Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11."

Transkript

1 Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_2013_M.indd

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon Care instructions 4 Vognens deler Specifications 5 Vognfakta Technical information 5 Bruksanvisning User Guide 6 Fell opp understellet Unfolding the chassis 6 Legge sammen understellet Folding the chassis 6 Montere på hjulene Fixing the wheels 7 Anvendelse av parkeringsbremse Applying the parking brake 7 Regulering av hoyden på håndtaket Adjusting handle height 8 Slik demonteres handlekurvens tekstil Basket fabric removal 8 Slik justeres ryggen Adjusting the backrest 9 Slik justeres fotbrettet Adjusting the footrest 9 Setetrekk Seat cover 10 Kalesje Hood 11 Montere 5-pkt selen Fixing the 5 point harness 12 Regndekke Apron 14 2 Simo_130_2013_M.indd

3 VIKTIG Oppbevare den bruksanvisning for fremtidig bruk. Ditt barns sikkerhet kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruksjonene. Det er viktig at alle personer som skal bruke dette produktet og dets tilbehør, er kjent med hvordan produktet fungerer selv om han/ hun skal bruke det kun i kortere perioder. Det bør bemerkes at denne bruksanvisningen ikke kan eliminere alle mulige risiko som et barn kan utsettes for ved bruk av dette produktet. Du er selv ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Dersom noe er uklart, kontakt din nærmeste Simo forhandler. ADVARSLER understellet slås opp eller legges sammen. barn under 6 måneder. er riktig låst/festet til understellet før vognen tas i bruk. skøyter/inlines eller når du springer. Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Overlast, feilaktig bruk og benyttelse av tilbehør som ikke er beregnet for denne vognen kan skade den. Benytt vennligst kun reservedeler eller tilbehør som er beregnet for denne typen vogn. Bruk aldri denne vognen dersom noen deler mangler eller er ødelagt. Dersom vognen blir skadet må du umiddelbart henvende deg til din BRIO-forhandler for utbedring av skaden. Simo Sport er beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 15 kg. Bruk kun vognen for det antall (1) barn hvor den har blitt utformet. Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 1888:2012. IMPORTANT Keep this instructions for future reference. Your child s safety may be affected if you do not follow these instructions. It is important that anyone using this pram/pushchair and its accessories should be familiar with how it is operated even if he/she is only going to use the pram/pushchair for a short while. Obviously these instructions cannot eliminate all possible risks when using this pram/pushchair. You are of course responsible for your child s safety. If anything is unclear, contact the Simo retail outlet you purchased this pram/pushchair from. WARNINGS use. when unfolding and folding this product. children under 6 months. ment devices, are correctly engaged to the chassis before use. Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides will affect the stability of the vehicle. Overloading, incorrect handling and the use of accessories that are not approved by the manufacturer can damage the pram/pushchair. Use only replacement parts or accessories approved by the manufacturer. Do not use if any part is broken, torn or missing. If the pushchair becomes damaged, you should immediately contact your BRIO retailer to get it repaired. Simo Sport is intended for children from 6 months and up to 15 kg. Use this stroller only for the number of children (1) for which it has been designed. This product complies with EN 1888: Simo_130_2013_M.indd

4 Vedlikeholdsinformasjon Care instructions Understell: - For å sikre understellets varighet, må bevegelige deler rengjøres og smøres med jevne mellomrom. - Lakkerte understell er like utsatt for riper og rust som biler. Derfor må alle typer riper og sår i lakken pusses med fint sandpapir, og lakkes. SIMOs forhandlere selger vedlikeholdssett til understell i lakkfargene. Rustskader grunnet dårlig vedlikehold, er ikke reklamasjonsgrunnlag. Et understell krever vedlikehold på lik linje med for eksempel en sykkel. Understell og hjul må tørkes av med jevne mellomrom og vi anbefaler voks/polish til de lakkerte og forniklede delene. Akslene må smøres med jevne mellomrom. - Lufthjul kan punktere. Hjulet (slangen) må da lappes på samme måte som man lapper et sykkelhjul. Egnet utstyr kjøpes i spesialbutikker for sykler. Overdel/bag: - Alle våre tekstiler er impregnerte slik at tekstilene er vann-avvisende. Baksiden av ytterstoffene (kalesje, bag og regntrekk) er belagt slik at de er vindtett og sikret mot vanngjennomtrengning. NB! Det må ikke stikkes nåler (til refleks og lignende) gjennom duken. Dette ødelegger vognens vann- og vindtetthet. - Tekstildeler med vaskeanvisning vaskes i maskin på 30ºC (Setetrekk, frontbøyletrekk, selepolstring, innertrekk, madrass og regntrekk). - Ved rengjøring av ikke vaskbare deler må det kun benyttes mildt vaskemiddel (f.eks. Nylonvask). Vognen må ikke tørkes i direkte sollys. - Alle SIMOs yttertekstiler (kalesje og regntrekk) er vanntette. Vi anbefaler imidlertid at det benyttes heldekkende regntrekk under ekstreme værforhold. Dette vil også beskytte vognen mot sur nedbør og annen forurensning. - Regnvær skader ikke vognen, men for å bevare vognen pen lengst mulig, bør ytterstoffet tørkes av med en tørr klut når vognen er våt. Dette gjelder også lakkerte og forkrommede deler. - Vognen bør ikke utsettes for sterkt sollys over lengre tid, da det etter hvert vil føre til bleking av stoffet. NB! Vognen må ikke tørkes i direkte sollys! Ved normal bruk (*) gis SIMO-vogner reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil i henhold til norsk Kjøpslov. Kjøpsbeviset bør medbringes ved eventuell reklamasjon for å dokumentere når varen er kjøpt. (*) Normal bruk omfatter ikke: rengjøring. forhold som skyldes kjøper eller forhold på hans side. Reklamasjonsrett: Kjøpslovens bestemmelser er til enhver tid gjeldende. Skulle du som kjøper ha noe å klage på, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel, gi melding til din nærmeste SIMO-forhandler. Det må forventes at vognen får en naturlig slitasje etter en tids bruk. Alle SIMOs tekstiler tilfredsstiller internasjonale krav til lysekthet og gniekthet. Chassis: - All movable parts has to be cleaned up from time to time to secure the chassis for permanent resistence. - All painted chassis can be exposed for rust and rifts as cars, in that case all rifts must be polished with a fine polish paper and then painted. Paint can be bought for the chassis at all Simo retailers. It is no claim for rust because of bad maintenance. The chassis must be maintained for instance like a bicycle. From time to time clean the chassis and wheels, all the painted and nickeled parts on the chassis and wheels must be cleaned with a polish/wax. Oil the axels from time to time. - Air wheel can be punctured, the tube must be repaired same way as a bicycle tube, this can be bought in special bicycle shops. Textile set/carry cot: - All Simo fabrics are made water repellent, the backside of the fabric for hood, pram body, carrycot and rain cover has a coating which means that the fabric is windproof and secured waterpermeability. NOTE! Do not apply attachable reflectors to the fabric, this will destroy the wind and water resistance of the fabric. - The textile parts can be washed by machine 30 C. Follow the washing instruction on the textile (seat cover, cover for bumper bar, carry cot lining, mattress and rain cover). - For parts that are not washable, clean by using a moist cloth with a mild washing detergent. Do not leave the pram to dry in direct sunlight. - All the outer fabrics on the Simo prams (hood and rain cover) are water repellent. We recommend to use an all over extra rain cover for extreme weather as well as air pollution. - Rain will not destroy your pram but to protect the pram as long as possible wipe the outer fabric with a dry cloth when the pram is wet. Do the same with the painted and chromed parts. - The pram shall not be exposed for sunlight for longer time, this can cause bleaching of the fabric. NOTE! The pram shall not be dried in directly sunlight. For normal use (*) According to Norwegian consumer rights law, Simo prams may be returned due to fabric defects. To return your pram, bring proof of purchase to the retailer as documentation for when the pram was bought. (*) Normal use does not consist of: Your right to return merchandise: In accordance with Norwegian consumer rights law, you should contact your Simo retailer as soon as possible, or within a reasonable time, if you have any complaints about your Simo pram or if the pram is defective in any way. Natural wear and tear must be expected after a while. According to international fabric requirements, Simo`s textiles fulfil the colourfastness to light and resistance to rubbing. NOTE: a combination of sun/sea or sun/snow, air pollution, drying in sunlight etc can affect the fabric and the fabric can loose some of the ordinary colour. BEMERK: Alle stoffer vil kunne miste noe av sin opprinnelige farge ved sterk solpåvirkning, spesielt kombinasjon sol/sjø eller sol/snø, sur nedbør, opptørking i sollys og lignende. 4 Simo_130_2013_M.indd

5 VOGNENS DELER - SPECIFICATIONS VOGNENS DELER A B C D E F G H I J K Håndtak Håndtaksregulering - høyde Understellslås Sikkerhetslås Varekurv Transportlås Parkeringsbrems Hjul Kalesje Frontbøyle Fotbrett A B I Be butikken orientere deg om det er noe du ikke forstår. C D J SPECIFICATIONS A B C D E F G H I J K Handle Handle height adjuster Chassis lock Safety lock Basket Transport lock Parking brake Wheel Hood Bumper bar Footrest E F G H K Ask the store to demonstrate the pushchair if you do not understand these instructions. VOGNFAKTA - TECHNICAL INFORMATION Simo 130 er beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 15 kg. Simo 130 is intended for children from 6 months and up to 15 kg. Mål Sittemål Hjul Håndtakshøyde Sammenlagt: Vogn, hjul 25/83 x 32 cm 31 cm cm 97 x 59 x 41 cm Dimensions Seat Wheels Handle height Folded: Pushchair, wheels 25/83 x 32 cm 31 cm cm 97 x 59 x 36 cm Vekt Vogn Hjul Vogn, hjul 10,4 kg 4,3 kg 14,7 kg Weight Pushchair Wheels Pushchair, wheels 10.4 kg 4.3 kg 14.7 kg Max vekt Setet Varekurv 15 kg 5 kg Maximum load Seat Basket 15 kg 5 kg 5 Simo_130_2013_M.indd

6 Bruksanvisning - User Guide Fell opp understellet Unfolding the chassis A B (A) Låsesperren frigjøres. Slå opp understellet ved å løfte i håndtaket. (B) Påse at understellslåsen låser på begge sidene, som indikert på bildene. ADVARSLER eller legges sammen. finner seg i lukket posisjon. (A) Release the transport lock. Unfold the chassis by lifting up the handle. (B) Ensure that the chassis locks lock into position as indicated by the pictures. WARNINGS unfolding and folding. Legge sammen understellet Folding the chassis A B Fell sammen understellet ved å trykke inn understellslåsene merket med A på begge sider og løft sikkerhetslåsens hempe merket B samtidig som du skyver håndtaket forover. Fold the chassis by pressing the chassis locks marked with A on both sides and lifting the safety lock catch marked with B at the same time as you push the handle forward. 6 Simo_130_2013_M.indd

7 Montere på hjulene Fixing the wheels Fjern akselbeskytterne og ta vare på dem for fremtiden (for beskyttelse når vognen transporteres uten hjul). Påse at parkeringsbremsen er av. Press ned låseknappen og skyv hjulet inn på akselen så langt som mulig. Løsne knappen og sjekk at hjulet er skikkelig festet. Remove the axle protectors and save them for future use (protection when transporting without wheels). Ensure that the parking brake is released. Press the locking button and push the wheel onto the axle as far as it will go. Release the button and check that the wheel is firmly in place. ADVARSEL Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att hjulen sitter ordentligt fast och inte går att dra av hjulaxeln. VIKTIG Noen gulvoverflater inneholder komponenter som gør at hjulene avgir et sortfarget pigment som kan smitte av på gulvet. Påse derfor at hjulene ikke direkte berører gulvet. Slik fjernes hjulene: Skyv inn låseknappen og trekk hjulet av akselen. Tørk av all skitt fra akslene før hjulet brukes igjen. WARNING Før vognen tages i brug, tjekkes altid om hjulene er korrekt monteret. IMPORTANT Some floor materials contain components which release black colour pigment from the tyres which may discolour the floor. You should therefore ensure that the tyres do not stand directly on the floor. Removal of wheel: press the locking button and then pull the wheel off the axle. Wipe off any dirt from the axles before you put the wheel back on again. Anvendelse av parkeringsbremsen Using the parking brake GO STOP Bremsen skal trykkes NED for å settes på og løftes OPP for å frigjøres. Kontrollér at bremsen treffer riktig på bremsekransen, hvis ikke låser den ikke skikkelig. ADVARSEL Påse at parkeringsbremsen står på når barnet skal settes opp i eller tas ut av vognen. Press down the brake to activate, and pull it up to release. When the parking brake is applied, ensure that the brake rods lock in the wheel cogs. If not the wheel is not locked properly. WARNING Ensure that the parking brake is engaged as you place your child in or take your child out of the pram/ pushchair. 7 Simo_130_2013_M.indd

8 Regulering av høyden på håndtaket Adjusting handle height Juster vinkelen på håndtaket ved å trykke inn knappene på håntaksreguleringen på begge sider (innside) av håndtaket. Hev/sent vinkelen på håndtaket til den ønskede posisjon, slipp knappene og håndtaket vil låse seg i den nye posisjonen. VIKTIG Før vognen tas i bruk, sjekk alltid at håndtaket befinner seg i låst posisjon og at det har samme høyde på begge sider. Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Adjust the height of the handle by pressing the buttons on the height adjuster on both sides (inside) of the handle. Raise/lower the handle to the required position, release the buttons and the handle will lock into its new position. IMPORTANT Ensure that the handle is in locked position and at the same height on both sides before use. Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides will affect the stability of the vehicle. Slik demonteres handlekurvens tekstil Basket fabric removal Knepp opp borelåsen og de 2 trykknapperne som holder handlekurvens tekstil på plass. Remove the hook-in-loop strip and open the two push buttons holding the basket fabric. 8 Simo_130_2013_M.indd

9 Slik justeres ryggen Adjusting the backrest Ryggen kan justeres i tre ulike posisjoner. Trekk ryggen oppover for sittestilling. Skyv reguleringsbøylen for ryggen innover og flytt ryggen ned for liggestilling, og slipp reguleringsbølyen. The backrest can be placed in three different positions. Pull backrest upwards for a higher position. Push the backrest handle inwards and move the backrest downwards for a lower position, release handle. Slik justeres fotbrettet Adjusting the footrest Fotbrettet har to stillinger. For å heve fotbrettet, skyv brettet opp- og utover til den øverste posisjonen. For å senke fotbrettet, skyv brettet innover og ned. The footrest has two positions. To raise the footrest, move the footrest upwards/outwards to the uppermost position. To lower the footrest, press the footrest inwards and downwards. 9 Simo_130_2013_M.indd

10 Setetrekk Seat cover A B C D E (A) Trykk fast ryggplatens fester mot ryggbøylen. (B) Dra det underste trekket over ryggbøylen. (C) Dra så det neste trekket over øvre del av ryggen og fest med borrelås. (D) Fest de to båndene til hovedsetetrekket. (E) Avslutt med å trekke over det ytre trekket og fest borrelåsen mot ryggen. (A) Press the backrest s mountings against the back bar. (B) Pull the lower cover fabric over the back bar and secure with the Velcro strip, (C) then pull the next cover fabric over the hood bar and secure with the Velcro strip at the top of the back fabric. (D) Secure the two straps to the hood. (E) Finish by folding over the outer cover fabric and securing the Velcro strip to the back. Før inn sidejernet i tøykanalene under armlensbeskyttelsen. Fest sidejernet med trykknappen. Legg tøyet over armelene og fest det med trykknappene. Insert the cover attachments into the fabric tunnels under the elbow-rest pads. Fix the cover attachment with the push button. Fold the elbow-rest pads over the elbow-rests and fix with the push buttons. 10 Simo_130_2013_M.indd

11 Fest frontbøyletrekket rundt frontbøylen med glidelåsen. Knepp så fast skrittstroppen rundt frontbøylen. Wrap the bumper bar cover and fasten the crotch strap. Fest fotbrett puten med borelåsen. Fix the footrest pad with the hook-and-loop strip. Kalesje - Hood Fest kalesjen ved å presse kalesjefestene på innsiden av røret som fører opp mot håndtaket. Attache the hood by pressing the hood holders onto both sides of the inside of the tubular frame. For å låse kalesjen i oppslått posisjon, må kalesjestrammerne presses ned og frem mot fronten på kalesjen. Kalesjestrammerne må dras opp og bakover for å frigjøre kalesjen. For keeping the hood in a straight position push the hood joints downwards and against the front of the hood. To release the hood; pull the hood joint up and backwards. 11 Simo_130_2013_M.indd

12 Montere 5-pkt selen Fixing the 5 point harness Fest spennene på selen i D-ringene som er festet i innsatsen. Før man fester C-låsen, må selens skulder- og skrittstropper føres gjennom tekstilet og gjennom hullene i setet. ADVARSEL Benytt alltid sele. VIKTIG Når selene monteres/demonteres er det viktig at de blir holdt utenfor barnets rekkevidde, da disse delen er små og kan føre til kvelning. The side hooks on the harness are attachd to the D rings on the seat. Before you attach the C locks, the harness s shoulder and crotch straps should be fed through the seat unit cover and the holes in the seat. WARNING Always use the restraint system. IMPORTANT When the harness is fitted/removed, it is important that the parts are kept out of reach of small children, these parts are small and there is the risk of suffocation. Fest skulderputene rundt skulderselene med borrelås. Secure the shoulder pads around the harness shoulder straps with the hook-and-loop strips. 12 Simo_130_2013_M.indd

13 Lås selen ved å trykke inn beltelåsen i holderen til den låser med et klikk. Lock the harness by pressing the harness locks in the holder until it lock into place and you hear a click. Løsne selen ved å holde inn beltelåsene og samtidig dra beltet utover. Release the locks on the harness by pressing the buttons on the lock at the same time as you pull the belt outwards. ADVARSEL Juster beltet så det passer til barnet ditt. WARNING Adjust the harness correctly to fit your child. 13 Simo_130_2013_M.indd

14 Regndekke - Apron Fest vindskyddet med strikkløkkene og trykknappene på to sider av kalesjen. Fix the apron with the elastic straps and push buttons on both sides of the hood. 14 Simo_130_2013_M.indd

15 Simo_130_2013_M.indd

16 BRIO Baby Norway AS Postboks 34, 1662 ROLVSØY. Tel Simo_130_2013_M.indd

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G

USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G USER MANUAL BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING TROPHY 9002432G 2 English... 5 Dansk... 30 Norsk... 55 3 4 English 2008 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e

TANGO VII ILLUSTRASJON/ ILLUSTRATION. Konfigurasjons tabell/ Configuration Table. User manual. 1 User manual Tango VII 1e TANGO VII Konfigurasjons tabell/ Configuration Table User manual Type telefonapparat / Telephone type Alcatel, Reflex, Ericsson, Telenor Venus, Siemens, Ludia, Nortel, Meridian Panasonic, Teleste Ascom

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB

Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB Trex 7 Art.nr. 300 024 Model: Mosco 4MB INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Deleliste / Dellista / Parts List 7 Montering / Assembly 8 Program 9 Viktig informasjon

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8308V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM ECO-Starter Frekvens:

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8014V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM Alarm Controller

Detaljer

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning AQUA SPA NORDIC Bruksanvisning Produsent: Model: PH050006/PH050010, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Shanghai Qinxu Plastic Products Co., Ltd. 5151, Dongchuan Road, Heqing Town, Pudong New Area, Shanghai,

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer