Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_2013_M.indd 1 2013-02-28 11."

Transkript

1 Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_2013_M.indd

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon Care instructions 4 Vognens deler Specifications 5 Vognfakta Technical information 5 Bruksanvisning User Guide 6 Fell opp understellet Unfolding the chassis 6 Legge sammen understellet Folding the chassis 6 Montere på hjulene Fixing the wheels 7 Anvendelse av parkeringsbremse Applying the parking brake 7 Regulering av hoyden på håndtaket Adjusting handle height 8 Slik demonteres handlekurvens tekstil Basket fabric removal 8 Slik justeres ryggen Adjusting the backrest 9 Slik justeres fotbrettet Adjusting the footrest 9 Setetrekk Seat cover 10 Kalesje Hood 11 Montere 5-pkt selen Fixing the 5 point harness 12 Regndekke Apron 14 2 Simo_130_2013_M.indd

3 VIKTIG Oppbevare den bruksanvisning for fremtidig bruk. Ditt barns sikkerhet kan påvirkes, hvis du ikke følger disse instruksjonene. Det er viktig at alle personer som skal bruke dette produktet og dets tilbehør, er kjent med hvordan produktet fungerer selv om han/ hun skal bruke det kun i kortere perioder. Det bør bemerkes at denne bruksanvisningen ikke kan eliminere alle mulige risiko som et barn kan utsettes for ved bruk av dette produktet. Du er selv ansvarlig for ditt barns sikkerhet. Dersom noe er uklart, kontakt din nærmeste Simo forhandler. ADVARSLER understellet slås opp eller legges sammen. barn under 6 måneder. er riktig låst/festet til understellet før vognen tas i bruk. skøyter/inlines eller når du springer. Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Overlast, feilaktig bruk og benyttelse av tilbehør som ikke er beregnet for denne vognen kan skade den. Benytt vennligst kun reservedeler eller tilbehør som er beregnet for denne typen vogn. Bruk aldri denne vognen dersom noen deler mangler eller er ødelagt. Dersom vognen blir skadet må du umiddelbart henvende deg til din BRIO-forhandler for utbedring av skaden. Simo Sport er beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 15 kg. Bruk kun vognen for det antall (1) barn hvor den har blitt utformet. Dette produktet oppfyller kravene i henhold til EN 1888:2012. IMPORTANT Keep this instructions for future reference. Your child s safety may be affected if you do not follow these instructions. It is important that anyone using this pram/pushchair and its accessories should be familiar with how it is operated even if he/she is only going to use the pram/pushchair for a short while. Obviously these instructions cannot eliminate all possible risks when using this pram/pushchair. You are of course responsible for your child s safety. If anything is unclear, contact the Simo retail outlet you purchased this pram/pushchair from. WARNINGS use. when unfolding and folding this product. children under 6 months. ment devices, are correctly engaged to the chassis before use. Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides will affect the stability of the vehicle. Overloading, incorrect handling and the use of accessories that are not approved by the manufacturer can damage the pram/pushchair. Use only replacement parts or accessories approved by the manufacturer. Do not use if any part is broken, torn or missing. If the pushchair becomes damaged, you should immediately contact your BRIO retailer to get it repaired. Simo Sport is intended for children from 6 months and up to 15 kg. Use this stroller only for the number of children (1) for which it has been designed. This product complies with EN 1888: Simo_130_2013_M.indd

4 Vedlikeholdsinformasjon Care instructions Understell: - For å sikre understellets varighet, må bevegelige deler rengjøres og smøres med jevne mellomrom. - Lakkerte understell er like utsatt for riper og rust som biler. Derfor må alle typer riper og sår i lakken pusses med fint sandpapir, og lakkes. SIMOs forhandlere selger vedlikeholdssett til understell i lakkfargene. Rustskader grunnet dårlig vedlikehold, er ikke reklamasjonsgrunnlag. Et understell krever vedlikehold på lik linje med for eksempel en sykkel. Understell og hjul må tørkes av med jevne mellomrom og vi anbefaler voks/polish til de lakkerte og forniklede delene. Akslene må smøres med jevne mellomrom. - Lufthjul kan punktere. Hjulet (slangen) må da lappes på samme måte som man lapper et sykkelhjul. Egnet utstyr kjøpes i spesialbutikker for sykler. Overdel/bag: - Alle våre tekstiler er impregnerte slik at tekstilene er vann-avvisende. Baksiden av ytterstoffene (kalesje, bag og regntrekk) er belagt slik at de er vindtett og sikret mot vanngjennomtrengning. NB! Det må ikke stikkes nåler (til refleks og lignende) gjennom duken. Dette ødelegger vognens vann- og vindtetthet. - Tekstildeler med vaskeanvisning vaskes i maskin på 30ºC (Setetrekk, frontbøyletrekk, selepolstring, innertrekk, madrass og regntrekk). - Ved rengjøring av ikke vaskbare deler må det kun benyttes mildt vaskemiddel (f.eks. Nylonvask). Vognen må ikke tørkes i direkte sollys. - Alle SIMOs yttertekstiler (kalesje og regntrekk) er vanntette. Vi anbefaler imidlertid at det benyttes heldekkende regntrekk under ekstreme værforhold. Dette vil også beskytte vognen mot sur nedbør og annen forurensning. - Regnvær skader ikke vognen, men for å bevare vognen pen lengst mulig, bør ytterstoffet tørkes av med en tørr klut når vognen er våt. Dette gjelder også lakkerte og forkrommede deler. - Vognen bør ikke utsettes for sterkt sollys over lengre tid, da det etter hvert vil føre til bleking av stoffet. NB! Vognen må ikke tørkes i direkte sollys! Ved normal bruk (*) gis SIMO-vogner reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil i henhold til norsk Kjøpslov. Kjøpsbeviset bør medbringes ved eventuell reklamasjon for å dokumentere når varen er kjøpt. (*) Normal bruk omfatter ikke: rengjøring. forhold som skyldes kjøper eller forhold på hans side. Reklamasjonsrett: Kjøpslovens bestemmelser er til enhver tid gjeldende. Skulle du som kjøper ha noe å klage på, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel, gi melding til din nærmeste SIMO-forhandler. Det må forventes at vognen får en naturlig slitasje etter en tids bruk. Alle SIMOs tekstiler tilfredsstiller internasjonale krav til lysekthet og gniekthet. Chassis: - All movable parts has to be cleaned up from time to time to secure the chassis for permanent resistence. - All painted chassis can be exposed for rust and rifts as cars, in that case all rifts must be polished with a fine polish paper and then painted. Paint can be bought for the chassis at all Simo retailers. It is no claim for rust because of bad maintenance. The chassis must be maintained for instance like a bicycle. From time to time clean the chassis and wheels, all the painted and nickeled parts on the chassis and wheels must be cleaned with a polish/wax. Oil the axels from time to time. - Air wheel can be punctured, the tube must be repaired same way as a bicycle tube, this can be bought in special bicycle shops. Textile set/carry cot: - All Simo fabrics are made water repellent, the backside of the fabric for hood, pram body, carrycot and rain cover has a coating which means that the fabric is windproof and secured waterpermeability. NOTE! Do not apply attachable reflectors to the fabric, this will destroy the wind and water resistance of the fabric. - The textile parts can be washed by machine 30 C. Follow the washing instruction on the textile (seat cover, cover for bumper bar, carry cot lining, mattress and rain cover). - For parts that are not washable, clean by using a moist cloth with a mild washing detergent. Do not leave the pram to dry in direct sunlight. - All the outer fabrics on the Simo prams (hood and rain cover) are water repellent. We recommend to use an all over extra rain cover for extreme weather as well as air pollution. - Rain will not destroy your pram but to protect the pram as long as possible wipe the outer fabric with a dry cloth when the pram is wet. Do the same with the painted and chromed parts. - The pram shall not be exposed for sunlight for longer time, this can cause bleaching of the fabric. NOTE! The pram shall not be dried in directly sunlight. For normal use (*) According to Norwegian consumer rights law, Simo prams may be returned due to fabric defects. To return your pram, bring proof of purchase to the retailer as documentation for when the pram was bought. (*) Normal use does not consist of: Your right to return merchandise: In accordance with Norwegian consumer rights law, you should contact your Simo retailer as soon as possible, or within a reasonable time, if you have any complaints about your Simo pram or if the pram is defective in any way. Natural wear and tear must be expected after a while. According to international fabric requirements, Simo`s textiles fulfil the colourfastness to light and resistance to rubbing. NOTE: a combination of sun/sea or sun/snow, air pollution, drying in sunlight etc can affect the fabric and the fabric can loose some of the ordinary colour. BEMERK: Alle stoffer vil kunne miste noe av sin opprinnelige farge ved sterk solpåvirkning, spesielt kombinasjon sol/sjø eller sol/snø, sur nedbør, opptørking i sollys og lignende. 4 Simo_130_2013_M.indd

5 VOGNENS DELER - SPECIFICATIONS VOGNENS DELER A B C D E F G H I J K Håndtak Håndtaksregulering - høyde Understellslås Sikkerhetslås Varekurv Transportlås Parkeringsbrems Hjul Kalesje Frontbøyle Fotbrett A B I Be butikken orientere deg om det er noe du ikke forstår. C D J SPECIFICATIONS A B C D E F G H I J K Handle Handle height adjuster Chassis lock Safety lock Basket Transport lock Parking brake Wheel Hood Bumper bar Footrest E F G H K Ask the store to demonstrate the pushchair if you do not understand these instructions. VOGNFAKTA - TECHNICAL INFORMATION Simo 130 er beregnet for barn fra 6 måneder og opp til 15 kg. Simo 130 is intended for children from 6 months and up to 15 kg. Mål Sittemål Hjul Håndtakshøyde Sammenlagt: Vogn, hjul 25/83 x 32 cm 31 cm cm 97 x 59 x 41 cm Dimensions Seat Wheels Handle height Folded: Pushchair, wheels 25/83 x 32 cm 31 cm cm 97 x 59 x 36 cm Vekt Vogn Hjul Vogn, hjul 10,4 kg 4,3 kg 14,7 kg Weight Pushchair Wheels Pushchair, wheels 10.4 kg 4.3 kg 14.7 kg Max vekt Setet Varekurv 15 kg 5 kg Maximum load Seat Basket 15 kg 5 kg 5 Simo_130_2013_M.indd

6 Bruksanvisning - User Guide Fell opp understellet Unfolding the chassis A B (A) Låsesperren frigjøres. Slå opp understellet ved å løfte i håndtaket. (B) Påse at understellslåsen låser på begge sidene, som indikert på bildene. ADVARSLER eller legges sammen. finner seg i lukket posisjon. (A) Release the transport lock. Unfold the chassis by lifting up the handle. (B) Ensure that the chassis locks lock into position as indicated by the pictures. WARNINGS unfolding and folding. Legge sammen understellet Folding the chassis A B Fell sammen understellet ved å trykke inn understellslåsene merket med A på begge sider og løft sikkerhetslåsens hempe merket B samtidig som du skyver håndtaket forover. Fold the chassis by pressing the chassis locks marked with A on both sides and lifting the safety lock catch marked with B at the same time as you push the handle forward. 6 Simo_130_2013_M.indd

7 Montere på hjulene Fixing the wheels Fjern akselbeskytterne og ta vare på dem for fremtiden (for beskyttelse når vognen transporteres uten hjul). Påse at parkeringsbremsen er av. Press ned låseknappen og skyv hjulet inn på akselen så langt som mulig. Løsne knappen og sjekk at hjulet er skikkelig festet. Remove the axle protectors and save them for future use (protection when transporting without wheels). Ensure that the parking brake is released. Press the locking button and push the wheel onto the axle as far as it will go. Release the button and check that the wheel is firmly in place. ADVARSEL Kontrollera alltid, innan du använder vagnen, att hjulen sitter ordentligt fast och inte går att dra av hjulaxeln. VIKTIG Noen gulvoverflater inneholder komponenter som gør at hjulene avgir et sortfarget pigment som kan smitte av på gulvet. Påse derfor at hjulene ikke direkte berører gulvet. Slik fjernes hjulene: Skyv inn låseknappen og trekk hjulet av akselen. Tørk av all skitt fra akslene før hjulet brukes igjen. WARNING Før vognen tages i brug, tjekkes altid om hjulene er korrekt monteret. IMPORTANT Some floor materials contain components which release black colour pigment from the tyres which may discolour the floor. You should therefore ensure that the tyres do not stand directly on the floor. Removal of wheel: press the locking button and then pull the wheel off the axle. Wipe off any dirt from the axles before you put the wheel back on again. Anvendelse av parkeringsbremsen Using the parking brake GO STOP Bremsen skal trykkes NED for å settes på og løftes OPP for å frigjøres. Kontrollér at bremsen treffer riktig på bremsekransen, hvis ikke låser den ikke skikkelig. ADVARSEL Påse at parkeringsbremsen står på når barnet skal settes opp i eller tas ut av vognen. Press down the brake to activate, and pull it up to release. When the parking brake is applied, ensure that the brake rods lock in the wheel cogs. If not the wheel is not locked properly. WARNING Ensure that the parking brake is engaged as you place your child in or take your child out of the pram/ pushchair. 7 Simo_130_2013_M.indd

8 Regulering av høyden på håndtaket Adjusting handle height Juster vinkelen på håndtaket ved å trykke inn knappene på håntaksreguleringen på begge sider (innside) av håndtaket. Hev/sent vinkelen på håndtaket til den ønskede posisjon, slipp knappene og håndtaket vil låse seg i den nye posisjonen. VIKTIG Før vognen tas i bruk, sjekk alltid at håndtaket befinner seg i låst posisjon og at det har samme høyde på begge sider. Alt som blir hengt på håndtaket og / eller på ryggstøtten og / eller på sidene reduserer vognens stabilitet. Adjust the height of the handle by pressing the buttons on the height adjuster on both sides (inside) of the handle. Raise/lower the handle to the required position, release the buttons and the handle will lock into its new position. IMPORTANT Ensure that the handle is in locked position and at the same height on both sides before use. Any load attached to the handle and/or on the backrest and/or on the sides will affect the stability of the vehicle. Slik demonteres handlekurvens tekstil Basket fabric removal Knepp opp borelåsen og de 2 trykknapperne som holder handlekurvens tekstil på plass. Remove the hook-in-loop strip and open the two push buttons holding the basket fabric. 8 Simo_130_2013_M.indd

9 Slik justeres ryggen Adjusting the backrest Ryggen kan justeres i tre ulike posisjoner. Trekk ryggen oppover for sittestilling. Skyv reguleringsbøylen for ryggen innover og flytt ryggen ned for liggestilling, og slipp reguleringsbølyen. The backrest can be placed in three different positions. Pull backrest upwards for a higher position. Push the backrest handle inwards and move the backrest downwards for a lower position, release handle. Slik justeres fotbrettet Adjusting the footrest Fotbrettet har to stillinger. For å heve fotbrettet, skyv brettet opp- og utover til den øverste posisjonen. For å senke fotbrettet, skyv brettet innover og ned. The footrest has two positions. To raise the footrest, move the footrest upwards/outwards to the uppermost position. To lower the footrest, press the footrest inwards and downwards. 9 Simo_130_2013_M.indd

10 Setetrekk Seat cover A B C D E (A) Trykk fast ryggplatens fester mot ryggbøylen. (B) Dra det underste trekket over ryggbøylen. (C) Dra så det neste trekket over øvre del av ryggen og fest med borrelås. (D) Fest de to båndene til hovedsetetrekket. (E) Avslutt med å trekke over det ytre trekket og fest borrelåsen mot ryggen. (A) Press the backrest s mountings against the back bar. (B) Pull the lower cover fabric over the back bar and secure with the Velcro strip, (C) then pull the next cover fabric over the hood bar and secure with the Velcro strip at the top of the back fabric. (D) Secure the two straps to the hood. (E) Finish by folding over the outer cover fabric and securing the Velcro strip to the back. Før inn sidejernet i tøykanalene under armlensbeskyttelsen. Fest sidejernet med trykknappen. Legg tøyet over armelene og fest det med trykknappene. Insert the cover attachments into the fabric tunnels under the elbow-rest pads. Fix the cover attachment with the push button. Fold the elbow-rest pads over the elbow-rests and fix with the push buttons. 10 Simo_130_2013_M.indd

11 Fest frontbøyletrekket rundt frontbøylen med glidelåsen. Knepp så fast skrittstroppen rundt frontbøylen. Wrap the bumper bar cover and fasten the crotch strap. Fest fotbrett puten med borelåsen. Fix the footrest pad with the hook-and-loop strip. Kalesje - Hood Fest kalesjen ved å presse kalesjefestene på innsiden av røret som fører opp mot håndtaket. Attache the hood by pressing the hood holders onto both sides of the inside of the tubular frame. For å låse kalesjen i oppslått posisjon, må kalesjestrammerne presses ned og frem mot fronten på kalesjen. Kalesjestrammerne må dras opp og bakover for å frigjøre kalesjen. For keeping the hood in a straight position push the hood joints downwards and against the front of the hood. To release the hood; pull the hood joint up and backwards. 11 Simo_130_2013_M.indd

12 Montere 5-pkt selen Fixing the 5 point harness Fest spennene på selen i D-ringene som er festet i innsatsen. Før man fester C-låsen, må selens skulder- og skrittstropper føres gjennom tekstilet og gjennom hullene i setet. ADVARSEL Benytt alltid sele. VIKTIG Når selene monteres/demonteres er det viktig at de blir holdt utenfor barnets rekkevidde, da disse delen er små og kan føre til kvelning. The side hooks on the harness are attachd to the D rings on the seat. Before you attach the C locks, the harness s shoulder and crotch straps should be fed through the seat unit cover and the holes in the seat. WARNING Always use the restraint system. IMPORTANT When the harness is fitted/removed, it is important that the parts are kept out of reach of small children, these parts are small and there is the risk of suffocation. Fest skulderputene rundt skulderselene med borrelås. Secure the shoulder pads around the harness shoulder straps with the hook-and-loop strips. 12 Simo_130_2013_M.indd

13 Lås selen ved å trykke inn beltelåsen i holderen til den låser med et klikk. Lock the harness by pressing the harness locks in the holder until it lock into place and you hear a click. Løsne selen ved å holde inn beltelåsene og samtidig dra beltet utover. Release the locks on the harness by pressing the buttons on the lock at the same time as you pull the belt outwards. ADVARSEL Juster beltet så det passer til barnet ditt. WARNING Adjust the harness correctly to fit your child. 13 Simo_130_2013_M.indd

14 Regndekke - Apron Fest vindskyddet med strikkløkkene og trykknappene på to sider av kalesjen. Fix the apron with the elastic straps and push buttons on both sides of the hood. 14 Simo_130_2013_M.indd

15 Simo_130_2013_M.indd

16 BRIO Baby Norway AS Postboks 34, 1662 ROLVSØY. Tel Simo_130_2013_M.indd

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_manual2011.indd 1 2011-05-26 16.

Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions. 130 Sportsvogn Pushchair. Simo_130_manual2011.indd 1 2011-05-26 16. Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions 130 Sportsvogn Pushchair Simo_130_manual2011.indd 1 2011-05-26 16.31 INNHOLDSFORTEGNELSE - CONTENT Viktig Important 3 Vedlikeholdsinformasjon

Detaljer

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions BAGVOGN Bagvogn Pram KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair SPORT Sportsvogn

Detaljer

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair

BAGVOGN Bagvogn Pram. KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair. SPORT Sportsvogn Pushchair Bruksanvisning og vedlikeholdsinformasjon User Guide and Care Instructions BAGVOGN Bagvogn Pram KOMBI Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair DUO Bagvogn og Sportsvogn Pram and Pushchair SPORT Sportsvogn

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland

Wonderland 904. Regulerbar seng Electrical adjustable bed. my bed - my wonderland Wonderland 904 Regulerbar seng Electrical adjustable bed my bed - my wonderland Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance Bruk vedlikehold Use Maintenance 1/12 SE SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions Viktig: Advarsel: - Massasjesystemet er ikke ment for personer

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 3 click! a b c d e f g Bruksanvisning/ Brugsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Gruppe 0+ Maks vekt/vægt 13 kg Alder 0-12 mnd ECE R44-04 8 9 Takk for at du valgte BeSafe izi Go Det er meget viktig at du

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzone. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo. Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo. Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Bruksanvisning Kidzone Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold til R44 / 04 Important information Takk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 3 a b c d e f g h click! Bruksanvisning/ Brugsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Høyde/højde 40-75 cm Maks vekt/vægt 13 kg Alder 0-12 mnd UN regulation no. R129 i-size 8 9 Takk for at du valgte BeSafe

Detaljer

LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1

LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1 LED BUTIKKDISPLAY 2013 REV 2/1/13 R1 Mini Maglite LED 2-Cell AA SIDE KICK Varenr: 31950010 BESKRIVELSE : 12x 2AA Mini Maglite LED Plasseringsforslag: Desktop. 2AA LED. 77 lumens. Fire modus (Høy, lav,

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

DESIGN FOR YOUR BABY. NO - Bruksanvisning Voksi Active. GB - User manual

DESIGN FOR YOUR BABY. NO - Bruksanvisning Voksi Active. GB - User manual DESIGN FOR YOUR BABY NO - Bruksanvisning Voksi Active GB - User manual Voksi Active NO Gratulerer med din Voksi Active pose. Les bruksanvisningen før du tar posen i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL

BRUKER MANUAL/USERS MANUAL BRUKER MANUAL/USERS MANUAL 65 ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTMENT FORHANDLER/DEALER. A/S SØRLANDETS ALUMINIUMPRODUKTER Mjåvannsveien 35, 4628 Kristiansand, NORWAY Tlf:+4 38 18 52 00 Fax:+4 38 18 20 86 9 3 1 2

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back!

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back! Spar krefter spar ryggen! SAVE ENERGY save your back! WINTER 2013 / 2014 Avalanche! er verdens mest solgte verktøy for fjerning av snø på tak. Avalanche! is the worlds best selling roof snow removal tool.

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Molift EvoSling FlexiStrap

Molift EvoSling FlexiStrap Molift EvoSling FlexiStrap NO - Brukermanual BM28903 Rev. A 2015-04-10 Innhold Generelt...3 Samsvarserklæring...3 Betingelser for bruk...3 Garanti...3 Etiketter og symboler...3 Symboler...3 Molift EvoSling

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

QTRO QTRO QTRO. ush EN1888. click. click. click BS 7409: 1996 BS EN 1888. 24 Návod. Instructions. Brukerveiledning. Instruktioner.

QTRO QTRO QTRO. ush EN1888. click. click. click BS 7409: 1996 BS EN 1888. 24 Návod. Instructions. Brukerveiledning. Instruktioner. 3 click click QTRO 4 Brukerveiledning Instruktioner EN p Instructions 6 ush 7 SE QTRO 5 8 9.4 bar rr lke S I/ FI Instrukcja 0 E as ywa co mm e Dutch Design Made in China QTRO f 0P approved click 4 Návod

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo

Bruksanvisning R44 / 04. Kidzofix. Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo. Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Bruksanvisning Kidzofix Bakovervendt med feste i Isofix 9-18 kilo Bakovervendt med setebelte 9-25 kilo Forovervendt med setebelte 9-18 kilo Forovervendt med bilbelte 15-25 kilo Testet og godkjent i henhold

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend.

ABRAJET. Water. tool. Watech AS Waterjet technology. as a. three machines in one. Patent pend. ABRAJET three machines in one Patent pend. Water as a tool Watech AS Waterjet technology HYDROBLASTING Watech AS has developed a new system, Abrajet. This is a new surface treatment technology fast and

Detaljer

SERVICEMANUAL OG VEDLIKEHOLDSBESKRIVELSE

SERVICEMANUAL OG VEDLIKEHOLDSBESKRIVELSE SERVICEMANUAL OG VEDLIKEHOLDSBESKRIVELSE Gemino 60 Gemino 60 M Gemino 60 S Gemino 60 service og veldikehold_no_a Gemino 60 Service og vedlikehold Vedlikehold som er nevnt i dette avsnittet kan utføres

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

DUO base. max 2x 15 kg. max 2x 2 kg. max 2x 5 kg. total max 44 kg. carrycot. 4,9 kg. max 9 kg. Instructions. brukerveiledning. Bruksanvisning DUO

DUO base. max 2x 15 kg. max 2x 2 kg. max 2x 5 kg. total max 44 kg. carrycot. 4,9 kg. max 9 kg. Instructions. brukerveiledning. Bruksanvisning DUO DUO base DE DUO max x 5 kg 89cm max x kg 0cm x 76cm x 86-6cm max x 5 kg.4 bar total max 44 kg 7 kg x 76cm x 50cm click click click carrycot 4 4,9 kg 3 6 5 80cm x 34cm x 56cm Instructions EN DUO brukerveiledning

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer

Bakovervendt/ bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning. Gruppe. Vektklasse/ vægtklasse. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakovervendt/ bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning. Gruppe. Vektklasse/ vægtklasse. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakovervendt/ bagudvendt Brukerhåndbok/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vektklasse/ vægtklasse Alder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Takk for at du valgte BeSafe izi Sleep BeSafe har utviklet denne basen med mye

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer