brugervejledningen. Så lyder den tilsvarende melding: "Tale frakoblet!" på det sidst valgte sprog. Den nye indstilling gemmes automatisk efter ca. 5 sekunder. Dioden for det valgte sprog/den valgte indstilling slukker. I det følgende får du en oversigt over de enkelte talte meldinger og henvisninger til deres betydning. Betydning Åbn iltflaskens ventil langsomt. Indstil åndedrætsfrekvens og tidalvolumen afhængigt af patientens vægt (Side 26). Forbind apparatet via ventilationsslange og patientventil med patientmasken eller trakealtubens tilslutning. Funktionen Demand flow er indstillet. Funktion tubusventilation er indstillet. Maksimalt ventilationstryk ved tubusventilering. Funktion maskeventilation er indstillet. Maksimalt ventilationstryk ved maskeventilation. MEDUMAT Easy CPR har målt en for høj luftvejsmodstand. Kontroller luftveje eller tilpas indstillingerne af åndedrætsfrekvens og tidalvolumen til patienten på (Side 26). Apparatet er beskadiget, eller batteriets kapacitet er ved at være opbrugt. Apparatet kan ikke længere bruges til ventilation. Brug en anden ventilationsmetode (Side 43). MEDUMAT Easy CPR har målt for lidt tryk på indgangssiden. Kontroller, om der stadig er nok ilt på iltflasken, og om iltslangen er utæt, knækket eller klemt. Betjening DA 39

40 "Udeluk respirationsstop eller efterprøv maskeplacering" "Luk iltflaske" Tale "Kontroller ventilationssystem og indstillinger" "Valgt sprog: Dansk" "Tale frakoblet" "Funktion CPR tændt, udløs ventilationen manuelt!" "Funktion CPR slukket!" "Ventilér nu to gange!" "Nu hjertemassage!" Betydning I funktionen Demand flow: MEDUMAT Easy CPR måler ikke længere nogen åndedrætsimpuls (trigger). Kontroller åndedrættet og skift eventuelt til en anden ventilationsfunktion. Kontroller tilslutningerne og maskens placering. I funktion CPR uden metronom: Der har ikke været udløst noget åndedrætsslag i 45 sek. Udløs mindst ét åndedrætsslag ved at trykke på tasten på MEDUtrigger. Luk også iltflasken eller den eksterne iltforsyning, når apparatet er afbrudt. Disconnection: Der nås ikke en trykforøgelse på 8 mbar under inspirationsfasen ved en kontrolleret ventilation. Det skyldes som regel en afbrydelse af ventilationssystemet eller en for lav indstilling af tidalvoluminet. Kontroller tilslutningerne eller tilpas indstillingen af tidalvoluminet til patienten. Ved valg af sprog for talen trykkes så mange gange på kontakten Maske-/Tubusventilation, til det ønskede sprog bliver annonceret. Bekræftelse af, at talen er frakoblet. Den automatiske ventilering stoppes. Udløs åndedrætsslagene med MEDUtrigger på et egnet tidspunkt. MEDUMAT Easy CPR ventilerer med den indstillede frekvens. Udløs 2 åndedrætsslag med MEDUtrigger. Gennemfør hjertemassagen 30x i takt med metronomen Ind- og udkobling af metronomen CPR CPR 1. Hold CPR-tast nede med slukket apparat. Tryk kort på tænd-/sluk-afbryderen. 2. Slip CPR-tasten. 3. Tryk på CPR-tast: Diode 50 mbar (rød) lyser: Metronomen er deaktiveret Diode 45 mbar (grøn) lyser: Metronomen er aktiveret 40 DA Betjening

41 CPR 4. Tryk på CPR-tast for at ændre metronomens driftstilstand. 5. Tryk på tænd-/sluk-afbryder for at bekræfte metronomens driftstilstand: 1 x bekræftelseslyd: Deaktivering af metronom er bekræftet 2 x bekræftelseslyd: Aktivering af metronom er bekræftet 6.13 Beregn fyldestand/kapacitet Iltflaskens fyldestand Iltvolumen = flaskevolumen x flasketryk. Flaskevolumen x flasketryk = iltforråd Eksempel 1 10 l x 200 bar = 2000 l Eksempel 2 10 l x 100 bar = 1000 l Driftstid for ventilation Minutvolumen (MV) = åndedrætsfrekvens x åndedragsvolumen (AZV) Åndedragsvolumen (AZV) = tidalvolumen (V t ) Iltforråd (l) Driftstid Demand flow (min) = MV (l/min) Eksempel: Iltforråd = 1000 l; f = 10; V t = 600 ml. Resultatet heraf bliver: MV = 10 min -1 x 600 ml/min = 6 l/min Driftstid Demand flow (min) = 1000 l 6 l/min = 160 min = 2 h 40 min Betjening DA 41

42 Driftstid Demand flow Eksempel: max. flow Inhalationsflow 45 l/min V t = 1,5 l V t = 1,5 l Patientdata: indånding: udånding (I : U) = 1 : 2 Åndedrætsfrekvens = 10 min -1 : I = 2 sek = 0,033 min U = 4 sek = 0,066 min I = 2 sek = 0,033 min t Tidalvolumen (V t ) = inhalationsflow x inhalationstid for ovennævnte eksempel: Tidalvolumen (V t ) = 45 l/min x 0,033 min= 1,5 l Minutvolumen (MV) = åndedrætsfrekvens (f) x tidalvolumen (V t ) for ovennævnte eksempel: Minutvolumen (MV) = 10 min -1 x 1,5 l = 15 l/min Driftstid Demand flow (min) = Eksempel: iltforråd = 2000 l, MV = 15 l/min. Resultatet heraf bliver: Driftstid Demand flow = 2000 l 15 l/min Iltforråd (l) MV (l/min) = 133 min = 2 h 13 min 42 DA Betjening

43 6.14 Alternativ ventilation Hvis MEDUMAT Easy CPR svigter under ventilationen, findes der følgende alternativer: Ventilationspose 1. Træk patientventilen af tubus resp. masken. 2. Sæt ventilationsposen, f.eks. COMBIBAG WM fra WEINMANN Emergency, på og gennemfør den manuelle ventilation. Iltsvigt I undtagelsessituationer kan MEDUMAT Easy CPR også bruges med åndedrætsluft ved svigt i iltforsyningen. Betjening DA 43

44 7. Hygiejnisk behandling Efter hver brug skal du behandle MEDUMAT Easy CPR og det anvendte tilbehør hygiejnisk. Gennemfør en funktionskontrol efter den hygiejniske behandling (se "8. Funktionskontrol" på side 50). Dette produkt kan indeholde engangsartikler. Engangsartikler er kun beregnet til at blive brugt én gang. Derfor må de kun bruges én gang og ikke oparbejdes igen. En oparbejdning af engangsartiklerne kan udgøre en fare for produktets funktion og sikkerhed og føre til uforudsete reaktioner pga. aldring, sprødhed, slitage, termisk belastning, kemiske påvirkningsprocesser osv. 7.1 MEDUMAT Easy CPR MEDUMAT Easy CPR holder du ren med en enkel aftørrende desinfektion i henhold til afsnit 7.7. Dyp aldrig MEDUMAT Easy CPR i desinfektionsmiddel eller andre væsker. Ellers kan det forårsage skader på apparatet og dermed være en risiko for brugere og patienter. 7.2 Patientventil 1. Tag patientventilen af slangerne. 44 DA Hygiejnisk behandling

45 Tag fat i slangernes ender. Ellers kan de blive beskadiget eller blive revet af. 2. Skil patientventilen ad som vist på tegningen ved siden af. Du skal ikke fjerne membranen i spontanåndedrætssiden for at rense og desinficere. Læbemembran Tallerkenmembran eksspirationsside Tallerkenmembran spontanåndedrætsside 3. Bølgeformede, misdannede og klæbrige læbeog tallerkenmembraner skal altid udskiftes. 4. Udfør den hygiejniske behandling i henhold til afsnit Skru patientventilen sammen igen. Sørg for, at læbemembranen får den rigtige position ved samlingen. 6. Du skal gennemføre en funktionskontrol inden næste brug (se "8.3 Kontrol af patientslange-systemet" på side 53). 7.3 Ventilationsslange Forsigtig! Det er kun genbrugsslangesystemet WM (leveringsomfang), som egner sig til den her beskrevne hygiejniske behandling. Det engangs-slangesystem Hygiejnisk behandling DA 45

46 CPR WM 28110, som kan købes som tilbehør, må ikke behandles hygiejnisk. Udskift det med et nyt. 1. Tag ventilationsslangen med trykmåleslangen af fra begge tilslutningsstudser. OBS! Tag fat i slangerne ved enden som vist på tegningen. Ellers kan slangerne blive beskadiget eller blive revet af. 2. Træk MEDUtrigger-stikket lodret ned uden at dreje eller vrikke det (se illustrationen). 3. Udfør den hygiejniske behandling i henhold til afsnit Vedr. montage: se 5.2 Ventilationsslange og MEDUtrigger" på side MEDUtrigger Gennemfør den hygiejniske behandling af MEDUtrigger i henhold til afsnit Masker Gennemfør den hygiejniske behandling af maskerne i henhold til afsnit DA Hygiejnisk behandling

47 7.6 Armaturer Til udvendig rengøring af armaturer (f.eks. trykreduktionsventil, ventil) bedes du altid kun bruge en ren klud. Kluden kan være tør eller fugtet med rent vand. Dyp aldrig armaturerne i desinfektionsmiddel eller andre væsker. Desinficering må kun udføres med en klud. Der må ikke komme væske ind i trykreduktionsventilen. Ellers kan der opstå eksplosioner. 7.7 Gennemførelse Gennemfør den hygiejniske behandling af MEDUMAT Easy CPR og det anvendte tilbehør som beskrevet i den efterfølgende tabel. Overhold brugsanvisningen til det benyttede desinfektionsmiddel. Vi anbefaler gigasept FF (nyt) til dyppedesinfektion og terralin protect til aftørringsdesinfektion. Vi anbefaler at bruge passende handsker under desinfektionen (f.eks. husholdnings- eller engangshandsker). Hygiejnisk behandling DA 47

48 Dele Rengøring Desinfektion MEDUMAT Easy CPR Patientventil Ventilationsmaske med silikonevulst Ventilationsslange Slangebeskyttelseshylster, genbrug Iltarmaturer MEDUtrigger med tør eller fugtig klud i varmt vand med mildt husholdningsrensemiddel aftørres med en fugtig klud med tør eller fugtig klud med tør eller fugtig klud Termodesinfektor Sterilisation Aftørringsdesinfektion (1) ikke tilladt ikke tilladt dyp ned i fortyndet opløsning, så alle overflader indog udvendigt fugtes uden luftbobler. Overhold indvirkningstiden fuldstændigt. Efter desinfektionen skylles alle dele ind- og udvendigt grundigt med destilleret vand; lad dem derefter tørre. (2) Vaskeprogram 30 C, uden centrifugering Vaskeprogram op til 95 C (termisk desinfektion i rengøringsautom ater) muligt under vaskeprogrammet Dampsterilisation ved 134 C med apparater iht. EN 285, holdetid min minutter. ikke tilladt Aftørringsdesinfektion ikke tilladt ikke tilladt Aftørringsdesinfektion ikke tilladt ikke tilladt (1) Hvis en aftørrende desinfektion er nødvendig: Sørg for, at der ikke kommer væske ind i tilslutningerne. Alkoholholdige eller tilbagefedtende rengøringsmidler danner en antændelig blanding i forbindelse med komprimeret ilt og kan føre til eksplosioner. (2) Til desinfektion af ventilationsslangens trykmåleslange skal du gøre som følger: 1. Forbind trykmåleslangens ende med en steril 20 ml-engangssprøjte. 2. Dyp den anden ende i den fortyndede desinfektionsopløsning (ved gigasept FF (nyt): holdetid 15 minutter). 3. Sug nu via trykmåleslangen desinfektionsopløsningen ind i engangssprøjten, til denne er helt 48 DA Hygiejnisk behandling

49 fuld. Det er ikke tilladt at skylle trykmåleslangen igennem i modsat retning! 4. Trykmåleslangen tages af sprøjten, og denne tømmes helt. 5. Gentag processen 5 gange endnu. 6. Når desinfektionen er afsluttet, skal trykmåleslangen skylles igennem med destilleret vand mindst 8 gange efter samme princip. Du kan fremskynde den efterfølgende tørreproces med medicinsk trykluft eller medicinsk ilt. Derefter skal delene have lov til at tørre fuldstændigt. Hvis der stadig er vand i patientventilen eller i ventilationsslangens trykmåleslange, kan det medføre fejl i funktionen! Hygiejnisk behandling DA 49

50 8. Funktionskontrol Brugeren skal udføre en funktionskontrol inden hver brug og efter hver adskillelse, dog mindst hver 6. måned. Henvisning Til funktionskontrollen på MEDUMAT Easy CPR skal du tilslutte ventilationsslangen og patientventilen. Hvis du under funktionskontrollen konstaterer fejl eller afvigelser fra de specificerede værdier, må du ikke bruge MEDUMAT Easy CPR. Forsøg først at afhjælpe fejlen ved hjælp af informationerne i kapitel 9. Fejl og udbedring" på side 59. Skulle dette ikke være muligt, så lad apparatet reparere af producenten WEINMANN Emergency eller et af WEINMANN Emergency udtrykkeligt autoriseret værksted. Til en fuldstændig funktionskontrol hører: 8.2 Kontroller, at systemet er tæt" på side 52; 8.3 Kontrol af patientslange-systemet" på side 53; 8.4 Kontrol af tidalvoluminet" på side 54; 8.5 Kontrol af det maksimale ventilationstryk" på side 55; 8.6 Kontrol af Demand flow" på side 56; 8.7 Kontrol af alarmerne" på side 57; 8.8 Kontrol af MEDUtrigger" på side 58 Vi anbefaler at have et lager af: Reservepakninger til apparatets tilslutninger; Læbemembran til patientventilen. 50 DA Funktionskontrol

51 Henvisning Kontroller, at prøveposen ikke er beskadiget, og at dens funktion regelmæssigt kontrollere, f.eks. i forbindelse med vedligeholdelsen af apparatet. 8.1 Intervaller Inden hver brug: Foretag en funktionskontrol. Efter hver brug eller adskillelse: Rengør, desinficer eller steriliser apparatet og apparatdelene (se "7. Hygiejnisk behandling" på side 44); Kontroller læbemembranen i patientventilen (se "8.3 Kontrol af patientslange-systemet" på side 53). Den må hverken være bølgeformet, klæbrig eller skæv. Foretag en funktionskontrol. Mindst hver 6. måned, hvis apparatet ikke har været i brug i mellemtiden: Foretag en funktionskontrol. Funktionskontrol DA 51

52 8.2 Kontroller, at systemet er tæt 1. Åbn iltflaskens ventil langsomt. Du kan nu aflæse flasketrykket på trykreduktionsventilens indholdsmanometer. En visning på 200 bar betyder f.eks., at flasken er fuld, ved 100 bar er den endnu halvfuld. Skift flasken i rette tid, f.eks. ved mindre end 50 bar, for at sikre en tilstrækkelig driftstid. 2. Luk flaskeventilen igen. 3. Hold øje med visningen på trykreduktionsventilens indholdsmanometer i ca. 1 minut. Hvis viserens stilling er konstant, er systemet tæt. Hvis viseren bliver ved med at falde, er der en utæthed. Hav altid et lager af reservepakninger til tilslutningerne. Vigtigt! Iltledningernes forskruninger må kun spændes med hånden. Utætheden skal udbedres 1. Fremstil en sæbeopløsning af parfumefri sæbe. 2. Fugt alle skrue- og slangeforbindelser med opløsningen. Du kan fastslå en utæthed ved, at der dannes bobler. 3. Gør systemet trykløst: Luk først iltflasken. Tilslut kort MEDUMAT Easy CPR, til indholdsmanometeret på iltflasken viser "0". Afbryd så MEDUMAT Easy CPR igen. 4. Skift de beskadigede dele ud, hvis der er utætheder. 5. Kontroller så tætheden igen. 6. Hvis utætheden ikke er afhjulpet, skal apparatet repareres. 52 DA Funktionskontrol

53 8.3 Kontrol af patientslange-systemet Kontrol af genbrugsslangesystemet 1. Skru patientventilen fra hinanden. 2. Gennemfør en visuel kontrol af alle dele for ridser eller andre mekaniske skader. Bølgeformede, misdannede og klæbrige læbemembraner skal altid udskiftes. De må under ingen omstændigheder bruges til ventilation, da der ellers må påregnes væsentlige funktionsfejl. Gennemfør også en visuel kontrol af tallerkenmembranerne på eksspirations- og spontanåndedrætssiden. Hertil behøver tallerkenmembraner ikke at blive taget ud. Bølgeformede, misdannede og klæbrige tallerkenmembraner skal altid udskiftes, da de også kan føre til betydelige funktionsfejl. 3. Skru patientventilen sammen igen. Sørg for, at læbemembranen får den rigtige position ved samlingen. Kontrol af engangsslangesystemet Visuel kontrol Kontroller ved undersøgelsen af patientslangesystemet følgende punkter: Patientventilen og konnektorerne må ikke vise tegn på ydre beskadigelser, revner eller tilsmudsninger. Funktionskontrol DA 53

54 Slangetilslutningerne skal sidde fast og sikkert på tilslutningsstykkerne. Patientventil- og nødluftmembranen må ikke vise tegn på beskadigelser eller deformeringer. 8.4 Kontrol af tidalvoluminet Kontrol af ventilationsfrekvens 1. Åbn iltflaskens ventil langsomt. 2. Tænd for MEDUMAT Easy CPR. 3. Vælg følgende indstilling: Frekvens: 25 min -1 (anslag venstre) Kontakt Maske-/Tubusventilation: (P max : 45 mbar) 4. Tæl antal inspirationsfaser i nøjagtig et minut. Antallet skal ligge mellem 23 og Drej frekvensen på 10 min -1 (anslag til højre foran stoppositionen). 6. Tæl antal inspirationsfaser i nøjagtig et minut. Antallet skal ligge mellem 8 og 12. Kontrol af tidalvoluminet 1. MEDUMAT Easy CPR skal være slukket, og iltflasken skal være åben. 2. Sæt prøveposen med adapteren fra prøvesættet WM på patientventilen. 3. Vælg følgende indstilling: V t : 950 ml / frekvens: 10 min -1 P max : (45 mbar) 4. Tænd for MEDUMAT Easy CPR. Prøveposen skal blæses helt op ved inspirationen. Hermed sikres det, at der pr. inspirationsslag opnås et tidalvo- 54 DA Funktionskontrol

MEDUMAT Easy CPR. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy CPR. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy CPR Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk

Detaljer

MEDUMAT Easy. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk 3

Detaljer

MEDUMAT Easy CPR ERC 2010 Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy CPR ERC 2010 Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy CPR ERC 2010 Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning

Detaljer

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning MEDUCORE Easy ILCOR 2010 Automatiseret ekstern defibrillator med battery-pack / Automatisert ekstern defibrillator med Battery-Pack / Automatiserad extern defibrillator med batteripack Automatiseret ekstern

Detaljer

MEDUCORE Trainer ILCOR 2005

MEDUCORE Trainer ILCOR 2005 Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning MEDUCORE Trainer ILCOR 2005 Træningssæt Opplæringssett Utbildningsutrustning Demosæt

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Flerkonet armatur. Dimensioner

Flerkonet armatur. Dimensioner Dimensioner Vertikal Ød 8 Max. H ØU ØD Horisontal Ød Beskrivelse er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39

Type IOD 12690-90 X. DK Betjeningsvejledning 2. NO Bruksanvisning 39 Type IOD 12690-90 X DK Betjeningsvejledning 2 NO Bruksanvisning 39 Tillykke med din nye GRAM indbygningsovn DK Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din nye

Detaljer

VENTIclick. Andningsluftbefuktare / Åndeluft-fugtapparat/ Pusteluftfukter

VENTIclick. Andningsluftbefuktare / Åndeluft-fugtapparat/ Pusteluftfukter VENTIclick Andningsluftbefuktare / Åndeluft-fugtapparat/ Pusteluftfukter Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RTU, RS485 02-01-2018 10:27 Side 1/9 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 4 GateWay opsætning 5 DIP switch 5 LED display 5 Gateway registre

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug Engangsposer* BRUGSANVISNING * Valgfrit antal Må ikke genbruges 1 Sani-Tip Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug INDIKATIONER Luft/vand sprøjtespidser til engangsbrug

Detaljer

Rotationsarmatur. Dimensioner

Rotationsarmatur. Dimensioner RC Dimensioner ØU Ød H 0 ØA Beskrivelse RC er et cirkulært rotationsarmatur med stilbare lameller. Armaturet kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 210 280

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 210 280 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 210 280 da... 4 no... 27 sv... 49 fi... 71 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ø U Ød B C Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Detaljer

TE 515.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt

TE 515.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt TE 515.. siemens-home.com/welcome da no sv fi es pt Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço Register your product online da no sv fi es pt 2 21

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Avantgarde T, Ti8.9, TiUltra, VR und XXL 2. N Bruksanvisning 49. Betjeningsvejledning 3. Otto Bock 647G124=D/GB 04.09/2 Printed in Germany

Avantgarde T, Ti8.9, TiUltra, VR und XXL 2. N Bruksanvisning 49. Betjeningsvejledning 3. Otto Bock 647G124=D/GB 04.09/2 Printed in Germany Avantgarde T, Ti8.9, TiUltra, VR und XXL 2 Betjeningsvejledning 3 N Bruksanvisning 49 Otto Bock 647G124=D/GB 04.09/2 Printed in Germany Brugsanvisning til Avantgarde T, Ti 8.9, Ti Ultra, VR og XXL 2 Indhold

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi

Detaljer

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD 90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD Brugs- og monteringsvejledning Instructions for use and installation Bruks- og installasjonsanvisning ArtNo.000-0008 Falcon logo shaded U109673-03

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Dansk Introduktion

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO MIRAKULÖS GRÄNSLÖS DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2)

KE-42MR1 KE-50MR1. Flat Panel Colour TV DK FI NO SE. Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok 4-093-114-32 (2) 4-093-114-32 (2) Flat Panel Colour TV KE-42MR1 KE-50MR1 2002 Sony Corporation Brugervejledning Käyttöohjeet Bruksanvisning Instruktionsbok DK FI NO SE Brugervejledning DK 1 2 OK Introduktion Vi takker

Detaljer

CR 1100, CR 1200. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/04 revised 1/09 FORM NO. 56041565. Printed in USA

CR 1100, CR 1200. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje. 2/04 revised 1/09 FORM NO. 56041565. Printed in USA CR 1100, CR 1200 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 1/09 FORM NO. 56041565 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling

Brugervejledning Brukerhåndbok. System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling Brugervejledning Brukerhåndbok System til kontinuerlig glukoseovervågning System for kontinuerlig glukosemåling ART22683-105_rev-B.indd 1 1/8/15 3:46 PM Indholdsfortegnelse Indikationer... 1 Advarsler...

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26 LC 32 DK Brugsanvisning... PAGE 2 N Bruksanvisning... PAGE 14 S Bruksanvisning... PAGE 26 FIN Käyttöohje... PAGE 38 Vi takker dig for dit køb af dette TOYOTOMI produkt! Toyotomi produkter bliver brugt

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater,

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

Fleksibelt luftfordelingssystem

Fleksibelt luftfordelingssystem Fleksibelt luftfordelingssystem BESKRIVELSE Uniflexplus+ er et patenteret luftfordelingssystem til ventilation, som kan bruges i hjem, lejligheder og små bygninger. De fleksible luftkanaler og deres tilhørende

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

aurocompact DK; SE; NO

aurocompact DK; SE; NO aurocompact DK; SE; NO For brugeren Betjeningsvejledning aurocompact Kompakt solvarme-gaskede med kondensationsteknik DK Inholdsfortegnelse Kedelegenskaber Anbefalet tilbehør Inholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Detaljer

2. Indholdsfortegnelse. 1. Symbolforklaring

2. Indholdsfortegnelse. 1. Symbolforklaring Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portautomatik til garageporte Portåpnersystem for garasjeporter Drivsystem för garageportar Autotallin ovien avaaja FIN S N DK Montering og betjeningsvejledning

Detaljer

TE 501.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt

TE 501.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt TE 501.. siemens-home.com/welcome da no sv fi es pt Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço Register your product online da no sv fi es pt 2 19

Detaljer

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28

Type PIOMPTS18 PIOMPTB18. DK Brugervejledning 2. NO Bruksanvisning 28 Type PIOMPTS18 PIOMPTB18 DK Brugervejledning 2 NO Bruksanvisning 28 Tillykke med din nye indbygningsovn DK Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du tager ovnen i brug. Gør dig fortrolig med din

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber, at

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Fejlfinding 17 Tekniske data 19 Installation 19 Skån miljøet 20 IKEA-GARANTI 21 DYNAMISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vedligeholdelse og rengøring 16 Ret til ændringer

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

TES 503.. Brugsanvisning. Käyttöohje no. Bruksanvisning. Instrucciones de uso sv. Bruksanvisning. Instruções de serviço

TES 503.. Brugsanvisning. Käyttöohje no. Bruksanvisning. Instrucciones de uso sv. Bruksanvisning. Instruções de serviço TES 503.. da Brugsanvisning fi Käyttöohje no Bruksanvisning es Instrucciones de uso sv Bruksanvisning pt Instruções de serviço da Dansk 2 no Norsk 20 sv Svenska 39 i Suomi 57 es Español 75 pt Português

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer