Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11."

Transkript

1 Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_2013_M.indd

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon Care instructions 4 Vognens deler Specifications 5 Vognfakta Technical information 5 Bruksanvisning User Guide 6 Fell opp understellet Unfolding the chassis 6 Legge sammen understellet Folding the chassis 6 Montere på hjulene Fixing the wheels 7 Anvendelse av parkeringsbremse Applying the parking brake 7 Regulering av hoyden på håndtaket Adjusting handle height 8 Slik demonteres handlekurvens tekstil Basket fabric removal 8 Slik justeres ryggen Adjusting the backrest 9 Slik justeres fotbrettet Adjusting the footrest 9 Setetrekk Seat cover 10 Kalesje Hood 11 Montere 5-pkt selen Fixing the 5 point harness 12 Regndekke Apron 14 2 Simo_130_2013_M.indd

3 VIKTIG Oppbevare den bruksanvisning for fremtidig bruk. Ditt barns sikkerhet kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruksjonene. Det er viktig at alle personer som skal bruke dette produktet og dets tilbehør, er kjent med hvordan produktet fungerer selv om han/ hun skal bruke det kun i kortere perioder. Det bør bemerkes at denne bruksanvisningen ikke kan eliminere alle mulige risiko som et barn kan utsettes for ved bruk av dette produktet. Du er selv ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Dersom noe er uklart, kontakt din nærmeste Simo forhandler. ADVARSLER understellet slås opp eller legges sammen. barn under 6 måneder. er riktig låst/festet til understellet før vognen tas i bruk. skøyter/inlines eller når du springer. Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Overlast, feilaktig bruk og benyttelse av tilbehør som ikke er beregnet for denne vognen kan skade den. Benytt vennligst kun reservedeler eller tilbehør som er beregnet for denne typen vogn. Bruk aldri denne vognen dersom noen deler mangler eller er ødelagt. Dersom vognen blir skadet må du umiddelbart henvende deg til din BRIO-forhandler for utbedring av skaden. Simo Sport er beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 15 kg. Bruk kun vognen for det antall (1) barn hvor den har blitt utformet. Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 1888:2012. IMPORTANT Keep this instructions for future reference. Your child s safety may be affected if you do not follow these instructions. It is important that anyone using this pram/pushchair and its accessories should be familiar with how it is operated even if he/she is only going to use the pram/pushchair for a short while. Obviously these instructions cannot eliminate all possible risks when using this pram/pushchair. You are of course responsible for your child s safety. If anything is unclear, contact the Simo retail outlet you purchased this pram/pushchair from. WARNINGS use. when unfolding and folding this product. children under 6 months. ment devices, are correctly engaged to the chassis before use. Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides will affect the stability of the vehicle. Overloading, incorrect handling and the use of accessories that are not approved by the manufacturer can damage the pram/pushchair. Use only replacement parts or accessories approved by the manufacturer. Do not use if any part is broken, torn or missing. If the pushchair becomes damaged, you should immediately contact your BRIO retailer to get it repaired. Simo Sport is intended for children from 6 months and up to 15 kg. Use this stroller only for the number of children (1) for which it has been designed. This product complies with EN 1888: Simo_130_2013_M.indd

4 Vedlikeholdsinformasjon Care instructions Understell: - For å sikre understellets varighet, må bevegelige deler rengjøres og smøres med jevne mellomrom. - Lakkerte understell er like utsatt for riper og rust som biler. Derfor må alle typer riper og sår i lakken pusses med fint sandpapir, og lakkes. SIMOs forhandlere selger vedlikeholdssett til understell i lakkfargene. Rustskader grunnet dårlig vedlikehold, er ikke reklamasjonsgrunnlag. Et understell krever vedlikehold på lik linje med for eksempel en sykkel. Understell og hjul må tørkes av med jevne mellomrom og vi anbefaler voks/polish til de lakkerte og forniklede delene. Akslene må smøres med jevne mellomrom. - Lufthjul kan punktere. Hjulet (slangen) må da lappes på samme måte som man lapper et sykkelhjul. Egnet utstyr kjøpes i spesialbutikker for sykler. Overdel/bag: - Alle våre tekstiler er impregnerte slik at tekstilene er vann-avvisende. Baksiden av ytterstoffene (kalesje, bag og regntrekk) er belagt slik at de er vindtett og sikret mot vanngjennomtrengning. NB! Det må ikke stikkes nåler (til refleks og lignende) gjennom duken. Dette ødelegger vognens vann- og vindtetthet. - Tekstildeler med vaskeanvisning vaskes i maskin på 30ºC (Setetrekk, frontbøyletrekk, selepolstring, innertrekk, madrass og regntrekk). - Ved rengjøring av ikke vaskbare deler må det kun benyttes mildt vaskemiddel (f.eks. Nylonvask). Vognen må ikke tørkes i direkte sollys. - Alle SIMOs yttertekstiler (kalesje og regntrekk) er vanntette. Vi anbefaler imidlertid at det benyttes heldekkende regntrekk under ekstreme værforhold. Dette vil også beskytte vognen mot sur nedbør og annen forurensning. - Regnvær skader ikke vognen, men for å bevare vognen pen lengst mulig, bør ytterstoffet tørkes av med en tørr klut når vognen er våt. Dette gjelder også lakkerte og forkrommede deler. - Vognen bør ikke utsettes for sterkt sollys over lengre tid, da det etter hvert vil føre til bleking av stoffet. NB! Vognen må ikke tørkes i direkte sollys! Ved normal bruk (*) gis SIMO-vogner reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil i henhold til norsk Kjøpslov. Kjøpsbeviset bør medbringes ved eventuell reklamasjon for å dokumentere når varen er kjøpt. (*) Normal bruk omfatter ikke: rengjøring. forhold som skyldes kjøper eller forhold på hans side. Reklamasjonsrett: Kjøpslovens bestemmelser er til enhver tid gjeldende. Skulle du som kjøper ha noe å klage på, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel, gi melding til din nærmeste SIMO-forhandler. Det må forventes at vognen får en naturlig slitasje etter en tids bruk. Alle SIMOs tekstiler tilfredsstiller internasjonale krav til lysekthet og gniekthet. Chassis: - All movable parts has to be cleaned up from time to time to secure the chassis for permanent resistence. - All painted chassis can be exposed for rust and rifts as cars, in that case all rifts must be polished with a fine polish paper and then painted. Paint can be bought for the chassis at all Simo retailers. It is no claim for rust because of bad maintenance. The chassis must be maintained for instance like a bicycle. From time to time clean the chassis and wheels, all the painted and nickeled parts on the chassis and wheels must be cleaned with a polish/wax. Oil the axels from time to time. - Air wheel can be punctured, the tube must be repaired same way as a bicycle tube, this can be bought in special bicycle shops. Textile set/carry cot: - All Simo fabrics are made water repellent, the backside of the fabric for hood, pram body, carrycot and rain cover has a coating which means that the fabric is windproof and secured waterpermeability. NOTE! Do not apply attachable reflectors to the fabric, this will destroy the wind and water resistance of the fabric. - The textile parts can be washed by machine 30 C. Follow the washing instruction on the textile (seat cover, cover for bumper bar, carry cot lining, mattress and rain cover). - For parts that are not washable, clean by using a moist cloth with a mild washing detergent. Do not leave the pram to dry in direct sunlight. - All the outer fabrics on the Simo prams (hood and rain cover) are water repellent. We recommend to use an all over extra rain cover for extreme weather as well as air pollution. - Rain will not destroy your pram but to protect the pram as long as possible wipe the outer fabric with a dry cloth when the pram is wet. Do the same with the painted and chromed parts. - The pram shall not be exposed for sunlight for longer time, this can cause bleaching of the fabric. NOTE! The pram shall not be dried in directly sunlight. For normal use (*) According to Norwegian consumer rights law, Simo prams may be returned due to fabric defects. To return your pram, bring proof of purchase to the retailer as documentation for when the pram was bought. (*) Normal use does not consist of: Your right to return merchandise: In accordance with Norwegian consumer rights law, you should contact your Simo retailer as soon as possible, or within a reasonable time, if you have any complaints about your Simo pram or if the pram is defective in any way. Natural wear and tear must be expected after a while. According to international fabric requirements, Simo`s textiles fulfil the colourfastness to light and resistance to rubbing. NOTE: a combination of sun/sea or sun/snow, air pollution, drying in sunlight etc can affect the fabric and the fabric can loose some of the ordinary colour. BEMERK: Alle stoffer vil kunne miste noe av sin opprinnelige farge ved sterk solpåvirkning, spesielt kombinasjon sol/sjø eller sol/snø, sur nedbør, opptørking i sollys og lignende. 4 Simo_130_2013_M.indd

5 VOGNENS DELER - SPECIFICATIONS VOGNENS DELER A B C D E F G H I J K Håndtak Håndtaksregulering - høyde Understellslås Sikkerhetslås Varekurv Transportlås Parkeringsbrems Hjul Kalesje Frontbøyle Fotbrett A B I Be butikken orientere deg om det er noe du ikke forstår. C D J SPECIFICATIONS A B C D E F G H I J K Handle Handle height adjuster Chassis lock Safety lock Basket Transport lock Parking brake Wheel Hood Bumper bar Footrest E F G H K Ask the store to demonstrate the pushchair if you do not understand these instructions. VOGNFAKTA - TECHNICAL INFORMATION Simo 130 er beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 15 kg. Simo 130 is intended for children from 6 months and up to 15 kg. Mål Sittemål Hjul Håndtakshøyde Sammenlagt: Vogn, hjul 25/83 x 32 cm 31 cm cm 97 x 59 x 41 cm Dimensions Seat Wheels Handle height Folded: Pushchair, wheels 25/83 x 32 cm 31 cm cm 97 x 59 x 36 cm Vekt Vogn Hjul Vogn, hjul 10,4 kg 4,3 kg 14,7 kg Weight Pushchair Wheels Pushchair, wheels 10.4 kg 4.3 kg 14.7 kg Max vekt Setet Varekurv 15 kg 5 kg Maximum load Seat Basket 15 kg 5 kg 5 Simo_130_2013_M.indd

6 Bruksanvisning - User Guide Fell opp understellet Unfolding the chassis A B (A) Låsesperren frigjøres. Slå opp understellet ved å løfte i håndtaket. (B) Påse at understellslåsen låser på begge sidene, som indikert på bildene. ADVARSLER eller legges sammen. finner seg i lukket posisjon. (A) Release the transport lock. Unfold the chassis by lifting up the handle. (B) Ensure that the chassis locks lock into position as indicated by the pictures. WARNINGS unfolding and folding. Legge sammen understellet Folding the chassis A B Fell sammen understellet ved å trykke inn understellslåsene merket med A på begge sider og løft sikkerhetslåsens hempe merket B samtidig som du skyver håndtaket forover. Fold the chassis by pressing the chassis locks marked with A on both sides and lifting the safety lock catch marked with B at the same time as you push the handle forward. 6 Simo_130_2013_M.indd

7 Montere på hjulene Fixing the wheels Fjern akselbeskytterne og ta vare på dem for fremtiden (for beskyttelse når vognen transporteres uten hjul). Påse at parkeringsbremsen er av. Press ned låseknappen og skyv hjulet inn på akselen så langt som mulig. Løsne knappen og sjekk at hjulet er skikkelig festet. Remove the axle protectors and save them for future use (protection when transporting without wheels). Ensure that the parking brake is released. Press the locking button and push the wheel onto the axle as far as it will go. Release the button and check that the wheel is firmly in place. ADVARSEL Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att hjulen sitter ordentligt fast och inte går att dra av hjulaxeln. VIKTIG Noen gulvoverflater inneholder komponenter som gør at hjulene avgir et sortfarget pigment som kan smitte av på gulvet. Påse derfor at hjulene ikke direkte berører gulvet. Slik fjernes hjulene: Skyv inn låseknappen og trekk hjulet av akselen. Tørk av all skitt fra akslene før hjulet brukes igjen. WARNING Før vognen tages i brug, tjekkes altid om hjulene er korrekt monteret. IMPORTANT Some floor materials contain components which release black colour pigment from the tyres which may discolour the floor. You should therefore ensure that the tyres do not stand directly on the floor. Removal of wheel: press the locking button and then pull the wheel off the axle. Wipe off any dirt from the axles before you put the wheel back on again. Anvendelse av parkeringsbremsen Using the parking brake GO STOP Bremsen skal trykkes NED for å settes på og løftes OPP for å frigjøres. Kontrollér at bremsen treffer riktig på bremsekransen, hvis ikke låser den ikke skikkelig. ADVARSEL Påse at parkeringsbremsen står på når barnet skal settes opp i eller tas ut av vognen. Press down the brake to activate, and pull it up to release. When the parking brake is applied, ensure that the brake rods lock in the wheel cogs. If not the wheel is not locked properly. WARNING Ensure that the parking brake is engaged as you place your child in or take your child out of the pram/ pushchair. 7 Simo_130_2013_M.indd

8 Regulering av høyden på håndtaket Adjusting handle height Juster vinkelen på håndtaket ved å trykke inn knappene på håntaksreguleringen på begge sider (innside) av håndtaket. Hev/sent vinkelen på håndtaket til den ønskede posisjon, slipp knappene og håndtaket vil låse seg i den nye posisjonen. VIKTIG Før vognen tas i bruk, sjekk alltid at håndtaket befinner seg i låst posisjon og at det har samme høyde på begge sider. Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Adjust the height of the handle by pressing the buttons on the height adjuster on both sides (inside) of the handle. Raise/lower the handle to the required position, release the buttons and the handle will lock into its new position. IMPORTANT Ensure that the handle is in locked position and at the same height on both sides before use. Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides will affect the stability of the vehicle. Slik demonteres handlekurvens tekstil Basket fabric removal Knepp opp borelåsen og de 2 trykknapperne som holder handlekurvens tekstil på plass. Remove the hook-in-loop strip and open the two push buttons holding the basket fabric. 8 Simo_130_2013_M.indd

9 Slik justeres ryggen Adjusting the backrest Ryggen kan justeres i tre ulike posisjoner. Trekk ryggen oppover for sittestilling. Skyv reguleringsbøylen for ryggen innover og flytt ryggen ned for liggestilling, og slipp reguleringsbølyen. The backrest can be placed in three different positions. Pull backrest upwards for a higher position. Push the backrest handle inwards and move the backrest downwards for a lower position, release handle. Slik justeres fotbrettet Adjusting the footrest Fotbrettet har to stillinger. For å heve fotbrettet, skyv brettet opp- og utover til den øverste posisjonen. For å senke fotbrettet, skyv brettet innover og ned. The footrest has two positions. To raise the footrest, move the footrest upwards/outwards to the uppermost position. To lower the footrest, press the footrest inwards and downwards. 9 Simo_130_2013_M.indd

10 Setetrekk Seat cover A B C D E (A) Trykk fast ryggplatens fester mot ryggbøylen. (B) Dra det underste trekket over ryggbøylen. (C) Dra så det neste trekket over øvre del av ryggen og fest med borrelås. (D) Fest de to båndene til hovedsetetrekket. (E) Avslutt med å trekke over det ytre trekket og fest borrelåsen mot ryggen. (A) Press the backrest s mountings against the back bar. (B) Pull the lower cover fabric over the back bar and secure with the Velcro strip, (C) then pull the next cover fabric over the hood bar and secure with the Velcro strip at the top of the back fabric. (D) Secure the two straps to the hood. (E) Finish by folding over the outer cover fabric and securing the Velcro strip to the back. Før inn sidejernet i tøykanalene under armlensbeskyttelsen. Fest sidejernet med trykknappen. Legg tøyet over armelene og fest det med trykknappene. Insert the cover attachments into the fabric tunnels under the elbow-rest pads. Fix the cover attachment with the push button. Fold the elbow-rest pads over the elbow-rests and fix with the push buttons. 10 Simo_130_2013_M.indd

11 Fest frontbøyletrekket rundt frontbøylen med glidelåsen. Knepp så fast skrittstroppen rundt frontbøylen. Wrap the bumper bar cover and fasten the crotch strap. Fest fotbrett puten med borelåsen. Fix the footrest pad with the hook-and-loop strip. Kalesje - Hood Fest kalesjen ved å presse kalesjefestene på innsiden av røret som fører opp mot håndtaket. Attache the hood by pressing the hood holders onto both sides of the inside of the tubular frame. For å låse kalesjen i oppslått posisjon, må kalesjestrammerne presses ned og frem mot fronten på kalesjen. Kalesjestrammerne må dras opp og bakover for å frigjøre kalesjen. For keeping the hood in a straight position push the hood joints downwards and against the front of the hood. To release the hood; pull the hood joint up and backwards. 11 Simo_130_2013_M.indd

12 Montere 5-pkt selen Fixing the 5 point harness Fest spennene på selen i D-ringene som er festet i innsatsen. Før man fester C-låsen, må selens skulder- og skrittstropper føres gjennom tekstilet og gjennom hullene i setet. ADVARSEL Benytt alltid sele. VIKTIG Når selene monteres/demonteres er det viktig at de blir holdt utenfor barnets rekkevidde, da disse delen er små og kan føre til kvelning. The side hooks on the harness are attachd to the D rings on the seat. Before you attach the C locks, the harness s shoulder and crotch straps should be fed through the seat unit cover and the holes in the seat. WARNING Always use the restraint system. IMPORTANT When the harness is fitted/removed, it is important that the parts are kept out of reach of small children, these parts are small and there is the risk of suffocation. Fest skulderputene rundt skulderselene med borrelås. Secure the shoulder pads around the harness shoulder straps with the hook-and-loop strips. 12 Simo_130_2013_M.indd

13 Lås selen ved å trykke inn beltelåsen i holderen til den låser med et klikk. Lock the harness by pressing the harness locks in the holder until it lock into place and you hear a click. Løsne selen ved å holde inn beltelåsene og samtidig dra beltet utover. Release the locks on the harness by pressing the buttons on the lock at the same time as you pull the belt outwards. ADVARSEL Juster beltet så det passer til barnet ditt. WARNING Adjust the harness correctly to fit your child. 13 Simo_130_2013_M.indd

14 Regndekke - Apron Fest vindskyddet med strikkløkkene og trykknappene på to sider av kalesjen. Fix the apron with the elastic straps and push buttons on both sides of the hood. 14 Simo_130_2013_M.indd

15 Simo_130_2013_M.indd

16 BRIO Baby Norway AS Postboks 34, 1662 ROLVSØY. Tel Simo_130_2013_M.indd

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_manual2011.indd 1 2011-05-26 16.

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_manual2011.indd 1 2011-05-26 16. Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_manual2011.indd 1 2011-05-26 16.31 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon

Detaljer

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions BAGVOGN Bagvogn Pram KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair SPORT Sportsvogn

Detaljer

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions BAGVOGN Bagvogn Pram KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair SPORT Sportsvogn

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no.

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no. Monteringsanvisning Assembly instructions Exigo 30 Emineo Ledsagerbrems / Drum brake Beskrivelse/Description 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 20 Pur 84419 22 Flexel/Compact 84437 22 Luft/Pneumatic

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA

Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Tray table Brickbord/Brettbord LOBELIA ENG SE NO Item. No. 626013670101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på engelsk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Instruction for use Dymista Nasal Spray 137 micrograms /

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne!

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! AIR Verdens minste enkelrørskinne! AIR Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! NORWAY - ERGOLIFT - OTOLIFT AIR PRICELIST PERIOD: 2016 The prices are ex-works, ex-v.a.t., ex-installation and transport-ready.

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 3 click! a b c d e f g Bruksanvisning/ Brugsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Gruppe 0+ Maks vekt/vægt 13 kg Alder 0-12 mnd ECE R44-04 8 9 Takk for at du valgte BeSafe izi Go Det er meget viktig at du

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 3 a b c d e f g h click! Bruksanvisning/ Brugsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Høyde/højde 40-75 cm Maks vekt/vægt 13 kg Alder 0-12 mnd UN regulation no. R129 i-size 8 9 Takk for at du valgte BeSafe

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Bruksanvisning Kidzone Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold til R44 / 04 Important information Takk

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance Bruk vedlikehold Use Maintenance 1/12 SE SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions Viktig: Advarsel: - Massasjesystemet er ikke ment for personer

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1

LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1 LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1 Mini Maglite LED 2-Cell AA SIDE KICK Varenr: 31950010 BESKRIVELSE : 12x 2AA Mini Maglite LED Plasseringsforslag: Desktop. 2AA LED. 77 lumens. Fire modus (Høy, lav,

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

DESIGN FOR YOUR BABY! NO - Bruksanvisning Voksi City Wool/down GB - User manual

DESIGN FOR YOUR BABY! NO - Bruksanvisning Voksi City Wool/down GB - User manual DESIGN FOR YOUR BABY! NO - Bruksanvisning Voksi City Wool/down GB - User manual Voksi City Wool/down NO Gratulerer med din Voksi City Wool/down pose. Les bruksanvisningen før du tar posen i bruk. Ta vare

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

SERVICE BULLETINE

SERVICE BULLETINE S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

QTRO QTRO QTRO. ush EN1888. click. click. click BS 7409: 1996 BS EN 1888. 24 Návod. Instructions. Brukerveiledning. Instruktioner.

QTRO QTRO QTRO. ush EN1888. click. click. click BS 7409: 1996 BS EN 1888. 24 Návod. Instructions. Brukerveiledning. Instruktioner. 3 click click QTRO 4 Brukerveiledning Instruktioner EN p Instructions 6 ush 7 SE QTRO 5 8 9.4 bar rr lke S I/ FI Instrukcja 0 E as ywa co mm e Dutch Design Made in China QTRO f 0P approved click 4 Návod

Detaljer

Rammen Installasjon Se fig. 1-3

Rammen Installasjon Se fig. 1-3 Rammen Installasjon Se fig. 1-3 Løft toppen av rammen til oppreist stilling som vist i fig.1. Begge låsene klikker når de går inn i låse hakk. Låsehakk Fig. 1 Fig. 2 Låse hakk Lås Fig. 3 1 Justeringer

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer