Evaluering av Innherred Reiseliv. : rapport fra Skala Analyse & Rådgivning AS 5. mai 2009 / Kristin Storli og Hans Kristian Aspen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Innherred Reiseliv. : rapport fra Skala Analyse & Rådgivning AS 5. mai 2009 / Kristin Storli og Hans Kristian Aspen"

Transkript

1 valuering av nnherred eiseliv : rapport fra kala nalyse & ådgivning 5. mai 2009 / ristin torli og ans ristian spen

2 valuering nnherred eiseliv () kala har gjennomført dybdesamtaler med 22 personer i sentrale virksomheter innen reiselivet på nnherred. tillegg har vi snakket med 21 sentrale personer hos ulike turoperatører og reiselivsbedrifter på nasjonalt plan. ette gir god innsikt i hva lokale og nasjonale aktører mener om de problemstillingene som er tatt opp. amtalene ble gjennomført i tidsrommet 24/4 5/5 2009, og følgende virksomheter er intervjuet: e 22 lokale aktørene er: randheia illmark & elvære Levanger Camping erg ård Lyspunktet alleri enka / en iala lasskunst illa erda usfliden teinkjer urssenter alstadsenteret ygg ård Mære Landbruksskole Quality otel teinkjer tiklestad olfklubb Øyna årdsmat orlandia acklund otell Levanger kaperiet / Potteriet en lade Lerke uldbergaunet ommerhotell og Camping erry røneng tiklestad Park otel jerkem teinkjer æringsselskap Lars dvard off e 21 nasjonale aktørene er: eiseliv Peer ynt Tours læburuten Tumlare Corporation urobuss amar Travelnet candia Tours Larsens eisebyrå Trondheim ktivum Per eisebyrå ettbuss Jarlsberg eiser Jærbussen in eisepartner Tide eiser aga or eiser Temareiser redrikstad spnes eiser valbard eiser rvid lagestad, professor i opplevelsesøkonomi ved andelshøyskolen nkelte av disse ville være anonyme, og vi siterer derfor ikke enkeltuttalelser som kan knyttes til noen av disse.

3 ovedresultater

4 isjon, mål og strategi isjoner og mål relativt lite kjent lokalt vært lite kjent nasjonalt Lite kjennskap til hva som er de viktigste målgruppene oe usikkerhet lokalt om strategien og virkemidlene er de rette, men tiltro til at gjør så godt de kan amarbeid må fortsette

5 va er / hva vil være? klart for mange ut over felles paraply og markedsføring erviceavtale grei nok / forventninger stort sett innfridd anske stor kostnad for mange / vanskelig å måle nytteverdien va kan være ut over dette? Tettere dialog med medlemmene (mange sier de får mye info, men bidrar lite motsatt vei selv, noe de gjerne vil gjøre ) algs- / bookingkanal Pakkeløsninger ompetanseheving / profesjonalisering av medlemmene nkelte av de nasjonale aktørene stiller på generelt grunnlag spørsmål om kommunenes involvering - ut over økonomiske bidrag - er udelt positiv. dette ligger ingen kritikk av, men er altså en generell betraktning.

6 nnherreds attraksjonskraft Lokale aktører: Mangfoldet istorie / tiklestad Mat og matkultur en yldne mvei orte avstander asjonale aktører: istorie / tiklestad / lavsarven Mat og matkultur orte avstander ærhet til Trondheim og ærnes

7 nnherred som begrep Lokale aktører tror ikke nnherred er kjent (selv ikke i Trøndelag) kke kjent nasjonalt yene på nnherred er selvsagt bedre kjent må fylles med attraktivt innhold Toscana Provence nnherred?

8 Markedsføring / synliggjøring Tydeliggjøre visjon og målsettinger både lokalt og nasjonalt vem er målgruppene? Lokalt, nasjonalt, internasjonalt? amarbeid under felles paraply er nødvendig od / grei hjemmeside, men ikke alle er helt fornøyde Må ha gode søkeord ( triggerord ) ør knyttes opp mot overordnet web-satsing som visitnorway.com og trondelag.com men de små aktørene må sikres synliggjøring Målrettet innsats mot målgrupper, for eksempel: eiseoperatørene Trondheimsregionen tland med direkte fly til T oen lokalt er litt usikre på markedsføringsstrategien med brosjyrer etc., selv om de fleste mener brosjyren / guiden er fin oen stiller spørsmål ved at den distribueres til alle husstander, andre mener dette er viktig og riktig

9 ført til økt synlighet? Lokale aktører: e fleste mener at det har ført til økt synlighet oen er mer usikre asjonale aktører: oen få mener ja e fleste mener nei

10 idere samarbeid nison enighet om at destinasjonssamarbeid er veien å gå mulig å lykkes like godt hver for seg en yldne mveis suksess må det læres av Tydeliggjøring av visjon / strategi skaper tørre engasjement terkere tilhørighet / eierskap tørre stolthet lere ambassadører Profesjonalisering Tydeligere / mer spisset markedsføring

11 idere strategi hvordan lykkes enda bedre? ortsette samarbeidet Tydeliggjøre visjon og mål Tydeliggjøre nytteverdi av deltagelse for den enkelte aktør / deltager ngasjere små og store aktører i fellesskap Profesjonalisering (enkeltaktører og helhet: markedsføring, informasjon, service, skilting, tilrettelegging, gjøre det enkelt for turisten...) efinere målgrupper Pakkeløsninger Mer målrettet markedsarbeid mot definerte målgrupper alanse mellom lokal og nasjonal/internasjonal markedsføring va gjelder hvordan selve reiselivssatsingen skal og bør organiseres har ikke dette vært tema i samtalene. e vi har snakket med har heller ikke selv kommet med konkrete tanker eller innspill om dette, bortsett fra at de er klare på at det må være et samarbeid mellom flere aktører og på tvers av kommunegrenser. t over dette har noen få påpekt at man, på generelt grunnlag, bør være bevisst hvilken rolle kommunene skal spille i et slikt samarbeid. ommunal og fylkeskommunal pengestøtte er selvsagt nødvendig, men enkelte mener at man må være bevisst på hvor mye kommunene skal engasjere seg i selve driften og detaljstyringen av et destinasjonsselskap. i understreker at ingen kommer med kritikk av kommunene på nnherred i så henseende, men at dette er generelle betraktninger omkring kommuners involvering i slike prosjekter generelt sett.

12 ovedfunn lokale aktører, oppsummert s visjon må tydeliggjøres / delvis uklar for mange i dag elles og tydelig forståelse om mål og virkemidler må styrkes, for å oppnå større engasjement og involvering fra aktørene nnherred lite kjent som begrep / også i Trøndelag Må fylles med tydelig og lett kommuniserbart innhold e små aktørene må synliggjøres bedre erviceavtale fungerer ok / forventinger innfridd, men mange usikre på nytteverdi ifht kostnad e fleste tålmodige ( ting tar tid ), men samtidig usikre på nytte Mange er klar over at de bør yte mer selv ttraksjonskraft er mangfoldet på relativt lite geografisk område: istorie / tiklestad, matkultur & kultur, bygdekultur estinasjonssamarbeid må fortsette stor enighet om at samarbeid må til en yldne mvei - et gyllent eksempel på hva man kan oppnå

13 ovedfunn nasjonale aktører, oppsummert nnherred lite kjent som begrep og reisemål Må fylles med tydelig og lett kommuniserbart innhold Men noen (de som kjenner Trøndelag til en viss grad) mener det har blitt mer synlig de siste årene s visjon må tydeliggjøres / delvis uklar for mange i dag terkere markedsføring Målrettet mot turoperatører nyttes tettere mot Trondheim og ærnes tiklestad / historie / kulturarv / fyrtårn Mat & matkultur ttraksjonskraft: mangfold på relativt lite geografisk område: istorie / tiklestad, matkultur & kultur, bygdekultur estinasjonssamarbeid må fortsette stor enighet om at samarbeid er eneste veien å gå

14 onklusjon Lokale aktører positive til og forstår at samarbeid er nøkkelen til suksess, men at det må jobbes mer med å forankre s visjoner og mål nnherreds attraksjonskraft må tydeliggjøres Målgrupper må defineres tydeligere ette gir også tydeligere markedsføring amarbeid er eneste vei til suksess

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Innlegg på det nasjonale museumsmøte til Norges Museumsforbund i Tromsø 12.09.2013 v/ Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene Kjære kollegaer. Det har ikke bare vært en enkel oppgave å skulle kommentere

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013

Velkommen til Kurs for prosessveileder. Gardermoen 5-6 juni 2013 Velkommen til Kurs for prosessveileder Gardermoen 5-6 juni 2013 Program DAG 1 Tema BAKGRUNN Bakgrunn og målsetting med ordningen Status i arbeidet med internasjonale sertifiserings- og merkeordninger Å

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene.

Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Kortversjon av Kommunikasjonsstrategien - de viktigste strategiske grepene. Hovedmålet for Naturvernforbundets nye kommunikasjonsstrategi er å bidra til medlemsvekst, økt engasjement og gjennomslag for

Detaljer